Zajímavé...

Pohřbívání zemřelých je poslední službou lásky, kterou prokazujeme těm, kteří nás předešli

Paní Marie Vacková, odborná pracovnice Pohřebnictví Nostalgie, o které jsem se zmiňoval ve svém příspěvku Pohřbení nenarozených dětí nám zaslala svůj článek pojednávající o důstojném způsobu pohřbívání, úctě k zemřelým a o příležitosti, kterou bychom neměli promarnit...

POHŘBÍVÁNÍ ZEMŘELÝCH JE POSLEDNÍ SLUŽBOU LÁSKY, KTEROU PROKAZUJEME TĚM, KTEŘÍ NÁS PŘEDEŠLI


„Myslel jsi na mne, Hospodine, dřív než jsem se narodil, stvořils mě k svému obrazu. Do tvých rukou vracím svou duši, kterous mi dal.“ Takhle zní jedno z responsorií, která se zpívají při církevních obřadech. Žijeme v 21. Století a běh života se nemění. Člověk se narodí a zemře. Ale co se mění je úcta k pohřbívání a úcta k lidskému tělu, které z pohledu křesťana je chrámem Ducha Svatého.


Při úmrtí svého blízkého stojí často pozůstalí před rozhodnutím, jaký způsob pohřbu zvolí, a kde. Jedná se o pohřby do země s rozloučením v kostelích nebo v obřadních síních nebo kremační rozloučení rovněž v kostele nebo v obřadní síni nebo jiné obřadní místnosti. Mezi nejkrásnější obřadní síně patří kostely, které jsou prodchnuty modlitbami a prosbami našich předků. V kostelích se křtí, oddává, chodí na bohoslužby a také se doprovází na poslední cestě. Dá se říci, že je zde taková rodinná tradice. Pozůstalí, kteří přicházejí vyřídit pohřeb, mají první setkání se sjednávajícím pohřební služby, odkud si odnášejí pozitivní nebo negativní dojem. To, jak na ně zapůsobí svým chováním, způsobem oblečení, znalostmi ve věcech církevních, hudby, hřbitovnictví, vkusem pro parte a květinovou výzdobu v kostele nebo v obřadní síni, někdy i u hrobu, jedná-li se o rozloučení u hrobu, to vše je důležité pro profesionální vypravení pohřbu. Sjednávající by si měl být vědom toho, že samo sjednávání je společenská záležitost, která vyžaduje důstojné oblečení, znalosti o pohřební liturgií. Dále by měl vědět, co je zádušní mše svatá, bohoslužba slova, kondukt, responsorium, procesní kříž, šerpa na kříž, jak se dělá pohřeb v mariánském duchu. Krásným zvykem u pohřbů z kostela bývá, že farnost vyprovází farníka nebo toho, kdo si zvolí daný kostel místem posledního rozloučení, zvony …

Neměly by chybět znalosti ani o jiných církvích – pravoslavní, řeckokatolíci, starokatolíci, církev čsl. husitská, evangelíci a jiné církve. Pro pohřební služby je téměř velká neznámá vypravit stavovský pohřeb. Mezi ně patří kněžské pohřby, pohřby jáhnů, řeholníků a řeholnic, pohřby z jiných oborů, např. vojenské pohřby, státní pohřby, kde je předepsán protokol. Dříve to byly i pohřby šlechtické, kde se vycházelo z rodinné tradice. Veřejnost může pozorovat kvalitu pohřební služby hlavně na veřejném prostranství. Jsou to pohřby v kostelích, kde lze sledovat chování zaměstnanců jak uvnitř, tak vně. Rozhodně nepůsobí dobře, když jde zaměstnanec pohřební služby za „farářem“ s dotazem, „jak dlouho to bude trvat“, anebo se dokonce po obřadu musí zaměstnanci pohřební služby hledat, aby odnesli rakev. Rozhodně nepůsobí profesionálně otvírat a zavírat během obřadu dveře kostela za účelem zjištění, kdy bude konec. Je to neetické a nevkusné vzhledem k pozůstalým i zemřelým nehledě na to, že se tím ruší bohoslužba.

Přestože je již 20 let po politických změnách v naší společnosti, dosud se nenašel výrobce pro tvorbu náboženských znaků na rakev. Mímo římskokatolických křížů chybí insignie pro pravoslaví, církev československou – husitskou, evangelíky a jiné. Pohřební služby by si měly uvědomit své postavení ve společnosti. Jejich posláním je sloužit zemřelým na poslední pozemské cestě pečlivě, s úctou a láskou. Pozůstalí, kteří dávají pohřebním službám peníze, by si měli pečlivě vybírat, hlavně v případě církevních pohřbů. Můj tatínek říkával, že jsou tři povolání, která jsou posláním – lékařství, kněžství a funebráctví. Všechna tři slouží lidskému tělu a duši.

Za pár dní budeme slavit svátek Všech svatých a následně Památku všech věrných zemřelých – dušiček. Máme velikou příležitost poděkovat našim zemřelým předkům za všechno to krásné, co nám zanechali. Jsou to hodnoty duchovní, morální, mravní a materiální. V jedné duchovní písni se zpívá: „Na dušičky vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme, budou na nás vzpomínat, až my budem umírat…“

Marie Vacková
Vedoucí pohřebního ústavu
Vyšlo v časopise Hospital
Pohřeb 1937

Pohřeb v Brně - Židenicích z kostela na hřbitov. Pohřeb vypravoval prestižní pohřební ústav Charitas, který také zařizoval stavovské pohřby.
Fotografie je z roku 1937

Sdílet

Související články:
Biskup Schneider: „Musíme zastavit přijímání na ruku!“ (29.01.2023)
Liturgické čtení pro dnešní den - středa 30.11. 2022 (30.11.2022)
Kázání z Kurdějova: O chování v chrámu a úctě k Eucharistii (18.08.2022)
Vědec zkoumající Turínské plátno k podávání na ruku (28.06.2022)
Svatí patroni pro rok 2022 (11.01.2022)
Karol Dučák: Modleme se za řádnou formu římského ritu! (04.01.2022)
"Ale Maria zachovávala všechna tato slova ve svém srdci a rozvažovala o nich." Lk 2,19 (video) (25.12.2021)
Výzva kněze: protože mi záleží na tvé věčné spáse, vyzývám tě, přijď na nedělní mši (01.11.2021)
* Kardinál D. Duka: Co říkám na změnu kanonického práva * Karol Dučák: Přítomnost žen u oltáře v historii a současnosti Katolické církve (25.01.2021)
Formační setkání pro lektory (24.01.2021)
P. Ján Krupa: Lidské srdce Bohočlověka je symbolem největší lásky (20.06.2020)
Eucharistie a evangelická Večeře Páně nejsou totéž (31.01.2020)
Karol Dučák: Mše svatá je obětí i účastí na Pánově tajemné večeři (31.10.2019)
Výzdoba o slavnosti Božího Těla kostela sv. Jiljí v Křelově (21.06.2019)
Cesta na mši svatou může být nejlepší cestou z problémů (04.03.2019)
Jak andělé s námi slaví liturgii? (18.10.2018)
Přinášení obětních darů věřícími – návrat k tradici starokřesťanské Církve (16.06.2018)
Kardinál Sarah o východisku z krize v liturgii a církvi (07.04.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 2. část (23.02.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 1. část (21.02.2018)
Karol Dučák: Je mše svatá jenom kalvárská oběť? (17.01.2018)
Co s kytarou v římské liturgii? (02.01.2018)
Akatist požehnania rodín - pobožnost před ikonou Svaté rodiny (31.12.2017)
Poprvé na mši (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Liturgie se musí smířit sama se sebou (02.09.2017)
Menza Domini (stůl Páně) je už po 2000 let nejposvátnějším místem katolických chrámů (15.08.2017)
Kniha Zjevení sv. apoštola Jana - manuál ke katolické bohoslužbě (01.05.2017)
Meditace o mši svaté (video) (28.04.2017)
Karol Dučák: Odmítl sv. Pio mši Pavla VI.? (14.12.2016)
"Přijdou dny, kdy z toho co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno." (11.11.2016)
Plná brněnská bazilika uvítala kardinála Burkea (15.10.2016)
Kardinál Sarah: reforma reformy přijde (07.10.2016)
Komentář arcibiskupa J. Graubnera: Spor o liturgii? (06.10.2016)
Pomazání nemocných - "Znamení" (04.06.2016)
Pomazání nemocných - současné slavení (03.06.2016)
Sv Hostýn: přímý přenos mše svaté za nemocné kněze (28.01.2016)
Relikvie sv. Terezky z Lisieux na Slovensku (11.01.2016)
Jak světit čas po katolicku (07.01.2016)
Záznamy kázání z Trnavské novény 2015 (Pavol Hudák, M. Kuffa, Ján Majerník, Cyril Vasiľ SJ a další) (24.11.2015)
Záznam mše svaté z Národního eucharistického kongresu
+ Text kázání papežského legáta kard. Cordese
(18.10.2015)
Věřící na eucharist. kongresu zaplnili náměstí Svobody (18.10.2015)
Národní eucharistický kongres 2015 (21.01.2015)
Mons. Nykiel: Zpovědní tajemství nepřipouští výjimky (14.11.2014)
Podobenství o hřivnách (13.11.2014)
(Záznam) - Svatořečení Anežky České 1989 (FULL HD) (13.11.2014)
Zaplnili brněnskou katedrálu, aby uctili faráře arského (20.09.2014)
Nejlepší vtipy z Kalvárie (26.07.2014)
Kardinál Burke o hodnotě liturgie při formování a záchraně víry (20.05.2014)
Iz 7,10-14 - Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel, to je Bůh s námi.“... (21.12.2013)
Liturgie.cz (14.11.2013)
Kardinál BURKE: Krize v liturgii je spojena s krizí ve společnosti (27.09.2013)
P. Pio o mši svaté (rozhovor) (23.09.2013)
Mše svatá za mír v Sýrii v kostele sv. Petra, Špindlerův mlýn, 7. 9. 2013 (11.09.2013)
Změníme mši, abychom si udrželi mladé katolíky? (21.05.2013)
Liturgie musí být slavena řádně (07.04.2013)
Vatikán vzkazuje kněžím: Nedělejme ze mše sv. show (09.03.2013)
Vánoční výzdoba kostlů FATYMu - poděkování (20.01.2013)
Zábrušany - poutní mše svatá (01.11.2012)
Beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků (15.10.2012)
Benedikt XVI.: Uvést sebe do souladu se slovy liturgie, tak se stáváme Božími dětmi (26.09.2012)
Představený FSSPX dostal návrh na vytvoření personální prelatury (15.06.2012)
Být plný... (27.05.2012)
Myšlenky na neděli: 3. neděle postní -(Známky nedostatečné lásky) (10.03.2012)
V neděli začne Rok biřmování (25.11.2011)
Nedělní liturgické zamyšlení (19.11.2011)
Podobenství o deseti pannách - buď připraven (06.11.2011)
Hlaste se k přípravě na biřmování! (03.11.2011)
Liturgie Svatého ohně v Jeruzalémě (23.10.2011)
Nedělní přímluvy (05.10.2011)
Vatikán povolává představeného lefebvristů (08.09.2011)
Účast na liturgii mění život (31.08.2011)
Pozvánka k mezinárodní ekumenickému setkání ve Znojmě - Hradišti na téma pronásledování křesťanů (19.07.2011)
Liturgická hudba před a po II. vatikánském koncilu (07.03.2011)
O situaci varhan v současné Církvi (25.10.2010)
Žehnání školních pomůcek a dopravních prostředků v Moravském Krumlově (13.09.2010)
Obhajoba reálné přítomnosti od sv. Roberta Bellarmina (07.09.2010)
Krása liturgie (11.04.2010)
Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě (17.02.2010)
PSVN zazpívá ve vranovské zámecké kapli (02.01.2010)
Svátost smíření (16.12.2009)
Slavnost Ježíše Krista Krále (22.11.2009)
Promluva papeže Benedikta XVI. při modlitbě nešpor s kněžími, řeholníky a řeholnicemi (16.10.2009)
Mše svatá na Šumné za doprovodu pěveckého sboru Santini (07.10.2009)
Homilie při slavení Eucharistie ze slavnosti sv. Václava -Benedikt XVI. (03.10.2009)
Slavnost sv. Jana z Boha (23.02.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 29. 10. 2011 | 15002 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace