Zajímavé...

Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči

CC0, pixabay.com Bylo to dávno. Před více než půl stoletím. Měla jsem dvacet. V jedno jarní ráno jsem kráčela domů. Plná radosti a nadšení. Ano, za 9 měsíců budu držet v rukou své první dítě. Daruji život ...Plesala jsem. I můj manžel se těšil. Nosil nás v náručí ...

Až do chvíle, kdy předběžné vyšetření ukázalo, že něco není v pořádku. "Potrat ne!" Vykřikla jsem. "Donosím! Daruji život!" - bila jsem se o své právo. Martin, velvyslanec v cizí zemi a můj vlastní manžel se nevzdával: "Víš, že si to nemůžeme dovolit. Mít postižené dítě, to se nepatří ... Mám vysoké postavení, skvělou kariéru. Pokud bychom si ho nechali, poškodí nám celý život." Omdlela jsem. Strachem, bolestí, zmatkem, ve kterém jsem volala na celé nebe a prosila jsem o smilování. Bůh mlčel a já jsem plná zlosti podepsala při světle zapadajícího slunce papír, že dítě přivedu na svět, ale hned po porodu se ho zřeknu. Neuvidím jeho tvář, odhodím své mateřství, odhodím své mateřské mléko a dovolím, aby .... život z mého života byl dán jinému.

Ó Bože, jak jsem tě prosila o pomoc. Volala jsem, ale neměla jsem u sebe nikoho, pouze mého manžela, který mě ujišťoval, že jsem se rozhodla správně. Jaké štěstí v neštěstí, že jsem nepodepsala potrat. A jaká bolest, když jsem se zřekla života, který jsem slyšela plakat. Narodil se nám chlapec ...

A přestože jsem ho neviděla, moje srdce vědělo, že to není naše poslední setkání ...

Čas plynul. Klidně. Jako vlny moře. Přiléval nová přátelství, úspěchy i radovánky. Odliv s sebou odplavoval smutek ze zaprodání vlastní krve. A takto uběhlo deset let - šťastných let a přece žebrácky chudých, ano chudých na lásku i na pláč dítěte.

Jedné tmavé noci se znovu ve mně ozvala stará touha: "Dítě, dítě!" - bilo v pravidelném rytmu moje srdce. Strach se míchal s bolestí a nejistotou.

Nasledovaly dlouhé večery slzavých i tvrdých dialogů na téma "Ano životu, ne smrti." Zvítězila jsem.

CC0, pixabay.com


Na podzim, když zapadalo slunce, jsem vycházela z gynekologické kliniky se zprávou, že čekám dítě. Šla jsem po pobřeží, dívala jsem se na moře a v duchu jsem volala: "Bože, Ty, který prý vládneš i nad mořem, i nad hvězdami, požehnej mě. Dej, abych byla matkou a aby mé dítě bylo zdravé." Slyšel jsi mě. A my jsme do své rodiny přijali zdravé modrooké děvčátko: Janičku.

Stala se pro nás vším. Byla velmi chytrá. Vychovali jsme ji bez problémů, ráda se učila a zdálo se, že je šťastným dítětem svých - pro kariéru - žijících rodičů.

Vzpomínám, bylo to ve třetím roce jejího studia na gymnáziu. Přicházela ze školy a v očích jí zářilo neobvyklé světlo. "Mami," - řekla a objala mě - "mami, já chci být křesťankou. Dnes jsem potkala Martina. Víš, on jednou bude farářem, ale on je ke mně tak dobrý. Mami, pokud je tak dobrý i Bůh, tak já jinak nemohu. Prosím, dovol mi, abych se mohla dát pokřtít."

Rozplakala jsem se. Vzpomněla jsem si, jak mě moji rodiče nutili každou neděli chodit do kostela a jak jsem se na to zlobila. Jak jsem za každým selháním viděla Tebe, Bože, starého dědečka sedícího na mraku a hrozícího holí, čekajícího na chvíli, kdy klopýtnu. Vzpomněla jsem si, jak jsi mě udeřil, velmi udeřil a ačkoli tomu bylo skoro 30 let, pamatovala jsem si všechno do nejmenších detailů, vždyť jsi mi chtěl dát postižené dítě. A já jsem se rozhodla, že ti nikdy nedám své dítě, že si ho ochráním sama. A nedala jsem ho ani pokřtít.

Svůj jediný poklad, mou milovanou dceru, jsem držela v náručí a cítila jsem, že mi ji chceš vzít. Ještě silněji jsem si ji přivinula k sobě a ponořila jsem se do svých myšlenek. "Mami, proč pláčeš?" - zazněl její něžný hlas. Chtěla jsem jí říct, že nechci, aby se modlila, že nechci, aby se dala pokřtít, ale z mého hrdla se v té chvíli vydraly slova, které vůbec nebyly v mé mysli: "To nic, jen jsem si na něco vzpomněla. Udělej, jak myslíš. A pokud chceš, můžeš k nám někdy přivést i toho Martina."

Čas plynul. Přivedla ho. Stal se našim rodinným přítelem a známým. Nemluvil o Bohu, ale zářilo z něj něco, co nás spojovalo. Velmi bych se těšila, kdyby právě Martin byl našim zetěm a často jsem si opakovala, že cesta, kterou si vybral, není jeho ...

Měl několik měsíců před svěcením. Odešel domů k mámě, která ho vychovávala sama. Jeho otec zemřel při autonehodě. Miloval ji a nosil ji ve svém srdci. Vzpomínal na chvíle jak si s ním hrávala, jak se procházeli podél moře, jak stavěli z písku hrady a vůbec nebyli smutní z toho, že jim je nějaká vlna zničila. Říkali si, že ty, Bože, jsi jim dal ruce a oni mohou postavit nový hrad - ještě hezčí a větší ...  

Když se vrátil od mámy zpět do naší farnosti, velmi se změnil. A naší Janičce, jen tak mezi řečí, jednou řekl, že jeho máma není jeho mámou, a že on sám je adoptovaný, protože se měl narodit jako postižený a jeho rodiče by si nemohli dovolit vychovávat postižené dítě. Prý měli před sebou velkou kariéru. Když nám to Jana při sklenici džusu vyprávěla, mě i mého manžela pronikl zvláštní pocit. Ztichli jsme. Oba. A naše dcera v ten večer zakončila naše společné posezení větou: "Mami, tati, jdu se pomodlit za Martina. Mám ho ráda jako svého bratra a velmi mu přeji, aby dříve než se stane knězem, našel své pravé rodiče." Vstala a odešla.

Takové ticho, jaké nastalo mezi námi, jsem zažila pouze jednou. Když jsem se dozvěděla, že moje první dítě bude postižené. Hlavou mi hýřily myšlenky: "Co když se lékaři mýlili? Co když se malý narodil zdravý? Co když si to namlouvám? A Martin není naším synem? A pokud je, jak to vysvětlíme Janičce?"

Manžel svíral v rukou peněženku a hleděl na velký kulatý měsíc. Přestože měl za sebou náročný den v práci, na spánek ani nepomyslel. "To není možné." - zamumlal a pozval mě na procházku po břehu moře.

Bože, dobře si pamatuji, jak za námi zůstávaly stopy v písku, ačkoli vlny dorážely k našim nohám. Jakoby si nám chtěl říct: "Nic přede mnou nezakryjete, je to marné." Mlčeli jsme. Drželi jsme se za ruce a každý z nás si v sobě těžkal břemeno minulosti ... Vrátili jsme se, ale sny tu noc vůbec nepřicházely.

Jana se chystala oslavovat své 18. narozeniny. Byla šťastná a těšila se ze všech známých i z darů. Jen jedno ji zarmoutilo. Její oslava se konala bez Martina. Řekl, že přijde, když bude sama a přinese jí dar, o jakém se jí ani nezdálo. Svůj slib splnil.

Uplynulo několik dní a vstoupil na naši terasu. Všichni tři jsme si nastoupili před dveře. Martin držel v ruce dvě kytice a jednu slavnostně zabalenou láhev alkoholu. V očích se mu leskly slzy.

CC0, pixabay.com


Opřela jsem se o manžela. Křečovitě mačkal kliku na dveřích. Nic netušící Janička se Martinovi vrhla kolem krku a on ji objal. Podal jí kytici bílých růží a řekl: "Jani, nemohu ti dát více, než to, že jsem a chci zůstat tvým bratrem. Přišel jsem, abych tobě i tvým rodičům vyprávěl svůj příběh ... "

Podlomily se mi kolena. Cítila jsem, jak ty, Bože, odhaluješ největší ránu mého života. Ale věděla jsem, že nemohu uniknout. A tak jsem prosila o tvé milosrdenství, které mi mělo být prokázáno přes mého syna.

Martin svíral ve své ruce kytici rudých růží a díval se na moře. "Bože," - začal - "děkuji ti za dar života. Děkuji ti, že jsi mi dovolil, abych se narodil. I když jsem neměl být zdravý, a já vím, že moje máma se mě zřekla. Můj Bože, teď ti ji odevzdávám a ponořuji ji do tvé lásky. Chci jí říct, že jí odpouštím, a že ji velmi miluji. Děkuji ti za odvahu, kterou jsi jí dal i za to, že mi darovala život." Obrátil se ke mně. Podal mi květiny a beze slova mě objal. Slzy byly tou nejvýmluvnější řečí a nepotřebovaly slova.

Můj syn se však nadechl a pokračoval: "Můj Bože, když se otci narodí syn, je na něj hrdý. Zavolá kamarády a spolu oslavují. Můj otec, měl však raději svou kariéru než dítě. Ale chci, abys věděl, že je to chlap a že on není vrah. Souhlasil s tím, abych se mohl narodit. A vím, že je natolik odvážný, že dnes bude slavit se svým synem. Proto jsem mu přinesl tuto láhev."

Ještě nikdy jsem neviděla svého manžela klečet a plakat na kolenou. Svíjel se v prachu terasy před svým synem. A on? Klekl si k němu, objal ho a plakali oba.

Po deseti minutách vstali. "Ne!" - ozval se výkřik mé dcery. "Proč jste mi to nikdy neřekli? Proč? Jak jste mohli, jak jste to mohli udělat?" Růže, které držela v dlaních, odhodila a rozeběhla se k moři. Utíkali jsme za ní. Chtěla jsem ji obejmout, ale nedovolila mi to. "Nechte mě! Nechte mě, chci být sama!"- vzlykala a utíkala po pláži.

CC0, pixabay.com


Bože, když jsem viděla jak se její silueta odráží v zapadajícím slunci, zdálo se mi, že v mém životě zapadlo to největší štěstí. Já, ubohá, bezmocná matka jsem se ocitla v pevném objetí svého vzlykajícího manžela. Stáli jsme tam jako dvě osamělé palmy, dívající se na vzdalující se ideál života.

Martin klidně kráčel za Janou. On jediný mohl vstoupit do její samoty a bolesti. Posadili se do písku a mlčky se dívali na odcházející den. Paprsky slunce se odrážely na mořské hladině a vyprávěly třaslavou řečí naděje. Přijde něco nového. Jakoby říkaly to, co bylo v ten den řečeno v liturgii: "Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Prostě a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a otevřou vám." Janička plakala a svírala pěsti. Vím, Bože, měla na to právo. Měla právo nás nenávidět, odvrhnout, vždyť jsme ji lhali celých osmnáct let. "Tvé slzy jsou slané jako moře. Ono vždy přináší něco nového a odnáší staré. Dnes ti přineslo pravdu o tvém i mém životě." - řekl Martin: "Pokud chceš, odejdu. Pokud chceš, zůstanu. Půjdeme za rodiči a řekneme jim, že začneme znovu. Rozhodni se sama." Zůstalo ticho, jen vlny zpívaly svůj ustavičně opakující se refrén. "Zůstaň." - procedila mezi zuby - "Chci jim odpustit jako jsi jim odpustil ty."

Vstali, viděla jsem, jak se k nám blíží a slyšela jsem, jak rychlé mi bije mé srdce. Manžel hleděl do země. Už jsme slyšeli šelest jejich kroků, když se ozval Jančin plačící hlas: "Dnes jsem dostala největší dar. Pravdu. Mami, tati, děkuji za bratra, za to, že jste mu dali život." Beze slov jsme kráčeli domů.

Čekala nás večeře. Skoro po půl století se v našem domě ozývala upřímná modlitba k tobě, Bože: "Požehnej nás, i tyto dary, které budeme jíst z tvé štědrosti ..."

Přešlo pár týdnů a my jsme se, plní strachu a bolesti, chystali na kněžské svěcení svého syna. Chtěli jsme se skrýt vzadu v koutě katedrály. Když jsme se blížili k bráně, vystoupila k nám žena s tváří plnou vrásek. "Vítejte, prosím. Martin si přeje, abyste seděli v první lavici." Překvapením jsme něco zamrmlali a nechali jsme se vést. Přímo před oltář. Ubohá, v slzách a v bolesti se topící žena se poklonila a odešla.

Ale stihla nám podat obálku. Otevřela jsem ji. Vypadl z ní lístek:

"Milá maminko, tati, sestřičko, žena, která vás přivedla na toto místo, je moje druhá máma. Ona mě vychovávala a ji si Bůh vyvolil, aby mě provázela životem. Miluji ji, stejně jako Vás a toužím, aby dnes, kdy se stanu knězem, seděla vedle vás. Přijměte ji tak, jako jste přijali mě. Při mé první mši svaté budu děkovat Bohu za vás a prosit ho, aby rozpletl naše cesty svou láskou a milosrdenstvím.
Váš syn Martin
"

Bez slova jsem list podala manželovi a modlila se, abych byla schopna podívat se té ženě: "mámě Anně" do tváře. Přicházela. Poklonila se před svatostánkem a posadila se vedle mě. Objala jsem ji. Přemožena tvou přítomností, Bože a jistotou, že "nic není tak skryté, aby se neprozradilo", jsem vzlykajíc řekla: "Prosím, odpusťte!" Usmála se, dotkla se mého líce a klidně s moudrostí prozářenou utrpením života kývla hlavou: "Bůh a já jsme vám už dávno odpustili."

Čas plynul. Děti rostly. Jana šla studovat do zahraničí a tam si našla svou životní lásku. Zůstala na druhé straně moře. Občas zavolá, napíše email, pošle fotky .... Můj vnuk má už dva roky a ještě jsem ho neviděla.

Martin ještě několik let zůstal v naší blízkosti. Navštěvoval nás i oddával v kostele. A byl to věru nejvyšší čas. O pár měsíců na to můj manžel dostal mozkovou příhodu a odešel do věčnosti. Maťko byl u něho, vyzpovídal ho a řekl mu naposled: "rozhřešuji tě ze všech tvých hříchů." Bože, Ty jsi mu všechno odpustil ...

Zůstala jsem sama. Toužící dělat něco dobrého. Pod svou střechu jsem přijala "mámu Annu", ženu, která se se mnou dělila o mého syna.

Bože, byla to ona, která mě učila, jak tě mám milovat, jak mám s tebou mluvit, ale já jsem si neuměla odpustit zlobu mého hříchu.

Na Velikonoce přišel mezi nás Martin a oznámil nám, že se začíná připravovat na cestu do Afriky. Chce se stát misionářem. Odešel. Teprve tehdy jsem ti, Bože, začala vyčítat, že jsi krutý a trháš mé mateřské srdce na kousky. Anna však mlčela. Držela v rukou růženec a také se slzami v očích říkávala: "Panno Maria, postarej se o Martina, vždyť pro tebe ani Afrika není daleko."

Rok po Martinově odchodu, ráno na velikonoční neděli, nevyšla ze svého pokojíčku. Našla jsem ji bez života. V pravé ruce svírala kříž a v levé fotku svého syna.

Ježíši, přišel jsi pro ni, ty, Pán života i smrti, a to ve chvíli, kdy vycházelo slunce. Vzal sis ji a poděkoval za to, že přijala to, co odhodilo lidské sobectví ....

Zůstala jsem sama. Každý den před západem slunce přicházím sem na břeh moře a volám. Křičím na tebe: "Pane smiluj se! Kyrie eleison!" Prožívám své stáří čekáním, že ty, Bože, mi vrátíš mé děti.

CC0, pixabay.com


Jestliže jsem se rozhodla převyprávět tento příběh, je to jen proto, že toužím, aby ostatní lidská stvoření brali život vážně a aby si jednou nemuseli krutě uvědomit to, co s jistotou vím: "Nic není tak utajené, aby to nebylo poznáno." A ačkoli "svůj hřích mám stále před sebou, vím, Pane, že jsi dobrý, milostivý a laskavý a odpouštíš nám naše nepravosti."

Prosím tě, smiluj se nade mnou i nad všemi ženami, které odhodily "Život."
A přestože za chvíli zapadne slunce, mám naději, že i zítra ho uvidím vycházet.


Převzato z fc - Marta Durániková,
článek z 15. 7. 2020 naleznete zde.

CC0, pixabay.com


lmaresz,  CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com

Sdílet

Související články:
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 07. 2020 | 2654 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace