Zajímavé...

Rodina přede vším a nade všechno

srdce-pulzní frekvence, Public Domain CCO, http: // pixabay.com Alexa Gaspariová
Sympatičtí mladí lidé sedí proti mně. Každý má na klíně jedno dítě. Mnoho lidí mi ten pár doporučilo. Vědeli, že jejich víra je spjata s ranami osudu.

Jan a Marie Reinprechtovi si stanovili ve svém životě prioritu:
Rodina přede vším a nade všechno

Vypadají dobře. Sympatičtí, mladí, tak tu sedí proti mně, každý na klíně jedno dítě: Jan dvouletého Klementa, Marie tříměsíční obzvláště sladkou Janičku. Mnoho lidí mi tento pár doporučilo; věděli, že jejich víra je spjata s ranami osudu.

Marie je z Dolního Rakouska. Narodila se v roce 1975 a vyrůstala v Kottinbrunu. Víra hrála v jejím životě od malička významnou roli. I když v pubertě pochybovala o morálních představách svých rodičů a Církve, neznamená to, že by se s vírou rozešla.

Na jedné pouti do Medjugorje udělala významnou zkušenost. Od té doby bere odpovědněji víru a povinnost dále ji předávat. Po návratu organizovala ranní modlitbu na gymnáziu v Badenu. I když ohlas, s jakým se setkala u spolužaček, neodpovídal zcela jejím představám, byla nicméně velice hrdá na to, že změnila náboženské klima na škole. Po maturitě se rozhodla pro studium teologie ve Vídni. Od studia očekávala obohacení svého duchovního života, jistě oprávněně.

Ale studium bylo spíše provokace. Mnoho z toho, co pokládala ve víře za samozřejmé, bylo kriticky rozkládáno. Musela se nakonec ptát, zda z její víry vůbec něco zbylo. Pak přešla na církevní konzervatoř, kde bylo studium oblíbeného oboru pro hudebně nadanou mladou ženu již méně problematické. Duchovní návrat po studiu teologie jí poskytlo modlitební společenství, ke kterému jednoho dne přistoupila.

Tam se setkala s Janem, mladým mužem ze Sedmihradska, který zde našel již dříve svou druhou vlast. Jeho prvním domovem byl Apelton. Tam také vyrostl. Jako mladík navštěvoval gymnázium v Neusiedl/See a pak studoval podnikové hospodářství ve Vídni, kam přesídlil. Není ve víře tak pevný jako Mařenka. Jako dítě sice chodil o nedělích do kostela, ale v pubertě od tohoto zvyku upustil.

Když se ho jednou otec zeptal, proč nechodí do kostela – to se přece sluší – chtěl Jan vědět, proč tam chodí otec. Odpověď nebyla bohužel dost přesvědčivá, a tak zůstalo u nedělního prodlouženého spánku po rušných sobotních večerech.

Ve Vídni žil Jan v jednom studentském domově a cítil se uprostřed anonymního města skutečně osamocený. „Jsem dnes rád, že jsem nepadl do rukou nějaké sekty. Byl jsem pro ně dobé sousto: mladý muž z venkova s malou životní zkušeností, osamělý, hledající a otevřený setkáním, který cítí, že v jeho životě něco schází a něco nesouhlasí,“ vzpomíná na tehdejší situaci.

Duch Svatý však nastartoval útok na mladíka hned na několika frontách. Byl to především jeden přítel z Apeltonu, se kterým vedl o víkendech rozhovory o víře. Jan jako racionální skeptik tak narazil na věřícího muže, který mu imponoval. A ve Vídni se seznámil s katolickou vysokoškolskou mládeží. Tam se cítil opravdu dobře.

Když pak i jeho přítel začal studium ve Vídni, zval Jana na „medjugorské mše“ pro mládež. Ten se však zajímal více o posezení při pivu, kde se po mši všichni sešli. Ale jednou mu celá záležitost připadla chorobně přehnaná. Nic pro něho.

Zúčastnil se nicméně pouti do Medjugorje a tam konstatoval, že narazil na důležitý pramen. Našel vztah ke mši svaté, a protože několik mladých lidí z Apeltonu mělo zájem založit modlitební skupinu, dalo se jich dohromady asi 10–15. Skupina našla nyní ve Vídni pokračování, když se počet studentů z Apeltonu rozšířil.

Ale zatím stále není Jan nějaký přesvědčený věřící. Zvláštní vnitřní blokády s ním zmítají mezi výškou a hloubkou, nadšením a skepsí. Byly to semináře P. Tomislava Ivančiče, které mu konečně udělaly jasno. Víra, kterou Kristus hlásal a kterou Církev 2000 let dosvědčuje, spočívá na jediné spolehlivé pravdě. Skepse a pochybnosti byly zažehnány.

V dalších letech ho v tomto přesvědčení upevní mnoho zkušeností: mnoho dojemných obrácení z Medjugorje, zážitky z Paray-le-Monial. Vznikla v něm při duchovní obnově otázka, zda nemá svůj život zcela zasvětit Ježíši. Když opouštěl kapli zdánlivě bez odpovědi, jako by mu někdo řekl: „Udělej krok, i když bude do nejistoty, a pak budu na tahu já.“

Jako 26letý předává svůj život v plné důvěře Ježíši. Věřím mu na slovo, když ujišťuje, že od té doby už nezažil žádnou krizi víry.

R. 1995 potkal v loretánské modlitební skupině Marii. Blíže se poznali na cyklistických výletech. Marie přiznává: „Já jsem byla hned v ohni. U Jana všechno trvalo déle.“ Chodí spolu do tanečních a tráví spolu mnoho chvil. Ale signály, které dávalo najevo zamilované děvče, zůstaly dlouho bez očekávané reakce. Vysvětlení měl přinést jeden dopis. Mladý muž konečně pochopil: Je zde zamilovaná dívka a neví, na čem je.

Nicméně oba mladí se necítí zralí pro nějaké dalekosáhlé rozhodnutí. – Ostatně Jan nezná páry, na kterých by se manželství jevilo zvláště přitažlivé. A tak oba mladí lidé zůstali od roku 1996 přátelská dvojice. Ale protože mají rozdílné představy o tomto vztahu, dochází stále k novým krizím.

Jako mnoho jiných dívek klade si Marie otázku, jak to, že jsou mu jeho rodina doma, práce a přátelé důležitější než ona. Pokouší se najít pokoj v modlitbě. V dlouhých hodinách adorace je jí darováno poznání: Jen Bůh dává opravdové uspokojení. Žádný člověk nemůže darovat dokonalou lásku, ani teď, ani později. Je to osvobozující poznání.

Jan teprve po duchovních obnovách schönstattského hnutí poznává přitažlivé příklady rodinného života a mladých rodin a je mu jasné, co chce. Konečně zajde za Marií a předloží jí v kuchyni zcela neformální, spíše neobratný návrh. O první neděli adventní se slaví v dómu sv. Štěpána zasnoubení. Jan nasadil své snoubence prstýnek. Za půl roku nato je svatba.

Marie je prostě šťastná. Její manželství je nádherné. Pracuje jako pastorační asistentka ve vysokoškolské katolické obci. Vypráví: „První rok byl nádherný. Po půl roce jsem otěhotněla. Naše štěstí bylo dokonalé. Oba jsme se nesmírně těšili. Někdy v metru, když jiné ženy pozorovaly moje břicho, myslela jsem si: To dítě, které ve mně roste, plní svou úlohu: je svědkem pro život.“

Několik týdnů před porodem si mladý pár dopřeje ještě dovolenou. Marie vzpomíná: „Myslela jsem si, jak je to všechno krásné, že to krásnější ani být nemůže.“ Na této úrovni je vlastně všechno vyčerpáno. Tři týdny před porodem pojednou zjistí, že dítě nemá pohyby. Jedou do nemocnice. Lékař konstatuje ultrazvukem, že srdíčko dítěte již nepracuje. Dítě v matčině lůně je mrtvé.

Byl to nesmírný šok: „Ježíši, prosím tě, pomoz nám!“ pomyslí si zoufalá matka. „Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal. Buď jméno Páně pochváleno.“ Jestliže je Jan schopen to říct, pak Marie cítí, že Bůh je nemůže opustit.

Citlivá porodní asistentka to zařídí tak, že mohou jet nejdříve domů a k porodu dojde až další den. Odvezli je spřátelení manželé, protože Marie nechce dovolit, aby Jan v takovém stavu sedal za volant.

Jan, který během rozhovoru drží na klíně malého Klementa, láskyplně se s ním zabývá a uklidňuje ho, vypráví o těch strašných hodinách: „Zatím jsem opravdový kříž nepotkal. Téma utrpení a kříž a to, že to má něco společného s láskou, to jsem sice uměl popisovat krásnými slovy, ale tu noc smutku, ve které jsme se společně modlili, cítili jsme velice silně, že Ježíš na kříži je nám velice nablízku. Byl mezi námi a křížem a nesl nás. Dal nám ujištění, že naše dítě je tam, kde je mu dobře.

Příští den začal ranní mší v dómu. Pak jsme jeli do nemocnice. Také rodiče a sourozence jsme vyrozuměli.“ Nejdříve podněcující prostředky nepomáhaly. Uplynula ještě jedna noc. Jan mohl zůstat u jedné paní. V 6 hodin ráno začaly bolesti a po 1,5 hodině se narodilo mrtvé dítě. Byla to dceruška. Uprostřed bolestí bylo místo pro jednu radost: byl to nádherný malý člověk. I když to bylo strašné, byl doprovod porodu požehnaný.

„Také dómský pan farář přišel do nemocnice. Společně s příbuznými jsme slavili pobožnost požehnání pro dítě. Tak jsme cítili, jak nás Církev doprovází. My, naši rodiče a sourozenci tak měli čas se s naší malou Maruškou rozloučit. I mnoho přátel neslo spolu s námi v modlitbách bolest z tohoto porodu,“ vzpomíná Jan s vděčností. Ten den oba zažili, že Církev není jen oslavující obec, ale přijímá také v utrpení a pomáhá je snést.

Protože porod proběhl rychle a bez komplikací, mohla jít Marie ještě týž den domů. Oba šli nejdříve na večerní mši. Byl to předvečer Nanebevzetí Panny Marie. Marie cítí utěšující prst, který ukazuje k nebi. „Bylo to něco krásného. I čtení byla přiléhavá. Byla jakoby pro nás a pro naši Marii stvořená.“ Za několik dní nato se s maličkou rozloučili při zádušní mši a pohřbu.

Pro oba Reinprechtovy bylo přes všechnu bolest jasné: V těchto dnech byla posilněna nejen jejich vlastní víra, ale také víra jejich přátel, kteří to později dosvědčili. Žasnu, když Marie vyznává se zářící tváří: „Bylo zde mnoho důležitého a dobrého. To vědomí, že ji klademe do Božích rukou. Rozloučili jsme se s ní, ale také jsme věděli, že ji u Boha opět spatříme a že máme malou přímluvkyni v nebi. Do naší večerní modlitby je vždy zařazena prosba k naší Marušce za její sourozence zde na zemi.“ Jan dodává spokojeně: „Pomáhá to. Proto také máme tak supernekomplikované děti.“ Mezitím se Klement pustil do svého oblíbeného zaměstnání: cuchá tatínkovi vlasy, což si tatínek rád nechá líbit.

Po tomto porodu se Marie již nevrací do práce. Následující rok věnuje především modlitbě a konstatuje, že to byl rok plný milosti. Vzniká silný vztah k Bohu: „Nikdo mi nemůže ten čas intenzivního vztahu k Bohu již vzít,“ směje se. O čtyři měsíce později je opět těhotná. Rok po Maruščině smrti se narodil Klement.

Nyní prožívá, jako všechny mladé maminky, co to znamená pečovat o dítě. Je to nádherné, ale také nádherně náročné. Večer je často zcela vyčerpaná. „Věnovat pak ještě Janovi pozornost, kterou potřebuje, nebylo jednoduché,“ soudí trochu provinile. Jan ji přerušil. „I já jsem se musel naučit věnovat ti pozornost a naslouchat ti, protože jsi to po celém dnu s dítětem potřebovala.“ Dělá mi dobře naslouchat těmto jejich vzpomínkám a vzájemným vyznáním.

Klement ještě nemá ani rok, když je jasné, že je na cestě Jana Marie. Všechno probíhá dobře.

Pro Jana je narození dcery důvodem k zamyšlení: „V mojí desetileté pracovní činnosti u různých bank a v poslední funkci velmi blízké odbytu jsem měl často dojem, že jsem jako vyhnanec. Moje práce byla sice velice zajímavá, ale získával jsem dojem, že mi vedle náročného zaměstnání zůstalo málo času na to ostatní. Janino narození byl dobrý důvod k rozhodnutí pro roční dovolenou, abych měl více času pro rodinu, pro Boha a pro svůj osobní rozvoj.“ Potěšující bylo, že kolegové a nadřízení vzali jeho rozhodnutí s pochopením na vědomí.

Jan je přesvědčen, že ten rok je dobrou investicí s velkou návratností, řečeno pojmem z bankovního oboru. Nebyl to právě z finančního hlediska nijak lehký krok; znamenalo to celý rok bez pracovního příjmu, protože oba se chtěli věnovat svým dětem a nešli do práce. Nedostávali ani příspěvek pro nezaměstnané. Museli vystačit s dětskými přídavky.

Šest týdnů této „neplacené dovolené“ již uplynulo a Klement si libuje, že si tak užije tatínka. On sám se každé ráno jen obtížně loučil se svým synem a je šťastný, že může rozvíjet intenzivní vztah ke svým dětem.

Ptám se, jaký je jejich denní program v tomto roce, a žasnu nad jejich odpovědí. Průběh dne je určen modlitbou: ranní chvály, mše svatá a večerní modlitba v rodině. Aby za rok nenastal šok, až bude muset tatínek opět do práce, jsou i nyní na programu pravidelné pracovní časy. Hned vedle domu, ve kterém nyní rodina bydlí a který patří Společenství Neposkvrněné a Krista Krále, stojí malý, velmi příhodný dům, který jim poskytli trinitáři, ale který je třeba renovovat. A tam pracuje mladý otec spolu s ochotnými příbuznými. Také Společenství potřebuje různou výpomoc. Věřím, že Jan dělá tuto práci rád. Jaké neuvěřitelné požehnání, že se jim naskytla právě taková příležitost k bydlení. A ještě něco: Oba si přáli, aby bydleli v blízkosti kaple. I to se jim vyplnilo.

Řeč přišla na význam víry pro jejich manželský život. „Naše manželství nejde oddělit od víry,“ říká Jan. „My jsme ve svátosti manželství Boha do našeho společenství pozvali a přivedli.“ A Marie dodává: „Já vím, že Jan se nemůže spokojit s mojí láskou. Jen Bůh mi může dát lásku pro Jana.“ Přirozeně, i oni mají své těžkosti a krize v manželství. Ale vždy zde pomůže víra: „Nemusíme tyto krize zvládat sami, můžeme se spolehnout na to, že Bůh nám pomůže, a také stále prožíváme, že nám Bůh pomáhá. Čas společné modlitby, i když kvůli renovačním pracím jsou modlitby trochu kratší, přesto velice důležitý,“ vysvětluje Jan.

Pak mi vypráví, co jim poradil P. Etienne, který je sezdával: „Když sedíš proti své paní, zeptej se sám sebe, zda ji ještě vidíš a miluješ tak, jak ji Bůh stvořil ke svému obrazu, anebo zda miluješ jenom ten obraz, který sis o ní udělal sám a který existuje jen v tvé hlavě.“

Jan se směje a dívá se na Marii: „To bylo osvobozující. Bylo mi hned jasné, že ji nesmím redukovat na to, o čem si myslím, že jsem poznal, a že musím na ní nekonečně dlouho něco objevovat. Jestliže je Marie Boží tajemství, otevírá to perspektivu nekonečnosti.“

S úsměvem dodává: „Tak se mi nikdy neomrzí. Dřív jsem se často obával, že se to v manželství stává. Když se podívám na Marii, vždy zjistím, že je stále více fascinující. Ano, jsem vždycky nadšen, když se na ni podívám.“

Oba jsou přesvědčeni, že jejich manželství je stále krásnější. A ještě o něčem se přesvědčili: To, že se manželé stávají jedním tělem i duší, vyrůstá ze základního postoje, který se pěstuje jen v modlitbě a ve kterém jde vždy o toho druhého. Tak může vzájemné sebeodevzdání stále růst.

Na konec ještě obraz, který se jim velice líbí a který slyšeli na jedné přednášce: Manželství je možno srovnat s vývojem člověka. Na počátku je dětské stádium. Dalších šest let – to je věk školní docházky. Tu je třeba se hodně učit. Po 15 až 20 letech je konečně překonáno obtížné období puberty. Po třiceti letech je manželství zralé, v plném rozkvětu, což ostatně mohu sama po 36 letech manželství dosvědčit. Manželství Jana a Marie je tedy ještě ve školním věku, ale málokdy jsem viděla tak pilné a nadané školáky.

Z Vision 2000 – 5/2004 přeložil -lš-

Převzato z www.lumendelumine.cz, článek naleznete zde.

Alfons Maria z Ligouri, volné dílo, cs.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 07. 01. 2018 | 4227 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lumendelumine.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace