Mimo oblast FATYMu

Návštěva Sv. otce Františka a pomoc misiím na Srí Lanku a Filipíny

Papež František navštíví ve dnech 13. - 15. 1. Srí Lanku a ve dnech 15. - 19. 1. 2015 Filipíny. Papežská misijní díla z České republiky právě v těchto dalekých destinacích zajišťují misijní pomoc. Je to dobré znamení, že do misijních zemí, které si Svatý otec k návštěvě vybírá, přispíváme tolik potřebnými modlitbami i materiální pomocí také my, a to způsobem, jaký je papeži blízký. Vždyť se jedná o papežské misie, které on vede a nad kterými drží ochrannou ruku.

SRÍ LANKA

V rámci apoštolské cesty navštíví na Srí Lance mariánskou svatyni v Madhu, která jako symbol církve je pro místní věřící důležitá. Svatý otec František bude také kanonizovat mučedníka, oratoriána Josefa Vaze (1651-1711). Tohoto apoštola Ceylonu beatifikoval papež Jan Pavel II. při své návštěvě ostrova před necelými dvaceti lety (1995). P. Anthony (Reginald) Saparamadu, Národní ředitel Papežských misijních děl na Srí Lance, vysvětluje, že když místní biskupská konference připravovala návštěvu papeže Františka, rozdělila organizaci všeho potřebného mezi 16 různých komisí. Biskupové, kteří tyto komise vedou, vybírali a jmenovali do komisí členy z řad duchovních, řeholníků a laiků. P. Saparamadu k chystanému svatořečení J. Vaze dodává: „Bude to skvělá příležitost pro obyvatele Srí Lanky a já jsem si jistý, že svatořečení blahoslaveného Josefa Vaze bude požehnáním pro všechny Srílančany a zejména pro misijní animaci."

Misijní pomoc PMD z ČR na Srí Lanku

Naše republika je se Srí Lankou velmi úzce misijně spojena. Jen v roce 2014 jsme prostřednictvím Papežských misijních děl poslali do čtyř místních diecézí pro 4 011 chudých dětí téměř 1,9 milionů Kč. O rok dříve jsme přispěli k záchraně 4 500 nejmenších. Konkrétně naše finance šly např. na: stravování, ubytování, školní uniformy, zdravotní péči, vzdělání a křesťanskou formaci pro chlapce a dívky z deseti dětských domovů a dvou internátů. Dále na speciální výživu, dopravu, lékařskou a specializovanou péči, mléko, vitamíny a starost o děti ve venkovských nemocnicích. Nezapomnělo se ani na školné, knihy, studijní materiály, uniformy, jídlo a dopravu pro děti z různých náboženských a etnických skupin. Další jídlo, stipendia, knihy, uniformy a léky byly určeny dětem ze čtyř sirotčinců. Potraviny, mléko, léky, zdravotní péče, vzdělávací materiály (knihy, psací potřeby) a oblečení posloužily dětem v jeslích a v předškolním vzdělávání. Jen na pomoc místním dětem v bídě přišlo za posledních 8 let z ČR okolo 8 miliónů korun.

V loňském roce jsme do dvou diecézí této země poslali dalších téměř 4,8 mil Kč na projekty Díla šíření víry. Přispěli jsme na podporu katechistů, nákup audiovizuální techniky, stavbu nového kostela, kláštera pro řeholní sestry, výstavbu dvou kaplí a víceúčelového sálu, opravu a rozšíření kláštera a kostela, celkovou opravu a rekonstrukci misijního domu a střechy biskupství. V roce 2013 šlo na podobné účely téměř 11 mil. Kč. Máme podíl i na formaci budoucích kněží, protože v roce 2012 jsme podpořili studium 22 bohoslovců ve Velkém semináři St. John Vianney v Arcidiecézi Colombo.

Neskutečné příběhy skutečných dětí ze Srí Lanky

Seznamme se s příběhy dětí z různých dětských domovů, které Papežská misijní díla z České republiky podporují již řadu let.

NILUKA

Narodila se v okrese Nawalapitiya. Když jí byl jeden rok, otec ji přivedl do dětského domova, kde Niluka vyrůstala. Když dosáhla školního věku, nemohla začít chodit do školy, protože neměla rodný list, který sestry s obtížemi nakonec získaly. Kromě všeobecného vzdělání se účastní církevních aktivit, tanečních a biblických soutěží. Velmi ráda kreslí a v roce 2010 se zapojila do výtvarné soutěže k papežskému výročí Benedikta XVI. Ve své zemi získala druhé místo, které bylo oceněno peněžní odměnou a diplomem od apoštolského nuncia. Znalost angličtiny využívá k tomu, aby učila mladší děti. Sama říká: „Jsem vděčná Bohu, že mi prostřednictvím sester požehnal a pomohl.“


CHANDIRAN

Chodí do šesté třídy a je mu 11 let. Pochází z velmi chudého, válkou poznamenaného území Mullithivu. V rodině je druhý nejstarší, má staršího a mladšího bratra. Jeho matka je pomocnicí v domácnosti, otec byl unesen a zabit neznámými lidmi. Matka dítěte musela čelit mnoha problémům, aby zajistila svému synu stravu, ošacení a vzdělání. Do chlapeckého domova ho přivedl kněz působící v této oblasti. Chlapec mluví, píše a čte tamilským jazykem. Dokáže si také osvojit angličtinu. Je to skromné dítě, ale těší se dobrému zdraví, rád si hraje se svými kamarády a je velmi veselý.

Těmto ale i mnoha dalším pomáhají naše dary. Děkujeme!

Srí Lanku navštívil tým PMD

PMD pomáhají na Srí Lance již řadu let, proto se tříčlenná skupina: národní ředitel PMD a fotograf P. Jiří Šlégr, novinář z Radia Proglas Filip Breindl a kameraman Martin Rýznar rozhodla zemi alespoň částečně poznat a navštívit sirotčince, dětské domovy, školy, ale též bohoslovecký seminář, farnosti a jiná místa. Výprava se uskutečnila od 23. března do 9. dubna 2012 a vyvrcholila oslavou Velikonoc v místním křesťanském společenství. I z této cesty pochází řada zmiňovaných informací a vydávaných materiálů.

FILIPÍNY

Reakce na katastrofu na Filipínách listopad 2013

Papežská misijní díla pomáhala obětem tajfunu Haiyan, který zasáhl střední část Filipín. Ničivý vítr o síle více než 200 km v hodině a nárazová vlna ve výšce pěti metrů způsobily rozsáhlé škody a vyžádaly si mnoho tisíc obětí na lidských životech. V těchto oblastech působí i Papežská misijní díla, která v koordinaci s místními katolickými diecézemi použila finance z ČR na nejnutnější pomoc pro chudé a trpící děti: např. jídlo, lékařská asistence a zajištění školního vzdělání, ubytování v internátech a centrech pro děti.

Misijní pomoc PMD z ČR na Filipíny

V roce 2014 se prostřednictvím Papežských misijních děl z Česka poslala pomoc do pěti diecézí. Užitek z téměř 1 milionu Kč mělo přes 4 320 dětí v bídě: podpora vzdělání dětí z chudých rodin, zajištění chodu domova pro potřebné a zanedbané děti, ochrana chudých dětí, jídlo pro děti z nuzných rodin a náklady na školné pro děti z početných rodin. Přispěli jsme také na vzdělávání a katechetické aktivity pro velmi chudé děti, křesťanskou formaci a morální výchovu ve slumech, na chod zdravotního a sociálního střediska pro chudé děti, na vzdělávání dětí z farmářských rodin s nízkým příjmem. V neposlední řadě sem patří též náklady na jídlo a lékařskou péči pro podvyživené děti; jídlo, léky a oblečení pro rodiny bez domova, sirotky a opuštěné děti.

Filipíny navštíví tým PMD

Ve dnech 12.-22. 3. 2015 plánuje čtyřčlenná skupina PMD navštívit Filipíny. Během misijní a dokumentační cesty se hlavní pozornost soustředí na seznámení se s místní situací a konkrétními projekty, které jsou z ČR podporovány. Pracovní cesta je koordinovaná Národními kancelářemi PMD Filipín a České republiky.

Materiály PMD, které jsou na téma Srí Lanka k dispozici:

- Misijní kalendář 2014 - Srí Lanka
www.missio.cz/misijní kalendář/Srí Lanka

- Kalendářík z misií 2014 - Srí Lanka
www.missio.cz/kalendářík

- Srí Lanka – misie v zemi slonů a čaje – zářijové číslo časopisu DUHA
www.missio.cz/časopis DUHA

VIDEO:

- Velikonoční Vigile – Srí Lanka, Ragama

www.missio.cz/video/Srí Lanka

- Květná neděle – Ragama, Sri Lanka
www.missio.cz/Květná neděle/Srí Lanka

- Velký pátek na Srí Lance, poutním místě Tewatte
www.missio.cz/Velký pátek/Srí Lanka

- Misijní magazín 04 – Srí Lanka
www.missio.cz/Misijní magazín 04/Srí Lanka

– Mikulášova snídaně – 2 minutový videoklip pro děti
www.missio.cz/videoklip/Mikulášova snídaně

– Oázy Perlového ostrova - Dokument o sirotcích na Srí Lance - spolu s bonusy, foto i audio galerií a dalšími přílohami je v kino missio:
www.missio.cz/film/Oázy Perlového ostrova/dokument o sirotcích Srí Lanka

VE SPOLUPRÁCI S RADIEM PROGLAS:

– Cyklus: Studio Brno – Za misionáři Srí Lanky

www.missio.cz/Studio Brno/Za misionáři Srí Lanky

– Cyklus: Všimli jsme si – Misijní a dokumentační výprava Papežských misijních děl na ostrov Srí Lanka
www.proglas.cz/Všimli jsme si/Misijní a dokumentační výprava Papežských misijních děl na ostrov Srí Lanka

– Cyklus: Barvínek – Na Srí Lance
www.proglas.cz/Barvínek/Na Srí Lance

– Cyklus: Čtení na pokračování – Křesťanem v zemi cejlonského čaje
www.proglas.cz/Čtení na pokračování/Křesťanem v zemi cejlonského čaje

- Zářijová četba – Do země slonů s přílohou fotografií:
www.proglas.cz/Zářijová četba/Do země slonů

Sledujte také naše galerie (video, foto, audio) na www.missio.cz nebo prostřednictvím našeho profilu na Facebooku.

Pomozte chudým dětem a podpořte papežské misie

Papež František i v souvislosti s jeho osobní návštěvou Srí Lanky a Filipín vyzývá k aktivní péči o trpící, opuštěné a podpoře hlásání radosti evangelia.
Zapojit se můžete i Vy: modlitbou i libovolným finančním darem na číslo účtu: 72540444/2700
, variabilní symbol: 40. Do zprávy pro příjemce napište buď Srí Lanka nebo Filipíny, podle toho, kam chcete dar určit. Ti, kdo věnují finanční pomoc, se mohou zaregistrovat jako „dárci misií“. Zájemci mohou obdržet potvrzení pro daňové účely.

Kontakt a více informací:

Papežská misijní díla - missio

Špindlerův Mlýn 33, 543 51, tel. 499 433 058, 604 838 882
www.missio.cz, pmd@missio.cz
Číslo účtu: 72540444/2700

Facebook:www.facebook.com/PMD

Twitter: www.twitter.com/missio
Sdílet

Související články:
Mešní intence misionářům (14.02.2024)
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 22. října 2023 (15.10.2023)
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23. října 2022 (15.10.2022)
Poselství Svatého otce Františka k 95. světovému dni misií 24. října 2021 (22.10.2021)
Misijní most modlitby - zapojte se (22.10.2021)
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. října 2021 (22.10.2021)
Poselství Svatého otce Františka k 94. světovému dni misií 2020 (15.10.2020)
Modlitba za misie (15.10.2019)
Misijní neděle a Misijní most modlitby (14.10.2019)
7. celostátní misijní kongres dětí v Kroměříži (22.09.2019)
Pozvánka na misijní den v Rousínově (02.03.2019)
Výsledky misijní sbírky 2018 ve farnostech FATYMu (21.10.2018)
24. březen – Den modlitby a postu za misionáře mučedníky (22.03.2018)
Sbírka na misie 2017 (23.10.2017)
15. Misijní pouť a Misijní den dětí (14.05.2017)
Ples pro Tebe 2016 (08.11.2016)
Sbírka na misie (30.10.2016)
Dopis národního ředitele PMD ke Světovému dni misií 2016 (18.10.2016)
14. celostátní Misijní pouť a Den dětí 14. května 2016 v Jablonném v Podještědí (03.05.2016)
Papežská misijní díla v ČR (02.11.2015)
Hlavní rada Papežských misijních děl (26.10.2015)
"Ples pro Tebe" (20.10.2015)
II. Moravské klubkování (19.09.2015)
Skončilo 28. jednání Národní rady PMD (13.09.2015)
13. celostátní Misijní pouť a 10. misijní den dětí ve Vranově nad Dyjí (16.06.2015)
Skončilo Generální shromáždění PMD – Řím 2015 (07.06.2015)
Misijní pouť ve Vranově nad Dyjí (04.05.2015)
Skončila 10. Národní misijní rada ve Špindlerově Mlýně (20.04.2015)
Skončilo 27. jednání Národní rady PMD ve Špindlerově Mlýně (20.04.2015)
Do Národní kanceláře PMD nastupuje nový ředitel (20.04.2015)
Ostravsko-opavská diecéze má nového ředitele PMD (14.04.2015)
Skončilo Horské klubání 2015 (14.04.2015)
Národní rada Papežských misijních děl: 13. 4. – 15. 4. 2015, Špindlerův Mlýn (14.04.2015)
PMD - POMOC Z ČR JE PRO FILIPÍNY DŮLEŽITÁ (25.03.2015)
DEN MODLITBY A POSTU ZA ZABITÉ MISIONÁŘE (24. březen 2015) (18.03.2015)
PMD z ČR vyjíždí na misijní cestu na Filipíny (18.03.2015)
Skončilo Evropské setkání Národních ředitelů PMD (11.03.2015)
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA (PMD) – AKTUALITY (10.03.2015)
Evropské setkání Národních ředitelů Papežských misijních děl v Chorvatsku (28.02.2015)
Papež v Asii, historie Madhu, P. Vaz a rozhovor z Filipín (17.01.2015)
Světový misijní den dětí (09.01.2015)
Národní kancelář Papežských misijních děl ve Špindlerově Mlýně přijme sekretářku/sekretáře. (07.12.2014)
TZ - Zisk z farního jarmarku v České na Brněnsku věnují organizátoři na misie (25.11.2014)
PMD na Festivalu Dobrých Zpráv v Ostravě (20.11.2014)
Další ohlédnutí za Misijní nedělí 2014 (11.11.2014)
Ohlédnutí za Misijní nedělí 19. 10. 2014 (31.10.2014)
Misijní neděle a nový film Lily (16.10.2014)
Národní rada PMD, 22.-24. 9. 2014, Špindlerův Mlýn (08.10.2014)
MISIJNÍ NEDĚLE 19. ŘÍJNA 2014 (07.10.2014)
Už zase misijní neděle!? (02.10.2014)
POZVÁNKA DO MISIJNÍHO KINA (02.08.2014)
CENAP (02.08.2014)
Misijní tábor chudých rodin (17.07.2014)
Zambijští hosté skončili návštěvu v ČR (17.07.2014)
Vzácní hosté ze Zambie přijedou do ČR již za několik dní (23.06.2014)
Celostátní Misijní pouť přinesla radost a naději (09.06.2014)
Návštěva ředitele PMD P. Bernard Makadani Zulu v ČR (09.06.2014)
12. celostátní misijní pouť a 9. misijní den dětí ve Zlíně (20.05.2014)
Misijní materiály nově (10.05.2014)
Horské klubání 2014 (08.04.2014)
Papežská misijní díla - Zasedání rady PMD a horské klubání 2014 (04.04.2014)
Výtěžek sbírky Jeden dárek navíc® pomůže 104 dětem (28.02.2014)
Namalujte přáníčko Sv. otci Františkovi (04.02.2014)
Horské středisko Eljon oslavilo 10. výročí od svého otevření (20.11.2013)
Zambijský ředitel Papežských misijních děl navštívil ČR (20.11.2013)
Zambijský ředitel Papežských misijních děl navštíví ČR (06.11.2013)
Misijní neděle 20. října 2013 (19.10.2013)
Papež František slouží mše svaté na úmysl misií (16.10.2013)
Misijní myšlenky Svatého otce Františka (12.10.2013)
5. celostátní misijní kongres dětí v Českých Budějovicích (22.09.2013)
GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL (12.05.2013)
Generální shromáždění papežských misijních děl 2012 - Řím (03.05.2012)
Misijní neděle 23. října 2011 (22.10.2011)
Poselství Svatého Otce k XLVIII. Světovému dni modliteb za duchovní povolání (16.03.2011)
Děti dětem (12.12.2008)
| Autor: Irena Ihmová | Vydáno dne 14. 01. 2015 | 6707 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace