Mimo oblast FATYMu

Nabídka CRSP 2013

Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve na zajímavé akce. Nabídka ke stažení zde! Download...

www.crsp.cz

Květen

Ve středu 29. 5. 2013, 10.00–12.00 hod., Tvoření pro nejmenší. Výtvarný program pro děti připravený ve spolupráci s Výtvarnou dílnou Loučka.
Přednášky jsou zdarma. Family Point najdete v centru Brna, na Josefské 1, otevřeno je každý všední den 9.00–17.00 hod., v pátek 9.00–15.30 hod.

Den otevřených dveří
V rámci Týdne pro rodinu pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně, které sídlí na ulici Josefská 1 v Obchodním domě Klášter, Den otevřených dveří. Uskuteční se v pondělí 13. 5. 2013, a to od 9.30 do 17.00 hod. Na programu bude prezentace pravidelných aktivit a prohlídka prostor Centra pro rodinu, k nimž patří i Family Point – informační a poradenské středisko pro rodiny. Zájemci se mohou seznámit s činností organizace, vidět ukázku programu Pohybové hry s kojenci a batolaty, zúčastnit se zábavného trénování paměti, vyrobit si drobný dárek, navštívit kariérovou poradnu, kde lze vyzkoušet jednoduché sebepoznávací testy.
U příležitosti tohoto dne se uskuteční prodejní výstava obrazů Jitky Stojanové. Podrobný program sledujte na www.crsp.cz.

Šátkování miminek
Čtvrtek 2. 5. 2013, 12.00−13.30 hod., kurz nošení miminek v šátku – naučíte se základní úvazy přizpůsobené věku miminka. Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, Brno, Společenský sál (přízemí).

Úrazy a první pomoc malým dětem
Úterý 14. 5. 2013, 16.30–20.30 hod.
Interaktivní kurz první pomoci dětem s MUDr. Hanou Levíčkovou je vhodný pro pedagogy, rodiče, chůvy a všechny, kdo zodpovídají, mají v péči nebo pracují s malými dětmi. Je zaměřen na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik resuscitace a umělého dýchání. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Otevřená tematická skupina pro rodiče z neúplných a doplněných rodin pátek 16.00–18.00 hod. Termíny: 3., 17. a 31. 5. 2013

Motivační kurz pro ženy
Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s ACER a za finanční podpory MPSV pořádá cyklus 12 motivačních a praktických setkání pro ženy vracející se na trh práce. Zahájení kurzu 14. 5. 2013, 8.30 hod. Podrobnosti na www.crsp.cz. Přihlášky na tel.: 542 217 464.

Aby porod méně bolel
23. května 2013, 16.30–18.30 hod.
Přednáška, kterou se CRSP připojuje ke Světovému týdnu respektu k porodu, může nastávajícím rodičům pomoci v orientaci při výběru pomůcek pro usnadnění porodu a seznámí je s technikami, které pomáhají zvládat bolesti v průběhu porodu. Přednáší Mgr. Miloslava Kameníková, porodní asistentka FN Brno.

Tobogán, vždy v úterý 14.45–15.45. Cvičení pro děti od 5 let s vývojem LMD za doprovodu rodičů. Dítě je možno přihlásit kdykoli po předchozí domluvě s koordinátorkou programu. Termíny: 7., 14., 21. a 28. 5. 2013.

Cvičení s přípravou na porod, úterý 16.15–17.45 hod. Cvičení a přednášky pro maminky od 27. týdne těhotenství. Termíny: 15., 22. a 29. 5. 2013.

Otec u porodu
Praktický seminář určený nastávajícím tatínkům a jejich partnerkám. 29. 5. 2013, středa 18.00–19.30 hod.

Metodika pohybových her s kojenci a batolaty
Odborný cvičitelský kurz, určený zájemcům o vedení pohybových her rodičů s dětmi ve věku 0,5–3 roky. Kurz proběhne v sobotu 25. 5. 2013 od 9.00–17.00 hod.

Podrobnosti na www.crsp.cz. Přihlášky na tel. 542 217 464.

KLAS – Klub aktivních seniorů v květnu 2013
15. 5. KLAS – vycházka: Brněnské tajemství aneb všichni to znáte, jen jste si nevšimli (procházka Brnem). Středa, sraz v 10.00 hod. před recepcí CRSP. 22. 5. KLAS – Klub aktivních seniorů, středa 10.00 – 12.00 hod., CRSP Josefská 1, Brno. Setkání s trénováním paměti, nácvik psychorelaxačních technik, trénování psychomotoriky, téma: Životní ztráty a životní zisky.

Projekt Trojlístek – sblížení tří generací
Pohovory se zájemci o zapojení do projektu buď pro roli náhradní babičky nebo rodiny, která náhradní babičku hledá, probíhají každé úterý po objednání na adrese trojlistek@crsp.cz nebo na tel. čísle 542 217 464. Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Kariérová poradna Family Pointu
Family Point Josefská 1, Brno. Vždy v úterý 7., 14., 21. a 28. května 2013, 9.00–14.00 hod., na základě předchozího objednání (tel.: 542 217 465). Mimořádná nabídka – pondělí 13. května 2013, 9.30–14.30 hod., v rámci Dne otevřených dveří: poradenství, jednoduché sebepoznávací testy.

Abeceda finanční gramotnosti s ČSOB
26. 4.–31. 5. 2013, pátek 9.00–10.30 hod. Prakticky vedený kurz pro seniory, zaměřený na bezpečí osobních financí v každodenním životě. Kurz je zdarma.

Počítačový kurz od A do Z pro začátečníky
29. 4.–17. 6. 2013, každé pondělí a středa, vždy 17.00–18.30 hodin.


Červen

Akce Family Pointu v červnu 2013
Informační a poradenské středisko pro rodiny Family Point srdečně zve na zajímavé akce.
Ve středu 12. 6. 2013, 10.00–12.00 hod. Beseda o kojení a výživě dítěte do 1 roku. Setkání s MUDr. Hanou Levíčkovou, spolupracovnicí Centra pro rodinu a sociální péči.
Ve středu 26. 6. 2013, 10.00–12.00 hod. Ekologické pomůcky pro ženskou hygienu.
Přednášky jsou zdarma.
Family Point najdete v centru Brna, na Josefské 1, otevřeno je každý všední den 9.00–17.00 hod., pátek 9.00–15.30 hod.

Projekt Trojlístek – sblížení tří generací
Pohovory se zájemci o zapojení do projektu buď pro roli náhradní babičky nebo rodiny, která náhradní babičku hledá, probíhají každé úterý po objednání na adrese trojlistek@crsp.cz nebo na tel. čísle 542 217 464. Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Kariérová poradna Family Pointu
Family Point Josefská 1, Brno. Vždy v úterý 4., 11., 18. a 25. června 2013, 9.00–14.00 hod., na základě předchozího objednání (tel.: 542 217 465).

Přípravy na manželství
Přípravy na manželství probíhají průběžně po celý rok, individuálně nebo ve skupině.
Kontakt: Mgr. Milana Vykydalová, tel.: 736 606 468

Cvičení s přípravou na porod, úterý 16.15–17.45 hod. Cvičení a přednášky pro maminky od 27. týdne těhotenství. Termíny: 5., 12. a 19. 6. 2013.

Otevřená tematická skupina pro rodiče z neúplných a doplněných rodin, pátek 16.00–18.00 hod. Termíny: 14. a 28. 6. 2013.

Cvičení Tobogán, úterý 14.45–15.45 hod. Cvičení pro děti s vývojem LMD, určeno dětem od 5 let za doprovodu rodičů. Dítě je možno přihlásit kdykoli po předchozí domluvě s koordinátorkou programu. Termíny: 4., 11., 18. a 25. 6. 2013.

KLAS – Kub aktivních seniorů
12. 6. KLAS – Klub aktivních seniorů, středa 10.00 – 12.00 hod. Setkání s trénováním paměti, nácvik psychorelaxačních technik, trénování psychomotoriky. Téma: Pohyb ve vyšším věku.
19. 6. KLAS – vycházka: Brněnské arboretum a skleníky. Středa, sraz v 10.00 hod. před recepcí CRSP.

Cvičení s přípravou na porod, úterý 16.15–17.45 hod. Cvičení a přednášky pro maminky od 27. týdne těhotenství. Termíny: 5., 12. a 19. 6. 2013

Inspirace hravou tělesnou výchovou III.
8. 6. 2013, sobota, 9.00–14.00 hod.
Akreditovaný seminář pro lektory cvičení rodičů s dětmi od tří do šesti let. Téma: Cvičení a hry v přírodě (hry v přírodě, olympiády, pokladové hry). Hlásit se mohou učitelky MŠ a další pedagogičtí pracovníci z CVČ, DDM, MC a další zájemci z řad široké veřejnosti.

Úrazy a první pomoc malým dětem
Čtvrtek 6. 6. 2013, 16.30–20.30 hod.
Interaktivní kurz první pomoci dětem s MUDr. Hanou Levíčkovou je vhodný pro pedagogy, rodiče, chůvy a všechny, kdo zodpovídají, mají v péči nebo pracují s malými dětmi. Je zaměřen na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik resuscitace a umělého dýchání. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz pro nastávající rodiče
4.–25. 6. 2013, vždy v úterý 17.30–19.30 hod.
Cyklus čtyř přednášek vztahujících se k porodu, šestinedělí, péči o novorozence a kojení. Usnadňuje nastávajícím rodičům pobyt v porodnici a připravuje je na změny po narození dítěte. Pořádá CRSP Brno ve spolupráci s lektory z Fakultní nemocnice Brno, Porodnice Obilní trh a Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Možno absolvovat i jednotlivé přednášky.

Zacházení s novorozencem, hygiena
19. 6. 2013, středa 16.30–18.00 hod.
Praktický seminář určený nastávajícím rodičům. Na modelu dítěte si účastníci vyzkoušejí doporučené postupy a nacvičí praktické dovednosti potřebné pro zajišťování každodenní péče o dítě. Lektorka: MUDr. Hana Levíčková

Péče o nemocného kojence
26. 6. 2013, středa 16.30–18.00 hod.
Seminář vedený MUDr. Hanou Levíčkovou, určený nastávajícím rodičům. Péče o nemocného kojence má své specifické postupy, které si účastníci mohou vyzkoušet v praxi na modelu, včetně nácviku první pomoci při zástavě dýchání a krevního oběhu novorozence.


Červenec a srpen

Prázdninové týdny pro seniory
"...nebuďte o prázdninách sama/sám a přijďte raději k nám…" prožít příjemné dopoledne v Senior Klubu! Těšit se můžete na přátelské popovídání, zpívání a tancování i paměti trénování.
V termínech (červencové úterky): 9., 16., 23., 30.7.; (srpnové úterky): 6., 13., 20.8. v čase vždy od 9:00 do 11:00.

Pouť ve Žďáře nad Sázavou
X. diecézní pouť ve Žďáře nad Sázavou , sobota 31. srpna 2013, 9.00–16.00 hod. (15.30 hod. zakončení poutě). Motto: "Kdo věří, není nikdy sám."

Cvičení s přípravou na porod – prázdninový kurz. 8.–24. 7. 2013, pondělí a středa, 16.30–18.00 hod. Cvičení a přednášky pro maminky od 27. týdne těhotenství, 6 lekcí.

Otec u porodu
Praktický seminář určený nastávajícím tatínkům a jejich partnerkám. 24. 7. 2013, středa 18.15–19.45 hod.

Kurz pro nastávající rodiče – víkendový
30.–31. 8. 2013, pátek 16.00–20.30 hod., sobota 8.30–13.00 hod.
Cyklus čtyř přednášek vztahujících se k porodu, šestinedělí, péči o novorozence a kojení. Usnadňuje nastávajícím rodičům pobyt v porodnici a připravuje je na změny po narození dítěte. Pořádá CRSP Brno ve spolupráci s lektory z Fakultní nemocnice Brno, Porodnice Obilní trh a Nemocnice Milosrdných bratří v Brně.

Prázdninové příměstské tábory
Klub přátel rodiny připravil novinku v podobě příměstského tábora pro děti v termínu 22.–26. 7. 2013 "Káčata 2013 – příměstský geocachingový tábor pro malé kešery aneb jak se stát z mudly káčetem". Informace na www.klupratelrodiny.cz a na recepci CRSP, tel.: 542 217 464. Oblíbené prázdninové příměstské tábory pro tvořivé děti pořádá CRSP za finanční podpory Magistrátu města Brna, Odboru zdraví, mládeže a tělovýchovy, v termínech 5. – 9. 8. 2013 a 26.–30. 8. 2013. Informace na www.crsp.cz a na recepci CRSP, tel.: 542 217 464.Sdílet

Související články:
O. Dominik Chmielewski: „Bůh se tě zeptá takto: ‚Kde je mé dítě, které jsem ti dal'“? (16.01.2023)
Architekti nového člověka a nového světa vědí, že je třeba rodinu oslabit nebo zničit, říká bioetik (30.12.2022)
Potřebujeme nové otce (30.12.2022)
P. Peter IĽKO: Važme si všeho, co máme - kázání i o vztahu ke starým lidem (video) (17.02.2022)
Kniha, o které Vám mainstream neřekne: román Holky z nezisku (05.02.2022)
'Recept' exorcisty na ochranu vaší rodiny v duchovním boji proti satanovi (25.01.2022)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Měli bychom nutit naše děti chodit do kostela? (24.07.2020)
Jak chránit rodinu od ďábla podle sv. Šarbela Makhloufa (24.07.2020)
Blog ke Dni matek: Jak jsem chtěla udělat díru do světa a mateřství mě zachránilo (07.05.2020)
Která máma je nejkrásnější ....? (04.02.2020)
Dobrá tchýně (27.01.2020)
Prosba o podporu projektu Návrat rodin domů (07.11.2019)
Národní pochod za život Bratislava 2019 - z pohledu Aloise Karpíška (08.10.2019)
Proč (a jak), přivést moje děti na adoraci? (28.09.2019)
Diecézní pouť rodin (29.08.2019)
Kardinál R. Sarah: „Rodiny, vaše poslání je nesmírně cenné! Čas žní je blízko.“ (11.06.2019)
Pomozte modlitbou!! Korunky Božího milosrdenství (25.03.2019)
Proč potřebujeme ústavní definici manželství (21.03.2019)
POMOZTE vymyslet motiv VLAJKY RODINY (12.03.2019)
Denní modlitba matek (08.03.2019)
Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku (18.02.2019)
Děti nebe (15.02.2019)
Rodina učí Bohu (05.01.2019)
Jak si uchránit Advent v rodině s malými dětmi pro Krista (01.12.2018)
List rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši (11.11.2018)
Co říká čert, maminko? (07.10.2018)
Co dělat, když vaše dítě ztratí víru (06.10.2018)
Mámy na mši a jiní hrdinové (24.09.2018)
Chtěl bys trénovat takový tým? (03.09.2018)
Čtvrté přikázání v životě dospěláka (28.08.2018)
Nestydím se za víru nebo Když děti evangelizují (26.08.2018)
Jak vést děti k Bohu (18.07.2018)
Podpora manželství muže a ženy - petice (21.06.2018)
10 jednoduchých způsobů jak "odstavit" dítě od smartphonu nebo tabletu (04.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (8) Modlím se za tebe (24.05.2018)
Démon, který ničí rodiny (16.05.2018)
Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu (16.05.2018)
Co v sobě opravdu ukrývá rodina? (16.05.2018)
Den pro rodinu 2018 (15.05.2018)
Záleží nám na tom, aby naše děti neměly všechno (26.04.2018)
Plesová sezóna aneb jak nepředat víru (báseň) (21.01.2018)
Výzva k povinné školce a ohlédnutí za Dnem pro rodinu (21.09.2017)
Pedagog: Dvouleté dítě do školky nepatří, potřebuje milující matku a otce, který určuje pravidla (22.08.2017)
DEN PRO RODINU prosba o podporu (30.05.2017)
Kojit batolata v kostele – ano či ne? (24.10.2016)
VORP: Podporujeme iniciativu Máma táta a děti (11.10.2016)
12 kroků, jak pomoci dětem růst ve víře (02.09.2016)
Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu (12.08.2016)
Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla (28.06.2016)
Jak vychovávat děti ve víře, aby se za ni nestyděly (07.06.2016)
Richard Vašečka: Věřící děti (18.05.2016)
Páteční pouť rozvedených u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
První setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 16.3.2016 Brno (09.03.2016)
Když se s mámou rozejdete ... (24.02.2016)
Dar rodičovství (17.11.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: obětavé odříkání (10.11.2015)
VORP k povinné školce (27.10.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: bez společné modlitby to nejde (06.10.2015)
TV LUX: SYNODA - POSLÁNÍ RODINY DNES (21.09.2015)
Katecheze o rodinném životě X.- Vybrat si život (19.09.2015)
Katecheze o rodinném životě IX. - Matka, učitelka, rodina- charakter a úloha církve (11.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VIII.- Domov pro zraněné srdce (04.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VII.- Světlo v temném světě (03.09.2015)
Rodina je největší nepřítel globálního trhu (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě VI.- Každá láska přináší ovoce (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě V.- Tvořit budoucnost (26.08.2015)
Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž (18.08.2015)
Katecheze o rodinném životě IV.- Dva se stávají jedním (10.08.2015)
Katecheze o rodinném životě III.- Význam lidské sexuality (05.08.2015)
Slovo pro chlapy - duchovní autorita rodiny (01.08.2015)
Katecheze o rodinném životě II.- Poslání lásky (30.07.2015)
Katecheze o rodinném životě I.- Stvořeni pro radost (28.07.2015)
Jak rodič může a má duchovně doprovázet své dítě - (10.07.2015)
Když jsou ženy na lovu (25.06.2015)
Tento Den otců… (20.06.2015)
Mons. Schneider: Rodina je největší obranou křesťanství proti ideologiím (16.06.2015)
Mateřství v Polsku může být IN, pomoci má reklama (12.06.2015)
PETICE: Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka (18.05.2015)
* Manželům se narodil třináctý syn v řadě
* Matka zachytává krásu mladosti v portrétech svých deseti dětí
(16.05.2015)
Zacházejme s našimi dětmi jako s Božími dětmi (15.05.2015)
3 základní kameny duchovního provázení dětí (08.05.2015)
Týden pro rodinu 2015 (08.05.2015)
Tři úřady muže. Část třetí: Otec jako Král (02.05.2015)
Začít včas (22.04.2015)
Tři úřady muže. Část druhá: otec jako kněz (17.03.2015)
Devítidenní pobožnost za rodiny (14.03.2015)
Textař skupiny Maroon 5 nahrál- "Píseň pro mého nenarozeného syna" (04.03.2015)
Dítě počaté ve zkumavce má cizí geny (04.03.2015)
Tři úřady muže. Část první: Otec jako prorok (28.02.2015)
Svědectví - Čekání na archanděla Gabriela: Jak se modlit, když člověk zápasí s neplodností. (28.02.2015)
Kurz pro rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání (27.02.2015)
Vedeme děti k morálce (22.02.2015)
Jak děti naučit prožívat mši svatou (20.02.2015)
30 způsobů jak může otec "ztrácet" čas se svými dětmi (14.02.2015)
Důkazy pro tradiční rodinu: Písmo svaté, sociální věda a kvalita života (09.02.2015)
3 Videa: NECENZUROVANÁ FAKTA:
1) o manželství, 2) o rodičovství, 3) o výchově dětí
(06.02.2015)
Psychiatr Max Kašparů: Děti nepotřebují pouze lásku, ale také příklad otce, matky a jejich vztahu (05.02.2015)
A KDE JE MAMA? - Odmítnutá reklama Aliance za rodinu (AZR) (02.02.2015)
Referendum: Česi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu, Informáce o referendu, a i. (01.02.2015)
Manželé Kohutiarovi: Uspávání byla dobrá investice, ne ztráta času (24.01.2015)
Referendum o rodině: V Bratislavě za Prahu: Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí. (19.01.2015)
Rozvod a život v Církvi (06.01.2015)
Duchovní setkání pro rozvedené (05.01.2015)
Promluva jáhna Ladislava Kince ze svátku Svaté Rodiny (29.12.2014)
Chtěl bys trénovat takový tým? (15.12.2014)
Bývalý rabín: přirozená rodina je "nejkrásnější ideou v dějinách civilizace" (12.12.2014)
Měla jen pětiprocentní šanci, že se narodí živá. Její maminka to nevzdala. (30.11.2014)
Jak je důležitá mediální výchova v rodině (26.11.2014)
Kardinál Müller: Manželství je základem lidství, nikoli výtvorem kultury (26.11.2014)
Čtvrté přikázání v životě dospělého (25.11.2014)
Nabídka CRSP na prosinec 2014 (22.11.2014)
Přednáška - Richard Vašečka: Milovat a ctít: Výchova dětí. (21.11.2014)
Frustrovaná z domácnosti? Na nejlepší cestě ke svatosti! (10.11.2014)
Dušičkové rozhovory (04.11.2014)
Rodičové, naučte svoji dceru těchto pět věcí (27.10.2014)
Podpora třetího dítěte (25.10.2014)
Arcibiskup Jan Graubner se ohlíží za biskupskou synodou (23.10.2014)
Chci se mít jen tak, jako každý televizor (23.10.2014)
Odbourat muže a ženu (18.10.2014)
Nevlastní, a přece naše (17.10.2014)
Jak rodič může a má duchovně provázet své dítě (09.10.2014)
Poslankyně dr. Chalánková: Základní lidská práva rodičů a dětí jsou v zásadním ohrožení. (09.10.2014)
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně (08.10.2014)
Po rozvodu stále věrným manželem. Jak zvládnout tu samotu? (08.10.2014)
Jak by vypadal den s mými dětmi, kdyby byl ten poslední? (07.10.2014)
Vojtěch Kodet: Rodina jako dar a poslání (audio) (06.10.2014)
Nad konferencí, která prosazuje "velké rodiny", hosté ze západu žasli (26.09.2014)
Rodina v katolickém pojetí (26.09.2014)
Synod rodiny ve Vatikánu (25.09.2014)
Desatero rodiče: 10. Rozvíjej se jako rodič (24.09.2014)
Otcové mají chránit tajemství rodinné lásky (12.09.2014)
Prezident, ombudsmanka, ani Ústavní soud by neměli brzdit referendum
(+ další odkazy)
(03.09.2014)
Sedm důvodů, proč chci vychovávat moje děti v křesťanském duchu (02.09.2014)
Desatero rodiče: 9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní! (27.08.2014)
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí! (21.08.2014)
Může být práce ženy v domácnosti rovnocennou kariérou? (16.08.2014)
Desatero rodiče: 7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru! (14.08.2014)
Papež František: Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností (12.08.2014)
Pochod pro rodinu 2014 (11.08.2014)
Desatero rodiče: 6. Buď pozitivní! (08.08.2014)
Desatero rodiče: 5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas! (06.08.2014)
Desatero rodiče: 4. Buď důsledný! (28.07.2014)
Desatero rodiče: 3. Buď přítelem pro své děti! (16.07.2014)
Desatero rodiče: 2. Vyžaduj od seba to, co vyžaduješ od dětí! (09.07.2014)
Velké množství katolíků nepozná církevní učení o sexu, životě a rodině (08.07.2014)
Hrdí na rodinu: Žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě nebo tři matky nenahradí otce (07.07.2014)
Desatero rodiče, 1. část: Na prvním místě je tvůj manželský partner! (03.07.2014)
Nejčastější rodičovská chyba (29.06.2014)
Dovolená rodin s dětmi (23.06.2014)
Vatikánský státní sekretář: Přijímejte "děti, které vám Bůh chce dát" (21.06.2014)
Dan Drápal: Vydejme se opačným směrem (18.06.2014)
MŮJ OTEC ... (16.06.2014)
Papež František: řekněme ne kultuře pohodlí, která odmítá mít děti (12.06.2014)
Papež František: ďábel chce zničit rodinu (10.06.2014)
Petice: OSN ignoruje ochranu rodiny (05.06.2014)
Tradiční rodina s dvěma rodiči je nejbezpečnějším prostředním pro děti (27.05.2014)
Nejsem rodič č. 1, jsem matka!: Vzpoura Italů proti sekularismu a gender ideologii (22.05.2014)
Aliance za rodinu: Petici za referendum o ochraně rodiny podepsalo už více než 100.000 lidí (19.05.2014)
Svátek matek (07.05.2014)
Globální převaha: Většina národů považuje potraty a homosexualitu za nemorální (02.05.2014)
Biskupové Spojeného království doufají, že synoda o Rodině radikálně přehodnotí lidskou sexualitu (02.05.2014)
Homofobie - absurdní pojem (30.04.2014)
Nové stránky - Zastolom.sk chtějí být pro rodiny průvodcem na cestě víry (29.04.2014)
Popelčin zákon: Půjdou rodiče v Británii do vězení za to, že nemilují svoje děti? (26.04.2014)
Ruský zákonodárce navrhuje ústavní dodatek zakazující manželství homosexuálů (25.04.2014)
"Obyčejná" rodina. Mají 20 dětí a přijali by další (23.04.2014)
V italské škole změnili svátek Den otců na "Jarní festival", kvůli lesbickým párům (22.04.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na květen a červen 2014 (06.04.2014)
Důsledky absence otců v rodinách jsou zdrcující (22.03.2014)
Půst a rodina 10 - Půst v rodině (13.03.2014)
Důstojnost a povolání muže (27.02.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - únor, březen, duben 2014 (20.02.2014)
Vedeme své děti opravdu k Bohu? (09.02.2014)
SÍLA bratrské lásky ... (06.02.2014)
Svátek Svaté Rodiny (01.01.2014)
Prosba Centra naděje a pomoci o finanční dar (16.12.2013)
Proč se spolu modlit? (16.12.2013)
Chorvati zítra (tj. 1. 12.) hlasují za ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy (30.11.2013)
Tři druhy lásky (24.09.2013)
Podzimní nabídka kurzů CENAP (18.09.2013)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - září, říjen, listopad 2013 (05.09.2013)
Nabídka CRSP 2013 - práce se seniory (04.08.2013)
Praktikování náboženství upevňuje rodinu a formuje zdravou společnost (28.07.2013)
Jak žít v rodině medžugorská poselství ? (27.07.2013)
Mateřství jako součást identity? (23.07.2013)
Každý jednou bude takový .... (01.07.2013)
Nejde o nic méně než o RODINY, také o ty naše (14.06.2013)
Kardinál Bagnasco: Sňatky homosexuálů jsou ranou pro rodinu (12.06.2013)
K VĚCI: Společnosti se nerozpadají, pokud mají zdravé rodiny (10.06.2013)
Nabídka CRSP během prázdnin 2013 (26.05.2013)
Duchovní obnova pro rozvedené ve Volfířově (04.05.2013)
Příprava na příchod miminka 15. 5. 2013 (03.05.2013)
Film: Nic nás nerozdělí/ The impossible (25.03.2013)
Mezinárodní den volné neděle -3. březen 2013 (21.02.2013)
Programy Centra pro rodinu 2013 (30.01.2013)
Kardinál Piacenza: matka každého kněze dcerou svého syna (06.01.2013)
Rodinný život jako cesta ke svatosti (04.01.2013)
Svátek sv. Rodiny – báseň na motivy Sv. Jana od Kříže (29.12.2012)
Evropský projekt Trojlístek - pomoc rodinám (13.12.2012)
Slovensko: knoflík jako symbol modliteb za rodinu (19.11.2012)
Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince (16.11.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na listopad 2012 (14.11.2012)
Matka světice - Jana Beretta Molla (14.10.2012)
Muž a žena (13.10.2012)
Zakladatelka hnutí Modlitby matek navštíví Českou republiku (30.09.2012)
Dominik Duka: Děti jsou naše bohatství (20.09.2012)
Centrum naděje a pomoci Brno v září 2012 nabízí (06.09.2012)
Ubytování blízko Třeboně - Chatky na jihu (31.08.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na září 2012 (31.08.2012)
Francouzský episkopát hledí s obavami na plány uzákonit „alternativní“ rodinné modely (08.08.2012)
Ještě jeden článek o manželství....Vyslyšená modlitba (23.07.2012)
Motivační kurz pro ženy (01.07.2012)
Papež promluvil k rodinám o smyslu manželství (10.06.2012)
Manželství potřebuje podporu, ne destabilizaci (09.06.2012)
Český překlad dekretu - odpustky u příležitosti VII. světového setkání rodin v Miláně (30.05.2012)
V lombardské metropoli začíná VII. světové setkání rodin (29.05.2012)
EU: Tolik nemanželských dětí... (13.05.2012)
Pobyt pro rodiče s dětmi na Vyhlídce u Blanska (12.05.2012)
Kurz přirozeného plánování rodičovství a kurz o manželství (26.04.2012)
POZOR ZMĚNA! Další kurz PPR ve Znojmě bude v sobotu 5.5.2012 (20.04.2012)
USA: Matka pečující o děti nepracuje? (19.04.2012)
Potřebujeme neděli? K čemu je nám neděle? (18.04.2012)
Ne předmanželskému soužití (14.04.2012)
Rezoluce Evropského parlamentu napadá pojem rodiny (17.03.2012)
Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky (12.03.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Pozvání na VII. světové sektání rodin se Svatým Otcem (05.03.2012)
Hodně smutný příběh, ale je ze života (26.02.2012)
Maminky, do práce! (12.02.2012)
Na slovíčko (05.02.2012)
Prosíme o modlitbu (13.01.2012)
Štědrý večer (24.12.2011)
Vánoční poklad - dojemný příběh z převánočního supermarketu (23.12.2011)
Sbírka pro Centrum naděje a pomoci (19.12.2011)
Workshop: Ne/plodné období po porodu v Brně (05.12.2011)
Maják v mlze - Základní pravdy, které vždy platí (11.11.2011)
Ne/plodné období po porodu (11.11.2011)
Jednodenní setkání pro rodiny a manžele v Třebíči (09.11.2011)
Výstava "Těhotná? Těhotná! Těhotná..." (07.11.2011)
Listopadové akce Centra pro rodinu v Brně (29.10.2011)
Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám? (26.10.2011)
Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu (22.10.2011)
Prosba o pomoc pro Františka a Vítka (17.10.2011)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v Brně (08.10.2011)
Umíme rozlišit dobro a zlo a rozeznat hrozbu? (07.10.2011)
Úcta k životu a gynekologie (21.09.2011)
Kurz Na začátku těhotenství (11.09.2011)
Seminář Kultura života, dnešní biomedicína a rodina (08.09.2011)
Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu (29.08.2011)
Deklarace Moskevského demografického summitu: Rodina a budoucnost lidstva (22.08.2011)
Pohřeb matky šesti kněží a čtyř řeholních sester v Kerale (25.07.2011)
Potrat – a pak…? (13.07.2011)
Příprava na 1. svaté přijímání (12.07.2011)
Nebojte se těžkostí (10.07.2011)
Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče (29.06.2011)
Poděkování a prosba (27.06.2011)
Programová nabídka CRSP na červenec a srpen 2011 (20.06.2011)
Víkend rodin s malými dětmi (16.05.2011)
Dobro a zlo ze zkumavky - přednáška o umělém početí (05.05.2011)
Diecézní setkání pro rozvedené (24.03.2011)
Nový týden - nové výstavy STOP GENOCIDĚ (06.02.2011)
Slova "otec" a "matka" oficiáně zrušena!! (11.01.2011)
Je to opravdu nutné? - (k otvírací době obchodů) (06.01.2011)
Věrnost je prospěšná zdraví + Jaký smysl má manželská věrnost? (02.01.2011)
Politika EU ohledně rovnosti mužů a žen, její (ne)soulad s evangeliem (24.10.2010)
Prosíme o pomoc pro mladou maminku (20.10.2010)
Ze života - všem mámám (17.10.2010)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v tomto týdnu (21.09.2010)
Nabídka kurzů a akcí Centra pro rodinu na září (11.09.2010)
Nový web pro ženy zraněné potratem (01.09.2010)
Sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (23.08.2010)
Výstava Stop genocidě v Josefově (09.08.2010)
Výstavy stop genocidě na festivalech (22.07.2010)
Dokument Nejtěžší volba (14.07.2010)
Prosíme o pomoc při výstavách STOP GENOCIDĚ na festivalech! (12.07.2010)
7. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (09.07.2010)
Pouť ve Věžnici (24.06.2010)
Adorace za nenarozené v úterý (20.06.2010)
O dobrá manželství a spokojené rodiny je třeba se zasadit (20.06.2010)
Pochod pro rodinu (17.06.2010)
Výstavy stop genocidě (15.06.2010)
Výstava stop genocidě v Moravském Krumlově (08.06.2010)
V Rakousku slaví Týden pro život (04.06.2010)
Výstava stop genocidě (24.05.2010)
Nabídka kurzů z Centra pro rodinu a sociální péči (07.05.2010)
Petice za volnou neděli (03.05.2010)
Mezinárodní den rodin a modlitba rodin (01.05.2010)
Prosba o pomoc mladé rodině u Brna (25.04.2010)
Výstava Stop genocidě! (23.04.2010)
Podpořme protest proti návrhu zákona.... (24.03.2010)
Pochod pro život 2010 (23.03.2010)
Kam s rodinou na dovolenou? (20.03.2010)
Advent 2009 v Diecézním muzeu na Petrově (30.11.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (24.07.2009)
Poradna Aqua vitae - poradna pro ženy (18.07.2009)
Besedy v Centru pro rodinu (02.06.2009)
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (02.06.2009)
Rodinná dovolená? (02.06.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.05.2009)
Besedy o výchově a vztazích (08.05.2009)
Family Point (04.05.2009)
Rozvod a život v církvi (07.04.2009)
Kurzy, besedy, pobyty (06.04.2009)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 04. 05. 2013 | 15216 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace