Zajímavé...

Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část

V první části článku jsme si přiblížili ověřený recept z dílny KGB na zničení dobrého jména jakékoli autority, ověřený v praxi v případě jména Pia XII., jehož reaktivaci zřejmě zažíváme nyní v případě osoby sv. Jana Pavla II. Ve druhé části se podíváme blíže na Overbeekovu knihu i reportáž redaktora TVN Gutowského s názvem „Franciszkańska 3“, na obvinění kardinála Adama Sapiehu, které se v knize i reportáži také objevily, ale také na reakci historiků. Na závěr si dovolím předestřít i vlastní, osobní reflexi celé kauzy.

1. část článku tohoto je zde.

Dílo investigativní žurnalistiky nebo nástroj cílené difamace?

Kniha holandského novináře Ekke Overbeeka s názvem Maxima culpa. Jan Pavel II. věděl je prezentována jako vynikající dílo investigativní žurnalistiky, které má prolomit dosavadní schémata a zejména zbourat tabu. O jeho velikosti má svědčit masivní reklamní kampaň v printových i elektronických médiích. Má být průlomová v morálním hodnocení celého pontifikátu papeže z Polska. Dovolím si však hned na začátku této části článku tuto knihu subjektivně zhodnotit jako pseudohistorický pamflet, psaný s předem stanoveným cílem - vytvořit příběh, který ze sv. Jana Pavla II. udělá „senzačním odhalením“ člověka, který nejenže věděl o pedofilech mezi kněžími jemu svěřené krakovské arcidiecéze, ale je i chránil překládáním z místa na místo a neadekvátními tresty a bylo mu lhostejné utrpení jejich obětí. Se svědectvími svědků, kteří jsou minimálně pochybní, ne-li přímo vysoce nedůvěryhodní. To však pro autora (autory?) zjevně nebylo vůbec důležité. Cíl v tomto případě „posvětil“ všechny použité prostředky. Slovy filmového klasika: „Rozkaz zněl jasně!“

Jelikož není jednoduché vytvořit obraz odpudivé morální trosky u instituce, vnímané celými generacemi Poláků jako jakýsi morální kompas a obranná pevnost pro ty, kteří byli zbaveni své důstojnosti a práv v době nacistické okupace či komunistické totality, tvůrci kampaně se pojistili a použili opravdu těžký kalibr. Místo „demaskování skutečné tváře“ jednoho krakovského arcibiskupa vsadili v této akci na „demaskování“ arcibiskupů dvou. A to ne ledajakých. Do příběhu Overbeekovy knihy se tak dostal kromě krakovského arcibiskupa a pozdějšího papeže Karola Wojtyły i jeho světitel, člověk, který byl pro něho po celý život vzorem a na kterého se často odvolával jako na velkou duchovní autoritu. Krakovský arcibiskup kardinál Adam Sapieha. Nazývaný nezlomný kníže pro svůj šlechtický původ, nezlomnost svých postojů v obraně práv věřících i národních práv Poláků v okupované zemi a později v zemi zotročené komunisty.

Kardinál Sapieha, který zemřel před více než sedmdesáti lety, 23. července 1951. Ve zmiňované knize ho autor na základě tzv. svědectví, kterým by se každý alespoň příčetný historik smál, obvinil z toho, že byl v podstatě sexuální deviant, který měl sadistické sklony a zneužíval bohoslovce a kdoví koho ještě. Gro obvinění, které je nyní masově kopírováno rozličnými více či méně zručnými mistry slova a manipulace, pro Overbeeka tvořilo jedno jediné svědectví. Svědectví Anatola Boczeka, kněze, který spolupracoval s polskou komunistickou tajnou policií UB (Urząd Bezpieczeństwa) a byl pověřený úkolem „vnitřního rozkladu“ církevního prostředí krakovské arcidiecéze. Člověka, který byl alkoholik a sám byl morálně zdevastovaný a tedy tajnou policií vydíratelný, protože sexuálně zneužíval nezletilé dívky. A výpověď, kterou používá Overbeek při kategorickém obvinění Sapiehu z toho, že žil nemorálním životem a byl sexuální predátor, poskytl Anatol Boczek v roce 1950, kdy ho za jeho život v rozporu s étosem kněze kardinál Sapieha suspendoval, čili byl s ním v otevřeném konfliktu.

Krakovský arcibiskup kardinál Adam Sapieha zdroj: wikimedia commons


Podle tohoto „hodnověrného“ svědectví popisuje Boczek případ z července 1950. Měl se s ním tehdy už těžce nemocný třiaosmdesátiletý kardinál Sapieha dvakrát setkat a mělo tehdy dojít také z jeho strany k sexuálnímu zneužití Boczeka. To, že teze o morální zkaženosti kardinála Sapiehu se u Overbeeka opírá o svědectví, kterému chybí jakákoli logická a faktografická „uvěřitelnost“, holandského novináře zjevně netrápí. Čtenáře se snaží přesvědčit, že je možné, aby se z těžce se pohybujícího starce, který trpěl vážnou chorobou srdce a plic a v podstatě většinu roku 1950 byl připoután na lůžko, najednou stal neobyčejně silný a agresivní jedinec, který mlátí 34letého kněze.

Abychom pochopili historický kontext Overbeekova „svědka“, je dobré přiblížit si roli kardinála Sapiehu v nacisty okupovaném Polsku a hlavně v komunistickém Polsku éry stalinismu. Kardinál Sapieha byl nenáviděný jak německými okupanty, tak později polskými komunisty. Pro velkou autoritu, kterou Sapieha v polské společnosti požíval, se na něj neodvážili komunisté za jeho života otevřeně zaútočit. Útoku na jeho jméno a zničení jeho pověsti v polské společnosti měl posloužit okázalý proces tzv. krakovské biskupské kurie, ve kterém chtěli komunisté podle vzoru stalinských procesů v Sovětském svazu třicátých let „zatočit s reakcí a americkými špiony“. Je velmi pravděpodobné, že Boczekovo „svědectví“ bylo připravováno právě pro účely dehonestace komunisty nenáviděného kardinála Sapiehu. Bylo však natolik nedůvěryhodné, že komunistická justice jej v tomto monsterprocesu nepoužila. To Overbeekovi nijak nepřekáželo.

Ve svých konspiracích jde ještě dál. V jeho „průlomové“ knize čtenář najde hypotézu o tom, že Karel Wojtyła byl jako bohoslovec zneužíván kardinálem Sapiehem, což mělo mít pravděpodobně vliv na jeho pozdější, podle autora laxní, přístup k sexuálnímu zneužívání v Církvi.

Je zjevné, že obvinění vůči kardinálu Sapiehovi, která jsou založena na tak nedůvěryhodných zdrojích, jako je agent Boczek, by za běžných okolností nespatřila světlo světa. Ale sólo útok na sv. Jana Pavla II. by byl velkým soustem. Proto v něm posloužil i útok na kardinála Sapiehu.

„Důvěryhodné“ informační prameny

Zastavme se ještě na chvilku u reportáže s názvem „Franciszkańska 3“ Marcina Gutowského v televizi TVN, která prezentuje tatáž obvinění na adresu Jana Pavla II., jako Overbeekova kniha. Katolický publicista a filmový režisér Grzegorz Górny v této souvislosti upozorňuje
(https://wpolityce.pl/kosciol/637364-wiarygodne-zrodlo-informacji-w-reportazu-tvn24)
na další velmi pochybný zdroj informací, na který se Gutowski autoritativně odvolává. Je jím arcibiskup Rembert Weakland, bývalý generální představený benediktinského řádu a bývalý metropolita a diecézní biskup v Milwaukee v USA. Weakland zemřel v roce 2022. Tato osoba se objevuje v reportáži TVN hned na začátku jako důvěryhodný informační pramen. Divákovi podsouvá informaci, že po II. světové válce byl v Krakově jistý arcibiskup-pedofil (čili označil jednoznačně kardinála Adama Sapiehu). Pak v tomto „odkazu“ pokračují jiní. Kdo byl arcibiskup Rembert Weakland, který byl biskupem jmenován v roce 1977?

Tento člověk se během pontifikátu sv. Jana Pavla II. proslavil jako urputný kritik jeho učení. Mimo jiné zpochybňoval kristologickou deklaraci Dominus Iesus z roku 2000 mluvící o tom, že Ježíš je jediným Spasitelem celého lidstva. Ještě před dosažením důchodového věku rezignoval na svůj úřad arcibiskupa, protože se provalily informace o obrovské defraudaci církevních financí. Vyšlo najevo, že z prostředků arcidiecéze použil 450 tisíc dolarů jako „poplatek za mlčení“ bývalého bohoslovce, který měl s Weaklandem sexuální poměr a po tomto „držhubném“ se zavázal veřejně o tom nemluvit.

Kromě toho Weakland osobně zakrýval pedofilní skandály ve své arcidiecézi tak, že vlastnoručně skartoval důkazy sexuálního zneužívání ze strany jemu podřízených kněží. Později se k tomu sám přiznal konstatováním, že věděl o duchovních, kteří páchali sexuální delikty na dětech v jeho arcidiecézi, ale nic s těmito poznatky neudělal.

Rembert Weakland vydal v roce 2009 svou autobiografii, ve které se přiznal k tomu, že dlouhá léta vedl jako homosexuál dvojí život, udržujíc intimní kontakty s mnoha muži.

V březnu 2019 se metropolita Milwaukee, arcibiskup Jerome Listecki, rozhodl odstranit Weaklandovo příjmení ze všech budov, které patří arcidiecézi s odůvodněním, že tak zkompromitovaný člověk nemůže být patronem žádné církevní instituce.

Kardinál Stefan Wyszyński s pápežom Jánom Pavlom II. na zábere z októbra 1980 zdroj: wikimedia commons


„Důvěryhodnost“ informačních pramenů Overbeeka a Gutowského podrobili ostré kritice přední polští historici. Prof. Paweł Skibiński z Varšavské univerzity poukazuje např. na skutečnost, že Overbeek se vůbec nezabývá prameny, které popisují osobu jeho klíčového svědka Boczeka. Upozorňuje na skutečnost, že Overbeek používá nedokázaná Boczekova obvinění na adresu Sapiehu jako základní argumentační materiál pro další závěry, což je naprosto nepřijatelné. Poukazuje na skutečnost, že při práci se svazkem vytvořeným komunistickou státní bezpečností by položil sedm otázek, zatímco Overbeek odpovídá pouze na jednu z nich. Zároveň si prof. Skibiński klade rétorickou otázku: "Proč je tomu tak?" A hned si i odpovídá: „Podle mě jako historika buď jde v tomto případě o člověka, který nechápe estébácké svazky, nedokáže zhodnotit celý jejich komplikovaný obsah, nebo, bohužel, jde o vědomé uvedení čtenáře v omyl“ (více v materiálu polské tiskové agentury PAP
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1547032%2Coskarzenia-wobec-jana-pawla-ii-w-kurii-krakowskiej-nie-pojawil-sie-nawet

Pokud by Overbeek nebo Gutowski měli zájem o informace pocházející skutečně ze zdrojů, které jsou verifikovatelné seriózním archivním zkoumáním, obrátili by se se žádostí o jejich zpřístupnění na krakovskou arcidiecézi. Jiný významný polský historik Dr. Marek Lasota však v této souvislosti poukazuje na skutečnost, že na krakovském arcibiskupském úřadě se neobjevil ani náznak jejich zájmu či dokonce nějaká žádost o zkoumání archivních pramenů, týkajících se čtyř duchovních, které dva novináři zmiňují v materiálech (kardinála Sapiehu a tři kněze, které měl údajně krýt kardinál Wojtyła – Bolesława Saduśe, Eugeniusze Surgenta a Jósefa Lorance).

Na knihu Overbeeka a televizní reportáž Gutowského zareagoval v pořadu zpravodajské televize Polsat News také Dr. Karel Nawrocki, předseda polského Institutu národní paměti (Instytut Pamięci Narodowej), který ze zákona spravuje svazky bývalé polské komunistické státní bezpečnosti UB a SB a vede vyšetřování zločinů komunismu. Podle jeho hodnocení kniha i reportáž mají zásadní metodologické chyby a jako historik je „otřesen kompozicí tohoto materiálu i této knihy“. V rozhovoru předseda Institutu národní paměti dále uvedl: „Znám tyto dokumenty a znám i výzkumy našich historiků. Nedokážu vám však odpovědět na otázku, zda (tato kniha a reportáž) je výsledkem trestuhodné absence profesionálních dovedností, protože dokumenty sesbírané v Institutu národní paměti je třeba umět číst a používat je, nebo je to prostě zlý úmysl, který byl motivován úkolem dokázat jistou tezi.

Jako historik znalý věci poukázal na případ kněze Józefa Lorance, který byl použit v předmětné knize a reportáži na diskreditaci sv. Jana Pavla II. Loranc v 70. letech sexuálně zneužíval několik malých děvčat. Ale reakce Karla Wojtyły, který se jako arcibiskup o tom dozvídal, byla jednoznačná a rozhodná. Nawrocki pro Polsat News vytkl Overbeekovi a Gutowskému, že necitovali dokumenty, které by nepasovaly do určité kompozice a emocí, které měla kniha a reportáž vyvolat. „Musím to říct, protože když se kardinál Wojtyła 2. března dozvěděl o kauze Lorance, tentýž den mu zakázal činnost a 10. března nákladní automobil, který pořídili Lorancovi bratři, odvezl jeho věci z farnosti.“ Myslím, že hlas šéfa instituce , která se dlouhodobě a seriózně věnuje zkoumání nejnovějších dějin Polska, je velmi důležitý.

Můj pohled na závěr

Na závěr si dovolím nabídnout ctěnému čtenáři vlastní komentář ke kauze bombastického „demaskování“ údajných selhání sv. Jana Pavla II. a možná při tom budu více osobní, než ve zbytku článku.

Nikdo, kdo používá svědomí a už naprosto nikdo, kdo se snaží následovat Krista a být věrný Jeho zákonům, nemůže projít lhostejně nebo zlehčovat těžké zločiny sexuálního zneužívání dětí a zejména obrovskou křivdu, která je páchána na obětech pedofilů. K lidem, kteří pedofilní zločiny služebníků Církve nejen odsuzovali, ale s těmito zločiny podle svých poznatků a možností i rázně bojovali, nepochybně patřil i sv. Jan Pavel II. Být svatým však neznamená být neomylným, neomezeným svými lidskými omezenými možnostmi a poznávacími schopnostmi a neznamená to ani mít recept na zázračné okamžité řešení důsledků lidského hříchu.

Kromě profesionálních skandalizatorů všeho katolického z více či méně seriózně se tvářících médií, otevřeně nepřátelských k Církvi, jsou to i mnozí progresivní „katoličtí aktivisté“. Ať už jsou to novináři, mediálně známí kněží, teologové. Snad nejznámější z nich je publicista Tomasz Terlikowski, se kterým jsem kdysi ve stejnou dobu dral lavice na stejné varšavské univerzitě a který byl ještě donedávna pokládán za velmi produktivního a erudovaného katolického autora. Dokud neprošel revoluční proměnou a nestal se z něj miláček progresivní kavárny a vyhledávaný „znalec“, „žalobce“ i „soudce“ reálných či sfabulovaných morálních neduhů kléru, zvaný především do vysílání rozhlasových stanic a televizí otevřeně nepřátelských vůči katolíkům.

Zdá se, že sjednocujícím prvkem těchto všech progresivních katolíků je odpor vůči některé části katolického magisteria, kterou neúnavně připomínal sv. Jan Pavel II., případně snaha o jeho zpochybnění. Většinou jde o katolické morální učení. Jan Pavel II. totiž neúnavně, navzdory častému mediálnímu lynči, zuřivosti a až živočišné nenávisti podporovatelů masového šíření umělých potratů či eutanazie, připomínal neměnné pravdy o tom, že lidský život je nedotknutelný od početí po přirozenou smrt a nikdo nemá právo na něj sáhnout. Připomínal také neúnavně pravdu, že člověk byl stvořený Bohem k Jeho obrazu, byl stvořený jako muž a žena. Připomínal Kristovo učení o nerozlučitelnosti manželství, které může být pouze výlučným svazkem muže a ženy. Připomínal pravdu o tom, že lidská sexualita je příliš vzácný dar od Boha na to, aby byla degradována na nástroj, který člověka zotročí pudy.

Ale je zde i druhá skupina lidí, která minimálně mlčky souhlasí s tím, že jméno sv. Jana Pavla II. je očerňováno. A sama se pokládá za skupinu pravdivějších, autentičtějších a možná i pravověrnějších katolíků, než jsou ti ostatní. Setkal jsem se s nimi naposledy v diskusi na sociální síti pod první částí mého článku. Jejich verbální útoky na osobu svatého papeže, od jeho obviňování z domnělého „modernismu“, za který si zřejmě zaslouží hanobení jména, přes konstatování, že by se v jeho případě neměl používat přívlastek „svatý“, až po kategorické vynesení rozsudku o tom, že „kryl pedofily, což je těžký hřích“, jsou v podstatě totožné s tím, co předvádí progresivní antikatolický mainstream. Jen jsou zaobaleny do „svatějších“ slov. Když jeden z „nejpravověrnějších“ diskutujících katolíků zaútočil na obránce dobrého jména Jana Pavla II. s tím, že se klaníme modle, bezděky jsem si vzpomněl na ukázkové příklady diskusí s protestantskými sektáři, kteří katolíkům po staletí vyčítali přesně toto. Že katolická úcta ke svatým je modloslužbou.

Můj přítel profesor Paweł Bortkiewicz, vynikající morální teolog, před několika dny během postních duchovních cvičení pro posluchače katolické rozhlasové stanice Radio Maryja připomněl stav rozkladu morálního učení Církve díky progresivním teologům, kterému se snažil sv. Jan Pavel II. všemožně zabránit: „Papež z Polska velmi dobře znal situaci morální teologie a pozorně ji sledoval. Začal práci na encyklice, která by tyto záležitosti nově uspořádala. Byla publikována 6. srpna 1993 s názvem Veritatis Splendor a vyvolala prudký odpor části morálních teologů.

Paweł Bortkiewicz dále poukazuje na jeden z hlavních kořenů současné hluboké krize Církve, s nímž Jan Pavel II. celý svůj pontifikát statečně bojoval: „Sexuální revoluce a podlehnutí části katolíků včetně teologů a biskupů relativismu, to je kořen dnešní krize uvnitř Církve. (…) Jan Pavel II. zvlášť dlouho, rozhodně a přesvědčivě hlásal pravdu. Nepochybně proto je mimořádným cílem útoků. Právě proto se pokoušejí zdiskreditovat takové svědky pravdy, vymazat je. Už toto samotné by mělo být pro nás svědectvím.

A na závěr celou kampaň shrnuje do jedné věty: „Pro uvažujícího člověka je zcela zřejmé, že strhávání svatosti z papeže Jana Pavla II. má za cíl ukázat, že jeho učení nebylo a nemůže být věrohodné.“ Je tomu tak.

Pope-John-Paul-II-and-Cardinal-Joseph-Ratzinger-April-2-1995-flickr-Levan-Ramishvili-1024x683
Dariusz Żuk-Olszewski

Převzato z www.christianitas.sk/, článek z 20. 3. 2023 naleznete zde.

Don Bosko, sen, brno.sdb.czSdílet

Související články:
Odpor vůči Harrisonovi Butkerovi svědčí o "nenávisti vůči katolické morálce": Předseda Newmanovy společnosti (02.06.2024)
Finský nejvyšší soud se bude zabývat případem političky obviněné z "nenávistných projevů" za citování Bible (30.05.2024)
6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (07.05.2024)
Francouzská vláda vyhrožuje knězi kvůli výzvě na Instagramu, aby bojoval proti homosexuálním pokušením (17.04.2024)
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání? (19.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak (13.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část (28.07.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku (01.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku (09.06.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve? (02.03.2022)
NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada (20.02.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí (28.01.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem! (09.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve (25.04.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu (04.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Náboženství viru a krize rozumu (08.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost" (02.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu (09.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule (01.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Jezuitští mučedníci v 20. století (28.01.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 07. 04. 2023 | 688 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.christianitas.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace