Zajímavé...

Poprvé na mši

Kent G Becker, CC BY-NC-ND 2.0, flickr.com Stál jsem tam inkognito, já, protestantský pastor v civilu. Nenápadně jsem se zasunul do zadní lavice katolické kaple v Milwaukee a poprvé jsem se stal svědkem mše. Přivedla mě tam zvědavost a stále jsem si nebyl jistý, jestli jde o zdravou zvědavost.

Při zkoumání spisů prvních křesťanů jsem nespočetně mnohokrát narazil na výrazy jako "liturgie", "Eucharistie", "oběť". Pro ně byla Bible - tu knihu jsem nadevše miloval - nepochopitelná bez události, kterou současní katolíci nazývají "mší".

Chtěl jsem pochopit rané křesťany; avšak chyběla mi zkušenost s liturgií. A tak jsem přesvědčil sám sebe a vyrazil jsem se na "průzkum". Přitom jsem se neustále zapřísahal, že si ani nekleknu, ani nebudu mít účast na tomto modlářství.

Sedl jsem si do lavice v tmavém koutě na samém konci kaple. Přede mnou bylo poměrně hodně věřících různého věku. Velmi mě zaujala jejich uctivá gesta, jakož i očividné soustředění se na modlitbu.

Pak zazvonil zvon, všichni vstali a z dveří u oltáře vyšel kněz. Nejistý sám sebou zůstal jsem sedět. Jako kalvína mě učili, že mše je tím největším bohorouhačstvím, jakého se člověk může dopustit. Obřadem mše se údajně opakuje oběť Ježíše Krista. A tak jsem zůstal v roli pozorovatele. Seděl jsem s otevřenou Biblí před sebou.

Mše pokračovala a mně najednou něco napadlo. Bibli jsem neměl jen u sebe. Byla přede mnou - ve slovech mše! Jeden úryvek byl z Izaiáše další ze Žalmů, další od Pavla.

Velmi silně jsem to prožíval. Chtělo se mi všechno zastavit a křičet: "Hej, můžu vysvětlit, co se z Písma právě odehrává? Je to úžasné!" Zachoval jsem si však postoj pozorovatele.

Zůstal jsem v ústraní, dokud jsem nezaslechl, jak kněz vyslovuje slova proměňování: "Toto je moje tělo ... Toto je moje krev."

Pocítil jsem, jak se ze mě vytrácejí všechny pochybnosti. Když jsem viděl, jak kněz zvedl bílou hostii, cítil jsem, jak mi ze srdce vyvěrá modlitba: "Můj Pán a můj Bůh. Jsi to opravdu ty!"

Od toho okamžiku byste mě možná nazvali cvokem. Neuměl jsem si ani představit, co ve mně ta slova způsobí. Ještě intenzivněji jsem prožíval, když shromáždění začalo zpívat: "Beránku Boží ... Beránku Boží ... Beránku Boží," a kněz navázal: "Hle, Beránek Boží ..." a zvedl hostii. Netrvalo ani minutu, a slova "Beránek Boží" odezněly čtyřikrát.

Z dlouhodobých studií Bible jsem okamžitě věděl, kde jsem. Byl jsem v knize Zjevení, kde Ježíš ve dvaadvaceti kapitolách volal Beránka nejméně dvacetkrát.

Byl jsem na svatební hostině, kterou Jan popisuje na konci poslední knihy Bible.

Byl jsem před nebeským trůnem, kde je Ježíš navždy oslaven jako Beránek.

Na to jsem připraven nebyl, ačkoli - byl jsem na mši!

Na mši jsem se vrátil i druhý den.

A pak další.

A ještě na další.

Pokaždé se mi před očima odehrávalo stále více výjevů z Písma.

A přece ani jednu z jeho knih jsem neviděl v té tmavé kapličce jasněji než Knihu zjevení, Apokalypsu, která popisuje oslavu andělů a svatých v nebi.

Jako v Knize, tak i v kapličce jsem viděl oblečeného kněze, oltář a shromáždění volající "Svatý, svatý, svatý ..."

Viděl jsem kadidlový kouř; slyšel jsem vzývání andělů a svatých; i já sám jsem zpíval aleluja, protože toto slavení mě přitahovalo stále víc.

Sedával jsem v zadní lavici se svou Biblí a často jsem nevěděl, co dříve, na kterou stranu se obrátit - ať k tomu, co se odehrávalo v Apokalypse, nebo k tomu, co se dělo na oltáři. Stále více se mi zdálo, že jde o totéž.

S novým elánem jsem se pohroužil do studia starověkého křesťanství a zjistil jsem, že první biskupové, otcové Církve, objevili totéž, co jsem každé ráno prožíval i já.

Knihu zjevení považovali za klíč k liturgii a naopak. Ve mně jako ve vědci a věřícím člověku se odehrávalo něco silného. Zjevení, biblická kniha, která mi připadala nejsložitější, nyní osvětlovala základní kámen mé víry: ideu smlouvy jako posvátného svazku Boží rodiny. Přitom ze mše, kterou jsem předtím považoval za největší rouhání, se stala událost, která zpečetila Boží smlouvu. "Toto je kalich mé krve. Je to krev nové a věčné smlouvy."

Všechno to bylo pro mě nové, až se mi z toho hlava točila. Celé roky jsem se snažil najít smysl Knihy zjevení jako jisté zakódované poselství o konci světa, o oslavě ve vzdáleném nebi; o něčem, co většina křesťanů nemůže přežít, dokud jsou na zemi.

Nyní po dvou týdnech každodenního chození na mši jsem najednou toužil postavit se během liturgie a říci: "Poslouchejte mě všichni. Ukážu vám v Apokalypse, kde se právě nacházíte! Otevřete čtvrtou kapitolu, osmý verš. Právě teď jste v nebi."

Scott Hahn, úryvek z knihy Hostina Beránkova


Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.cz, 15. 9. 2017

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

Více o knize:
http://www.zachej.sk/produkt/2740/barankova-vecera/

a v češtině:


Kniha amerického teologa a biblisty čtivým způsobem představuje knihu Zjevení svatého apoštola Jana jako mystické zobrazení naplnění času, které se odráží i ve slavení eucharistie. Mše svatá se tak stává klíčem k porozumění knize Zjevení, což si uvědomovali už církevní otcové, a mluví o tom také Druhý vatikánský koncil i Katechismus katolické církve. Autor pomáhá čtenáři nejen najít si svou cestu k na první pohled komplikované a někdy i rozpaky vzbuzující knize Zjevení, ale rovněž objevit celou řadu důležitých rozměrů mše svaté, na které často zapomínáme nebo si je ani neuvědomujeme.

www.paulinky.cz/obchod/

http://www.ikarmel.cz/produkt/hostina-berankova

Sdílet

Související články:
Prof. Ctirad Václav Pospíšil: K problematice žehnání „osobám ve vztahu“ (03.03.2024)
Co naši předkové asi věděli: Co jsou Klementýnky - Šest mší svatých za živé i zemřelé (17.02.2024)
Podobenství o hřivnách (18.11.2023)
Karol Dučák: Současná rozsáhlá feminizace liturgického života Katolické církvi škodí (19.05.2023)
Liturgické čtení pro dnešní den - středa 12.4. 2023 (12.04.2023)
Biskup Schneider: „Musíme zastavit přijímání na ruku!“ (29.01.2023)
Liturgické čtení pro dnešní den - středa 30.11. 2022 (30.11.2022)
Kázání z Kurdějova: O chování v chrámu a úctě k Eucharistii (18.08.2022)
Vědec zkoumající Turínské plátno k podávání na ruku (28.06.2022)
Svatí patroni pro rok 2022 (11.01.2022)
Karol Dučák: Modleme se za řádnou formu římského ritu! (04.01.2022)
"Ale Maria zachovávala všechna tato slova ve svém srdci a rozvažovala o nich." Lk 2,19 (video) (25.12.2021)
Výzva kněze: protože mi záleží na tvé věčné spáse, vyzývám tě, přijď na nedělní mši (01.11.2021)
* Kardinál D. Duka: Co říkám na změnu kanonického práva * Karol Dučák: Přítomnost žen u oltáře v historii a současnosti Katolické církve (25.01.2021)
Formační setkání pro lektory (24.01.2021)
P. Ján Krupa: Lidské srdce Bohočlověka je symbolem největší lásky (20.06.2020)
Eucharistie a evangelická Večeře Páně nejsou totéž (31.01.2020)
Karol Dučák: Mše svatá je obětí i účastí na Pánově tajemné večeři (31.10.2019)
Výzdoba o slavnosti Božího Těla kostela sv. Jiljí v Křelově (21.06.2019)
Cesta na mši svatou může být nejlepší cestou z problémů (04.03.2019)
Jak andělé s námi slaví liturgii? (18.10.2018)
Přinášení obětních darů věřícími – návrat k tradici starokřesťanské Církve (16.06.2018)
Kardinál Sarah o východisku z krize v liturgii a církvi (07.04.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 2. část (23.02.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 1. část (21.02.2018)
Karol Dučák: Je mše svatá jenom kalvárská oběť? (17.01.2018)
Co s kytarou v římské liturgii? (02.01.2018)
Akatist požehnania rodín - pobožnost před ikonou Svaté rodiny (31.12.2017)
Kardinál Sarah: Liturgie se musí smířit sama se sebou (02.09.2017)
Menza Domini (stůl Páně) je už po 2000 let nejposvátnějším místem katolických chrámů (15.08.2017)
Kniha Zjevení sv. apoštola Jana - manuál ke katolické bohoslužbě (01.05.2017)
Meditace o mši svaté (video) (28.04.2017)
Karol Dučák: Odmítl sv. Pio mši Pavla VI.? (14.12.2016)
"Přijdou dny, kdy z toho co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno." (11.11.2016)
Plná brněnská bazilika uvítala kardinála Burkea (15.10.2016)
Kardinál Sarah: reforma reformy přijde (07.10.2016)
Komentář arcibiskupa J. Graubnera: Spor o liturgii? (06.10.2016)
Pomazání nemocných - "Znamení" (04.06.2016)
Pomazání nemocných - současné slavení (03.06.2016)
Sv Hostýn: přímý přenos mše svaté za nemocné kněze (28.01.2016)
Relikvie sv. Terezky z Lisieux na Slovensku (11.01.2016)
Jak světit čas po katolicku (07.01.2016)
Záznamy kázání z Trnavské novény 2015 (Pavol Hudák, M. Kuffa, Ján Majerník, Cyril Vasiľ SJ a další) (24.11.2015)
Záznam mše svaté z Národního eucharistického kongresu
+ Text kázání papežského legáta kard. Cordese
(18.10.2015)
Věřící na eucharist. kongresu zaplnili náměstí Svobody (18.10.2015)
Národní eucharistický kongres 2015 (21.01.2015)
Mons. Nykiel: Zpovědní tajemství nepřipouští výjimky (14.11.2014)
(Záznam) - Svatořečení Anežky České 1989 (FULL HD) (13.11.2014)
Zaplnili brněnskou katedrálu, aby uctili faráře arského (20.09.2014)
Nejlepší vtipy z Kalvárie (26.07.2014)
Kardinál Burke o hodnotě liturgie při formování a záchraně víry (20.05.2014)
Iz 7,10-14 - Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel, to je Bůh s námi.“... (21.12.2013)
Liturgie.cz (14.11.2013)
Kardinál BURKE: Krize v liturgii je spojena s krizí ve společnosti (27.09.2013)
P. Pio o mši svaté (rozhovor) (23.09.2013)
Mše svatá za mír v Sýrii v kostele sv. Petra, Špindlerův mlýn, 7. 9. 2013 (11.09.2013)
Změníme mši, abychom si udrželi mladé katolíky? (21.05.2013)
Liturgie musí být slavena řádně (07.04.2013)
Vatikán vzkazuje kněžím: Nedělejme ze mše sv. show (09.03.2013)
Vánoční výzdoba kostlů FATYMu - poděkování (20.01.2013)
Zábrušany - poutní mše svatá (01.11.2012)
Beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků (15.10.2012)
Benedikt XVI.: Uvést sebe do souladu se slovy liturgie, tak se stáváme Božími dětmi (26.09.2012)
Představený FSSPX dostal návrh na vytvoření personální prelatury (15.06.2012)
Být plný... (27.05.2012)
Myšlenky na neděli: 3. neděle postní -(Známky nedostatečné lásky) (10.03.2012)
V neděli začne Rok biřmování (25.11.2011)
Nedělní liturgické zamyšlení (19.11.2011)
Podobenství o deseti pannách - buď připraven (06.11.2011)
Hlaste se k přípravě na biřmování! (03.11.2011)
Pohřbívání zemřelých je poslední službou lásky, kterou prokazujeme těm, kteří nás předešli (29.10.2011)
Liturgie Svatého ohně v Jeruzalémě (23.10.2011)
Nedělní přímluvy (05.10.2011)
Vatikán povolává představeného lefebvristů (08.09.2011)
Účast na liturgii mění život (31.08.2011)
Pozvánka k mezinárodní ekumenickému setkání ve Znojmě - Hradišti na téma pronásledování křesťanů (19.07.2011)
Liturgická hudba před a po II. vatikánském koncilu (07.03.2011)
O situaci varhan v současné Církvi (25.10.2010)
Žehnání školních pomůcek a dopravních prostředků v Moravském Krumlově (13.09.2010)
Obhajoba reálné přítomnosti od sv. Roberta Bellarmina (07.09.2010)
Krása liturgie (11.04.2010)
Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě (17.02.2010)
PSVN zazpívá ve vranovské zámecké kapli (02.01.2010)
Svátost smíření (16.12.2009)
Slavnost Ježíše Krista Krále (22.11.2009)
Promluva papeže Benedikta XVI. při modlitbě nešpor s kněžími, řeholníky a řeholnicemi (16.10.2009)
Mše svatá na Šumné za doprovodu pěveckého sboru Santini (07.10.2009)
Homilie při slavení Eucharistie ze slavnosti sv. Václava -Benedikt XVI. (03.10.2009)
Slavnost sv. Jana z Boha (23.02.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 09. 2017 | 6320 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace