Zajímavé...

Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů)

snubní prstýnky, manželství, Public Domain CCO, www.pixabay.comŠtěstí lidské a křesťanské osoby a společenství úzce souvisí s prosperitou manželského a rodinného společenství“ – tato slova z dokumentů Druhého vatikánského koncilu ukazují, proč Církev vytrvale hlásá nauku o posvátnosti manželství a o rodině.

Jde o časné a věčné štěstí člověka, kterého se dosahuje naplněním plánu, který Bůh zamýšlel pro člověka již při stvoření světa.

Co říká svět?

V dnešním světě existuje mnoho ideologií a lží o manželství. Navíc mnohé z těchto chybných tezí byly sankcionovány zákonem. Rozvod se prezentuje jako nejlepší nebo jediné možné řešení konfliktu v manželství. Antikoncepce a potraty jsou propagovány jako prvky zodpovědného rodičovství. Existuje také pokus o změnu samotné definice manželství – ztotožnění svátostného vztahu ženy a muže s jakkoli chápaným partnerským vztahem.

Proč Církev „trvá“ na svém učení?

Při odpovědi na tuto otázku je vhodné odkázat na slova sv. Jana Pavla II.: „Kdosi napsal, že v otázkách morálky a především v otázkách sexuální etiky se Církev a papež liší od tendence převládající v současném světě, jejímž cílem je zvyšování morální svobody. Protože se svět vyvíjí tímto směrem, vyvolává to dojem, že Církev ustupuje, nebo, jinými slovy, svět se od ní vzdaluje. Takže svět se vzdaluje od papeže – svět se vzdaluje od Církve… Toto je velmi rozšířený názor. Jsem přesvědčen, že je to hluboce nesprávné“ (Překročit prahu naděje, 27).


Církev zastává Boží neměnný zákon, aby lidi neutlačovala, nedělala je nešťastnými a nezotročovala, ale aby jim ukázala cestu k plnému lidství, štěstí a svatosti. Každý člověk chce žít ve svobodě, být milován a milovat sám sebe a vybudovat si trvalý vztah založený na lásce, přátelství, důvěře, péči, vzájemné úctě a zodpovědnosti. Nejlepší školou pro růst v lásce je manželství.

Společenství pro manžele

Vybudování krásného a trvalého manželství na celý život není snadný úkol, zejména v kontextu rostoucí morální svobody přítomné ve světě. S cílem posílit manžele v setrvávání s Bohem a plnění jeho vůle vzniklo společenství Hnutí čistých srdcí pro páry. O velké potřebě takového dobrého prostředí svědčí i velký zájem o duchovní cvičení a vznikající místní komunity, které se pravidelně během roku setkávají ve svých lokalitách.

Mnozí manželé přicházejí na duchovní cvičení v hluboké krizi a odcházejí s nadějí, že svůj vztah uzdraví s pomocí Boží milosti a učiní konkrétní kroky. Dojímavá jsou zejména svědectví lidí, kteří nevěřili, že z jejich konfliktu existuje jiné východisko než rozvod, ale cvičení brali jako poslední možnost. Týden na duchovních cvičeních byl pro ně novým začátkem, impulsem k obnově manželství a rodiny.

Modlitba svěření se RCSM

Prohlubování manželského vztahu, jeho správný rozvoj, jakož i překonávání krizí a různých druhů obtíží se uskutečňuje díky Boží milosti. Kristus, přítomný ve svátosti manželství, je nevyčerpatelným pramenem lásky, odpuštění a trpělivosti, jakou si mají manželé navzájem projevovat.

Modlitba svěření se Hnutí Čisté srdce pro manželství, kterou se manželé denně modlí, je programem, podle kterého by se měli snažit žít. Jeho předpoklady ukazují, že základem manželství je Kristova láska. Manželé, naplnění jeho láskou, ji mohou i nadále sdílet: mezi sebou, se svými dětmi a s jinými lidmi. Takto se stanou zvláštními správci Boží lásky ve světě.

Kristova láska proměňuje srdce, léčí rány, pomáhá při práci na vlastních slabostech, dává jim trpělivost se slabostmi manželského partnera a dává jim sílu odpouštět. Proto je důležité, aby se manželé každý den společně modlili, četli Bibli, často přijímali svaté přijímání, klaněli se Nejsvětější svátosti a pravidelně přijímali svátost smíření (hned po pádu do těžkého hříchu). Když manželé otevřou svá srdce Kristu, On je promění a povede na cestu jejich povolání.

V Modlitbě svěření se také mluví o používání pornografie. Sáhnout po ní je těžký hřích, který ničí vztah člověka k Bohu, k jiným lidem i k sobě samému. Zpovědníci a terapeuti varují před škodlivými účinky pornografie na manželský svazek.

Antikoncepce je také označena ve Svěřovací modlitbě jako těžký hřích, který ničí lásku a plodnost. Členové se navíc zavazují vyhýbat se všemu, co je návykové, protože věří, že jen svobodný člověk je schopen plně milovat, nezištně se obětovat druhým a může být vzorem a autoritou pro své vlastní děti.

Pán Ježíš velmi povzbuzuje manžele, aby objevili poklad svátosti manželství. Neocenitelné v této pomoci bude zapojení se do komunity Hnutí čistých srdcí manželských párů.
Chcete-li se stát členem RCSM, musíte nejprve jít ke zpovědi a přijímání a potom vyslovit modlitbu za svěření se RCSM. O této skvělé akci můžete informovat naši redakci, abychom vás zapsali do knihy RCSM a poslali vám speciální požehnání.
Každý den se modlete Modlitbu za svěření RCSM a snažte se implementovat všechny závazky, které obsahuje, ve svém každodenním životě. Toto je nejúčinnější recept na všechny manželské problémy a krize.

Z celého srdce Tě pozdravuji a žehnám Ti
o. Mieczysław Piotrowski TChr

vztah, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Modlitba svěření se
Hnutí čistých srdcí
za manželství


Pane Ježíši, děkujeme Ti,
že nás miluješ nekonečnou láskou
a bez váhání jsi za nás položil svůj život.
Děkujeme Ti, že Tvá láska nás chrání před zlem,
pozvedá nás od největších pádů
a léčí nejbolestivější rány.
Děkuji ti za tvou přítomnost
ve svátosti manželství
a za to, že u tebe můžeme
vždy najít lék na každé zlo
a sílu překonat všechny obtíže a krize.
Odevzdáváme ti naši paměť, mysl, vůli,
duše a těla spolu s naší sexualitou.

Slibujeme, že se s tebou
budeme každý den setkávat
při společné modlitbě
a čtení Písma svatého
a častém svatém přijímání
a adoraci Nejsvětější svátosti.
Rozhodli jsme se
pravidelně přijímat svátost smíření,
nenechat se odradit
a okamžitě se uzdravit z každého hříchu.

Rozhodujeme se
nekupovat, číst ani sledovat
pornografické časopisy, pořady nebo filmy.
Slibujeme, že nebudeme používat
žádná antikoncepční opatření
a vzdáváme se
samotného postoje k antikoncepci.
Slibujeme, že budeme vždy připraveni
přijmout každé dítě,
které Ty, Pane, chceš povolat k existenci.
Chceme být pro něho dobrými vychovateli,
abychom mu vlastním postojem a svědectvím
ukázali cestu k tobě.

Pane Ježíši, nauč nás
na sobě systematicky pracovat,
abychom dokázali ovládat
své sexuální vzrušení a emoce.
Prosíme tě o odvahu
v každodenním odporu vůči zlu,
abychom se vyhýbali všemu,
co je návykové a zotročující,
zejména drogám, alkoholu a nikotinu.
Nauč nás jednat tak,
že nejdůležitější věcí v našem životě je láska.

Maria, naše Matko,
veď nás po cestách víry
k samotnému prameni lásky – k Ježíšovi.
Se svatým Janem Pavlem II.
se Ti chceme úplně svěřit:
„Totus Tuus, Maria“!
Do Tvého Neposkvrněného Srdce
vkládáme celé své já,
všechno, čím jsme, každý náš krok,
každý okamžik našeho života.

Amen!

Zdroj: Milujciese, pl.

Převzato z https://modlitba.sk/, článek ze 14. 6. 2022 naleznete zde.

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 06. 2022 | 329 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace