Zajímavé...

Nespadněte do pasti New Age!

Kyvadlo, Antranias, CCO 1.0, http://pixabay.com Jednoho dne jsem si udělala pohodlí na svém starém gauči. Tolik očekávaná kniha v mých rukou pořádně vážila. Dobré znamení, pomyslela jsem si. Nejsem si jistá, co jsem vlastně očekávala, když jsem otevřela první stránky...,

..., , ale obvykle mám jen málo očekávání od memoárů. Vím, že lidé vyprávějí své příběhy a já, čtenář, mohu nebo ani nemusím vnímat, jak se jejich životy prolínají s mým.

Tentokrát jsem však byla trochu překvapená a velmi zklamaná. Autorkou byla žena, která byla vychovávána v duchu katolické víry. Svou knihu okořenila vyprávěním o energetickém léčení svého syna v předškolním věku, čtení horoskopů, přičemž její budoucnost přečetla věštkyně, když měla deset let. (!) Jestliže vnímala osobně Boha, pak to musela být ONA, která se vnímala jako Bůh.

Pokud ve výše uvedeném odstavci nic neuvidíte, je čas na pár slov o tomto. Už tolik zbožných křesťanů upadlo do pastí New Age - s přesvědčením, že mohou využívat takové praktiky jako jóga nebo kontemplativní modlitba (vyprázdnění mysli založené na východních meditačních praktikách). Jak se chránit před tím, co se zdá být dobré, ale ve skutečnosti je nebezpečné a škodlivé pro naše duchovní blaho? Jak se potom dokážeme postavit proti nevyhnutelnému útoku, a to jak od těch, kteří jsou proti našemu katolickému vyznání víry, jakož i od samotného protivníka?

Toto jsou legitimní otázky, které nelze v krátkém článku zcela prozkoumat. Mým nejlepším úsilím je nabídnout vám několik základních bodů, které vám pomohou začít, ale věřte mi, je to komplikované. Čím hlubší je váš duchovní růst, tím jsou útoky mizivější.

Péče o mysl

Duchovní útok vždy začíná v mysli, proto je velmi důležité modlit se - často - k našemu strážnému andělovi, abychom uchránili vlastní myšlenky a představy. Jakmile se objeví zkažená myšlenka nebo obraz, které se zdají být neškodné, pravděpodobně nás začne "bavit". A pak začíná kaskáda: jeden malý vstupní bod se stává vstupní branou pro očividné zlo.

Chraňte sebe praktikováním péče o mysl. To znamená naplňovat svou mysl tím, co je skutečně dobré, krásné a pravdivé. Vše, co nás obklopuje a do čeho se noříme, tomu přímo věříme, přijímáme a nakonec se tím stáváme. Satan rád útočí na naše emoce, a i ty jsou součástí ďábelské posedlosti. Posedlost ovlivňuje mysl i srdce až do bodu, kdy se začnete pohybovat nad rámec jednoduchých pokušení a využijete například alternativní typ terapie (např. akupunktura), protože zoufáte od bolesti.

Není snadné definovat postupy New Age, protože mnohé z nich byly integrovány do našich životů. Jedním z příkladů centrované modliby je jóga. Stala se jakoby velmi běžnou a často se přehlíží, toleruje nebo zcela akceptuje. Lidé se někdy zlobí, když ji zpochybňují, protože mohou osobně využít "výhody" těchto praktik.

Obecně řečeno, vyhýbejte se následujícím: věštění, seancím, jasnovidcům, "léčitelům", východní meditaci, reiki, qi gongu, astrologii (včetně horoskopů), lidem, kteří čtou z dlaní, tarotovým kartám, akupunktuře, ayurvédě, enneagramu, čemukoliv okultnímu, čarodějnictví.

Moje osobní zkušenost s New Age

Většina lidí si neuvědomuje způsoby, kterými okultní a New Age hnutí proniklo do naší společnosti, zejména kvůli plíživému ateismu, amorálnosti a nedostatku víry v peklo, zlo nebo samotného ďábla. Žijeme v kulturním prostředí, které překypuje fascinací zombíky, upíry, čarodějnicemi a čaroději, ale stejně tato společnost má tendenci vnímat svaté, klidné a boží věci spíše než nudné a nezáživné. Jak se blíží Halloween, vidíme nárůst fascinace kultů a okultismu, temného umění a černé magie. Jsou lákavé, protože jsou zakázané, strhávají pozornost na padlou přírodu a vytrhávají z vlažných rutin. Když se bojíme, musíme být bdělí a ostražití, a přiznejme si to: někteří z nás si užívají vzrušení ze strachu. Síly temnoty jsou však ty, před kterými nás Bůh výslovně varoval, abychom se jim vyhýbali pro dobro našich duší.

O tomto tématu mluvím odvážné a horlivě, protože mám z ní osobní zkušenost. Navštěvovala jsem katolickou školu v osmém ročníku a byla jsem hroznou zvědavostí přitahována poznávat všechny nadpřirozené věci - ale ne takové, které by byly výhradně svaté. Chtěla jsem se ponořit do propasti neznáma, zažít levitaci a mít "dar" jasnovidectví. Chtěla jsem médium, které by vyléčilo mou minulost a veštkyni, která by mi předpověděla budoucnost. Vnímala jsem astrologii jako "vědu". Brala jsem Ouija desku a jiné "party" hry jako neškodnou zábavu. Moje fascinace duchovním světem se zesílila, když jsem četla knihy o strašidlech a příšerách. Byl to tajný život, ve kterém byla čistá tma, ale já jsem to vnímala jako formu světla - osvícení.  

CCO, pixabay.com


Čím víc jsem se zdokonalovala, tím víc jsem toužila po dalších zkušenostech. Byla to spirála do ďábelské říše, o které jsem se neměla jak dozvědět. Ale když se do mého života vkradly duchovní "děje" - nejprve pomalu, pak více a více a otevřeněji - přemýšlela jsem, jestli jsem se náhodou nezapletla do světského pohledu na spiritualitu, a ne do skutečné spirituality osobního Boha. Pro ilustraci dávám několik příkladů: pravidelně jsem zažívala ďábelské noční můry a časem je doprovázelo prudké třesení mé postele. Můj bratr byl během nocí ve svém pokoji terorizován levitací, a také můj otec. Každý člen mé rodiny slyšel kroky v domě, ačkoli nikdo nebyl doma; dveře na patře bouchaly a nějaké hlasy volaly na každého z nás. Když jsem viděla, jak moje rodina trpěla, pocítila jsem hanbu a přiznala jsem se rodičům, co jsem udělala, když jsem u kamarádek přespávala. Na druhé straně mě povzbudili, abych hned přistoupila ke svaté zpovědi a zřekla se tohoto zla; jak originální nápad! Poslechla jsem a objevila jsem bránu k autentickému uzdravení a svatosti než k záhadné fascinaci neznámým.

V Písmu se dozvídáme, že Bůh je žárlivým Bohem. Tyto starozákonní verše mi vždy vrtaly hlavou. Jak by mohl Bůh sám žárlit? Zdálo se, že je to rozpor a zmatek: Bůh ukazuje, že žárlivost je hřích, když čteme Nový zákon, ale ve Starém zákoně sám tvrdí, že je žárlivý! "Dvojí standard!", předpokládala jsem ve své vlastní aroganci. Časem jsem však vnímala, že Boží žárlivost je v tom, že nás miluje a chce nás jen pro sebe. Nechce nic jiného, pouze obsáhnout naše životy - žádná světská lákadla, žádné falešné ideologie nebo kacířské filozofie, ani lidské náklonnosti. Chce zcela naplnit naše srdce, abychom mohli skutečně pochopit plnost Pravdy a krásu Jeho bezpodmínečné a neochvějné Lásky.

Když hledáme odpovědi na životní tajemství způsoby, které jsou jasně zakázány v Písmu, nejenže neposloucháme Boží přikázání, ale hřešíme proti Jeho lásce. V Knize Deuteronomium 18,10-11 se říká: "Ať není mezi vámi nikoho, kdo by kázal svému synovi nebo dceři projít ohněm, aby se očistili, nebo kdo by se vyptával hadače, dával pozor na sny a na znamení; ať není čarodějů, zaklínačů, nikoho, kdo by se radil s duchy nebo věštci, nebo by se ptal mrtvých na pravdu." Zkoušíme Boha a pokoušíme ho, když si ve vlastní pýše určíme, že k uzdravení může dojít povídáním si s mrtvými nebo hledáním naděje v poznání událostí naší budoucnosti nebo dokonce v předpovídání našeho života. Zkoumáme vlastní osobnosti nebo osobnosti jiných lidí prostřednictvím astrologických znaků. Všechny tyto věci nás odvracejí od Boha. Dny těchto časů jsou zabalené ve formě "bílé magie" nebo "kontemplativních modliteb". Jsou prezentovány jako proroctví nebo předpovědi. Ale nakonec to vše vychází ze stejného zdroje: od ďábla, protivníka, našeho konečného nepřítele.

CCO, pixabay.com


Dnes jednoznačně vnímám prostupy okultismu do moderní kultury a společnosti, i když často jsou šikovně a tajně maskované v oděvu křesťanství nebo dokonce katolicismu. Možná je to způsobeno tím, že mě rozsáhle pohltil výzkum v této oblasti z autenticky katolické perspektivy, když jsem byla ještě mladá. Přála bych si, abych tehdy znala pravdu o zahrávání si se zlem jen tak "pro zábavu" ve společenských hrách, které skutečně a doslova otevírají bránu zlému. V naší moderní kultuře je mnoho lidí, kteří otevřeli tuto bránu a zcela si neuvědomují, co dělají. Je smutné, že existuje mnoho katolíků, kteří byli dovedeni na scestí myšlenkami a praktikami New Age, jako je například kontemplativní modlitba a jóga. Uvědomuji si, že existují nesčetné argumenty ve prospěch těchto praktik, ale při konzultaci s církevními experty, kteří hledají svatost ve svých životech, je zřejmé, že mnohé aspekty naší moderní kultury, kterou lehce přijímáme, jsou ve skutečnosti hluboce mylné a dokonce zamořené herezí všech druhů.

Můj manžel a já jsme před pár lety přednášeli na toto téma v naší farní mládežnické skupině. Diskutovali jsme o násilných videohrách, jako jsou Warcraft nebo Grand Theft Auto, ve kterých se nacházejí různé okultní odkazy. Přinesli jsme na světlo zjevné gnostické odkazy v hudbě a videích Lady Gaga. A, ano, dokonce jsme se odvážili mluvit i proti Harrymu Potterovi. Přirozeně, jak jsme předpokládali, objevily se ruce ve vzduchu s otázkami, obviněními a všemi druhy obrany z úst dospívajících.

Je smutné, že všichni jsme v určité formě přijali nějakou podobu neustálou infiltrací zla do naší kultury. Naši prarodiče by zinfarktovali ze šokové hodnoty současných médií. Pravda, pokud se neoddělíme od moderní kultury - třeba jen na krátkou dobu - neuvědomíme si její vliv na naši osobní desenzibilizaci (proces snižování pocitu ze senzací) na jasnou morálku.

Mou výzvou pro čtenáře je toto: jsi dostatečně otevřený na to, abys objevil pravdu o tom, jak může být okultismus viditelný ve tvém domě nebo v životě (možná přes filmy, videohry a všechny druhy popkultury)? Jsi ochotný hledat pravdu, často těžkou pravdu, která je potřebná k tomu, abys viděl jasný vliv okultismu ve své rodině? "Hledejte tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše dostanete navíc." (Mt 6,33).

Vzdejte se nezdravé zvědavosti

Písmo nás varuje před výše uvedeným a důvod je jednoduchý: odvracíme se od Boha a pravdy. Jdeme i proti prvnímu z deseti přikázání, protože věříme v něco jiného než Bůh a děláme si idol z něčeho, co nás odvádí od pravdy.

Katechismus to vysvětluje takto:

Bůh může zjevit budoucnost svým prorokům nebo jiným světcům. Správný postoj křesťana spočívá v tom, že se, pokud jde o jeho budoucnost, odevzdá s důvěrou do rukou Prozřetelnosti a vyhýbá se ve vztahu k budoucnosti každé nezdravé zvědavosti. Nepředvídavost může být nedostatkem odpovědnosti. (KKC, 2115).

Stále více mladých se nechá zlákat do okultismu a New Age, právě proto, že chtějí vědět víc o sobě, o své budoucnosti a o čemkoli esoterickém. Je těžší následovat neznámou cestu a akceptovat tajemství života, než hledat lákavé vize do budoucna a objevovat skryté kódy a významy, které fungují jako vodítko k životní trajektorii.

Duchovní růst a zralost zahrnují obrácení vší nezdravé zvědavosti a touhy po jistotě směrem k Bohu, který sám zná naše plány pro budoucnost plnou naděje. Jak se píše v Jeremiášově knize: "Vždyť já znám záměr, který mám s vámi - říká Pán. Jsou to myšlenky o pokoji a ne soužení: dám vám budoucnost a naději." (Jer 29,11). Toto odevzdání se Boží prozřetelnosti znamená, že chápeme a akceptujeme, že Bůh je aktivní v každém aspektu našeho života - v minulosti, přítomnosti a budoucnosti - a nemusíme se bát, co by mohlo nebo nemuselo být.

Když trávíme více času v autentickém rozhovoru s Bohem skrze křesťanskou meditaci a kontemplaci, už více nemusíme hledat odpovědi. Namísto toho jsme spokojeni jen s Bohem, který nás naplňuje svou přítomností a láskou.


Zdroj: CatholicExchange

Převzato z www.verim.sk, článek naleznete zde.

CCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Magdaléna z Kříže – řeholní sestra, která uzavřela dohodu s ďáblem (01.02.2023)
Otázky a odpovědi - 17. část - proč odmítnout Harryho Pottera (26.12.2022)
HALLOWEEN - Znáte původ tohoto svátku? (26.10.2022)
JSOU VYŘEZÁVANÉ DÝNĚ HALOWEENU TAK ŠPATNÉ? NEVINNÁ ZÁBAVA? (24.10.2022)
Zlý duch dobře ví, kdo Ježíš je (05.09.2022)
Vladyka Milan odpovedá: Prokletí a jeho vliv na rodinu (19.07.2022)
Online ve světě okultismu - Dostali jsme se ze spárů okultismu - 1.část (video) (12.07.2022)
6 důvodů, proč odmítnout Halloween a CO BYSTE MĚLI DĚLAT, POKUD JSTE V MINULOSTI PRAKTIKOVALI HALLOWEEN? (06.11.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Zaplétat se do okultních ... (19.06.2021)
Jak středověký mnich jógu zakázal (29.05.2021)
Je hříchem předpovídání budoucnosti? (29.03.2021)
Satanistka Helena Blavatská a New Age (19.01.2021)
Exorcista poukazuje na ochrannou moc svátostin proti útokům ďábla (02.01.2021)
Tajemství okultistů - přes jejich mysteriozní schopnosti působí ďábel (11.11.2020)
Kniha pro ezoteriky i křesťany (31.10.2020)
Harry Potter - zrádná učebnice magie (07.05.2020)
Exorcisté: Kultura mainstreamu prodává dětem satanismus (20.01.2020)
Vybíráme z duchovní poradny o. Matúša Marcina: JAKÁ JSOU NEBEZPEČÍ HALLOWEENU PRO NAŠE DĚTI? (31.10.2019)
Je vhodné slavit Halloween? (28.10.2019)
Mohou katolíci používat krystaly na léčení? (28.09.2019)
Děti, rodiče a Halloween (29.10.2018)
Církevní učení o věštkyních, čarodějnicích a psychických poradcích (29.04.2018)
Ďábel nenosí Pravdu, ale Halloween (31.10.2017)
Bývalý satanista je šokován, že křesťanští rodiče dovolí dětem slavit Halloween (30.10.2017)
HALLOWEEN se k nám prodral přes učitele, dokážeme to i napravit ? (14.10.2017)
Halloween a křesťanství (odpověď na otázku) (30.10.2016)
Proč by křesťané neměli slavit Halloween (30.10.2016)
O halloweenských párty a budoucích klientech psychologických poraden (31.10.2015)
Trick or treat, anebo ďáblův trik? - Italský exorcista o fenoménu Halloween (30.10.2015)
VRAŤME ŘÍJEN PANNĚ MARII (01.10.2015)
Halloween a svědectví jedné maminky (31.10.2014)
Halloween - svátek temných sil a "náboženství" Antikrista (31.10.2014)
Sibiřská oblast varovala, že Halloween podporuje extremistické postoje (31.10.2013)
Potrestán: starosta kritizoval Halloween (31.10.2013)
Halloween ubližuje! (31.10.2013)
Polská církev upozorňuje na okultní charakter Halloweenu
Filipíny: Církev proti Halloweenu
(31.10.2013)
10 přikázaní New Age… (12.06.2012)
Informace o New Age, srovnání, slovník pojmů + dokument církve o tomto hnutí (14.05.2012)
Kněz s vlastní zkušeností varuje před New Age (13.05.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 10. 07. 2019 | 3721 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.verim.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace