Zajímavé...

Obyvatelé Betléma se odvracejí od Marie a Josefa

https://modlitba.sk /?p=17684 Toto rozjímání od mystičky ct. Marie Cecílie Baij je velmi vhodné pro adventní chvíle, kdy Svatá rodina hledá přístřeší.





Byla už pozdní hodina, kdy svatý pár vstoupil do vesničky Betlém. Jakmile vstoupili, vzdali Bohu díky za bezpečný příchod. Josef se cítil obzvlášť šťastně, že došli do svého cíle. Hledal místo, kde by mohl obstarat nějaké jídlo pro svou manželku a pro sebe, protože se oba cítili velmi slabí od chladu a vyčerpaní z dlouhé cesty. Bylo tam mnoho cizinců a každý hostinec byl již obsazený.

Josef chtěl najít vhodné místo, kde by si Maria mohla po cestě dobře odpočinout. Když zjistil, že hlavní hostinec je zcela přeplněný, zůstal sklíčený, co všechno si musí Maria vytrpět. Vyzkoušel jiný hostinec. Zjistil však, že ani tady nedokáže pořídit pokoj ať už pro sebe nebo pro svou manželku. Přestože se cítil deprimovaný, stále doufal, že je někde přijmou.

Nejvíc ho trápilo, že s ním byla i Maria. Obával se, že se bude sužovat pocitem odmítnutí, ponížení a bolesti. Tváří v tvář neustálým odmítnutím si Josef nakonec uvědomil, že je všude odmítají.

Jeho srdce se naplnilo úzkostí. On i Maria se třásli chladem a v tomto stavu pokračovali v neúspěšném hledání. Nenašli vůbec nic.

Josef se vyžaloval Marii ze všeho svého trápení a ona ho potěšila slovy, že Bůh toto dovolil ve svých nejmoudřejších plánech.

Josef plakal a řekl Marii: „Je to možné, manželko moje, že neexistuje ani jedno místo tady v Betlémě, kde by mohl najít útočiště Pán světa? Ach, jakou bolestí trpí mé srdce!

Rozhodl se jít za svými příbuznými, doufaje v lepší přijetí. Byl si jistý, že alespoň jeho manželka bude mít přístřeší. Když Maria pozorovala všechny tyto věci, nic neříkala. Nadále nechala Josefa hledat útočiště. Ve všem, co se dělo, viděla vůli svého Božího Syna.

Josef ve skutečnosti klepal na mnoho dveří, ale všude se setkal pouze s odmítnutím jak od svých příbuzných, tak i od cizích lidí. Nikdo na ně nebral ohled, protože vypadali velmi otrhaně. Někteří z těch, které dříve potkali, je dokonce považovali za tuláky nebo je obviňovali ze všetečné zvědavosti, neboť se potulovali v takovém počasí a v tak pozdní hodinu.

Maria a Josef přijali všechny tyto věci s nepochopitelnou trpělivostí, ale jejich srdce byla zasažena bolestí. Josef se na Marii smutně obrátil a prosil ji, aby v této zoufalé potřebě prosila o pomoc svého Božího Syna, protože je zasáhla noc a byl v rozpacích, co dělat. Maria ho pobízela, aby tuto situaci přijal se všemi krutými odmítnutími a aby předvídal Boží prozřetelnost tím, že se předem odevzdá tomu, o čem Bůh rozhodl před všemi věky.

Josef v sobě všechno úplně potlačil a souhlasil se vším. Poznamenal: „Ó, kdo by si kdy pomyslel, že mezi mnoha lidmi, kteří si zde dokázali najít ubytování, jsme to my, které nepřijali, a ani neměli s námi lítost! Ó, moje drahá manželko! Jak mě bolí vidět tě v takové zoufalé nouzi. Nedokážu ti poskytnout žádnou úlevu od intenzivního chladu. Chce-li se náš Bůh tomuto podrobit, pak to musíme i my s ochotou přijmout.

Nejsvětější Matka ho potěšila a nabádala, aby s radostí přijal všechno z lásky ke Spasiteli, kterého nosila v sobě.

Josef odpověděl: „Jaký to musí být pro Boží Dítě smutný pohled, když v této vesnici zakouší tolik projevů nevděčnosti; když nikdo z jeho lidí není ochoten přijmout ho do svého domova!

Maria se opět zcela ponořila do uvažování o Božím Dítěti ve svém lůně a setrvávala v rozhovorech s ním. Jak jen toužila po jeho příchodu na svět, aby ho už vykoupil!

Mezitím Bůh vnukl zdrcenému Josefovi nový podnět. Vzpomněl si, že blízko Betléma byla malá jeskyně, která sloužila jako útočiště pro zvířata. Josef se okamžitě rozhodl jít tam, než by měli zůstat na ulici. Se smutkem v srdci o tom vypověděl Marii. I ona byla názoru, že jejich situace si žádá odejít na toto místo. A tak se dohodli, že okamžitě najdou onu jeskyni.

Josef pak s pláčem odevzdal všechna svá trápení svému vtělenému Bohu slovy: „Ó, můj božský Spasiteli! Kdo by si kdy pomyslel, že ty a tvá nejsvětější Matka se ponížíte do tak bídné situace? Všemi odmítnutí a nuceni utáhnout se do stáje! Ach, možná je to moje neschopnost, která je příčinou tohoto opovržení a utrpení!

Božské Dítě zmírňovalo Josefovu úzkost skrze vnitřní světlo a útěchu. Když konečně dorazili do jeskyně, zjistili, že v ní nikdo není. Po vstupu do ní zažili obrovskou útěchu, jako by vstupovali do luxusního zámečku, a utrápený Josef viděl docela jasně, že to Boží vůle jim našla útočiště. Velmi se potěšil a spolu s Marií děkoval Bohu. Oba naplnění štěstím a radostí se cítili nesmírně posíleni.

Josef se svěřil Marii o své nesmírné útěše a využijíc této příležitosti ho povzbudila k přijetí dalších sebezapření, protože je Bůh chtěl takto odměnit. Josef odpověděl: „Ano, manželko moje, Bůh je opravdu nejštědřejší v odměňování každého soužení přetrpěného z lásky k němu. Mé srdce však nedokáže přijmout ustavičný pohled na tak hrozné trápení. Velmi si přeji, aby každý znal Boha a ctil si ho. Když vidím, že ho všude odmítají a jak nezdvořile a bezohledně se chovají k tobě, která má tu čest být jeho matkou, jsem opravdu velmi zarmoucen. Každý ti právem dluží úctu, blahosklonnost a lásku, ale místo toho vidím lidi, kteří ti dávají pravý opak. Co se mě týče, nechci si stěžovat, protože si nezasloužím nic jiného. Je pro mě nesnesitelné, abyste ty a tvůj Syn takto trpěli. Klid nacházím jen při pomyšlení, že to Bůh takto nějakým způsobem zařídil a ve své moudrosti chtěl, aby to bylo tak, jak jsi mi to ukázala.

Josef usoudil, že nejprve je třeba založit malý oheň, u kterého by se mohli zahřát. Dělal v každém ohledu všechno, co mohl, ale jejich chudoba a bída byly velmi velké. Zůstal však v úplném klidu a odevzdal se zcela do Boží vůle. Po celou dobu za to z hloubky srdce vzdával chvály nebeskému Otci.

Knihu Život svatého Josefa si můžete koupit ZDE - https://www.zachej.sk/produkt/35714/zivot-sv-jozefa/

Převzato z https://modlitba.sk/, článek z 19. 12. 2021 naleznete zde.

1.wp.com/modlitba.sk

Sdílet

Související články:
Jak nejlépe využít tento Advent? Měli bychom dělat něco konkrétního. (01.12.2022)
ADVENTNÍ VÝZVA 2022 "S Marií na cestě do Betléma" (27.11.2022)
Hledej znamení (ukázka z nové knihy) (26.11.2022)
Dítě svobodné matky, Matka Angelika a pravý, nefalšovaný smysl Vánoc (04.01.2022)
Tajemství Ježíšova dětství - pobožnost (03.01.2022)
Ježíš se narodil 25. prosince (03.01.2022)
Spontánní „vánoční příměří“ v roce 1914 ukázalo lidskost vojáků + odkaz na film o těchto událostech - Šťastné a veselé (30.12.2021)
Dopis svatého Josefa pro Ježíška a otce - Vánoce budou tehdy, když (29.12.2021)
Biblista Marek Vanuš: Vánoční příběh v nás vždy může něco osvítit. „Nevypněme“ při jeho poslechu (videorozhovor) (27.12.2021)
Novéna k Nejsvětějšímu jménu Ježíš (25.12.2021)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÁNOCŮM (25.12.2021)
ZMĚNIT POHLED... (jak se farář přesvědčil o nádheře betléma) (18.12.2021)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha 2021 (16.12.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 1. neděli adventní (05.12.2021)
Zveme na roráty do Lančova (04.12.2021)
Adventní rozjímání k poslechu (02.12.2021)
Adventní výzva (02.12.2021)
Vladyka Milan odpovídá - PRST NA ÚSTECH MATKY. (20.01.2021)
Vánoční výzdoba v kapli v Jablunkově (09.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Jablunkově (08.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Těrlicku (07.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Třinci (06.01.2021)
Dítě Ježíš, které se stalo viditelným při Proměnění (24.12.2020)
Čtyři věci, o které nás prosí Nebeská Matka každé Vánoce (23.12.2020)
DAR, KTERÝ ŽIJE DÁLE (Teddy Stallard) (22.12.2020)
Domácí pobožnost na Štědrý večer (19.12.2020)
Vánoční zázrak 1914 (16.12.2020)
Advent moderního člověka (05.12.2020)
Prožij letošní advent - Zapal světlo - nové stránky brněnských saleziánů (04.12.2020)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2020)
Vánoční dar (30.11.2020)
Adventní výzva 2020 (23.11.2020)
Věčné Slovo mezi námi (Druhé neděle po narození Páně, cykl. A) (03.01.2020)
10 darů vánočního období (27.12.2019)
Vánoce a … samota (25.12.2019)
Vánoce jsou adorací Božího daru a tajemství (Půlnoční, cykl. A) (25.12.2019)
Marián Kuffa - Co je srdcem Vánoc? (25.12.2019)
Narození Ježíše nepřestává svět provokovat ani dnes (25.12.2019)
Pobožnost u Štědrovečerní večeře (23.12.2019)
Vánoční stromek - pohanský symbol? (17.12.2019)
Adventní koncert v Blížkovicích (15.12.2019)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2019)
Pastýřský list slovenských biskupů na První adventní neděli 2019 (Rok Božího Slova) (05.12.2019)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (04.12.2019)
Aplikace Průvodce adventem 2019 (01.12.2019)
Tip na Advent - Evangelium podle Matouše (29.11.2019)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (15.02.2019)
Trapný vánoční pozdrav z kanceláře Merkelové (13.01.2019)
Co nám symbolizují dary tří mudrců? (06.01.2019)
Být hlasateli Krista - i v novém roce 2019 (Slavnost Matky Boží, Panny Marie) (01.01.2019)
Novoroční předsevzetí: být Bohorodičkou (30.12.2018)
Být tam, kde se mluví o Bohu (Slavnost sv. Rodiny, cykl. C) (29.12.2018)
Na Vánoce Bůh přináší naději (24.12.2018)
Modlitba u jesliček + Vánoční litanie (23.12.2018)
Vize narozeného Ježíška sestry Faustiny, která přinese dar do našich srdcí na Vánoce (22.12.2018)
Vánoce nemusí být takové, jaké chceme, aby byly (21.12.2018)
Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční (21.12.2018)
Vánoční koncerty v Třebíči, Lomnici a Náměšti nad Oslavou (21.12.2018)
List všem, kteří se na Vánoce cítí opuštěni (19.12.2018)
Advent nám pomáhá najít naše štěstí (15.12.2018)
Adventní koncert v Blížkovicích 2018 (13.12.2018)
Připravte cestu Pánu! (2. neděle adventní, cykl. C) (08.12.2018)
Vánoce – svátek života (Slavko Barbarić OFM) (04.12.2018)
Aplikace Průvodce adventem 2018 (02.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromečku v Plenkovicích (01.12.2018)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (29.11.2018)
Tip na Advent – Evangelium podle Lukáše (26.11.2018)
Přání - Vše nejlepší do nového roku 2018. (01.01.2018)
Homilie: Kde hledat štěstí po Vánocích? (30.12.2017)
Z doručené pošty ... (29.12.2017)
Bolesť prvních vánoc je útechou v dnešních trápeních (29.12.2017)
P. František Trstenský: Ježíš je pravým důvodem Vánoc (25.12.2017)
Vánoční úvaha (24.12.2017)
Nebojte se! (24.12.2017)
5 tipů, jak si přes svátky čas se širší rodinou užít (nejen ho přežít) (22.12.2017)
Na co tyto VÁNOCE nezapomenou andělské ženušky (20.12.2017)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2017)
Čím mi Maria tyto Vánoce vyrazila dech (a co se chci od ní učit během následujícího roku) (11.01.2017)
Ty jsi můj milovaný Syn! (06.01.2017)
Vánoce, svátky komunikace (29.12.2016)
Andělé strážní, Vánoce a terorismus (28.12.2016)
Anselm Grün - O životě v domě lásky - Advent, doba vánoční a nový rok 2017 (27.12.2016)
Příběh vzniku písně "Tichá noc, svatá noc" z roku 1818 (25.12.2016)
Kristus je na zemi: povstaňte! (25.12.2016)
Vánoční bázeň (24.12.2016)
Z denního tisku (21.12.2016)
Bůh píše dějiny rovnými i křivými čarami (19.12.2016)
Buď "člověkem Adventu". Žij v naději! (10.12.2016)
Tři příchody Krista během Adventu (02.12.2016)
Zveme vás do projektu ADVENT S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (02.12.2016)
P. Vojtěch Kodet: Advent a manželské vztahy (audio) (25.11.2016)
Betlémské světlo 2016 (10.11.2016)
Adventní koncerty Květinky (09.11.2016)
Jsme v Božích rukou - (Přání) (01.01.2016)
Nebe a země se dnes spojily (30.12.2015)
Vánoce tak trochu jinak (video) (25.12.2015)
Vánoční jesličky by neměly nikoho pobuřovat (25.12.2015)
Šest smyslů, které bychom ztratili nebýt Vánoc (25.12.2015)
Adventní cesta ke Kristu (15.12.2015)
Vánoční pozdrav otce Jiřího (12.12.2015)
Advent nám pomáhá přijmout největší dar (07.12.2015)
Jaký je původ adventního věnce (30.11.2015)
Adventní večer milosrdenství (29.11.2015)
Adventní koncert na Šumné v kostele Svatého Ducha (24.11.2015)
Doba Vánoční je taková, jaký byl Advent... (09.01.2015)
...jak se šíří láska...laskavost... (04.01.2015)
PF 2015 (31.12.2014)
Bohoslužby o Vánocích (v celé ČR) (25.12.2014)
Vánoční radost (24.12.2014)
23. adventní myšlenka (23.12.2014)
22. adventní myšlenka (22.12.2014)
21. adventní myšlenka (21.12.2014)
Třetí adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jako plod Ducha (21.12.2014)
20. adventní myšlenka (20.12.2014)
19. adventní myšlenka (19.12.2014)
18. adventní myšlenka (18.12.2014)
Krátká ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ na každý den vždy nová (17.12.2014)
17. adventní myšlenka (17.12.2014)
16. adventní myšlenka (16.12.2014)
Ztracený advent a nečekané Vánoce (16.12.2014)
15. adventní myšlenka (15.12.2014)
14. adventní myšlenka (14.12.2014)
13. adventní myšlenka (13.12.2014)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2014)
12. adventní myšlenka (12.12.2014)
Betlémské světlo (11.12.2014)
11. adventní myšlenka (10.12.2014)
10. adventní myšlenka (09.12.2014)
9. adventní myšlenka (08.12.2014)
První adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jakožto Boží dar v Ježíši Kristu (08.12.2014)
8. adventní myšlenka (07.12.2014)
7. adventní myšlenka (06.12.2014)
6. adventní myšlenka (05.12.2014)
5. adventní myšlenka (04.12.2014)
4. adventní myšlenka (03.12.2014)
3. adventní myšlenka (02.12.2014)
2. adventní myšlenka (01.12.2014)
1. adventní myšlenka (30.11.2014)
Tipy na slavení Adventu v rodině, aneb jak přežít adventní dobu s dětmi (27.11.2014)
Vojtěch Kodet: Čekám něco v adventu? (audio) (25.11.2014)
Vánoční koncerty - Missa brevis Jiřího Pavlici (25.12.2013)
Budějovický kostel láká na výstavu betlémů a andělů (23.12.2013)
Benefiční vánoční koncert (23.12.2013)
Adventní koncert (10.12.2013)
Se začátkem adventního období odstartoval projekt zamyšlení (i na email) (01.12.2013)
Inspirace pro Advent (30.11.2013)
Advent s myšlenkami bl. Zdenky (30.11.2013)
BESÍDKA SE SVATÝM MIKULÁŠEM 2013 (23.11.2013)
Svatý Mikuláš 2. prosince 2012: kostel Ducha sv. Šumná - foto (05.02.2013)
Návštěva farnosti Jeníkov 14. 1. 2013: Tříkrálový přípitek, vítězové tříkrálové soutěže „Namaluj Tři krále“, přijetí kat (05.02.2013)
Pokračování Tříkrálové sbírky celý rok: díky DMS (05.02.2013)
Poděkování za TKS 2013, prezentace TKS 2013 a pozvánka na TKS 2014 (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013: Výpomoc oblastní charitě Most díky oblastní charitě Znojmo a FATYM Vranov nad Dyjí – prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 – poohlédnutí: Obec Štítary a Šumná - prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 - poohlédnutí: Farnost Jeníkov (04.02.2013)
Žehnaní adventního stromu- Lančov, Šumná a Štítary – foto (04.02.2013)
FOTKY - adventní věnce, výroba (04.02.2013)
VSTUPY DO ŠKOL – DUCHCOV U TEPLIC (04.02.2013)
FATYM Silvestr 2012 Štítary a Vranov nad Dyjí (04.01.2013)
Vánoční přání generálního vikáře Jiřího Mikuláška (29.12.2012)
Vánoční přání otce arcibiskupa Jana Graubnera (29.12.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho (29.12.2012)
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně (26.12.2012)
Vánoční koncerty třech sborů na Třebíčsku, Jiří Pavlica - Missa brevis (22.12.2012)
Vánoční koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (19.12.2012)
Tichá noc (19.12.2012)
Kristus se skutečně narodil 25. prosince v roce 1 (18.12.2012)
Betlémské světlo (18.12.2012)
Vánoční dílnička - již zítra! (17.12.2012)
Píseň z nebes (16.12.2012)
Jaký dárek dáš Kristu Pánu k narozeninám? (15.12.2012)
Adventní čas (15.12.2012)
Myšlenky kardinála Piacenza pro kněze k Adventu (29.11.2012)
Námět na advent - Brána víry (12.11.2012)
Advent a my (30.11.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 22. 12. 2021 | 447 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace