Zajímavé...

Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka

Dechtice, foto: magnificat.sk Prešov 7. ledna (TK KBS)
V Prešovské archieparchii si věřící v chrámech na svátek Zjevení Páně 6. ledna vyslechli pastýřský list prešovského arcibiskupa a metropolity Jána Babjaka SJ, kterým k Roku Sedmibolestné Panny Marie, vyhlášeném Konferencí biskupů Slovenska, vyhlásil pro Prešovskou archieparchiu i Rok rodiny. Přinášíme ho v plném znění:

Milé rodiny, drazí naši věřící!

Všechny vás srdečně zdravím a přeji vám požehnaný nový rok. Konference biskupů Slovenska ho prohlásila za Rok Sedmibolestné Panny Marie. Bl. papež Jan Pavel II. při návštěvě Prešova řekl: "Matka je osoba, která v každé rodině spojuje všechny její členy. Je to právě ona, která umí svou láskou urovnat spory a odstranit nedorozumění." Přesvatá Bohorodčka vždy stmelovala naše rodiny a naši rodiče se k ní utíkali v jakýchkoliv problémech. I dnes je Boží Matka tou, která vidí naše bolesti a utrpení, a ráda naše prosby předkládá svému Synu.

Protože trpící Bohorodička sdílí svůj úděl spolu se sv. Josefem a Ježíšem ve Svaté rodině, rozhodl jsem se Rok Sedmibolestné Panny Marie rozšířit v Prešovské archieparchii o rozměr rodiny, která je dnes vystavena útokům z každé strany. Dnešní společnost je rodině nepřející. Proto vyhlašuji letos v naší archieparchii zároveň Rokem rodiny. Toužím po tom, abychom se my řeckokatoličtí věřící spojili ve společné modlitbě a prosili Svatou rodinu o požehnání a pevnou jednotu našich rodin. Vždyť Ježíš řekl: "Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já mezi nimi." (Mt 18, 20)
Svátek Zjevení Páně nám říká o tom, že Bůh se zjevil lidem. Stalo se to pro jeho nekonečnou lásku, proto, aby s ním lidé mohli vstoupit do důvěrné jednoty. Tato jednota má být v křesťanské rodině viditelná přes společnou modlitbu a přes lásku rodičů a dětí. V evangeliu dnes slyšíme slova nebeského Otce: "Toto je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení" (Mt 3, 17). Je to pozvání dát Ježíši v našem životě a v našich rodinách místo, které mu jako pravému Bohu patří.

Svatý otec František 29. prosince na náměstí sv. Petra řekl: "Dnes náš pohled na Svatou rodinu upoutává i jednoduchost života, jaký vede v Nazaretě. Je to příklad pro naše rodiny a pomáhá jim stavět se stále více společenstvími lásky a smíření, ve kterých se zakusují: dobrotivost, vzájemná pomoc a vzájemné odpouštění si. Vzpomeňme si na tři klíčová slova pro klidný a radostný život v rodině: prosím, děkuji a promiň. Chtěl bych povzbudit rodiny, aby si byly vědomy důležitosti, jakou mají v církvi a ve společnosti."
Svatý Otec svěřil Svaté rodině i letošní mimořádnou synodu o rodině, která se bude konat v říjnu v Římě a v závěru svého proslovu se pomodlil modlitbu k Svaté rodině, kterou vřele doporučuji každému. Modleme se ji po celý rok, každý den ve všech našich rodinách. Dostanete ji vytištěnou na samostatném obrázku.

Drazí bratři a sestry!

Pán Bůh nevymyslel pro člověka nic lepšího než přirozenou rodinu. Nikde jinde není bezpečnějšího místa pro zdravý vývoj mladého člověka než v rodině, a jedním dechem dodávám - v uspořádané rodině. Ale Bůh se s láskou dívá i na ty, kterým se rodiny rozpadly a nabízí jim své milosrdenství.
Živě si představme, co všechno Panna Maria a svatý Josef podnikli, aby ochránili svůj poklad - Ježíše před krutým králem Herodem. Utíkali do Egypta, což bylo na tu dobu velmi namáhavé a nebezpečné, zejména, když si představíme, že putovali pěšky.

Nebezpečí, která číhají na dnešní děti je však mnohem více než za dob Ježíše Krista. Dnes je mnoho smrtelných nebezpečí, které mohou zabít duše nevinných dětí tak, že je okradou o Boží milost.

Připomenu alespoň některé:
- Nevhodné televizní programy,
- Internet,
- Závislosti od počítačových her,
- Pornografie,
- Alkohol,
- Drogy,
- Špatné přátelství.

Uvědomuji si těžkost doby, kdy mnohé rodiny zápasí o přežití. Přesto, drazí rodiče, mějte čas na své děti, zahrnujte je velkou láskou a dbejte o to, aby dostaly pevný základ víry, aby se vám v životě neztratily. Necítíte, že tento svět je vám chce přímo ukrást? I kdyby v životě pobloudily a padly, pokud jim odevzdáte živou víru v Boha, lásku k církvi a osobní příklad, mají se k čemu vrátit. Pokud jim víru do srdcí nevštěpíte, nebudou mít sílu vstát z hříchu.
Bohužel dnešní doba je velmi nepřející. Vlna modernismu, bezuzdné svobody, egoismu, požitkářství a pseudokultura smrti je velkým nebezpečím pro společnost, pro rodinu i pro jednotlivce. Děti se stále vnímaly jako potvrzení vzájemné lásky manželů, jako plody jejich lásky. Dnes se dítě chápe jako překážka, jako omezení, proto mnozí děti přijmout nechtějí. Dnešní doba hlásá: "Vše je dovoleno." Ale sv. Pavel dodává "Je dovoleno všechno. Ale ne všechno prospívá "(1 Kor 10, 23).

Rozvod je dnes častým jevem i mezi křesťany, ale není to dobré řešení. Svatý Otec František nás učí, že mnohé problémy v rodině se řeší dobrotivostí, vzájemnou pomocí a odpouštěním.

Milí rodiče, ačkoli dnešní situace není jednoduchá, snažme se žít podle své víry a zachovávat Boží i církevní přikázání. Neztrácejme odvahu, neopouštějme Pána Boha. Každá situace je řešitelná a Bůh nás neopustí. Nabízím vám pomoc při řešení vašich obtíží. Nejsou mi lhostejné osudy našich rodin, i těch rozvrácených, jsem s vámi, jako pastýř se svými ovečkami, jako otec se svými dětmi. Letos se bude náš časopis Slovo věnovat mnoha rodinným problémům. Vřele ho doporučuji do každé rodiny. Po vašich rodinách bude putovat kopie ikony Svaté rodiny, abyste se vzájemně a spolu se Svatou rodinou modlili a vytvářeli společenství v jednotě a lásce.

Drazí manželé, otcové a matky, otevřete se Božímu požehnání ve svém životě. Buďte otevření největšímu Božímu daru - novému lidskému životu. Vytrvale se modlete za svou manželskou lásku, za věrnost a za štěstí svých dětí. Buďte k sobě hodní, vzájemně si pomáhejte a odpouštějte si. Dětem předávejte živou víru, zejména svým osobním příkladem. Ať vám všem jako světlý příklad záři a dává potřebnou sílu svatá Nazaretská rodina.

Konkrétně vás vyzývám: denně se modleme růženec Božího milosrdenství, modlitbu Svatého otce a obětujme páteční půst. Nezabere nám to víc než několik minut, ale užitek z této modlitby bude pro naše rodiny velmi velký. Prosme Sedmibolestnou Pannu Marii o potřebné milosti pro každou rodinu
v naší archieparchii i na celém Slovensku. Nezapomínejme na společné čtení Písma svatého a rozjímání nad Božím slovem, přes které můžeme dětem nabídnout vlastní zkušenost víry.

Všem rodinám ze srdce žehnám!

Mons. Ján Babjak
prešovský arcibiskup metropolita

Zdroj: www.tkkbs.sk

Převzato z www.lifenews.sk, článek z 8. 1. 2014 naleznete zde.

http://ave.kbs.sk/

Sdílet

Související články:
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 245. výročí založení biskupství brněnského - "rodina, farnost, diecéze" (18.01.2022)
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 10. 01. 2014 | 5465 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk;
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace