Mimo oblast FATYMu

Nový oltář na Petrově

Tříkrál Brno 2010 Přinášíme informace o novém oltáři na Petrově. Záznam ze svěcení můžete shlédnout ZDE.

Demontáž stávajícího obětního stolu v katedrále sv. Petra a Pavla * 7. dubna 2021

Svěcení nového oltáře

V den 130. výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově, která se každoročně připomíná 21. května, posvětí brněnský biskup Vojtěch Cikrle nový obětní stůl a další prvky nového presbytáře hlavního chrámu diecéze.

Protože počátky chrámu na petrovském kopci sahají až do 70. let 12. století a následně prošel několika přestavbami, není známo, kdy přesně byl chrám vysvěcen. Výročním dnem památky posvěcení brněnské katedrály byl tedy stanoven 21. květen. Právě v tento den roku 1891 posvětil v pořadí osmý sídelní biskup brněnské diecéze a pozdější olomoucký kardinál František Saleský Bauer nový jedenáct metrů vysoký oltář katedrály zhotovený z limbového dřeva, který zdobí postavy dvanácti apoštolů.

Nový návrh presbytáře: Říčný – Todorov - Říčná

Nové řešení obětního stolu i dalšího vybavení presbytáře, je realizováno podle návrhu tvůrčího kolektivu architektů Michala Říčného, Petra Todorova a Magdaleny Říčné, jejichž návrh byl nejvíce oceněn ve výtvarné soutěži o návrh úpravy liturgického prostoru v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, která byla vyhlášena v únoru 2019. Jejím cílem bylo sjednocení dominantních prvků v současném presbytáři, tedy obětního stolu, ambonu, přenosné sedes (sedadlo pro celebranta), oltářních svícnů, svícnu pro paškál a procesního kříže.

Demontáž

Dne 7. dubna 2021 byla provedena demontáž stávajícího obětního stolu, který se brněnský biskup Vojtěch Cikrle rozhodl věnovat kapli sv. Jana Nepomuckého v Papežské koleji Nepomucenum v Římě, kam bude později převezen. (Současný obětní stůl váží cca 1,1 tuny a jeho autorem je řezbář, sochař a restaurátor Jaroslav Vaněk, autor mj. petrovského betléma. Do katedrály byl umístěn v roce 1984.) V římské kapli je dosud jen dřevěný obětní stůl, který není pevně osazený.

Římský pozdrav

Rektor Papežské koleje Nepomucenum v Římě do Brna vzkazuje:

Vážíme si a s radostí vítáme rozhodnutí brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho, který věnoval dosavadní oltář z katedrály do seminární kaple v Nepomucenu. Pro samotnou instalaci "staronového" oltáře v seminární kapli je třeba ještě připravit statické vypodložení kněžiště. Odborné kamenické práce se ujme v nejbližší době akademický sochař Petr Váňa, pro kterého to nebude první úkol, který v římské koleji realizuje. Oltář z brněnské katedrály se stane symbolickým pojítkem mezi místní katolickou církví v České republice a papežskou kolejí v Římě.“

Papežská kolej Nepomucenum v Římě byla založena v roce 1929 a jejím úkolem bylo vychovávat kněze pro službu v Československu. Během své dlouhé historie jí prošli seminaristé, kněží a budoucí biskupové, kteří působili ve vlasti i v exilu. Za všechny bychom mohli zmínit emeritního pomocného biskupa Petra Esterku, který má velké zásluhy pro službu krajanů nejen v USA. Z mladých kněží pak například faráře katedrály sv: Petra a Pavla - P. Tomáše Koumala, P. Petra Šikulu, faráře v nové zřízené brněnské farnosti Nová Líšeň, který byl v letech 2013 – 2018 v Nepomucenu rektorem. Ve funkci vystřídal dosavadního rektora Mons. Dr. Jana Mráze, nyní faráře v kostele sv. Tomáše v Brně, který v Římě působil dvacet let.

První kroky k realizaci nových prvků

„Jako první krok byla vypracována přesná výrobní dokumentace, dle které budou jednotlivé předměty zhotovovány,“ uvedl před časem architekt Petr Todorov.

„ Na tomto základě byl vytvořen digitální model, který byl na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Fakulty strojní VUT v Brně prověřen z hlediska pevnosti, stability a únosnosti. Dále byly zahájeny podrobné konzultace s příslušnými řemeslníky – kovolitci, modelářem, specialistou na patinaci a kameníkem a byly provedeny segmenty dílčích pracovních modelů pro prověření dimenzí, proporcí a měřítka bronzových struktur. Poté následovala specifikace technologických postupů, příprava modelů jednodušších částí a chystají se vzorky povrchů bronzu a jeho patinace,“ upřesnil architekt.

Z historie do budoucnosti

Umělcům minulosti, kteří se podíleli na jedinečné výzdobě katedrály sv. Petra a Pavla, dominuje Ondřej Schweigl, nazývaný „moravský Michelangelo“, který se stal po dlouhou dobu rozhodujícím umělcem činným při výzdobě kostela i jeho vybavení, souvisejícího s přeměnou kostela v katedrálu.

K řadě zvučných jmen historie, se ve 20. a 21. století připojují novodobí tvůrci – desková křížová cesta po obvodu chrámu od brněnského sochaře Jiřího Marka je originální tím, že prvních několik zastavení umělec vytvořil v padesátých letech minulého století, a když koncem 20. století své dílo dokončil, byl jeho umělecký rukopis zcela jiný.

Kromě kaple Zvěstování Páně (O. Schweigl) byla v roce 2005 v severním vchodu katedrály zpřístupněna nová adorační kaple Těla Kristova, jejíž oltář i interiér navrhl a realizoval velehradský umělec Otmar Oliva.

K současným dílům patří také památník sv. Cyrila a Metoděje nedaleko chrámu autorů Vladimíra Matouška a Ing. arch. Radima Horáka, který v Jubilejním roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 6. června 2013 slavnostně požehnal biskup Vojtěch Cikrle.

„Brněnští architekti Říčný-Todorov-Říčná se nyní připojují k těm, jejichž stopa bude na Petrově nesmazatelně zaznamenána,“ konstatuje biskup Cikrle.

Za sv. Zdislavou na Petrov

Pro vložení do obětního stolu vybral biskup Vojtěch Cikrle ostatky svaté Zdislavy, rodačky z brněnské diecéze – z Křižanova. Na Petrově se tedy mohou věřící obracet ve svých modlitbách nejen ke sv. Petru a Pavlovi, patronům katedrály i celé brněnské diecéze, ale nově také k vyhledávané a uctívané patronce rodin.

„Zdislava z Křižanova byla úžasnou ženou. V duchovní oblasti vyvěrala její krása z napojení na Boha. Právě z něho čerpala prostřednictvím modlitby a svátostí všechno potřebné k tomu, co na ní i dnes obdivujeme. Jako železo ponořené do ohně přebírá jeho vlastnosti, začíná svítit, hřát a navíc se stává tvárné, tak se do Boha ponořená Zdislava stávala milující dívkou, manželkou, matkou i lékařkou nemocných a chudých, kteří s důvěrou vyhledávali její pomoc a byli zázračně uzdravováni tělesně i duchovně. Mám radost, že její poslání chránit a povzbuzovat rodiny je stále živé,“ říká biskup Vojtěch Cikrle.

Svatá Zdislava byla spolu se sv. Janem Sarkanderem prohlášena papežem Janem Pavlem II. za svatou dne 21. května 1995 v Olomouci. Od jejího narození uplynulo v roce 2020 osm set let.

V Brně dne 6. dubna 2021
Martina Jandlová
tisková mluvčí


Odkaz na fotogalerii ZDE


Tříkrál Brno 2010Tříkrál Brno 2010

Sdílet

Já a svatí

Svaté žádné neznám. (Počet hlasů: 9)
(4.39 %)

Svaté znám, ale neuctívám. (Počet hlasů: 7)
(3.41 %)

Mám svého oblíbeného svatého. (Počet hlasů: 24)
(11.71 %)

Mám silnou zkušenost s mocnou přímluvou světců. (Počet hlasů: 165)
(80.49 %)Celkem hlasovalo: 205
Související články:
Novoroční pastýřský list otce biskupa Jana Baxanta (02.01.2023)
Setkání prvokomunikantů v Brně (11.10.2022)
Pozvánka na slavnostní bohoslužbu a uvedení do úřadu nového brněnského biskupa Mons. Pavla Konzbula (11.06.2022)
Tip na výlet nejen v postní době (08.04.2022)
Emeritní generální vikář Jiří Mikulášek oslaví osmdesátiny (24.01.2022)
Synoda 2021 - 2023 krok za krokem (13.10.2021)
Aktuální informace o procesu blahořečení služebníku Božích Václava Drboly a Jana Buly (21.07.2021)
Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti (04.06.2021)
Slovo otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (09.02.2021)
Projekt Náš společný domov (06.11.2020)
Na výstavě v Brně je také socha z Vranova nad Dyjí sv. Jana Sarkandera (07.07.2020)
Velká rodina malých dárců se rozrůstá (15.12.2018)
Zpívané nedělní nešpory (07.12.2017)
Tip na volbu nového prezidenta ČR (02.12.2017)
Dny otevřených dveří na Biskupském gymnáziu v Brně (19.11.2017)
Hra "Poklady brněnské diecéze" (14.06.2017)
Vranov u Brna – po stopách poutní tradice (28.05.2017)
Podpora diecéze i farnosti - pomůžete nám? (12.05.2017)
Nad Petrovem vzlétne 240 balónků (23.04.2017)
Přehled významných akcí v roce 2017 u příležitosti 240. výročí založení naší diecéze (10.01.2017)
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k založení diecéze (10.01.2017)
Modlitba k 240. výročí založení brněnské diecéze (05.01.2017)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 05. 06. 2021 | 758 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace