Zajímavé...

Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu

succo, CC0 Public Domain, pixabay.com Jaké důsledky má nesnášenlivost vůči skupinám obyvatelstva, vysvětluje ve velké analýze italský sociolog Massimo Introvigne.

V roce 2011 jsem působil jako představitel OBSE pro boj proti rasismu, xenofobii, nesnášenlivosti a diskriminaci vůči křesťanům a členům dalších náboženství. Působili tam i dva jiní představitelé na boj proti antisemitismu a proti islamofobii. Pod "dalšími náboženstvími" se myslely všechna náboženství kromě judaismu a islámu. OBSE je po OSN největší organizací zabývající se mezinárodní bezpečností a lidskými právy. Mezi její členské státy patří Kanada, USA, všechny země Evropy a bývalého Sovětského svazu či střední Asie jako Mongolsko.

Mons. Dominique Mamberti, tehdejší tajemník u Svatého stolce odpovědný za vztahy se státy, na závěrečném setkání ministrů zemí OBSE v roce 2011 v Litvě ocenil "vynikající dílo, které bylo vykonáno v boji proti nesnášenlivosti vůči křesťanům". Zvláště jako "úspěšnou a nadějnou akci" vyzdvihl konferenci o tématu nenávistných incidentů a zločinů proti křesťanům, kterou jsme zorganizovali v Římě 12. září 2011.

Na konferenci v Římě jsem představil "Římský model", ve kterém jsem poukázal na šikmou plochu od nesnášenlivosti k diskriminaci a od diskriminace ke zločinům z nenávisti. OBSE a další subjekty v následujících letech tento Římský model často citovali.

1. Nesnášenlivost

Římský model se zaměřuje na křesťany, ale platí na všechny další případy, ve kterých se roztáčí spirála nesnášenlivosti. Skupina zde bývá zesměšňována pomocí stereotypů a, vykreslovaná jako škodlivá, špatná, jako překážka ke štěstí a pokroku. Terčem obzvláště zkažené nesnášenlivosti v karikaturách, článcích a filmech byl Benedikt XVI., Ale nejen on.

I když je umělecká svoboda důležitá, umění se může stát i nástrojem nesnášenlivosti. Umělecká díla, která jsou kritická k náboženství, nemusí být nutně nesnášenlivá, ale někdy takovými jsou. Jako příklad lze uvést nacistické umělce zobrazující Židy jako zlo nebo protikřesťanské provokace, jako Piss Christ z roku 1987 od Andrese Serrana, při kterém Serrano vyfotografoval krucifix ponořený do své vlastní moči. Další příklad nesnášenlivého umění představoval světoznámý argentinský postmoderní umělec Léon Ferrari (1920 - 2013). Kardinál Bergoglio, dnešní papež, nazval Ferrariho dílo "hanebným" a "rouhačským" a soudní cestou se snažil zabránit jeho veřejnému vystavení.

Po tragických událostech v Charlie Hebdo v roce 2015 získává tato otázka dramatickou naléhavost. Nikdo nemůže schvalovat kriminální útoky ultra-fundamentalistických teroristů. Na druhé straně však některé karikatury Charlie Hebdo byly nesnášenlivé k islámu i křesťanství. Papež František v rozhovoru uvedl: "Svoboda projevu má své limity." Doplnil, že představa, podle níž je každý veřejný útok proti náboženství dovolen, je založena na "myšlence, že náboženství nebo náboženské zobrazení jsou druhem subkultury, která je tolerovaná, ale bezvýznamná , protože není součástí naší osvícené kultury. Je to jedno z dědictví osvícenství."

2. Diskriminace

V římském modelu po nesnášenlivosti brzy následuje diskriminace jako právní proces. Je to logický vývoj. Pokud je skupina nebo organizace špatná a ohrožuje veřejné štěstí, potřebujeme proti ní zákony.

Diskriminace vůči křesťanům obvykle zahrnuje omezení jejich svobody projevu v některých oblastech, popírání výhrady ve svědomí ve věcech, které se považují za zásadní, odepření veřejného vystavení křesťanských symbolů, omezení nebo zamezení jejich svobody spravovat školy a umožnění soudům, aby zasahovaly do vnitřních záležitostí církví.

V oblasti nesnášenlivosti proti křesťanům hrál Evropský soud pro lidská práva v posledních letech nejednoznačnou roli. V případě Lautsi (2009) zakázal kříže na italských veřejných školách, ale v odvolacím řízení to v roce 2011 zrušil. V případě Eweida (2013) povolil nošení křížků zaměstnancům společnosti British Airways - ale v ten samý den to v případě Chaplin (2013) zakázal zaměstnancům nemocnic. V případě Ladele (2013) soud obecní úřednici Lilian Ladele nepovolil výhradu ve svědomí, kterou chtěla vznést při uzavírání manželství osob stejného pohlaví. Odvolání v tomto případě soud nepřipustil.

V případě Sindicatul (2012) se soud snažil donutit rumunskou vládu a samotnou rumunskou pravoslavnou církev akceptovat, aby kněží mohli vytvořit odborové hnutí nepříznivé k hierarchii - a zůstat přitom v církvi. Po hlasitých protestech od několika křesťanských církví včetně Svatého stolce bylo toto rozhodnutí na základě odvolání v roce 2013 zvrácené.

3. Zločiny z nenávisti

Třetí etapa spirály nesnášenlivosti vede od diskriminace ke zločinům z nenávisti. I zde existuje metoda. Pokud diskriminace špatnou skupinu nebo organizaci nedokáže potlačit, nepřekvapuje, že radikálové se mohou rozhodnout vzít spravedlnost do vlastních rukou a uchýlit se ke skutečnému násilí.

Zločiny z nenávisti vůči křesťanům se nevyskytují pouze v Africe či Asii. Katolická nevládní organizace se sídlem ve Vídni Observatoř na nesnášenlivost a diskriminaci vůči křesťanům zdokumentovala stovky případů: poškozené kostely, zničené sochy někdy se setnutou hlavou, útoky vůči kněžím či dokonce biskupům.

Názorným příkladem je Femen - feministické, prohomosexuální hnutí založené na Ukrajině v roce 2008. Je známé divokými útoky vůči katolickým kostelům (včetně Notre Dame v Paříži v roce 2013) a osobnostem (např. Vůči kardinálovi Antoniovi Maria Rouso Varelovi ze Španělska v roce 2014 ), také ničením náboženských symbolů. Skupina se proslavila tím, že v Kyjevě v roce 2012 zničila obrovský kříž, který byl vztyčen na památku Stalinových obětí. Nedávné knihy vznesly vážné pochybnosti týkající se nejasného financování skupiny a jejích vazeb na prostituci a pornografické sítě. Na druhou stranu se zdá, že mají mocné politické vazby. V roce 2013 se Francie rozhodla použít fotografii vůdkyně Femen Immy Ševčenkové na vyobrazení národního symbolu Marianne na poštovní známce a tuto volbu osobně obhajoval prezident François Hollande.

Spirála nesnášenlivosti - od netolerance k diskriminaci a od diskriminace ke zločinům z nenávisti a perzekuci - platí na několik skupin. Židé byli v nacistickém Německu nejprve napadení přes knihy a karikatury, následně přes diskriminaci v zákonech - a na konci přišel Auschwitz. Klíčovou částí mého mandátu v OBSE byl boj proti diskriminaci romských menšin. V mnoha zemích podléhají nesnášenlivosti nejprve přes stereotypy ("všechno jsou to zloději"), následně jsou terčem diskriminačních zákonů (speciální pasy, problémy při získávání dokumentů) a velmi často končí jako oběti zločinů z nenávisti.

Další příklad se týká těch náboženských menšin, které populární média označují jako "kulty". Po několika (velmi reálných a někdy tragických) incidentech, do nichž byly zapleteny "kulty", se v některých evropských zemích zorganizovaly hnutí proti kultům a přijaly se i zákony proti kultům. Francie a Belgie zveřejnily úřední seznamy "kultů" (ve Francii jako "sekty"), v nichž se s nebezpečnými kriminálními organizacemi vyskytly i desítky bizarních, ale víceméně neškodných náboženských menšin. Antikultová propaganda pokračuje s úředním financováním a podporou hlavních médií ve Francii i jinde.

Případ kultů vyjadřuje sociologický pojem "morální paniky", jak jej definoval jihoafrický sociolog Stanley Cohen (1942 - 2013). Některé "kulty" jsou opravdu kriminální - tak jako i někteří Romové jsou zloději. Morální panika začíná u reálných (ne vymyšlených) problémů spojených s některými skupinami.

Výskyt tohoto problému se však v lidové statistice zveličuje a negativní činy spáchané několika jedinci se připisují celé skupině. Skutečné problémy několika "kultů" se používají na diskriminaci stovek náboženských menšin.

Nejvíce strojený příklad morální paniky se týká pedofilních kněží. I zde velmi reálný a tragický problém zveličením lidovou statistikou ( "tisíce kněží jsou pedofilové") přerostl do nesnášenlivosti. Lidové statistiky si našly svou cestu dokonce i do zprávy Komise OSN pro práva dítěte, která hovoří o "desítkách tisíc" případů pedofilie u katolických kněží na celém světě, což je tvrzení, které nepodporuje žádná vědecká studie. Tato zpráva je ukázkovým příkladem toho, jak "morální provozovatelé" používají morální paniku k prosazení specifických programů. Zpráva jako jediný účinný lék proti pedofilii kléru navrhla, aby Katolická církev změnila své učení o potratech, čistotě a homosexualitě.

4. Zločiny z nenávisti jako složitý pojem

Účastnické státy OBSE včetně Svatého stolce podepsaly několik dokumentů o zločinech z nenávisti žádajících, aby státy takové trestné činy trestaly přísněji než ty, které nejsou motivované nenávistí. Jaké přesně jsou trestné činy z nenávisti? Možná se to dá vysvětlit na jednoduchém příkladu. Jsem Ital, katolík, člověk s nadváhou. Pokud mě někdo zmlátí pro nějaký osobní nebo obchodní spor, o zločin z nenávisti nejde. Naopak, pokud mě někdo osobně nezná, ale rozhodne se, že Italům, katolíkům nebo lidem s nadváhou je třeba uštědřit lekci, narazí na mě víceméně náhodou a zmlátí mě, půjde o typický zločin z nenávisti.

Většina současné mezinárodní diskuse o zločinech z nenávisti se vyvíjí kolem zákonů proti homofobii. Zastánci takových zákonů v jednotlivých zemích (včetně Itálie) tvrdí, že homosexuálové jsou pravidelně terčem násilných útoků pro svou sexuální orientaci, a proto potřebují speciální zákony.

Zákony však trestají fyzické násilí proti homosexuálům. S velmi malými výjimkami všechny státy OBSE považují nenávist jako motivaci, včetně té proti homosexuálům, za přitěžující okolnost při všech zločinech. Při diskusích s LGBT aktivisty ve skutečnosti zjišťujeme, že nežádají nové zákony proti homofobii proto, že by násilné trestné činy proti homosexuálům nebyly podle současných zákonů trestné. Oni vědí, že jsou.

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


To, co opravdu chtějí, je trestat "nenávistný projev" (hate speech) založený na "heterocentrizmu" - myšlence, že heterosexualita je normální lidská orientace a že "heterosexizmus" jako systém svazku mezi mužem a ženou je ceněný, uznávaný a chráněný víc, než je svazek stejného pohlaví. Je zřejmé, že trestání "heterocentrizmu" a "heterosexizmu" jako trestných činů představuje závažné omezení svobody projevu, svobody vyjádření a také náboženské svobody, protože učení většiny náboženství o lidské sexualitě by takovými kategoriemi neprošly.

5. Nenávistný projev

V oblasti trestných činů z nenávisti je jednou z nejsložitějších morálních a právních otázek ta, zda zákony mají trestat "nenávistný projev", a pokud ano, kde leží hranice mezi nenávistným projevem a svobodou projevu. OBSE je mezinárodním fórem, kde se udělalo nejvíce práce proti zločinům z nenávisti. Bylo zjištěno, že jasnými případy nenávistného projevu jsou proslovy vyzývající ke skutečnému fyzickému násilí proti skupině nebo urážky jednotlivců slovy, které jsou obecně považovány za agresivní, např. "Negr", "teplouš" a pod. I když zde existují šedé zóny, zákony obecně postihují podněcování k násilí a urážky.

Zavádění speciálních zákonů na ochranu určitých skupin před nenávistným projevem je nebezpečné, o čemž svědčí uplatňování zákonů proti homofobii tam, kde již jsou přijaty.

Ve španělské Pamploně se 6. února 2014 začalo trestní řízení proti arcibiskupovi Fernandu Sebastianovi. Bylo to jen několik dní poté, co papež oznámil, že bude jmenován kardinálem. Obvinění byla založena na španělských zákonech proti homofobii a na kardinálových poznámkách v rozhovoru o tom, že homosexualita je "podřadná forma" vyjádření něčí sexuality. Také citoval Katechismus katolické církve říkající, že homosexuální skutky jsou "nezřízené" a "morálně nepřijatelné". Nijak nepřekvapuje, že mnoho lidí s kardinálem nesouhlasilo. Použití slova "podřadná" bylo zřejmě nešťastné, i když hned doplnil, že neměl v úmyslu nikoho urazit.

Ale opravdu by měl kardinál podléhat trestnímu stíhání s možným vážným trestem odnětí svobody - pro toto?

V roce 2013 Nejvyšší soud v Novém Mexiku v případě Elán Photography stanovil, že křesťanský fotograf může být přinucen fotografovat lesbické manželství. Elane Photography se brzy stal precedentem pro uložení podobných povinností pro křesťanské majitele cukráren a květinářství, kteří odmítali vyrobit speciálně připravené dorty a květinovou výzdobu pro sňatky osob stejného pohlaví.

Nejvyšší soud ve státě Washington 18. února 2015 dospěl k rozhodnutí v široce diskutovaném případě květinářství majitelky Barronelle Stutzman, kde jí určil, že zákony proti homofobii jsou dynamické a jejich působnost se po letech může změnit. Jelikož stát Washington přijal zákony o manželstvích pro homosexuály, odmítání spolupracovat na takových manželstvích se stalo diskriminací a homofobií.

Ve Francii na základě nařízení proti homofobii policie zatkla prodinné aktivisty pouze za nošení trička s logem manife Pour Tous, hnutí proti homosexuálním sňatkům. Jednoho zatkli, když stál v řadě před návštěvou Sainte-Chapelle v Paříži, dalšího, když s přáteli seděl v kavárně.

Kanadská Rada děkanů právnických fakult doporučila, aby absolventi práva z Trinity West University nebyli připuštění do advokacie, protože podepsali zásadu slibující "respektovat posvátnost manželství mezi mužem a ženou". Podle Rady je homofobní, pokud se zmiňuje pouze "manželství mezi mužem a ženou", neboť v Kanadě se mohou vzít i páry stejného pohlaví. Trinity rozhodnutí Rady úspěšně zpochybnila u Nejvyššího soudu v Novém Skotsku, ale v jiných kanadských provinciích mají její absolventi stále problémy.

duha(gay symbol). zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Irská Národní univerzita rozpustila společenství Mariina Legie, protože podpořilo organizaci Courage, která mezi katolickými homosexuály propagovala čistotu podle Katechismu katolické církve.

Francouzský parlament 28. ledna 2014 schválil zákon proti diskriminaci žen, který mimo jiné rozšiřuje definici trestního činu "vytváření překážek pro potrat" z fyzického bránění na vyvíjení morálního nátlaku na ženu, která potrat zvažuje. I když ministryně Najat Vallaud-Belkacem, která zákon představila, ujistila, že se tím zakáží ProLife pochody, rozšiřování letáků nebo nabízení volného poradenství o potratech uvnitř nebo nedaleko nemocnic je trestné až do výše dvou let vězení. Jestli i takové poradenství pro ženy nabízené přes internet bude považováno za trestné, je už věc výkladu.

Jakýkoliv zákon proti nenávistným projevům postihující více než jen jasné urážky nebo hrozby fyzického násilí vážně ohrožuje jak svobodu projevu, tak i náboženskou svobodu.

Náboženská svoboda křesťanů je vážně ohrožena, pokud riskují obvinění z nenávistného projevu, když opakují, že potrat je "nevýslovný zločin" nebo "volá po Boží pomstě" či citují Katechismus katolické církve o tom, že "homosexuální skutky jsou vnitřně nezřízené".

I tvrzení, že zákony o homosexuálních sňatcích pocházejí ze "závisti Ďábla", který nenávidí lidské bytosti stvořené jako muž a žena k Božímu obrazu, jsou typickým náboženským projevem, který by neměl být zakázán.


Mimochodem, víte, kdo to řekl? Byl to kardinál Jorge Bergoglio, současný papež František. Řekl to v roce 2010, kdy se v Argentině přijímal zákon o homosexuálním manželství: "Je zde přítomna závist Ďábla, který chce zničit Boží obraz - muže a ženu. Nebuďme naivní: nejde o pouhý politický zápas. Je to záměr, který chce zničit Boží plán. Nejde o pouhý legislativní projekt (to je jen nástroj), je to spíše, tah 'Otce lži, který chce zmást a oklamat Boží děti."

Kardinál Bergoglio v roce 2010 Argentincům v této věci také napsal: "Nechceme soudit ty, kteří cítí odlišně." Podobá se to na jeho slavnou odpověď, kterou dal novináři v roce 2013: pokud homosexuální osoba "hledá Boha a má dobrou vůli, kdo jsem já, abych ji soudil? Katechismus katolické církve to vysvětluje krásným způsobem".

Není žádný rozpor mezi odmítnutím souzení osoby jako takové a silným stanoviskem proti zákonu. Kdo jsme my, abychom soudili homosexuály jako osoby? Ale kdo jsme my, abychom neposuzovali morální úkony a legislativní projekty, čímž bychom zradili své povinnosti křesťanů a občanů?

6. Pan světa

"Nikdo," napsal papež František v Evangelii Gaudium, "nemůže žádat, aby se náboženství odsunulo do vnitřní svatyně osobního života bez vlivu na společenský a národní život, bez zájmu o zdraví občanských institucí, bez práva nabídnout názor na události ovlivňující společnost."

Církev je z mnoha stran oblíbená, pokud mluví o chudých. Ale "když klademe další otázky, které veřejnému mínění až tak nechutnají, činíme tak z věrnosti k přesně stejnému přesvědčení o lidské důstojnosti a společnému dobru".

Ve dvou svých ranních úvahách 18. a 28. listopadu 2013 František citoval z Pána světa (1907), románu britského kněze Roberta Hugha Bensona (1871 - 1914). Řekl, že román se čte "skoro jakoby to bylo proroctví, jako by si představil, co by se stalo" dnes.

V roce 2015 na tiskové konferenci během zpátečního letu z Filipín papež řekl: "Existuje kniha - promiňte, že dělám reklamu - existuje kniha, její styl je zpočátku možná trochu těžký, protože byla napsána v roce 1907 v Londýně ... V té době autor viděl toto drama ideologické kolonizace a popsal ji v této knize. Jmenuje se Pán světa. Autorem je Benson, napsal ji v roce 1907. Navrhuji, abyste si ji přečetli. Když si ji přečtete, porozumíte, co myslím pod ideologickou kolonizací."

Jak říká papež, román je příběhem Antikrista, který zavádí něco podobného, co popisuje Bible v Knize Makabejců, "globalizaci hegemonické uniformity", "uniformitu myšlenek" jménem "progresivizmu". Křesťané, kteří nepřijímají novou "progresivní" pravověrnost, jsou popraveni. Pak přicházejí "tresty smrti, lidské oběti". Pak se přítomných ptá: "Myslíte si, že dnes nejsou žádné lidské oběti? Je jich mnoho, velmi mnoho. A jsou i zákony, které je chrání."

Papež František přirovnal Bensonův román i k biblickému příběhu Daniela, jehož často zobrazoval papežův oblíbený malíř Marc Chagall (1887 - 1985). Daniel "je odsouzen pouze pro uctívání, pro uctívání Boha. A ohavnost zpustošení se nazývá zákaz uctívání". "V té době nikdo nesměl mluvit o náboženství: byla to jen soukromá věc." "Náboženské symboly byly odstraněny a svrženy."

Dnes existuje "univerzální pokušení" k "všeobecnému odpadlictví": naslouchat "principům světských sil", zůstat tiše, redukovat náboženství na "soukromou záležitost". To není skutečné uctívání ani skutečná náboženská svoboda.

Bensonův román vyvolává otázku o svobodě svědomí, otázku položenou ne vládám a zákonům, ale do srdcí každého muže a ženy: "Uctívám Boha? Ctím Pána Ježíše Krista? Nebo to dělám jen polovičatě a hraji hry s knížetem tohoto světa? Uctívání až do samého konce s důvěrou a věrností je milost, o kterou bychom měli prosit."

Massimo Introvigne
Autor je uznávaný italský sociolog věnující se náboženství. Je ředitelem Centra pro studium nových náboženství (CESNUR) se sídlem v Turíně. Jeho poslední knihou je Satanismus: společenská historie, na Slovensku mu vyšla kniha Pedofilní kněží.

Původní text: Intolerance and discrimination against Christians in Europe and North America. Článek je přepisem autorově přednášky na Baylorovej univerzitě v Texasu, USA ze dne 16. listopadu 2016. Přeložil L. Obsitnik.

Převzato z www.postoj.sk, článek z 5. 12. 2016 naleznete zde.

logo- postoy.sk


Z diskuse pod článkem:

* Spomínaná kniha od Roberta Bensona - Pán Sveta je dostupná v e-verzii zadarmo ->
https://www.amazon.com/Lord-Wo...

Takisto je dostupná zadarmo ako audio kniha po česky ->

http://www.stjoseph.cz/pan-sve...

* Je tam aj pokračovanie: https://www.amazon.com/dp/B008...

* Skvelý článok. Závisť diabla zaznamenala ďalšie víťazstvo, keď vo francúzskom senáte schválili kontroverzný zákon pomerom hlasov 173-126, ktorý kriminalizuje "prekážky kladené prerušeniu tehotenstva", včetne kampaní vedených na internetových stránkach. Akýkoľvek pokus podať informáciu, radu, pomocnú ruku tehotným ženám, ktoré sa nachádzajú na prahu voľby, bude trestaný represiou.

nidan, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Odpor vůči Harrisonovi Butkerovi svědčí o "nenávisti vůči katolické morálce": Předseda Newmanovy společnosti (02.06.2024)
Finský nejvyšší soud se bude zabývat případem političky obviněné z "nenávistných projevů" za citování Bible (30.05.2024)
6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (07.05.2024)
Francouzská vláda vyhrožuje knězi kvůli výzvě na Instagramu, aby bojoval proti homosexuálním pokušením (17.04.2024)
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání? (19.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část (07.04.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak (13.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část (28.07.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku (01.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku (09.06.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve? (02.03.2022)
NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada (20.02.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí (28.01.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem! (09.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve (25.04.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu (04.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Náboženství viru a krize rozumu (08.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost" (02.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule (01.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Jezuitští mučedníci v 20. století (28.01.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 12. 2016 | 6078 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace