Zajímavé...

Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek)

sv. Josef, foto: Andreas Praefcke, CC BY 3.0, sk.wikipedia.org Tato Novéna ke svatému Josefovi spočívá v tom, že se devět dní čtyřikrát denně, nezáleží kdy a kde, obracíme ke svatému Josefovi podle následujících myšlenek: * Jeho věrnost svěřené milosti, * věrnost při rozvíjení vnitřního, duchovního života, * láska k nejsvětější Panně Marii, * láska k Božímu dítěti

(Jiná)

Novéna ke sv. Josefovi


(která vyšla na fatym.com v roce 2017)

www.fatym.com
(18. 3. 2017


@@@@@@@


Novéna ke sv. Josefovi
podle následujících myšlenek


1. Jeho věrnost svěřené milosti. Rozjímej o tom aspoň minutku, děkuj Bohu a pros ho, aby ti na přímluvu svatého Josefa udělil dar věrnosti povolání.

2. Je věrnost při rozvíjení vnitřního, duchovního života. Jako v prvním případě, uvažuj, děkuj a pros.

3. Jeho láska k nejsvětější Panně Marii. Uvažuj, děkuj a pros.

4. Jeho láska k Božímu dítěti. Uvažuj, děkuj a pros.

Každodenní modlitba během Novény

Svatý Josefe, slavný patriarcho, tebe si dnes volím za svého ochránce. Tebe budu ctít a milovat, jak tě ctili Ježíš a Maria. Přijmi tento slib a dej, abych byl vždy hodným tvé ochrany a pomoci. Vypros mi milost u Ježíše Krista, abych vždy zůstal pevným ve víře, oddaným do Boží vůle, usilovným a svědomitým v plnění svých povinností a zvlášť, abych svůj život dokonal v Boží milosti.

Svatý Josefe, věrný ochránče našeho Spasitele a blahoslavené Panny Marie, tobě svěřuji všechno, co jsem a co mám. Pro tvou hlubokou pokoru a tichost, pro dokonalou trpělivost a poslušnost tě prosím, posiluj mě v duševních a tělesných trápeních, buď mou radou a posilou. Buď mi rádcem v pochybnostech, ochraňuj mě v pokušeních, potešuj mě ve zkouškách života, ale zvlášť stůj při mně v úzkostech posledního boje, když budu odcházet z tohoto světa. Zastaň se mě v této chvíli a vypros mi milost, abych, podobně jako ty, klidně umíral. Amen.

Na závěr Novény

Svatý Josefe, můj nejmilejší patrone, skončil jsem devítidenní pobožnost. Devět dní jsem setrvával v modlitbách při tobě a důvěrně jsem tě vzýval o pomoc. Proto tě prosím, nepropouštěj mě od sebe bez potěšení, aby moje důvěra, kterou v tebe mám, nebyla zahanbená, ale aby moje úcta k tobě byla stále vroucnější. Prosím tě, předestři mou prosbu Ježíši Kristu. On tě za svého pozemského života nazýval svým otcem a ve všem ti byl oddaný a poslušný. On tvou žádost jistě i teď splní. Pokud by ale tato moje prosba byla proti jeho božské vůli a proti spasení mé duše, vypros mi u něj jinou milost, mé duši více potřebnou. Nechť tato devítidenní pobožnost slouží k rozmnožení tvé slávy v nebi a k větší úctě a slávě na zemi. Amen.

(Na Fatym.com vydáno 12. 3. 2018; 10. 3. 2021 - 4042 přečtení)

Převzato z http://modlitba.sk/, článek ze 4. 3. 2018 naleznete zde.

Na těchto stránkách najdete také

Marcová pobožnosť k úcte sv. Jozefa

(Modlitby na každý den měsíce března)


http://modlitba.sk/?p=11991
(3. 3. 2018)


sv. Josef

Sdílet

Rok sv. Josefa

Ani netuším, že papež vyhlásil od 8. 12 2020 do 8. 12. 2021 Rok sv. Josefa. (Počet hlasů: 1089)
(20.04 %)

Někde jsem to zaslechl, ale zatím mě to míjí. (Počet hlasů: 773)
(14.23 %)

Rád bych v rámci tohoto roku něco svatojosefovského vykonal, ale ještě jsem se k tomu nerozhýbal. (Počet hlasů: 905)
(16.66 %)

Už jsem se zúčastnil drobné akce k uctění sv. Josefa. (Počet hlasů: 795)
(14.63 %)

Denně se k sv. Josefovi obracím a rád se účastním pobožností k sv. Josefovi. (Počet hlasů: 931)
(17.14 %)

Dokonce se snažím šířit úctu k sv. Josefovi. (Počet hlasů: 940)
(17.30 %)Celkem hlasovalo: 5433
Související články:
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (17.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 03. 2021 | 4888 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.modlitba.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace