Zajímavé...

O silách temna

Satan, Ilustrácia z diela Paradise Lost, volné dílo, výřez Přednáška P. Jozefa Hegglina MSC, kněze, misionáře a exorcisty, kterou měl pro účastníky Festivalu Lumen v Trnavě, dne 7. června 2014.

Život je boj. Kdo nebojuje, ten už prohrál. Jeden z našich protivníků se nazývá Satan. Abychom zvítězili, aby byl náš život vydařený, je třeba poznat svého nepřítele a vědět, jak se uchránit před silami temna.

Úvod

Na přednášku s názvem "Pán Ježíš, Spasitel světa" by přišlo méně lidí, než když řečník mluví o Satanovi. Proč je tedy zájem o mnoho větší? Pravděpodobně se nám zdá, že o Ježíšovi už všechno víme a o Ďáblovi ne. Je také možné, že lidé raději hledají něco "konkrétního", co se týká víry: z toho, co už si poslechli nebo už si přečetli, se jim zdá, že s Ďáblem je jednodušší mít přímou konkrétní zkušenost než s Pánem. Z posedlého člověka se dá slyšet jeho hlas. S Ježíšem je to jinak: je to možné, jen když má někdo zjevení, a to bývá velmi zřídka...

Pro ateisty ani Bůh ani Ďábel neexistují: Věří jen v to, co se dá vidět, co je materiální, co věda může zkoumat. Jiní mají jen nějakou "lehkou verzi" víry: říkají, že jsou věřící, ale žijí, jakoby Bůh neexistoval, tak ani na Ďábla velmi nemyslí- vůbec. Nedělají si starosti. A potom jsou to ti, kteří vidí Ďábla všude: když mají neštěstí v lásce, v práci, zdravotní problémy a nebo všechno dohromady: říkají si, že určitě je to Ďábel a hledají exorcistu.

Zlo se nedá překonat jen dobrou vůlí, nebo lidskou moudrostí. Jeho jádro, a nebo kořen jsou démonické. Ať už tomu věříme, nebo ne, člověk má silného, velmi bystrého a inteligentního nepřítele, který chce jeho dočasné i věčné neštěstí. Bez Boží pomoci by člověk neměl šanci obstát. Kdyby Bůh neomezil Ďáblovu moc, byl by už dávno zničený celý svět. Důvod, proč se Bůh stal člověkem je, aby ho přemohl.

Duchové konají bez toho, aniž bychom si to uvědomili. To, co se jich týká, se nedá dokázat, protože jde o něco duchovního. Nedá se to zkoumat jako světské věci. To, co o silách temna víme, pochází ze dvou pramenů: z Písma svatého a z konkrétních zkušeností. (Jeden zajímavý fakt: Bůh, a nebo obraz Boha je v každém náboženství jiný, ale Ďábel je u všech ten stejný!)

Přiznám se, že mnohé věci, které se týkají ďábla nevím a mnohému nedokáži rozumět, a to i přesto, že jsem exorcista, že jsem dokončil kurz pro exorcisty v Římě, a že jsem přečetl mnoho knih o této problematice. Též jsem zjistil, že mezi exorcisty jsou rozdílná vysvětlení, jiné postoje a jiné zkušenosti. Na některé otázky mají opačné odpovědi.

Poznat svého nepřítele z Písma svatého a z učení Církve

Nesmíme začít s nepřítelem, ale s přítelem, ne s Ďáblem, ale s Bohem. Bůh všechno stvořil s láskou a s moudrostí" (4. Eucharistická modlitba) " Je Stvořitel nebe i země, světa viditelného a neviditelného"(Krédo).

Boj v nebi

Kromě člověka existují i neviditelné duchovní bytosti. Všichni byli stvořeni dobří a svobodní. Ale někteří se vzbouřili. Chtěli být nezávislí na Bohu a chtěli poslouchat jen sebe: "Na nebi se strhl boj: Michael a jeho andělé bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho andělé, ale neobstáli a už nebylo pro ně místo v nebi. A velký drak, ten starý had, nazývaný ďábel a satan, co svedl celý svět, byl svržen, svržen na zem a s ním byli svrhnutí i jeho andělé..." (Zjv. 12, 7 -9). Proto dnes máme dobré a přátelské duchy (andělé) a též škodlivé a nepřátelské duchy (démoni).

Boj na Zemi

Příběh o hadovi v ráji není něco minulého, ale aktuální, ne historicky, ale teologicky. Může had skutečně mluvit? Ano, i dnes může Ďábel hovořit skrze zvířata, skrze lidi a věci! Marihuana může říct: Vyzkoušej mě!" Odpovíš jako Eva: "Ne, bylo mi řečeno, že to není dobré." "Kdo to řekl? Vyzkoušej." Mám strach, že vede k závislosti. Neboj se, dej si to, jen jednou...uvidíš..." Je to skutečný vnitřní dialog, skutečný hlas ďábla, který tě chce svázat: "Vykouření jedné cigarety marihuany nic není." Ale ano! Tato první cigareta otevírá mysl dalším možnostem a potom to půjde dále a dále. Boj na Zemi je především boj v srdci člověka. Plán našeho nepřítele je zničit tvůj život, chce, aby ses sám svým chováním vyhnal ze zahrady. Papež Pavel VI. ho popisuje jako "temné znepokojující bytí, skrytého nepřítele, klamavého a prohnaného čarodějníka ". /1/

Při exorcismu nesmíme s démony rozmlouvat, protože lžou. Kéž by si na to Eva, která je v nás, vždy vzpomněla a nedala se vtáhnout do dialogu s ďáblem. Starý rituál exorcismu navrhoval klást satanovi hodně otázek. Podle nového rituálu třeba znát jen jméno ducha, jestli je sám nebo je jich více. Je třeba ho dát na pozici zločince.

Můžeme se zeptat, proč Bůh vůbec vpustil hada do ráje?/2/ Proč satana nezlikvidoval? Proč mu dal svobodu a moc? Bůh opozici neodstranil, nechce panovat jako absolutní monarcha. Nechce, aby se vesmír podobal totalitnímu státu, ve kterém by nebylo místo pro individualitu a svobodu.

V Písmu svatém je ďábel přirovnáván k nějakému zvířeti. Někdy se říká, že Ďábel je jako pes na řetězu, který nás pokouše, jestliže se dostaneme do jeho dosahu. Na jedné straně je to pravda, ale na druhé straně nám ho Písmo svaté vůbec nepopisuje jako psa na řetězu, ale jako velkého ohnivého draka (Zjv. 12,2) a nebo je vykreslený jako "starý had, který svedl celý svět" (Zjv. 12,9) Sv. Jan dále píše: Šelma, kterou jsem viděl, se podobala leopardovi; nohy měla jako medvěd a jeho tlama byla jako tlama lva" (Zjv. 13,2). Svatý Petr varuje: "Váš protivník Ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu pevní ve víře, s vědomím, že tytéž útrapy snáší společenství bratrů rozptýlených ve světě. (1 P 5, 8- 9). Tehdy se Drak na Ženu rozlítil a odešel válčit proti jejím ostatním dětem, těm, kdo zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví."(Zjv. 12,17)Je to boj, vojna na zemi.

Dvě království

Ježíš Kristus je Pán, je králem celého vesmíru! Svou smrtí a zmrtvýchvstáním zvítězil nad ďáblem. Jestliže je to tak proč tento boj stále pokračuje? Je to podobné tomu, jak kdyby po válce hlavní město padlo, a přitom už bylo osvobozeno.

Všichni vědí, kdo zvítězil, ale i přesto na periférii této země boje ještě pokračují. Nepřátelé se nevzdali, i když vědí, že prohráli. Pravda, zatím to na zemi velmi nevypadá na to, že Ježíš už definitivně zvítězil. Zápas zla proti dobru, Ďábla proti andělům pokračuje až do konce světa. "Nás nečeká zápas s krví a tělem, ale s knížaty a mocnostmi, s vládci tohoto temného světa" (Ef. 6,12). Exorcisté umí nahlédnout konkrétněji do tohoto zápasu.

Ďábel je "knížetem tohoto světa (Jan 12,31). Svatý Pavel ho nazývá "bohem tohoto světa" (2 Kor 4,4) sv. Jan hovoří, že celý svět se nachází v moci Zlého" (1 Jan 5,19). To znamená, že často například svět bank nebo politický svět, všechno, kde Ježíš není Pánem, je v rukách Satana. Proto je tam tak mnoho lží, intrik, korupce a násilí. Toto království je viditelné, lidé obdivují jeho prestiž, moc atd. , ale nevědí, kdo je za tím.

Ježíšovo, tedy Boží království je úplně jiné: navenek žádná prestiž, nebo mocná síla. Je to něco na úrovni srdce, co se projevuje láskou, dobrotivostí a pokojem. "Boží království nepřichází tak, aby se to dalo zpozorovat. Boží království je mezi vámi" (Lk. 17, 20- 21). Už teď je možné v něm žít, nebo lepé řečeno, přijmout ho, tak že přijmeme Ježíše jako našeho krále a Pána.

Ježíš řekl Pilátovi: "Moje království není z tohoto světa" (Jan 18,36). Jen v životě po tomto životě budeme schopni vidět jeho definitivní realitu. "Utrpení tohoto času není hodné k porovnávání s budoucí slávou, která se na nás má zjevit (Řím 8,18).
(1 Kor. 2,9)

Bůh je láska a nemůže nemilovat. Bůh i ty zlé nadále miluje: Miluje všechno, co stvořil, i hříšníka, i Ďábla. Právě v jeho lásce spočívá peklo. Jak to?

Sv. Terezie z Lisieux jednou prožila jeho sílu: Jakmile jsem začala křížovou cestu, v tom jsem najednou byla zasažena takovou intenzivní láskou k Bohu, že to mohu vyjádřit jen tím, že povím, že to bylo jako vhození doprostřed ohně. Jaký oheň a jak příjemné to bylo zároveň. Hořela jsem láskou a cítila jsem, jestliže to bude trvat jen o sekundu déle, nebudu to moct vydržet bez toho, aby jsem zemřela". Ten stejný oheň lásky, který je pro spasené věčná slast, je pro Ďábla i jeho společníky věčným trápením, protože si to nepřeje, nechce být milovaný. V této nenávisti spočívá peklo. Je to něco strašného, když člověk, kterého nenávidíte, vás i přesto miluje. To co, bychom chtěli, je, aby také on nás nenáviděl. Peklo je stav vzpoury, odporu a nenávisti vůči lásce. Satan a démoni jsou závislí na nenávisti. Jeden známý exorcista rozkázal Satanovi při exorcismu "Jdi do pekla, které Ti Bůh připravil". Ďábel ho přerušil a řekl mu "Ty nic nevíš, faráři! Bůh nestvořil peklo. My jsme ho stvořili. On na to ani nepomyslel. /3/

Po smrti člověk neuvidí hned Boha, ale nachází se v druhém světě, kde jsou jiné zákony, jiné okolí a jiné podmínky. Na to je třeba být připravený! Na konci života se ukáže, jestli budeme schopni přijmout to, že jsme milováni Boží láskou. Nejsme na této zemi, abychom se co nejvíce bavili, ale abychom se připravili na to, co přijde: na království lásky. Satan chce, abychom tam byli neschopni života. Proto nás neustále pokouší, abychom nebyli soustředěni na to, co je důležité. Je nesmírně nebezpečné ztratit svůj čas věcmi, které nemají žádnou hodnotu pro věčnost. Ježíš říká, že v novém božím světě jsou dveře: pro nepřipravené budou zavřené. "Jakmile si šla ( děvčata) koupit olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely."(Mt 25,10)"Když hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete klepat na dveře a volat: "Pane, otevři nám!" A on vám odpoví: "Já nevím, odkud jste!"(Lk. 13,25)"Snáze projde velbloud uchem jehly, než boháč vejde do Božího království (Mk. 10,25) Starat se jen o pozemský život a lidský blahobyt, úspěch, výdělek, požitky, atd. je největší hloupost, kterou člověk může udělat. Ďábel udělá všechno, abychom po smrti nemohli vejít skrz bránu, ale abychom zůstali před ní s ním. Jeho cílem je odvést nás od Boha. Zkoušel dokonce to stejné, přímo otevřeně se samotným Ježíšem. Sv. otec Pio řekl, že ďábel za každou cenu chce, abych mu patřil./4/ A k nám k nám by se nechoval podobně?!

Poznat svého nepřítele v terénu

Noto je jedna z 15 vesnic kiribatského ostrova Tarawa-sever. Vesnice s 300 obyvateli byla sice křesťanská, ale vrátila se zpět k animismu. To znamená, že téměř všichni praktikovali spiritismus. Postupně ztratili víru a odloučili se od Pána. Jednou biskup poslal mě a dvě sestry na tento ostrov, abychom udělali farní misie. Francouzský farář nám řekl: "Můžete vejít do všech vesnic kromě Noto, protože tam nikdo nechodí do kostela."Ale i tak jsme tam šli. Lidé nám dali k dispozici dům pro sestry a i pro mně. Donesl jsem si s sebou diapozitiv a malý generátor na elektřinu. Večer jsem jim ukázal diapozitivy ze Švýcarska: hory, krávy (nejvyšší vrch na Kiribati má 3m a nejsou tam krávy). Během dne jsme navštívili rodiny, abychom je poznali. Druhý večer jsme znovu promítali diapozitivy, tentokrát z Lurd a o farářovi, kterému ďábel zapálil postel. Tento obraz na lidi velmi zapůsobil. Lidé vyjádřili zájem udělat třídenní kurz o víře. Když přišel svátek sv. Augustina, pocítil jsem, že srdce lidí byla připravena vrátit se k Bohu. Řekl jsem jim, že zítra už nebude kurz, ale svátost smíření a nechť ti, kteří přijdou, donesou čarodějnický olej, kosti a samozřejmě i knihy se zaklínacími formulkami. A lidé přicházeli od rána až do pozdního odpoledne. Některým stály vlasy hrůzou na hlavě u domu, kde jsem bydlel. Všichni mi odevzdávali věci týkající se magie. Po více než 20 letech byl v neděli jejich kostel zaplněný. Před mší svatou mi jedno děvče řeklo, že její otec má doma v kufru ještě stále ukrytou čarodějnickou knihu. Řekl jsem jí, aby si nedělala starosti, že Pán se o to postará. V kázání jsem si zahrál na proroka: "Mezi námi je někdo, kdo nedůvěřuje Ježíšovi a má v kufru čarodějnickou knihu. Dones mi ji po mši svaté a důvěřuj Ježíšovi." Po mši svaté přišli tři lidé a řekli: "Otče, to jsem byl já!"V jednom obřadu přijalo svátost manželství 20 párů. Sám pan biskup je přišel oddat. O deset let později se v dědině konalo jubileum obrácení. Při slavnostním obědě se mě jeden pán zeptal: "Otče pamatujete si na mě? Byl jsem jeden z těch, kteří nedůvěřovali Ježíšovi a v kufru jsem měl ukrytou čarodějnickou knihu." Démoni obyvatelům této krajiny "pomohli" v nemoci, ve sportovních a nebo tanečních soutěžích. Každý měl strach, jestli náhodou nepřátelé nejsou silnější. Obrácení bylo pro celou rodinu osvobozením od strachu. Ale především se vrátili ze strany ďábla na stranu skutečného Spasitele.

Znaky ďáblovy přítomnosti

Ne vždy je lehké rozpoznat přítomnost a působení ďábla jako v tomto případě. Nechce se ukazovat, nejraději působí ve skrytosti. "Ďábel je přítomný všude tam, kde se dějí zlé věci v rámci normálních zákonů přírody. V každém, kdo říká: Nepřijímám lásku, lásku mých bratří a sester, lásku Boží, v koncentračním táboře, v každém zlu. Někdy se ukáže sám, někdy posedne člověka. Nejnebezpečnější je tam, kde se neukáže, kde ho nemůžeme vyhnat exorcismem"./5/ Dým poukazuje na to, že je tam oheň. Tak stejně je mnoho situací, které nesou v sobě znaky království Zlého, ve kterých jsou jeho stopy s pomocí Písma sv. postřehnutelné. Například:

Lež

Kde se věcí dělají se lží, korupcí, podváděním atd. "Ježíš je pravda sama (Jan 14,6), ale Ďábel "nesetrval v pravdě, protože v něm pravdy není. Když lže, mluví ze sebe, neboť je lhář a otec lží" (Jan 8,44).

Závislosti

"Pán je Duch; a kde je Pánův Duch, tam je svoboda"(2 Kor. 3,17). Nepřítel člověka chce, aby byl otrokem. Je úspěšný tam, kde lidé ztratili svobodu, ať už se jedná o všelijakou závislosti, která se například týká sociálních médií, sexuality, kouření, pornografie, užívání drog, závislost na hazardních hrách atd. Stačí, aby měl Ďábel někoho jednou v pasti, a může už jít na dovolenou, už ho nemusí pokoušet: člověk ztratí svůj čas, své peníze, zdraví, vztahy atd. skrze jeho konání. Automatické nutkání ho postupně vede k cíli: ke zničení. V dnešním světě počet otroků dramaticky roste.

Nenávist, rozdělení, rozvod

Když se přátelé stávají nepřáteli, ďábel je svedl ke hříchu a když se rozvedou, uskuteční se jeho přání, kterým je rozdělit lidi. Ježíšova touha je ale opačná: " Aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, jsi ve mně a já v tobě" (Jan 17,21), protože Božím plánem je: "aby jej uskutečnil, až se naplní časy, že přivede všechno pod jedinou Hlavu, Krista, ty kteří jsou v nebi, stejně jako ty na zemi"(Ef. 1,10)

Násilí, destrukce, vražda, smrt

Boží jediná moc je láska: mentální nebo fyzické násilí je vždy znakem přítomnosti ďábla. "Kain byl ze Zlého a zabil svého bratra (1 Jan 3,12). Když se ve velkém nebo malém děje něco podobného jako na Golgotě, když přichází válka, když hrozí něco destruktivního, tehdy se opakuje to, co Ježíš řekl navečer před svou smrtí: "Přichází kníže světa (Jan 14,30). "Ďábel by chtěl zničit všechno, co Bůh stvořil. "Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život, aby ho měli v hojnosti"(Jan 10,10).

Za kulturou smrti, ať už se jedná o války, potraty, nebo o počítačové hry o smrti atd., je jen stín toho, kterého Ježíš nazval "vrah od počátku" (Jan 8,44) Hitlerův poradce, Dietrich Eckhart, kterému Hitler věnoval knihu: "Mein Kampf", napsal v roce 1923 svému příteli: "Sleduj Hitlera! Bude tancovat, ale já jsem ten, kdo dal hudbu. Dali jsme mu prostředky komunikace s nimi (démony). Nesmutni za mnou, já ovlivním historii víc, než kterýkoliv jiný Němec."

Běžné působení ďábla: pokušení

Všechny výše uvedené hříchy jsou buď ovocem nebo následky pokušení. Ne každé pokušení přichází od ďábla: i svět (například reklamy, které ze všech stran na nás působí pronikavými nutkáními žít samy pro sebe) nebo tělo (žádostivost, důsledkem dědičného hříchu) může být zdrojem svádění ke hříchu. Ze všeobecného hlediska je člověk pokoušen v jedné ze tří velkých vášní: úspěch, peníze a potěšení. /6/ V pokušení hřích vypadá jako služebník, který přichází nabídnou něco dobrého, a který slibuje štěstí. Postupně se stanem kamarádem a ani v 11. večer nechce jít domů. Na konci se stane pánem domu a my jeho otrokem.

Nechci víc hovořit všeobecně o pokušeních, kterými nás ďábel chce odloučit od Boha, ale víc o těch, kterými chce získat přímou moc nad námi přes okultismus. Jakmile jednou člověk spadne do této pasti, hrozí mu výjimečné riziko působení Zlého, jako například útlak a posednutí. Okultismus je vstupní branou pro Ďábla.

Pro dobro člověka Pán jasně zakazuje všechno, co se týká okultismu: "Když přijdeš do krajiny, kterou ti dá Pán, tvůj Bůh, vyvaruj se napodobovat ohavnosti tamnějších národů! Nechť mezi vámi není nikdo, kdo by se vyptával hadačů, dával pozor na sny a na znamení; nechť není čarodějníků, zaklínačů, nikoho, kdo by se radil s duchy nebo s věštci, a nebo se ptal mrtvých na pravdu. Všechny tyto věci se oškliví Pánovi" (Dt 18,9-12)

Okultismus je všeobecný výraz pro takové tajemné, skryté události a jevy, které překračují svět našich smyslů (zrak, hmat, chuť, čich a sluch). Zabývat se takovými věcmi je v podstatě pokušení proti prvnímu přikázání, které je láska k Bohu: "Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo kdo hádá ze snů, a dal by ti nějaké znamení a nebo zázrak, a to znamení či zázrak, které předpověděl, by se i vyplnilo, ale přitom by ti řekl: "Pojďte za jinými bohy, které ty nepoznáš - a služme jim", nedáš nic na slova takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů, protože Pán, váš Bůh, bude vás chtít vyzkoušet, aby se vědělo, jestli opravdu milujete Pána, svého Boha z celého srdce a z celé své duše. Pána svého Boha, následujte a jeho se bojte a jeho příkazy zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se přimknete. Avšak takový prorok nebo ten kdo hádá ze snů, musí zemřít, protože přemlouval k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z egyptské země a vykoupil vás z domu otroctví; a aby tě svedl z cesty, po které ti přikázal kráčet Pán, tvůj Bůh" (Dt 13,1-5).

Jak pro Izraelity, tak i pro dnešního člověka může být silným pokušením podmanit si skryté síly a tak dosáhnout nadpřirozenou moc nad bližním a nebo mít kontakt se zemřelými, s duchy, dostat odpovědi od nich atd. Koho by to nezajímalo, nefascinovalo, když zjistí, že to funguje? ! Ale za jakou cenu....

Spiritismus

Jednou večer mi volali rodiče 29-tileté Lucie (jméno je záměrně změněno). Právě se vrátila z psychiatrie, kde jí neuměli pomoct. Seděla na gauči a třásla se v panickém strachu. Rodiče nevěděli, co mají dělat. Dal jsem jim kontakt na kolegu-exorcistu v jejich městě, který navštívil Lucii ještě v ten samý večer. Její matka mi později napsala celý příběh:

"Lucie byla šikovné, velmi pěkné, mladé děvče. Celá záležitost sahá asi do devátého roku jejího života, kdy ze srandy, ze zábavy, nevědomosti se svou sestřenicí ( o rok starší) vyvolávaly duchy. Tato nevinná hra postupně nabírala na intenzitě ve formě zvědavosti, kterou vykonávala vždy, když jsme nebyli doma. Zkoušela to s prstenem, který na její otázky reagoval, viděla v televizi nějaké rituály afrických kmenů, zkoušela to doma a všechno nějak fungovalo. Ponořovala se do toho stále hlouběji, a to i přesto, že chodila do kostela. Postupně se tomu nějak asi upsala krví. Nějak tomu slíbila absolutní poslušnost, a to jí napadlo vůli. Od té doby mohla mluvit, co chtěla, zříkat se toho, stranit se toho, nebylo to nic platné, jakoby nic neřekla. Šla na střední školu. Denně provozovala nějaké praktiky. Začala mít nějaké projevy, avšak my jsme to připisovali pubertě. Takové slušné děvče, které se dobře učilo, nekouřilo, nepilo, nechodilo po diskotékách, mělo najednou problémy. Přišla psychiatrie, kterou navštívila 3x do konce ukončení vysoké školy 1. stupně. Na psychiatrii nic nezjistili a neřekli ani diagnózu, jen tabletky na zklidnění. Po škole nemohla nastoupit nikde do zaměstnání, protože je stále vyčerpaná, unavená. Jakmile se tomu Zlému chcete vymanit, začíná každodenní boj, buď trochu otupíte, a nebo se sami zničíte při pohledu na svoje zubožené dítě. U exorcisty byly projevy toho Zlého a Lucii se změnila tvář i barva pleti, na vlastní oči to vidíte a nechápete, jak je to možné. Ti, kteří jsou tomu poddajní a nechtějí jít cestou víry, mohou fungovat s nějakými problémy, ty už ten Zlý má a zabývá těmi, kteří od toho chtějí dát ruce pryč. Člověk vidí během toho dlouhého času mnoho toho nadpřirozeného a ani tak mu to nedochází, jak velká a zlá moc je na tomto světě. Zlo je velmi moudré a inteligentní. Tolik ve zkratce, děkuji za vaše modlitby."

Spiritismus se zabývá záhrobním životem, duchy zemřelých a předstírá prostřednictvím médií komunikaci s nimi na seancích pomocí různých praktik. Odhaduje se, že stoupenců spiritismu je víc než 100 milionů po celém světě. Lucie byla fascinována, že to "funguje" V tom spočívá silné pokušení: Je to strašně napínavé být v kontaktu s druhým světem, dostat od mrtvých odpovědi na naše otázky.

Věštění

Nebylo by zajímavé poznat svoji budoucnost?! Ve Francii jsem vyslechl svědectví jednoho mladého muže, který cestoval do Indie. Tam mu věštec správně hovořil o událostech z minulosti a tak mu důvěřoval. Pokračoval a začal mu předvídat budoucnost. Najednou už nemohl vydržel poslouchat všechno to, co by se mělo stát v jeho životě a odešel. Po návratu z Indie upadl do deprese a myslel na sebevraždu. V Paříži ho přítel pozval do velké modlitební skupiny charismatické obnovy. Tam jedna paní, která měla "prorocký dar", prohlásila, že je tam někdo přítomný, kdo trpí depresí, protože byl u věštce. Chlapec, kterého se to týkalo, byl tak dojatý, že hned šel ke sv. smíření. Po modlitbě vkládáním rukou byl osvobozený a uzdravený.

Ďábel nepozná budoucnost, zná jen minulost, ale napodobí předvídání. Jeho schopnost poznat vnitřní tajemství srdce je omezená, ale s použitím svých vynikajících pozorovacích schopností může říct, to, co máme na mysli. Nikdo z těch, co dělají věštění z karet, si nesmyslí, že karty poznají budoucnost. Ví, že za tím jsou duchovní bytosti. Jeden z nich předpověděl tři dny před atentátem, že Martin Luther King bude zavražděn. Ďábel byl přítomen v okamžiku, kdy se vrahové dohodli na termínu atentátu a zprostředkoval to věštci.

Věštění je často manipulací. Když k nám někdo hovoří: " Víš, že si ve velkém nebezpečí? "Dvakrát tolik posloucháme a chceme vědět, o co se jedná. A když pokračuje: "Někdo, kdo tě nenávidí, tě proklel. Můžu ti pomoct."V tom okamžiku na nás padne strach i důvěra v toho člověka. Kolik lidí tímto způsobem už padlo do pasti a potom ztratili nejen mnoho peněz, ale i zdraví jak tělesné, tak i duchovní.

Léčitelství

Pro člověka, kterému lékaři neumí pomoct, je lákavé nejen hledat léčitele, ale i souhlasit s použitím podivných metod s nadějí, že mu to pomůže.Jsou lidé, kteří mají skutečný dar léčení, dokonce charisma uzdravování. Ale jiní léčí bílou magií, to znamená, že nemají ani přirozené ani nadpřirozené dary, ale pracují s démonickými silami. Tímto způsobem nemoc možná zmizí, ale potom se přesune na jinou rovinu. Podle otce Eliase Velly, když ďábel uzdravuje, uzdravuje pouze částečně a zároveň nám psychicky uškodí. Nemoc se z tělesné oblasti posune do oblasti psychické a nebo duchovní. Připoutání se k léčitelovi stojí lidi mnoho. V Itálii se už prodávají i amulety, které je třeba každý měsíc dobíjet za 200€... Věřící léčitelé, kteří mají skutečný dar od Pána Boha, poznáte podle toho, že jsou pokorní, nepracují pro peníze, ale nezištně pro dobro lidí.

Magie

Magie fascinuje, protože je to něco jako "duchovní technologie": pomocí formulek, magických kouzel nebo obratů si člověk osvojí vliv a má moc druhým uškodit. Faktem, že (alespoň někdy) funguje, přitahuje mnohé lidi. V Itálii chodí ročně 12 miliónů lidí k mágům. V Německu je zdaňovaných 90.000 lidí, kteří pracují v oboru čarodějnictví!

Bílá magie (navrácení zdraví a nebo odvrácení zla) je odlišná od černé magie, která je přímé přivodění zla. Do této kategorie patří prokletí, které může rozbít manželství, poškodit podnikání, vyvolat onemocnění atd. První postižení jsou často ti, kteří ostatní prokleli: zlo je jako bumerang, vrátí se zpět.

Satanismus

"Ďábel ho vzal na velmi vysoký vrch, ukázal mu všechny království světa a jejich slávu a řekl mu: "Toto všechno ti dám, jestliže padneš přede mnou a budeš se mi klanět (Mt 4,8-9). Je téměř neuvěřitelné, že Ďábel pokoušel Ježíše, aby se stal satanistou! I dnes chce svádět lidi týmiž přísliby: "Pojď ke mě, dám ti hned všechno, co chceš: požitek, moc slávu. Bez toho, aniž by ses musel namáhat, můžeš se stát celebritou": Ďábel ho vzal do svatého města, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: "Jestliže jsi Boží Syn, vrhni se dolů..." (Mt 4,6-7). Satan skutečně dává lidem, kteří se mu zasvěcují, moc a bohatství. Tam, kde se členové této sekty shromažďují, na parkovišti je vidět drahá auta. Vedle enormních částek, které vydělávají, má sekta i možnosti, vydírat své zákazníky a dostat je do svých rukou. V Itálii je jich 120 000. Navenek to nejsou nápadní Satanisté, skrývají se pod zcela občanskou identitou. Většina z nich jsou vzdělaní lidé, kteří vzbuzují důvěru.

V první řadě je to ideologie okolo Satana. Všechny rituály, které se uskutečňují primárně v noci v soukromých domech, na hradech, zámcích a nebo v lese, jsou na jeho počest. Ukradené Hostie, kalichy, a jiné sakrální předměty se používají k odporným činům. Už děti jsou vystaveny extrémnímu sexuálnímu a jinému násilí: Při některých orgiích má sex každý s každým.

Katolická církev stojí v mimořádném centru pozornosti satanistických sekt. Hodnoty jako láska k bližnímu, soucit, důstojnost člověka a zachování lidských práv mají být zničeny.

Sociální média

Internet je úžasný zdroj informací, fantastický komunikační prostředek, který přibližuje lidi, ale zároveň je i silným instrumentem Ďábla. Na internetu se najde mnoho všelijakých okultních praktik, hudby, literatury, filmů atd. Lákají tam všechna možná pokušení. Je to hlavní nástroj satanistů při hledání kořisti. Ukrývají se pod falešnými jmény, lákají nevinné oběti a od nejprve virtuálního přátelství přechází ke skutečným setkáním. Přes internet také svádějí lidi k tomu, aby vyzkoušeli "domácí satanismus". V Itálii jsem se setkal s advokátem, který obhajoval rodinu zavražděné řeholní sestry: Tři mladá děvčata chtěla vyzkoušet a uskutečnit návod, který našla na webové stránce satanistů.

Dnes je málo zamilovaných do skutečného člověka, jako kdysi, a víc a víc závislých ("zamilovaných") do sociálních médií. Virtuální vztahy, například na facebooku, nejsou vztahy, kdy se setkáme se skutečnou osobou. Kdo nemá odvahu riskovat, být milovaný a milovat (láska nás vždy dělá zranitelnými) je ohrožen osamělostí. Toto může vést k "sexu bez tváře": být s někým v posteli a ráno ani nevědět jméno toho člověka, protože každý se chce vztahu vyhýbat. Jaké je to vítězství Ďábla...

Alternativní medicína

někteří autoři a exorcisté jsou přesvědčeni, že všechno co se týká alternativní medicíny, má něco společného se Zlým a bez rozdílu ji odmítají: akupunktura, autogenní tréning, chiropraktika, homeopatika, masáže, reflexologie a též léčení pomocí rostlin, kamenů, krystalů, kovů, hudby a nebo barev atd. Nesouhlasím s tímto pohledem: nesmíme házet všechno do stejného pytle. Svatá Hildegarda z Bingenu by i dnes mnohé z těchto prostředků používala! Alternativní medicína je holistická, čili hledí na člověka jako na celek a zaměřuje se na významnou roli mysli při fyzickém uzdravování. Mnoho chorob skutečně pochází z konání proti přírodě: Kdybychom žili více v harmonii s přírodou, byli bychom zdravější.

Je jasné, že nemůžeme všechno přijmout, proto je třeba rozlišovat: "Všechno zkoumejte, a co je dobré, toho se držte! Chraňte se zla v jakékoliv podobě!" (Sol 5,21-22). Například Reiki (kult, ve kterém působí duchové) nemá vůbec nic společného chiropraktikou (léčba s cílem obnovit normální pohyblivost kloubů, především páteře) nebo Silvova metoda (kterou se člověk otvírá "vyšší inteligenci") s autogenním tréninkem (relaxační techniky) Je pravda, že všechno může být ovlivněno působením Zlého. Zvlášť je nebezpečné to, co je protkáno okultismem a nebo je nositelem okultismu. Mnozí z nás jsou přesvědčeni, že se to týká i homeopatie. V kurzu pro exorcisty, který jsem absolvoval v Říme v roce 2013, nám bylo řečeno, abychom homeopatii nedémonizovali. Ve Francii se ze zdravotního pojištění hradí homeopatické léky. Neumím si představit, že ve velkých firmách, které je vyrábějí, pracují mágové... "Respektuji ty, kteří odmítají homeopatii jako něco, co pochází přímo od Zlého, ale jsem přesvědčený, že na Slovensku ďábel, aby zničil lidi a celé rodiny, o mnoho více používá alkohol."/7/

Esoterika

Esoterika je něco jako "neo-duchovní virus", který nakazil zástupy s podnětem vlastního vykoupení (například víra v reinkarnaci). Mnoho žen se "dozvědělo", že jsou reinkarnací Kleopatry: Fakt, že žijí tisíce reinkarnovaných Kleopater, je jedním z divů esoteriky.... Jde především o trh s ročním obratem několik miliard eur. Existují stovky esoterických disciplín. Pro některé se honba za osvícením stala celoživotní úlohou. V každém novém kurzu a semináři vůdcové slibují, nový velký průlom nebo osvícení. Avšak časem mnozí od toho ustupují, protože utratili peníze a z touhy po sebe- vykoupení se stala jen závislost.

Neobvyklé působení ďáblaCílem ďábla je oddělit nás od Boha. Zkouší toho dosáhnout všelijakými pokušeními. Pokoušet člověka je jeho obyčejná činnost, která je nebezpečnější než to, co dělá mimořádně, když napadá člověka útlakem, protože hříchem se člověk může odloučit od Boha, utrpením ne. Smrtelný hřích je o mnohem horší než posedlost!

Existuje mnoho výroků a způsobů, které popisují Ďáblovo neobvyklé působení: rozlišuje se přímá a nepřímá činnost, oprese (útlak, sužování), vexace (obtěžování, trýznění) obsese (svázanost), circumsese (ovládnutí), posese (posedlost), nákazy (zamoření). Osobně používám model, ve kterém se dá jednoduše odlišit běžné (obyčejné) působení Satana (pokušení) od výjimečného a nebo mimořádného (útlak, zamoření a posedlost).

Existují čtyři příčiny mimořádné činnosti Satana:


1. Selhání ve výše uvedených pokušeních, čili člověk přímo otevřel přístup ďáblu okultními praktikami.

2. Setrvávání v těžkém hříchu.

3. Prokletí, kletba, očarování druhými.

4. V některých případech to Bůh dovolí pro větší dobro člověka.

Útlak

Neobvyklými činnostmi může Ďábel lidi nepředstavitelně trápit. Někdo například cítí nějakou hroznou přítomnost v pokoji nebo dokonce doteky na svém těle. Nebo to jsou záhadné údery, které na člověka dopadají, škrábance na těle, čili fyzické útoky. Svatému Janu Maria Vianneovi, Arskému farářovi, Ďábel zapálil postel. Sv. otci Piovi se Satan nejen ukazoval v různých strašných podobách, ale někdy ho zbil do krve. Tento zápas trval celý jeho život. Jednou řekl: "Kdyby nebylo těchto neustálých útoků zlého ducha, žil bych jako v nebi... Nevím, jaký je důvod, proč se Pán nade mnou ještě nesmiloval. Vím však, že on koná jen to nejlepší pro nás. "/8/

Útlak může být i vnitřní a vyjadřuje se jako obsese. Lidé trpí pod útlakem sil, které je permanentně zeslabují a stávají se životním břemenem. Intenzivní a vytrvalý útok na mysl je velké mučení a může vyvolat pocit, že člověk je na pokraji šílenství. Je dost těžké rozpoznat, jestli například nutkání nadávat na Pána Boha, Eucharistii, Pannu Marii je obsedantně- kompulzivní porucha, kterou léčí psychiatr a psychoterapeut nebo posedlostí a trápením způsobné ďáblem. Jestliže je porucha přirozená, potom se výrazně nezlepší modlitbou. V případě démonického původu modlitby osvobození nepomohou. Někdy to může být i duchovní i psychické.

Posedlost

Nejzávažnějším a nejviditelnějším projevem Ďáblovy aktivity je posednutí, ale zároveň i nejzřídkavější. Ďábel krátkodobě převezme vládu na lidským tělem, mluví a koná skrze toto tělo bez vědomí člověka. Tento stav transu netrvá stále, ale objevuje se v krizových chvílích a zvláště při modlitbě.

Poprvé v životě jsem to viděl na ostrovech Kiribati, kdy pět mužů muselo držet 17-letou dívku Tearoko, skrze kterou hovořil nějaký démon: celou dobu plivala, nadávala hlasem, který nebyl její a oči měla červené a plné nenávisti. Když to trvalo déle, měl jsem obavu, že tento stav neskončí, musíme s ní jít na psychiatrii. A co by mi potom někteří spolubratři kněží, kteří neměli rádi charismatickou obnovu, řekli? Jakmile jsem měl takové myšlenky, děvče se mi hrubým hlasem vysmálo a nadšeně vykřikovalo: "Farář ztratil víru!" Ve jménu Nejsvětější Trojice jsem démona nutil, aby mi řekl svoje jméno. Musel přiznat, že je jich více a říct mi, jak se jmenují. Byla to jména známých a neznámých duchů, se kterými někteří lidé byli skrze spiritismus v kontaktu. Řekli nám dokonce, že jméno Tearoko také patří jednomu duchovi. Když byla po více exorcismech osvobozená, dali jsme jí nové jméno: Dnes se jmenuje Magdaléna.

V Beninu (v Africe) během přednášky na náměstí před kostelem někteří lidé padli na zem, lezli po čtyřech a štěkali jako psi, když jsem mluvil o Ježíšovi, Pánovi světa. Jednoho po druhém nosili mimo zástup, aby nás už nevyrušovali.

Tady na Slovensku, Veronice (jméno bylo záměrně změněno) při krizích posedlosti narůstalo břicho do nadměrných rozměrů. Když se to jednou večer opakovalo, prosil jsem řeholní sestru, která se o Veroniku starala, aby šla s ní na pohotovost do nemocnice. Zakázal jsem jim se před vyšetřením pomodlit nebo něco říkat lékaři o zlém duchu. Vypadalo to, jako kdyby byla těhotná s velkým miminkem. Na pohotovosti ji hned poslali na porodnický příjem. Paní doktorka udělala na gynekologii sono břicha, ale dítě neviděla. Řekla, že něco velkého, co se nedá identifikovat a co vypadá jako tumor, ho zakrývá. Proto ji poslala na CT. Když už měla vyšetření za sebou, Veronika prosila sestru, aby se modlila, protože už to nemohla déle vydržet. Ta ji položila ruku s růžencem na břicho a potichoučku se modlily pár "Zdrávas Maria". Břicho se hned začalo zmenšovat až bylo úplně přirozené. Když se s výsledky z CT vrátily na gynekologii, řekli jim, že to byly zadržené větry a že všechno ostatní je v pořádku. Sestra se zeptala, jak je možné, že by při větrech břicho připomínalo 9. měsíc těhotenství a že narostlo a zmizelo tak rychlým způsobem? Odpověděli, že to viděli, a že je to možné, ale neuměli to jinak vysvětlit.

Zamoření (infestace)

Ďáblova činnost se může projevit i na místech nebo na předmětech: podivné zvuky, nepříjemné zápachy atd. Někdy jsou takové události více způsobené napadenou osobou než zlým duchem působícím v prostoru. Příčinou může být zločin, který se tam stal nebo nějaká očarovaná věc v domě nebo předmětové prokletí. Dvě osoby v Singapuru, které kdysi se mnou studovaly v USA, mi nezávisle odpověděly na zprávu, že jsem byl jmenován exorcistou. Měly o mě strach: Kupodivu, není to dávno, co se v jedné farnosti v Singapuru farář nechoval přívětivě k dělníkům, kteří vykonávali renovační práce. Vedoucí konstruktérů ukryl asi 100 talismanů, kouzel, zaklínadel do stěn jeho ložnice. Biskup musel v krátkém čase asi třikrát vyměnit faráře, až na to přišli: všichni tři vážně onemocněli. Jeden zemřel v tomto roce a další je v psychiatrické léčebně. Jen faráři byli tím postiženi, kaplani, kteří bydleli na jiné faře, ne. Máme právo se divit, jakou svobodu a jakou moc dává Bůh Ďáblovi!

Jak se chránitKdyž lidé slyší o těchto věcech a když si více uvědomí, jaký vliv a moc mohou mít démoni, přirozeně se začínají ptát, jestli jejich neúspěch, nemoc atd. nejsou náhodou způsobeny Zlým. Mnozí, kteří hledají pomoc u exorcisty, jsou přesvědčeni, že je někdo proklel. Otázka pro všechny je: Jak se můžeme chránit proti Satanovi a jeho působení?

Modlitba

Pravidelně se modlit, to je první odpověď a nejdůležitější způsob ochrany před Zlým. Modlitba je kontakt s Pánem, setkání s Tím, který zvítězil nad Satanem. Ježíš sám se modlil za Petra a apoštoly: "Šimone, Šimone, hle satan si vás vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Ale já jsem prosil za tebe, aby tvá víra neochabla" (Lk 22,31). Trochu později apoštolům (a nám) říká: "Modlete se, abyste nepřišli do pokušení" (Lk 22,45). Pouze modlitba s vírou nás může chránit před Ďáblem, stejně tak může modlitba s vírou zrušit prokletí. Samotná modlitba, Otče náš, obsahuje prosbu, aby nás Bůh zbavil Zlého. Když jsem někomu řekl, že v klášteře máme výhodu v tom, že máme v domě kapli, odpověděl mi: "Já mám kapli v srdci!" Kdekoliv se nacházíme, v každé chvíli během dne se tam můžeme vrátit a "klanět se Otci v Duchu a pravdě" (Jan 4,23). Ďábel má též velký strach před Pannou Marií: růženec je skutečně zbraň. Mít silný osobní modlitební život je nejlepší obrana proti Ďáblovi, zvlášť tehdy, když denně opakujeme zasvěcení svého srdce, tedy života Bohu.

Nejsilnější v boji proti silám zla jsou samozřejmě svátosti, zvlášť svátost smíření a sv. eucharistie. Svátostiny jsou také ochranou: svěcená voda nebo sůl, medailonky, pokud je nenosíme jako křesťanský talisman, ale jako znak naší víry, naší lásky k Pánu Ježíši, Panně Marii, sv. Michaelovi nebo sv. Benediktovi.

Půst

"Tento druh (démona) se nedá vyhnat jinak, než modlitbou a půstem" řekl Pán, když se apoštolové cítili bezmocní před posedlým chlapcem (Mt 17,21). Modlitba a půst jsou duchovní atomovou energií. Půst je způsob modlitby, ve které se "angažuje" i tělo, zdůrazníme tím svoji prosbu, že to bereme vážně.

Život je boj. V tomto boji jde o všechno, o věčný život. Ďábel nás chce oslabit, aby to měl lehčí. Vůle člověka, který už nezvládá trávit někdy i delší čas bez sociálních médií, bez alkoholu, cigaret nebo čehokoliv, co má rád, je oslabená. Tak jako plíce kuřáka křičí každým kašlem: "Přestaň", i svědomí Pánova učedníka, který se dívá na porno nebo páchá jiný hřích, křičí: "Ne." Ale nemají silu konat to, co by bylo pro ně dobré. Na krabičkách cigaret musí být varování, že kouření může zabíjet. Škoda, že něco takového není napsané na pornografických stránkách: "Pozor může zabít schopnost milovat a zničí krásu sexuálního života!"

Jestliže si vždy dovolíme všechno, co je dovolené, ztrácíme postupně vnitřní sílu. Abychom byli silnější, je třeba posilnit naši vůli a někdy se dobrovolně zříci něčeho dobrého. Postit se jednoduše znamená omezit se ve věcech jako zvědavost, pohodlnost, čas, spánek, pití, jedení atd.

Půst nemusí být něco velkého a těžkého. Může spočívat například v tom, že budeme:

- vstávat o 15 minut dříve, začínat den s menším stresem a mít čas pro sebe i pro Pána,
- mít čas pro druhé, když chceme dělat něco jiného,

- nedívat se hned na každou SMS, která přichází,

- dělat něco, co vyžaduje nějakou námahu: čtení knihy místo dívání se na film, rozjímání,
- vybrat si při snídani kousek staršího chleba a čerstvý rohlík nechat druhým,
- dát si sklenici vody místo jiného nápoje.

Není třeba přehánět, co se týče jídla a postit se tak, že až kosti praskají: vzdát se maličkostí, konat pravidelně malé oběti, je moudřejší.

Společenství

Říká se: "Křesťan, který je sám, je ohroženým křesťanem". Abychom se stali pro Ďábla lehčí kořistí, zkouší nás nejdříve izolovat: od rodiny, od přátel a kamarádů. Tímto způsobem pracují sekty, aby se člověk dal lépe manipulovat a zneužít.

Nejen v dobách problémů je nebezpečné být sám a osamělý. Mít bratry a sestry, se kterými se modlíme a které můžeme prosit o modlitbu, když prožíváme něco těžkého, je velké požehnání a silná duchovní ochrana.

Kdo potřebuje exorcistu?Mnoho věřících na Slovensku si přečetlo knihy od otce Gabriela Amortha nebo Eliase Velly. Někteří z nich, teď když prožívají něco těžkého nebo neobvyklého, myslí hned na přítomnost působení Ďábla. V těžké situaci se lidé snaží co nejdříve zbavit své bolesti. Stává se, že když mají neštěstí v lásce nebo v práci, udělají autodiagnózu a jsou přesvědčeni, že potřebují exorcistu. Mají představu a naději, je exorcista stejně jako lékař uzdraví díky nějakému léku na nemoc. Víra však takto "nefunguje", protože Bůh je živá osoba, která chce především mít s námi vztah.

Není jen důležité, ale také potřebné, aby člověk hledal pomoc, udělal ze své strany maximum ve vztahu k Pánovi. Kdyby mu bylo řečeno, že se v zájmu svého uzdravení a zbavení se svých problémů musí postavit o půlnoci na trávník a mávat zabitou slepicí okolo své hlavy, pravděpodobně by to udělal. Ale teď je mu doporučeno dělat něco o mnoho jednoduššího a rozumnějšího: Dělat kroky víry, denně se modlit a přijímat pravidelně svátosti. Modlitba a požehnání kněze nejsou ničím magickým, ale předpokládají ochotu trpícího otevřít dokořán svůj život Bohu a spolupracovat s milostí.

U většiny lidí, kteří hledají pomoc, nejde o případ, který by potřeboval exorcismus. Tento obřad je, jednoduše řečeno, dráždění Ďábla modlitbou, až to nevydrží a odejde. Pokud ďábel v člověku není, ale chce ho trápit jiným způsobem, tak ten člověk potřebuje pastorační péči, kterou mu může poskytnout každý kněz: pravděpodobně stačí modlitby za osvobození. Exorcista je potřebný v okamžiku, kdy se jedná o posedlost a v extrémních případech infestace a útlaku. Když se jedná o podezření, že je někdo posedlý Ďáblem, stačí ho vyzvat k modlitbě na kolenou chválit Boha nebo se modlit k Panně Marii: Ďábel něco takového téměř vždy odmítá a vzdoruje.

Též je třeba mít jistotu, že kořen problému nespočívá v nějaké psychické nemoci nebo poruše. V úvodních poznámkách římského rituálu Církev varuje exorcisty: "V případě nějakého, údajně ďábelského působení, ať exorcista především zachová potřebnou rozvážnost i velkou rozumnost. Předně ať jen tak lehce neuvěří, že je posedlý někdo, kdo trpí nějakou, zvlášť psychickou nemocí. Také ať hned neuvěří, že se jedná o posedlost, když někdo tvrdí, že je zvláštním způsobem pokoušen ďáblem, ničený a trápený, protože ten může být oklamán vlastní představivostí". /9/

Pokud si někdo myslí, že to těžké, co prožívá, je způsobeno ďáblem, ať začne s intenzivní modlitbou, půstem, - viz výše vysvětleno, a přijímáním svátostí. Pokud to nestačí, ať se obrátí na kteréhokoliv kněze. Ten, který bydlí v Nitranské diecézi a neumí si pomoci, může kontaktovat sekretariát exorcisty. Sestry, které tam pracují, pro trpící osobu vyjednají termín setkání se mnou. Lidé z jiných diecézí ať se obrátí na své biskupské úřady: tam jim pomohou a dají radu, jak postupovat dál.

P. Jozef Hegglin MSC
katolický kněz, který pochází ze Švýcarska. V současné době působí na Slovensku v Nitře. Jako misionář pracoval 15 let v tichomořské krajině Kiribati.

Pozn:

1 Porov. AMORTH, G.: Znamenie Exorcistu. Don Bosco Bratislava 2013 s. 51

2 Rozhovor 29. júna 1972

3 Porov. PASTIRČÁK, D. Evanjelium podľa Jóba. Porta libri 2012, s. 32

4 Porov. AMORTH, G.: Tamže s. 143

5 BARRAJON Pedro v rozhovore pre Die Welt, 2. decembra 2005

6 Porov. AMORTH, G.: Tamže s. 74

7 Pápežská rada pre medzináboženský dialóg uverejnila o problematike New Age kresťanskú úvahu „Ježiš Kristus – Prameň Živej Vody“. Nie je to oficiálne učenie Cirkvi ale „len štúdia a predbežnou správou“ (Predslov). KBS sa k otázke homeopatie vyjadril a dňa 5. júla 1996.

8 Porov. AMORTH, G.: Tamže s. 142- 143

9 Exorcizmy a iné prosebné modlitby č. 14První pomoc v duchovních zápasech

1. Obnova křestních slibů
- Dobrotivý Bože, v Tvém jménu se zříkám zlého ducha...(vyjmenovat jakého ducha, například pýchy, hněvu, smilstva, závisti atd.)
- Vyznání víry (nebo alespoň "Ježíši, důvěřuji Ti")

2. Skrýt se pod ochranný plášť Panny Marie

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná.
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.


3. Pomoc z nebe
Svatý Michaeli, Svatý Gabrieli, Svatý Rafaeli, přijďte mi (nám) na pomoc!
Svatá sestro Faustyno, pomoz mi!
Svatý Jan Maria Vianney, pomoz mi!
Svatý otče Pio, pomoz mi! Svatý...

Půst
Omezit se ve věcech jako je zvědavost, pohodlnost, čas, spánek, pití, jedení atd. Tím zdůrazníme svou prosbu, že to bereme vážně.

Každodenní ranní modlitba


Stojím v úžasu před velkou mocí vzývané Svaté Trojice:
věřím ve Svatou Trojici,
Trojjediného Boha, Stvořitele všeho.
Uchvacuje mne moc Kristova vtělení a křtu,
moc jeho ukřižování a smrti,
moc jeho zmrtvýchvstání a nanebevstoupení,
moc jeho příchodu v den poslední.
Boží síla nechť mě řídí,
Bůh nechť mi pomáhá,
Boží ruka ať mě brání,
Boží štít ať mě chrání,
Boží vojsko nechť mě zachrání od ďáblových pastí,
od neřestných svodů,
od všech, kteří mi připravují zlo, ať zdaleka či zblízka.

Vyprošuji dnes všechny tyto moci mezi mne a tato zla,
proti každé kruté a nemilosrdné síle,
která chce zničit moje tělo i moji duši,
proti zaklínání falešných proroků,
proti temným zákonům pohanů,
proti kouzlení čarodějů,
proti každé neřesti kazící lidské tělo a duši.

Kriste, ochraňuj mě, ať jsem nadmíru odměněný.
Kristus se mnou, Kristus přede mnou, Kristus za mnou,
Kristus ve mě, Kristus u mě, Kristus nade mnou,
Kristus, když ulehám, Kristus, když sedám,
Kristus, když vstávám,
Kristus v srdci každého, kdo na mě myslí,
Kristus v ústech každého, kdo o mě hovoří,
Kristus v očích každého, kdo na mě hledí,
Kristus v uších každého, kdo mě poslouchá. Amen.
Modlitba sv. Patrika

Každodenní večerní modlitby

Buď pozdraveno,
ty zázračné Srdce Ježíšovo.
Tebe chválíme;
tebe velebíme a oslavujeme;
tobě děkujeme;
tobě darujeme, zasvěcujeme
a obětujeme svoje srdce.
Přijmi ho a přivlastni si ho celé.
Očisti, osviť a posvěť ho,
aby si v něm žil a jako Král panoval navěky.
Amen

Otče, který jsi mi dal život,
pomoz mi žít ve všem podle tvé svaté vůle.

Ježíši, původce každého pořádku a prameni světla.
Osviť moji temnotu.
Nenechej mne bloudit, ale veď mě k cíli života.
Skrze tvoje utrpení, smrt a zmrtvýchvstání
si mě udělal dítětem Nebeského Otce.
Vyžeň z mého srdce strach, pochybnost, závist a všechno,
co mi překáží věřit tvojí lásce.
Duchu Svatý, rozlévej Boží lásku v mém nitru.
Potěš mě na pouti života,
aby moje touhy po tom, co je svaté, nevychladly,
a dej mi jednou vejít do království lásky našeho Pána.
Amen


Použitá literatura

AMORTH, Gabriele: Znamenie exorcistu. Don Bosco 2013
BAGLIO, Matt: The Rite. Image books 2009
CHOVANEC, Marián: Angelológia. Gorazd 2008
FROPO, Jean-Régis: 90 questions à un exorciste. Editions de l’Emmanuel 2012
MARETTA, Jozef: Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete
MÜLLER, Jörg: Verwünscht, verhext, verrückt oder was? Betulius Verlag Stuttgart 1998 VELLA, Elias: Zlí duchovia a exorcizmus. Per Immaculatam 2003

Převzato z misionari.sk, článek naleznete zde.

vězeň, otroctví, obchod s lidmi, Public Domain CCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Den s A. C. Stojanem v Olomouci (16.03.2023)
Beseda s panem Ondřejem Rudeckým (16.03.2023)
Rozhovor s Maxem Kašparů na rádiu Universum (27.01.2023)
V Olomouci proběhne v listopadu V. Konference o evangelizaci (24.10.2022)
Zveme na přednášku prof. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D. (01.09.2022)
Povídání nad knihou ve Znojmě (25.04.2022)
Rekatolizace (08.02.2022)
P. Vojtěch Kodet na TV-mis (12.12.2021)
Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky Církve (17.09.2021)
Postní pátky se sv. Josefem (10.02.2021)
Teologický kurz v Brně 2020/2021 (11.06.2020)
Teologická fakulta Jihočeské univerzity zve ke studiu (01.03.2020)
Praní špinavé morálky (17.02.2020)
Pozvánka na přednášku Vánoce v české kultuře (18.12.2019)
Beseda s Mgr. Ninou Novákovou (04.12.2019)
Doporučujeme: Kázání P. Martina Fuchse (29.11.2019)
Přednáška na téma Literární dílo sv. Konstantina - Cyrila (13.11.2019)
Přednáška na téma Síla modlitby (07.11.2019)
P. Stanislav Přibyl : Církev na západ od našich hranic (videopřednáška) (18.10.2019)
P. Ján Buc - Duch Svatý (31.05.2019)
Valentinská pouť a přednáška o bl. Anně Kolesárové (04.02.2019)
Beseda s paní Mgr. Bc. Danou Vašákovou v Tavíkovicích (25.11.2018)
Pozvánka na zajímavou přednášku velmi aktuální (03.06.2018)
Konference v Brně: Bludné nauky a praktiky a Ježíšova uzdravující moc (20.05.2018)
4CD - P. PAVOL HUDÁK - PROČ LÁSKA ZTROSKOTÁVÁ
- přednášky MP3 k poslechu i ke stažení
(10.03.2018)
Vojtěch Kodet: Pokušení dnešní doby - 1. a 2. část přednášky (video) (27.12.2017)
Konference Pronásledování křesťanů ve světě (31.10.2017)
Přednáška: Současná evangelizace v Olbramovicích (11.05.2017)
Přednáška na téma Za Boha, národ, pořádek (22.04.2017)
Přednáška Ilony Burdové Chvála ženy statečné aneb co nám feministky neřekly (01.04.2017)
Přednáška Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška - Farnost jako společenství (28.03.2017)
Osvobození a uzdravení Ježíšem ve Tvém životě - Henrich Grejták (29.12.2016)
Přednáškový cyklus na téma Vláda království (17.11.2016)
Prof .Petr Piťha: Kořeny současné evropské krize a nadějná východiska pro její řešení (04.09.2016)
Zveme na přednášku o sv. Maxmiliánovi do Brna (11.08.2016)
Prof. Royt v Třebíči - Karel IV. a jeho zakladatelská činnost (02.06.2016)
Jozef Maretta: Církev je, bude a byla pronásledovaná (video) (29.04.2016)
Přednáška o blahoslaveném knězi Jerzy Popieluszkovi ve Vranově n. D. (25.04.2016)
P. Vojtěch Kodet - Srdce Boha (záznam přednášky) (22.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Slovo se stalo tělem (záznam 3. přednášky) (16.02.2016)
Přednáška Falešné tváře esoteriky (10.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Na počátku bylo Slovo (záznam 2. přednášky) (09.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Pokušení dnešní doby - a co my s ním? (záznam 1. přednášky) (02.02.2016)
Přednáška o pomoci na Ukrajině (01.02.2016)
SaVIO – Kořeny a zdroje českého antiklerikalismu (08.01.2016)
Přednáška Tvůrce tvoří tvůrce - P. Marek Orko Vácha (28.12.2015)
Přednáška Vánoce stokrát jinak (12.12.2015)
P. Vojtěch Kodet: duchovní obnova Na prahu adventu (29.11.2015)
Exorcista L. Jablonský: Požehnání v rodině a jeho moc. (08.11.2015)
Záznam přednášky P. E. Velly a adorace u minoritů při Národním eucharistickém kongresu v Brně (04.11.2015)
Přednáška Lucie Juříkové - “Česká učitelka v Indii a její návraty.“ (26.10.2015)
P. Elias Vella na NEK v Brně (12.10.2015)
otec Pavol Hudák: Pro mladé (27.09.2015)
Přednáška P. Pavla Zahradníčka, Th.D: Bible - kniha knih (23.09.2015)
Přednáška Blízký východ – region nad propastí (19.09.2015)
Videozáznamy přednášek z konference CBR "Ochrana práv rodiny" v Levoči (15.09.2015)
Kurzy latiny a řečtiny (04.09.2015)
Biblický kurz po třinácté: Prorok Jozue a List Jakubův (31.08.2015)
Přednáška Tvůrce tvoří tvůrce (25.08.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat V. (19.06.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat IV. (09.06.2015)
P. Vojtěch Kodet: Naděje pro každého (05.06.2015)
Diplomová práce na téma "Image Římskokatolické církve v ČR" (27.05.2015)
Přednáška na téma: Umírání doma – nový trend v poskytování paliativní péče, situace na Třebíčsku (16.05.2015)
Přednáška SaVIO - Modlitba - kritický bod víry (16.05.2015)
Kurz sociálního učení církve (12.05.2015)
Vzdělávací kurzy: Živá teologie, Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar (27.04.2015)
Přednáška Prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D a pozvánka na pouť v Železném Brodě (26.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat III. (26.04.2015)
Přednáška PhDr. Radomíra Malého „JAN HUS Z POHLEDU ČESKÉHO KATOLÍKA“ (22.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat II. (22.04.2015)
Zahradní slavnost s P. Markem Orko Váchou a skupinou Adorare v Břežanech (19.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat I. (09.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Úvod do velikonočního tridua (audio) (01.04.2015)
Přednáška Petra Váni: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí (18.03.2015)
Přednáška ČKA - Lužice z první ruky (13.03.2015)
Na slovíčko s líšeňskými Salesiány (07.03.2015)
Informace z Katechetického centra pro brněnskou diecézi - únor 2015 (16.02.2015)
Přednáška v Třebíči - Teroristé v Paříži: Náš problém? (14.02.2015)
Přednáška Ing. Pavla Jajtnera v Lechovicích - Diplomatem v Rakousku, Maroku a u dvou papežů (14.02.2015)
Beseda o historii kostela v Jedlce (11.02.2015)
Přednáška ČKA - Právo a spravedlnost (09.02.2015)
Národní týden manželství 2015 v Třebíči -
Max Kašparů: Jak mít vztah, který vydrží
(08.02.2015)
Přednáška ČKA - Vrozené a naučené v chování (20.01.2015)
Konference Bio-psycho-sociální problémy žen v kontextu dnešní doby (08.01.2015)
Přednáška Od slavností zimního slunovratu k vánočnímu evangeliu (13.12.2014)
Video: O. Jozef Maretta: Rozhodni se, co přijímáš: pokoj nebo prokletí? Je to na tobě (25.11.2014)
O putování Svatou zemí ve Vémyslicích (07.11.2014)
P. Mikuláš Tressa: Co nás učí Maria? - prožívání radosti (01.11.2014)
Přednáška v Třebíči: Církev u nás po majetkovém vyrovnání (22.10.2014)
Přednáška na téma Doporučování nauky sv. Tomáše Akvinského papežem sv. Piem X. (30.09.2014)
Kurz novozákonní řečtiny v Brně a Zlíně (25.09.2014)
Přednáška na téma Hledání hodnot (23.09.2014)
Živá teologie. Spirituální dimenze člověka (02.07.2014)
Přednáška Prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., protektora Univerzity Karlovy (04.06.2014)
Přednáška PhDr. Radomíra Malého: DĚJINY MŠE SVATÉ od apoštolů po současnost (20.05.2014)
Savio - ThMgr. Milan Klapetek - Štěstí, muška jenom zlatá ... (08.03.2014)
Slzy Afriky (03.03.2014)
happening PAMATUJ! 2014 se blíží (28.02.2014)
Připomínka & avízo (13.02.2014)
Konference Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici XI. (26.01.2014)
Jak vypadá originál Starého zákona a co o něm (ne)víme? (09.01.2014)
Pozvánka na přednášku a sváteční prožití svátku svatého Štěpána (11.12.2013)
Sv. Cyril, Metoděj a současnost - přednáška v Železném Brodě (03.12.2013)
Malý filmový seminář v Brně - Líšni (14.11.2013)
Pozvání na Happening PAMATUJ! 2014 (11.11.2013)
Pokřivené hlásání evangelia? (31.10.2013)
MCI (21.10.2013)
CENAP (21.10.2013)
Misijní neděle 20. 10. 2013 (09.10.2013)
VELKÉ ŘÍJNOVÉ UDÁLOSTI – S.O.S. VÝZVA PRO ARMÁDU PANNY MARIE (02.10.2013)
Škola křesťanského života a evangelizace svaté Marie z Nazaretu, Matky Církve (02.10.2013)
Biblický kurz po jedenácté (09.09.2013)
4. promluva- Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé (30.06.2013)
JAK TO VŠECHNO MŮŽE BŮH DOPUSTIT? (WILHEM BUSCH) (30.06.2013)
5. Promluva - Dát Boha na prvni misto. (30.06.2013)
Promluva Matky Terezy z Kalkaty v Lechovicích dne 10. 11. 1984 (30.06.2013)
3. přednáška - kdo jsi člověče? - K vyššim věcem jsem se narodil (28.06.2013)
Biblický kurz 2013 - Jeremiáš II a Lukášovo evangelium IV (19.06.2013)
Kurz pro seniory: Spirituální dimenze člověka (04.06.2013)
DVD Náš dům v kosmu (14.05.2013)
Misijní beseda s promítáním ve Slatině (13.05.2013)
Svoboda - a co s ní? (09.05.2013)
Kardinál Miloslav Vlk v Třebíči (03.05.2013)
Zajímavá přednáška v Lančově (02.05.2013)
Obchodování s lidmi a novodobé otroctví (30.04.2013)
Helen M. Alvaré na Slovensku! (24.04.2013)
BET LECHEM - vnitřní domov (27. díl): Marko Ivan Rupnik (29.03.2013)
Cesta k andělům - Petr Coufal (14.03.2013)
Kurz Alfa v Brně (05.03.2013)
Biskup Václav Malý v Třebíči (18.02.2013)
Přednáška Jedinec a společnost - PhDr. Jiřina Šiklová (16.02.2013)
Vstupy do škol – Cyril a Metoděj a Poselství křesťanských Velikonoc (13.01.2013)
Slepé cesty současné sakrální architektury - přednáška v Třebíči (12.01.2013)
Seminář Nová evangelizace s otcem Patem Collinsem (19.12.2012)
Sladění profesního a rodinného života - seminář v Moravských Budějovicích (22.11.2012)
Facebook – dobro nebo zlo? (14.11.2012)
Náboženská témata v českém umění 20. století (10.11.2012)
Konference o formaci k evangelizaci (15.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 16. 10. v 18,06 ve Štítarech (13.10.2012)
Proměny křesťanství - přednáškový cyklus Diecézního muzea (11.10.2012)
Slepé cesty současné sakrální architektury - přednáška v Brně (11.10.2012)
Vynálezce čipu „4004“ se potýká s duší (10.10.2012)
ÚSPĚŠNÉ ŘEŠENÍ NEPLODNOSTI BEZ IVF 13.10. 2012 (10.10.2012)
Rok v Africe (29.09.2012)
Okultismus a psychotronika očima Bible (25.09.2012)
Přednáška v Třebíči: Od Antarktidy po Negev (20.09.2012)
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. - Věda a víra (13.09.2012)
Přednáška o II. vatikánském koncilu - Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (02.09.2012)
Přednáška na téma Jan Amos Komenský v Železném Brodě na Brodci (03.07.2012)
Přednáška "Aby láska v rodině proudila" v Brně - Líšni (12.05.2012)
Přednáška "Kladivo na člověka" v Třebíči (12.05.2012)
Přednáška a beseda s Prof. Mgr. Jindřichem Štreitem (23.03.2012)
Přednáška o etických otázkách léčby neplodnosti a o nedávném zasedání Papežské akademie pro život ve Vatikánu (22.03.2012)
Přednáška Zvěst Starého zákona ve světle dějin Izraele (18.01.2012)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 23. 06. 2014 | 12501 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.misionari.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace