Zajímavé...

Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021

www.werim.sk Sedmá středa:
Sláva svatého Josefa.
"Služebníku dobrý, a věrný, že jsi nad málem byl věrný ... vejdi do radosti svého Pána.. (Mt 25, 21)

Sláva, kterou uděluje Bůh svým Svatým v nebi, odpovídá svatosti jejich života na zemi.

Abychom pochopili svatost svatého Josefa, postačí, když budeme slyšet to, co o něm říká Písmo svaté: "Josef pak, její muž, byl spravedlivý." (Mt 1, 19). Mužem spravedlivým se v Písmu nazývá jen ten, kdo má všechny ctnosti, neboť toho, komu chybí pouze jediná ctnost, nelze už nazývat spravedlivým: uvaž tedy, jaké přemíry božské lásky a všech ctností nabyl tento Světec z rozhovorů a ustavičného přebývání se svou nejsvětější manželkou , dokonalým vzorem všech ctností.

Když dostačilo jediné slovo Panny Marie, aby Jan Křtitel byl posvěcen a Alžběta byla naplněna Duchem Svatým, k jak vysokému stupni svatosti dospěla krásná Josefova duše dlouholetým, důvěrným stykem s Pannou Marií!

A navíc: jak nesmírně vzrostly ctnosti a zásluhy svatého Josefa na této zemi tím, že po takovou dobu prodléval na této zemi s Ježíšem Kristem, který je svatost sama, že Mu sloužil, živil Ho a zde na zemi Mu pomáhal!

Pokud Bůh slibuje odměnu už tomu, který z lásky k Němu podá ubožákovi doušek čerstvé vody, uvaž, jaká sláva je udělena na nebi svatému Josefovi, který Ho zachránil před úklady Heroda, který Mu obstarával pokrm a oděv tolik let, který Ho nosil na rukou, a s takovou láskou se o něj staral!

Můžeme mít určitě za to, že život Josefa ve společnosti Ježíše a Marie, které neustále viděl před sebou, byl ustavičnou modlitbou, bohatou na úkony víry i důvěry i lásky, odevzdanosti a obětavosti.

Protože pak věčná odměna odpovídá zásluhám tohoto života, je možné tušit, jak velká je sláva svatého Josefa v nebesích. Je ovocem milostí, které za živa dostal. Ale je také odměnou za jeho dobrou vůli, za jeho věrnou a obětavou oddanost.

Svatý Augustin porovnává ostatní svaté s hvězdami, ale svatého Josefa se sluncem. Suarez tvrdí, že je zcela rozumné mít za jisté, že svatý Josef po Panně Marii předejde zásluhami a slávou všechny ostatní svaté.
A ctihodný Bernardin z Bustis soudí, že svatý Josef, pokud chce vyprosit svým ctitelům nějaké milosti, s neomylnou jistotou to od Ježíše a Marie dosáhne.

Modlitba.

Svatý Josefe, nyní trůníš ve své slávě vysoko v nebesích, nablízku svého drahého Ježíše, který Ti na zemi byl poslušný.

Měj soucit se mnou, jehož obkličuje tolik nepřátel, ďábel i moje špatné náruživosti, stále proti mně bojující, aby mi uloupili Boží milost.

Pro velké štěstí, které jsi požíval na zemi, žijíce v ustavičné společnosti Pána Ježíše a Panny Marie, vypros mi milost, abych v letech života, co mi ještě zůstávají, vytrval ve spojení s Bohem, abych odolal útokům pekla a zemřel v lásce k Ježíšovi i Marii, tak abych s Tebou spojený, mohl požívat jejich společnost v království blaženosti. Amen.

Matko moje, Panno Maria, pro tvou lásku k Josefovi, tvému ​​nejčistšímu manželovi, prosím Tě, stůj při mně v každý čas, ale zvláště v posledním okamžiku života, neopouštěj mě, dokud mě neuvidíš v počtu vyvolených nebešťanů.

I Tebe, Pane Ježíši, můj vždy milosrdný Bože a Pane, prosím pro zásluhy svatého Josefa, kterého jsi na nebi tak oslavil, a pro zásluhy tvé nejsvětější Matky, nedopusť, abych se od Tebe někdy odloučil, ale byl hodný jednou vejít do nebeské vlasti, kde bych Tě v lásce požíval a tvé smilování věčně velebil. Amen.


Převzato z https://sv-jozef.blogspot.com/, článek naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 16 . 3. 2021)

http://blessedjoseph. blogspot.com
http://blessedjoseph.blogspot.com/ (*)

obrázek k článku:

Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce

http://fatym.com/preview.php?cisloclanku=2020070107


----------------Sdílet

Související články:
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (17.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 03. 2021 | 498 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://sv-jozef.blogspot.com
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace