Zajímavé...

Misijní myšlenky Svatého otce Františka

Foto: Flickr, Catholic Church England and Vales © Mazur/ catholicnews.org.uk (CC BY-NC-SA 2.0). Misijní myšlenky papeže Františka mohou přispět k hlubší přípravě blížící se Misijní neděle 20. října 2013, k jejímuž slavení nás Svatý otec zve.

První citát se objevil na webových stránkách v sobotu 21. září 2013. Citáty budou zveřejňovány každý den po 30 dní.

Myšlenky Svatého otce:

Církev je společenství lidí oživené Duchem svatým, které žilo a žije zázrak setkání s Ježíšem Kristem a chce sdílet tuto zkušenost hluboké radosti, zprávu o vzkříšení, kterou nám dal Pán.
papež František


20.10. neděle
Pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje.19.10. sobota
Pravé bohatství nespočívá ve věcech, nýbrž v srdci!

18. 10. pátek
Nebuďte nikdy smutní, křesťan nemůže být smutný. Nenechte se ovládnout bezmocí.

17. 10. čtvrtek
Přál bych si, aby i celá církev byla církví chudých, církví pro chudé.

16.10. středa
A také naše práce pro bratra v nouzi, naše charita v dílech milosrdenství, nás vede k Pánu, poněvadž hledíme na Pána v bratrovi a sestře, kteří jsou v nouzi.

15.10. úterý
Z rozjímání, ze silného vztahu přátelství s Pánem, se v nás rodí schopnost žít a nést Boží lásku, Jeho milosrdenství a něhu druhým.

14.10. pondělí
Láska, která přichází od Boha, působí, že se o ni dělíme a vzájemně si pomáháme. Kdo s ní má zkušenost, nemá strach ze smrti a v jeho srdci vládne pokoj.

13.10.neděle
Setkání s živým Ježíšem v jeho velké rodině, jíž je církev, naplňuje srdce radostí, protože je naplňuje pravým životem, hlubokým dobrem, které se neztrácí a nepomíjí.

12.10. sobota
Skutečná síla křesťana je síla pravdy a lásky, která vede k vzdání se veškerého násilí … víra a násilí jsou neslučitelné.

11.10. pátek
Marie říká: Má duše velebí Pána… Tato slova jsou obzvláště silná tam, kde Kristovo Tělo trpí chudobou, pronásledováním…

10.10. čtvrtek
Přijímejte všechny, zejména ty nejchudší, nejslabší, nejmenší … jsme povoláni starat se o každého … o ty, kteří jsou křehcí i ty, kteří jsou na okraji našeho srdce.

9.10. středa
Kde je tvůj poklad? Mohu odpovědět, že to je vůle činit druhým dobro? Žít pro Pána a pro své bratry? Každý si odpovězme ve svém srdci.

8.10. úterý
Měřítko velikosti dané společnosti se nachází ve způsobu, jakým zachází s těmi nejpotřebnějšími, kteří nemají nic kromě své chudoby.

7.10. pondělí
Víra není něco dekorativního, nebo okrasného … ne, víra spočívá ve volbě Boha jako centra svého života … A Bůh je láska.

6.10. neděle
Mír nemůže být budovaný jinak než na dialogu založeném na pokoře.

5.10. sobota
A dveře, jimiž je Ježíš, nejsou nikdy zavřeny. Jsou otevřeny vždy a všem bez rozdílu, bez vylučování a bez privilegií, protože, jak víte, Ježíš nikoho nevylučuje.

4.10. pátek
Následování Ježíše není neutralitou, nýbrž zapojením, protože víra není ozdobou, nýbrž duševní silou!

3.10. čtvrtek
Církev je společenství lidí oživené Duchem svatým, které žilo a žije zázrak setkání s Ježíšem Kristem a chce sdílet tuto zkušenost hluboké radosti, zprávu o vzkříšení, kterou nám dal Pán.

2.10. středa
Misionářství Církve neobrací na novou víru, ale svědectvím života osvětluje cestu, která přináší naději a lásku.

1.10. úterý
Pojďme s láskou přinést skrze naše svědectví tomuto světu naději, která je dána vírou!

30.09. pondělí
Je nezbytně nutné, abychom nyní z nitra církve samé oznamovali a svědčili o dobrotě Evangelia.

29.09. neděle
Všichni jsme pozváni chodit po ulicích světa se svým bratry a sestrami, hlásat a svědčit o naší víře v Krista a být hlasateli Evangelia.

28.09. sobota
Síla naší víry na osobní i společenské úrovni se dá změřit schopností sdělit ji ostatním, šířit ji a žít ji v lásce, svědčit o ní těm, které potkáváme a se kterými sdílíme naši životní cestu.

27.09. pátek
Misijní přesah je jasným znamením dospělosti církevního společenství.

26.09. čtvrtek
Hlásání Evangelia je součástí bytí učedníky Kristovými a je to trvalý závazek, který oživuje život celé Církve.

25.9. středa
Víra je dar, který si nemůžeme nechat pro sebe, musí se sdílet.

24.09. úterý
Bůh nás miluje! Víra však musí být přijata, což znamená, že potřebuje naši osobní odpověď, odvahu svěřit se Bohu, žít jeho lásku a být vděčný za jeho nekonečné milosrdenství.

23.09. pondělí
Bůh s námi chce vstoupit do vztahu a umožnit nám podílet se na jeho vlastním životě, aby učinil náš život smysluplnější, lepší a krásnější.

22.09. neděle
Víra je vzácným Božím darem, který otevírá naši mysl poznání a lásce k Bohu.

21.09. sobota
Chci ujistit o své blízkosti v modlitbě ty, kteří trpí násilím a netolerancí a opakuji Ježíšova slova útěchy: ,,Buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět."

Více zde:

Sdílet

Související články:
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23. října 2022 (15.10.2022)
Poselství Svatého otce Františka k 95. světovému dni misií 24. října 2021 (22.10.2021)
Misijní most modlitby - zapojte se (22.10.2021)
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. října 2021 (22.10.2021)
Poselství Svatého otce Františka k 94. světovému dni misií 2020 (15.10.2020)
Modlitba za misie (15.10.2019)
Misijní neděle a Misijní most modlitby (14.10.2019)
7. celostátní misijní kongres dětí v Kroměříži (22.09.2019)
Pozvánka na misijní den v Rousínově (02.03.2019)
Výsledky misijní sbírky 2018 ve farnostech FATYMu (21.10.2018)
24. březen – Den modlitby a postu za misionáře mučedníky (22.03.2018)
Sbírka na misie 2017 (23.10.2017)
15. Misijní pouť a Misijní den dětí (14.05.2017)
Ples pro Tebe 2016 (08.11.2016)
Sbírka na misie (30.10.2016)
Dopis národního ředitele PMD ke Světovému dni misií 2016 (18.10.2016)
14. celostátní Misijní pouť a Den dětí 14. května 2016 v Jablonném v Podještědí (03.05.2016)
Papežská misijní díla v ČR (02.11.2015)
Hlavní rada Papežských misijních děl (26.10.2015)
"Ples pro Tebe" (20.10.2015)
II. Moravské klubkování (19.09.2015)
Skončilo 28. jednání Národní rady PMD (13.09.2015)
13. celostátní Misijní pouť a 10. misijní den dětí ve Vranově nad Dyjí (16.06.2015)
Skončilo Generální shromáždění PMD – Řím 2015 (07.06.2015)
Misijní pouť ve Vranově nad Dyjí (04.05.2015)
Skončila 10. Národní misijní rada ve Špindlerově Mlýně (20.04.2015)
Skončilo 27. jednání Národní rady PMD ve Špindlerově Mlýně (20.04.2015)
Do Národní kanceláře PMD nastupuje nový ředitel (20.04.2015)
Ostravsko-opavská diecéze má nového ředitele PMD (14.04.2015)
Skončilo Horské klubání 2015 (14.04.2015)
Národní rada Papežských misijních děl: 13. 4. – 15. 4. 2015, Špindlerův Mlýn (14.04.2015)
PMD - POMOC Z ČR JE PRO FILIPÍNY DŮLEŽITÁ (25.03.2015)
DEN MODLITBY A POSTU ZA ZABITÉ MISIONÁŘE (24. březen 2015) (18.03.2015)
PMD z ČR vyjíždí na misijní cestu na Filipíny (18.03.2015)
Skončilo Evropské setkání Národních ředitelů PMD (11.03.2015)
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA (PMD) – AKTUALITY (10.03.2015)
Evropské setkání Národních ředitelů Papežských misijních děl v Chorvatsku (28.02.2015)
Papež v Asii, historie Madhu, P. Vaz a rozhovor z Filipín (17.01.2015)
Návštěva Sv. otce Františka a pomoc misiím na Srí Lanku a Filipíny (14.01.2015)
Světový misijní den dětí (09.01.2015)
Národní kancelář Papežských misijních děl ve Špindlerově Mlýně přijme sekretářku/sekretáře. (07.12.2014)
TZ - Zisk z farního jarmarku v České na Brněnsku věnují organizátoři na misie (25.11.2014)
PMD na Festivalu Dobrých Zpráv v Ostravě (20.11.2014)
Další ohlédnutí za Misijní nedělí 2014 (11.11.2014)
Ohlédnutí za Misijní nedělí 19. 10. 2014 (31.10.2014)
Misijní neděle a nový film Lily (16.10.2014)
Národní rada PMD, 22.-24. 9. 2014, Špindlerův Mlýn (08.10.2014)
MISIJNÍ NEDĚLE 19. ŘÍJNA 2014 (07.10.2014)
Už zase misijní neděle!? (02.10.2014)
POZVÁNKA DO MISIJNÍHO KINA (02.08.2014)
CENAP (02.08.2014)
Misijní tábor chudých rodin (17.07.2014)
Zambijští hosté skončili návštěvu v ČR (17.07.2014)
Vzácní hosté ze Zambie přijedou do ČR již za několik dní (23.06.2014)
Celostátní Misijní pouť přinesla radost a naději (09.06.2014)
Návštěva ředitele PMD P. Bernard Makadani Zulu v ČR (09.06.2014)
12. celostátní misijní pouť a 9. misijní den dětí ve Zlíně (20.05.2014)
Misijní materiály nově (10.05.2014)
Horské klubání 2014 (08.04.2014)
Papežská misijní díla - Zasedání rady PMD a horské klubání 2014 (04.04.2014)
Výtěžek sbírky Jeden dárek navíc® pomůže 104 dětem (28.02.2014)
Namalujte přáníčko Sv. otci Františkovi (04.02.2014)
Horské středisko Eljon oslavilo 10. výročí od svého otevření (20.11.2013)
Zambijský ředitel Papežských misijních děl navštívil ČR (20.11.2013)
Zambijský ředitel Papežských misijních děl navštíví ČR (06.11.2013)
Misijní neděle 20. října 2013 (19.10.2013)
Papež František slouží mše svaté na úmysl misií (16.10.2013)
5. celostátní misijní kongres dětí v Českých Budějovicích (22.09.2013)
GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL (12.05.2013)
Generální shromáždění papežských misijních děl 2012 - Řím (03.05.2012)
Misijní neděle 23. října 2011 (22.10.2011)
Poselství Svatého Otce k XLVIII. Světovému dni modliteb za duchovní povolání (16.03.2011)
Děti dětem (12.12.2008)
| Autor: Irena Brožová | Vydáno dne 12. 10. 2013 | 11440 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace