Zajímavé...

Protagonisté kultury smrti a jejich zvrácenost bez hranic

foto z: res.claritatis Strůjci zvrácených ideologií chtějí být jako Bůh - rozhodují o životě a smrti lidí, bojují za "právo" zabít. Svou propagandu oblékli do ovčího roucha velkodušných pojmů, v kombinaci s překrouceným významem slov.A tak, nevědomost může snadno strhnout do pasti zla, z níž lze jen těžko uniknout ... pokud vůbec.

Světské déjà vu scény z Babylonu je nepřehlédnutelné a nepopiratelné. Dějiny se v nové formě opakují. Strůjci zvrácených ideologií chtějí být jako Bůh - rozhodují o životě a smrti lidí, bojují za "právo" zabít. Svou propagandu oblékli do ovčího roucha velkodušných pojmů, jako např. "Důstojné" umírání, "regulace" početí, "přerušení" těhotenství či "obhajoba práv" různé zraněných lidí - v kombinaci s překrouceným významem slov: "svoboda" jednotlivce či "zdravotní péče o sexuální a reprodukční zdraví". A tak, nevědomost může snadno strhnout do pasti zla, z níž lze jen těžko uniknout ... pokud vůbec.

Bohužel téma života a smrti patří mezi nejzávažnější aktuálně diskutované otázky. Když lidé ztratí zdravý rozum, s velkým křikem vznikají ideologie bojující za nelidské "právo zabít". Svou propagandu nebezpečně podsouvají v ovčím rouchu (Mt 7,15) dobrosrdečnosti, či dobročinnosti, dokonce s údajně "šlechetným" záměrem. Mazanou rétorikou šíří dezinformace; osobní mylné názory suverénně prezentují jako univerzální pravdy. Odbornými výrazy staro-nových lékařských metod a praktik se snaží ovlivnit myšlení lidí - vzbudit respekt a vyvolat (falešný) pocit důvěry. Když si však člověk prostuduje celý kontext, hloubku, pozadí a cíl propagandy, snadno zjistí, že opak je pravdou.

Morální hlad versus obžerství zkažeností

Nezdravá touha po moci provokuje chuť po ovládání a zotročení ... a to: do krajnosti. "Přitažlivost moci v sobě zahrnuje i touhu po krvi, znásilňování a ničení. Lidé netouží po moci jen proto, aby už více netrpěli. Netouží po moci jen proto, aby se vymanili z područí bídy, nemoci a smrti. Moc je i schopnost pomstít se, zajistit si podřízenost a rozdrtit nepřátele" (J. B. Peterson).

A tak je na místě otázka: "Kdo je nepřítelem těch, kteří bojují proti životu?"
Odpověď je logická a jasná: "Sám Život" (Jan 14,6)

Když Stvořitel a jeho dary jsou velkou překážkou

Protagonisté kultury smrti se snaží dosáhnout toho, aby jim státní zákon uznal pravomoc nad rozhodováním o životě a smrti člověka. Avšak "nedotknutelnosti práva na život nevinné lidské bytosti od okamžiku početí až po smrt je symbolem a požadavkem nedotknutelnosti samé osoby, která dostala od Stvořitele dar života" (Donum vitae, b. 13,14).
Jan Pavel II. tuto pravdu konkretizuje: "(...) když civilní zákon připouští umělý potrat a eutanazii, tím samým přestává být skutečným, morálně závazným zákonem" (Evangelium vitae, b. 72.).

(Ne)Krvavé skandály na klinikách smrti

Bohužel, existují celé kliniky, kde zdravotnický personál vůbec neuznává a nerespektuje pravidla Nové charty zdravotnických pracovníků. Svědomí těchto lékařů a sestřiček je potopené v krvi svých obětí - nakolik praktikují metody proti (úctě k) životu a důstojnosti lidské osoby. Mezi nejznámější tyto praktiky patří: různé druhy antikoncepce, včetně antikoncepce s matoucím názvem DANA (Dobrá A Neškodná Antikoncepce - nitroděložní spirála, která brání uhnízdění vajíčka); různé způsoby provádění potratů, např. kontragestivní (potrat navozený farmakologicky) a intercetivní (vyvolávající pseudomenstruace, aby se oplodněné a zahnízděné vajíčko spláchlo) nebo smrtící pilulka RU-486 nebo embryonální redukce (snižování počtu zárodků uvnitř dělohy) ... a stejně i eutanazie, klonování, obchod s lidskými orgány a spermatem, různé biomedicínské pokusy a eugenické přístupy (např. PGD - Preimplantační genetická diagnostika) ...

Bohužel (ne) krvavé skandály souvisí i s umělým oplodněním. Člověk se může setkat s pojmy jako např.: vnitrotělové, mimotělní, homologní (pokud pohlavní buňky pocházejí od páru), heterologní (pokud dárcem buňky je jiný člověk, tedy ani jeden z manželů), Five (Fertilization in vitro and embryo transfer - umělé oplodnění ve zkumavce s přenosem zárodku), ICSI (Intracytoplasmic sperm injection - intracytoplazmatická injekce spermie, tj přenos spermie do vajíčka jehlicí pod mikroskopem) ... Nicméně nezávisle na použitých technikách, lékaři i teologové se shodují v tvrzení, že tyto metody poškozují spojení mezi manželskou láskou a přenášením života, protiřečí tak smyslu plození, (...) způsobují duševní poruchy uvnitř rodinných vztahů ... " (Faggiona, MP Život v našich rukách, s. 296).

K problémům neplodnosti se vyjadřuje i Kongregace pro nauku víry; v Instrukci Dignitas personae doporučuje tyto zásahy zaměřené na odstranění překážek přirozené plodnosti: hormonální terapie neplodnosti pohlavních žláz, chirurgický zákrok odstraňující endometriózu, zprůchodnění trubic nebo jejich mikrochirurgické restaurování; tedy povoluje takové zásahy, kdy technický prostředek nenahrazuje manželský styk, ale usnadňuje ho a pomáhá mu, aby dosáhl svůj přirozený cíl.

Katolická církev k bioetické otázkám nabízí svá stanoviska a řešení ve více veřejnosti přístupných dokumentech; stejně jako k problémům homosexuality, neboť s anti-life praktikami přímo souvisí i propaganda homosexuálních manželství a snaha iniciátorů o neustálé rozšiřování LGBTIQ práv.

Pochybná "dobročinnost" světových organizací

Protagonisté kultury smrti navlékli moderní ovčí roucho i mnohým světovým organizacím, které se obecně prezentují jako dobročinné - údajně napomáhající světovému rozvoji i tím, že ženám pomáhají k prosazování "jejich práv". To v praxi znamená, že finanční dobročinná sbírka je organizací použita např. v Africe na zabíjení nenarozených či různé gynekologické zákroky bránící početí dítěte.

Pozor na ovčí roucho šlechetných záměrů!

Nejpřesvědčivější reklama je: spokojený zákazník. Proto osvědčeným marketingovým žolíkem ve světě obchodu je doporučení přes dobrou osobní zkušenost / referenci; do které se přikrádá pravidlo JPP (jedna paní povídala); k tomu zářivý úsměv - a chytlavá reklama je na světě. Je však třeba pamatovat na to, že zisk mnoha reklam je závislý na úspěšnosti propagovaných polopravd (jelikož úplné lži jsou příliš okaté); mnoho podstatných informací je vynechaných a nahrazených prázdnými řečmi, často ozdobených komplimenty. Proto - protagonisty není hodno podceňovat, umí být předvídaví (Lk 16,8) a velmi pečlivě dbají o to, aby ovčí roucho splnilo svůj účel.

 Slyšet, vidět, cítit více než je nadiktované

Někdy je opravdu třeba až mikroskopicky, přímo rentgenově zkoumat nejen význam slov (oslnivé propagandy), ale i celé pozadí a jednotlivé detaily, které do sebe zapadají a spolutvoří celek ... tedy, je třeba pátrat po pravdě. Z kontextu vytržených několika lahodných vět se nedá vyvozovat, že celé znění, obsah, záměr a cíl propagandy je prospěšný. Rozlišování je o to náročnější, že mnohá masmédia se vehementně snaží svědomí lidí otupovat, rozšiřovat ..., aby bylo laxní a přístupné pro světový byznys. A když neplatí jim (za zboží a služby), tak zaplatí oni - koupí si názor, mínění ... nebo život; Jidášova štafeta zrady za 30 stříbrných stále koluje ... Nebezpečný klam světské okázalosti vyžaduje každým dnem nanovo, stále více a více tříbit svůj vnitřní "orlí zrak", kterým člověk citlivě zaregistruje "ovčí roucho" a rozliší dobro od zla ... A i když jen malinkou troškou denně přispět k dobru a kráse světa se vyplatí, protože Bůh si to určitě všimne, požehná a zúročí ...

Júlia Kubicová  

Převzato z https://zastolom.sk/, článek z 3. 4. 2019 naleznete zde.

Jack-o'-Lantern, Toby Ord, CC BY-SA 2.5, sk.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Matoucí rok 2020 - Tsunami eutanazie a záchrana života za každou cenu (04.01.2021)
Kanada zavírá hospice, které nechtějí vykonávat eutanázii (07.03.2020)
Rozmach získávání orgánů formou eutanazie - na obzoru jsou stále děsivější možnosti (01.02.2020)
Přímka mezi potratem a eutanazií: zabíjení miminek zabíjí nás všechny (03.01.2020)
Kněží mají mluvit jasně o eutanazii a asistované sebevraždě, žádá kardinál Eijk (27.12.2019)
* Stanovisko Katolických teologických fakult k eutanazii
* Stanovisko České společnosti hospicové péče a Lékařské komory k eutanázii
(04.12.2019)
Je zdravá, ale cítí se být odporná a proto požaduje eutanazii (10.11.2019)
Nový dokumentární film odhaluje velkou lež za hnutím pro eutanazii (28.04.2018)
Francouzští biskupové o eutanazií: Budujeme společnost eliminující slabé (02.04.2018)
Kanadský soud nařídil lékařům dávat doporučení na eutanazii (06.02.2018)
Znovu předkládán zákon o eutanázii + reakce (27.09.2017)
V Belgii zabili první dítě v rámci zavedení eutanazie pro děti (21.09.2016)
Hospic v Belgii odmítl eutanazii, zaplatí pokutu 6000 eur (07.07.2016)
Eutanazie může být zítra povolena i u nás (16.01.2016)
Lékaři schválili eutanazii ženě v depresi. Krátce před smrtí se všechno změnilo (19.12.2015)
Zbytečná smrt mladých Belgičanů, žádají o eutanazii kvůli depresím - Jak se eutanazie stala nástrojem vyvražďování...; Ocenění za eutanazii ... (09.07.2015)
Žena se probrala z kómatu, slyšela, jak její muž odmítá odpojení od přístrojů (11.04.2015)
Holanďané tvrdí: je lepší zemřít, než být postižený (25.02.2015)
Mariapia Bonanate: Jsem zde s tebou. Tajemství života na vlásku (29.12.2014)
Mariapia Bonante: Jsem zde s tebou - IV. kapitola (29.12.2014)
SAS se snaží upoutat pozornost legalizací eutanazie (31.08.2014)
Britský ministr zdravotnictví schvaluje asistovanou sebevraždu (05.08.2014)
Podpořil jsem zákon o eutanazii, strašně jsem se zmýlil (04.08.2014)
V Belgii narůstá počet úmrtí v důsledku eutanázie (13.06.2014)
MUDr. Marta Munzarová a kol.: Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? (31.05.2014)
Eutanázie se vymyká kontrole (02.05.2014)
Umění umírání (09.04.2014)
Eutanazie pro 26letou ženu (09.04.2014)
Belgie: eutanázie bez souhlasu pacienta (04.04.2014)
Nová data o eutanázii ve Švýcarsku ukazují, že důvodem k eutanázii není choroba ale osamělost (11.03.2014)
Zničit bolest, ne pacienta (18.12.2013)
Holandsko jde do extrémů: Eutanazie propagují mladým lidem nevídaným, "didaktickým" způsobem! (30.06.2013)
Kard. Tauran o významu křesťanské víry v dnešní kultuře
20.duben: den modliteb za oběti zákona o rouhání
(17.04.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 04. 2019 | 3094 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace