Zajímavé...

(Nejen) africké rodiny ohrožuje Západ, mezinárodní agentury, i Vatikán

moffattd, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com John Smeaton, ředitel Společnosti na ochranu dětí a spoluzakladatel mezinárodního sdružení Hlas rodiny, promluvil 7. srpna na dvoudenní pro-life konferenci, kterou organizovali ghanští biskupové. Konference měla název "Ochrana životních a rodinných hodnot v pokračující kultuře smrti".
Ve své promluvě, která je sice delší, ale jistě stojí za přečtení, mimo jiné řekl: ... mocné západní síly chtějí kontrolovat vaši populaci zničením vašich národních hodnot a zaměřují se zejména na nevinnost vašich dětí a mladých lidí. a odkrývá řadu dalších souvislostí...

Ve svém projevu pan Smeaton upozornil na nebezpečí, kterému čelí Afrika kvůli mezinárodnímu hnutí prosazujícímu kontrolu populace. Pozornost zaměřil i na spolupráci lídrů hnutí s významnými vatikánskými představiteli. Smeaton pokračoval poukazem na nebezpečí, které hrozí rodinám v Africe a po celém světě. Odvolal se na instrumentum laboris, oficiální dokument synody biskupů, která se uskuteční v říjnu tohoto roku. Celý projev si můžete přečíst zde:


Začnu Memorandem o národní bezpečnosti 200 (NSSM 200). Národní bezpečnostní rada USA dokončila v roce 1974 studii s názvem Následky celosvětového populačního růstu na bezpečnost USA a její zámořské zájmy, nebo v krátkosti NSSM 200.

NSSM 200 podpořil a schválil Dr. Henry Kissinger, národní bezpečnostní poradce prezidenta Nixona. Memorandum s sebou přineslo i vážné obavy z toho, že politické důsledky současné populační situace v méně rozvinutých zemích budou pro USA znamenat "politické, či dokonce národní bezpečnostní problémy."

Každoroční zpráva o provádění NSSM 200 z roku 1977 zdůrazňuje strategický význam "zprostředkovatelů," jako je například Populační fond OSN (UNFPA), Světová banka, nebo Mezinárodní federace pro plánované rodičovství (IPPF). Tyto instituce totiž fungují v zemích, kde je OSN "v současnosti nepřijatelná" a vyhýbají se tak obvinění z imperialismu.

Právě o toto se dnes v Ghaně snaží nevládní organizace Marie Stopes International (MSI), Mezinárodní federace plánovaného rodičovství (IPPF) a další. Webová stránka IPPF uvádí, že Společnost pro plánované rodičovství v Ghaně, která je dceřinou společností IPPF, v roce 2011 této zemi poskytla:

5,8 milionů kondomů

330 000 antikoncepčních služeb

526 000 služeb souvisejících se sexuálním a reprodukčním zdravím

606 000 služeb poskytovaných mládeži pod 25 let.

V momentě, když mluví Mezinárodní federace pro plánované rodičovství o "reprodukčním zdraví," má na mysli přístup k antikoncepci a k potratům. Taková je definice "reprodukčního zdraví" podle UNFPA a dalších institucí OSN a jednotlivých vlád, jakou je například ta současná americká a mezinárodní anti-life nevládní organizace, jako například IPPF a MSI.

Mezinárodní federace pro plánované rodičovství spoluorganizovala 26. března 2014 v New Yorku událost, která se zaměřila zejména na africké země s cílem "představit deklaraci o univerzálním přístupu k bezpečnému a legálnímu potratu."

Dovolte mi říci pár slov o prezidentu Obamovi, protože jeho vláda ovlivňuje nás všechny, nejen lidi v Ghaně. Na setkání OSN 12. října Obamova vláda potvrdila, že bude ve světě prosazovat legální potrat a ve své celosvětové potratové honbě se chce zaměřit na adolescenty.

johnpotter, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Britský premiér David Cameron pohrozil, že zruší podporu chudým zemím, které se nepřizpůsobí a cituji: "Britská pomoc by měla mít více omezení." David Cameron se vyjádřil zejména na margo britské vládní agendy týkající se práv homosexuálů.

Agenda za práva homosexuálů v mé zemi a v mnoha dalších napadá ve velké míře posvátnost lidského života, a to z mnoha důvodů. Jak víte, homosexuální páry nejnověji žádají právo mít děti a pro-life skupinám v efektivním odporu proti náhradnímu mateřství a oplodnění in vitro celou situaci ještě více ztěžují. Podle výzkumu kontrolovaného odborníky připadá na každé dítě narozené díky oplodnění ve zkumavce 23 dětí, které jsou vyhozeny, zmrazeny, použité na destruktivní pokusy, či nedonošené. Obrana práv nenarozených dětí na život bude stále více a více vnímána jako útok na práva homosexuálních párů.

Agenda za práva homosexuálů je navíc prioritou společnosti Plánované rodičovství v Ghaně.)

Je jasné, že Plánované rodičovství, které z velké míry financuje americká a britská vláda a drtivá většina zemí po celém světě, je nepřítelem dětí v Ghaně. V roce 2011 se v New Yorku konalo setkání, kterého se zúčastnila Komise OSN pro postavení žen, Mezinárodní federace pro plánované rodičovství, Populační rada a další skupiny propagující potrat. Cílem setkání bylo odstartovat celosvětový masivní program tzv. holistického sexuálního vzdělávání s názvem "It 'All One Curriculum".

Zmíněná publikace má však více společného s otevřenou polemikou než se vzděláváním. Uvádí se v ní:

"Lidé mohou podpořit nebo zapojit se do hnutí za sociální změny na globální úrovni. Například: ... do sítě hnutí za sexuální a reprodukční práva a služby na čele s mladými lidmi"(Str. 231)

Na straně 61 osnov vyučujícím radí: "Jisté sociální hnutí prosazují větší rovnost a důstojnost v rámci manželství. To zahrnuje: hnutí za legalizaci sňatků stejného pohlaví."

V téže publikaci adresuje Mezinárodní federace pro plánované rodičovství učitelům malých dětí prohlášení, že sexuální zneužívání sama sebe je lidským právem. Autoři uvádějí:

"Sexualitu může projevovat každý sám ... Sexualita projevovaná jednotlivcem ... může znamenat potěšení a být významem života. (str. 84)"... Masturbace je důležitým způsobem, kterým se lidé učí o vlastním těle a sexualitě ... masturbace je bezpečným sexuálním chováním. Neškodí ani fyzicky, ani psychicky."(Str. 99)

Takového něco podsouvá Plánované rodičovství vašim dětem v Ghaně. Program "Přístup, služby a poznání" (ASK), který IPPF popisuje jako program, "který mladí lidé chtějí, který mladí lidé potřebují" se zaměřuje na 10 až 24-leté lidí a na znevýhodněné skupiny: středem zájmu tohoto programu je využívání sexuálních a reprodukčních zdravotnických (SRH) služeb. Tříletý program se zaměřuje na Afričany v Keni, v Ugandě, Etiopii, Ghaně a v Senegalu.

) IPPF pro Afriku říká: "ASK chce zajistit, aby mladí lidé ... dostávali přímé informace o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech, aby mohli dělat nezávislé a inteligentní rozhodnutí." Pro úplné pochopení IPPF konceptu sexuálních práv vás vyzývám, abyste si prostudovali publukáciu Sexuální práva: Deklarace IPPF.

Deník The Ghanaian Times navíc včera uveřejnil zprávu, že Norská agentura pro rozvoj se zaměřuje na vaše 15 až 25-leté mladé ženy žijící v chudých, městských a příměstských oblastech Ghany s cílem obeznámit je mimo jiné se službami sexuálního a reprodukčního zdraví. Zmíněný termín znamená přístup k antikoncepci ak potratům.

Jak jsem již zmínil, mocné západní síly chtějí kontrolovat vaši populaci zničením vašich národních hodnot a zaměřují se zejména na nevinnost vašich dětí a mladých lidí.

adamneil, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


V knize s názvem Adam and Eve after the Pill - Paradoxes of the Sexual Revolution (Adam a Eva po užití tabletky: Paradoxy sexuální revoluce) popisuje Mary Ebestadtová, výzkumnice z Hooverova institutu, učení Pavla VI. v encyklice Humanae Vitae o regulování porodů. Encyklika vyšla 25. července 1968 jako "zřejmě najnepopulárnejší, najnechtěnější a celosvětově odsuzované morální učení." Později pokračuje poukazem na to, že encyklika Humanae Vitae je opravdu "nejzastaralejším" morálním učením na zemi, a to kvůli tomu, že se v něm spojuje tradice, praxe a porevoluční duch." V souvislosti s touto skutečností cituje Mary Eberstadtová držitele Nobelovy ceny, ekonoma George Akerlofa. V článku čtvrtletníku Quarterly Journal of Economics z roku 1996 Akerlof vysvětluje, "proč tato sexuální revoluce i navzdory opačným očekáváním zejména těch, kteří patří nebo nepatří do církve a kteří chtěli změnu v nauce o kontrole porodnosti, vedla ke zvýšení nezákonnosti a k potratům." Mary Ebestadtová pokračuje: "V další práci, kterou v roce 1998 publikoval Economic Journal popisuje Akerlof empirické propojení mezi poklesem počtu sňatků, stejně jako menším počtem sezdaných mužů, kteří vychovávají děti (oba jevy jsou jasnými důsledky antikoncepční revoluce) a souběžným nárůstem chování, které je typické pro svobodné muže: užívání drog, zatýkání, věznění, a to jsou jen tři příklady."

V knize Adam a Eva po užití pilulky Mary Eberstadtová také říká: "Období, které uběhlo od publikování Humanae Vitae potvrdilo obavy vyjádřené v encyklice v souvislosti s tím, že vláda bude prosazovat nové antikoncepční technologie nátlakovým způsobem."

Kdo může v souvislosti s tímto faktem vážně zpochybňovat efektivnost silných západních zemí a nevládních organizací v propagaci anti-life programů pro sexuální vzdělávání, které se snaží omezit roli rodičů jako hlavních vychovatelů a ochránců svých dětí? Je to forma nátlaku na rodiny po celém světě a neobešla ani mou vlastní zemi, Spojené království. Školní děti dostaly přístup k antikoncepci a k potratům, aniž by o tom věděli jejich rodiče a děje se to i v katolických školách.

Díky Bohu za Konferenci katolických biskupů Ghany a za vaše svědectví v souvislosti s těmito základními záležitostmi. Obzvláště vám blahopřeji a děkuji za vaše Komuniké z minulého listopadu, ve kterém uvádíte: "Stejně vyjadřujeme hluboký nesouhlas s nejasnými termíny radikální a odměřené kultury smrti, která mimo jiné propaguje zásobování a používání kondomů v našich školách, oplodnění in vitro a nesouhlasíme ani s antikoncepčním programem některých národních a mezinárodních institucí v Ghaně. Vyzýváme představitele Ghany v OSN a v jiných podobných institucích, aby si uvědomili, že tato činnost nemá v kultuře obdoby a je morálně a duchovně pohoršující ..."

Papež Jan Pavel II. navíc ve své encyklice Evangelium Vitae uvádí, že mezi antikoncepcí a potratem je úzký vztah. Výrobci antikoncepčních pilulek tvrdí, že jedním z účinků pilulek je potrat v raném stádiu těhotenství. Použití antikoncepce odporuje respektování důstojnosti lidského života od početí a chápe potrat jako jednu z možností.

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Jako pro-life lídr, kterým jsem čtyři roky a také jako katolický laik, otec a dědeček věřím tomu, že církev musí nutně a co nejdříve potvrdit nezměnitelné učení zahrnuté v encyklice Humanae Vitae. Církev by měla dát najevo, že nesouhlasí s oddělením aspektu rozmnožování a sjednocení od pohlavního styku na základě antikoncepčních metod. Oddělení těchto aspektů od pohlavního styku prostřednictvím antikoncepce se stalo hlavním katalyzátorem kultury smrti. Jsem si jistý, že zatímco církev a její nejvyšší autorita nebudou neustále hlásat hlavní učení encykliky Humanae Vitae, pro-life hnutí nebude úspěšné.

V této souvislosti bych rád poděkoval Jeho eminencí kardinálu Turksonovi za to, že na naší dnešní pro-life konferenci poukázal na přetrvávající nátlak, kterému čelí církevní představitelé s cílem změnit stálé a nezměnitelné učení církve o antikoncepci a potratu.

Zejména v souvislosti s kontrolou populace v Africe chci poukázat na činnost Dr. Jeffreyho Sachse, speciálního poradce generálního tajemníka OSN Pan Ki-Muna.

Jeffrey Sachs stojí na čele Sítě řešení udržitelného rozvoje, která je odpovědná za vypracování konceptu cílů udržitelného rozvoje. Ty žádají zvýšený přístup k potratům a k antikoncepci po celém světě.


V knize Commonwealth: Economics for a Crowded Planet (Společenství národů: Ekonomika pro přelidněné planetu) žádá Jeffrey Sachs legalizaci potratů. Argumentuje tím, že jde o efektivní způsob, jak snížit počet "nechtěných dětí" v případě, že antikoncepce selže. V knize The Age of Sustainable Development (Věk udržitelného rozvoje), která vyšla v březnu tohoto roku Jeffrey Sachs zcela jasně uvádí, že porodnost v Africe je třeba snížit.

Sachs navrhl tři způsoby ke snížení plodnosti, přičemž třetí spočívá v tom, že vlády budou nabádat občany, aby snížily počet členů rodin. Dosáhnou to propagací kontroly porodnosti a zajištěním přístupu k antikoncepci a k službám plánovaného rodičovství, které budou zdarma, nebo budou cenově přístupné.

V roce 2011 vyjádřil Sachs zděšení nad rostoucí populací v Nigérii a vyzval nigerijskou vládu, aby "pracovala na dosažení maximálního počtu tří dětí."

V červnu tohoto roku se obrátil na OSN, aby Africe poskytla jeden milion zdravotníků. Znamená to milion OSN pracovníků, kteří budou cestovat po Africe a propagovat potrat a antikoncepci.

Sachs se v listopadu zúčastní semináře, který ve Vatikánu pořádá Papežská akademie věd. Na semináři se bude mluvit o tom, jak "použít děti jako zprostředkovatele změny" k dosažení cílů udržitelného rozvoje a environmentální agendy.

Seminář Papežské akademie věd otevřeně přijal papežskou encykliku Laudato Si za základ své práce.


Opakuji: předmětem listopadového vatikánského semináře je "použít děti jako zprostředkovatele změny" pro dosažení cílů udržitelného rozvoje a environmentální agendy.

Nejen v tomto kontextu, ale také jako rodiče a dědečka mě hluboce zaráží, že Laudato Si nehovoří k rodičům jako k hlavním vychovatelům svých dětí. Použití dětí jako zprostředkovatele změny k dosažení cílů udržitelného rozvoje a environmentální agendy se brzy stane nezbytnou součástí osnov po celém světě. Nepochybujte o tom, že světoví lídři populační kontroly na čele s lidmi jako je Jeffrey Sachs zanechají hmatatelnou stopu při vytváření těchto osnov.

Organizace Společnost na ochranu nenarozeného dítěte, kterou vedu a další pro-life organizace bojují v OSN zuby nehty za ochranu rozvojových zemí před prvky spojenými s antikoncepcí, potratem a s prvky zaměřenými proti rodičovství, uvedenými v cílech udržitelného rozvoje. Je velmi znepokojující, že navzdory tomuto úsilí žádá Svatý stolec o radu Jeffreyho Sachse a dává mu prostor k tomu, aby jí pomohl vytvořit program pro udržitelný rozvoj.

Tyto záležitosti byly předmětem zájmu vatikánských konferencí a seminářů. Jejich lídrem byl šestkrát za posledních pár let Jeffrey Sachs, který se osobně setkal i s papežem Františkem.

S velmi zlou předtuchou chci poznamenat, že vynechání jakékoliv zmínky o církevní nauce u tématu užívání antikoncepce v papežské encyklice o životním prostředí nechává katolíky nedostatečně připravené na obranu vůči mezinárodní agendě spojené s kontrolou populace.

V odstavcích 173 až 175 encyklika žádá zvýšenou mezinárodní environmentální (tj. týkající se životního prostředí, pozn.) aktivitu, ale zanedbává přípravu katolíků na to, co bude tato činnost nepochybně zahrnovat: novou snahu o ještě výraznější vnucování antikoncepce a potratů rozvojovým zemím.

ColiN00B, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Stojíme tváří v tvář velkému nebezpečí, že naše děti budou vystaveny zmiňované agendě pod záminkou environmentálního vzdělání. Navrhované plány Papežské akademie věd a chybějící jasné stanovisko o těchto hrozbách v encyklice nás dostávají do pozoru. Katoličtí rodiče se musí postavit na odpor všem nátlakům na své děti - i těm, které přicházejí z Vatikánu.

Ještě více znepokojení v souvislosti s antikoncepcí přinesl instrumentum laboris, oficiální dokument pro blížící se Synodu o rodině, který jasně podkopává učení encykliky Humanae Vitae.

Odstavec 137 se snaží efektivně zrušit platnost základního učení zmiňované encykliky, která prohlásila za morálně nepřípustný "jakýkoliv čin před, během nebo po sexuálním styku, který má zabránit reprodukci - ať už jde o antikoncepci nebo potrat."

Odstavec 137 dokumentu instrumentum laboris navrhuje dosáhnout rovnováhy mezi "úlohou svědomí" a "objektivní morální normou" prostřednictvím "běžného vedení schopného, kompetentního duchovního vůdce." Tento návrh však obchází jakoukoli zmínku o základním učení encykliky Humanae Vitae. Uvedená stať textu chce říci, že antikoncepce může být v určitých případech dovolena.

Tuto část mého projevu bych chtěl zakončit opětovným citováním nadčasového učení papeže Pavla VI. z jeho encyklikyHumanae Vitae:

"I když je pravda, že někdy je dovoleno trpět menší morální zlo, abychom se vyhnuli většímu zlu, nebo abychom napomohli nějakému vznešenějšímu dobru, nikdy však není dovolené, ani z nejvážnějších důvodů, konat zlo, aby z toho vzešlo dobro ...,přestože se to děje s úmyslem bránit nebo napomáhat dobru jednotlivců, rodin nebo lidské společnosti. "

Odstavec 86 dokumentu instrumentum laboris obsahuje přímý útok na práva rodičů. Uvádí se v něm, že "rodina, i přesto, že má vedoucí postavení ve vzdělávání, nemůže být jediným místem, kde se učí o sexualitě." Toto vyjádření přímo odporuje katolickému učení, které potvrzuje právo a povinnost rodičů být prvními a nejdůležitějšími vychovateli svých dětí v otázkách sexuality. Rodiče dokáží zvládnout tento úkol skvěle a je zcela na nich, jestli do toho zahrnou někoho jiného. Odstavec 86 dokumentu instrumentum laboris nechává děti v Ghaně a moje vnoučata napospas Mezinárodní federaci pro plánované rodičovství.

Dokument instrumentum laboris obsahuje i další odstavce, které děsí a přinášejí hrůzu katolickým a nekatolickým rodinám po celém světě. Dnes už o nich nestihnu mluvit, ale nechám vám kopie analýzy tohoto znepokojivého dokumentu.

Tyto věci říkám proto, abych splnil svou povinnost podle Kán. 212 Kodexu kanonického práva:
Podle vzdělání, odbornosti a vážnosti, které požívají, sami [křesťanští věřící] mají právo, ba někdy i povinnost projevit duchovním pastýřům své mínění ve věcech, které se vztahují k dobru Církve a seznámit s ní i ostatní věřící při zachování celistvosti víry a mravů i úcty vůči pastýřům a s ohledem na společný užitek a důstojnost osob. (znění celého textu: www.kbs.sk, pozn. překl.)

Je docela pravděpodobné, že nebude možné tuto krizi překonat. Dovolte mi proto pomodlit se za papeže Františka. Ať ho Bůh zachovává a opatruje, ať ho žehná a ať ho neuvalí do rukou nepřátel.

V červnu tohoto roku se v Akkře, hlavním městě Ghany, konalo konzultační setkání afrických prelátů. 45 biskupů a 5 kardinálů tam reprezentovalo biskupské konference z celého kontinentu a vyjádřilo jednotný záměr bránit nauku církve o manželství a rodině na blížící se Synodě biskupů o rodině.

V závěrečné zprávě ze setkání z Akkry afričtí biskupové uvádějí, že na blížící se Synodě o rodině "jednoznačně potvrdí hodnotu rodiny a manželství v souladu s Božím slovem a naukou církve."

Díky Bohu za africké biskupy. Moje rodina a rodiny po celém světě se za vás budou v následujících měsících modlit - abyste byli i nadále odvážnými hlasateli stálého a nezměnitelného evangelia Ježíše Krista, evangelia rodiny, evangelia života.

Zdroj: www.lifesitenews.com, 18. 8. 2015

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

bez názvu, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Písmo svaté a růženec, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQSdílet

Související články:
Karol Dučák: Úpadek mravů na ČT2 (22.01.2023)
Jana Jochová: Kolega jde k soudu. Pište s námi EK. (18.12.2022)
Jana Jochová: Evropská Komise nutí ČR pošlapávat práva dětí (09.12.2022)
Ve Španělsku začne ode dneška genderová cenzura reklam na dětské hračky (05.12.2022)
Chloe Coleová: Příběh dívky s mužským hlasem a bez prsou. V USA je symbolem boje proti transvlně (03.12.2022)
Co /Kdo je to žena? (dokument, cz dabing) + nové odkazy (01.09.2022)
6 mil Kč ze zahraničí na homosexuální manželství (10.08.2022)
PRAVÁ ŽENSKOST - Rozhovor s Alicí von Hildebrand (o důstojnosti a povolání ženy, feminizmu a ďáblových snahách ..) (08.08.2022)
Ústavní definice manželství podána! (28.07.2022)
Aliance pro rodinu: Ptali se na nás v Bruselu (21.07.2022)
Vladyka Milan odpovedá: Změna pohlaví (18.07.2022)
Transgenderová ideologie spočívá na herezi dualismu (16.07.2022)
Nezákonné jednání ČT pokračuje (14.07.2022)
Deset hříchů náhradního mateřství (06.06.2022)
Politické neziskovky opět útočí na společnost (24.05.2022)
Disney a Hollywood proti dětem -- Braňme spolu víru, rodinu a vlast! (14.04.2022)
Kardinál Müller: „Účast LGBT osob na synodě ničí společenství Církve“ (29.03.2022)
Bývalí transrodoví pacienti hovoří o lítosti ze "změny pohlaví" a nedbalosti (26.03.2022)
Tradiční rodina: Nová vlna tlaku na ratifikaci Istanbulské úmluvy za pomoci mediálních lží a manipulací - zapojte se znovu do naší kampaně (16.02.2022)
Senát uhájil právo dětí na mámu a tátu (15.12.2021)
Budou uznávat adopce dětí stejnopohlavními páry ze zahraničí? Pište senátorům. (13.12.2021)
Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí „Český Barnevernet“ prošla senátem, podepsal ji i prezident - co dál? (09.10.2021)
Katy Faust v ČR - pohled na redefinici manželství optikou práv dětí na otce a matku. (15.09.2021)
Z emailu Jany Jochové - Aliance za rodinu / Babišův dotazník na "homomanželství" (26.08.2021)
Rozhovor s Dennisem Pragerem z PragerU (26.08.2021)
Aliance pro rodinu: Na Prague pride jsme se stali hlasem dětí (05.08.2021)
LGBT ideologie je anti-náboženstvím dneška (01.08.2021)
Sbor homosexuálů zpívá: "Obrátíme vaše děti, jdeme si pro ně" (15.07.2021)
Vladimír Palko: Lvi přicházejí. Opravdu ?! (14.07.2021)
Ve středu se v Europarlamentu hlasuje o rodině, napište s námi (22.06.2021)
Nová zpráva dětského fondu při OSN UNICEFu uvádí, že porno dělá některé děti šťastnými. (22.06.2021)
Maďarsko zakázalo propagaci homosex / trans materiálů nezletilým a tvrdě jde po pedofilech (18.06.2021)
Tlak na ratifikaci Istanbulské úmluvy opět sílí - braňme se společně tomuto plánu (04.06.2021)
Ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy versus Manželství pro všechny 1:1 (31.05.2021)
Liberální revoluce proniká i do Církve, tvrdí prof. Kowalczyk SJ (11.05.2021)
Prosba o modlitbu - Protiústavní návrh vládní zmocněnkyně Válkové // + Výzva poslancům k zamítnutí návrhu novely - možnost podepsat (29.04.2021)
Muži jsou muži, ženy jsou ženy: Racionální manifest o pohlavích (12.04.2021)
Biskup Konderla z Tulsy diskutuje o reakci Církve na transgender hnutí (29.03.2021)
Jitka Chalánková: Vláda se chystá přihrát miliony genderovým neziskovkám. A opět vrací do hry Istanbulskou úmluvu (09.03.2021)
P. Marián Kuffa: O koronaviru (Covid 19) (18.02.2021)
Plán MŠMT pro rovnost pohlaví k rovnosti nepovede (19.01.2021)
Maďarsko odmítá genderovou teorii v ústavní novele (22.12.2020)
LGBT strategie EU - Nové trestné činy i vydírání eurofondy (03.12.2020)
RATIFIKACE ISTANBULSKÉ ÚMLUVY EVROPSKOU UNIÍ OPĚT NA STOLE (24.11.2020)
Odpověď vladyky Milana Chautura homosexuálně aktivnímu křesťanovi (19.11.2020)
Kniha "Odvrácená tvář transgenderu" vychází poprvé v ČR (09.10.2020)
Genderové šílenství je teprve v začátcích - stanovuje novou realitu ve společnosti (21.09.2020)
Odpověď OSN na Covid? Interrupce a gender. (31.08.2020)
Facebook a Instagram zakazují jakoukoli podporu "konverzní terapie" kvůli "nenávisti" (29.07.2020)
Vláda bude v pondělí jednat o ratifikaci Istambulské úmluvy - musíme jednat ihned! (26.07.2020)
Rozběhla se mezinárodní petice proti přijetí Istanbulské úmluvy - MŮŽETE PODEPSAT (30.06.2020)
Istanbulská úmluva: boj o gender neskončil (12.06.2020)
Maďarský parlament schválil usnesení o odmítnutí Istanbulské úmluvy (07.05.2020)
Nový izraelský výzkum prokázal, že muži jsou muži a ženy jsou ženy (20.04.2020)
Rozhovor s o. Pavlem Dokládalem: Vlci v rouše beránčím... (video) (18.04.2020)
Renáta Ocilková: Jak hovořit s dětmi o genderu) (18.04.2020)
Prezidentka Čaputová Radě Evropy: neratifikujeme Istanbulskou úmluvu (05.03.2020)
Ex-transsexuál žádá kanadské politiky, aby nezakazovali terapii, která ho zachránila (05.03.2020)
Na rozcestí? O Istanbulské úmluvě s Mgr. Ninou Novákovou, (29.02.2020)
Otec Marian Kuffa - kázání Jamník, 26. 2. 2020 (video) + video s lídry Sl. dohovoru za rodinu (27.02.2020)
Roger Kiska: Za Istanbulskou úmluvou je nebezpečná agenda (26.02.2020)
Slovensko vypovědělo ratifikaci Istanbulské úmluvy právně korektním způsobem (25.02.2020)
2. Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn (z 27. 3. na 28. 3. 2020) (25.02.2020)
Satanistické kořeny gender ideologie (21.02.2020)
11. 2. 2020 - Modlitební setkání proti Istanbulské úmluvě - náměstí Svobody Bratislava (14.02.2020)
Tip: Nová kniha Mons. prof. Petra Piťhy, kterou nechtěli vydat (24.01.2020)
Francouzi demonstrují proti legislativní "likvidaci otce" (21.01.2020)
Svobodné Universum: Rozhovor s Danielou Kovářovou o Istanbulské úmluvě (17.01.2020)
Pouze informovaní mohou oponovat a uvědomit si skutečné ZLO - řada odkazů o zrůdnosti gender ideologie a Istanbulské úmluvy (14.01.2020)
3 krát P. Marián Kuffa: Je čas na odvahu, Připravte se na smrt, Toto je naše legie! - videa ke stažení! (06.01.2020)
Martin Lohmann: Perverznost logiky a práva v oblasti rodiny a dětí (04.12.2019)
Kardinál Sarah: Souvislost mezi antikoncepcí a gender (26.11.2019)
Mějte odvahu bránit hodnoty! - list matky a ředitelky školy nám všem ... (26.11.2019)
Učitelé jsou krajně znepokojeni - odbory je tlačí do sexualizace a indoktrinace dětí (18.11.2019)
Biskup označuje LGBT indoktrinaci dětí za zneužívání: "Musíme zastavit toto šílenství" (18.11.2019)
Expert OSN chce stíhať "nenávistné výroky" proti LGBT. Na mušce je duchovenstvo (13.11.2019)
Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (z 12. 10. na 13. 10. 2019) (10.10.2019)
P. Marián Kuffa, kázání září 2019 (02.10.2019)
Pobuřující relace BBC učí malé děti, že existuje více než 100 pohlaví (20.09.2019)
Noční modlitební procesí na Velehrad (z 23. 8. na 24. 8. 2019) (21.08.2019)
Jana Jochová 3. díl: Rodině nepomůže genderová ideologie, jež vykládá rovnost jako stejnost a tvrdí, že dítě je pro ženu překážkou v kariéře (13.06.2019)
Jana Jochová 2. díl: Děti vychované v lesbických párech mají nejhorší identifikaci s vlastním pohlavím (12.06.2019)
Jana Jochová 1. díl: Děti rodičů, kteří si myslí, že manželství je svazkem muže a ženy, se na Západě ve škole učí, že tomu tak není a že je zde rodič (11.06.2019)
Vatikán o teoriích, které považují gender za důležitější než pohlaví (11.06.2019)
Svědectví ženy, kterou vychovávaly dvě lesby (video) (29.05.2019)
Lékaři se vzbouřili proti změnám pohlaví u dětí (10.04.2019)
Antikrist a Antimaria. Zachraňme kulturu před toxickou ženskostí (30.03.2019)
* Slovenský parlament schválil zastavení ratifikace Istanbulské úmluvy
* Stanovislo předsedy KBS S. Zvolenského
(30.03.2019)
Polští biskupové: Charta LGBT "diskriminuje jiné" (+ Život Církve ve světě 11/2019) (16.03.2019)
Zastavme zlo z Istanbulu - Levoča 9. 2. 2019 (10.03.2019)
Blíží se další projednávání zákonů o manželství ve Sněmovně a další (09.03.2019)
Noční modlitební procesí na Velehrad (z 8. 3. na 9. 3. 2019) (05.03.2019)
Gender ideologie - křesťané, argumentujte!
* 10 faktů, které hovoří o rozdílech v pohlaví mezi mužem a ženou
(04.03.2019)
Gabriely Kuby: Ať se vaše srdce nenechá zmást! (24.02.2019)
Dokumenty Dr. Josepha Nicolosiho dokazují lži a dezinformace gay lobby (07.02.2019)
Pochod za život a Pochod smrti (07.02.2019)
Istanbulská úmluva - dokument, který budí vášně. (03.02.2019)
Chlapec, který se "proměnil" na ženu, změnil názor: V mém těle jsem se cítil dobře (28.01.2019)
P. Marian Kuffa: "Řeknu vám, co je to gender - výplod liberalismu - pohroma a ohromné zlo" (25.01.2019)
GENDER IDEOLOGIE - otázky a odpovědi (17.01.2019)
GENDER IDEOLOGIE - jak ovlivňuje dnešní společnost (13.01.2019)
Gianfranco Amato - Genderová teorie v praxi (přednáška, české titulky) (12.01.2019)
Satan má v ceste 'poslední bariéru', bránící zničení lidstva - mužskou a ženskou dualitu (30.12.2018)
Otec Marián Kuffa - Choryně (25.12.2018)
Pohádky pro 21. století...? (22.12.2018)
Otec Marián Kuffa: Komunisté měli KGB, nacisté měli Gestapo, genderisti a liberálové mají výbor GREVIO (20.12.2018)
Je P. Petr Piťha opravdu šiřitel falešných zpráv a "obchodník" se strachem?
- Prof. P. Piťha reaguje: vyjádření a doplnění jeho výroků
(12.12.2018)
Vladimír Palko: Istanbulská úmluva a zatmění rozumu (09.12.2018)
Předběžná opatrnost nemusí být totéž co strach (05.12.2018)
Sexuální revoluce se ošklivě zvrhává (29.11.2018)
Rodová ideologie od Celine Dion s něžným názvem Celinununu (24.11.2018)
Istanbulská úmluva: Vlk v ovčím rouchu (23.11.2018)
První veřejné výstoupení o. Mariána Kuffy po operaci. (video) (11.11.2018)
Vyjádření mluvčího prezidenta Miloše Zemana k tématu Istanbulská úmluva a kázání otce Piťhy (10.11.2018)
Halík versus Piťha (10.11.2018)
Pravda o kampani Jsme fér (03.11.2018)
Noční modlitební procesí (z 2. na 3. 11.) (03.11.2018)
Sexuální extrémisté už nebudou diktovat morálku a zákony ... (27.10.2018)
Biskup Vlastimil Kročil - Istanbulská úmluva (23.10.2018)
Proč ČBK nepodporuje ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy? (21.10.2018)
Šichtařová: Istanbulská úmluva je skvělý business pro genderové fanatiky (17.10.2018)
Petice - Podpora panu prof. Petru Piťhovi za pravdu o Istambulské smlouvě, vyřčenou 28.9.2018 (17.10.2018)
* Trestní oznámení na profesora Petra Piťhy
* Dominik Duka k cause svatováclavského kázání P. Piťhy
(12.10.2018)
Migrace není legrace, ale problém a předvolební téma - přednáška Mons. prof. PhDr. Petra Piťhy 18. 9. 2018 v Prostějově (09.10.2018)
Itálie ruší rodiče 1 a 2 a vrací otce a matku (07.10.2018)
Mons. Petr Piťha - katedrála sv. Víta 28. září 2018 - také o Istanbulské úmluvě (06.10.2018)
P. MARIÁN KUFFA - Zastavme zlo z Istanbulu (06.10.2018)
Náš příští život podle Istanbulské úmluvy aneb nové náboženství – ideologie genderu (06.10.2018)
Europoslanec Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. se vyjádřil k Istanbulské úmluvě (15.09.2018)
* Rodina je šťastná díky našim tradicím
* Nové stránky na podporu manželství složeného z muže a ženy a na podporu tradiční rodiny
(26.08.2018)
Seminář VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA NAŠE ŽIVOTY (20.08.2018)
Doktor v Anglii tvrdil, že rod získáváme podle pohlaví. Vyhodili ho (22.07.2018)
PETICE, KTERÁ CHRÁNÍ BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ (21.07.2018)
Být a nebít LGBT ? (16.07.2018)
Chuck Norris: rodoví ideologové jdou po vašich dětech! (15.07.2018)
Tváří v tvář tvrdé realitě: LGBTQ hnutí chce vysloveně zničit křesťanství (23.05.2018)
Nedávný příklad jak nás gay "manželství" ovlivňují: zakazování knih (19.05.2018)
Biskupové Anglie a Walesu varují před krajně znepokojujícím rozmachem 'gender ideológie' (06.05.2018)
UNICEF chce extrémně sexualizovať už předškoláky - zvedá se vlna ostrých protestů (30.04.2018)
Žádný 'pan', žádná 'pani', žádné 'tati', žádná 'mami': bezrodová agenda kanadské vlády (01.04.2018)
Španělské právo nařizuje LGBT indoktrinaci pro katolické školy a rodiny (11.03.2018)
Anton Chromík - Co je horší než atomová bomba (27.02.2018)
Jsme pro ochranu žen, ale odmítáme gender ideologii, zaznělo ve slovenských kostelích (26.02.2018)
Bronislav Škripek: EU vyváží gender ideologii (27.01.2018)
Španělský arcibiskup varuje: Gender se závratně šíří (20.01.2018)
Hřích Mariána Kuffy - Proč se Marián Kuffa stal konspirátorem (10.01.2018)
Katoličtí biskupové USA varují: dětem škodí když jim tvrdíte, že si mohou'zmeniť' pohlaví (22.12.2017)
* Stovky dětí v Česku zvažují změnu pohlaví, nejmladším je šest let
* Gender – šokující dotazník pro desetileté děti
(20.12.2017)
LGBT lobby chce zakázat výzkum pro navrácení původního pohlaví po jeho změně (21.11.2017)
Třetí pohlaví? Biologická fakta a post-faktické fikce / + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 46/2017 (18.11.2017)
Dva bývalí transgendeři promluvili o selhání svých operací na změnu pohlaví (09.11.2017)
Závadné děti (04.11.2017)
Homosexuální „manželství“ ve světle biologie (05.10.2017)
Google vyhodil pracovníka za kritiku Gender (02.09.2017)
Weigl: Otec a matka jsou základními jistotami v životě, ne genderové stereotypy, jak blouzní popletené feministické fanatičky (20.08.2017)
5 fatálních omylů genderové teorie a jak je odhalit (19.05.2017)
Gender ideologie na postupu: Evropská unie odsouhlasila, že podepíše Istanbulskou úmluvu (13.05.2017)
S rytíři a princeznami proti genderovým mýtům (04.05.2017)
Rovnost (GENDER) teorie: konečný cíl je změna a chaos celé lidské společnosti (03.04.2017)
Když bráníte přirozenost, označí vás za nepřítele svobody (21.02.2017)
Trump nechce bojovat za transgender šatny na školách (14.02.2017)
Gender ve školách = pokus na nezletilých lidských subjektech (14.02.2017)
ONYI TO OPRAVDU MYSLÍ VÁŽNĚ! Dlouhý pochod feministek institucemi (31.01.2017)
Jmenuji se Alex a jsem dinosaurus (21.01.2017)
National Geographic a jeho genderová revoluce (04.01.2017)
What is gender ideology - Co je gender ideologie? - (27.12.2016)
LGBT argumenty byly v základech otřeseny vědci. Americká homoloby v panickém protiútoku (27.12.2016)
Když postfaktuální liberalismus válcuje (- aneb člověk žasne...) (26.10.2016)
Nové video odhaluje lži o genderové identitě (30.09.2016)
Nejnovější komplexní vědecká studie vyvrací argumenty skupin LGBT a gender (18.09.2016)
Gender a poruchy osobnosti (21.08.2016)
Kolumbijští občané zabránili zavedení genderové ideologie do školních učebnic (21.08.2016)
Španělští biskupové odmítli zákon o LGBTfobii. Čelí obviněním z nenávisti (18.08.2016)
Jak zabít hrdinu v každém člověku (14.07.2016)
Raper Boosie: TV dělá z našich dětí homosexuály, za 10 let bude polovina populace homosexuální (13.07.2016)
Jde o víc než o toalety (13.07.2016)
NEPOCHOPENÁ ROVNOST (08.07.2016)
Zaměstnankyně vysoké školy je vyšetřována pro "popírání transgenderizmu" (01.07.2016)
* Chce OSN vytvořit "gestapo gayů"?
* Odmítněte rezoluci OSN o sexuální orientaci a gender identitě (shogi)
(29.06.2016)
Vítězství pro španělského kardinála obviněného z prohlašování nenávistných výroků (28.06.2016)
* Kardinála stíhá prokuratura. Mluvil o gayoch a feminismu
* Zastavte šikanování kardinála kvůli gender ideologii
(21.06.2016)
PETICE - LGBT lobby tlačí na produkci disneyovek, aby udělali z královny Elsy lesbičku (17.06.2016)
Španělský kardinál je pevně přesvědčen o nepříznivém vlivu "impéria gayů" na rodinu (06.06.2016)
Následky gender politiky (12.04.2016)
Britské státní zdravotnictví financuje změny pohlaví u dětí (01.04.2016)
S někdejší pornohvězdou o závažné zodpovědnosti otců (01.04.2016)
Další perly z Evropského parlamentu: Poslanci se budou ideologicky doškolovat v duchu gender a migrantkám patří potrat (18.03.2016)
Nemějte děti, zdržují od práce (14.03.2016)
Pornografie: příčina sexuálního násilí? (07.03.2016)
Genderový diktát opět zaúřadoval! Chlapci se převlékali za superhrdiny, dívky za princezny, proto školka zrušila karneval (19.02.2016)
Rozhodnuto! České děti se budou ve školách učit na základě ideologie gender (13.02.2016)
Feministka z FEMENu se prohlásila za pro-life a omluvila se (10.02.2016)
Dříve přirozené dnes musíme chránit. V Itálii vznikl výbor na vyvracení genderových lží. (07.11.2015)
Vědci proti genderové ideologii (04.11.2015)
Kardinál Maradiaga k genderové ideologii (11.10.2015)
Kardinál Müller: Genderová ideologie je kompletní destrukce člověčenství (02.10.2015)
G. Kuby: Šokující dokument z dílny Gender ideologů EU odhaluje jejich plány! (19.09.2015)
* Europoslanci znovu zasahují do principu subsidiarity
* EU plánuje pod rouškou posílení postavení dívek zavést do škol genderovou ideologií
(08.09.2015)
Rozvrat sexuální identity předznamenává totalitární ideologie (24.07.2015)
* Řím v šoku: Milion lidí protestovalo proti ideologii rovnosti pohlaví
* Papežská rada pro rodinu podpořila manifestaci proti genderové výchově
(23.06.2015)
Rozumně a jednotně bránit rodinu proti genderové kolonizaci /+svědectví rodičů (13.06.2015)
Montrealský arcibiskup: Lidem, kteří bojují se svou sexuální identitou, pomůže Kristus (10.06.2015)
EÚ volá po potratech i kvótách pro ženy (09.06.2015)
Když chybí vychování, zbývá jen sexuální výchova, říká italská spisovatelka (09.06.2015)
Pomozte zablokovat propotratovou zprávu Noichlové (06.06.2015)
Jak chránit děti před gender? Italové mají rady pro rodiče (28.05.2015)
Italská petice proti genderové indoktrinaci na školách (06.05.2015)
Rada Evropy schvaluje sebeurčení pohlavní příslušnosti (24.04.2015)
Italští biskupové o genderu bez ideologie a zjednodušování (31.03.2015)
Snaha o homosexualizaci přirozeného zákona (23.03.2015)
GENDEROVÝ DIKTÁT Z EÚ - Zpráva Tarebella byla přijatá. (12.03.2015)
Marina Kovačičová: Mysleli jsme, že jsme svobodní? Vždyť "GENDER" je nová totalita! (09.03.2015)
GENDERISMUS - (videopřednáška) (01.03.2015)
Petice proti gender identitě (14.02.2015)
O ideologické agresi v souvislosti se zaváděním genderové výchovy dětí (03.02.2015)
Děti potřebují otce a matku - Petice proti požadavkům UNICEF (22.01.2015)
Výzkum mozku zásadně protiřečí ideologii "gender" (11.12.2014)
OSN: Sexuální anarchie mládeže prý zabezpeží sociální blahobyt (03.12.2014)
SR: Celostátní strategie rovnosti pohlaví schválena! Vláda jí v tichosti dala zelenou + Reakce biskupů Slovenska (21.11.2014)
S kardinálem Müllerem o muži, ženě a rodině (18.11.2014)
Občanská společnost se mobilizuje proti výuce genderu ve státních školách (16.11.2014)
Vězení pro rodiče, kteří nechtějí, aby jejich děti byly ve škole genderově indoktrinovány (14.11.2014)
Církevní školy v Británii budou povinně učit gender (04.11.2014)
O. Tony Anatrella: Genderová teorie je antropologická hereze (21.10.2014)
SK: Psychiatři varovali ředitele škol - Rodová (gender) ideologie není pro děti (19.10.2014)
Genderová ideologie naráží na odpor zdola (31.05.2014)
Kniha: Gender nebo rodová ideologie. Máme jen nečině přihlížet? (21.05.2014)
Indie přiznává rovná práva transgender osobám (12.05.2014)
Přednáška: Genderově nesmýšlím, budou mne kamenovat? (11.05.2014)
Italští poslanci navrhují zákon na ochranu ústavních práv rodičů před "genderovou ideologií" (10.05.2014)
Itálie: Rodiče bojují proti školním projektům na "dekonstrukci pohlaví" (29.04.2014)
Komentář: Revoluce gender a demaskování jejích tří mýtů (08.03.2014)
RC Monitor 04/2014 (23.02.2014)
* Dvě pohlaví muž a žena jsou málo. Facebook při osobním profilu nabízí 58 rodů
* Otevřený dopis LGBTI: odkud Facebook vzal 50 rodů?
(18.02.2014)
Severoitalští biskupové o genderové unifikaci (03.02.2014)
* ZASTAVTE Lunacek! - Varujte europoslance. Hlasovat se bude 4.2.2014!
*Vzor dopisu poslancům Evropského parlamentu, email. adresy
(03.02.2014)
Evropský parlament bude hlasovat o zvláštních právech pro homosexuály
* Petice, České europoslance je možné kontaktovat e-mailem:
(31.01.2014)
Pastorační list biskupů Portugalska - o gender ideologii (29.01.2014)
Záznam relace TV Lux o rovnosti pohlaví -“Gender ideologii”.
Dostala za ni od licenční rady sankci !!
(08.11.2013)
Schválí zákon, který gender ideologii vnutí do škol všech zemí EU? Nedopusťme to! (19.10.2013)
Rodiče: píšeme na Vládu Slovenské republiky! Nesouhlasíme s tzv. Gender ideologií a se sexuální výchovou na slovenských školách! (13.10.2013)
Gender (rodová) rovnost: 22 nepravd i faktů (pokračování)
3.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
Gender (rodová) rovnost: 22 nepravd i faktů
2.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
V Americe má nahý muž právo vstupu do ženské šatny
1.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
My nejsme staromódní, paní "Genderová" (06.09.2013)
Kardinál Vingt-Trois o bojovné invazi genderové teorie (27.06.2013)
Gender ideologie ovlivňuje nepříznivě činnost humanitárních organizací (19.01.2013)
Homosexualita, nevěra, "gender" - vše soukromá věc? (26.05.2012)
Gender studies jsou nástupkyní marxistické ideologie (19.10.2011)
Rodové rovnostářství (gender): slogan zapáchající krvavou ideologií (29.09.2011)
Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (z 12. 10. na 13. 10. 2019) (30.11.-0001)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 30. 09. 2015 | 6215 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace