Zajímavé...

Očistec, co to vlastně je?

svíčka Na tuto otázku odpovídá Páter Gabriel OFM a našel jsem ji na internetových stránkách www.postoy.sk. Protože je zde toto téma dobře objasněno a velice se hodí k těmto listopadovým dnům, tak je předkládám i Vám.

Očistec

Vložil(a) Páter Gabriel OFM,
3 November, 2010
* Blog/Spoločnosť-Civilizácia

Viera v očistec patrí k pokladu viery katolíckej Cirkvi. V týchto dňoch, keď sa modlíme viac ako inokedy „za duše v očistci“ som od istého mladého človeka dostal otázku: „A čo ten očistec vlastne je?“ Čo teda očistec je?

Písmo sväté slovo „očistec“ nepoužíva; tento termín začala používať Cirkev. Vo svojom teologickom uvažovaní sa opierala o dva zdroje: Písmo sväté a modlitbovú a kajúcu prax svojich veriacich.

V obidvoch častiach Písma, teda v Starom i Novom zákone, sa nachádzajú náznaky o jestvovaní časového úseku, miesta, či stavu, ktorému najpríhodnejšie zodpovedá slovo očistec – odvodené od slovesa očisťovať sa od niečoho nečistého.

V Novom zákone sú to buď výroky samotného Pána Ježiša, alebo slová apoštola Pavla. Pán Ježiš naznačuje možnosť odpustenia (očistenia) v budúcom živote týmito slovami: „Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom“ (Mt 12, 32). Z tohto Ježišovho slova vyplýva, že sú niektoré viny, ktoré môžu byť odpustené v tomto živote, kým niektoré v budúcom – v očistci. Apoštol Pavol, ten hovorí o možnosti spasiť sa „akoby cez oheň“. V Prvom liste Korinťanom píše, že všetci veriaci budujeme duchovný dom, ktorého základom je Kristus. Naše skutky (ktorými tento dom budujeme) majú kvalitu určitého materiálu: zlata, striebra, drahých kameňov, ale aj dreva, sena či slamy. Tento materiál bude podľa Apoštola podrobený očistnému ohňu – „oheň preskúša dielo každého, aké je. Čie dielo, ktoré na základ postavil, zostane, ten dostane odmenu. Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň“ (porov. 1Kor 3, 10-15). V Starom zákone, konkrétne v 2 knihe Machabejcov, nachádzame vieru, že modlitba a zmierna obeta za zomrelých je „svätá a nábožná myšlienka“. Lebo ona môže napomôcť tým, čo zomreli, aby boli zbavení hriechov, ktorých sa za života dopustili (porov. 2Mach 12, 43-46). Toto sú miesta Písma, z ktorých Cirkev vyvodila, že existuje časový úsek (po smrti človeka, ale ešte pred vstupom do neba) a miesto (nie je to už zem, ale ešte ani nebo), kde akýsi duchovný oheň očistí človeka od ľudskej viny, z ktorej sa nestačil očistiť na zemi. Viera v očistec sa však opiera tiež o cirkevnú prax modlitby a pokánia. Aj v prvotnej Cirkvi sa uplatňovala prax, o ktorej sme pred chvíľou hovorili v spojení s knihou Machabejcov. Prví kresťania sa od začiatku modlili za duše v očistci. Potvrdením toho sú nápisy v katakombách. Dôvod modlitby a obety za duše zosnulých veriacich je ten, že človek samotný sa po ukončení pozemskej púte už nemôže aktívne pričiniť o svoje spasenie. Môže mu však pomôcť spoločenstvo veriacich, a to prostredníctvom modlitby, almužny, dobrých skutkov, pokáním a hlavne slávením obety Eucharistie. Tu je tiež zmysel modlitieb a istých úkonov, za ktoré môžeme v týchto dňoch v hojnejšej miere než inokedy získať „odpustky“ pre duše v očistci.

Ešte jedna vec na vysvetlenie: S očistcom sa spája „oheň“, ktorý očisťuje ľudskou vinou poškvrnenú dušu. Iste si tento očistcový oheň nemožno predstavovať materiálne. Oným ohňom je sám Pán, s ktorým sa duša bezprostredne po smrti stretáva. Už z tohto pozemského života máme skúsenosť, ako veľmi nás zahanbuje a vnútorne zožiera (spaľuje) zlé svedomie. A ono svedomie „horí“ bolestným pocitom viny oveľa viac, ak sa s tým, koho sme mali radi a ublížili sme mu, stretáme zoči-voči! Tak je to i pri stretnutí s Bohom, keď budeme zoči-voči postavení pred tvár jeho svätosti. Pred jeho svätým pohľadom „zhorí“ všetka „slama a plevy“ hriechu a viny, ktorými boli poznačené naše pozemské skutky. V tomto ohni bude spaľovaná všetka naša pýcha, s ktorou sme pristupovali k druhým ľuďom i k Bohu, v ňom zhorí všetka naša ľahostajnosť voči porušovaniu spravodlivosti, naša nedbalosť s akou sme pristupovali k biednym tohto sveta apod. Skrátka všetok náš egoizmus, všetka naša bohorovnosť (ktoré sme si na zemi neuvedomovali alebo nechceli pripustiť). Samozrejme, že to bude oheň milosrdnej lásky, ktorý nespáli celého človeka; ale len to, čo znečisťuje jeho dušu; to, čo mu bráni vstúpiť do neba. Lebo, ako učí Písmo, do neba nemôže vojsť nič poškvrnené (porov. Zj 21, 27).

Toto konečné očisťovanie duší vyvolených je však úplne odlišné od trestu zatratených duší. Pokým pekelný oheň trvá naveky, a zožiera dušu zatrateného nekončiacou beznádejou; očistcový oheň je ohňom plným nádeje, lebo dušu pripravuje na večnú blaženosť.

Článek zobrazíte zde.

(Vydáno 30. 10. 2011; 1. 1. 2020 - 10730 přečtení)
Sdílet

Související články:
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 01. 11. 2019 | 13659 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoy.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace