Zajímavé...

Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí

CC0, pixabay.com Přinášíme druhou část rozhovoru pro Slovinskou televizi Exodus opět přebíráme ze stránek www.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz. Témata jsou opravdu velmi aktuální ...

1. část rozhovoru najdete zde***@@@***
**@@**
*@*


Před rokem začalo masové očkování proti Covidu-19. Očkování těmito experimentálními vakcínami je pro Katolickou církev přijatelné a povzbuzuje k němu. A na druhou stranu se objevil velmi těžký problém, když se mluví o dobrovolnosti a svobodném rozhodnutí jednotlivce. Na jednu stranu Církev říká, že očkování musí zůstat dobrovolné a na druhou stranu jsou v Církvi pastýři, kteří říkají, že je očkování skutek lásky k sobě a k bližnímu a tím morálně zavazují věřící pod hříchem nebo i těžkým hříchem, jestliže se nenechají naočkovat. A jak potom jednotlivý věřící může být ještě svobodný ve svém rozhodnutí?

Já myslím, že zde je nejdůležitější říci, co řekla Kongregace pro nauku víry. Tedy řešme konečně všechny nejasnosti. Kongregace pro nauku víry jediná směrodatně autenticky vyjádřila, co je postoj Církve. Vyjde-li nové vyjádření, pak bude nové. V platnosti je bod 4,5, ve kterém se prohlašuje, že očkování musí zůstat záležitostí dobré vůle – záležitostí dobrovolnosti. Nikdo nesmí být donucován.

A tady nemáme co zvláštního dodávat. Nemá vám tu k tomu co říci fra Mario Knezović, nemá vám tu co zvláštního říci, nevím, biskup z Mariboru, z Ljubljany, nebo můj biskup, ze Záhřebu nebo z Rijeke.

To řekla Kongregace pro nauku víry! A já jsem hrdý, že chorvatská biskupská konference, její stálá rada se vyjádřila: Lidé nesmí být donucováni k očkování. Musí být zachována dobrovolnost. Oni sledují směr Kongregace pro nauku víry a ne nějací jiní, kteří lidmi manipulují. Řeklo se, že není možné lidi vydírat potvrzeními o Covidu a že nemohou do zaměstnání a že nemohou do obchodu a zítra že nebudou moci do kostela, když nemají Covidové doklady! To je vydírání. To je přestupování lidských práv! Nesmíš kvůli tomu dostat výpověď.

CC0, pixabay.com


Tedy, Chorvatská biskupská konference, stálá rada vyjádřila to, co se očekává od Církve. To je být při člověku. Být pro svobodu svědomí. Jestli ztratíme svědomí, co nám dále zůstává? To že někteří teologové relativizují svědomí a říkají: a co když svědomí není správně formované!? Já vybízím morální teology: prosím vás poučte mne, jestli to teď řeknu špatně. Moje svědomí je moje. Je takové, jaké je a je posledním měřítkem mého jednání. Protože neexistuje nějaký speciální štáb, který bude měřit, jestli je moje svědomí správné nebo ne. Ve vztahu k čemu? Kde je nějaký aparát, který bude rozhodovat? Je to moje svědomí a já podle něj rozhoduji.

Teď je druhý problém, jestli jsem já nebo někdo jiný zanedbal poučit druhé, aby měli čisté, zdravé svědomí, aby nebylo skrupulózní nebo otupělé. Ale svědomí je svědomí! Jaké je, takové je. Je poslední měřítko, jiskra Boha v nás.

A kolem očkování, myslím, by se mělo začít takto: Tak lidi, podle pravdy – a potom lidé možná přijmou i to, co se jim zdá málo přijatelné, co je pro ně těžké. Člověk, když má přijímat jakýkoli lék, trochu se vzpírá, ale když oni to chtějí dělat násilím a to vše pod maskou, že je to skutek lásky... Jak to může být skutek lásky, když mne k té lásce nutíš? Jak to bude skutek lásky, když to není moje svobodné rozhodnutí? Láska i ve svátostném manželství vyžaduje svobodný souhlas. Všechno ostatní je násilí. Podívejte, nemůžeme něco označovat za čin lásky, když se užívají nástroje vydírání, donucování nebo jakéhokoli nátlaku. To je nátlak na lidské svědomí a láska se zneužívá svým způsobem.


***@@@***
**@@**
*@*


Jako věřící chceme být poslušní Církvi, která je naší spásnou lodí. V jakých případech jsme povinni poslouchat papeže a jemu podřízené církevní pastýře, tedy biskupy a kdy to nejsme povinni činit, abychom se mohli rozhodovat podle svého svědomí?

Já myslím, že to věřící znají, ale protože máme některé osoby, které poučují o nauce Církve a neznají ani základní katechizmus, tedy nauku Katolické církve.

Jestli jsme katolíci – tehdy, pokud papež učí EX CATHEDRA, tedy oficiálně jménem Církve v otázkách víry a morálky. Ale to očkování jsou otázky zdravotnictví. Podle toho, můj osobní názor nezavazuje moje farníky, aby dělali to, co dělám já. Osobní názory papeže Františka, kterého v mnoha záležitost podporuji a vážím si ho, protože vnáší do Církve jakousi novou svěžest. I když o některých věcech by se mohlo diskutovat, které se mi nezdají být zrovna přijatelné a dobré, ale to teď není důležité...

aitoff, CC0 Public Domain, pixabay.com


Tedy, to, co papež František soukromě říká, to je skutečně jeho soukromý názor, který nikoho nezavazuje. To může být rada na jejímž podkladu my můžeme snadněji udělat vlastní rozhodnutí. Ale že by bylo závazné, to ne. Tedy zavazující je jenom to, co je oficiální nauka katolické Církve a co je poučování o otázkách nauky a víry EX CATHEDRA a potom se to promění v nějaké normy, zákoníky nebo dogmata katolické Církve.


***@@@***
**@@**
*@*


Vakcíny, které jsou nám dostupné, obsahují buňky potracených dětí. Pak jsou tyto vakcíny pro křesťany nečisté a morálně pochybné. A Církev říká, že jsou přijatelné v této krizové době, ve které se lidstvo ocitá kvůli nedostatku přijatelných vakcín. Někdo si pak může myslet, že my, křesťané, nejsme dostatečně oddaní svojí víře, a morálce a že je i nám možné nabízet takové kontroverzní vakcíny, protože my přece nebudeme dělat problémy. Je to tak?

Možná jsme trochu ztráceli čas jak obecně ve společnosti, tak i v Církvi, že jsme měli trvat na tom, že máme právo na morálně přijatelné vakcíny. Vakcíny, které se teď nabízejí, jsou morálně poskvrněné. O tom mluví Kongragace pro nauku víry a doporučuje, aby se dělalo vše proto, aby se připravily morálně přijatelné vakcíny.

Vidíte, tady to mám, jak je to přesně psáno v deklaraci o těch vakcínách, které nyní přijímáme – Astra Zeneka, Johnson-Johnson, Phizer, Moderna atd.:

Všechny vakcíny, na prvním místě Johnson-Johnson a Astra Zeneka, jsou vytvořeny z lidského embrya. Podívejte, já to teď čtu z oficiálního textu, který zde mám vytištěný - já nejsem odborník na medicínu – je tu uvedeno označení HEC 293, to přeloženo z angličtiny znamená ledvina lidského embrya. To číslo 293 v této zkratce znamená 293. pokus...

A jestli se použije fetální tkáň buňky, tak musí být použita během 5 ti minut. To znamená, že ty buňky jsou použity z ledviny živého plodu, protože to musí být 5 minut po potratu. To ty firmy neskrývají. To oficiálně uvádějí. My jenom, že to nečteme, nebo nesmíme to číst, nebo neumíme číst... To je jiná věc!

Ale je jasné, že jsou ty vakcíny morálně poskvrněné a pochybné. O tom i náš profesor, doktor z fakulty ve Splitu Jozo Mužić napsal knihu Vakcíny ano nebo ne. Ten by vám to vysvětlil ještě lépe.

Ale každopádně přicházíme k tomu, co napsal jeden chorvatský novinář Ristić: Lépe, aby zemřel jeden, než aby zemřel celý národ. To je ta fráze: Umírají lidé, tak je budeme očkovat.

A dále říká:

lépe, aby zemřel jeden – to je ta jedna potracená osoba – z jejíž ledviny je vzata ta fetální tkáň a jsou vyrobeny ty pokusné druhy vakcín. A tu je 293. pokus. Tedy nejméně tolik dětí bylo při experimentu zneužito. A to nám připomíná, jak byl Ježíš ukřižován. Židé řekli: Lépe, aby zemřel jeden než celý národ. Teď nám tou frází chtějí říci: Na tom nezáleží, že jsou ty děti zabíjené, protože my zachraňujeme lidi! Nemůže cíl omlouvat prostředek.


***@@@***
**@@**
*@*


Fra Mario, domníváte se, že je oprávněné dohánět lidi k očkování tím, že jim budete říkat, že vaše svoboda rozhodování končí, když je možnost, že ohrozíte život druhé osoby. Podle té logiky jsou neočkovaní obviňováni z mnoha nakažení, ale i úmrtí.

A, to je těžké morální a nemorální vydírání, kterým chceme svírat svědomí člověka... Že je někdo zodpovědný za něčí smrt!

V těchto dnech jsme měli v chorvatském státním sněmu takový spor. Jeden představitel liberálních proudů, ve skutečnosti komunistické sněmovny, předhodil jednomu politikovi, že oni parazitují na mrtvých. To je strašné! Ale chtějí s tím jít na veřejnost, protože chtějí ze společnosti odvrhnout ty, kteří se ještě neočkovali.

– Já mám úctu. Mám známé, přátele... očkovali se? To je jejich rozhodnutí. Řeknu to takto: Jestli člověk na základě svých znalostí a svého svědomí to udělal, pak všechna čest, tleskám mu. Ale stejně tak požaduji, aby se zatleskalo i druhým lidem, kteří na základě svých znalostí a svého svědomí to neudělali. Oni také zasluhují aplaus.

CC0, pixabay.com


Dokud my tohle nepochopíme, dokud nevstoupíme do tohoto myšlenkového kruhu, pak budeme stále mít nenávist a rozdělení. Budeme i nadále mít ty fráze, že je někdo vinen, zodpovědný za to, že dělá zlo atd.

Tedy vzkazuji lidem:

nepřipouštějte, aby vás kdokoli zatěžoval obviněními. Mysleme na druhé!

Bohužel my víme, že očkování nechrání. Kolik je těch, kteří se dali očkovat s tím nejlepším úmyslem a záměrem. Šli do nemocnice, netestovali se a přenášeli virus a mnozí nemocní kvůli tomu zemřeli. Proto já je ale nebudu obviňovat
, že to udělali záměrně, že nemyslí na druhé.

A právě to se stalo! To si nevymýšlím. Je dokázáno, že mnozí zdravotní pracovníci chodili do práce netestovaní s tím, že jsou očkovaní, a přenášeli virus. Oni to nechtěli, ale stalo se! Já je nechci zavrhovat. Ale vyzývám je a zvláště epidemiologické štáby a média: přestaňte lidi dělit, přestaňte šířit nenávist v této naší společnosti. Protože i bez toho jsme vyčerpáni z těchto potíží!


***@@@***
**@@**
*@*


Fra Mario, řekněte nám, co se to děje u vás v Bosně Hercegovině? Před dvěma měsíci jsem byl v Medžugorji a viděl jsem, že nikdo nenosí roušky. Kostel plný lidí z celého světa... všechno v klidu. Nikdo nemá strach. Dokonce se vám podařilo i přestoupit základní pravidlo PCT – prodělal onemocnění, očkovaný, testovaný. A nejzajímavější je, že máte velmi malý počet nakažených! To jste všichni očkovaní nebo jak jste to mohli dosáhnout?

Přál bych si, aby se touto otázkou zabývali právě ti, kteří říkají, že znalecky sledují vývoj virusu. Co se stalo, to nemohu já odhalovat z lékařského pohledu. Ale jistě došlo k tomu, že ta země ve které není zavedený systém, země, která je v chaosu, nabídla nejlepší řešení proti tomuto chaosu. Žádná opatření nebyla. My jsme téměř celou dobu žili jako svobodní lidé... Byla nějaká opatření – policejní hodiny a tak. Lidé nenosí roušky a víceméně nejsou očkovaní, to je velmi malé procento..., ale infekce se šíří pomaleji než v jiných zemích. To už něco říká. Čísla jsou neúprosná.

Já říkám o některých věcech, že není potřeba být ani velký analytik, abychom mohli udělat nějaké závěry. Víme, že dostáváme špatnou kvalitu masových konzerv, jak máme věřit, že budeme dostávat dobrou kvalitu léků? V Písmu je psáno, co se říká ve skrytosti bude hlásáno ze střech.


***@@@***
**@@**
*@*


V říjnu (2021) Královna Míru podle svědectví medžugorské vizionářky Marije Pavlović Lunetti sdělila v poselství celému světu, že ti, kteří nás chtějí spoutat řetězy a zneužívat, nejednají podle vůle Boží. Jak vykládáte tato její slova. Co nám v podstatě chtěla říci?

- Říká to, co již prorok Izaiáš ohlašuje, že přijde Pán na zemi, který zpřetrhá okovy, jařma, každé otroctví a Ježíš říká: pro svobodu jsem vás stvořil. A proto i to máme v tom smyslu chápat. Ježíš si nepřeje, abychom tento svět měnili mečem, ale růžencem, modlitbou, klečením, pokáním, obrácením. Víme, když Ježíš byl v Getsemanské zahradě, jeden z jeho průvodců vytáhl meč a Ježíš mu řekl: <,i>ne my nebudeme bojovat mečem, ale láskou, svědectvím...

To dnes znamená bojovat evangeliem za lidskou svobodu, aby odstoupila břemena z našeho života. A břemeno je především hřích, strach, který se vyskytl jako problém přežití – strach, strach, strach! Vyhlašuje se strach, ale Ježíš přináší mír. To opakovala i Panna Maria: Mír, mír a jenom mír ať zavládne mezi lidmi a Bohem a potom nastane i pokoj lidem.


***@@@***
**@@**
*@*


Svatý papež Jan Pavel II. mluvil o diktatuře relativizmu ve světě. Ale nejen to. Dnes jsme svědky diktatury, která je stále větší a větší. Jakoby nám totalitní společnost, kterou je Čína, slibovala budoucnost. Stále více chápeme, že cílem toho je úplná kontrola nad jednotlivcem od počátku do konce jeho života. Jaký vy máte názor? Jestli se takové tendence uskuteční, bude ještě místo pro národní a osobní svobodu a naši víru?

Samotný relativizmus je v podstatě souboj dvou konceptů světa. Jeden koncept sleduje to, že neexistují žádná pravidla, žádné trvalé hodnoty, které by byly normou. To je ten relativizmus. A na druhou stranu papež Benedikt XVI. říkal, že musí být určité věci díky kterým lidstvo obstojí, jako věčné pravdy, nepomíjející skutečnosti, které platí pro všechny lidi, kteří chtějí sloužit pravdě.

A dnes ten vnucující se relativizmus chce zničit všechno, co je nepomíjející, věčné a vyvýšit nějaké chvilkové záležitosti, uspokojení, jednání podle instinktu. Všechno to vede k jakémusi světu hedonizmu – uspokojování svého těla, utilitarizmu – svojí vůle, že si budeme dělat to, co chceme, bez ohledu na to, jak se druzí kolem nás cítí. Takže ten relativizmus, který začal být agresivní v podstatě mění naše vžité návyky a termíny, které nám byly dávány od narození.

Jak říkal Albert Einstein, že se svět nikdy nesmí stát světem úspěchu, ale světem hodnot. Tedy hodnoty musí být měřítkem a ne úspěch. A mně se zdá, že my dnes pod maskou úspěchu docházíme k tomu, že se svět boří. Tento svět, ne že se řítí do zkázy, ale řekl bych, že už neexistuje. Myslím to v tom smyslu, že jestli je všechno dovoleno, pak je chaos. Protože ne všechno je dobré. A žít podle hesel – všechno je dovoleno! Vše pro dobro člověka! Tolerance! Liberalizmus! Tolerance je veliká lež v tomto světě, protože tolerance se stala zahalenou lží pro proměnu mentality lidí, kteří se domnívají, že jsou trvalé hodnoty nebo dogma, pravdy, něco pomíjejícího.


***@@@***
**@@**
*@*


Zdá se, že dnešní veliká krize ve světě směřuje k vytvoření nového světového pořádku. Protože pokusy o diktaturu přináší lidem stále méně svobody a základních lidských práv. Jako bychom byli vyzýváni ke vzdoru, k boji, protože jinak nebudeme mít budoucnost. Co vy myslíte? Co by se mohlo dít s národy světa, jestli se s rozhodností nepostavíme na odpor proti nátlaku a diktatuře?

CC0, pixabay.com


Nechci být nějaký prognostik nebo prorok budoucnosti v pozemském smyslu. Tady se jedná o čtení znamení času. Je zřejmé, že ten někdejší svět, který byl ještě před dvěma roky, se již nikdy nevrátí. Vidím to na lidech, jak se vměstnali do nějakých rámců. Začali se jakoby chovat zodpovědně! To je další určitý klam. Vykřikují: Zodpovědnost! Zodpovědnost! A vůči čemu zodpovědnost! Co je zodpovědnost?

Takže je zřejmé, že se vytváří nový způsob života. Často se tomu říká nový světový řád, proces New age, kde se ve skutečnosti relativizuje – náboženská společenství se stávají zbytečností v tomto světě. Ekonomika se stává nejdůležitější.

Pozor: Jestli začne být nejdůležitější profit, vedoucí složka a motiv všeho dění ve světě, pak nám je jasné, kam nás vede tato diktatura, ve které je člověk odstrkován stranou a upřednostňovány jsou peníze. Brzy už nebudou ani peníze fyzicky, už bude coin. Každý výdaj bude pod kontrolou. Ta lež, že život je svobodný – to vidíme...

Evropská unie se předvedla. Prý jsme všichni jeden stát a v podstatě si každý stát zavádí své vlastní předpisy, kontroluje hranice, zavírá je, atd. Myslím, že už nebudeme mít ten svět, který jsme měli do roku 2019, ale já věřím, že jsme v Božích rukou. Já nejsem tak velký optimista, ale jsem člověk, který věří Bohu! V Božích rukou je všechno! My jsme v Božích rukou a v modlitbě a s Bohem budeme budovat lepší svět.

Public Domain, en.wikipedia.org


Máme teď projít trochu potížemi, ale všechny zkoušky a potíže ohlašují budoucí Ježíšovo vítězství a radost. Mýlí se ti mocnáři, kteří myslí, že kapitálem a penězi promění lidi. Ne! Láska mění lidi a Bůh je láska! To je to konečné. Nějakou dobu můžeme lidi klamat, ale nakonec ti, kteří pocítí lásku Boží, ti budou na Boží straně.


***@@@***
**@@**
*@*


Není to dlouho, co se prostřednictvím live streamu organizovalo setkání čtyř kněží, odborníků z různých oblastí – lékař, morální teolog, filosof a odborník na media - s věřícími a dále se několikrát opakovaly on-line modlitební večery různých kněží za ukončení pandemie. K vašim modlitbám se připojovalo mnoho věřících z Bosny a Hercegoviny, z Chorvatska, z celého světa. Modlilo se s vámi i mnoho věřících ze Slovinska. Je to blízkost vás pastýřů s věřícími v těžké situaci? Nebo co znamená tato vaše angažovanost?

Děkuji vám a děkuji všem, kteří se ve Slovinsku modlili s námi. Měli jsme tu ideu, že nesmíme mlčet v této době, protože já myslím, že mlčení ve zlých dobách je zradou. Tedy zůstávat stranou, někde se skrýt na dvoře Pilátově, jak to udělal Petr, to není naše rozhodnutí.

Tak se nás několik kněží domluvilo, že vystoupíme s prohlášením, které bude argumentací, bez jakýchkoli špatných záměrů, bez jakékoli propagandy, ale právě tak v lásce, v Ježíši Kristu a v pravdě. A mohu vám říci, že ta naše prohlášení byla přinejmenším podnětem k tomu, že Stálá Rada Chorvatské Biskupské Konference vystoupila se svým prohlášením, že lidé mají právo na volbu, že nemají být vydíráni nějakými potvrzeními atd. Takže velmi dobrou odezdu mělo to vystoupení kněží a já jim tímto všem znovu děkuji, protože jsme spolupracovali v týmu a oni mají veliké zásluhy. A pak se nám hlásili a připojovali se další kněží z různých zemí i charizmatici a já je srdečně zdravím.

sv. Pavel, fatym.com


Modlete se za své kněze, aby se i oni přihlásili. Protože Ježíš svým kázáním nevedl ke strachu. Ježíš šel na kříž! Ježíš byl kazatel statečnosti, pravdy, ale v lásce ke každému člověku. A toto poselství opravdu mnohým dodalo odvahu, že nejsou opuštění, že nejsou zapomenutí, ale že mohou počítat s těmi, kteří dělí Krista, že budou stát při nich, že budou sdílet jejich muka a přirozeně, že budou i při všech těch, kteří uvažují jinak.

My nejsme jako štáb, který vylučuje ty, kteří smýšlejí jinak. My jsme vystoupili jménem všech, očkovaných i neočkovaných, i těch, kteří se bojí pandemie i těch, kteří jí považují za maličkost. Tedy my jsme nevystoupili jako lidé, kteří budou přinášet lékařské řešení, ale jako ti, kteří budou klást zásadní otázky, abychom pomohli zejména lidskému svědomí, aby všichni mohli ve svobodě přinášet vlastní rozhodnutí.

------

Rozhovor ještě pokračuje. Připíši nyní, co odpověděl fra Mario na otázku: Jaké máte přání do nového roku?

MÁM JEDINÉ PŘÁNÍ. ABYCHOM VŠICHNI ZŮSTALI S JEŽÍŠEM KRISTEM!

To sama považuji za nejdůležitější.

(2. část překladu tohoto rozsáhlého silvestrovského rozhovoru fra Maria Knezoviće pro slovinskou televizi Exodus)

Převzato z
https://www.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz/,
článek z 25. 1. 2022 naleznete zde.

Modrý kříž, Foto: RT
-

Sdílet

Související články:
Odpor vůči Harrisonovi Butkerovi svědčí o "nenávisti vůči katolické morálce": Předseda Newmanovy společnosti (02.06.2024)
Finský nejvyšší soud se bude zabývat případem političky obviněné z "nenávistných projevů" za citování Bible (30.05.2024)
6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (07.05.2024)
Francouzská vláda vyhrožuje knězi kvůli výzvě na Instagramu, aby bojoval proti homosexuálním pokušením (17.04.2024)
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání? (19.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část (07.04.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak (13.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část (28.07.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku (01.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku (09.06.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve? (02.03.2022)
NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada (20.02.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem! (09.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve (25.04.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu (04.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Náboženství viru a krize rozumu (08.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost" (02.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu (09.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule (01.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Jezuitští mučedníci v 20. století (28.01.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 01. 2022 | 2469 přečtení | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace