Zajímavé...

P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec

Purgatoriu, Ich, CC BY-SA 3.0, ro.wikipedia.org Očistec je místem a stavem, kam sestupují duše spravedlivých, které jsou ve stavu lehkého hříchu, aby se od něj očistili, nebo duše, které jsou obtíženy časnými tresty za hříchy, které si neodtrpely na zemi a proto musí trpět po smrti. Důvodem, proč tyto duše sestupují do očistce, je ten, že se mají očistit od trestů za hříchy, protože jinak by nemohly vstoupit do nebe.

Důvod očišťování může být trojí:

a) lehký hřích, který nebyl v momentě smrti prominut (může se tak stát tehdy, když člověk přijme svou smrt v duchu pokání, jako trest za hřích, či z vroucí lásky k Bohu)

b) trvalá a navyklá neřest, která nebyla odstraněna opačnými úkony

c) časné tresty za hříchy, které se odnímají postupně, ne však po smrti, kdy čas na aktivní zadostiučinění (aktivní vynáhrada za hříchy) vypršel a proto je třeba zadostiutrpení (pasivní náhrada za hříchy)

II. Lyonský koncil (1274) a koncil ve Florencii (Decretum pro Graecia, 1439) učí: "Pro zmírnění trestů ubohých duší, jsou prospěšné tyto úkony, jmenovitě: oběť mše svaté, modlitby a almužny a jiné skutky zbožnosti, které si navzájem věřící obvykle prokazují podle nařízení Církve (DH 464, 693).

Tridentský koncil jako dogma víry potvrzuje toto učení, když učí: "Existuje očistec a duším, které se v něm nacházejí, se poskytuje podpora přímluvnými modlitbami věřících, především však bohumilou oltářní obětí" (Tridentský koncil sess. 25, de Purgatorio).

Duše nacházející se v očistci už nemohou pro sebe získávat žádné zásluhy, nemohou více zhřešit, protože nemají těla, které byly jejich nástroji. Trpí, ale mají jistotu o tom, že jejich utrpení jednou skončí. V očistci trpí dočasným trestem odloučení od Boha (poena damni), protože jsou zbaveny pohledu na něj, ačkoli ho vroucně milují a touží po sjednocení s ním.

Přesto chápou, že když chtějí tohoto dosáhnout, je třeba, aby byly v očistci a proto v něm chtějí být a vytrpět vše, co je potřeba. Tím více trpí, čím více zanedbávaly možnosti dosáhnout nebe. I to nejmenší utrpení v očistci je neskonale horší a těžší, než to nejhorší, které si lze představit na této zemi.

Navzdory hrozným duchovním mukám (v očistci se netrpí tělesně), se však duše nesmírně radují, protože vědí, že tento stav není trvalý a pomine. Duše však nevědí kolik třeba trpět a kdy jejich očistec skončí, ale vědí, že jednou skončí. Samotný očistec však skončí v den posledního soudu.

Duším v očistci mohou a mají živí pomáhat. Mohou tak činit:

1. modlitbou za duše v očistci

2. obětováním mše svaté za duši (mše svatá má nekonečnou hodnotu a když ji kněz obětuje za konkrétní duši, Kristova krev je zadostiučiněním před Bohem.)

3. dobrými skutky, které obětujeme (musíme být ve stavu posvěcující milosti, tedy bez těžkého hříchu na duši) za konkrétní duši nebo za duše v očistci obecně.)

4. získáváním odpustků, předepsaných Církví, které na duše aplikují zadostiučinění Krista a svatých  

Svatí o očistci

Někteří svatí tvrdí, že se duše ve stavu očišťování mohou přimlouvat za živé, ačkoli ony samy trpí. Tak učí sv. Robert Bellarmin. Podobně učí Synoda ve Vienně (1858) a v Utrechtu (1865). Papež Lev XIII. dokonce schválil odpustky k modlitbě, která vzývá duše z očistce o přímluvu za ochranu těla a duše (1889).

Sv. Tomáš Akvinský naopak říká, že ačkoli již nemohou tyto duše hřešit, jsou tedy jaksi nad nás, přece potřebují spíše naše modlitby, jakoby se samy za nás přimlouvaly. Církev však v této věci nikdy závazně nerozhodla. Jiní svatí učí, že očistec je rozdělen na různá stádia či úrovně, v závislosti na stavu očišťování, které má duše podstoupit, v poměru k proviněním, které spáchala. Tyto rozvádějí zvlášť zjevení svatých.

Sv. Františka Římská říká, že očistec je rozdělen do tří samostatných částí: v horní úrovni jsou duše, které snášejí jen trest odloučení, čili jsou zbaveny vidění Boha, nebo nějaký mírný trest krátkého trvání. Ve střední úrovni jsou podle světice ty duše, které si odpykávají lehké hříchy s nimiž zemřely nebo časné tresty za těžké hříchy odpuštěné ve sv. smíření.

Na dně očistce a v blízkosti pekla se nachází nejnižší očistec, který se dělí na další tři úrovně - v každé úrovni níže se stupňuje bolest a utrpení v závislosti na odpovědnosti duší a stupně slávy, které po očištění mají duše dosáhnout. První stupeň shora je vyhrazen laikům, kteří žili ve světě a zobívali se všemi profesemi. Druhý stupeň shora je vyhrazen klerikům, kteří nebyli vysvěceni (nedosáhli svěcení in sacris) a třetí, nejnižší úroveň, je vyhrazena pro kněze a biskupy.  

Sv. Katarína Janovská napsala: "Vidím, že ze strany Boha už brána do ráje není více uzamčena, protože ten, kdo chce vstoupit, i vstoupit může. Bůh je jen milosrdenství samo a stojí před námi s otevřenou náručí, aby nás přijal do své slávy. Ale vidím také, že Bůh je ve své podstatě tak čistý a čirý, že taková duše, která by na sobě měla byť jen minimální nedokonalost velikosti drobného střípku, by se co nejrychleji vrhla do tisíce pekel, jen aby se s takovou, třeba i jen minimální skvrnou neobjevila v přítomnosti Boha.

Jelikož vidí, že očistec je určený k odstraňování takových skvrn, vrhne se tam a považuje za velké milosrdenství, že se tímto způsobem může osvobodit od existující překážky, která se nachází v ní samé.
"

Katarína poznává, jak duše v očistci intenzivně prožívají dva stavy:

Na jedné straně ochotně nesou své bolestné utrpení; ano, dokonce se jim zdá, že jim skrze ně Bůh prokazuje velké milosrdenství v porovnání s tím, co by si zasloužily a nechtějí se zříci ani kousku utrpení, neboť jasně poznávají, že si ho spravedlivě zaslouží.

Na druhé straně duše v očistci prožívají Boží lásku, která se do nich vlévá a poskytuje jim pokoj: "Tak přežívají duše očišťováno v očistci současně největší spokojenost a největší utrpení; aniž by jedno rušilo druhé.Převzato z Facebook - Otec Ľubomír Urbančok - https://www.facebook.com/otecLubomir/,
článek z 18. 11. 2020 naleznete zde.

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 26. 11. 2020 | 1652 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://www.facebook.com/otecLubomir/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace