Bylo

Rok 2007 ve farnosti Štítary

Dana a Katka I rok 2007 přinesl hodně zajímavých okamžiků a událostí.
To nejpodstatnější však často zůstává lidskému pohledu skryto...
Máme za co děkovat.

Jak už se stalo pěknou tradicí, na Nový rok 1. ledna
si lidé v kostele vytáhnou z předem připravených lístků jeden,
na kterém nacházejí citát, tzv. slovo na rok.
Přicházejí občas poinformovat, že právě tento citát se v jejich životě během roku naplňuje.

2. ledna 2007 vypravoval FATYM ve spolupráci s Oblastní charitou Znojmo
autobus na zahájení Tříkrálové sbírky otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem v katedrále v Brně na Petrově.
Jednou z nejpočetnějších skupin, která do tohoto autobusu přisedala,
byla výprava ze Štítar.
Někteří se pak i dokonce viděli v televizi.

6. ledna proběhla Tříkrálová sbírka ve Štítarech.
Vybralo se 11 157,- Kč.
Průvod byl asi dvacetičlenný. Kromě Tří králů šli i hudebníci a další doprovod královského průvodu.
Zpívala se píseň, která byla před dvěma lety speciálně složena pro Tříkrálovou sbírku ve Štítarech
a nyní se již rozšiřuje i do dalších obcí a měst naší země.
Byla též publikována v pamětní knize o brněnské diecézi.

7. ledna se konalo už tradičně setkání starostů i místostarostů z celé oblasti spravované FATYMem Vranov nad Dyjí na faře ve Vranově nad Dyjí s názvem Tříkrálový přípitek. Nechyběli ani nově zvolení představitelé obce Štítary.

18. února před zahájením postní doby pořádaly katechetky ze štítarské farnosti maškarní průvod po Štítarech.
K maskám se připojila i kapela pana Worbise.

Každou první neděli v měsíci se na faře ve Štítarech schází společenství mladých manželů.

Někteří farníci ze Štítar se i v tomto roce účastnili duchovní obnovy exercičního typu v Prosiměřicích.

Pouť na svatého Jiří byla ve Štítarech slavena v neděli 22. dubna.
Na ten den také připadla pouť vranovského a znojemského děkanství do katedrály do Brna
u příležitosti založení 230. výročí brněnské diecéze.

V neděli 6. května se konalo ve Štítarech tradiční procesí k soše svatého Floriana s následným zpěvem litanií.

V neděli 3. června udělil pan biskup Vojtěch Cikrle ve Štítarech biřmování zdejším patnácti biřmovancům.
Pana biskupa pěkně přivítala paní starostka Růžena Roupcová.
Následovalo pohoštění biřmovanců, jejich rodina a ostatních na faře.

V neděli 17. května se konala už druhá pouť dětí a rodičů. na kolech do Hlubokých Mašůvek.
I letos se vypravilo asi dvacet účastníků.

Ve čtvrtek 14. června se konala ve Štítarech rekolekce.
Tato událost zde nebyla již řadu roků.
Sjeli se kněží ze znojemského a vranovského děkanství s panem děkanem P. Jindřichem Bartošem a víceděkanem P. Milanem Plíškem a slavili v kostele mši svatou.
Po té pokračovala rekolekce ve farním sále.

16. června přijal v brněnské katedrále jáhenské svěcení Mgr. Jan Bezděk, který dříve v rámci své praxe sloužil i ve Štítarech a celém vranovském FATYMu.

O víkendu 22. – 24. 6. proběhly ve Vranově tzv. FATYMské slavnosti.
Přítomni byli lidé ze všech obcí spravovaných FATYMem.
V programu byla i děkovná mše svatá s panem děkanem a po ní premiéra filmu,
který natočil farník ze štítarské farnosti Ing. Pavel Lukeš.
Film se jmenuje ,,Chcete mě?“ a je svědectvím o adoptování farnosti Jeníkov farnostmi spravovanými FATYMem.
Do pomoci této zdevastované farnosti nedaleko Teplic v severních čechách se aktivně zapojují i věřící ze Štítar.
Tento veselý dokument je možno shlédnout na křesťanské internetové televizi, kterou zřídil FATYM, a to na www.TV-MIS.cz.
V letošním roce se projekt této křesťanské internetové televize slibně rozběhl tak, že už nabízí kolem dvě stě pořadů.
Dalším bodem FATYMských slavností byla Vranovská porta – soutěžní přehlídka schol a kapel a rozloučení s cyklopoutníky, kteří vyjeli na kolech z Vranova nad Dyjí do severočeského Jeníkova.

Od 20. do 25. srpna se konala už sedmá pěší pouť z Vranova nad Dyjí na Velehrad.
Z Vranova vycházelo už kolem sedmdesáti poutníků.
Na Velehrad došlo téměř tisíc pěších.
Byli mezi nimi i někteří poutníci ze štítarské farnosti.

V sobotu 22. 9. se konala autobusová pouť do severočeského adoptovaného Jeníkova.
Dorazily tam celkem tři autobusy. Nechyběli ani štítarští farníci.

V neděli 30. září bylo ve Štítarech poděkování za úrodu.
Kostel byl díky obětavým farnicím nezvykle, ale vkusně, vyzdoben mnoha plody z úrody letošního roku a před oltářem bylo v tomto duchu naaranžováno velké kolo ze starého žebřiňáku, které bylo zapůjčeno z farnosti svatého Mikuláše ve Znojmě.
Na ten den také připadl ve farnosti Štítary adorační den.
Nejsvětější Svátost byla vystavena až do večera a lidé přicházeli k soukromé adoraci.
Celodenní pobožnost vyvrcholila bohoslužbou slova, při které měl promluvu pan víceděkan P.Milan Plíšek z Vranova nad Dyjí.

P. Pavel Zahradníček z Přímětic, ředitel FATYMského Tiskového apoštolátu A.M.I.M.S převezl v listopadu na faru do Štítar tiskařské stroje.
Katechetky a jejich pomocnice tisknou materiály, které FATYM vydává.
Doposud bylo vydáno přes 150 publikací v nákladu od 1000 – do 20 000 výtisků.

Před prázdninami 2007 začal vycházet časopis pro novou evangelizaci s názvem Milujte se!.
Nemalou měrou se na jeho distribuci a kontaktu s odběrateli podílí i katechetky, které konají službu na faře ve Štítarech.
Od třetího čísla má časopis šedesát čtyři stran.
Vychází s barevnými fotografiemi.
Kdo si jej objednali, dostávají časopis čtyřikrát za rok zadarmo.
Časopis je možno vydávat díky mnoha dobrodincům, kteří jej podporují. Časopis vychází ve spolupráci FATYMu se sestrami matky Terezy, a Res Claritatis, Hnutím pro život, Obláty Panny Marie a iniciativou Čistá láska.

Na Šumné se pokračuje se stavbou kostela a už v něm byly slouženy první dvě mše svaté.

V plesové sezóně bývá na Šumné tradiční FATYMský ples. I v roce 2007 byla skvělá atmosféra a pěknýá účast... .

.

Kříž na kostele v Šumné

Sdílet

Související články:
Poděkování za úrodu ve Štítarech (22.09.2023)
Pozvánka na posvícenskou mši svatou s poděkováním za úrodu ve Štítarech (10.09.2023)
Kříž u Štítar - pomůže někdo s informacemi? (01.09.2023)
Masopustní průvod ve Štítarech s dětmi z náboženství 2023 (27.04.2023)
Masopustní setkání s dětmi z náboženství na faře ve Štítarech (27.04.2023)
Poutní mše svatá ke sv. Jiří ve Štítarech (07.04.2023)
Pozvání na masopust do Štítar 2023 (27.01.2023)
Foto: Podzimní výzdoba ve Štítarech 2022 (04.11.2022)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (03.10.2022)
Foto ze slavnosti Božího Těla ve Štítarech 2022 (12.07.2022)
Mše svatá v rámci kněžské rekolekce ve Štítarech (06.06.2022)
V neděli 24. 4. není mše svatá v Šumné (20.04.2022)
Pozvánka na masopust 2022 (12.02.2022)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (02.10.2021)
Biřmování ve Štítarech (29.05.2021)
Cesta světla ve Štítarech (22.04.2021)
Poděkování za úrodu ve Štítarech + kázání ze mše svaté (05.10.2020)
Brigáda na farním poli ve Štítarech pondělí 13.7. (06.07.2020)
FKL - Zahajovací koncert ve Štítarech, zahraje jeníkovská slečna katechetka a s. Lenka Ripperová (21.06.2020)
FOTO: Boží Tělo ve Štítarech 2020 (15.06.2020)
Uskutečnil se masopustní průvod ve Štítarech 2020 (18.03.2020)
Konala se další příprava na biřmování ve Štítarech (03.03.2020)
Pozvánka na masopust do Štítar 2020 (15.01.2020)
Příprava na biřmování (12.01.2020)
Žehnání varhan ve Štítarech (18.11.2019)
Farnost Štítary má nové kostelníky (22.09.2019)
Slavnostní žehnání nově obnovených varhan ve Štítarech (19.09.2019)
Další spolčo Sluníčko na faře ve Štítarech (17.09.2019)
Varhany ve Štítarech po mnohaleté opravě znovu znějí (02.08.2019)
Příprava na biřmování na faře ve Štítarech 5 (16.06.2019)
Příprava na biřmování ve Štítarech 3 (15.04.2019)
Příprava na biřmování ve Štítarech 2 (10.04.2019)
Spolčo Sluníčko ve Štítarech (10.03.2019)
Uskutečnil se masopust ve Štítarech (06.03.2019)
Spolčo Sluníčko na faře ve Štítarech (20.02.2019)
Pozvání na masopust ve Štítarech (04.02.2019)
Ohlédnutí za třetí přípravou na biřmování ve Štítarech (31.01.2019)
Ohlédnutí za druhou přípravou na biřmování ve Štítarech (31.01.2019)
Uskutečnila se první příprava na biřmování (07.01.2019)
Výroba adventních věnců Štítary (21.11.2018)
Příprava na svátost biřmování (03.11.2018)
Modlitba k blahoslavenému Titu Zemanovi, SDB (15.09.2018)
Boží Tělo ve Štítarech (10.06.2018)
Zveme na kněžskou rekolekci do Štítar (29.05.2018)
Boží Tělo ve Štítarech (22.05.2018)
Děkujeme za sponzorský dar (15.05.2018)
Letošní masopust ve Štítarech (14.02.2018)
Masopust ve Štítarech (20.01.2018)
Panna Maria Štítarská (15.12.2017)
Adorační den ve Štítarech (12.09.2017)
Po roce se opět uskutečnil masopustní průvod ve Štítarech (10.03.2017)
Srdečně zveme na masopustní průvod ve Štítarech (31.01.2017)
Mladí křesťané ve Štítarech (10.10.2016)
Posvícenská mše svatá ve Štítarech (29.08.2016)
Dovolená či tábor na faře? (14.06.2016)
Farnost Štítary (14.03.2016)
Pozor, změna času nedělní mše svaté ve Štítarech! (23.12.2015)
Restaurování varhan ve Štítarech - prosba o pomoc (04.11.2015)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (15.10.2015)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (03.10.2015)
Posvícení ve Štítarech (15.09.2015)
Kněžská rekolekce - Štítary (29.05.2015)
Uskutečnil se masopust ve Štítarech (19.02.2015)
Svíčková mše svatá (02.12.2014)
Opravený křížek mezi obcí Šumná a Štítary (05.11.2014)
Naši vítězové Proglasa (08.10.2014)
Poděkování za úrodu ve Štítarech 2014 (21.09.2014)
Posvícení ve Štítarech - POZOR ZMĚNA (01.09.2014)
Silvestrovská svíčková mše svatá ve Štítarech (26.12.2013)
Silvestr 2013 + setkání s dětmi (21.12.2013)
Adventní věnce - Štítary (29.11.2013)
VYRÁBĚNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ (23.11.2013)
Poděkování za úrodu (18.09.2013)
Táborák ve Štítarech (30.06.2013)
Táborák 2013 ve Štítarech (18.06.2013)
Žehnání sochy Nejsvětějšího srdce Ježíšova ve Štítarech (07.06.2013)
Biřmování 19.5. 2013 ve Štítarech (05.06.2013)
Boží Tělo ve Štítarech (05.06.2013)
Kněžská rekolekce ve Štítarech (28.05.2013)
Oprava věže ve Štítarech (08.05.2013)
Táborová základna TZ Junior - nabídka ubytování (03.05.2013)
Brigáda na faře (29.04.2013)
Další příprava na biřmování bude 23. 4. 2013 (11.04.2013)
Doporučuji - nechte si vyřezat světce! (08.04.2013)
Biřmování ve Štítarech (18.03.2013)
Masopust ve Štítarech 2013 (30.01.2013)
Silvestr 2012 (28.12.2012)
Vyrábění adventních věnců ve Štítarech (05.12.2012)
Setkání táborových vedoucích (20.09.2012)
Posvícení a poděkování za úrodu ve Štítarech (20.09.2012)
Táborák ve Štítarech (24.06.2012)
Další příprava biřmování bude 22. 5. 2012 ve Štítarech (16.05.2012)
Kněžská rekolekce ve Štítarech (11.05.2012)
Masopustní průvod - Štítary 2012 (24.02.2012)
Masopust ve Štítarech (08.02.2012)
Přijďte nám pomoci a zároveň se pobavit. (01.02.2012)
Informace pro třikrálové koledníky ze Štítar (25.01.2012)
Novoroční turnaj (02.01.2012)
K sv. Václavu (26.12.2011)
5. Příprava na Biřmování (25.12.2011)
Silvestr 2011 - zveme! (21.12.2011)
Vstoupili jsme do adventu (27.11.2011)
Třetí příprava na biřmování (27.11.2011)
Další příprava na biřmování ve Štítarech (09.11.2011)
První příprava na biřmování ve Štítarech (27.10.2011)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (16.10.2011)
Opět šance podpořit Štítarské varhany (01.07.2011)
Boží tělo ve Štítarech (01.07.2011)
První sv. přijímání na Šumné (19.06.2011)
Úcta ke sv. Floriánovi (10.05.2011)
Poutní mše svatá ve Štítarech bude na Boží Hod Velikonoční (05.04.2011)
Masopust 2011 (06.03.2011)
Masopust (04.03.2011)
Advent ve farnosti Štítary a Šumná (09.12.2010)
Kam jedeš? Na sever Vranovska! (20.10.2010)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (27.09.2010)
Kosení hořcových strání ve Štítarech (01.09.2010)
Zakončení školního roku (22.07.2010)
Ukončení školního roku na faře ve Štítarech (28.06.2010)
Slavnost Božího Těla ve Štítarech (08.06.2010)
Květen – měsíc Panny Marie (06.06.2010)
Postní snažení a další soutěž (30.04.2010)
Muzikál ve Štítarech (10.04.2010)
Hudebně dramatické ztvárnění velikonočních událostí ve Štítarech (29.03.2010)
Srdečně zveme na promítání fotek z Itálie (19.03.2010)
Na faře ve Štítarech se pořád něco děje! (08.03.2010)
Jarní prázdniny - čtvrtek (07.03.2010)
Masopust ve Štítarech (14.02.2010)
Pozvánka na masopust (08.02.2010)
Víkend plný překvapení 8.-10.1.2010 (12.01.2010)
Pozvání na prožití silvestra a Nového roku (29.12.2009)
Panenkový betlém (28.12.2009)
Další neděle ve Štítarech (14.12.2009)
Advent ve Štítarech (06.12.2009)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (14.11.2009)
Říjnová setkání na faře (23.10.2009)
Oči (19.10.2009)
Další nedělní odpoledne (19.10.2009)
"Novinářka" v tiskárně A.M.I.M.S ve Štítarech (23.08.2009)
Z deníku Míši Klímové, kooperátorky katechetek ve Štítarech (10.07.2009)
Ping-pongový turnaj (24.05.2009)
Cyklovyjížďka do Hlubokých Mašůvek 2009 (11.05.2009)
Průvod ke sv. Floriánu ve Štítarech (07.05.2009)
Naše vlast je zase krásnější (22.04.2009)
Žehnání kapličky ve Štítarech (26.03.2009)
TYNAF (06.03.2009)
Masopustní průvod ve Štítarech (22.02.2009)
Pouštění draků ve Štítarech (13.10.2008)
1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE ŠTÍTARECH (02.10.2008)
Začíná TYNAF ve Štítarech (25.08.2008)
Prázdninový výlet na Bítov (04.07.2008)
Táborák ve Štítarech (04.07.2008)
Ze Štítar do Hlubokých Mašůvek na kolech (19.03.2008)
TYNAF ve Štítarech (29.02.2008)
Masopust ve Štítarech (21.02.2008)
Turnaj ve stolním tenise ve Štítarech na faře (08.02.2008)
Přivítali jsme (05.02.2008)
Fatymský tábor na SAYGONU 2004 (27.01.2008)
Mikulášská nadílka ve Štítarech (22.01.2008)
Netradiční betlém (20.01.2008)
Štítarské děti viděly malého Jiříčka Krátkého (20.01.2008)
Svatý Mikuláš ve Štítarech (28.12.2007)
Ping-pong na faře ve Štítarech (23.12.2007)
Štítarské děti na hřbitově (18.12.2007)
Pečení cukroví ve Štítarech (08.12.2007)
Slečny katechetky ze Štítar (01.08.2007)
| Autor: administrátor | Vydáno dne 30. 01. 2008 | 11999 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace