Zajímavé...

Navštívily duše z očistce lidi na zemi?

Alexas_Fotos, CC0 Public Domain, pixabay.com V Římě, těsně za hranicemi Vatikánu, najdete malé skromné muzeum zaměřené na duše v očistci, které vystavuje jednoduché věci jako modlitební knížky a oblečení.

Nezdá se to být nic neobvyklého, ale to platí jen do chvíle, dokud si neuvědomíte, že na každém exponátu se údajně ukázaly znaky po zesnulých - jako například záhadně vypálené otisky prstů - kteří se zjevili svým bližním žádajíce je z očistce o modlitby.

Muzeum duší v očistci se nachází v kostele Svatého srdce Ježíšova v Prati, blízko Andělského hradu, a obsahuje přibližně 15 svědectví a artefaktů, které byly po Evropě sezbírány francouzským knězem Victorem Jouëtom.

V mnoha případech se lidé domnívají, že tyto znaky byly zanechány jako důkaz, že zesnulí se opravdu zjevili a prosili o modlitby nebo o to, aby byla za ně obětována mše.

Jedním artefaktem je otisk prstu sestry Marie od sv. Luigiho Gonzaga, který byl zanechán na povlečení na polštář, když se zjevila sestře Markétě od Nejsvětějšího srdce noc poté, co zemřela.

Toto zjevení bylo zaznamenáno v archivech kláštera svaté Kláry od Dítěte Ježíše v italském městě Bastia. Podle záznamů řekla sestra Marie sestře Markétě, že je v očistci na odčinění jejího nedostatku trpělivosti při přijímání Boží vůle.

Dalším artefaktem je modlitební knížka Marie Zagantiové, na níž jsou tři otisky prstů po její přítelkyni Palmiře Rastelliové (zesnulé 5. března 1871), která byla farářovou sestrou. Zjevila se své přítelkyni s prosbou, aby za ni byly odsloužené mše jejím bratrem otcem Santem Rastellim.

21. prosince 1838 byl ponechán žhavý otisk prstů na německé modlitební knížce Georga Schitze od jeho bratra Josepha. Prosil ho o modlitbu na zadostiučinění za jeho nedostatek zbožnosti během života.

Muzeum duší v očistci vzniklo v 1897 na podnět otce Victora Jouëta. Jako misionář Nejsvětějšího srdce založil otec Jouët v Římě Association of the Sacred Heart of the Suffrage for the Soul of Purgatory [Asociaci svatého srdce na přímluvu za duše v očistci]. Kaple, kterou tato asociace používala mezi lety 1896-1914, se nacházela na místě, kde je nyní kostel Svatého srdce Ježíšova.

V 1897 začalo v kapli hořet. Když do ní otec Jouët přiběhl, viděl na stěně za oltářem obraz lidské tváře se smutným a melancholickým výrazem. Věřil, že to byla tvář duše zesnulého muže, který se snažil zkontaktovat s lidmi na zemi.

Po této události se rozhodl vytvořit muzeum věnované artefaktům zjevení duší v očistci. Cestoval po Evropě a Itálii, kde sbíral různé předměty a svědectví.

Každá věc v muzeu byla donesena otcem Jouëtem od téhož člověka, který zažil konkrétní vizi. V muzeu také můžete najít obraz toho muže z kaple.

Během jeho cest otec Jouët také prosil o peníze na postavení kostela na okraji kaple. Pověření postavit ho dostal ve snu.

Mezi další artefakty muzea patří otisk ruky a kříž otce Panziniho, který zemřel 1. listopadu 1731. Tento artefakt zůstal na dřevěném stole ctihodné Clari Isabel Fornariové, která byla abatyše Chudých klarisek v klášteře sv. Františka v italském městě Todi.

V muzeu je také kopie italské 10 lirové bankovky, která je jedna z 20 bankovek, které po sobě zanechal kněz v klášteře sv. Leonarda, který zemřel mezi 18. srpnem a 9. listopadem 1919.

Katolické učení v otázkách posmrtného života mluví o třech místech, kam může duše po smrti jít: nebe, peklo nebo očistec.

Podle Katechismu katolické církve (§1023), lidé, kteří jdou do nebe, jsou "ti, co umírají v Boží milosti a v přátelství s Bohem a jsou dokonale očištění, žijí navěky s Kristem."

Ty duše, které jdou do pekla, jsou takové, které si přes smrtelný hřích svobodně vybraly "vyloučení ze společenství s Bohem a blaženými." (§1034)

Očistec je místem, kam jdou duše těch, kteří zemřeli v přátelství s Bohem, ale ještě nejsou dokonale očištěnými. Očistec je proto místem, kde duše "i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti nutné ke vstupu do nebeské radosti." (§1030) Tyto duše jsou si po očištění jisté svou věčnou spásou v nebi.

Církev učí, že duše v očistci spoléhají na modlitby duší, které jsou stále na zemi, aby jim zmírnily některé z jejich dočasných bolestí a urychlily jejich cestu do nebe. Na oplátku, duše v očistci se mohou modlit za ty na zemi.

Zdroj: CatholiNewsAgency.com, 2. 11. 2017

autorka: Hannah Brockhaus,

Převzato z www.lifenews.sk, článek z 30.11.2017 naleznete zde.

Hans, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


congerdesign, CC0 Creative Commons, pixabay

Sdílet

Související články:
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 30. 11. 2017 | 4953 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace