Zajímavé...

P. Ján Krupa: Lidské srdce Bohočlověka je symbolem největší lásky

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, volná licence, wikipedia.org Druhý pátek po pohyblivé slavnosti Nejsvětějšího Kristova těla a krve (mezi 29. květnem až 2. červencem) je v liturgickém kalendáři Římskokatolické církve vyhrazen slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

V Ježíšově těle bije lidské srdce,
které miluje člověka nejen Boží láskou,
ale i tou nejčistší lidskou láskou.


V katolické církvi se Kristovo Srdce stalo předmětem zvláštní úcty. Už v raném středověku nacházíme úctu k Ježíšovu Srdci u některých mystiků.

Ve 12. století o Spasitelově Srdci často mluvili svatí Anzelm a Bernard. Kolem roku 1200 bl. Josef Hermann napsal hymnus Sumni Regis Cor aveto (Zdravo buď, Srdce Krále Nejvyššího).

V polovině 13. století měla sv. Mechtilda Magdeburská první vidění modliteb k Nejsvětějšímu Srdci. O Kristově Srdci psala sv. Gertruda. Kult Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v té době spoluvytvářeli i svatí Bonaventura a Albert Veliký.  

V 14. století se v tomto směru vyznamenali bl. Henrich Suso a sv. Kateřina Sienská, v 16. století sv. Petr Kanízius a začátkem 17. století sv. František Saleský. Apoštolům liturgické úcty Božského Srdce Ježíšova byl sv. Ján Eudes († 1680).

Kristovo Srdce je předmětem víry
v jeho pravé lidství


Na základě zjevení, které měla sv. Markéta Marie Alacoque v letech 1673 až 1675, úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu nabyla novou dimenzi horlivosti a spojila se s pobožností prvních pátků měsíce (přistupování ke svatému přijímání na první pátek devět měsíců za sebou).

V roce 1856 papež Pius IX. ustanovil svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pro celou západní církev. V roce 1899 Lev XIII. zasvětil Ježíšovu Srdci celý svět.

V roce 1928 Pius XI. zavedl na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova odprošující pobožnost za urážky, které se dostávají eucharistickému Kristu. Tato odprošující pobožnost se praktikuje i v první pátky měsíce.

V roce 1970 byl svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova zapsán jako slavnost do Římského misálu. Tomuto povýšení úcty k Ježíšovu Srdci zajisté dopomohla v roce 1956 vydaná papežská encyklika Haurietas Aquas, kterou Pius XII. vlastně potvrdil akceptaci úcty k Ježíšovu srdci svým předchůdcem Piem IX.

Také v roce 1992 vydaný Katechismus katolické církve zdůvodňuje úctu k Ježíšovu Srdci v Katolické církvi (478):

Ježíš nás všechny a každého z nás
miloval za svého života
i ve své agonii a smrti
a vydal se za každého z nás,
„protože on mě miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20).
Miloval nás všechny svým lidským srdcem.
Proto Ježíšovo božské Srdce,
pro naše hříchy a k naší spáse probodené,
„je chápáno jako zvláštní znamení a symbol ... té lásky,
jíž božský Vykupitel neustále miluje věčného Otce
a všechny lidi bez výjimky. (Haurietis aquas: DS 3924).“


Margherita Maria Alacoque, Giovanni Destefanis, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org


Lidské srdce Bohočlověka Ježíše Krista je pramenem milosti a symbolem lásky, kterou Boží Syn miluje všechny lidi. Slavností Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se má ve věřících prohlubovat láska a díky za to, že vtělený Boží Syn si zamiloval lidí a obětoval se za ně:

"On se s nesmírnou láskou obětoval za nás,
když se nechal pozvednout na kříž.
Z jeho otevřeného boku vyšla krev a voda,
z něj pramení svátosti Církve.
Spasitelovo otevřené Srdce přitahuje všechny,
aby s radostí čerpali z pramenů spásy ...
"
(mešní preface).


Z věroučného hlediska je Kristovo Srdce předmětem víry v pravé Kristovo lidství (DH 301 - 302). V Ježíšově těle bije lidské srdce, které miluje člověka nejen Boží láskou, ale i tou nejčistší lidskou láskou. Ježíšovo Srdce je součástí jeho lidské přirozenosti, která je spojena s jeho božskou přirozeností. Proto i označení "Božské Srdce" je správné, neboť jde o jednu božskou osobu Krista, ve které jsou neoddělitelně spojeny lidská a božská přirozenost.

Úcta k Ježíšovu srdci
ve východních katolických církvích


Úcta k Ježíšovu Srdci je dlouhodobou součástí liturgické praxe a lidové zbožnosti i v mnoha východních katolických církvích, mezi nimi i v Řeckokatolické církve na Slovensku.

Již v roce 1892 byl v Římě schválen Akatist k Božskému Srdci Ježíšovu a v roce 1903 i ostatní liturgické texty. V letech 1944/45 vatikánská Kongregace pro východní Církev schválila nový formulář tohoto svátku v církevní slovanštiině. Nepoužívá se v něm označení "Božské Srdce" a vynechává se také zmínka o zjeveních sv. Markétě Marii Alacoque. Současně se přikazuje slavit tento svátek v pátek po druhé neděli po Svaté Padesátníci - po sestoupení Ducha Svatého.

V liturgickém kalendáři Řeckokatolické církve na Slovensku jde o svátek Nejsladšímu Pána, Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista, milujícího lidi. Na božské liturgii slovenští řeckokatolíci zpívají:

„Vo svojom najsvätejšom Srdci, Kriste Bože,
ukázal si hĺbku svojej lásky k nám.
Daj, aby sme teraz tvoje prikázania zachovávali
a tvoju lásku láskou oplácali.
V budúcom veku nám dopraj,
aby sme mali účasť na tvojej nekonečnej dobrote
a tešili sa z krásy tvojho božstva

(Tropár).

Svoje najsladšie Srdce, Spasiteľ,
ponúkol si ako prístav pokoja všetkým,
čo trpia a majú ťažkosti.
Uveď aj nás do jeho tíšin, aby sme v ňom život skončili
a stali sa hodnými jeho večnej lásky.
Dovoľ nám večne pozerať na jeho božskú slávu
“ (Kondák).


K historii úcty k Ježíšovu Srdci patří i skutečnost, že v roce 1936 papež Pius XI. schválil takovýto úmysl apoštolátu modlitby: "Aby se úcta k Božskému Srdci rozšířila i v rozsáhlých oblastech Ruska."

Mezi teology se dodnes diskutuje, jestli kult Božského Srdce Ježíšova neprotiřečí pravé tradici východní Církve. Pravoslavní teologové většinou odmítají pobožnost a úctu k Ježíšovu Srdci. Podle nich Kristova láska nepotřebuje symbol, a pokud by byl zapotřebí nějaký symbol, tak zcela postačuje Kristův kříž.

P. Ján Krupa

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 19. 6. 2020 naleznete zde.

Monstrance, volná licence, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Kázání z Kurdějova: O chování v chrámu a úctě k Eucharistii (18.08.2022)
Vědec zkoumající Turínské plátno k podávání na ruku (28.06.2022)
Svatí patroni pro rok 2022 (11.01.2022)
Karol Dučák: Modleme se za řádnou formu římského ritu! (04.01.2022)
"Ale Maria zachovávala všechna tato slova ve svém srdci a rozvažovala o nich." Lk 2,19 (video) (25.12.2021)
Výzva kněze: protože mi záleží na tvé věčné spáse, vyzývám tě, přijď na nedělní mši (01.11.2021)
* Kardinál D. Duka: Co říkám na změnu kanonického práva * Karol Dučák: Přítomnost žen u oltáře v historii a současnosti Katolické církve (25.01.2021)
Formační setkání pro lektory (24.01.2021)
Eucharistie a evangelická Večeře Páně nejsou totéž (31.01.2020)
Karol Dučák: Mše svatá je obětí i účastí na Pánově tajemné večeři (31.10.2019)
Výzdoba o slavnosti Božího Těla kostela sv. Jiljí v Křelově (21.06.2019)
Cesta na mši svatou může být nejlepší cestou z problémů (04.03.2019)
Jak andělé s námi slaví liturgii? (18.10.2018)
Přinášení obětních darů věřícími – návrat k tradici starokřesťanské Církve (16.06.2018)
Kardinál Sarah o východisku z krize v liturgii a církvi (07.04.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 2. část (23.02.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 1. část (21.02.2018)
Karol Dučák: Je mše svatá jenom kalvárská oběť? (17.01.2018)
Co s kytarou v římské liturgii? (02.01.2018)
Akatist požehnania rodín - pobožnost před ikonou Svaté rodiny (31.12.2017)
Poprvé na mši (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Liturgie se musí smířit sama se sebou (02.09.2017)
Menza Domini (stůl Páně) je už po 2000 let nejposvátnějším místem katolických chrámů (15.08.2017)
Kniha Zjevení sv. apoštola Jana - manuál ke katolické bohoslužbě (01.05.2017)
Meditace o mši svaté (video) (28.04.2017)
Karol Dučák: Odmítl sv. Pio mši Pavla VI.? (14.12.2016)
"Přijdou dny, kdy z toho co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno." (11.11.2016)
Plná brněnská bazilika uvítala kardinála Burkea (15.10.2016)
Kardinál Sarah: reforma reformy přijde (07.10.2016)
Komentář arcibiskupa J. Graubnera: Spor o liturgii? (06.10.2016)
Pomazání nemocných - "Znamení" (04.06.2016)
Pomazání nemocných - současné slavení (03.06.2016)
Sv Hostýn: přímý přenos mše svaté za nemocné kněze (28.01.2016)
Relikvie sv. Terezky z Lisieux na Slovensku (11.01.2016)
Jak světit čas po katolicku (07.01.2016)
Záznamy kázání z Trnavské novény 2015 (Pavol Hudák, M. Kuffa, Ján Majerník, Cyril Vasiľ SJ a další) (24.11.2015)
Záznam mše svaté z Národního eucharistického kongresu
+ Text kázání papežského legáta kard. Cordese
(18.10.2015)
Věřící na eucharist. kongresu zaplnili náměstí Svobody (18.10.2015)
Národní eucharistický kongres 2015 (21.01.2015)
Mons. Nykiel: Zpovědní tajemství nepřipouští výjimky (14.11.2014)
Podobenství o hřivnách (13.11.2014)
(Záznam) - Svatořečení Anežky České 1989 (FULL HD) (13.11.2014)
Zaplnili brněnskou katedrálu, aby uctili faráře arského (20.09.2014)
Nejlepší vtipy z Kalvárie (26.07.2014)
Kardinál Burke o hodnotě liturgie při formování a záchraně víry (20.05.2014)
Iz 7,10-14 - Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel, to je Bůh s námi.“... (21.12.2013)
Liturgie.cz (14.11.2013)
Kardinál BURKE: Krize v liturgii je spojena s krizí ve společnosti (27.09.2013)
P. Pio o mši svaté (rozhovor) (23.09.2013)
Mše svatá za mír v Sýrii v kostele sv. Petra, Špindlerův mlýn, 7. 9. 2013 (11.09.2013)
Změníme mši, abychom si udrželi mladé katolíky? (21.05.2013)
Liturgie musí být slavena řádně (07.04.2013)
Vatikán vzkazuje kněžím: Nedělejme ze mše sv. show (09.03.2013)
Vánoční výzdoba kostlů FATYMu - poděkování (20.01.2013)
Zábrušany - poutní mše svatá (01.11.2012)
Beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků (15.10.2012)
Benedikt XVI.: Uvést sebe do souladu se slovy liturgie, tak se stáváme Božími dětmi (26.09.2012)
Představený FSSPX dostal návrh na vytvoření personální prelatury (15.06.2012)
Být plný... (27.05.2012)
Myšlenky na neděli: 3. neděle postní -(Známky nedostatečné lásky) (10.03.2012)
V neděli začne Rok biřmování (25.11.2011)
Nedělní liturgické zamyšlení (19.11.2011)
Podobenství o deseti pannách - buď připraven (06.11.2011)
Hlaste se k přípravě na biřmování! (03.11.2011)
Pohřbívání zemřelých je poslední službou lásky, kterou prokazujeme těm, kteří nás předešli (29.10.2011)
Liturgie Svatého ohně v Jeruzalémě (23.10.2011)
Nedělní přímluvy (05.10.2011)
Vatikán povolává představeného lefebvristů (08.09.2011)
Účast na liturgii mění život (31.08.2011)
Pozvánka k mezinárodní ekumenickému setkání ve Znojmě - Hradišti na téma pronásledování křesťanů (19.07.2011)
Liturgická hudba před a po II. vatikánském koncilu (07.03.2011)
O situaci varhan v současné Církvi (25.10.2010)
Žehnání školních pomůcek a dopravních prostředků v Moravském Krumlově (13.09.2010)
Obhajoba reálné přítomnosti od sv. Roberta Bellarmina (07.09.2010)
Krása liturgie (11.04.2010)
Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě (17.02.2010)
PSVN zazpívá ve vranovské zámecké kapli (02.01.2010)
Svátost smíření (16.12.2009)
Slavnost Ježíše Krista Krále (22.11.2009)
Promluva papeže Benedikta XVI. při modlitbě nešpor s kněžími, řeholníky a řeholnicemi (16.10.2009)
Mše svatá na Šumné za doprovodu pěveckého sboru Santini (07.10.2009)
Homilie při slavení Eucharistie ze slavnosti sv. Václava -Benedikt XVI. (03.10.2009)
Slavnost sv. Jana z Boha (23.02.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 06. 2020 | 2490 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace