Mimo oblast FATYMu

Papež v Asii, historie Madhu, P. Vaz a rozhovor z Filipín

V souvislosti s papežovou návštěvou na Srí Lance a Filipínách přinášíme několik informací, společně s rozhovorem Národního ředitele PMD na Filipínách.

Panna Maria v Madhu podle zpráv PMD z roku 1937

Kancelář Papežských misijních děl vydávala Věstník díly šíření víry - Katolické misie. V roce 1937 se o poutním místě Madhu psaly zajímavé informace. O Panně Marii na Cejlonu v Madhu se dozvíme v článku popisujícím Marii jako ochránkyni před hady (největší zlo cejlonské), rozprostírající ochranný plášť nad křesťany a bloudícími dětmi. Již 250 let se lidé takto modlí k Panně Marii na Rybníku, který je zakryt červenými lotosy. Buddhisté hady nezabíjejí, protože věří ve stěhování duší. Nejnebezpečnější je brejlovec (kobra, naja), zmije obrovská (tik-po-longa) a tužkový hádek (malila). Důležité svědectví je dění spojené s Marií a chrámem Madhu hluboko v džungli, kam chodí obrovské množství věřících, že 30–40 katolických kněží nestačí poutníky svátostně obsluhovat. Lidé si berou hlínu z Madhu, chrání je proti jedu. Žádný poutník nebyl nikdy zabit, i když hrozí hadí jed, kel divokého slona a šelmy. Maria se zjevila i šiviatovi, aby šel do Madhu, kde mu bude uzdravena slepota a má se stát křesťanem. Nakonec tam šel a nalezl uzdravení. „Zdá se vám to podivné? Ale nikoliv, Panna Maria má ráda všechny, a tím více ji oslavujme na našich poutních místech a pomozme Jí v Její lásce k lidem štědrou podporou misií."

Celý text je k dispozici:

www.missio.cz/Sri-Lanka-s-papezem-Frantiskem/Madhu

Svatý Josef Vaz, apoštol Cejlonu – jak se o něm psalo před 90 lety

Tohoto výjimečného muže svatořečil při své apoštolské cestě papež František v hlavním městě Srí Lanky - Colombu dne 14. 1. 2015 za účasti více než půl milionu lidí. Josef Vaz se tak stal prvním srílanským světcem. Nahlédneme-li do starých misijních časopisů, do nichž pravidelně psali misionáři, aby informovali věřící na našem území o misijním dění ve světě, nalezneme poměrně bohaté informace o Cejlonu. Již v roce 1924 psala Papežská misijní díla ve Věstníku díla šíření víry následující informace:

„Katolickou víru přijali od portugalských misionářů na Cejlonu i někteří králové. V roce 1656 však do země vtrhli Holanďané, kteří přinesli protestantismus. Nesplnili slib, že zaručí náboženskou svobodu a katoličtí kněží byli vyhnáni, školy a výchovné ústavy zrušeny a katolické kostely vyloupeny a proměněny v protestantské modlitebny. Většina katolíků uprchla do lesů. V té době dal Bůh církvi horlivého apoštola P. Josefa Vaze, Inda z kasty Brahmánů. Byl neobyčejně nadaný a zbožný a krátce po tom, co se stal knězem, byl upozorněn na tíseň katolíků na Cejlonu, což podnítilo jeho touhu stát se tam misionářem. Po složení úřadu představeného v kongregaci kněží žijících podle stanov sv. Filipa Neri, se vydal v březnu 1686 na cestu. Aby byl nepoznán, oblékal se jako potulný žebrák a cestoval s věrným sluhou Janem. Cesta lodí trvala kvůli hrozné bouři 20 dní místo obvyklých 3-4 dní."

Celý text je k dispozici:

www.missio.cz/sv.Josef-Vaz-apoštol-Cejlonu
Exklusivní rozhovor s Národním ředitelem PMD na Filipínách o papežově návštěvě

V souvislosti s návštěvou Svatého otce Františka jsme se přímo v dění na Filipínách, kam právě papež přijíždí, zeptali Národního ředitele Papežských misijních děl na několik otázek:

Co cítí místní lidé (zvláště chudí a ti, kdo podporují nebo patří k Papežským misijním dílům) co se týče návštěvy Sv. otce Františka?

Lidé všech společenských vrstev pociťují obrovské nadšení a touhu setkat se s papežem. Jak popisuje titulek na bilboardech po celé zemi: „Papežománie zmítá Filipínami“. Téma papežské návštěvy je „milosrdenství a odpuštění“. Mnoho lidí vnímá návštěvu papeže jako připomínku Božího odpuštění a milosrdenství i přes zkoušky a těžkosti způsobené přírodními katastrofami.

Co říkáte na důležitost návštěvy papeže Františka? Jak ovlivní Vás nebo misijní činnost ve Vaší zemi?

Papež František nám připomíná, že jeho návštěva není o jeho osobě, ale o osobnosti Ježíše. Tudíž je důležité připomenout, že jeho návštěva může být příležitostí pro každého z nás rozvíjet bližší vztah s Ježíšem a zakoušet jeho soucit a milosrdenství. Věřím tomu, že návštěva papeže Františka bude pro mnoho Filipínců inspirací, aby brali svou křesťanskou víru vážně a doufejme, že přiláká více povolání k náboženskému a misijnímu životu. Doufám, že v tomto kontextu návštěva papeže Františka získá více mladých lidí, kteří budou ochotni se stát misionáři ve světě.

Exklusivně pro Národní kancelář PMD v ČR:

P. Socrates C. Mesiona, MSP - Národní ředitel Papežských misijních děl na Filipínách, Manila

Celý text je k dispozici:

www.missio.cz/exkluzivní-rozhovor-s národním ředitelem-PMD-na-Filipínách
Pomozte chudým dětem a podpořte papežské misie

Papež František i v souvislosti s jeho osobní návštěvou Srí Lanky a Filipín vyzývá k aktivní péči o trpící, opuštěné a podpoře hlásání radosti evangelia. Zapojit se můžete i Vy: modlitbou i libovolným finančním darem na číslo účtu: 72540444/2700, variabilní symbol: 40. Do zprávy pro příjemce napište buď Srí Lanka nebo Filipíny, podle toho, kam chcete dar určit. Ti, kdo věnují finanční pomoc, se mohou zaregistrovat jako „dárci misií“. Zájemci mohou obdržet potvrzení pro daňové účely. Děkujeme!

Kontakt a více informací:

Papežská misijní díla - missio

Špindlerův Mlýn 33, 543 51
tel. 499 433 058, 604 838 882
www.missio.cz, pmd@missio.cz
číslo účtu: 72540444/2700

Facebook:www.facebook.com/PMD
Twitter: www.twitter.com/missio
Sdílet

Související články:
Mešní intence misionářům (14.02.2024)
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 22. října 2023 (15.10.2023)
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23. října 2022 (15.10.2022)
Poselství Svatého otce Františka k 95. světovému dni misií 24. října 2021 (22.10.2021)
Misijní most modlitby - zapojte se (22.10.2021)
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. října 2021 (22.10.2021)
Poselství Svatého otce Františka k 94. světovému dni misií 2020 (15.10.2020)
Modlitba za misie (15.10.2019)
Misijní neděle a Misijní most modlitby (14.10.2019)
7. celostátní misijní kongres dětí v Kroměříži (22.09.2019)
Pozvánka na misijní den v Rousínově (02.03.2019)
Výsledky misijní sbírky 2018 ve farnostech FATYMu (21.10.2018)
24. březen – Den modlitby a postu za misionáře mučedníky (22.03.2018)
Sbírka na misie 2017 (23.10.2017)
15. Misijní pouť a Misijní den dětí (14.05.2017)
Ples pro Tebe 2016 (08.11.2016)
Sbírka na misie (30.10.2016)
Dopis národního ředitele PMD ke Světovému dni misií 2016 (18.10.2016)
14. celostátní Misijní pouť a Den dětí 14. května 2016 v Jablonném v Podještědí (03.05.2016)
Papežská misijní díla v ČR (02.11.2015)
Hlavní rada Papežských misijních děl (26.10.2015)
"Ples pro Tebe" (20.10.2015)
II. Moravské klubkování (19.09.2015)
Skončilo 28. jednání Národní rady PMD (13.09.2015)
13. celostátní Misijní pouť a 10. misijní den dětí ve Vranově nad Dyjí (16.06.2015)
Skončilo Generální shromáždění PMD – Řím 2015 (07.06.2015)
Misijní pouť ve Vranově nad Dyjí (04.05.2015)
Skončila 10. Národní misijní rada ve Špindlerově Mlýně (20.04.2015)
Skončilo 27. jednání Národní rady PMD ve Špindlerově Mlýně (20.04.2015)
Do Národní kanceláře PMD nastupuje nový ředitel (20.04.2015)
Ostravsko-opavská diecéze má nového ředitele PMD (14.04.2015)
Skončilo Horské klubání 2015 (14.04.2015)
Národní rada Papežských misijních děl: 13. 4. – 15. 4. 2015, Špindlerův Mlýn (14.04.2015)
PMD - POMOC Z ČR JE PRO FILIPÍNY DŮLEŽITÁ (25.03.2015)
DEN MODLITBY A POSTU ZA ZABITÉ MISIONÁŘE (24. březen 2015) (18.03.2015)
PMD z ČR vyjíždí na misijní cestu na Filipíny (18.03.2015)
Skončilo Evropské setkání Národních ředitelů PMD (11.03.2015)
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA (PMD) – AKTUALITY (10.03.2015)
Evropské setkání Národních ředitelů Papežských misijních děl v Chorvatsku (28.02.2015)
Návštěva Sv. otce Františka a pomoc misiím na Srí Lanku a Filipíny (14.01.2015)
Světový misijní den dětí (09.01.2015)
Národní kancelář Papežských misijních děl ve Špindlerově Mlýně přijme sekretářku/sekretáře. (07.12.2014)
TZ - Zisk z farního jarmarku v České na Brněnsku věnují organizátoři na misie (25.11.2014)
PMD na Festivalu Dobrých Zpráv v Ostravě (20.11.2014)
Další ohlédnutí za Misijní nedělí 2014 (11.11.2014)
Ohlédnutí za Misijní nedělí 19. 10. 2014 (31.10.2014)
Misijní neděle a nový film Lily (16.10.2014)
Národní rada PMD, 22.-24. 9. 2014, Špindlerův Mlýn (08.10.2014)
MISIJNÍ NEDĚLE 19. ŘÍJNA 2014 (07.10.2014)
Už zase misijní neděle!? (02.10.2014)
POZVÁNKA DO MISIJNÍHO KINA (02.08.2014)
CENAP (02.08.2014)
Misijní tábor chudých rodin (17.07.2014)
Zambijští hosté skončili návštěvu v ČR (17.07.2014)
Vzácní hosté ze Zambie přijedou do ČR již za několik dní (23.06.2014)
Celostátní Misijní pouť přinesla radost a naději (09.06.2014)
Návštěva ředitele PMD P. Bernard Makadani Zulu v ČR (09.06.2014)
12. celostátní misijní pouť a 9. misijní den dětí ve Zlíně (20.05.2014)
Misijní materiály nově (10.05.2014)
Horské klubání 2014 (08.04.2014)
Papežská misijní díla - Zasedání rady PMD a horské klubání 2014 (04.04.2014)
Výtěžek sbírky Jeden dárek navíc® pomůže 104 dětem (28.02.2014)
Namalujte přáníčko Sv. otci Františkovi (04.02.2014)
Horské středisko Eljon oslavilo 10. výročí od svého otevření (20.11.2013)
Zambijský ředitel Papežských misijních děl navštívil ČR (20.11.2013)
Zambijský ředitel Papežských misijních děl navštíví ČR (06.11.2013)
Misijní neděle 20. října 2013 (19.10.2013)
Papež František slouží mše svaté na úmysl misií (16.10.2013)
Misijní myšlenky Svatého otce Františka (12.10.2013)
5. celostátní misijní kongres dětí v Českých Budějovicích (22.09.2013)
GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL (12.05.2013)
Generální shromáždění papežských misijních děl 2012 - Řím (03.05.2012)
Misijní neděle 23. října 2011 (22.10.2011)
Poselství Svatého Otce k XLVIII. Světovému dni modliteb za duchovní povolání (16.03.2011)
Děti dětem (12.12.2008)
| Autor: Irena Ihmová | Vydáno dne 17. 01. 2015 | 6750 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace