Zajímavé...

Rafał Soroczyński: Jste nevěřící nebo praktikující? Je čas se rozhodnout!

Duchovní život katolíka je často pouze náboženský. Nerad bych byl kategorický. Jde mi o rozložení důrazů. Je správné, že praktiky, které by měly pouze odrážet naše duchovní touhy, mají přednost před naším vztahem k Bohu? Kdy si člověk vybere opravdový vztah s Bohem?
Od kolébky

V mém povědomí vždy existoval náboženský život. Ne nutně vědomý život s Bohem, ale náboženské praktiky, které mi byly vštěpovány od dětství, měly významný dopad na mé povědomí o existenci Stvořitele. Pro mě jako dítě to bylo velmi důležité a vytvářelo to určitý obraz Boha.

Vyvolení

Díky těmto vzpomínkám na dětství si uvědomuji, že není moji zásluhou, že jsem v Církvi. Samozřejmě tam byla nějaká rozhodnutí. Nejprve moji rodiče, za což jsem jim velmi vděčný, potom mé rozhodnutí, když jsem si jako dospělý muž vybral život v Církvi a vztah k Bohu. Ale ... nebylo by to možné, kdyby nebylo Božího vyvolení. A rád bych vám o tomto povolání řekl trochu více v kontextu příběhu o svatém Matěji.

Třináctý apoštol?

Sv. Matěj byl jedním ze sedmdesáti dvou učedníků, které si Ježíš vybral před svým umučením a vzkříšením. Poté, co byl Ježíš vydán na smrt a Jidáš se zabil, musela tehdejší komunita zaplnit mezeru, kterou po sobě zanechal Iškariotský, protože Petr byl přesvědčen, že stejně jako Starý zákon vycházel z Jákobových dvanácti synů, měl Nový zákon vycházet z dvanácti apoštolů. Jidáše měl následovat Matěj nebo jiný učedník - Josef. O jeho zvolení rozhodl osud, tedy Duch svatý: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těchto dvou sis vyvolil“ (Skutky 1, 24).

Z lidské perspektivy mohl Matěj cítit, že čestná skupina již byla vybrána dříve a že on sám byl jen „do počtu“. Nemůže být horšího omylu. Za prvé, Matěj byl potřebný a svým životem toho dosáhl nad míru - vedl Boží život, který ukončil v tomto slzavém údolí jako mučedník víry. Za druhé, a to je nejdůležitější, byl vybrán samotným Bohem dvakrát. Poprvé jako jeden ze dvaasedmdesáti a podruhé jako jeden z dvanácti poté, co byl zrádce pryč. Jidáš měl šanci být dokonce dvanáctým, ale pro své činy ji nevyužil. Bůh ve své moudrosti naplnil toto místo Matějem. Tady mě napadají Ježíšova slova o vyvolení: „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás.“ (Jan 15,9-17)

Čas na mé ano

Sv. Matěj nám dokonale ukazuje pravdu známou po staletí, že je to Bůh, kdo si vybírá, ale tím, že nám dává svobodnou vůli, na nás netlačí, je k nám něžný a čeká na naše rozhodnutí. Matěj pravděpodobně nic nečekal, ale ve správný okamžik, kdy mu byla zjevena Boží vůle, se rozhodl připojit ke skupině Dvanácti. V této analogii si představuji sebe, koho si Bůh vybral, každého z nás, do skupiny svých učedníků - apoštolů. Toto slovo není příliš těžké, protože každý z nás je povolán hlásat Dobrou novinu a Bůh čeká, až se rozhodneme, na mé a tvé ano.

Rafał Soroczyński


Prvokomunikanti Petrov 2022


Prvokomunikanti Petrov 2022


Prvokomunikanti Petrov 2022


Prvokomunikanti Petrov 2022


Prvokomunikanti Petrov 2022Sdílet

Související články:
Různopisy naděje - Předsudky, realita a Duch Boží (Marthin Richard Bessenyi) (19.06.2024)
Různopisy naděje - Ranč Boží milosti (Marthin Richard Bessenyi) (26.05.2024)
Tvář (17.03.2024)
Různopisy naděje - O naději (Marthin Richard Bessenyi) (24.02.2024)
Různopisy naděje - Bůh odepsaných (24.01.2024)
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA (16.06.2023)
Rafał Soroczyński: Význam Fatimy (12.05.2023)
Rafał Soroczyński: Jsi přesvědčen, že Bůh je tvůj Otec a miluje tě? (24.04.2023)
Rafał Soroczyński: Nádherné matky (25.03.2023)
Rafał Soroczyński: Dva plus jedna (19.03.2023)
Rafał Soroczyński: Faustynka. Jak svatá patronka navštívila doma naši dceru (27.02.2023)
Rafał Soroczyński: Hodiny hlasitě tikají - tak si třeba můžete představit nečistotu... (26.02.2023)
Rafał Soroczyński: I vy chcete odejít? (25.02.2023)
Rafał Soroczyński: Nezbytná součást poctivého života (24.02.2023)
Poselství papeže Františka k postní době 2023 (23.02.2023)
Rafał Soroczyński: Lidská touha po spravedlnosti (23.02.2023)
Rafał Soroczyński: Nejznámější betlémy pocházejí z Neapole (22.02.2023)
Rafał Soroczyński: Církev v ruinách? (21.02.2023)
Zaujalo mě - Jeptiška mezi prostitutkami (20.02.2023)
Lékař chudých (20.02.2023)
Rafal Soroczyński: Jsem přesvědčena, že Bůh považuje hudbu za způsob, jak s Ním mluvit (20.02.2023)
Rafał Soroczyński: Svědectví obrácení (19.02.2023)
Rafał Soroczyński: Dar proroctví (18.02.2023)
Rafal Soroczyński: Magdaléna - Svědectví mého obrácení (17.02.2023)
Rafał Soroczyński: Svědectví obráceného narkomana (16.02.2023)
Rafał Soroczyński: Jaký je Bůh? (15.02.2023)
Rafał Soroczyński: Nico Battaglia – Věřím, že v životě věřícího jsou nejdůležitější tři věci: Bůh, rodina a církev (14.02.2023)
Rafał Soroczyński: Verše o Marii (13.02.2023)
Rafal Soroczyński: Zastav se (12.02.2023)
Rafał Soroczyński: Pozoruhodná sestra, která dala ztraceným mladým lidem domov (09.02.2023)
Rafał Soroczyński: Obrácený homosexuál s apelem na LGBT komunitu: slogan „takový jsi se už narodil“ to je lež (08.02.2023)
Rafal Soroczyński: Tobías Buteler, katolický hudebník z USA (07.02.2023)
Rafal Soroczyński: Odpuštění (06.02.2023)
Rafal Soroczyński: Sylwia vypráví o Betlémě (04.02.2023)
Rafal Soroczyński: SRDCE JESLÍ (03.02.2023)
Rafał Soroczyński: „Jako bratr mezi bratry“: rozhovor s Fr. Angelem De Padova, vězeňským kaplanem (02.02.2023)
Rafał Soroczyński: „Jeden jistý způsob“ otce Amortha, jak nás vysvobodit z vlivu ďábla (01.02.2023)
Zlatý míč (23.01.2023)
Rafał Soroczyński: Sestra Ida přežila dvě smrtelné nemoci. Dnes říká: "Díky Bohu za všechno" (16.01.2023)
Vánoční přání (25.12.2022)
Jen radost (10.12.2022)
Adventní zamyšlení (01.12.2022)
Nabízím zajímavý impuls do života s Bohem (08.07.2022)
Připravenost na věčnost (28.12.2021)
Řekli svatí a to platí! v obrázcích III. (06.12.2021)
Řekli svatí a to platí! v obrázcích II. (03.11.2021)
Řekli svatí a to platí! v obrázcích I. (21.10.2021)
Bůh ještě nad lidstvem nezlomil hůl.... (25.07.2021)
Jak je to s tím darováním lidských vajíček? (19.12.2020)
Kázání ostravsko-opavského otce biskupa při česko-polské mši svaté v Třinci (30.09.2020)
Podobenství o... (16.04.2020)
Katarína Mikulová: Peripetie ženské duše v moderním světě (13.12.2019)
To, na čem nesmírně záleží (03.09.2019)
Vánoce v Anti-křesťanském čase (28.12.2016)
Samozřejmost nebo dar? (22.01.2016)
Duchem modlitby (19.01.2016)
Modlitba č.2 (19.01.2016)
Neumím to, ale snažím se (18.01.2016)
Láska nebeská a pozemská (18.01.2016)
Bosý chlapec (29.11.2015)
Plnomocné odpustky - rozhovor s P. Markem Dundou (05.11.2015)
Myšlenka "3D" na téma dobro (08.09.2015)
Pohled očí a pohled srdce (22.06.2015)
Církev ve světle irského referenda. Je třeba se probudit do reality (05.06.2015)
Komentář Antona Seleckého: Otázka věčnosti (04.05.2015)
Pochopili jsme? (03.05.2015)
Největší umění: stárnout s radostným srdcem (10.04.2015)
Boží hod velikonoční- Poznám Tě, Pane? (05.04.2015)
Bílá sobota (04.04.2015)
Pátek Svatého týdne- Dokonalé utrpení (03.04.2015)
Čtvrtek Svatého týdne - Dar eucharistie (02.04.2015)
Středa Svatého týdne (01.04.2015)
Úterý Svatého týdne - Pane, kdo je to? (31.03.2015)
Pondělí Svatého týdne - Týden utrpení (31.03.2015)
Video: Projev prof. Petra Piťhy: Našimi nepřáteli jsme my sami (11.03.2015)
Půst, který povzbuzuje (05.03.2015)
Cesta ke svobodě (02.03.2015)
O cibulce a stařence (01.03.2015)
Proč jsem blázen a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (17.02.2015)
Počítá se jen láska (12.02.2015)
Udělej ze své práce úkon modlitby (10.02.2015)
Výzva otcům FATYMu (13.12.2014)
Poděkování panu Rostislavu Václavu Vlčkovi (25.11.2014)
Kázání k 16. neděli v mezidobí (30.07.2014)
Kardinál Burke o víře, právu na život a rodině (11.06.2014)
První list Korintským, 13. kapitola- pro dnešek (09.06.2014)
Ján Vojtaššák - kdo to byl? I dnes nám má co říci... (02.06.2014)
Proč předáváme víru dalším lidem? (19.05.2014)
"Jdu bez doprovodu a neozbrojen... ale jsem silnější!" (12.05.2014)
Petr Ludwig - Kniha: KONEC PROKRASTINACE (05.04.2014)
Báseň (09.03.2014)
Věříš??? (14.02.2014)
Kázání k 5. neděli v mezidobí na TV-MIS (10.02.2014)
Křížová cesta (09.02.2014)
NAPROHELP v Brně (04.02.2014)
Průběh lidových misií za první republiky ve farnostech o. Pavla Buchty (04.02.2014)
Důsledky apostase (04.02.2014)
O pozvání (30.01.2014)
Smiř se sám se sebou! (28.01.2014)
Neexistuješ náhodou (27.01.2014)
Bůh není snílek, ale realista (27.01.2014)
Trestá Bůh? Aneb následek hříchu... (26.01.2014)
1. K čemu jsme na světě? (23.12.2013)
Paradox Vánoc (16.12.2013)
Prorok, který miloval Církev (07.12.2013)
Žehnejte (05.12.2013)
| Autor: Irena Ihmová | Vydáno dne 10. 02. 2023 | 506 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace