Foto

Pěší pouť na Velehrad 2007


Jdeme dál V roce 2007 se konala VII. pěší pouť na Velehrad. Jedním z tradičních směrů, z něhož se už chodí už od roku 2001 je směr z Vranova nad Dyjí.
Příprava 2
Co pouti předcházelo?

Příprava
Řádná příprava - i vozidel.

Úsměv
Teď se ještě usmíváme.

Kříž
Poutní kříž, který už poutníci nesli při mnoha poutích.

Průvod
Celá poutní trasa z Vranova nad Dyjí na Velehrad měří 152 km a je rozdělená do šesti dnů.

Kostel -sv.Mikuláš
Největším městem, kterým se na Velehrad po cestě prochází, je Znojmo. U svatého Mikuláše ve Znojmě se všichni cítí jako doma díky skvělému přijetí a ideálním podmínkám pro přenocování.

Mládež
Mezi charakteristické rysy skupiny, která chodí na Velehrad od Vranova a Znojma patří skutečnost, že poutníci mají nízký věkový průměr – kolem 25 roků (někdy i nižší). To prakticky znamená, že se jedná o proud převážně mládeže. Jejich věkový průměr ,,kazí“ jen několik kněží a několik věrných poutníků, kterým patří vděčnost.

Mladí
Mladí kráčejí s radostí.

Odcházíme ze Zn.
Další den začíná hned po ránu zajímavým doprovodem policie, která ve Znojmě zastaví dopravu na nejrušnějších ulicích, aby mohli projít poutníci.
Občerstvení
Ti, kteří již šli v tomto proudu, se těšívají na mnohá pravidelná zpestření připravená pro poutníky. Jsou za ně velmi vděční: na Lesné přijde vhod milé občerstvení u Holíků, v Citonicích bývá díky obětavým farníkům a farnicím připraveno mnoho dobrot na faře, V Kuchařovicích u Fousků kromě jiného mají nejen upečený domácí chléb, ale nabízí i sklenku vína z vlastní výroby.

Hoši
Chutná hochům....

Svačina
...chutná otcům.

Co to je?
Procházíme i kolem zajímavostí - zde je zbytek trámů z věže v Želeticích.
Větříček
Po cestě přes Tvořihrázský les, kde poutníci už několikrát zmokli, čeká všechny přijetí v kostele v Žeroticích a jedno z největších a nejchutnějších pohoštění z celé pouti. Vzpomíná se zde na paní Viklickou, která stála při zrodu této tradice přijetí poutníků a vyprošuje se jí, ať odpočívá v pokoji.

V pláštěnce
Úkryt před deštěm.

Svobodovi
Rodinné foto - Svobodovi.Oltář PM
Ve středu se poutníci těší na úsek cesty z Medlova směrem na Hrušovany, kdy je v průvodu nesena Nejsvětější svátost a přítomní zažívají skutečnost, že Ježíš putuje s nimi. Vítaná je pak zastávka v Hrušovanech v novém kostele Panny Marie Královny s velmi pěkným pohoštěním.

Společná modlitba
Zvonění zvonů svaté Anny v Morašicích a předchozí zastávka v nově opraveném kostele v Želeticích přispívá k radostné a slavnostní atmosféře poutě.Pokračujeme
Mezi typické prvky patří i to, že se denně poutní skupina pomodlí růženec, ranní chvály, modlitbu během dne, večerní chvály i kompletář. Za chůze naslouchá katechezi a rozjímá o ní.

Pijeme
Pohostinnost fary a farníků zakouší putující v Hostěradicích, kde mnozí svěřují své těžkosti u svaté Kunhuty patronky pomlouvaných.

Bazén
V Miroslavi bývá nejen pěkné přijetí a dokonce i obdarování výborným pečivem (jak se tomu stalo letos), ale také možnost zaplavat si v místním koupališti, při této příležitosti speciálně otevřeném pro poutníky.

o.Marek
Tak co jsme ještě nezpívali?

Schola
Hudebníci.

Dary
Dary nesené při mši svaté v Blučině.

Mše svatá
Kněží - poutníci koncelebrují mši svatou v Blučině.

Před bouří
Zůstaň s námi, Pane, již se stmívá...

o.František
Populární poutník jáhen František zvaný OF.

Guláš
V Blučině též někteří využijí možnost navštívit bazén. S vděčností je přijímáno ubytování v Katolickém domě. Večerní mše svatá v milém ovzduší farnosti Blučiny bývá radostí také proto, že už se jí účastní poutníci od Brna, kteří se připojují v Blučině. Díky dobrodincům, především KDU-ČSL pak každý z poutníků s chutí sní guláš, na který se ještě dlouho vzpomíná.

Fandíme
Fotbalová zastávka v Hostěrádkách.

S +M
Dalším výrazným rysem této pouti je účast Marianských družin: Soluňáků a Marianek. Nejenže se aktivně zapojují do modlitebních i jiných programů, ale zhruba po sto kilometrech cesty vždy sehrají vzájemné fotbalové utkání, které je mimořádným sportovním výkonem po takové trase a radostným odlehčením a zpestřením pro ostatní diváky.

Kopaná
Ten míč je můj!

Kaluže
Cestou necestou...

To jsme my!
Tak to jsme my!

Žarošice
Vyrážíme do Žarošic k Panně Marii Staré, kde srdečné přivítání od pana faráře Josefa Pohanky předchází obrovské hostině (od letošního roku je tu i nové WC, jak zdůraznil místní pan farář).Andílci
Mezi anděly.

Mezi poli
V pátek za dobrého počasí vede cesta přes Buchlovské vrchy po lesních a polních stezkách, což bývá nejhezčí úsek celé cesty. Tam se také zažívá dojemné loučení s brněnskou diecézí a uvítání v olomoucké arcidiecézi. Za deštivého počasí se procházívá přes Kyjov, což v sobě také nese určité kouzlo.

Na stohu
Kamarádi na stohu.

Cesta kukuřicí
Neztratíme se v té kukuřici?

Televize
Televize sleduje cestu poutníků.

Veselý večer
Během pouti se hodně zpívá, často zaznívají i zcela nové písně složené vyloženě pro pěší pouť na Velehrad. Každý den také účastníci zažívají poutnickou hitparádu. Účastníci této skupiny mívají v Miroslavi a v dalších místech noclehu ještě večerní program, zvaný veselý večer.

Mlha
Dramatickým okamžikem pro vranovsko-znojemský směr bývá akce pořádkových, kteří si dovolí zastavit provoz na hlavní silniční tepně vedoucí přes Buchlovské vrchy a bezpečně převést všechny poutníky na druhou stranu. Je to bravurní manévr, za který patří pořádkovým velké uznání a dík. Uznání a dík jim patří i za celé pohodové vedení putujících a organizaci silničního provozu během pouti.

o.Bartoš
O. Jindřich - poutník římský

Sv.Kliment 2
Vrcholem pátečního dne bývá výstup na horu svatého Klimenta, kde se poprvé setkává proud vranovsko-znojemský s velkomeziříčským. Bojuje se o prvenství, která skupina dosáhne jako první vrcholu hory. (V posledních letech opakovaně toto prvenství získali vranovsko-znojemští k nemalé vnitřní bolesti otce Peňáze, který však tuto porážku nese navenek velmi statečně.)

V lese
Poutavá cesta lesem.

Svátosti
V Buchlovicích díky paní Obdržálkové a dalším obětavým farníkům zažívají poutníci skvělé přijetí. Mše svatá zde bývá obohacena o některý z výjimečných bodů, např. křest dospělých, účast biskupa nebo přijetí do katechumenátu.

Motosvačina
Bezpečnostní přestávka.

Oltář
Ve Věteřově se už poutníci cítí jak na malém Velehradě, protože chrám v němž slaví mši svatou spolu s farností, je zasvěcen svatému Cyrilu a svatému Metodějovi. Jak připomíná tamní pan farář P. D. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý, Ocr: ,,Kdo dojde na malý Velehrad, ten má naději, že doputuje i na opravdový Velehrad.“

Pořádkoví
Skvělé přijetí od věteřovských farníků je podtrženo nejen výborným pohoštěním připraveným pro poutníky, ale i skutečností, že druhý den ráno se k nim někteří místní přidávají, aby doputovali pěšky s poutní skupinou na Velehrad.

Svorni jsme
Mnozí využívají během pouti přítomnost kněží a po cestě přistupují ke svátosti smíření.

Malé poutnice
V sobotu ráno se k poutníkům přidávají další, kteří přijeli autobusy a procházejí posledních osm kilometrů na trase na Velehrad.

Věže
Věže Velehradu.

Před Velehradem
Poklekáme podle starého poutnického zvyku při prvním zahlédnutí cíle.

U cíle
Velehrad

Bosky
A přece jsme došli!

Pán Ježíš
Pojďte ke mně všichni....

Poutníci z VM
Meziříčský proud.

Pořádkoví
Pozdrav pořádkovým.

Doputovali jsme
Krásnou atmosféru na Velehradě umocňuje hezké přijetí na kraji obce s milým občerstvením a před chrámem přivítání zdejším klérem. Dojemné bývá setkání poutníků z různých směrů i těch, kteří je přijeli podpořit na Velehrad.

Děti
Odpočinek dětí.

Otcové
Otcové.

o.Nik a o. Milan
V chrámu.

o.biskup
V 11.00 poutníci společně obnovují zasvěcení Panně Marii před mozaikou Matky Unie. Ve 12.00 pak je hlavní mše svatá celé pouti, při níž vše vrcholí.

o.biskup
O. biskup František Lobkowicz

Kněžiště
Pohled do kněžiště.

Kněží
Chvíle usebrání.

Dary
Neseme Pane ...

Host nejvzácnější
Host nejvzácnější.

Před oltářem
Děti před oltářem.

Chválíme Pána
Odpolední zábavný program na venkovním pódiu předchází závěrečnému požehnání. Následuje cesta domů, tak jak se každý z poutníků cítí a domluví.

Nepostradatelní
Nepostradatelní.

O Peňáz
Před rozchodem předseda poutního bratrstva a předseda Matice velehradské děkan velkomeziříčský P. Jan Peňáz zdůrazní datum, kdy dá-li Bůh, vychází pěší pouť další rok.


Otec Jindřich Bartoš vydal pohled s tématikou pěší pouti na Velehrad.


Kříž
Na závěr připomeňme slova písně, která zaznívá ve vranovsko-znojemském proudu a která objasňuje to, co cítí poutníci: ,,Kdo zažil, kdo to zná, ten pochopí, proč mám ty dny tolik, tolik rád. Nediví se, proč jdu pěšky, za deště i v horku dík i chválu svému Pánu vzdát.“
P.S.: Během cesty se též zviditelní členové Čisté lásky, kteří na Velehradě vítávají nové mladé, jež vstupují do této iniciativy.

Foto: Jarka Malcová Text:O.Marek Dunda
Sdílet

Související články:
Vzpomínka na pěší pouť do Říma 2000 (12.09.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pátek a sobota (28.08.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - čtvrtek (25.08.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - středa (24.08.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - úterý (23.08.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pondělí (22.08.2022)
Promluvy při XXI. pěší pouti na Velehrad (18.08.2021)
Mše svatá na Velehradě v sobotu 21. 8. 2021 (18.08.2021)
Pěší pouť na Velehrad 2021 (14.02.2021)
XX. pěší pouť na Velehrad je zrušena!! (17.02.2020)
XIX. pěší pouť na Velehrad - foto od pana Dočekala (29.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - sobota (24.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - foto (23.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - pátek (23.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (23.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - středa (22.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - úterý (20.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - pondělí (19.08.2019)
Video z XVIII. pěší pouti na Velehrad (06.03.2019)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - sobota (25.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - pátek (25.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (23.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - středa (22.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - úterý (21.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - pondělí (20.08.2018)
XVII. pěší pouť na Velehrad - foto (09.09.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - pátek (25.08.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - čtvrtek (24.08.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - středa (23.08.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - úterý (22.08.2017)
Termíny začátků pěších poutí na Velehrad v letech 2015 - 2025 (02.04.2017)
Pozdrav a oznámení Mons. Jana Peňáze (06.09.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - promluva z pátku (05.09.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - foto (01.09.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - promluva ze čtvrtka (25.08.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - promluva ze středy (25.08.2016)
Hymna XVI. pěší pouti na Velehrad (25.08.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - promluva z úterý (24.08.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad (18.06.2016)
XVI. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD - proud z Brna (11.06.2016)
Promluvy na XV. pěší pouti na Velehrad (04.09.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - proud z Radešínské Svratky, Vítochova (06.08.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - proud z Brna Bystrce (06.08.2015)
Povelehradské setkání poutníků 2014 (11.11.2014)
Trailer Poutník (01.11.2014)
Povelehradské setkání poutníků 2014 (07.10.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - foto (31.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - sobota (25.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - pátek (25.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (21.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - středa (20.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - úterý (19.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - pondělí (18.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad (05.08.2014)
Povelehradské setkání poutníků 2013 (13.11.2013)
Sobotní pouť na Povelehradském setkání poutníků 2013 (27.10.2013)
XIII. pěší pouť na Velehrad - sobota (27.08.2013)
XIII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (22.08.2013)
XIII. pěší pouť na Velehrad - středa (21.08.2013)
XIII. pěší pouť na Velehrad - úterý (20.08.2013)
XIII. pěší pouť na Velehrad - pondělí (20.08.2013)
Národní pouť na Velehradě (08.07.2013)
Film Směr Velehrad 2012 v televizi Noe (02.07.2013)
Směr Velehrad 2012 - Trailer (01.11.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - foto ze soboty (10.09.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - foto z Buchlovic (10.09.2012)
Svědectví jedné poutnice z pěší pouti na Velehrad (30.08.2012)
Další foto z XII. pěší pouti na Velehrad (27.08.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - pátek (24.08.2012)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 - pátek (24.08.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (23.08.2012)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 - čtvrtek (23.08.2012)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 - středa (22.08.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - pondělí a úterý (21.08.2012)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 - úterý (21.08.2012)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 - pondělí (20.08.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - nový úmysl (10.08.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad 2012 - všechny zveme! (16.06.2012)
12. pěší pouť na Velehrad se blíží - pojďte s námi! (08.06.2012)
Pouť je oživená budoucnost (18.01.2012)
11 roků od vzniku CM pěší poutě na Velehrad - Bohu díky, Panně Marii díky, sv. C a M díky (18.01.2012)
O pěší pouti na Velehrad v Křesťanském magazínu (03.01.2012)
Povelehradské setkání poutníků ve Vranově nad Dyjí 2011 (12.10.2011)
Zajímavé svědectví z pěší pouti na Velehrad (04.09.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - další foto (02.09.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - sobota (29.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - dodatek (27.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - pátek (26.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - pátek odpoledne (26.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - pátek ráno (26.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (25.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - čtvrtek odpoledne (25.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - čtvrtek ráno (25.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - středa (24.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - středa odpoledne (24.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - středa ráno (24.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - úterý odpoledne (23.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - úterý (23.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - úterý ráno (23.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - pondělí (22.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - pondělí - úvodní promluva (22.08.2011)
Odchody poutníků při XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - pozor - aktualizováno! (08.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad 2011 (16.07.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - severní proud z Bohuslavic (10.07.2011)
Zpěvník Směr Velehrad (16.11.2010)
Podaří se natočit CD s písněmi z velehradského zpěvníku? (20.10.2010)
Tradiční Povelehradské setkání poutníků 2010 (14.10.2010)
O národní pěší pouti na Velehrad (07.09.2010)
Foto z X. národní pěší pouti na Velehrad (03.09.2010)
Ozvěny pěší pouti na Velehrad - myšlenky Svatého Otce Benedikta XVI. (22.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - sobota (21.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - čtvrtek (19.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - středa (18.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - úterý (17.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad na téma Desatero (17.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - pondělí (17.08.2010)
Hymna X. pěší pouti na Velehrad na TV-MIS (16.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad 2010 - všechny zveme! (16.08.2010)
Odchody poutníků při jubilejní X. pěší pouti na Velehrad (16.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí (16.08.2010)
Zajímavé okamžiky při pěší pouti na Velehrad (16.08.2010)
Videopozvánka na pěší pouť na Velehrad (16.08.2010)
Film A to myslíte vážně?! (pěší pouť na Velehrad 2009) na TV-MIS.cz (16.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - severozápadní proud (15.08.2010)
X. pěší pouť na Velehrad - mše svatá na Lesné (14.08.2010)
Exkluzivní nabídka pro pěší poutníky z Vranova na Velehrad (11.08.2010)
DVD pěší poutě na Velehrad 2009 (10.07.2010)
Promluvy z IX. pěší pouti na Velehrad - sedm svátostí (14.01.2010)
Promluvy při VIII. pěší pouti na Velehrad - modlitba Páně (13.01.2010)
Výzdoba kostelů očima pěších poutníků na Velehrad (18.10.2009)
IX. pěší pouť na Velehrad 2009 - pondělí - středa (19.08.2009)
IX. pěší pouť na Velehrad - brněnský proud (07.08.2009)
IX. pěší pouť na Velehrad - severozápadní proud (06.08.2009)
Atmosféra při pěší pouti na Velehrad - aneb zveme... (30.07.2009)
IX. pěší pouť na Velehrad - pojďte s námi z Vranova! (13.07.2009)
Pěší pouť Velehrad 2009 se blíží (13.07.2009)
Reportáž ČT o pěší pouti na Velehrad 2008 (02.10.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 - sobota (24.08.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 - pátek (22.08.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 - čtvrtek (21.08.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 - středa (21.08.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 - úterý (21.08.2008)
VIII. pěší pouť na Velehrad 2008 - pojďte z Vranova n. D. a z Brna! (15.06.2008)
Vzpomínáme na pěší pouť na Velehrad 2007 (02.01.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 se blíží... (29.12.2007)
Fotografie ze VII. pěší pouti na Velehrad 2007 (09.09.2007)
Děkujeme za pěší pouť na Velehrad 2007 (25.08.2007)
VII. pěší pouť na Velehrad 2007 z Vranova n.D. (13.04.2007)
| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 29. 11. 2007 | 27993 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace