Zajímavé...

O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem

Boulad,Foto Thaler Tamas, CC BY-SA 4.0, fr.wikipedia.org "... Nejprve musíš hájit svoji rodinu, kulturu, identitu, a tehdy máš otvírat své dveře – tak, jak to tento kontinent činil po věky. Evropa byla vždy otevřeným světadílem, ale v současné situaci si nemůže dovolit záplavu s charakterem invaze, která bude z perspektivy budoucnosti znamenat naprostou destabilizaci. ... Neposlouchejte pařížské, berlínské nebo oxfordské profesory, ale ty naše křesťanské bratry, kteří byli dříve muslimy..", vybízí egyptský jezuita

Považuji se za obyvatele světa... každá nová země a zkušenost se staly součástí mého života a myšlení. Přemýšlet o sobě jako o něčem stálém, dokončeném a uskutečněném je past – a týká se to také křesťanství!“ - říká o. Henri Boulad, melchita, katolík východního obřadu, a zároveň jezuita, jehož otec byl Syřan z Damašku a matka Italka.

Vyrůstal v Egyptě, ale doma se mluvilo francouzsky, studoval v Libanonu, ve Francii a ve Spojených státech. Má tři doktoráty, ale po návratu ze studií se věnoval především práci s mládeží a práci pro potřebné. S pomocí sv. Matky Terezy z Kalkaty založil egyptskou charitu, jejíž působení rozšířil i na Súdán. „Identita se u mně nepojí s minulostí, nýbrž s budoucností. Ve světě se všechno mění, všechno je v pohybu. Celý náš život je proměnou, procesem,“ říká ve svých pětaosmdesáti letech.

Otec Boulad zkrátka není člověkem s úzkým horizontem a tím méně populistou či zastáncem úzkoprsého protekcionismu, jak je dnes rychle označován každý, kdo se názorově neztotožní s vládnoucími ideologiemi. Přesto tento egyptský jezuita v polovině minulého měsíce na vlastní žádost přijal maďarské občanství (16. března 2017).

Proč? „Důvody jsou tři – říká.

Především si velice cením vytrvalosti Maďarska, pokud jde o obranu evropských hodnot, stejně jako jeho stanoviska v oblasti spojené s migrační krizí. Považuji za velmi důležitý tento postoj, který slouží zachování a obraně fyzické i duchovní stability a identity Evropy.
Jako druhý důvod svého neobvyklého kroku uvádí statečnost Maďarů, jejich silnou víru a odvahu jít proti proudu na evropských fórech, kde se o křesťanství mluví zpravidla jen negativně.
A konečně pas členské země Evropské unie a možnost svobodného pohybu po světě velmi usnadní moji službu – dodává.


Problém jménem islám

O. Henri Boulad působil rovněž jako rektor Jezuitské koleje v Káhiře, kde studovalo mnoho křesťanů i muslimů. Většina muslimů jsou lidé velmi otevření, vlídní a umírnění. Ideologie představovaná ve školních učebnicích je však radikální – nastiňuje otec Boulad jádro problému. Každý pátek slyší děti v mešitě kázání, které je neustále burcuje: kdo opustí muslimské náboženství, musí být potrestán smrtí, žena a nevěřící se nezdraví a podobně. Naštěstí se tím lidé většinou neřídí, ale tzv. umírněný islám je z ideologického hlediska hereze a jeho přívrženci nemají hlas. Moc je v rukou těch, kdo jsou přesvědčeni, že hlásají ortodoxii a pravdu.

Jak vysvětluje egyptský jezuita, kořeny problému jsou historické. Korán obsahuje verše z Mekky a z Mediny. V těch prvních je Mohamedova řeč velmi otevřená, mluví o lásce, o Židech i křesťanech jako o přátelích a o Bohu blízkému lidem. Jde tedy o duchovní poselství, které je smířlivé a vstřícné.

Když ovšem Mohamed opustí Mekku a zakládá Medinu, dochází ke změně. Z duchovního vůdce se stává hlavou státu, vojákem a politikem. Tři čtvrtiny dnešního Koránu jsou verše z Mediny, které vybízejí k válce, násilí a k boji proti křesťanům.


V 9. a 10. století si muslimové tento rozpor uvědomili a pokusili se ho vyřešit. Výsledkem bylo rozhodnutí, že verše z Mediny ruší platnost veršů z Mekky. A nejen to. Súfismus, tedy duchovní a mystický proud islámu, byl odmítnut a zakázán. Celé knihovny v Egyptě a v Severní Africe byly spáleny. „Bylo by tedy potřeba vrátit se k původním veršům, jež jsou pramenem, a tedy právě k veršům z Mekky. Ty však byly zrušeny a to činí z islámu náboženství meče,“ říká o. Boulad pro vatikánský deník L´Osservatore Romano.

Pokusy o reformy islámu jsou starého data a všechny ztroskotaly. Už na počátku devátého století se chalíf Al-Ma´mún (786-833), následovník mutazelitů, pokusil o reformu – ale kdo si něj dnes vzpomene, dodává s politováním egyptský jezuita. Převládla uzavřená a rigorózní verze islámu Muhammada ibn Abd al-Wahhaba (1703-1792). Naposled se o reformu pokusil šejk Mohammed Taha v Súdánu, ale byl v roce 1985 oběšen na náměstí v Chartúmu, protože tvrdil, že verše z Mekky by měly rušit verše z Mediny. Islám se tedy ocitl v situaci, kdy není schopen odpovídat na otázky soudobého života a potřebuje svou vnitřní reformu.

Křesťané v Egyptě

Jsem optimista a věřím, že výzva, před kterou nás staví islám, může přivést církev k jednotě, k tomu, abychom se stali jinou církví – říká o. Boulad k situaci křesťanů v Egyptě. Nový pravoslavný patriarcha Teodor II. je velmi otevřený, ale naráží na rezistenci uvnitř své církve, stejně jako je tomu u katolíků. Otec Henri je však přesvědčen, že mladí si přejí sjednocenou církev a jsou unaveni teologickými konflikty, které nemají v praktickém životě žádný smysl. „Rozdělení mezi církvemi je bojem o moc. Církev je svatá – jako mystické Kristovo tělo – ale měla by být svatá také konkrétně,“ dodává egyptský jezuita.

(pokračování pod obrázkem... )

Saint Mark Coptic Orthodox Cathedral in Alexandria, Public Domain, en.wikipedia.org


Naléhavou potřebu vnitřní obnovy spatřuje také v místní katolické církvi. Křesťanství se zredukovalo pouze na obřady, mši, přikázání a morálku. Církev potřebuje větší nasazení směřující k proměně srdce, svědectví lásky a oddanosti Bohu, plnému milosrdenství. Potřebuje proroky a světce, kteří se ničeho nebojí a mají odvahu k pravdě, protože budoucnost musíme stavět na pravdě, která osvobozuje. Celé drama se odehrává na duchovní a morální rovině. Přehnaný důraz na tradici bez autentické duchovní vize může náboženství zabít, ale totéž se může stát, pokud tradice zavrhneme, dodává o. Henri.

Evropa, globalizace a křesťanství

V kritice trendů současné společnosti se o. Boulad shoduje s papežem Františkem. „Dnešní globalizace je jednoznačně špatná, protože chce ničit identitu jako takovou. A ještě k tomu z hospodářských a finančních důvodů. Jsou to hry vedené ke škodě národů a zemí, při nichž člověk zcela mizí ze zorného úhlu. Životy stovek, tisíců lidí nic neznamenají, když jsou ve hře například ropná pole nebo jiné oblasti bohaté na suroviny.

Tento proces odosobňuje svět a ničí citlivost k lidské osobě. A dělat toto všechno ve jménu demokracie a lidských práv není nic jiného než lež a pokrytectví. Svoboda slova ti náleží pouze dokud se vejdeš do hranic liberální narace, jakmile však vykročíš za ni, přestáváš být rovnoprávným partnerem.
Za dobrý příklad této dvojakosti západní demokracie považuje egyptský jezuita zacházení s termínem „islamofobie“. Zatímco kritik islámu si ihned vyslouží označení islamofob, křesťanství a církev je možné kritizovat libovolně a bez jakýchkoliv hranic. Důvod vidí o. Boulad v ideologii politické korektnosti, která zaplavila Západ a – jak dodává - nevyhnula se ani církvi. Tento ideologický systém chválí všechno, co je cizí a multikulturní, avšak jeho ukrývaným záměrem je zničit osobní identitu lidí.

Právě pod těmito záminkami se v západním světě rozmohla móda psát o modelech dialogu s islámem „z vědeckého hlediska“. Zabývají se tím lidé, kteří nemají žádnou hlubší zkušenost s islámským světem. Když pak nabádají Evropany, aby otevírali dveře uprchlíkům, neuvědomují si, kam to povede. „S odvoláním na evangelium a Ježíšovo učení říkají věci, které jsou prostě iracionální,“ upozorňuje egyptský jezuita. Nejprve musíš hájit svoji rodinu, kulturu, identitu, a tehdy máš otvírat své dveře – tak, jak to tento kontinent činil po věky. Evropa byla vždy otevřeným světadílem, ale v současné situaci si nemůže dovolit záplavu s charakterem invaze, která bude z perspektivy budoucnosti znamenat naprostou destabilizaci."

K podstatě islámu patří jeho politický a radikální charakter – varuje ještě jednou o. Boulad. „Evropa, ale ani pastýři církve nechtějí vědět, pojmout a pochopit, čím islám je. Vytvářejí si sympatický obraz a tvrdí, že je to ten „pravdivý“, ale tak tomu není. Neposlouchejte pařížské, berlínské nebo oxfordské profesory, ale ty naše křesťanské bratry, kteří byli dříve muslimy, poslouchejte ty, kdo žijí v muslimských zemích,“ vybízí egyptský jezuita o. Henri Boulad.

Johana Bronková

Zpracováno na základě rozhovorů pro L´Osservatore Romano a Gość Niedzielny.

Převzato z www.radiovaticana.cz podrubrika Reportáže, reflexe, sloupky, článek z 20. 4. 2017 naleznete zde.

Boulad,Foto Thaler Tamas, CC BY-SA 4.0, fr.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Karol Dučák: Přispějí konverze muslimů k posilnění Katolické církve? (02.09.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (3. část) (29.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (2. část) (25.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (1. část) (22.08.2022)
Kardinál Gerhard Müller o bratrství, křesťanství a islámu (28.02.2021)
Podávat svědectví, že Bůh je láska a dobrota (25.11.2020)
Kardinál Duka: Nechci strašit, ale útoky ve Vídni souvisí s námi (14.11.2020)
Igor Chaun: Jak se chovat vůči muslimům (07.10.2019)
Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete... (08.06.2019)
Kardinál Müller: Křesťané 'se nemohou modlit jako muslimové, ani s nimi' (06.06.2019)
Muslimové konvertují na křesťanství v rekordních počtech (09.01.2019)
Co se dozvěděl konvertita z islámu o západní civilizaci (09.01.2019)
Bez křesťanského svědectví a kultury Západ nedokáže odolat islámu (06.11.2018)
Masové konverze muslimů ke křesťanství: "Lidé viděli pravý islám" (19.02.2018)
Úryvek z Modré knihy ohledně islámu, protestantismu a zednářstí (26.01.2018)
Konvertité z islámu žádají papeže v otevřeném dopise: Změňte své učení o islámu! (19.01.2018)
Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy" (25.11.2017)
Církev usnadňuje islámské podmanění Západu (13.11.2017)
Zjevila se Panna Maria ve Fatimě i proto, aby se obrátili muslimové? (18.10.2017)
Islám postrádá definici osoby (20.09.2017)
Dvě drobná svědectví (20.09.2017)
Elity z nás udělaly kolonie (07.09.2017)
* Diskrétní podmanivost nevládních organizací
* Nezřetelná hranice mezi obchodováním s migranty a humanitární pomocí
(14.08.2017)
P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit (23.05.2017)
Vyznávají muslimové křesťanského Boha? (26.04.2017)
Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury a náboženství, je odsouzen k zániku (21.04.2017)
K atentátům na koptské křesťany v Egyptě (11.04.2017)
Migrace ve světle sociální nauky církve (27.03.2017)
Arcibiskup Carlo Liberati: "Díky vlastní hlouposti se každý z nás stane muslimem." (14.03.2017)
Doporučujeme! Islám vs. Křesťanství. Scott Hahn a další: Stručně a srozumitelně. Věříme v téhož Boha? (13.01.2017)
Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí (16.12.2016)
Kardinál Burke: nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem) (13.12.2016)
Vladimír Palko T. Halíkovi: Pokud se někdo vysmívá křesťanům, nic neriskuje. V případě islámu jde rouhačovi o život (06.11.2016)
Řecko: srdce muslimských uprchlíků se lámou pro Krista (06.11.2016)
O. Samir: je třeba klást kategorické podmínky muslimským přistěhovalcům (04.11.2016)
Rakouský kardinál: Dnes každý v Rakousku ví, co je to ramadán. Ale kdo ještě zná páteční půst? (23.10.2016)
Kardinál Burke: "Křesťané a muslimové neuctívají stejného Boha! (16.10.2016)
Deset let od přednášky Benedikta XVI. v Regensburgu (06.10.2016)
Panna Maria a islám - místo Panny Marie v katolických misiích mezi muslimy (29.09.2016)
Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu (21.08.2016)
* Rémi Brague: V islámu je nejhorší návrat ke kořenům
* Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?
(09.08.2016)
Viděl jsem Pána: Úžasné mystická vidění lidí, kteří konvertovali z muslimského náboženství ke křesťanské (29.06.2016)
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK? (18.05.2016)
Modlitba za Evropu a výzva kostelních zvonů (23.03.2016)
* Křesťanští migranti jsou pronásledováni i v německých uprchlických táborech
* Chováme se nekřesťansky?
(27.02.2016)
Přednáška na téma Dříve muslim - nyní křesťan (10.02.2016)
Zastavte genocidu náboženských menšin, vyzývá Evrop. parlament (06.02.2016)
Muslim, který přemýšlí nad učením islámu, konvertuje na křesťanství (09.01.2016)
Máme s ateisty stejného Boha? (21.12.2015)
Kardinál Koch: Islámský stát je satanistická teroristická organizace (01.12.2015)
Korán nezná slitování (25.11.2015)
Islamisté začali zabíjet, když kapela zpívala: "Polib Ďábla!" Náhoda !? (18.11.2015)
Osm let od řezenského projevu o islámu - měl papež Benedikt pravdu? (17.11.2015)
A co když odpovědí na islamizaci je evangelizace? (06.11.2015)
Když katolický biskup pokřtí svého muslimského otce (06.11.2015)
Apoštolský vikář Aleppa: Islámský stát stvořily mocnosti tohoto světa (06.08.2015)
Evropa jako Kosovo (19.04.2015)
Exorcista Amorth: "ISIS je satan" (19.04.2015)
Džihádisté zničili kostel Panny Marie právě na Velikonoční neděli (07.04.2015)
Terorista z ISIS zázračně uviděl Ježíše a odmítl islám (doplněno) (04.03.2015)
Můj půst a 21 popravených křesťanů (23.02.2015)
Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství (16.02.2015)
Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu! (12.02.2015)
Budhismus: Co je to přesně? (30.12.2014)
Doporučujeme k ujasnění: O sadismu a genocidě (01.12.2014)
Londýn: Azylové domy pro konvertity (29.11.2014)
Islámský stát proti katolické církvi (07.11.2014)
Musíme otevřít dveře křesťanům v Iráku (21.08.2014)
Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku (21.08.2014)
Petice vyzývá OSN, aby zastavila genocidu křesťanů v Iráku (21.08.2014)
Křesťanská knihovna zapálena muslimskými extrémisty (13.03.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 04. 2017 | 4144 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.radiovaticana.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace