Mimo oblast FATYMu

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA (PMD) – AKTUALITY

PMD Přinášíme několik informací a nabídek Papežských misijních děl.
Zveme zejména na:
KRAKONOŠOVO PERNÍKOVÉ KRÁLOVSTVÍ
AKREDITOVANÝ PROGRAM DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
KURZ VÝROBY BIBLICKÝCH POSTAVIČEK
CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ POUŤ A MISIJNÍ DEN DĚTÍ
MISIJNÍ VÍKEND


Poděkování za dary přijaté na Jeden dárek navíc® pro děti v Africe

Ze srdce děkujeme všem, kdo během Adventu a Vánoc podpořili stavbu mateřské školy pro 450 chudých dětí a sirotků v Zambii částkou téměř 171.000 Kč, což je o necelých 100 tisíc Kč více než v roce 2013. Tuto částku zaslalo 67 různých dárců (jednotlivců i skupin). Za celý rok 2014 se výtěžek této tradiční akce Papežských misijních děl Jeden dárek navíc® vyšplhal na necelých 245.000 Kč a podpoří trpící děti v misiích.


PROMĚŇME PŮST V KONKRÉTNÍ POMOC MISIÍM

Letošní postní dobu můžeme modlitbou, půstem a almužnou propojit s misiemi. Nabízíme několik možností, ze kterých si každý může vybrat. Žádná pomoc není malá, co děláme s radostí, stoupá na ceně.

Podpořme povolání v misiích

Svatý otec František nás v Roce zasvěceného života vybízí k co největší snaze o podporu povolání v misiích.
Podpořme z České republiky během letošní postní doby studium bohoslovců v misiích, a to v Zambii, Ugandě a Keni, aby evangelium mohlo být hlásáno všem lidem v jejich rodném jazyce. Část nákladů na chod semináře se bohoslovci snaží pokrýt vlastní prací na zahradě, chovem domácích zvířat, ryb apod.

Dar 40 Kč přispěje na 1 den studia bohoslovce, měsíc studia vyjde na 1.250 Kč, na roční studium je třeba 15.000 Kč. Naléhavost situace dokládá fakt, že kvůli nedostatku finančních prostředků si biskupové v misiích mohou dovolit přijmout třeba jen jednoho z deseti zájemců. Dary na tento účel označte var. symbolem 30. Specifický symbol je členské číslo dárce nebo přidělený kód z PMD farnostem.
Chceme-li mít povolání u nás, podpořme je tam, kde je to právě teď aktuální. Bůh nezůstane dlužen!
Více informací na letáku zde. Download...

Pomozte sirotkům na Srí Lance

Srí Lanka je známá rozsáhlými čajovými plantážemi, ale jsou zde i oblasti sužované suchem. Do roku 2009 na Srí Lance trvala téměř třicet let etnická válka, která z mnoha dětí udělala sirotky. V zemi stále roste nezaměstnanost, lidem chybí základní vzdělání. Z důvodu chudoby rodiče odchází za prací do ciziny a děti vyrůstají u příbuzných, kteří je často zanedbávají. Obyvatele trápí choroby spojené s nedostatkem pitné vody. Patří k nim bakteriální průjmy, hepatitidy A, horečka dengue a malárie.

Sirotků a velmi chudých dětí je na Srí Lance mnoho. Přispějte na jejich vzdělání, stravování, ubytování a zdravotní péči. Roční náklady na jedno dítě činí přibližně 2 000 Kč.

Pomoc zajišťují Papežská misijní díla, Špindlerův Mlýn 33, 543 51, pmd@missio.cz, tel.: 499 433 058, 604 838 882, www.missio.cz, číslo účtu: 72540444/2700, variabilní symbol: 440. Specifický symbol je členské číslo dárce nebo přidělený kód z PMD farnostem.
Do zprávy pro příjemce uveďte: Srí Lanka. Ti, kdo věnují finanční pomoc, se mohou zaregistrovat jako „dárci misií“. Zájemci mohou obdržet potvrzení pro daňové účely.
Film s bonusy a informacemi naleznete: www.kino.misijnidila.cz/Oázy Perlového ostrova.
Za jakoukoliv pomoc Vám ze srdce děkujeme!

Více informací na letáku v příloze. Download...

Nezapomeňte na Misijní koláč® pro děti v misiích

Této zábavné formy pomoci misiím se mohou pečením koláčů a jiných dobrot účastnit nejlépe celá společenství, farnosti, třídy, Misijní klubka a kluby. Získané finanční dary na misie z aukce těchto dobrot podpoří projekty PMD pro chudé. Pro tuto aktivitu je vhodná 4. neděle postní „LAETARE“ – neděle radosti. Misijní koláč® již řadu let právě tuto radost šíří a posílá od nás do misijních zemí. Nemusí se péci pouze koláče a podle potřeby lze případně zvolit i jiný termín akce.

Vybrané peníze za tuto akci posílejte na číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 840.
V roce 2014 Misijní koláč® vynesl přes 1 milion Kč. Upřímné díky všem!

Připravte velikonoční Pohled pro misie®

Dospělí spolu s dětmi mohou malovat hezké originální velikonoční obrázky na předtištěné pohlednice, které si lze objednat v kanceláři PMD. Finance z výstavky a nabídky pohlednic posílejte na variabilní symbol 140 do kanceláře PMD. Za více než 130.000 Kč - výtěžek této tradiční akce PMD z roku 2014 - velmi děkujeme a spoléháme i na štědrou letošní pomoc pro chudé děti v misiích.

24 hodin pro Pána - výzva papeže Františka na 13. a 14. března 2015 Sv. otec František vybízí v poselství k letošní postní době: „Každé křesťanské společenství je povoláno k tomu, aby překračovalo práh vztahů směrem k okolní společnosti, k chudým a vzdáleným. Církev je svou povahou misijní, není zahleděná do sebe, ale je posílána ke všem lidem. Postní doba je vhodná pro to, abychom prokázali zájem o druhého, třebas i jen malým, ale konkrétním výrazem spoluúčasti na našem společném lidství. Neignorujme sílu modlitby mnoha lidí! Iniciativa 24 hodin pro Pána, k jejímuž slavení ve dnech 13. a 14. 3. vyzývám celou církev i na úrovni diecézí, se chce stát výrazem této potřeby modlit se."

PMD nabízí celou řadu možností (kromě výše uvedeného také Misijní růže či Adorace pro misie), jak 24 hodin pro Pána prožít. Můžeme na pomoc misiím věnovat třeba i výdělek v hodnotě hodiny či jednoho dne. Kdo spojíte tuto iniciativu s papežskými misiemi, napište nám, jak konkrétně. Děkujeme.

Celé poselství papeže Františka k postní době 2015 je k dispozici v příloze zde. Download...


Uvítáme, pokud nám o pořádání Misijního koláče®, velikonočního Pohledu pro misie® a jiných aktivit v rámci papežských misií u Vás ve farnosti či společenství dáte vědět na www.missio.cz/akce/oznamit konani
Podrobnosti o metodice práce s dětmi nejen na téma Misijního koláče® najdete na: www.missio.cz/misijní výchova dětí

ZVEME VÁS NA ZAJÍMAVÉ AKCE:

KRAKONOŠOVO PERNÍKOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Termín: 27. - 29. 3. 2015
Místo: Špindlerův Mlýn, horské středisko Eljon
Lektor: Marie Križalkovičová


Přijďte tvořit z perníku. Během víkendu upečeme a nazdobíme perníkovou chaloupku se zvířátky, kytičky, vajíčka a velikonoční beránky. Vhodné pro misijní spolupracovníky, Misijní klubka a dospělé s dětmi.

AKREDITOVANÝ PROGRAM DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM

Termín: 9. 4. 2015 Místo: Biskupství českobudějovické


Pod záštitou Katechetického centra Českobudějovického biskupství proběhne v prostorách biskupství již druhé školení katechetů a učitelů náboženství k misijním vstupům do škol.

KURZ VÝROBY BIBLICKÝCH POSTAVIČEK

Termín: 24. - 26. 4. 2015
Místo: Špindlerův Mlýn, horské středisko Eljon
Lektorky: PhDr. Marie Klašková a Mgr. Jarmila Dostálková


Na kurzu si vyrobíte 2 biblické postavičky, naučíte se s nimi pracovat. Součástí kurzu je i praktická práce s vybraným úryvkem z Bible.
Více o biblických postavičkách na www.biblickedilo.cz

CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ POUŤ A MISIJNÍ DEN DĚTÍ

Termín: 13. 6. 2015
Místo: Vranov nad Dyjí.

„Pojďte ke mně všichni!“ zve Pán Ježíš všechny lidi dobré vůle. Ano, pojďte k nám všichni! Přijeďte v sobotu 13. června 2015 na samý jih Moravy do Vranova nad Dyjí prožít 13. celostátní Misijní pouť a 10. Misijní den dětí.
Čeká Vás program pro tělo i pro duši, pro malé i velké, mladé i dříve narozené. Svou účast na akci přislíbil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Tato akce navazuje Světový misijní den dětí.
Poselství papeže Františka a více informací ke Světovému misijnímu dni dětí naleznete na: www.missio.cz!misijní den dětí
Už nyní můžete svou zamýšlenou účast hlásit na adrese hubackova.bo@seznam.cz. Pro vzdálené účastníky bude možnost přespání.

MISIJNÍ VÍKEND

Termín: 6. - 8. 11. 2015
Místo: Špindlerův Mlýn, horské středisko Eljon
Lektor: Mgr. Leoš Halbrštát - Národní ředitel PMD, Mgr. Bronislava Halbrštátová - ředitelka PMD za královéhradeckou diecézi.


Tato akce je určena pro všechny zájemce, kteří se chtějí seznámit s misiemi, zapojit se do pomoci potřebným, načerpat nové nápady a inspiraci.

Více informací v příloze: Nabídka akcí Eljon 2015 Download..., na www.eljon.cz a www.missio.cz.

VYBERTE SI Z NOVÝCH MISIJNÍCH MATERIÁLŮ

Nové misijní materiály můžete využít ve farnostech, komunitách, školách, společenstvích i rodinách:

Misijní zpravodaj č. 17 – aktuality z misijního dění u nás i ve světě.

Film Lily – krátký filmový portrét o prožívání radostné víry v rovníkové Keni, přináší výpovědi a záběry z obřadů Bílé soboty na periferii Nairobi.
Film LILY s bonusy si prohlédněte na: www.kino.missio.cz

Misijní kino – na adrese www.kino.missio.cz byl před časem spuštěn nový web, který formou videí přibližuje život v misiích, práci misionářů, místní kultury a konkrétní projekty PMD financované z naší země.

CD Ugandské chvály – další ze série hudebního CD přináší písně z Ugandy. CD obsahuje zpěvy z farností a od ugandských bohoslovců z Velkého národního semináře sv. Pavla.

Misijní šátky – nový styl šátků, které jsou vyrobeny ze stejnobarevné přírodní látky s lemováním v barvách kontinentů.
Prosba: sháníme šikovné švadleny, které by byly ochotné zdarma pomoci při výrobě dalších šátků. Zájemci, hlaste se v kanceláři PMD. Děkujeme i těm, kdo se již přihlásili!

Více informací v elektronické příloze: Nabídka misijních materiálů Download...

Kontakt a více informací: Papežská misijní díla Špindlerův Mlýn 33 543 51

tel. 499 433 058, 604 838 882
pmd@missio.cz
www.missio.cz
číslo účtu: 72540444/2700
Facebook: www.facebook.com/PMD
Twitter: www.twitter.com/missio


PMD

Sdílet

Související články:
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23. října 2022 (15.10.2022)
Poselství Svatého otce Františka k 95. světovému dni misií 24. října 2021 (22.10.2021)
Misijní most modlitby - zapojte se (22.10.2021)
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. října 2021 (22.10.2021)
Poselství Svatého otce Františka k 94. světovému dni misií 2020 (15.10.2020)
Modlitba za misie (15.10.2019)
Misijní neděle a Misijní most modlitby (14.10.2019)
7. celostátní misijní kongres dětí v Kroměříži (22.09.2019)
Pozvánka na misijní den v Rousínově (02.03.2019)
Výsledky misijní sbírky 2018 ve farnostech FATYMu (21.10.2018)
24. březen – Den modlitby a postu za misionáře mučedníky (22.03.2018)
Sbírka na misie 2017 (23.10.2017)
15. Misijní pouť a Misijní den dětí (14.05.2017)
Ples pro Tebe 2016 (08.11.2016)
Sbírka na misie (30.10.2016)
Dopis národního ředitele PMD ke Světovému dni misií 2016 (18.10.2016)
14. celostátní Misijní pouť a Den dětí 14. května 2016 v Jablonném v Podještědí (03.05.2016)
Papežská misijní díla v ČR (02.11.2015)
Hlavní rada Papežských misijních děl (26.10.2015)
"Ples pro Tebe" (20.10.2015)
II. Moravské klubkování (19.09.2015)
Skončilo 28. jednání Národní rady PMD (13.09.2015)
13. celostátní Misijní pouť a 10. misijní den dětí ve Vranově nad Dyjí (16.06.2015)
Skončilo Generální shromáždění PMD – Řím 2015 (07.06.2015)
Misijní pouť ve Vranově nad Dyjí (04.05.2015)
Skončila 10. Národní misijní rada ve Špindlerově Mlýně (20.04.2015)
Skončilo 27. jednání Národní rady PMD ve Špindlerově Mlýně (20.04.2015)
Do Národní kanceláře PMD nastupuje nový ředitel (20.04.2015)
Ostravsko-opavská diecéze má nového ředitele PMD (14.04.2015)
Skončilo Horské klubání 2015 (14.04.2015)
Národní rada Papežských misijních děl: 13. 4. – 15. 4. 2015, Špindlerův Mlýn (14.04.2015)
PMD - POMOC Z ČR JE PRO FILIPÍNY DŮLEŽITÁ (25.03.2015)
DEN MODLITBY A POSTU ZA ZABITÉ MISIONÁŘE (24. březen 2015) (18.03.2015)
PMD z ČR vyjíždí na misijní cestu na Filipíny (18.03.2015)
Skončilo Evropské setkání Národních ředitelů PMD (11.03.2015)
Evropské setkání Národních ředitelů Papežských misijních děl v Chorvatsku (28.02.2015)
Papež v Asii, historie Madhu, P. Vaz a rozhovor z Filipín (17.01.2015)
Návštěva Sv. otce Františka a pomoc misiím na Srí Lanku a Filipíny (14.01.2015)
Světový misijní den dětí (09.01.2015)
Národní kancelář Papežských misijních děl ve Špindlerově Mlýně přijme sekretářku/sekretáře. (07.12.2014)
TZ - Zisk z farního jarmarku v České na Brněnsku věnují organizátoři na misie (25.11.2014)
PMD na Festivalu Dobrých Zpráv v Ostravě (20.11.2014)
Další ohlédnutí za Misijní nedělí 2014 (11.11.2014)
Ohlédnutí za Misijní nedělí 19. 10. 2014 (31.10.2014)
Misijní neděle a nový film Lily (16.10.2014)
Národní rada PMD, 22.-24. 9. 2014, Špindlerův Mlýn (08.10.2014)
MISIJNÍ NEDĚLE 19. ŘÍJNA 2014 (07.10.2014)
Už zase misijní neděle!? (02.10.2014)
POZVÁNKA DO MISIJNÍHO KINA (02.08.2014)
CENAP (02.08.2014)
Misijní tábor chudých rodin (17.07.2014)
Zambijští hosté skončili návštěvu v ČR (17.07.2014)
Vzácní hosté ze Zambie přijedou do ČR již za několik dní (23.06.2014)
Celostátní Misijní pouť přinesla radost a naději (09.06.2014)
Návštěva ředitele PMD P. Bernard Makadani Zulu v ČR (09.06.2014)
12. celostátní misijní pouť a 9. misijní den dětí ve Zlíně (20.05.2014)
Misijní materiály nově (10.05.2014)
Horské klubání 2014 (08.04.2014)
Papežská misijní díla - Zasedání rady PMD a horské klubání 2014 (04.04.2014)
Výtěžek sbírky Jeden dárek navíc® pomůže 104 dětem (28.02.2014)
Namalujte přáníčko Sv. otci Františkovi (04.02.2014)
Horské středisko Eljon oslavilo 10. výročí od svého otevření (20.11.2013)
Zambijský ředitel Papežských misijních děl navštívil ČR (20.11.2013)
Zambijský ředitel Papežských misijních děl navštíví ČR (06.11.2013)
Misijní neděle 20. října 2013 (19.10.2013)
Papež František slouží mše svaté na úmysl misií (16.10.2013)
Misijní myšlenky Svatého otce Františka (12.10.2013)
5. celostátní misijní kongres dětí v Českých Budějovicích (22.09.2013)
GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL (12.05.2013)
Generální shromáždění papežských misijních děl 2012 - Řím (03.05.2012)
Misijní neděle 23. října 2011 (22.10.2011)
Poselství Svatého Otce k XLVIII. Světovému dni modliteb za duchovní povolání (16.03.2011)
Děti dětem (12.12.2008)
| Autor: Irena Ihmová | Vydáno dne 10. 03. 2015 | 7675 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace