Zajímavé...

Neschopnost žít

Je opravdu katastrofou lidských dějin, že lidská síla se často nezakládala na principu bratrského sdílení, jak nabádá evangelní zvěst, nýbrž na jakési platformě podvodu a vykořisťování.


Člověk ve své podstatě je totiž bytost usilující uchvátit z bohatství, jež se mu nabízí, co nejvíce. Dokladem toho jsou barbarské vpády Evropanů do panenské krásy Ameriky: vybíjení původních obyvatel, plenění, drancování, zkáza všeho druhu. Je otázkou: Kdyby byla další „Nová Indie“ – dosud neobydlená -, jak by se zachoval onen nechvalně známý a nyní tak neustále skvěle vytrubovaný – skrze tribuny… - Člověk 20. a 21. století?! Podobně – či jinak? – Těžká řeč -; ale podle toho, co se kolem dokola, vůkol nás děje, vše spíše nasvědčuje tomu, že by opět – jako v době kolonizace – zvítězil „zdravý rozum“!

Neschopnost žít – neumění žít přináší skepsi, z ní povstává racionalismus: a hle – máme tu revoluci! Revoluce jako násilná přeměna krví, jatka historie, je mementem, jež nelze přehlédnout. Vždy šlo o uchopení novou mocí – tedy: výměna stráží! („Kůži za kůži!“, jak se ozývá z prvních stran knihy Job)

Nastolení řádu není možné za cenu vražd a násilí. Ale právě tato neschopnost člověka změnit postoj k životu byla a je, a bohužel i bude, skutečností – neschopnosti žít. Kdyby člověk opravdu žil, neničil by život. A boj, o němž jsem mluvil, by pak nespočíval v puzení uchvátit versus chránit, nýbrž směřoval by k jedinému podstatnému naplnění, plerómatu, dovršení a završení života a dějin, což je parusie a ustanovení jediné možné vlády: Teokracie.

Když člověk ztratil schopnost žít a potuloval se po zemi, jež se mu stala vyhnanstvím, ba jakýmsi prokletím, tělo břemenem a duše bolestnou ztrátou, nenacházel ani správné pojetí lásky. Vše, co svojí láskou získal, záhy ztratil. A to vše právě proto, jelikož milost milování pojal jako impuls k dobytí! Zemi začal dobývat – a ne obývat, jak trefně poznamenal filozof Josef Šafařík; a totéž se dělo i v rámci vázanosti city, tedy v oblasti lidského srdce, které začalo odporovat rozumu; a zde dochází k rozklížení mezilidských vztahů. Proto plným právem napsal Antoine de Saint-Exupéry, že existuje pouze jeden jediný přepych: mezilidské vztahy.

Hrůzný věk, v němž se ocitáme, a díky němuž jsme konfrontováni se skutečností mimořádných proměn, které však jeví se spíše jako jakési „memento mori“ – nikoliv „memento vitae“; věk předělů i podivných neslýchaných katastrof – snad všeho druhu; tento věk, který dospěl až tak daleko, že veřejně legalizuje vraždu jako „dobrý skutek“ (interrupce, eutanazie) a dává ty největší svobody zločincům: tento věk je na pokraji totální záhuby, která dřív nebo později musí přijít. Vždy, kdy v dějinách se převracelo něco z Božího zákona – dekalogu – zcela naruby, a což dozajista má satanskou inspiraci, mělo pak za následek deprimující apostasi: vzletný rozvoj sekt, hrubý materialismus a pojetí života jako něčeho dočasného, pomíjejícího a co – ve vztahu k druhým – nemá smyslu. Odtud ono ochladnutí vztahů, všesvětový egoismus par excellence a zaryté odmítání biblického Boha, jenž se nám v Ježíši Kristu zpřítomnil jako Láska.

Dnes po všech revolucích, válkách, neslýchaných zvěrstvech: jež bohužel stále pokračují; katastrofách (z nichž ovšem největší je ta v dimenzi duchovní: globální apostase), vidíme, kam až dospěl hnací stroj technické revoluce, industriální opium, monopolní fata morgána, a vůbec jakákoliv snaha po „zlidštění země“. Zrádný humanismus, jenž jeví se navenek filantropicky, který však de facto dokáže –

bohužel jen! – mluvit o lidském bratrství a lásce k bližnímu, dokázal úžasnou věc: člověka, který byl stvořen k obrazu Božímu, okradl o naději ve věčnou spásu, ve víru v posmrtný život. Víru nahradil ideologií, z pozemského bytí učinil utopii, které by se ze srdce vysmál takový Sokrates či Platon, neboť je v důsledku tak slepou stezkou, ba zrádnou, poněvadž jest sebevraždou. Žít bez víry v něco, co nepřetrvá, nemá smysl.

Když člověk uvažuje z ptačí perspektivy a jistého náhledu, který dnes snad si už můžeme dovolit, jisté je, že vše to, co se stalo, určitě má svůj smysl – třebaže nelze přehlédnout, že „díky“ hříchu mnoho polí lidské kultury zůstalo ležet ladem – a nejen to: zničení, které nastalo, už nyní má univerzální charakter a v postatě doléhá na každého jednotlivce jako jho titánských rozměrů.

Náprava, ke které by mělo dojít, musí začít satisfakcí za spáchané zločiny, a jelikož to ve skutečnosti není možné, poněvadž svět je jako Faustus zaprodaný Zlému, vysvítá nakonec, že jediné, v co v důsledku můžeme věřit, už je „jen“ Boží zásah. Ten ovšem nemusí přijít hned, a bylo by tuze naivní, kdybychom s rukama v klíně – čekali… Věřím, že Bůh chce a očekává iniciativu a aktivitu. Zbraně křesťana jsou jednoduché a prosté: modlitba, půst, dobré dílo – bonus opus -, kladný sebezápor – který extrovertně vychází vstříc bližnímu, jenž potřebuje a očekává pomoc. To je jediné Evangelium, kterému svět věří.

Ježíš stojí na nejvyšším stupni prorockého sdělení: nelze mu nic vytknout. On, který mě oslovil, zaujal, uchvátil, oslnil, přitáhl, vzburcoval, fascinoval; On, který vložil do mého srdce Jedinou skutečnou Lásku: Ducha Svatého; On, jehož následuje zástup, který by nikdo nepočítal, mi dal jistou a věčnou záruku: Když v Něho budu věřit, mohu žít jako On – svatě a věčně!

Jednou naši tělesnou schránku pozře smrt – co je za ní: to ještě přesně nevíme. Tušíme však a věříme, že Tam je Bůh. Že On je tím Životem, který nikdy nekončí.

Kdo miluje, neumírá.

Se srdečným pozdravem vděčný čtenář Petr Stloukal

P.S. Dovoluji si přiložit další svoji úvahu, kterou jak sami uznáte za vhodné můžete zveřejnit. Napsal nám do redakce MS!


Sdílet

Související články:
Svědectví o medailce Panny Marie (22.12.2023)
"Zatímco s ní mluvím, na Kyjev padají bomby." Řeholnice, na kterou mířili ostřelovači (27.04.2022)
P. Rob Galea - od rebela přes hudebníka až po kněze (13.04.2022)
Francesco Cristofaro, zdravotně postižený farář: „Chci být knězem až do konce“ (10.04.2022)
Palestinská písničkářka Lina Sleibi (13.08.2021)
Rozhovor s generálním představeným řádu kamilianů, otcem Walterem Vinci (24.07.2021)
Svědectví kněze z Indie (01.07.2021)
Přijeďte k nám do Vranova (02.06.2021)
Kříž ze San Damiana. Poznejte jeho pozoruhodnou symboliku a modlete se s ním! (12.04.2021)
Výročí zjevení Božího milosrdenství (05.04.2021)
Mé setkání se Svatým otcem (30.03.2021)
Doba postní a Velikonoce: Doba trojího obrácení a vzkříšení (23.03.2021)
Eucharistický zázrak v Betánii ve Venezuele (17.03.2021)
Rozhovor s herečkou Claudií Koll - „Věřit až do konce“ (16.03.2021)
Rozhovor s P. Robem Galeou pro časopis Milujte se! (09.03.2021)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (22.07.2020)
Pražské Jezulátko: Modlitba ve velké úzkosti (23.04.2020)
Pěkná propagace časopisu Milujte se! (27.02.2019)
Nový stojan v bazilice v Šaštíně je též pro časopisy Milujte se! (09.02.2019)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (21.01.2018)
Prosba z redakce časopisu Milujte se! (24.11.2017)
Některé z myšlenek papeže Františka k mládeži (17.09.2017)
Časopis Milujte se! jako dárek pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (23.12.2016)
Ohlasy na časopis Milujte se! - září - prosinec 2016 (15.12.2016)
Návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (02.11.2016)
Charismatická katolická konference 2016 (14.07.2016)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (30.05.2016)
Časopis Milujte se! vychází už i v arabštině (24.05.2016)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (21.02.2016)
Další ohlasy na časopis Milujte se! (29.09.2015)
Roznášení časopisu Milujte se! v Dubňanech (27.08.2015)
Časopis Milujte se! - co to je, kdo to dělá a jak to funguje... (10.06.2015)
Ohlasy na knihu Cena, kterou zaplatíš (09.06.2015)
Ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (25.02.2015)
Předehra toho, co čeká vás, Evropany... (20.02.2015)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (25.12.2014)
Kdo bude hrát druhé housle? (24.10.2014)
Evangelista Lukáš (18.10.2014)
Prosba o pomoc s časopisem Milujte se! 28.9. 2014 (22.09.2014)
Mohu? Děkuji! Promiň! (20.09.2014)
Příběh ze života (19.09.2014)
Na cestě... (13.09.2014)
Bible - alespoň ji otevřit (03.09.2014)
Předsevzetí (02.09.2014)
Farní den v Mohelně (01.09.2014)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (30.08.2014)
Opovážlivé posuzování - a co s tím? (26.08.2014)
Podvedl sám sebe - článek pro povzbuzení (24.08.2014)
Prosba o svědectví pro časopis Milujte se! (05.08.2014)
Smíření (31.07.2014)
Lehkovážné posuzování (29.07.2014)
"Přikládání" - aneb příběh, který mě oslovil (12.07.2014)
Mimořádná nabídka: časopis Milujte se! pro Noc kostelů 2014 (13.05.2014)
Pomoc misiím? Proč? (09.05.2014)
Další ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (23.04.2014)
A hlavně netlačit na pilu... (13.03.2014)
Blahoslavený Marcel Callo (08.02.2014)
Tisíc bodů... (07.02.2014)
Homeopatie (18.01.2014)
Nuda? Ne - přesycení! (16.01.2014)
Další ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (13.12.2013)
Nebesa vypravují o Boží slávě... (08.12.2013)
Hostie přeměněná na srdeční tkáň (04.12.2013)
Krev za krev (03.12.2013)
Miluj jako první (02.12.2013)
CO SE STALO, KDYŽ ... (01.12.2013)
Dej lásku a lásku dostaneš...Počítáme s tebou! Láska zmůže nemožné... 1+0=10 a 1 + 1000 = 11000?! Anebo je to jinak? (15.11.2013)
Tolik potřebný humor (06.11.2013)
Vyšlo 26. číslo časopisu Milujte se! (08.08.2013)
Ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (27.07.2013)
Milujte se! na Velehradě (04.07.2013)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (27.05.2013)
DVD Křesťané ve společnosti - objednejte si! (05.04.2013)
Ohlasy čtenářů časopisu Milujte se! (12.01.2013)
Reakce na brožurku Příprava na svátost smíření dnes (25.10.2012)
Z ohlasů čtenářů na časopis Milujte se! (09.10.2012)
Vyšlo 21. číslo časopisu Milujte se! (08.06.2012)
Nabídka pořadatelům Noci kostelů (27.05.2012)
Nové číslo časopisu Milujte se ! (28.04.2012)
Propagace časopisu Milujte se! (27.04.2012)
Ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (17.04.2012)
Roznášení časopisu Milujte se! v severních Čechách (02.01.2012)
Reakce na časopis Milujte se! (08.12.2011)
Vyšlo 19. číslo časopisu Milujte se! (01.12.2011)
Vůně prvních pátků (04.11.2011)
Zážitky z podziních prázdnin (01.11.2011)
Kongres katechetů na Velehradě - seminář o časopisu Milujte se! (28.10.2011)
O časopisu Milujte se! na stránkách vlčnovské farnosti (07.10.2011)
Vyšlo 18. číslo časopisu Milujte se! (26.09.2011)
Další ohlasy na časopis Milujte se! (10.06.2011)
Lectino divina (24.05.2011)
Evangelizační nabídka: Věnujte Milujte se! návštěvníkům při Noci kostelů (23.05.2011)
Otto Opálka (18.04.2011)
Časopis Milujte se! ve farním zpravodaji (11.02.2011)
Některé další ohlasy na časopis Milujte se! (21.12.2010)
Vyšlo 15. číslo číslo časopisu Milujte se! (12.12.2010)
Časopis Milujte se! - 14. číslo (27.09.2010)
Ohlasy na časopis Milujte se! (24.07.2010)
Přišlo do redakce... (02.06.2010)
Zajímavý ohlas na časopis Milujte se! (19.05.2010)
Jasné slovo otce biskupa k SČS - S odvahou proti proudu (05.05.2010)
Další ohlasy na časopis Milujte se! (03.05.2010)
Kdo věří v Boha, je šťasten (23.03.2010)
Napsali nám do redakce časopisu Milujte se! (14.03.2010)
Tiskárna Tigr (08.11.2009)
Prosba na členy SČS (21.09.2009)
Hledáme dobrovolníky pro drobnou jednorázovou pomoc (13.09.2009)
10. číslo časopisu Milujte se! (31.07.2009)
9. číslo časopisu Milujte se! (27.05.2009)
Ohlasy na časopis Milujte se! (22.05.2009)
Zamilovaný Bůh (31.01.2009)
Osmé číslo časopisu Milujte se! (20.01.2009)
Sedmé číslo časopisu Milujte se! (01.12.2008)
Přijetí nových členů do Společenství čistých srdcí (29.11.2008)
Šesté číslo časopisu Milujte se! (01.10.2008)
Páté číslo časopisu Milujte se! (01.10.2008)
Pochod pro život - pozvání (25.03.2008)
Vyšlo čtvrté číslo časopisu Milujte se! (18.03.2008)
Vyšlo třetí číslo časopisu Milujte se! (07.01.2008)
Anketa: Jaký způsob početí bych si přál? (14.12.2007)
Setkání členů Společenství čistých srdcí (07.10.2007)
Vyšlo druhé číslo časopisu Milujte se! (15.08.2007)
Milujte se! - nový časopis pro novou evengelizaci (18.06.2007)
| Autor: Marie Naděžda Drtinová | Vydáno dne 23. 11. 2013 | 8114 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace