Zajímavé...

Mladí v duchovní krizi / Biřmování, a stačilo!

Pezibear, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Jak v čase zavřených kostelů a omezených setkání s vrstevníky udržet v mladých alespoň doutnající uhlíky víry?

Mezi kněžími koluje vtip o kolegovi, který si stěžoval na netopýry pod střechou kostela. "Ať dělám cokoliv, nemohu je vyhnat," říká. Kněz z vedlejší farnosti mu poradil. "Obiřmuj je a víc je neuvidíš."

Skutečně, svátost biřmování je pro mnohé mladé lidi tím posledním, co je s Církví spojuje. Právě tehdy jsou ve věku, kdy často rebelují proti každému a všemu. A vyhraňovat se vůči Církvi je obzvláště přitažlivé.

"Bože, žehnej našemu dítěti, aby jeho život byl tobě ke slávě, jemu ke spáse, nám k radosti a světu k užitku." Tak zní modlitba během křtu dítěte. Rodiče, kteří aktivně žijí svou víru, vidí v jejím naplnění to nejlepší, co se může jejich dítěti stát.

Proto se nelze divit bezradnosti rodičů, když se před jejich očima odehrává náboženská krize dítěte. Kdo selhal? Já jako rodič? Mé dítě? Církev, kněží? A co dělat, abych to ještě víc nepokazil?

V "období zavřených kostelů" to mají rodiče ještě komplikovanější. Neboť právě prožívání víry ve společenství i ve společenství vrstevníků, mladých lidí, přátel, je jedním z prostředků, aby se jejich víra neztratila nebo se nestala jen takovou - na papíře.

A teď žijeme období, kdy se nejenže nekonají bohoslužby, nepřistupujeme ke svátostem, děti a mladí nemohou prožívat svou víru, a ani její krizi, mezi sebou navzájem. Nejen škola nebo práce se koná za zavřenými dveřmi našich domovů, ale i náš náboženský život.

Duchovní život online

Jaké jsou tedy možnosti mladých v těchto podmínkách? V mnoha farnostech dokázali nová média využít. Zejména různá společenství mladých se konají online.

S formací mladých se nejvíce spojuje řehole salesiánů. Jak momentálně vedou mladé? Hovoří delegát pro pastoraci mládeže Ján Holubčík SDB: "Hledáme možnosti, jak být i v tomto období v kontaktu s mladými. Vnímáme to jako Boží výzvu. Náš zakladatel sv. Jan Bosco byl velmi kreativní a nic ho neodradilo od kontaktu s mladými," řekl.

Snaží se neztratit s mladými v tomto období kontakt a využívají všechny online možnosti. "Je to neuvěřitelný prostor pro evangelizaci a formaci. Vedle všech rizik a nástrah, které online prostředí má, dá se v něm konat mnoho dobra. Nepochybujeme o tom, že nás Pán zve do digitálního světa."

Salesiánům se líbí, že díky online světu svůj dosah podstatně rozšířili a komunikují i s těmi, kteří jsou daleko a osobně se s nimi nesetkávali. "Kromě toho jim telefonujeme, zaneseme do schránky dopis nebo nějaké překvapení a když se dá, tak se setkáme," dodává Ján Holubčík.

Podle kněze je společenství důležitou součástí pro růst dětí ve víře, ale první a podstatnou na této cestě je rodina. V současné situaci vidí vynikající šanci, jak se může rodina stát domácí církví.

"Právě rodina je ideální prostor pro duchovní růst a prohloubení víry. Samozřejmě, že je to pro rodiče náročnější. Zároveň je to šance, aby se otec mohl stát knězem v rodině. A matka první prostřednicí daru víry."

Právě v rodině by měl člověk dostat vše potřebné pro svůj duchovní růst.

Oslovili jsme i několika teenagerů, zda doma prožívají náboženský život společně. Někteří z nich mají problém právě s tím, že mají svou víru projevovat před rodiči. Už jen ze společného sledování mše v televizi mají rozpaky.

"Je mi to trapné. Já mám problém se před našimi vůbec přežehnat. Předtím jsme nic takového nedělali, společně jsme se pomodlili jen na Vánoce před Štědrou večeří. Už s tím jsem měla problém a jen jsem otvírala ústa, nahlas jsem se nemodlila," řekla 14-letá Danica ze Žiliny.

Šestnáctiletý Marián z kysucké obce se zase neumí ztotožnit se snahou otce, který, odkdy zavřeli kostely, čte každý večer část z Nového zákona. "Nejraději bych se v tu chvíli vypařil. Přes den se i pohádáme, křičíme na sebe a pak si večer hraje na kněze. Je to komedie,"říká.

Catholic Church Englan, Mazur/catholicnews.org,  CC BY-NC-ND 2.0, flickr


Jsou to sice jen dva případy, ale problém může být v tom, že se v těchto rodinách začalo se společnými modlitbami až během pandemie.

Je důležité, aby děti vídaly modlícího se otce a matku už odmala a aby to byl pro ně přirozený pohled. Ale i v takových rodinách často řeší od jistého věku svých dětí neochotu praktikovat víru.

Nutit nebo nenutit

Co tedy? Je lepší to nechat na ně nebo využít rodičovskou autoritu? Anna ze Senice se přiklání spíše k druhé možnosti. Spolu s manželem byli aktivní v místním společenství a nic na tom nezměnilo ani narození jejich dvou synů. Do svých aktivit zapojovali postupně i děti.

Odkdy se opět po Vánocích zavřely kostely, jsou doma skutečně nábožensky aktivní, a zapojují i své děti. I když nechtějí, ale musí. Jejich synové jsou už náctiletí, mladší má 11 a starší 14 let.

"Pravidelně se ráno i večer modlíme litanie, při večerní modlitbě dáme i desátek růžence a korunku. Ve čtvrtky kromě večerní modlitby si čteme z Písma a ještě jedné knihy a v pátek přidáváme křížovou cestu. Dětem se nechce, ale manžel je vytrvalý," říká.

Annin manžel je muž bez kompromisů. "Když se jim nechce, manžel ještě přidá. Vůbec by jim modlitba nechyběla, i na kostel by zapomněly, láká je všechno světské," dodává. Věří, že tato jejich snaha není zbytečná ani kontraproduktivní. "Když ty děcka necháme tak, zapomenou na Boha. A v osmnácti už je nepředěláme."

Na internetu můžeme snadno najít množství svědectví dospělých mužů a žen, jak je právě tento rodičovský nátlak od víry odradil. "Jako malá jsem brala za samozřejmost, že jsme každou neděli a ve svátek museli jít do kostela. Jako starší mi to už začalo vadit. V neděli jsem se chtěla dívat pohádky, mnohdy jsem i uplakaná musela jít ... Později jsem místo na mši chodila s kamarádkou po městě. Jako dospělá už nechodím vůbec," píše například Jana z Bratislavy. Podobných osudů je množství.

CC0, pixabay.com


Tak nutit či nenutit dítě do návštěvy kostela a společných modliteb? I nutit, ale jen do jistého věku, radí salesián Ján Holubčík. Tato hranice je u každého dítěte individuální a rodič by měl dostatečně své dítě poznat a vycítit, kdy už nějakým nátlakem spíš věci pokazí, než jim pomůže.

Podle Holubčíka by měl rodič zejména správně chápat pojem svobody ve výchově. "Někteří rodiče mylně chápou svobodu jako nechat děti samostatně se rozhodnout pro to, co chtějí. Ale děti a mladí někdy nechápou dostatečně hodnotu některých věcí," zdůrazňuje.

"Proto dokud jsou malí, je třeba jim vysvětlovat a někdy je i nutit, aby chodili do školy, i do kostela. Pokud bych mladého teenagera ráno vzbudil se slovy: ,Jestli chceš, tak dnes můžeš jít do školy ', nevím, kolik kluků by vyskočilo z postele a řekli: ,Hurá, jdu!' Ještě nechápou hodnotu vzdělání, tak se nedivím, že se jim nechce a musíme je k tomu povzbudit nebo přinutit. Totéž i s návštěvou kostela. Samozřejmě, že to platí jen do určitého věku,"vysvětluje Holubčík.

Místo modlitby sportovní zprávy

Dítě by mělo vidět příklad u obou rodičů. Těžko lze u dětí postavit základy živé víry, když pro otce je prioritou všechno jiné, jen ne modlitba. "Já tak obdivuji tyto rodiny, velmi toužím, abychom se alespoň večer spolu pomodlili, ale manžel se jde raději podívat na sport a děti to odmítají," postěžovala si Kateřina z Bratislavy. Takový večer je v nejedné křesťanské domácnosti.

CC0, pixabay.com


Některé děti v určitém věku odmítnou víru svých rodičů a církev, ale možná jen nevidí doma autentickou víru. Možná se jim kazí vztah s rodiči. Možná je to v osobnosti dítěte, které se chce odstřihnout od rodičovského vlivu. Možná je to přátelstvími s vrstevníky, pro něž je víra něco cizího nebo něco směšného.

Ať je to jakkoli, základem je vytvořit si od začátku dobrý vztah s dítětem. A mluvit spolu, nejen o škole, o kamarádech, ale i o vnitřním světě, o víře, o Bohu.

Že se to skutečně může díky tomu podařit, svědčí příběh Bibiany ze Žiliny a Martiny ze Soblahoviec u Trenčína.

Bibianin syn je už dospělý, má osmnáct let a dosud žádnou krizi víry neprožil. S rodiči má dobrý vztah, hodně spolu komunikují. Odmala ho vedli k víře, což bylo pro oba přirozené, protože i oni sami pocházejí z věřících rodin.

"Krizi ve víře neměl, vždy jsme si povídali na rovinu," řekla Bibiana. Pokazit se to nepodařilo ani na hodinách náboženství na střední škole. "Měli takového přemotivovaného učitele náboženství, který dělal na studenty velký tlak. Na hodiny museli pravidelně vypracovávat referáty na dané téma, mladým to nic nedávalo, mělo to právě opačný efekt," říká Bibiana. "Byli to skoro dospělí kluci a potřebovali jinou formu, spíše rozhovor než množství referátů," dodala.

Ona sama pociťuje, že doba je těžká a bez přímého kontaktu s kněžími a spoluvěřícími může náš náboženský život upadat. "Opravvdu i já mám teď co dělat, abych nespadla do stereotypu jedné mše za týden z televize," říká. "Myslím, že mnoho lidí nyní od víry odpadne, neboť jejich víra byla slabá, spíše povrchní a teď se nemají čeho chytit a o koho se opřít," dodává.

Martina ze Soblahoviec je máma dvou chlapců, jeden má 11 let a druhý je už téměř na prahu dospělosti. Oba ministrují a tak mají možnost být na mši denně i v tomto období.

Jak říká, u mladšího může ještě leccos přijít, ale starší v tomto směru velmi nerebeloval. "Přiznávám, když byl ještě malý, tak jsem ho někdy trošku vydírala, že když chce od Ježíška dárky, musí jít i do kostela. Někdy jsem používala takové malé finty," říká. "Ale myslím si, že když rodiče chodí s dětmi do kostela každý týden, tak si na to děti zvyknou a neodporují. Alespoň to byl náš případ. Ale musí chodit do kostela oba rodiče, aby neměli s kým zůstat doma."

Kdoví, možná se v její rodině zrodí i duchovní povolání. Martina má totiž mladšího bratra, který vstoupil do mnišského řádu a studuje v Itálii. "Když v létě přijede k nám, hodně si s dětmi povídá o duchovních věcech. Někdy mám pocit, že moje děti mají živější víru než já sama," říká spokojeně.

Může být krize prospěšná?

Když dítě zavrhne svou víru, je to pro rodiče velká bolest. Pociťují to jako své selhání, přičemž ne vždy to je jejich vina. Ale když se to už stane a jejich dítě je dospělé, moc s tím nenadělají.

"Už když jsou dospělí, je pozdě. Tehdy je jim třeba nechat svobodu, i když jsou ztraceni," říká salesián Jan Holubčík.

Ne vždy to musí dopadnout špatně. Ne nadarmo se říká, že trpělivost je velká ctnost. Stává se, a vůbec to není nic vzácného, že i dospělí lidé po letech rebelování zjistí, že to, co roky hledali, bylo po celou dobu doma.

Když mladí rebelují nebo nechtějí chodit do kostela, neznamená to, že jsou navždy ztraceni. Rodiče by si neměli zoufat a hledat chybu v sobě.

Někdy je taková krize pro jejich duchovní život dokonce prospěšná. Mladý člověk dospěje, zmoudří. Vždyť nakonec mnoho lidí, kteří si ve svém životě prošli těžkou krizí víry, je dnes v panteonu svatých.

Alena Potocká

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 9. 3. 2021 naleznete zde

Alexas_Fotos, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
GODZONE TOUR 2023 (15.10.2023)
Animátorský kurz (06.09.2023)
Setkání mládeže děkanství znojemského a vranovského na louce (06.09.2023)
Svědectví ze SDM Lisabon v Příměticích (06.09.2023)
Víkend pro kluky ve věku 7 - 17 let (11.06.2023)
Pozvání pro mladíky (05.06.2023)
Ohlédnutí za diecézním setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem Konzbulem 2023 (01.06.2023)
Duchovní příprava SSM Lisabon 2023 (10.04.2023)
Diecézní setkání mládeže 2023 - autobus ze Znojma (24.03.2023)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (23.03.2023)
Ženy, které zůstaly na ocet a gigolové, kteří je milují (28.01.2023)
Světový den mládeže Lisabon 2023 - informace k přihlašování (05.12.2022)
Týden modliteb za mládež - právě probíhá, přidejte se (17.11.2022)
Chvályhodná aktivita (25.10.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 15 (28.03.2022)
Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem - vypravuje se autobus (25.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 14 (23.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 13 (18.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 11 (08.03.2022)
Letní tábor pro mladé od 18 let (02.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 9 (26.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 5 (06.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 4 (01.02.2022)
Bojová umění – to není jenom sport (30.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 3 (27.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 2 (23.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... aneb příprava na manželství (18.01.2022)
Letní tábor pro mladé na Oravě (27.04.2021)
Vzdělávací semináře pro mládež online (11.02.2021)
Křesťanský web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež (26.01.2021)
Prázdnota a touha po pravé lásce - výsledek sexuální revoluce u mladých lidí (29.09.2020)
Kurz vedoucích ministrantů 2020 (13.09.2020)
Dopis vizionáře Ivana Dragičeviče mladým ke příležitosti 31. Festivalu mládeže v Medžugorji (02.08.2020)
Dopis otce biskupa Baxanta mládeži (20.04.2020)
Co dnes mnohým mladým nechybí, ale chybět by mělo (25.03.2020)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (06.03.2020)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (01.03.2020)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.02.2020)
Nikdy jsem se nesetkal s tak otřesnými případy násilí dětí, říká Max Kašparů (20.01.2020)
I když jste jakkoli zamilované, mějte otevřené oči (02.01.2020)
Vysvobození z otroctví (27.12.2019)
Videa pro mládež na internetu (11.12.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.11.2019)
Epidemie smutku mladých lidí: Chceme nesprávné věci (09.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (07.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (28.05.2019)
Letní tábor pro mladé od 18 let (21.05.2019)
Týden modliteb za mládež 2019 (08.04.2019)
Diecézní setkání mládeže 2019 - autobus ze Znojma (08.04.2019)
3 kroky rozlišování povolání podle Marie (03.04.2019)
Mše svatá pro mládež na Šumné (31.01.2019)
Blogující: O předmanželském sexu, och ... (13.01.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné - opět bude (29.11.2018)
TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018 - záznam: P. Pavol Hudák: Problémy mladých ve víře a v čistotě (18.11.2018)
Uskutečnila se mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství - mládežníci jste zváni (11.11.2018)
Opět bude mše svatá pro mládež vranovského děkanství (26.10.2018)
Na Šumné začaly mše svaté pro mládež - I Ty, mládežníku, jsi zván (08.10.2018)
Odkaz na zajímavé čtivo (nejen) pro děti a mládež (24.09.2018)
Anna Kolesárová může být vzorem pro naši generaci, (28.08.2018)
Stateční muži a něžné ženy (23.07.2018)
Pornografie a mládež - Je pornografie na internetu problém? (18.07.2018)
"Je třeba žít jako bojovník, připravený riskovat svůj život pro evangelium" tvrdí Jim Caviezel (11.01.2018)
Sqelba - jedinečná šance pro mládež (15.12.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (04.10.2017)
Homilie na Celostátním setkání mládeže v Olomouci (03.09.2017)
Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017 v přenosech TV NOE (16.08.2017)
10 let Komunity Cenacolo na Slovensku (12.07.2017)
Mladí nejsou na internetu v bezpečí (07.06.2017)
Večer chval ve Višňové (07.06.2017)
Dnešní mládež potřebuje "profackování" životem (24.05.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (03.04.2017)
Autobus na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (01.04.2017)
O setkání SČS ve Vranově na stránkách Ostravsko-opavské diecéze (29.03.2017)
Týden modliteb za mládež (28.03.2017)
Celostátní fórum mládeže v Olomouci (17.03.2017)
Jsem věřící, ale praktikuji po svém. Nebo vůbec. (07.03.2017)
Postní duchovní obnova pro mladé muže (12.02.2017)
Kde dělají věřící singláči chybu? (05.02.2017)
Čtení na pokračování od jáhna Josefa Janšty (28.01.2017)
Chlapci a dívky chtějí žít v čistotě až do svatby - 15 a 23 důvodů proč (19.08.2016)
Otec Nik s mladými odjel na celosvětové dny mládeže do Polska (20.07.2016)
Studie uvádí, že diváci měkké pornografie hůře získávají pozitivní postoj k ženám (29.06.2016)
Celosvětové dny mládeže v Krakově (18.06.2016)
Ohrožena: Pohádka Ledové království: Královna Elsa – petice (17.06.2016)
Burning Square v Kroměříži (02.06.2016)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem v Brně na Petrově (16.03.2016)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (29.02.2016)
Mezinárodní tábor v Alpách (10.02.2016)
Tip na koncert: GODZONE TOUR 2015 míří do Brna (aktualizované) (19.11.2015)
P. Karel Skočovský: Otázka "přirozenosti" PPR (16.11.2015)
Je Charlie Challenge pouze hra? Ano, ale ďábelská (12.11.2015)
Mše svatá nejen pro mládež (08.10.2015)
Bůh, sex a manželství 12. díl - Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení? (09.09.2015)
Bůh, sex a manželství 11. díl - Proč už církev dávno nezrušila povinný celibát? (06.09.2015)
Bůh, sex a manželství 9. díl - Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství? (24.08.2015)
Bůh, sex a manželství 8. díl - Co je špatného na používání antikoncepce? (10.08.2015)
Žena, její šatník a Bůh (01.08.2015)
Bůh, sex a manželství 7. díl- Je společné bydlení před svatbou hřích? (31.07.2015)
Bůh, sex a manželství 6. díl- Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím? (28.07.2015)
Bůh, sex a manželství 5. díl- Proč sex patří až do manželství? (25.07.2015)
Bůh, sex a manželství 4. díl- Co mají společného Bůh, sex a manželství? (23.07.2015)
Bůh, sex a manželství 3. díl - Co lidské tělo šeptá o Bohu (21.07.2015)
Romantika a sex očima muže (08.07.2015)
MARTIN KVAPILÍK: Manželství mi bere spánek, čas a peníze. Ale dávám to rád (25.06.2015)
Bůh, sex a manželství 2. díl- Co může kněz vědět o manželství (sexu)? (20.06.2015)
Bůh, sex a manželství: 1. Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti (05.06.2015)
Soužití nadivoko anebo Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat (20.05.2015)
Modlitba jako služba a služba jako modlitba v Moravských Budějovicích (12.05.2015)
Pokud chcete šťastné a svaté manželství, buďte cudní (24.04.2015)
Nástrahy pro mládež a jejich důsledky (23.04.2015)
Bůh, sex a manželství - Nový seriál na signály.cz (08.04.2015)
Autobus na diecézní setkání mládeže (26.03.2015)
Videoupoutávka na Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem (26.03.2015)
Týden modliteb za mládež (19.03.2015)
Papež píše mladým: Mějte odvahu opravdově milovat (20.02.2015)
Video: Sexuální výchova - Jedna z nejlepších přednášek - svědectví o vztazích (15.02.2015)
Etapy a hranice křesťanského vztahu (21.01.2015)
Dívka a velikost jejich šatů by měly růst spolu (17.12.2014)
Závěry 20. konference o mládeži (07.12.2014)
Mše svatá pro mládež nejen vranovského děkanství (26.11.2014)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (06.11.2014)
Nejméně 6 důvodů proti manželství s nevěřícím (nepokřtěným) (29.10.2014)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (17.10.2014)
Pozvánka na adventní TAMMÍM 2014 (08.10.2014)
Svatováclavská noc „tentokrát pouze pro holky“ (25.09.2014)
Ministrantská víkendovka (25.09.2014)
Animátorský kurz 2014 - 2016 (09.08.2014)
Světové dny mládeže v roce 2016 v Krakově už mají své logo (08.07.2014)
Ubytování ve školním roce 2014-2015 (23.06.2014)
Tábor v Rakousku (11.06.2014)
Expedice pro mládež: Albánie - země orlů (15.05.2014)
RAFT 2014 (09.05.2014)
CROSS FORCE -víkend pro ministranty v Rajnochovicích (14.04.2014)
Na diecézní setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (10.04.2014)
Poselství svatého otce Františka k XXIX. Světovému dni mládeže (20.02.2014)
Soužití před manželstvím přispívá k rozvodu, tvrdí američtí vědci (18.02.2014)
Den s blahoslavenou Chiarou Luce Badano (04.02.2014)
* Předsevzetí žít čistý vztah
* Slovensko pořádá pouť zamilovaných, modlitba, hymna poutě
(26.01.2014)
Ples mládeže v Brně (18.01.2014)
Podpora Studentského Velehradu (26.12.2013)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (07.12.2013)
Církevní domov mládeže Petrinum Brno (11.11.2013)
Miss World 2013: Jsem proti zákonům povolujícím interrupce (19.10.2013)
Modlitba jako služba, služba jako modlitba (11.10.2013)
Animátorský kurz 2013 - 2015 (22.09.2013)
Kurz pro vedoucí ministrantů (22.09.2013)
Velehradské slavnosti ve znamení vysílání dobrovolníků i balónků (31.07.2013)
Ubytování pro studenty v Praze - Univerzitní centrum Na Baště (31.07.2013)
Celosvětové setkání mládeže v Brazilii na televizi Noe (21.07.2013)
Svědectví katolického kněze: Zrada, nůž a svatba (15.07.2013)
Čekat se sexem? True Love Waits oslovilo už miliony teenagerů (25.06.2013)
Expedice pro mládež do Bulharska (30.05.2013)
Biskupové vyzývají mládež k cudnosti (12.05.2013)
Mediální škola 2013/2014 (04.05.2013)
Dne 23.4. 2013 Bude Příprava Biřmovanců (23.04.2013)
Jarní prázdniny v Jeníkově (28.03.2013)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (22.03.2013)
Setkání mládeže s otcem biskupem 2013 (21.03.2013)
Další příprava na biřmování bude 26. března (20.03.2013)
Zajímavý citát č.10 (09.02.2013)
Studenti z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (03.12.2012)
Setkání mládeže (nejen) Moravskokrumlovského děkanátu (14.11.2012)
Další příprava na biřmování bude 20. 11. 2012 (13.11.2012)
Pomoc u otce Vladimíra Hrona (11.11.2012)
Diecézní setkání litoměřické mládeže v Ústí n.L. (11.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 5. 10. 2012 (27.09.2012)
Zajímavý citát 4 (01.09.2012)
Ohlédnutí za 5. celostátním setkáním mládeže (31.08.2012)
Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k CSM ve Žďáru n. Sázavou (18.08.2012)
Televize NOE na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru - program (15.08.2012)
Žďár se již chystá na příchod mladých lidí (12.08.2012)
Expedice Norsko (03.08.2012)
Kurz pro dívky (01.07.2012)
Další příprava na biřmování bude v úterý 26.6.2012 ve Štítarech (22.06.2012)
16. františkánské setkání mládeže ve Cvilíně u Krnova (11.06.2012)
Mezi patrony Světových dní mládeže bl. Jan Pavel II. (30.05.2012)
Další příprava na biřmování bude už 29. 5. 2012 ve Štítarech (27.05.2012)
Misijní štrůdlování 2012 (19.05.2012)
Magnetka na Žďár (11.05.2012)
SKAM - Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže - a SKAMFest (03.05.2012)
Informace Diecézního centra života mládeže (19.04.2012)
JSEM JEDINEČNÁ A JEDINEČNÁ CHCI ZŮSTAT (17.04.2012)
Studentský Velehrad (12.04.2012)
Přihlaste se na ENTERcamp! (07.04.2012)
Další připrava na biřmování bude 17. dubna ve Štítarech (07.04.2012)
Další příprava biřmování bude v úterý 3. dubna 2012 ve Štítarech (31.03.2012)
Dopolední skupinky na Diecézním setkání mládeže v Brně (22.03.2012)
Další příprava na biřmování ve Štítarech bude v úterý 20. března (19.03.2012)
5. Celostátní setkání mládeže se ve Žďáře nad Sázavou (23.02.2012)
Týden modliteb za mládež (13.02.2012)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
Vojtěchem Cikrlem
(11.02.2012)
Ohlédnutí za jeníkovskou brigádou (10.02.2012)
Mše svaté a příprava na udílení svátostí ve farnosti Jeníkov (09.02.2012)
Jarní prázdniny v Jeníkově (05.02.2012)
Dokument z evropského kongresu o povolání (30.01.2012)
17. mezinárodní setkání mládeže v Nitře 2012 (19.01.2012)
...a je mi to jedno (11.01.2012)
Silvestr ve Štítarech (06.01.2012)
Mládež může změnit svět- Bůh nás povolal (05.01.2012)
Pozvánka na 4. celostátní fórum mládeže - Žďár nad Sázavou (12.12.2011)
4.Příprava na biřmování (09.12.2011)
Když jdou děti vlastní cestou (01.11.2011)
Děkanské setkání mládeže v Moravském Krumlově (12.10.2011)
Otec Nik vzpomíná na Taragonu (09.10.2011)
Myslíme to spolu vážně (22.09.2011)
Otec Nik vzpomíná na zastávku v Barceloně cestou do Madridu (19.09.2011)
Kard. Rouco Varela: Bylo to svědectví o evangeliu (23.08.2011)
Světové setkání mládeže se Svatým Otcem na obrazovkách televize Noe. (16.08.2011)
Zahájeny Světové dny mládeže - 480 tisíc ze 137 zemí (16.08.2011)
Otec Nik se hlásí z Madridu - tentokrát z Taragony (14.08.2011)
Vatikánský mluvčí představil novinářům madridské Světové dny mládeže (14.08.2011)
Otec Nik se ozývá z Madridu - dnes z Anessy (14.08.2011)
Vrcholí přípravy na Světové dny mládeže (27.07.2011)
Poutníkem do Madridu i když musíte zůstat doma (24.07.2011)
KOM Olomouc a pozvání do Madridu (27.05.2011)
Ubytování pro vysokoškoláky v Praze (22.04.2011)
Ohlédnutí za DSM 2011 v Brně (17.04.2011)
Setkání mládeže v Brně (17.04.2011)
Diecézní setkání mládeže 2011 v Brně (12.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem - autobus (09.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (30.03.2011)
Benefice pro Japonsko (17.03.2011)
11 „vzkazů“ Benedikta XVI. mládeži (06.03.2011)
Silvestr 2010 ve Štítarech (02.01.2011)
Skautská mše svatá v Olomouci (11.11.2010)
Večer důvěry v Brně (01.10.2010)
Kurz pro vedoucí ministrantů (28.09.2010)
Zveme na setkání Chodíme spolu a co dál? (01.09.2010)
Setkání holek (17.05.2010)
Kurz Být sama sebou 2010 (08.05.2010)
Naše pravá krása přichází od Boha (02.05.2010)
Jaký máš vztah k majetku, k lidem, k Bohu? (07.04.2010)
Na setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (25.03.2010)
Týden modliteb za mládež (23.03.2010)
Poselství Benedikta XVI. mládeži - Jste nadějí Církve (06.03.2010)
Pozvánka na jarní prázdniny do Osové Bitýšky (22.02.2010)
Karneval na ledě v Nedakonicích (08.02.2010)
Hledáme cestu k mládeži (08.02.2010)
Programy Diecézního muzea v Brně pro školní rok 2010/2011 (06.02.2010)
Být sama sebou (26.01.2010)
XVI. křesťanský ples mladých (22.01.2010)
Silvestr ve Štítarech (01.01.2010)
Strmilovský pro-life víkend (07.12.2009)
Křesťanský klub (12.11.2009)
Benedikt XVI., poselství mládeži (05.11.2009)
Konference o mládeži v Praze (03.11.2009)
Zveme na podzimní prázdniny do Osové Bitýšky (17.10.2009)
Poznatky o výchově - Preventivní výchovný systém Dona Bosca (17.10.2009)
Duchovní obnova pro dívky v duchu svatého Františka (09.08.2009)
ENTERcamp – letní tábor pro mládež se vydařil (17.07.2009)
Dospívání (01.06.2009)
Zapoj se do organizace návštěvy Svatého otce! (20.05.2009)
Oslava 30 let Křižovatky (20.05.2009)
Komunita Blahoslavenství - akce na léto 2009 (06.05.2009)
Kurz Být sama sebou pro dívky od 12 do 18 let (06.05.2009)
Den a noc pro mladé (05.05.2009)
Víkend pro muže - Tábor-Klokoty (21.04.2009)
Víkend s benediktinkami (18.04.2009)
Přijetí nových členů do SČS při 5.celostátním setkání SČS (14.04.2009)
Mezinárodní prázdninová nabídka pro mladé (11.04.2009)
Setkání mládeže na Šumné (02.04.2009)
Mladí pro církev - církev pro mladé (27.03.2009)
Diecézní setkání mládeže 2009 (23.03.2009)
Prázdninová cesta do Pobaltí (01.02.2009)
Pozvánka na Silvestra (13.12.2008)
Co vše bylo k vidění u protinožců... (16.11.2008)
První pátky pro mládež z děkanství vranovského v kostele na Šumné (05.10.2008)
Proběhl meeting ministrantů v Prosiměřicích (05.05.2008)
AIN KARIM: sobota 14. 6. 2008 v Lechovicích (22.04.2008)
12. Františkánské setkání mládeže (14.04.2008)
Slogan pro povzbuzení (10.04.2008)
3. celostátní setkání Společenství čistých srdcí (23.03.2008)
Ve Valašských Kloboukách se zajímali o "Čistou lásku" (29.01.2008)
O. biskup Pavel Posád uděloval křty v Jeníkově (21.01.2008)
Křest Veroniky a Rostě v Jeníkově (12.01.2008)
Dobrá rada (12.01.2008)
Ain Karim - setkání pro mládež 9.2.2008 V Lechovicích (02.01.2008)
Nové heslo (30.12.2007)
Říjnové setkání mládeže Ain Karim Lechovice (07.11.2007)
V Klokotech byli přijati noví členové SČS (18.08.2007)
AIN KARIM 13. října 2007 u Panny Marie Pastýřky (11.08.2007)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 10. 03. 2021 | 1720 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace