Zajímavé...

Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny

Dante Alighieri e il suo poema, volné dílo, it. wikipedia Dušičky slavíme letos netradičně, ale o to víc si všímejme potřeby i našich blízkých, kteří nás předešli do věčnosti.

Každoročně, druhého listopadu, si připomínáme Památku zesnulých. Tento den je spojen s návštěvami hrobů našich blízkých zesnulých a předků, přestože tento rok kvůli pandemické situaci to v masovém měřítku nebylo možné. Kult předků a zesnulých je v nějaké formě přítomen v téměř všech kulturách a náboženstvích. I katolíci projevují svou úctu a lásku vůči zesnulým prostřednictvím modliteb a slavení mší svatých.

Svědectví Písma svatého

Katolická představa záhrobního života je poměrně jednoduchá: Existuje nebe, kam přijdou ti, kteří chtějí Boha oslavovat a sloužit mu. A na druhé straně existuje peklo, ve kterém skončí ti, kteří vytrvale odmítají Boha a nechtějí s ním mít nic společného. Ale katolická teologie zná i třetí stav - očistec. Je však nutné dodat, že očistec je pouze přechodným stavem, jakousi vstupní nebeskou sprchou pro ty, kteří nejsou dostatečně očištění od hříchů. Člověk, který prochází očistcem, má jistotu spásy a to je jeho největší naděje.

Ačkoliv slovo očistec se v Bibli nevyskytuje, jeho leitmotiv najdeme v některých biblických pasážích. V Matoušově evangeliu 12, 32 Ježíš říká, že "pokud někdo řekne něco proti Synu člověka, bude mu odpuštěno. Kdo by však řekl něco proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím." Katolická tradice tento budoucí věk ztotožnila s očistcem.

Svatý Pavel v prvním listě Korinťanům 3, 13-15 píše o očistném ohni pro duše, které nejsou ještě v nebi, ale nejsou ani zatraceny: "Dílo každého vyjde najevo. Ten den to ukáže, protože se zjeví v ohni a oheň přezkouší dílo každého, jaké je. Čí dílo, které na něj postaví, zůstane, ten dostane odměnu. Čí dílo shoří, ten utrpí škodu, on se však zachrání, ale tak jako přes oheň."

Konečně poslední biblická kniha, Kniha zjevení upozorňuje na to, že "do nebe nevejde nic poskvrněného" (Zj 21,27). To znamená, že pravděpodobně většina nebešťanů projde nejprve touto sprchou. Jedni se budou muset sprchovat déle, druzí kratší dobu. Záleží na množství špíny (hříchu), do které se během svého pozemského života namočili.

Lidé, kteří se očišťují, potřebují naši pomoc a naše modlitby. Proto se za ně modlíme a tak jim věnujeme svou lásku. Tento rozměr společenství je hluboce zakořeněn v samotném chápání Církve v jejím trojím rozměru - Církev bojující (pozemský život), Církev očišťující (očistec) a Církev oslavená (nebe). Díky modlitbě za zemřelé se spojujeme a pomáháme očišťujícím se duším, které již samy pro sebe nemohou nic udělat. Zatracenému člověku modlitba pomoci nemůže. Nemůže proto, že sám tvrdošíjně odmítá jakoukoliv pomoc.

Klíčovým biblickým textem, který poukazuje na důležitost modlitby za zemřelé, se nachází ve Starém zákoně, konkrétně v Druhé knize Makabejské, v níž se píše, že "je svatou a zbožnou myšlenkou modlit se za zesnulé." (2 Mach 12,46) Scott Hahn připomíná, že "zbožní Židé v starozákonní době i nyní považují za povinnost modlit se za zemřelé členy rodiny. Mohli dokonce obětovat oběť za věrné zesnulé."

V Cirkvi sa myslí na zesnulé už od nepaměti

Už raná Církev si osvojila praxi modliteb za zesnulé. V 3. století po Kristu Tertulián píše o křesťanech, kteří se modlí za své blízké zesnulé. Svatý Řehoř z Nyssy (335-394) uvádí, že "poté co neočištěné duše opustí tělo, nebude mít účast na božském životě, dokud očistný oheň neodstraní všechny skvrny na duši."

Purgatoriu, Ich, CC BY-SA 3.0, ro.wikipedia.org


Modlitbu a oběti za zesnulé podporovali i další starokřesťanští autoři a světci jako Origenes, Ambrož, Augustin, Bazil. V starobylé liturgii svatého Jana Zlatoústého se objevuje tato modlitba: "Modleme se také za odpočinutí duší zesnulých služebníků Božích a za odpuštění všech jejich hříchů, úmyslných i neúmyslných."

Svatý papež Řehoř Veliký (540-604) povzbuzuje věřící k modlitbě za zemřelé: "Pomáhejme jim tedy a slavme jejich památku. Vždyť když Jobovy syny očišťovala otcova oběť, proč pochybuješ, že naše oběti za ty, co zemřeli, jim přinesou nějakou útěchu? Nezdráhejme se pomáhat těm, kteří zemřeli, a obětujme za ně modlitby."

O něco později, v 10. století, se v Církvi začala oficiálně slavit Památka zesnulých, která pochází od svatého Odila z Cluny. V následujících stoletích se tato vzpomínka ustálila v celé Církvi. Druhý vatikánský koncil (1962-65) připomíná důležitost modlitby za zemřelé: "Putující Církev uznala bez váhání společenství celého tajemného Kristova těla, a proto už od raných dob křesťanského náboženství držela úctu k zemřelým a obětovala za ně modlitby."

Vytrvale se modleme za naše zemřelé a to nejen během tohoto dušičkového období, ale i po celý rok. Nikdy nevíme, komu můžeme dopomoci ke spáse.

svíčka


Zdroje:
Zdroje Katechizmus Katolíckej Cirkvi. 2012
Hahn, S: Prečo veriť. 2009
Schreck, A: Katolíci: Čemu opravdu věří? 2013
http://www.biskupstvo-nitra.sk/sviatok-vsetkych-svatych-a-pamiatka-zosnulych/

Převzato z https://www.postoj.sk/, článek ze 6. 11. 2020 naleznete zde.

logo- postoy.sk


volné dílo, en.wikipedia. org

Sdílet

Související články:
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 07. 11. 2020 | 1586 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace