Bylo

Oči

Oči – zrak, je to jeden ze smyslů, který nám byl darován. Mít zdravé oči a moci se dívat na to, co je kolem nás je obrovským nezaslouženým darem od našeho Stvořitele. Jak málo si to však uvědomuji, když mám oči zdravé.V létě mě navštívila kamarádka z Čech, která za mnou přijela na kole. Protože jsem měla v práci den volna, naplánovala jsem společný výlet na kolech do oblasti vranovského Podyjí. V Brně jsme naložily kola do auta a po čtyřech kolech se dopravily na Šumnou, odkud jsme pokračovaly na kolech.
Počasí bylo velmi pěkné už od rána a tak i cesta autem po dálnici směrem na Znojmo pro mě byla překrásným zážitkem, kdy jsem si začínala uvědomovat co to je za dar, když se mohu kolem sebe dívat na všechno to krásné Boží stvoření. Překrásný pohled na Pálavské vrchy jsem si mohla vychutnat svým pohledem. Kdybych neřídila auto a nejela po dálnici, určitě bych neodolala a začala bych fotit. Vzhledem k tomu, že jsem ale zastavit nemohla, začala jsem se v duchu modlit a děkovat za tu krásu. Cesta po čtyřech kolech utekla velmi rychle a na Šumné už na nás čekala Lucka, která se s námi také vydala na kole na výlet. Naším prvním cílem byla Hardecká vyhlídka, která leží na česko -rakouských hranicích.
I přesto, že jsme jely po silnici, příroda kolem nás byla opravdu překrásná. Znovu tu byl důvod k děkování za to, že mám oči, které vidí. Okouzlena krásou přírody jsem ani nezjistila, že mám píchlé kolo. Musela mě na to upozornit až moje kamarádka Lucka. Chvíli to vypadalo, že je po krásném výletě, ale naštěstí tomu tak nebylo. Byly jsme necelý kilometr od Čížova a tak jsem tam kolo dovedla. Hned v prvním domě jsme zazvonily a chtěly poprosit o vodu, abychom zjistily, kde je díra, ale nikdo nám neotevřel. Popovezla jsem kolo k druhému domu, kde nám paní otevřela a ochotně půjčila i kbelík s vodou a moje kamarádky Lucka a Lucka se daly do opravování. Já jsem to všechno jen dokumentovala na foťák a také si povídala s paní, která nám tak ochotně pomohla.


Čížov je poslední vesnice před hranicemi s Rakouskem. Pani nám mimo jiné povídala, že dnes se zde žije mnohem jinak, než tomu bylo v době totality, kdy toto místo už bylo také přísně hlídané. Mezi tím mi Lucka a Lucka zalepily kolo a mohly jsme pokračovat v cestě. O kousek dál jsme se ještě zastavily v místní kapličce a pak už pokračovaly směrem na Hardeckou vyhlídku.Kousek za Čížovem jsem pět neodolala a vytáhla svůj foťák. Nacházely jsme se totiž nejen v překrásné krajině Národního parku Podyjí, ale dodnes je zde zachováno kus zábran kolem hranic z doby totality. Člověku přecházel až mráz po zádech, když se díval na to vše. Jak těžký to musel být čas, který trval tolik let, a naděje na změnu byla jen nepatrná až téměř nulová. Opět mě to přimělo k modlitbě za dar svodoby, za možnost cestování do zahraničí a mnoho jiného. Cestou na vyhlídku jsem učinila ještě několik krátkých zastávek k tomu, abych zdokumentovalo to, co bylo kolem nás.


Na Hardeckou vyhlídku jsme dorazily, když právě zvony zvonily poledne. Pomodlily jsme se Anděl Páně a chvíli se dívaly na tu krásu kolem nás. I zde jsem udělala několik fotek.
Potom následovala dlouhá chvíle, kdy jsme se domlouvaly na tom, zda se vrátit stejnou cestou zpět, nebo to vzít kousek přes Rakousko a potom do Vranova. Rozhodování bylo na mně, protože jsem byla při jízdě na kole vždycky poslední. Zvolila jsem druhou variantu, kdy jsme jely několik kilometrů po rakouské straně, až jsme nakonec dorazily do Vranova nad Dyjí. Samozřejmě, že během cesty následovalo několik zastávek, protože jsem potřebovala fotit. Stále jsem děkovala za tu krásu kolem nás i za to, že mám zdravé oči a můžu se dívat.Ve Vranově jsme se zastavily nejprve na zámku, kde jsme prošly na druhé nádvoří a koukaly se na Vranov z výšky. Potom jsme sjely z kopce dolů, kde jsme si na faře nechaly kola a šly na zasloužený oběd.

Po obědě a krátké přestávce na faře, jsme opět nasedly na kola a jely, za celý ten krásný den i za to, všechno co jsme mohly prožít, poděkovat na mši svatou do kostela Svatého Ducha v Šumné.

Po mši svaté jsme se ještě zastavily na faře ve Štítarech, kde jsme byly pozváni na táborák, který zde měly slečny katechetky a několik místních dětí. A jak to při takovém táboráku na faře vypadá, na to se nyní můžete podívat i vy.


Snad si někdo řekne, že na tom co je zde napsáno není nic tak zvláštního,nic mimořádného. Možná není a možná je. Myslím si, že v dnešní době plné práce a shonu zapomínáme na to, že ne všechno, co v životě máme nebo je kolem nás, je samozřejmostí a musí to tak být až do konce života. Někdy je třeba se také v tom shonu zastavit a podívat se kolem sebe a nebo i do sebe a poděkovat za to všechno.
DÍKY PANE, ŽE MI DÁVÁŠ OČI, KTERÝMI SE MOHU DÍVAT. DÍKY, ŽE MI DÁVÁŠ MILOST, ABYCH SE MOHLA ZASTAVIT A DÍVAT SE KOLEM SEBE. DÍKY, ŽE MI DÁVÁŠ KAMARADY A PŘÁTELE, S KTERÝMI MOHU SVŮJ ŽIVOT SDÍLET. DÍKY, DÍKY, DÍKY…


Sdílet

Související články:
Masopustní průvod ve Štítarech s dětmi z náboženství 2023 (27.04.2023)
Masopustní setkání s dětmi z náboženství na faře ve Štítarech (27.04.2023)
Poutní mše svatá ke sv. Jiří ve Štítarech (07.04.2023)
Pozvání na masopust do Štítar 2023 (27.01.2023)
Foto: Podzimní výzdoba ve Štítarech 2022 (04.11.2022)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (03.10.2022)
Foto ze slavnosti Božího Těla ve Štítarech 2022 (12.07.2022)
Mše svatá v rámci kněžské rekolekce ve Štítarech (06.06.2022)
V neděli 24. 4. není mše svatá v Šumné (20.04.2022)
Pozvánka na masopust 2022 (12.02.2022)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (02.10.2021)
Biřmování ve Štítarech (29.05.2021)
Cesta světla ve Štítarech (22.04.2021)
Poděkování za úrodu ve Štítarech + kázání ze mše svaté (05.10.2020)
Brigáda na farním poli ve Štítarech pondělí 13.7. (06.07.2020)
FKL - Zahajovací koncert ve Štítarech, zahraje jeníkovská slečna katechetka a s. Lenka Ripperová (21.06.2020)
FOTO: Boží Tělo ve Štítarech 2020 (15.06.2020)
Uskutečnil se masopustní průvod ve Štítarech 2020 (18.03.2020)
Konala se další příprava na biřmování ve Štítarech (03.03.2020)
Pozvánka na masopust do Štítar 2020 (15.01.2020)
Příprava na biřmování (12.01.2020)
Žehnání varhan ve Štítarech (18.11.2019)
Farnost Štítary má nové kostelníky (22.09.2019)
Slavnostní žehnání nově obnovených varhan ve Štítarech (19.09.2019)
Další spolčo Sluníčko na faře ve Štítarech (17.09.2019)
Varhany ve Štítarech po mnohaleté opravě znovu znějí (02.08.2019)
Příprava na biřmování na faře ve Štítarech 5 (16.06.2019)
Příprava na biřmování ve Štítarech 3 (15.04.2019)
Příprava na biřmování ve Štítarech 2 (10.04.2019)
Spolčo Sluníčko ve Štítarech (10.03.2019)
Uskutečnil se masopust ve Štítarech (06.03.2019)
Spolčo Sluníčko na faře ve Štítarech (20.02.2019)
Pozvání na masopust ve Štítarech (04.02.2019)
Ohlédnutí za třetí přípravou na biřmování ve Štítarech (31.01.2019)
Ohlédnutí za druhou přípravou na biřmování ve Štítarech (31.01.2019)
Uskutečnila se první příprava na biřmování (07.01.2019)
Výroba adventních věnců Štítary (21.11.2018)
Příprava na svátost biřmování (03.11.2018)
Modlitba k blahoslavenému Titu Zemanovi, SDB (15.09.2018)
Boží Tělo ve Štítarech (10.06.2018)
Zveme na kněžskou rekolekci do Štítar (29.05.2018)
Boží Tělo ve Štítarech (22.05.2018)
Děkujeme za sponzorský dar (15.05.2018)
Letošní masopust ve Štítarech (14.02.2018)
Masopust ve Štítarech (20.01.2018)
Panna Maria Štítarská (15.12.2017)
Adorační den ve Štítarech (12.09.2017)
Po roce se opět uskutečnil masopustní průvod ve Štítarech (10.03.2017)
Srdečně zveme na masopustní průvod ve Štítarech (31.01.2017)
Mladí křesťané ve Štítarech (10.10.2016)
Posvícenská mše svatá ve Štítarech (29.08.2016)
Dovolená či tábor na faře? (14.06.2016)
Farnost Štítary (14.03.2016)
Pozor, změna času nedělní mše svaté ve Štítarech! (23.12.2015)
Restaurování varhan ve Štítarech - prosba o pomoc (04.11.2015)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (15.10.2015)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (03.10.2015)
Posvícení ve Štítarech (15.09.2015)
Kněžská rekolekce - Štítary (29.05.2015)
Uskutečnil se masopust ve Štítarech (19.02.2015)
Svíčková mše svatá (02.12.2014)
Opravený křížek mezi obcí Šumná a Štítary (05.11.2014)
Naši vítězové Proglasa (08.10.2014)
Poděkování za úrodu ve Štítarech 2014 (21.09.2014)
Posvícení ve Štítarech - POZOR ZMĚNA (01.09.2014)
Silvestrovská svíčková mše svatá ve Štítarech (26.12.2013)
Silvestr 2013 + setkání s dětmi (21.12.2013)
Adventní věnce - Štítary (29.11.2013)
VYRÁBĚNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ (23.11.2013)
Poděkování za úrodu (18.09.2013)
Táborák ve Štítarech (30.06.2013)
Táborák 2013 ve Štítarech (18.06.2013)
Žehnání sochy Nejsvětějšího srdce Ježíšova ve Štítarech (07.06.2013)
Biřmování 19.5. 2013 ve Štítarech (05.06.2013)
Boží Tělo ve Štítarech (05.06.2013)
Kněžská rekolekce ve Štítarech (28.05.2013)
Oprava věže ve Štítarech (08.05.2013)
Táborová základna TZ Junior - nabídka ubytování (03.05.2013)
Brigáda na faře (29.04.2013)
Další příprava na biřmování bude 23. 4. 2013 (11.04.2013)
Doporučuji - nechte si vyřezat světce! (08.04.2013)
Biřmování ve Štítarech (18.03.2013)
Masopust ve Štítarech 2013 (30.01.2013)
Silvestr 2012 (28.12.2012)
Vyrábění adventních věnců ve Štítarech (05.12.2012)
Setkání táborových vedoucích (20.09.2012)
Posvícení a poděkování za úrodu ve Štítarech (20.09.2012)
Táborák ve Štítarech (24.06.2012)
Další příprava biřmování bude 22. 5. 2012 ve Štítarech (16.05.2012)
Kněžská rekolekce ve Štítarech (11.05.2012)
Masopustní průvod - Štítary 2012 (24.02.2012)
Masopust ve Štítarech (08.02.2012)
Přijďte nám pomoci a zároveň se pobavit. (01.02.2012)
Informace pro třikrálové koledníky ze Štítar (25.01.2012)
Novoroční turnaj (02.01.2012)
K sv. Václavu (26.12.2011)
5. Příprava na Biřmování (25.12.2011)
Silvestr 2011 - zveme! (21.12.2011)
Vstoupili jsme do adventu (27.11.2011)
Třetí příprava na biřmování (27.11.2011)
Další příprava na biřmování ve Štítarech (09.11.2011)
První příprava na biřmování ve Štítarech (27.10.2011)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (16.10.2011)
Opět šance podpořit Štítarské varhany (01.07.2011)
Boží tělo ve Štítarech (01.07.2011)
První sv. přijímání na Šumné (19.06.2011)
Úcta ke sv. Floriánovi (10.05.2011)
Poutní mše svatá ve Štítarech bude na Boží Hod Velikonoční (05.04.2011)
Masopust 2011 (06.03.2011)
Masopust (04.03.2011)
Advent ve farnosti Štítary a Šumná (09.12.2010)
Kam jedeš? Na sever Vranovska! (20.10.2010)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (27.09.2010)
Kosení hořcových strání ve Štítarech (01.09.2010)
Zakončení školního roku (22.07.2010)
Ukončení školního roku na faře ve Štítarech (28.06.2010)
Slavnost Božího Těla ve Štítarech (08.06.2010)
Květen – měsíc Panny Marie (06.06.2010)
Postní snažení a další soutěž (30.04.2010)
Muzikál ve Štítarech (10.04.2010)
Hudebně dramatické ztvárnění velikonočních událostí ve Štítarech (29.03.2010)
Srdečně zveme na promítání fotek z Itálie (19.03.2010)
Na faře ve Štítarech se pořád něco děje! (08.03.2010)
Jarní prázdniny - čtvrtek (07.03.2010)
Masopust ve Štítarech (14.02.2010)
Pozvánka na masopust (08.02.2010)
Víkend plný překvapení 8.-10.1.2010 (12.01.2010)
Pozvání na prožití silvestra a Nového roku (29.12.2009)
Panenkový betlém (28.12.2009)
Další neděle ve Štítarech (14.12.2009)
Advent ve Štítarech (06.12.2009)
Poděkování za úrodu ve Štítarech (14.11.2009)
Říjnová setkání na faře (23.10.2009)
Další nedělní odpoledne (19.10.2009)
"Novinářka" v tiskárně A.M.I.M.S ve Štítarech (23.08.2009)
Z deníku Míši Klímové, kooperátorky katechetek ve Štítarech (10.07.2009)
Ping-pongový turnaj (24.05.2009)
Cyklovyjížďka do Hlubokých Mašůvek 2009 (11.05.2009)
Průvod ke sv. Floriánu ve Štítarech (07.05.2009)
Naše vlast je zase krásnější (22.04.2009)
Žehnání kapličky ve Štítarech (26.03.2009)
TYNAF (06.03.2009)
Masopustní průvod ve Štítarech (22.02.2009)
Pouštění draků ve Štítarech (13.10.2008)
1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE ŠTÍTARECH (02.10.2008)
Začíná TYNAF ve Štítarech (25.08.2008)
Prázdninový výlet na Bítov (04.07.2008)
Táborák ve Štítarech (04.07.2008)
Ze Štítar do Hlubokých Mašůvek na kolech (19.03.2008)
TYNAF ve Štítarech (29.02.2008)
Masopust ve Štítarech (21.02.2008)
Turnaj ve stolním tenise ve Štítarech na faře (08.02.2008)
Přivítali jsme (05.02.2008)
Rok 2007 ve farnosti Štítary (30.01.2008)
Fatymský tábor na SAYGONU 2004 (27.01.2008)
Mikulášská nadílka ve Štítarech (22.01.2008)
Netradiční betlém (20.01.2008)
Štítarské děti viděly malého Jiříčka Krátkého (20.01.2008)
Svatý Mikuláš ve Štítarech (28.12.2007)
Ping-pong na faře ve Štítarech (23.12.2007)
Štítarské děti na hřbitově (18.12.2007)
Pečení cukroví ve Štítarech (08.12.2007)
Slečny katechetky ze Štítar (01.08.2007)
| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 19. 10. 2009 | 11317 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace