Zajímavé...

PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020

Zasvěcení, www.bcb.cz + NOVÉNA - 4. – 12. května 2020 - Brožurka je určena k osobní meditaci pro ty, kteří se chtějí duchovně sjednotit s úmyslem devítidenní modlitby za odvrácení pandemie.

PASTÝŘSKÝ LIST ČESKOBUDĚJOVICKÉHO BISKUPA
K DEVÍTIDENNÍM MODLITBÁM
A ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII DNE
13. KVĚTNA 2020


Milí diecézané, bratři a sestry v Kristu Ježíši, našem Pánu!

Žijeme v čase a prožíváme období, které se vyznačuje mnoha omezeními, avšak stále jsme duchovně spojeni v jedno velké společenství místní církve.

Chci vás pozdravit na prahu měsíce května, kdy soustřeďujeme pozornost na Matku Boží, Pannu Marii; k ní se obracíme s velkou důvěrou, neboť jak víme, byli jsme jí svěřeni a ona byla svěřena nám (srov. Jan 19, 26-27). Věřím, že v tomto měsíci jistě nikdo z nás neopomene různé mariánské modlitby, mezi nimiž zaujímají zvlášť výsadní postavení modlitba růžence a Loretánské litanie.

S vědomím vážnosti vyplývající ze současné situace, rozhodl jsem se obnovit zasvěcení naší diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie – a to 13. května, kdy si každoročně připomínáme zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. Tomuto zasvěcení bude předcházet novéna, tedy devět dní modliteb, k nimž vás chci přizvat, tentokrát prostřednictvím internetu. I když budeme od sebe fyzicky vzdáleni, můžeme i přesto vytvořit modlitební společenství a Pánu Bohu tak předložit všechno, co nás tíží a trápí.

Spolu s vámi chci tedy prosit:

– za odvrácení koronavirové pandemie;

– za trpící, opuštěné a zemřelé v důsledku pandemie;

– za naše rodiny;

– za obnovení a prohloubení náboženského života v naší diecézi.

Za přítomnosti kněží příslušného vikariátu se budu každý den – tedy od pondělí 4. do úterý 12. května 2020 – modlit a obětovat mši svatou na mariánských poutních místech v jednotlivých vikariátech naší diecéze; ve všední dny bude začátek novény vždy od 17:30 hod. a v neděli od 10:30 hod.; seznam mariánských poutních svatyň (vybraných podle vikariátů), v nichž se modlitební setkání uskuteční, lze nalézt na webových stránkách biskupství (www.bcb.cz), kde je umístěn informační plakát, stejně tak jako i odkaz na možnost přímého sledování přenosu z daného místa. Ti, kdo nemají možnost sledovat přímý přenos prostřednictvím internetu v konkrétním daném čase, mohou se připojit svou osobní modlitbou růžence, litaniemi apod.

Slavnostní zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se uskuteční v poutním kostele na Dobré Vodě u Nových Hradů ve středu 13. května 2020 v 17:30 hod. Vlastní zásvětnou modlitbu se pomodlíme před sochou Panny Marie Fatimské, kterou Svatý Otec Jan Pavel II. požehnal v květnu 1991 na náměstí sv. Petra v Římě.

Každý z nás, bratři a sestry, má nějakou zkušenost s tím, jak zlo v našem světě působí; mnohdy má skutečně velkou moc a sílu, někdy se šíří rychleji, jindy pomalu. Pokaždé to ale začíná tím, že se člověk obrací k Bohu zády a odmítá být součástí velkého Božího plánu. Maria je nám vzorem, jak plnit Boží vůli. Maria nám ukazuje cestu, po níž máme kráčet, ona nás přivádí k svému Synu, Ježíši Kristu, Spasiteli světa. Neposkvrněné Srdce Panny Marie je velmi výmluvným a symbolickým výrazem nejen jejího vztahu k Bohu, ale i k nám lidem; její Srdce je čisté, otevřené a hořící láskou. Ne náhodou Panna Maria ve svém poselství sdělila třem pasáčkům: „…a nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!Poslední slovo nebude mít zlo, strach nebo smrt, ale Láska! I pro nás platí, co kdysi Ježíš řekl apoštolům: „Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět (Jan 16,33). A kardinál Josef Ratzinger, ještě jako prefekt Kongregace pro nauku víry v roce 2000, řekl: „Fatimské poselství nás vybízí k tomu, abychom tomuto příslibu důvěřovali.

Právě v této době, kdy koronavirová pandemie ohrožuje zdraví lidí a bude mít nedozírné následky na ekonomiku, sociální vztahy, kulturu i veřejný život, je zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie mimořádně důležité. Podle Mariina příkladu a jejím prostřednictvím se hlásíme k Bohu, Prameni života a milosti. Jde o akt víry. A právě víru chceme prohlubovat, upevňovat a šířit v tom prostředí, kde žijeme. Neposkvrněné Srdce ať je naším útočištěm a cestou, která nás přivádí stále blíž k našemu Pánu, dobrotivému, milosrdnému a nejvýš spravedlivému Bohu!

Ze srdce vám všem žehnám!
+ Vlastimil, biskup českobudějovický

Č. Budějovice, dne 29. dubna 2020


Převzato z https://www.bcb.cz/, článek z 29. 4. 2020 naleznete zde.

NOVÉNA: 4. – 12. května 2020 Brožurka je určena k osobní meditaci pro ty, kteří se chtějí duchovně sjednotit s úmyslem devítidenní modlitby za odvrácení pandemie.

https://www.bcb.cz/wp-content/uploads/2020/04/uvahy-a-rozjimani-k-devitidenni-modlitbe.pdf

Zasvěcení, www.bcb.cz


Zasvěcení, www.bcb.cz

Sdílet

Související články:
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 245. výročí založení biskupství brněnského - "rodina, farnost, diecéze" (18.01.2022)
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 05. 2020 | 2105 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.bcb.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace