Zajímavé...

O Blaženosti a Radosti

Vážení
s důvěrou v možnost porozumění Vám posílám další kratičký příspěvěk.V písni o Panně Marii se zpívá: „požíváš teď oné blaženosti připravené tobě od věčnosti od dobroty Boha věčného…“

Blaženost, která nekončí, je tedy pro nás připravena až v nebi. Blaženost, kterou můžeme prožít zde na zemi, není trvalá. Je jako lehký vánek, který přijde a zase odejde. Můžeme si ji přát, ale nemůžeme ji uchopit a podržet. O trvalé blaženosti smíme jenom snít. Tak jako blaženost je pomíjivá, tak i její prožitek je projekcí objektivního se subjektem. V duchovním smyslu nejvyšší blažeností je být v blízkosti Boha, patřit na Něho, vidět Jeho Tvář. Kdo očekává naplnění pocitu blaženosti od člověka – ať už přítele, druha, člena rodiny, bývá většinou zklamán. Vždyť důvěřovat lze jedině Bohu a ne člověku. Tolikrát jsme se o tom přesvědčili, a přesto se nenecháme odradit od marného očekávání blaženosti, odkud nemůže nikdy přijít. Své naděje nevkládáme v Boha, očekáváme více od sebe a od lidí okolo nás. V mládí se rádi necháme unést každou příležitostí na hluboký prožitek blaženosti s někým, koho milujeme. Když jsme zklamáni, octneme se v nebezpečí ztráty vší naděje. Některá náboženství zakládají celou nauku víry na obřadech směřujících k vytváření individuálního duchovního stavu blaženosti jako nejvyššího životního cíle. Ale všechna úsilí v tomto směru končí nezdarem, protože směřují k povznesení slasti a blaha nad ostatní hodnoty života.

Jinak se to má s pocitem radosti. Na rozdíl od blaženosti není radost uzavřená sama do sebe. Naopak, potřebuje se sdílet. V tomto smyslu stojí v určité opozici vůči blaženosti. Protože radost nevzniká jako prožitek uzavřený do sebe, jako pocit, který je jedině mým vlastnictvím, pak se musí vymezit i vůči všemu ostatnímu jako součást celku. Člověk prožívající radost se spojuje s něčím, co ho přesahuje, proto se nemůže uzavřít do sebe, ale otevírá se tím, že zpřístupňuje své nitro ke sdílení tohoto pocitu s ostatními lidmi kolem. Opravdovou může být radost jen tehdy, když je upřímná a když najdu někoho, s kým ji budu sdílet. Kdo to nedokáže, kdo nedokáže své nitro otevřít, nemůže prožívat ani plnost radosti, je odsouzen k samotě, k trvalé nespokojenosti. Kdysi jsem se účastnila ankety: Jak si představuješ ideálně prožitou dovolenou? Mnoho lidí odpovědělo tak, že pro ně není důležité kde a jak ji budou prožívat, ale s kým.

Svůj život buduji buď na hledání blaženosti či slasti, která je ryze individuální, anebo na hledání toho, co nás spojuje, na hledání společných dober, ve vztazích s ostatními. Ani jedno, ani druhé není snadné. Máme takové vztahy, jaké si sami vybudujeme. Mohou být dobré, když budou založeny na upřímnosti, otevřenosti a pravdivosti. Takové vztahy se osvědčí i ve složitých situacích, protože nezklamou a stanou se oporou. Mohu však budovat své vztahy na základě osobních sobeckých zájmů a očekávání. Takové vztahy nevydrží a mohou mi přinést užitek jen v tom, že mne donutí změnit své názory a postoje. Všechny vztahy jsou založeny na interakci a směřují k ní. Bez interakce není života. Proto bych měl vynaložit veškeré úsilí a schopnosti k budování opravdových a dobrých vtahů. Pak se nemám čeho obávat. Budu-li smutný, najde se jistě v mém okolí ten, který mě potěší, Budu-li prožívat štěstí, úspěch, zvětší se tím více, čím víc z něho předám ostatním, Prožitek radosti je jako vlny na moři, které se přelévají jedna v druhou a nic neztrácejí ze své moci a dohromady tvoří velkou sílu – oceán.

Největší překážkou pro člověka, který chce budovat dobré vztahy, je, že nedokáže využívat základního kamene pro tuto bezpečnou stavbu svých vztahů, kterým je pravda. Buď je to strach, nebo je zábranou vžitá konvence, nebo je to osobní nesmělost, nejistota, zdrženlivost, nebo dokonce neznalost a nechápavost. Už odmala se děti učí zakrývat své pravé pocity. Nepřiznají za žádných okolnosti své matce nebo otci nedostatek pozornosti či lásky a používají náhradní prostředky, jako vzdor, sobeckost, netrpělivost, prosazování sebe všemi možnými způsoby, odpírání poslušnosti atd. Ani v pubertě a často ani v dospělosti se neodváží přiznat pravdu o tom, co od druhých očekávají, protože nechtějí upozornit na svou slabost, na svou nemohoucnost. Kolika nedorozuměním by se předešlo, kdyby lidé navzájem byli ochotni si říci pravdu, „nalít si čistého vína“. Místo toho kamuflují své pravé pocity a raději se uchylují ke lži, než aby otevřeně přiznali pravdu. V důsledku toho pak často nedokáží být upřímní ani sami k sobě, čímž si pak zcela uzavírají cestu k opravdovému radostnému životu. Největší překážkou toho bývá neschopnost pokory. Stejně jako se můžeme učit budovat naše vztahy, tak bychom se společně s tímto úsilím měli snažit o ctnost pokory vůči sobě samým – (tj. umění přijmout sebe takového, jakým jsem) a vůči druhým – v ochotě být jim nápomocen (postojem, službou, milosrdenstvím). To proto, že dobré vztahy mají svůj základ v pokoře. Když si zvolíme jako příklad života stavbu budovy, tak její celek tvoří veškeré množství stavebního kamene, nebo cihel, vztahy lze přirovnat k maltě jako pojítku - a konstrukcí, která celou stavbu udržuje a zpevňuje, je Ježíš jako nejvyšší Pravda, která dává celé stavbě smysl, vznosnost a krásu.

Přijměme proto Pravdu – Boha, buďme pevni v této Pravdě nejen tím, že ji přijmeme, ale že k ní i přilneme, a spojíme se v ní v jediný celek k dokonalé oslavě Boha jako Stvořitele, Boha jako dárce všech darů, Boha, jako nejvyšší Moudrosti a Lásky.

Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj, Ty jsi na trůnu.
Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj, Boží Beránku.
Píseň vděčnosti Ti zpívám za Tvůj Kříž, píseň vděčnosti Ti zpívám za Tvou Krev.
Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj, Pane můj, Boží Beránku.

Libuše Šumavská


Sdílet

Související články:
Pouť ke svaté Anežce České v Hrádku u Znojma (08.11.2022)
Memoriál otce Jeronýma (09.09.2022)
Pouť ke sv. Jakubovi v Konicích (19.07.2022)
Příměstský letní tábor ve Znojmě (01.07.2022)
Poutní zájezd do Jihlavy (01.07.2022)
Ekumenická bohoslužba ve Znojmě (13.01.2022)
Australská odysea II. (05.11.2021)
Svatováclavská pouť ve Znojmě 2021 (17.09.2021)
Znojemské farní vinobraní 2021 (10.09.2021)
Evangelium pro dnešní den - pondělí 23.8. 2021 (23.08.2021)
Výzdoba kostela sv. Mikuláše ve Znojmě (25.11.2020)
Svatováclavská pouť ve Znojmě (23.09.2020)
Zprávy farností Znojma - červenec a srpen 2020 (07.07.2020)
Slavnostní odhalení pamětní desky politickým vězňům (21.06.2020)
Postní doba ve Znojmě (06.03.2020)
Postní duchovní obnova ve Znojmě (17.02.2020)
Adventní koncerty ve Znojmě v Louce (30.11.2019)
Znojemské historické vinobraní 2019 (09.09.2019)
Cyklistický výlet astronomů do Znojma (02.08.2019)
Pobožnosti Křížové cesty v postní době ve Znojmě 2019 (12.03.2019)
Jednodenní postní duchovní obnova 2019 ve Znojmě (12.02.2019)
Pozvánka na Chvály v kostele sv. Jana Křtitele ve Znojmě (04.02.2019)
Zprávy farností Znojma - říjen 2018 (09.10.2018)
Znojemské historické vinobraní 2018 (13.09.2018)
Zprávy z farností Znojma - červen a prázdniny 2018 (30.05.2018)
Zprávy farností Znojma - Velikonoce 2018 (24.02.2018)
Zprávy farností Znojma - Postní doba 2018 (07.02.2018)
Pobožnosti Křížové cesty v postní době ve Znojmě 2018 (07.02.2018)
Zprávy farností Znojma - leden a únor 2018 (04.01.2018)
Zprávy farností Znojma - prosinec 2017 (02.12.2017)
Znojemské historické vinobraní 2017 (03.09.2017)
Pouť u obrazu Panny Marie Znojemské v kostele sv. Kříže ve Znojmě (22.08.2017)
Večer chval u sv. Jana Křtitele ve Znojmě (22.08.2017)
Mše svatá u kaple Samaritánky na Hradišti ve Znojmě (22.08.2017)
Setkání u Svatého Kamene za Hnanicemi (01.06.2017)
Biřmování ve Znojmě (25.05.2017)
Zprávy z farností Znojma - květen 2017 (23.04.2017)
Velikonoce 2017 ve farnosti sv. Mikuláše a sv. Kříže ve Znojmě (28.03.2017)
Pobožnosti Křížové cesty v postní době ve Znojmě 2017 (27.02.2017)
Zprávy z farností Znojma - březen - postní doba 2017 (27.02.2017)
Dokument Pánovi psi (09.02.2017)
Zprávy z farností Znojma - únor 2017 (31.01.2017)
Zprávy z farností Znojma - prosinec 2016 (30.11.2016)
Duchovní koncerty v kostelích ve Znojmě - Advent a Vánoce 2016 (30.11.2016)
Večer chval ve Znojmě (17.11.2016)
Zprávy farností Znojma - listopad (08.11.2016)
Zprávy ze Znojma - září 2016 (05.09.2016)
Znojemské historické vinobraní 2016 (02.09.2016)
Večer chval ve Znojmě (22.04.2016)
Základní informace o farnostech a bohoslužbách FATYMu Vranov (11.01.2016)
Ekumenická bohoslužba ve Znojmě (07.01.2016)
Večer chval ve Znojmě (14.11.2015)
Zprávy farností Znojma - září 2015 (03.09.2015)
Znojemské historické vinobraní (03.09.2015)
Poutní slavnost u obrazu P. Marie Znojemské Pomocnice křesťanů (03.09.2015)
Mons. Jindřich Bartoš oslaví 60 let svého života (02.07.2015)
Zprávy farností Znojma - červenec a srpen 2015 (27.05.2015)
Zprávy farností Znojma - červen 2015 (27.05.2015)
Velikonoce 2015 ve farnosti sv. Mikuláše a sv. Kříže ve Znojmě (25.02.2015)
Pobožnosti Křížové cesty v postní době 2015 ve Znojmě (09.02.2015)
Jednodenní postní duchovní obnovy v dominikánském klášteře ve Znojmě (09.02.2015)
Únor a postní doba 2015 ve farnostech Znojma (09.02.2015)
Duchovní koncerty v kostelích ve Znojmě - advent a Vánoce 2014 (12.12.2014)
Výstava betlémů a vánočních pohlednic (11.12.2014)
Adventní koncerty v Louce (11.12.2014)
Zprávy ze Znojma - listopad 2014 (05.11.2014)
Bohoslužby ve Znojmě (13.10.2014)
Znojemské historické vinobraní 2014 v kostele sv. Mikuláše (12.09.2014)
Výstava jiřin a měčíků ve Znojmě - Louce (11.08.2014)
Františkánská odpustková slavnost PORCIUNKULE (21.07.2014)
Život farností Znojma - červen 2014 (20.06.2014)
Pouť v Hrádku u Znojma (19.06.2014)
Zprávy ze Znojma - červenec a srpen 2014 (17.06.2014)
Zprávy ze Znojma - červen 2014 (17.06.2014)
Zprávy ze Znojma - květen 2014 (23.04.2014)
Život farností Znojma - duben 2014 (05.04.2014)
Velikonoční bohoslužby ve Znojmě (30.03.2014)
Život farností Znojma - březen 2014 (08.03.2014)
Zprávy ze Znojma - březen 2014 (22.02.2014)
Život farností Znojma - únor 2014 (04.02.2014)
Život farností Znojma - leden 2014 (01.01.2014)
Betlémské světlo (17.12.2013)
Zpravodaj Život farností Znojma - prosinec 2013 (11.12.2013)
Tradiční setkání politických vězňů komunistického režimu ve Znojmě - Louce (30.10.2013)
Zprávy ze Znojma - listopad 2013 (30.10.2013)
Život farností Znojma - říjen 2013 (15.10.2013)
Požehnání restaurovaných Božích muk u Havraníků (04.09.2013)
Znojemské historické vinobraní 2013 - Kostel sv. Mikuláše na Mikulášském náměstí (04.09.2013)
20. výročí posvěcení poutní kaple Panny Marie Bolestné - Popice u Znojma (30.07.2013)
Františkánská odpustková slavnost PORCIUNKULE (30.07.2013)
Několik aktuálních pozvání (01.07.2013)
Život farností Znojma - červen 2013 (04.06.2013)
Zprávy ze Znojma - červen - srpen 2013 (29.05.2013)
Život farností Znojma - květen 2013 (05.05.2013)
Zprávy ze Znojma - květen 2013 (28.04.2013)
Život farností Znojma - duben 2013 (13.04.2013)
Velikonoce 2013 ve farnosti sv. Mikuláše ve Znojmě (18.03.2013)
Zprávy ze Znojma - březen 2013 (05.03.2013)
Pobožnosti Křížové cesty v postní době ve Znojmě (16.02.2013)
Život farností Znojma - únor 2013 (16.02.2013)
Život farností Znojma - leden 2013 (12.01.2013)
Zpravodaj Život farností Znojma - prosinec 2012 (15.12.2012)
Rozpis zpovídání před Vánocemi 2012 ve Znojmě u Svatého Kříže (15.12.2012)
Advent a Vánoce ve Znojmě (27.11.2012)
Adventní koncerty ve Znojmě - Louce (24.11.2012)
Výstava Betlémů a vánočních pohlednic ve Znojmě - Louce (24.11.2012)
Zprávy ze Znojma - listopad 2012 (06.11.2012)
Zprávy ze Znojma - říjen 2012 (26.09.2012)
Znojemské historické vinobraní 2012 (10.09.2012)
Znojemské vinobraní 2012 (10.09.2012)
Zpravodaj Život farností Znojma - září 2012 (02.09.2012)
Zajimavý citát č. 3 (31.08.2012)
Život farností Znojma - červen 2012 (12.06.2012)
Zprávy ze Znojma - červen - srpen 2012 (30.05.2012)
Život farností Znojma - květen 2012 (12.05.2012)
Zprávy ze Znojma - květen 2012 (25.04.2012)
Velikonoce 2012 ve farnosti sv. Mikuláše ve Znojmě (26.03.2012)
Zemřel pan Karel Hlaváč ze Znojma (28.02.2012)
Jednodenní postní duchovní obnova pro ženy ve Znojmě (20.02.2012)
Zprávy ze Znojma - postní doba 2012 (20.02.2012)
Jednodenní postní duchovní obnova pro muže ve Znojmě (20.02.2012)
Vzpomínka na oběti komunismu (07.11.2011)
Poděkování za úrodu (13.09.2011)
Zprávy ze Znojma - září 2011 (05.09.2011)
Program farnosti sv. Mikuláše v roce 2011 během Znojemského vinobraní (05.09.2011)
Františkánská odpustková slavnost PORCIUNKULE (30.07.2011)
Jaká byla primice (05.07.2011)
Primice ve Znojmě (04.07.2011)
Zprávy ze Znojma - prázdniny 2011 (16.06.2011)
Zprávy ze Znojma - červen 2011 (01.06.2011)
Život farností Znojma - červen 2011 (30.05.2011)
Lectio divina na faře pří dominikánském kostele Nalezení sv. Kříže ve Znojmě (12.05.2011)
Život farností Znojma - duben 2011 (06.04.2011)
Život farností Znojma - březen 2011 (03.03.2011)
Zpravodaj Život farností Znojma - únor 2011 (02.02.2011)
Pozvánka na jazz-rockový koncert u sv. Mikuláše ve Znojmě (12.01.2011)
Život farností Znojma - leden 2011 (03.01.2011)
Zprávy ze Znojma - leden a únor 2011 (18.12.2010)
Děravé Vánoce (05.12.2010)
Zprávy ze Znojma - Advent - Vánoce 2010 (02.12.2010)
Vzpomínkové setkání 17. listopadu (10.11.2010)
Adorace za nenarozené děti (07.11.2010)
Život farností Znojma - listopad 2010 (02.11.2010)
Život farností Znojma (18.10.2010)
Triduum ke svátku Panny Marie Bolestné ve Znojmě - Hradišti (28.08.2010)
Zprávy ze života farnosti u sv. Mikuláše ve Znojmě (05.07.2010)
Otevření kostela sv.Alžběty ve Znojmě po opravě (03.07.2010)
STOP GENOCIDĚ ve Znojmě (20.04.2010)
Přednášky pro manžele na faře u sv. Mikuláše ve Znojmě 19. 4. 08 (21.03.2008)
| Autor: Marie Naděžda Drtinová | Vydáno dne 01. 06. 2013 | 7711 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace