Zajímavé...

Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj

RobertCheaib, CC0 Public Domain, pixabay.com Na riziko snadnější příležitosti pro zneuctění Eucharistie při přijímání na ruku poukazuje i kardinál Sarah. Kromě úmyslných zneuctění, mezi nimiž zmiňuje tzv. černé mše, svatokrádežné přijímání či přijímání Eucharistie nekatolíky (tzv. intercomunio), poukazuje i na "rafinovanější útoky ďábla vedoucí k oslabení víry v Eucharistii - rozsévání bludů a prosazování nevhodných způsobů přijímání".

Kardinál Robert Sarah ostře zkritizoval možnost udělovat svaté přijímání nejen do úst, ale i na ruku. Papež František to ale vidí jinak.

Zažil to u nás nejeden římskokatolický kněz či mimořádný udělovatel svatého přijímání. Když během slavení mše dojde na obřad přijímání, lidé přicházejí, aby přijali Kristovo tělo. Nečekaně se však v řadě objeví člověk, který neotevře ústa, ale vztáhne dlaně. Kněz zaváhá - má mu vložit Eucharistie na ruku nebo nenápadně naznačit, aby otevřel ústa?

I když zvenku se to může jevit jako nepodstatná téma, uvnitř Římskokatolické církve způsob přijímání Eucharistie nejednou vyvolává silné polemiky.

Rozhodnutí je na biskupských konferencích

Diskusi před časem znovu rozproudil prefekt vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Robert Sarah, který nepřímo zkritizoval Všeobecné směrnice Římského misálu. Jde o klíčový liturgický dokument, který definuje průběh mše, a tedy i způsob přijímání Eucharistie.

"Věřící přijímají kleče nebo vestoje podle toho, jak to stanovila konference biskupů. Ale když přijímají vestoje, doporučuje se, aby konference biskupů stanovila úkon patřičné úcty, který mají provést před přijetím svátosti," píše se ve směrnicích.

"Pokud se přijímání dává pouze pod způsobem chleba, kněz každému ukáže trochu zvednutou hostii se slovy Tělo Kristovo. Přijímající odpoví Amen a přijímá svátost do úst nebo pokud je dovoleno, na ruku podle libosti. Přijímající přijme svatou hostii hned na místě a celou ji sní," dodává dokument.

Tato pravidla připomněl papež František i během nedávné generální audience na náměstí sv. Petra ve Vatikánu.

Rozhodnutí, zda věřící mají přijímat vkleče nebo vestoje, do úst nebo na ruku, je tedy na jednotlivých biskupských konferencích.

Jelikož Konference biskupů Slovenska povolení přijímat na ruku neudělila, slovenští věřící mají přijímat Eucharistii do úst. "Pokud je v některé zemi povoleno přijímat i na ruku, toto ustanovení je dáno lokálně, ne personálně. Tedy pokud jdu do zahraničí, kde je povoleno přijímat na ruku, a jsem disponován přijmout Eucharistii, mohu ji spokojeně přijmout na ruku, i když pocházím ze země, kde se přijímá do úst," vysvětluje liturgista Peter Caban ve své publikaci Liturgika: principy a teologie liturgie.

Stejně ale platí, že věřící ze zahraničí přicházející na Slovensko, mají respektovat místní způsob a tedy přijímat Eucharistii do úst.

Podle Cabana je důležité, aby i při přijímání na ruku byl zachován důstojný přístup. "Je třeba přijímat následujícím způsobem. Vezmu levou ruku, dám ji dlaní nahoru, podložím ji dlaní pravé ruky, přijdu k udělovateli přijímání a když řekne Tělo Kristovo, odpovím Amen. Udělovatel mi položí proměněnou hostii na dlaň levé ruky, já trochu ustoupím, vezmu do pravé ruky proměněnou hostii a vpředu před ním ji použiji," popisuje kněz Caban.

Kardinál přirovnal přijímání na ruku k rafinovanému útoku ďábla

Mnohem vyhraněněji zaměřený postoj zastává kardinál Robert Sarah, podle kterého by věřící měli přijímat Kristovo tělo vkleče a do úst. "Velikost a šlechetnost člověka, stejně jako nejvznešenější výraz jeho lásky ke svému Stvořiteli, spočívá v pokleknutí před Bohem. Takto se v přítomnosti Otce modlil i samotný Ježíš," napsal Sarah v předmluvě ke knize italského kněze Federica Bortoliho Podávání svatého přijímání na ruku. Historické, právní a pastorační pohledy, která vyšla začátkem tohoto roku.

Je možné, že i zmíněné Františkovo vyjádření o rovnocennosti přijímání do úst a na ruku, stejně jako vestoje či vkleče, bylo míněno jako nepřímá reakce na Sarahovo vyjádření. Není totiž žádným tajemstvím, že liturgické přístupy argentinského papeže a guinejského kardinála se nejednou liší.

"Je opravdu tak ponižující padnout na kolena před Pánem Ježíšem Kristem?" ptá se kardinál Sarah, který poukázal i na světců, jako jsou Jan Pavel II. či Matka Tereza, kteří usilovali přijímat Eucharistii kleče a do úst.

Zároveň připomněl i emeritního papeže Benedikta XVI., který "v posledních letech svého pontifikátu chtěl podávat Eucharistii do úst klečících věřících".

V knize rozhovorů s německým novinářem Peterem Seewaldem Světlo světa, která vyšla v roce 2010, se k tomuto tématu vyjádřil samotný Benedikt XVI.

CC0 Public Domain, pixabay.com


"Nejsem zásadně proti přijímání na ruku, sám jsem ho tak rozdával i přijímal. Tím, že nyní nechávám přijímat Eucharistii vkleče a do úst, chci vyjádřit postoj hluboké úcty a zdůraznit Kristovu reálnou přítomnost," řekl Benedikt XVI. a připojil i praktický pohled. "Právě při velkých liturgických shromážděních, jaké máme v bazilice svatého Petra nebo na Svatopetrském náměstí, je velké nebezpečí zpovrchnění. Slyšel jsem od lidí, že si pak hostii dávají do peněženky a odnášejí jako nějaký suvenýr."

Na riziko snadnější příležitosti pro zneuctění Eucharistie při přijímání na ruku poukazuje i kardinál Sarah. Kromě úmyslných zneuctění, mezi nimiž zmiňuje tzv. černé mše, svatokrádežné přijímání či přijímání Eucharistie nekatolíky (tzv. intercomunio), poukazuje i na "rafinovanější útoky ďábla vedoucí k oslabení víry v Eucharistii - rozsévání bludů a prosazování nevhodných způsobů přijímání".

Možnost, aby biskupské konference povolily přijímání na ruku, označil Sarah za "paklíč sloužící k dobytí a vyprázdnění pokladny liturgických bohatství církve".

První křesťané přijímali na ruku

I když se kardinál Sarah dívá na přijímání na ruku kriticky, podle liturgiků byl tento způsob v prvotní církvi zcela přirozený. "Když Ježíš Kristus při Poslední večeři proměnil chléb ve své tělo a víno ve svou krev, rozdával apoštolům své tělo na ruku. V prvotnokresťanské době až do středověku se vždy přijímalo na ruku. Až středověk přišel s praxí přijímání Eucharistie do úst," konstatuje liturgista Caban.

Kněz Štefan Fábry, který je členem liturgické komise KBS, připomíná, že zmínky o přijímání na ruku najdeme i v textech církevních otců. "Od 9. století však prakticky všechna církevní společenství přijímají zvyk přijímat Eucharistii do úst a dotýkat se Kristova těla rukama se stává privilegiem kléru. Pravděpodobným důvodem bylo zdání nedostatečné úcty, jaká se přisuzuje Eucharistii," říká Fábry. Později k tomu přibyl zvyk přijímat navíc vkleče.

"Po Druhém vatikánském koncilu se více přimlouvali za to, aby se obnovilo přijímání v původní formě, tedy do rukou. Pavel VI. proto nařídil, aby se k této věci vyjádřili biskupové z celého světa. V tomto kontextu jim byly položeny tři otázky, přičemž z odpovědí na ně je zřejmé, že biskupové přijímání do rukou odmítli," vysvětluje Fábry.

I proto Svatý stolec umožnil udělovat Eucharistii do rukou pouze v případech, že se na tom shodne místní biskupská konference, nikoli paušálně.

Odpověď na otázku, který způsob přijímání Eucharistie je vhodnější, se podle Fabryho hledá jen těžko. Přiznává, že přijímání zpocenýma nebo špinavýma rukama je neuctivé, přičemž vzniká nejen riziko odnesení a zneuctění Eucharistie, ale i pádu či přilepení jejich částeček.

"Nedávno jsem rozdával svaté přijímání v Lurdech. Více přijímajících ani nepočkalo, než dopovím Tělo Kristovo a už mi ho trhali z ruky. Jiní hostii vzali a přijali až cestou na místo. Opravdu jsem měl pocit chybějící úcty," vzpomíná kněz Žilinské diecéze.

Z praxe však zná i případy lidí, kteří neumí důstojně přijímat Eucharistii ani do úst. "Olizují knězi prsty, vyplazují jazyk, který zahrnou dospodu natolik, že je problém na něj položit proměněnou hostii. Jiní se uklánějí, sklánějí mírným ohnutím kolen, což nesmírně komplikuje rozdávání Eucharistie. I když uznávám, že jejich vnitřní postoj může být upřímný," říká Fábry, podle kterého by mnohým věřícím pomohla série katechezí o obřadu a podstatě svatého přijímání.

S tímto názorem by zřejmě souhlasil i kardinál Sarah, podle kterého víra v reálnou přítomnost Krista ovlivňuje způsob přijímání Eucharistie. A stejně to platí i naopak.

Imrich Gazda

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 18. 4. 2018 naleznete zde.

jclk8888, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 04. 2018 | 6680 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://svetkrestanstva.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace