Zajímavé...

Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy

Rozhovory Moji drazí bratři a sestry,
můžeme říci, že křesťanství formovalo základy našeho každodenního života a zákonů od dob, kdy v roce 597 přišli do Anglie první misionáři vyslaní papežem Řehořem. Tento základ křesťanských hodnot zůstal i nadále ústředním pilířem našeho národa, a to i navzdory všem otřesům uplynulého tisíciletí.

Za našich časů jsme však byli svědky seizmického odklonu od těchto křesťanských základů. Nejnovějším znakem tohoto posunu je rozhodnutí parlamentu změnit právní definici manželství.

Stojíme tak spolu tváří v tvář úplně nové situaci, která nás se stále větší naléhavostí vyzývá, abychom se zapojili do "nové evangelizace" a do odvážného "laického apoštolátu", a to vždy v nejužší jednotě s nástupcem apoštola Petra, naším papežem Františkem, který je nazván "skálou", na které stojí církev. Toto byla témata mých pastevních listů za uplynulý rok. Nyní, když se chvějí základy a vzali nám půdu zpod našich nohou, musíme upozornit na jistotu, na které může být postavena naše budoucnost. Tak, jak jsme se i dnes modlili na mši: Bez Tebe, Bože, "nic nemá pevné základy".

Uvědomuji si, že vám píši právě v době, kdy náš papež František odcestoval do Brazílie na setkání s miliony mladých poutníků během Světových dnů mládeže. Během nedávných diskusí jsme slyšeli, jak politici vyjadřovali svou naději, že nové generace budou v budoucnu natolik sekularizované, že se budou ptát: "Proč se vůbec někdo touto otázkou zabýval?" Blahoslavený Jan Pavel II. nám často připomínal, že naše svědectví o pravdě evangelia má hodnotu nejen pro naše časy, ale i pro všechny budoucí generace. Papež František během setkání s novým arcibiskupem canterburským hovořil o nezbytnosti křesťanského svědectví "ve světě, který někdy, jak se zdá, zpochybňuje některé ze základů společnosti, jako například úctu k posvátnosti lidského života, ať význam instituce rodiny založené na manželství," řekl Svatý otec (14. června 2013).

Dnes bych chtěl zopakovat některá důležitá slova z odkazu arcibiskupa westminsterského, která se dostala ke katolíkům po celé zemi. Arcibiskup Nichols říká, že touto dekonstrukci manželství "se naše společnost vzdálila od svých židovsko-křesťanských základů" (Těsná brána - Úvaha arcibiskupa westminsterského). Státní legislativa nemění a ani nemůže změnit naše chápání manželství. V protikladu s novým zákonem nám arcibiskup Nichols připomíná, že podle křesťanského učení je manželství celoživotním oddaným svazkem muže a ženy, který Bůh posvětil na vznik rodiny a budoucích generací. Manželství je prostor, kde sexuální vztahy zaujímají své pravé místo a plní Bohem daný záměr. Je proto velmi důležité si uvědomit obrovskou hodnotu, jakou má manželství pro dobro člověka a pro naše úplné dobro.

Může být snadné nechat se unést zmatkem v naší zemi. "To však není cesta katolíka, který následuje Krista," zdůrazňuje arcibiskup westminsterský. Můžeme být obviněni ze zastaralého chápání lidských vztahů, nebo dokonce z nesnášenlivosti, když se snažíme žít a představovat katolické učení tak, jak nám bylo dáno Bohem. Arcibiskup Nichols si uvědomuje, že kvůli evangeliu budeme pro společnost staromódní, ale to není důvod k znechucení. "Je to naše povolání" a my máme proto "žít věrně podle učení, které jsme přijali, a vyjadřovat ho rozhodně a moudře," - protože "toto učení není lidským výtvorem, ale Božím darem pro naše štěstí." Předefinování civilního manželství určitě přispívá k pocitu, že věřící lidé se stávají, podle slov arcibiskupa Nicholse, "cizinci ve své vlastní zemi". Nicméně musíme být připraveni v upřímné úctě vůči každé osobě vydávat naše svědectví jako "aktivní občané a přispěvatelé ke společnému dobru všech lidí".

Těšíme se na den, kdy naše společnost znovu objeví své křesťanské kořeny a pravou hodnotu manželství, které je základem rodiny. Katechismus pro mladé poukazuje na to, že v prvotní církvi nic neuchvacovalo lidí na "nové cestě" více než právě křesťanské domovy a rodiny. "V nevěřícím světě vznikaly ostrovy živé víry," vysvětluje katechismus. Velká antická města, která jistě nesdílela křesťanský obraz morálky, "byla brzy protkaná domácími církvemi" - Církev v malém domově a v rodině. Katechismus říká, že tyto domácí církve byly "jako světlé body. I dnes se mohou stát rodiny, v nichž přebývá Ježíš Kristus, skutečným kvasem obnovy naší společnosti "(YouCam 271). Nepochybuji, že křesťanské základy, které vůdcové naší společnosti stále více odhazují, budou nově objeveny právě přes svědectví - vaše vlastní svědectví.

Ať dnes sjednoceni v modlitbě s 900 poutníky v Lurdech můžeme dávat pravdivé a věrné svědectví všem budoucím generacím.

+ Mark
Biskup ze Shrewsbury

Zdroj: www.indcatholicnews.com, 28. 7. 2013

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

rozhovor2, foto: Magnificat.sk

Sdílet

Související články:
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 245. výročí založení biskupství brněnského - "rodina, farnost, diecéze" (18.01.2022)
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 11. 11. 2014 | 5154 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace