Zajímavé...

Priorita výlučnost vztahu mezi manželi

manželství, prstýnky, Public Domain CCO, www. pixabay.com Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své manželce a budou jedním tělem. (Gn 2, 24)

Vztah mezi manželi se uzavřením svátostného manželství stává čímsi výlučným, exkluzivním, celoživotním. Je ideální, když jsou manželé navzájem i nejlepšími přáteli. Pouto mezi nimi musejí budovat společně a neměl by do jejich vztahu zasahovat jiný člověk. Výlučnost vztahu mezi manželi může být ohrožena z mnoha stran.

Vztah s rodiči


Jednou z nich je vztah s rodiči, obzvlášť v případě společného či blízkého bydlení, včetně případů takzvané nepřerušené pupeční šňůry, která způsobuje, že jeden z manželů má potřebu se radit a rozhodovat nebo svěřovat jednomu z rodičů. Samotná fyzická blízkost rodičů nemusí být problém, závisí i na tom, nakolik rodiče respektují osobitost manželů a dávají jim svobodu, nezasahují jim do jejich života nepřiměřeným způsobem. Je potřeba, aby si manželé společně vyjasnili, nakolik dovolí rodičům vstupovat svojí pomocí, radami či představami, např. o bydlení, zařizování. Jejich tolerance a potřeba autonomie od rodičů může být totiž velmi různá. Určitě by se ani jeden z partnerů neměl cítit vynechán z rozhodování.

Jedna žena po návratu ze služební cesty domů zjistila, že muž spolu s tchýní přemístili nábytek a bez jejího vědomí nakoupili doplňky do domu. Velmi se jí dotklo, že rozhodnutí neudělal manžel společně s ní, ale s matkou bez jejího vědomí. Až po společném rozhovoru si manžel uvědomil, jaký to mělo dopad na jeho ženu a proč se cítila zraněná, přestože původní úmysl byl dobrý. Chtěl jí ulehčit a pomoct jí tak, aby bylo všechno hotové, když se vrátí domů.

Manžel by se měl umět zastat své manželky, manželka manžela, výhrady vůči sobě by určitě neměli řešit před jinými lidmi. Je třeba si také dávat pozor na to, abychom nekriticky nepřijímali názory jiných lidí o našem partnerovi.

Bydlení u rodičů


I v případě, že jsme nuceni bydlet u rodičů, je třeba vždy si najít čas, kdy jsme jen my dva spolu. Navázání na rodiče ani vzpoura nejsou zralými postoji. Zralý člověk je schopen přistupovat k rodičům rovnocenně. Dokáže si vytvořit a vyjádřit svůj názor, má vnitřní svobodu, umí si vybrat z toho, co mu rodiče nabízejí a říkají.

Čas pro sebe


Je velmi dobré, když mohou žít novomanželé alespoň po jistou dobu, půl roku nebo rok, sami. Naučit se samostatně fungovat, rozhodovat o nákupech, domácích pracích, zařizování, investicích, trávení volného času. Potřebují se naučit plánovat čas, aby ho měli dostatek pro manželský život. Především na začátku, aby si mohli vybudovat svůj svět, porozumět tomu, jak funguje ten druhý, stát se samostatnou jednotkou. Naučit se být spolu, nezávisle na druhých lidech. Mít prostor, kde jim nikdo jiný nezasahuje. Ten však může být narušen, i když bydlí odděleně od rodičů.

Jistý muž měl velmi blízký vztah se svým otcem. Každý den večer si spolu telefonovali, někdy i hodinu. Po vstupu do manželství v tom pokračovali. Žena se cítila odstrčená, muž přišel z práce a všechny novinky jako první řekl svému otci, po dlouhém telefonátu už neměl energii znovu tyto věci popovídat své ženě, která to očekávala. Nakonec našli způsob, jak vyjít vstříc otci a nenarušovat manželský vztah. Muž se dohodl s otcem, že si budou volat později a délku svého telefonátu zredukovali na přijatelnou míru. Podobný problém může vzniknout, když žena ráda telefonuje nebo chatuje s kamarádkami.

Jiní manželé chodívali každý víkend k jedněm z rodičů. Velmi se snažili, aby každému rodičovskému páru věnovali stejný počet víkendů. Po nějaké době si uvědomili, že jejich manželství je v krizi. Protože oba pracovali a během víkendů byli neustále v kontaktu s rodiči, neměli čas na společné rozhovory, sdílení se, oddech, či jiné aktivity. Společně našli kompromis a rodičům věnují vždy jeden víkend v měsíci.

Aktivity mimo domov


Druhým významným faktorem, který může ohrozit manželství, jsou různá přátelství, koníčky, telefonáty, příliš velké množství aktivit (i duchovních) mimo domov. Znám muže, který se dokáže na víkend sbalit a jde lézt po horách a v pohodě nechá ženu s dvěma malými dětmi samotnou doma.
Jsou ženy, které během týdne navštíví několik modlitebních společenství, bohužel bez manželů. Přátelé, zájmy a různé aktivity, ve kterých se věnujeme, ačkoliv nejsou samy o sobě špatné, mohou způsobit izolaci druhého partnera a nenaplnění jeho potřeb, může se cítit opuštěně. Všechno je potřebné s mírou, a toto je oblast, kde by se měli manželé společně dohodnout a najít model fungování, které je přijatelné pro oba dva. Manžel by měl být v naší hierarchii hodnot před jinými lidmi či aktivitami, měl by být důležitější než práce.

Společný volný čas


Vstup do manželství musí být i změnou v trávení volného času, manželé nemají existovat jako dvě samostatné jednotky, ale jako tým. "Už nejsou dva, ale stávající se jedním tělem." Je třeba si klást otázky, jako jsou: Nakolik si vycházíme vstříc, naplňujeme si navzájem potřeby? Co dává mému partnerovi pocit, že ho miluji? Nesvěřuji se víc jiným lidem než partnerovi? Tady je potřeba zmínit i jedno úskalí přílišných kontaktů s jinými lidmi. Pro manžele je ideální, když mají společné přátele, nejlépe manželům podobných hodnot a zájmů, mohou se společně povzbuzovat a inspirovat, jako i podporovat v náročných situacích. Příklady táhnou - to platí i o volbě přátel. Není vůbec jedno, jakým vztahům vystavíme naše manželství.

Moji známí v krizovém období doplatili na přátelství s nevěřícím "liberálně smýšlejícím" párem dlouhodobou nevěrou manžela s jejich rodinou "kamarádkou". Byla to velmi těžká zkouška pro jejich manželství.

Přátelství s jiným pohlavím


Udržování a rozvíjení přátelství s lidmi opačného pohlaví může být pro manželství velmi riskantní. Obzvláště různá posezení, kontakty ve dvojici, kávičky, ať je to bývalý spolužák, kolega nebo kamarád ze společenství. Tady může číhat silné pokušení - nevěra nezačíná v posteli, často přichází nenápadně, s pocitem, že mě někdo vyslechne více, někdo mě přitahuje, toužím s ním trávit víc času. Je třeba si to uvědomit, snažit se vyhýbat se pokušení. Zastavit to v zárodku. Chránit si srdce.

To se týká i výběru seriálů, filmů, knih, které mohou v případě neuspokojení v manželství vést k neřešení skutečných problémů, ale k úniku a žití životů jiných. To prostřednictvím porovnání partnera s těmi filmovými či literárními vede k dalším nenaplněným nerealistickým očekáváním, frustraci a zklamání. Vytváří se tím propast mezi manželi. Nevěra nemusí být jen fyzická, může být i duchovní. Co nosím ve své mysli, kdo se mi tam objevuje, na setkání s kým se těším?

Příchod dětí


Další výzvou pro vztah mezi manželi je příchod dětí. Někdy se bohužel stává, že čerstvá máma úplně věnuje všechnu svoji pozornost a čas dítěti. Muž se cítí být odstrčený nejen po fyzické stránce, ale pociťuje i méně pozornosti a zájmu ze strany ženy. Je důležité, aby si žena uvědomovala, že je stále i ženou, manželkou a nejen maminkou. Uvědomit si, že muž stále potřebuje její zájem, pozornost, blízkost. Samozřejmě, je i úlohou a povinností muže, vyjít ženě vstříc, dát najevo, že je stále přitažlivá a milovaná a nabídnout jí volný čas, aby si mohla oddechnout od náročné role matky.

Vztah dvou manželů je nejbližším a nejintimnějším vztahem, jaký je možný. Pokud má být manželství šťastné, naplněné, je nevyhnutelné, aby tento vztah dennodenně rozvíjeli oba manželé, a tak společně budovali svůj domov, založený na lásce, přijetí a důvěře.

Autor: Lucia Drábiková

Převzato z zastolom.sk, 19. září 2014 článek naleznete zde.

svatební pár, lavička, květiny, Public Domain CCO, pixabay.comSdílet

Související články:
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 14. 10. 2014 | 7012 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace