Zajímavé...

Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018

Trnová koruna Ježíše v Nemocniční kapli  (výřez) Pohled 111, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia "Musíme být bdělí, abychom se nedali nakazit vlažností šířenou naší blahobytnou společností."

St. Pölten, 13.2.2018 (kath.net/dsp) - Kath.net dokumentuje postní pastýřský list 2018 diecézního biskupa z rakouského St. Pöltenu Mons. Klause Künga:

Milí bratři a sestry!

Zase jsme znovu vstoupili Popeleční středou do postní doby a prosíme Boha, aby nám skrze toto období obrácení a pokání dal milost kráčet vpřed v poznání Krista a zviditelňovat sílu jeho vykoupení naším životem z víry.

Bůh oslovuje nás všechny. Na první neděli postní vnímáme poselství: "Když Jana uvěznili, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium. Říkal: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu"(Mk 1,14-15).

Musíme být bdělí, abychom se nedali nakazit vlažností šířenou naší blahobytnou společností. Mnozí lidé se náboženského života do velké míry nebo i zcela vzdali, nemálo lidí se spokojí pouze s občasnou účastí na církevním životě při určitých příležitostech a slavnostech. Pro ně, jak se zdá, není náboženský život zvlášť důležitý.

Buďte přesvědčeni o tom: Ježíš je mezi námi, i dnes, i nyní a oslovuje nás všechny. Možná namítnete: Ale mnozí lidé ho neposlouchají, i naše děti se od něj odvrátily, přestože jsme udělali vše, abychom před nimi žili svou víru a předali jsme jim ji.

Je pravdou, že v naší společnosti jsou vlivy rozmanité a zčásti velmi masivní. Není snadné žít jako křesťan a nenásledovat rozšířený trend. Pravdou však také je, že právě proto je třeba být důsledný. Mějme důvěru! Bůh je věrný, i když jsou lidé nevěrní. On přislíbil: "Já uzavřu smlouvu s vámi a s vaším potomstvem" (Gn 9, 8). My jsme přijali křest. Ten "vyprošuje u Boha čisté svědomí pro zmrtvýchvstání Ježíše Krista, který vystoupil do nebe, je po Boží pravici a podřízení jsou mu andělé, mocnosti a síly" - tak učí sv. Peter (1 Pt 3,21).

Co tedy máme dělat?

Napravme svůj postoj, kde jsme povolili, např. v skutečně pravidelné návštěvě nedělní mše a pokud je možné i vícekrát v týdnu, dokonce denně, abychom znovu pocítili touhu po Kristu.
Modleme se denně vícekrát a spojujme denní modlitby ráno při vstávání s pohledem vpřed a večer s krátkým pohledem zpět a se zpytováním svědomí, abychom posílili svou duši.
I modlitba před jídlem a po něm je důležitou přestávkou přes den.
Cenným setkáním s Boží Matkou je modlitba "Anděl Páně" a doporučuji i modlitbu posvátného růžence - alespoň jeden desítek denně by měl být možný.
Osobní rozhovor s Bohem každý den a nejméně deset minut, považuji za zvláště užitečný, abychom se na něj obraceli s našimi otázkami a prosbami a poznávali jeho vůli.
Velký užitek přináší i denní čtení Písma a duchovní knihy, což nám poskytne duchovní podněty. Díky elektronickým médiím je to snadnější než kdykoliv předtím.
K tomu všemu patří zvláštní úsilí v boji proti chybám, které se nám často stávají a o růst v těch oblastech, kde bychom se mohli zlepšit. Bez naší vůle to však nepůjde.

Přijímejme i svátost smíření s upřímným osobním vyznáním, s lítostí nad našimi hříchy, se skutečným nasloucháním radám kněze a s pevnými předsevzetími! Ježíš dal svůj život, aby Bůh skrze něho usmířil všechno se sebou, když pro jeho krev na kříži přinesl pokoj všemu, co je na zemi i co je na nebi. (Kol 1,20). Dejme se od něj smířit s Bohem! On vstal z mrtvých. On žije!

I mladí lidé dříve či později najdou cestu, když budou vidět křesťany, kteří věří a navzdory vlastním chybám usilují o pravý křesťanský život. Je třeba oslovit mladé i staré. Tak znovu přijdou povolání a budou vznikat křesťanské rodiny. V naší diecézi jsou i v současnosti zárodky, které rostou. Máme všechny důvody ke skutečné naději. Dobro přitahuje a šíří se dál.

Tak vám přeji požehnanou Postní dobu a Velikonoce plné radosti a důvěry!


Převzato z http://modlitba.sk/, článek - zpravodajství Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16. 2. 2018) naleznete ZDE.

CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 245. výročí založení biskupství brněnského - "rodina, farnost, diecéze" (18.01.2022)
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 02. 2018 | 3634 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.modlitba.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace