Zajímavé...

Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství

Píši vám své osobní životní svědectví ..., které jsem zažila před pěti lety na Silvestra a mohu ho ze srdce nazvat "ZÁZRAK" čili Boží režie ... Píše se 31. prosinec 2012 ....

Každý se chystá a připravuje na velkou silvestrovskou noc, .... I naše rodina se chystala, jako každá jiná rodina, ale pouze do chvíle, kdy jsme se nedozvěděli bolestivou zprávu. Manželův 53 letý bratranec umírá je na hraně života a smrti, ...

Zapálíme svíčku a s manželem se modlíme za záchranu jeho života a za záchranu jeho duše, ....

Myšlenky mi běhají jen k němu. Nedalo mi, volám tetě a ptám se: "Dali jste ho zaopatřit?"
Ona, že ještě ne, říkám: "Tak na co čekáte?"
Ona mi říká: "Víš, ptali jsme se na oddělení sestry, jestli by nemohla k němu zavolat kněze, ale ona říká, kněz sem chodí pouze ve čtvrtek."
A to bylo teprve pondělí. "Vždyť do čtvrtku nám může zemřít ...."
Položila jsem telefon.

Řeknu vám pravdu, nedalo mi to, stále jsem neměla klid, stále jsem slyšela v mysli hlas: "Nenech to tak, udělej něco pro toho chlapce..."

Ale co, když jsem tak daleko od něj .... Já v Prievidzi a on z Hlohovce a leží v nemocnici v Trnavě.

Říkám si, Pane, vždyť ty nechceš smrt hříšníka, ale jeho obrácení, .....

Tehdy mě napadla myšlenka, dám výzvu na Facebook na stránku: Prosím o modlitbu ...

Psala jsem:
"Přátelé, prosím vás, kdo je z Trnavy, a má možnost pořídit kněze do nemocnice pro jednoho velmi nemocného člověka, který je na pokraji života a smrti, .... Vím chodí tam františkáni ve čtvrtek, ale já se bojím, jestli to nebude pozdě, jestli bude ještě žít do tehdy, dávají mu naději 10% života. Ale vše je v rukou Božích, ....."

Byla jsem překvapená, že se ohlašovali lidé, že chtějí pomoci, když jinak ne, tak se vroucně modlili...

Modlitby byly na půl vyslyšeny ...


Ohlásila se paní Ivetka Šteklová, že ona se pokusí něco udělat pro záchranu, ...
Jak slíbila tak konala, bez nároku na odměnu. U prvního kněze nepochodila, neboť ležel nemocný, ale ten jí dal t.č. na jiného kněze a ten slíbil, že hned půjde. A jak slíbil, tak i udělal ...

Ale já jsem stále neměla klid, tak jsem volala tetě, že jsem už domluvila kněze, ...
A ona mi říká. "Dítě moje, ale tam ještě nikdo stále nebyl, neboť celou dobu byl při něm jeho syn a vzpomínal, že sestře říkal a ona mu opakovala, že až v čtvrtek".
,br> Ale jak stáli na chodbě, v tom se otevřou dveře a ve dveřích stojí páter františkán a říká: "Hledám Antona H., jdu ho zaopatřit."

Sestra říká: "A kdo vás volal" a on, že měl telefon a prosili o zaopatření, ....

Jeho syn hleděl na pátra a nevěřil vlastním uším, že jeho otce jde páter zaopatřit a nikdo o tom nevěděl z rodiny.

Tak šli spolu na pokoj, kněz se k němu sehnul a říká:"Pane Antone, chcete se dát zaopatřit?" a on: "ANO.
"A chcete se také vyzpovídat?"
A on třikrát za sebou tak hlasitě řekl,"Ano chci, ano chci, ano chci!"

Jeho syn poslouchá a nevěří, že otec tak hlasitě to zopakoval, neboť do té chvíle už nemohl ani mluvit ...

Tak pak páter požádal syna, aby šel z pokoje ven, neboť otec se bude zpovídat ...

Stále přemýšlel ten syn, že jeho otec přijal kněze, neboť přes 40 let nebyl u zpovědí a nechodil ani do kostela ...

Když se vrátil domů, vše vyprávěl svojí mámě, naší tetě, jeho babičce, co zažil v nemocnici ....

Ona pouze klekla a plakala a děkovala Bohu za záchranu duše jejího syna i nebeské Mamince, že se smiloval nad ním a v poslední chvíli dostal takovou obrovskou milost ...

Po svátostech, které přijal 31. 12. 2012 se s námi navždy rozloučil 2. 1. 2013 a odešel k našemu Pánu ... Bylo to v noci ve 23.35, představte si ze středy na čtvrtek...

Přátelé, kdyby se nebyl stal ten zázrak, že obsáhl svátost smíření, přijal Boží Tělo a pomazání nemocných ještě v pondělí, ve čtvrtek by už bylo bývalo pozdě ...

Já tomu říkám ZÁZRAK, ať mi říká, kdo co chce ...

Neboť se naplnilo: "Ubožák zavolal a Hospodin slyšel ..."

Pohřeb byl 7. 1. 2013 ve 13:30.

A na závěr, jak se slušelo, vyptala jsem si od p. Ivetky t.č. na pátra a druhý den jsem mu poděkovala jménem celé rodiny ...
Pamatoval si na to zaopatření a mi řekl: " Buďte spokojená, náš bratr Anton se zpovídal při plném vědomí, všechno krásné litoval a přijal bez problému Tělo našeho Pána do svého srdce ..."

Pane nebuď mu přísným soudcem, ale buď mu laskavým Spasitelem ..
Otče, náš .... Zdrávas Maria ...
Odpočinutí věčné ...

Tak a tímto chci končit své svědectví a budu to říkat všude a každému, jak dobrý a milostivý je náš Pán Ježíš Kristus a jaké VELKÉ JE JEHO MILOSRDENSTVÍ

"Ježíši, Důvěřuji Ti"

Zdieľané od O. Lučanská

Převzato z FC - Marta Durániková, článek naleznete zde.

Foto: Filip Fojtík, http://kaplan-nemocnice.cz/

Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 31. 12. 2020 | 1426 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: fc - Marta Durániková
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace