Zajímavé...

Mami, můžu brát pilulky?

Zajímavý článek z časopisu Světlo 37/2003 je o rodičovském napětí mezi důvěrou, kontrolou, starostí a odpovědností.

Světlo 37/2003 najdete ZDE


Mami, může tu kamarád přenocovat? Můžu jet s kamarádkou na výlet? Můžu si nechat předepsat pilulky? Mnoho rodičů je s takovými otázkami rychle hotovo: „S mladými už to jiné nebude“ nebo „Raději ať je odpovědně chráněná, než aby…“ Jiní rodiče sprásknou ruce nad hlavou: „Proboha, dítě!“ Jako by Belzebub stál v pokoji.

Co mají rodiče dětem poradit nebo předepsat? Jak argumentovat, když jsou ve věku, kdy racionální argumenty a dokonce ani víra a církev u mladých právě nekulminují? Statistiky dokazují, že stále přibývá dívek, které ve stále mladším věku otěhotní. Důvodů je několik.

Jeden z nich:
Dívky, které vyrůstají bez otce, rychleji prožívají pubertu, jsou dříve sexuálně aktivní a v dospívání jsou častěji těhotné než dívky, které vyrůstají v úplných rodinách. To dokládají četné studie v USA a na Novém Zélandu.

Důvodem může být, že dívky bez otce jsou více orientovány na matku a chtějí napodobovat její vztahy k mužům. Jak bylo řečeno, je to jen jeden důvod, který však zřejmě platí. Tedy především: Znepokojení, že si dítě příliš brzy něco začne intimně a tajně s přítelem nebo s přítelkyní, je oprávněné a pochopitelné. Tím spíše, když vezmeme v úvahu sexualizované prostředí, ve kterém děti vyrůstají. Jeho vliv je tak veliký, že i v dobře křesťansky fundovaných rodinách jsou tato témata brizantní a dochází i zde k nechtěným otěhotněním.

Žádné patentní recepty
Nikoliv, zaručené odpovědi na takové otázky dětí neexistují. Mohou nám však pomoci tři rozlišení:

Za prvé: Pro rodičovskou argumentaci je rozhodující, v jakém smyslu bylo dítě dosud vychováváno. Jaké byly a jsou výchovné cíle? Klade se důraz na určitý druh celkové výchovy, na určitý projekt života? Existuje základní smysl a cíl? Rodiče, kteří vychovávají své dítě v náboženském vakuu, nemohou začít hned argumentovat s naukou církve.

Za druhé: Pro otázku, co rodiče rozhodně mohou dovolit a co ne, je samozřejmě významná osoba a věk přítele nebo přítelkyně. Co je to za typ?
A přirozeně je třeba diferencovat. Je už zásadní rozdíl, zda se jedná o čtrnáctiletou dceru, která chce používat pilulku, nebo sedmnáctiletou, kterou chce přítelkyně vzít s sebou na rodinnou dovolenou.

Za třetí: Jaké úsilí jsou rodiče ochotni vzít na sebe? Při takových zásadních otázkách zaujmout pozici a trvat na ní celá léta, to stojí mnoho sil. Říct jednoduše „ano“, projevit pochopení a dát stranou všechny diskuse je jistě jednodušší.
Jak však mají rodiče argumentovat, když přijdou mladiství s takovými přáními a představami? Ani zde neexistují žádné patentované recepty, ale mohou nám pomoci některé zásady.

Důvěra místo kontroly
Pro mladé lidi je velice důležité, když cítí, že rodiče je v zásadě chápou a důvěřují jim. Řeči jako: „Dokud máš nohy pod mým stolem, rozhoduji já…“ zamořují vztah mezi rodičem a dítětem. A stará motta jako: „Příležitost dělá zloděje“ nebo „Důvěra je dobrá, ale kontrola lepší“ si člověk může myslet, ne však používat před dítětem jako argument.
Dítě by mělo získat dojem, že rodiče ho nechtějí „kontrolovat“, ale „pomáhat“ mu a usilovat o to, aby dostáli své rodičovské odpovědnosti. Je to obtížné, ale možné, s velkou dávkou klidu a porozumění. Podle míry, v jaké panuje přátelský vztah mezi rodiči a dětmi, může pomáhat, když rodiče vyprávějí dětem o svém mládí, o svých vlastních pocitech a zkušenostech. Dnes je málo rodičů, kteří vstoupili do manželství v panenství. Přesto i oni se starají, aby jejich děti nedělaly příliš brzy sexuální zkušenosti.

Pilulka a štěstí
Od 14 let dívka i bez souhlasu rodičů má možnost dát si předepsat pilulku. Když se dívka přesto zeptá matky nebo otce, jestli smí, pak je to dnes ne příliš obvyklý projev důvěry, na kterém je možno stavět. Taková otázka by neměla rodiče vyvést z konceptu, protože má v sobě také něco pozitivního. Dogmatické neodůvodněné láteření: „Opovaž se. Ne! A už o tom nechci slyšet!“ nabourá všechnu důvěru. Podpoří ji naopak otázky: „A proč ji chceš brát? Ty ji opravdu chceš? To chce tvůj přítel? Nebo to chce tvoje okolí?“ Když rodiče v klidu hovoří s dětmi o takových otázkách a zdůvodňují, proč s tím nemohou být srozuměni, dělají to svému dítěti mnohem jednodušší.

Christa Mevesová píše ve svém bestselleru „Záleží na tobě“: „Přirozeně ve vašem věku hraje při vědomém zážitku erotických pocitů chuť po novém důležitou roli. Ale velký vliv má především pud nápodoby, který je často podceňován anebo zamlčován. Člověk se může rychle přizpůsobit tomu, co většina ve skupině spolužáků ve škole nebo parta pokládá za správné.
To, co se ozývá mezi lidmi v tvé třídě, odpovídá představám, jako by si člověk nejpozději od 14 let měl ve věci sexu tak posloužit jako při výběru barvy na vlasy nebo maskovacího líčidla podle hesla: ‚To se teď nosí, to lidi berou‘… Prostředí dělá, jako by pro mladé lidi bylo dostačující, že si tyto věci mohou brát jako v samoobsluze, a přátelsky je k tomu vybízí: ‚Podívejte se, to všechno můžete mít, obslužte se, neváhejte, vyzkoušejte, co vám zachutná.‘“

Ochrana a zdraví
Není to nijak „reakcionářské“, poukázat svým dětem na to, že zdrženlivost je nejlepším „ochranným prostředkem“ proti těhotenství, AIDS a pohlavním nemocem. Příliš časný pravidelný pohlavní styk má později zlé zdravotní následky. Časné používání pilulek vede k poklesu plodnosti.

Ještě jednou psychoterapeutka pro děti a mládež Christa Mevesová: „Tomu, aby nebylo počato dítě, je třeba samozřejmě bezpodmínečně zabránit! A tu přicházejí propagátoři s nabídkami ze své samoobsluhy, jak umožnit další užívání rozkoše života: s kufrem doporučení ochrany před otěhotněním. (…) Příliš vzrostl počet rakoviny rodidel u patnáctiletých až pětadvacetiletých, a to výlučně v důsledku častého pohlavního styku v mladistvém věku. V odborném časopise čteme: ‚Počet výskytu rakoviny u žen, které začaly pohlavní život mezi 15. a 17. rokem života, je dvakrát vyšší než u žen, které začaly až po dvacátém roce.‘ (…)

Osvěta tohoto druhu prakticky neexistuje. Ale to je podvod. Na každé krabičce léků musí být dnes uvedeno, jaké může mít lék vedlejší účinky. Každý operatér upozorňuje na možné důsledky operace. Ale v oblasti sexuality se všechny statistiky zamlčují. A proč? Aby vám byla zatajena pravda. (…) V praxi to u mě vypadá zcela jinak. Téměř všechny pacientky trápí úzkost z otěhotnění, a to právem. »Bezpečný sex« není ve skutečnosti vůbec »zdravý sex«. Pak přijdou bezesné noci, neschopnost soustředit se ve škole, místo líbezné zamilovanosti týdny mučivých starostí ‚jestli opravdu…, co potom?‘“

Láska a sexualita
Především je třeba doporučit, aby se s dětmi v klidné atmosféře hovořilo obšírně o lásce a sexualitě, o tom, co je to být osobnost a spát s druhým, o nezralosti a plození, o zdrženlivosti a pudech, o pokušení, pochybení a novém začátku, o rodičovské odpovědnosti před Bohem a společností, o církvi jako znalci člověka a o moudrosti křesťanské morálky. O funkci příkladu, který mají vůči mladším sourozencům, o zásadách „domácího řádu“, který musí panovat v rodinném společenství.
Je důležité dětem vysvětlovat, že jsou ustavičně předmětem manipulace, že pohlavní styk není vůbec smetánkou přátelství. Nakolik jsou děti vychovány v křesťanské víře, je třeba jim připomínat, jakou cestu nastoupily a potvrdily při biřmování, co učí církev o pohlavním styku, co znamená ochrana před početím a co je to manželství.

Odkývnout je jednodušší
Takové rozhovory mohou jistě napomáhat k vytvoření atmosféry důvěry mezi rodiči a dětmi, probudit v dětech přesvědčení o postavení rodičů, že se tu nejedná o „kontrolu“ a o „zakazování všeho, co přináší potěšení“, nýbrž že se jedná o odpovědnost, starost a pomoc ze strany rodičů. Jisté je, že by pro rodiče bylo mnohem jednodušší všechno povolit, místo aby argumentovali, zápasili a někdy dokonce zakazovali. I když vaše děti přesto stále oponují, bouchají dveřmi a budí dojem, že nechtějí vůbec nic pochopit, mnohé z nich velmi dobře tuší a cítí, co pro své rodiče znamenají, že jim nejsou lhostejné právě proto, že všechno neodkývnou.
A z druhé strany? Samozřejmě že rodičovská autorita, zákaz a přísnost jsou důležitou součástí výchovy. Ale rodiče nesmějí zapomínat, že právě v oblasti sexuality zákaz a přísnost budí novou zvědavost a mohou znamenat dodatečné dráždění.
Měli by pamatovat, jak s nimi jejich rodiče zacházeli v dětském věku, co pro ně znamenaly rodičovské zákazy. Že pouhé zákazy mladé „dělají malými“, ale že cílem by mělo být v rozhovoru je vychovávat a „dělat velkými“ a silnými; že obezřetný přístup k sexualitě je plodem vlastního rozhodnutí a nikoliv pouhého „poslouchání“.

Konečně musí rodiče v období bouřlivého vývoje svých dětí zacházet s nimi co nejvlídněji, jak to jen ten který případ dovoluje. Přirozeně že vlídnost neznamená, že nezaujmeme jasné pozice, ale že neupadáme do paniky. Jistě by bylo žádoucí, aby sedmnáctiletá dcera neotěhotněla. Ale znamenalo by to úplné fiasko? Nebyl by tajný potrat mnohem větším zlem? Porod dítěte je možno zařídit, i když „okolnosti“ tomu zrovna nepřejí. Předpokladem je, že dále trvá vztah důvěry mezi rodiči a mladou maminkou a že všichni se společně staví čelem k výzvě obtížné situace.

Z Komma 18/2003
přeložil -lš-


Prosiměřice 2016

Sdílet

Který z uvedených způsobů početí bych si přál pro sebe?

a) dítě mohou počít manželé, kteří se jeden druhému při intimním styku v lásce ode-vzdávají a chtějí dítě počít (Počet hlasů: 205)
(94.91 %)

b) dítě mohou počít dva lidé, kteří spolu chodí a chtějí „zkusit, jak jim to spolu půjde v posteli“ (Počet hlasů: 1)
(0.46 %)

c) dítě mohou počít v opilosti po zábavě děvče s chlapcem, kteří se na zábavě náhodně seznámili (Počet hlasů: 5)
(2.31 %)

d) dítě lze dnes počít i bez intimního styku – ve zkumavce (Počet hlasů: 5)
(2.31 %)Celkem hlasovalo: 216
Související články:
Rodiče, chtějte od školy vědět, kdo přijde (01.09.2022)
Desatero pro udržení cudnosti (26.01.2022)
OSN nutí děti do sexu, přičemž 'zdržanlivost' předefinovali na: 'kdy začít se sexem' (02.09.2020)
Andrejka se hladí ráda. Kniha pro 4leté o intimních partiích budí rozpaky (05.10.2019)
Jana Jochová: Jesle jako genderový experiment (22.09.2019)
Polský episkopát o hrozící depravaci dětí ve školách ideologií LGBT (23.08.2019)
Seminář v PS PČR 16. 10. 2018 - Istanbulská úmluva (06.11.2018)
Největším hnacím motorem dnešních sexuálních skandálů je zoufalství. Proč ne potěšení? (15.01.2018)
Belgický návod na dětský sex (05.11.2017)
S Thérèse Hargotovou o novém otroctví sexuální revoluce (11.07.2017)
Zachraň své dítě z protirodinné kultury: Průvodce pro rodiče (08.05.2017)
Sexuální výchova v německých školách: Děti musí napodobovat orgasmus, učit se zacházet s vibrátorem a zpochybňovat tradiční rodinu (08.11.2016)
Německá brožura učí 3-leté děti, že homosexualita je normální (01.09.2016)
Film Sexuální výchova v Čechách (10.06.2016)
Země se sexuální výchovou na základních školách mají vyšší procento potratů náctiletých (04.11.2015)
Kněží podporují rodiče (05.09.2015)
Jana Jochová a VORP: Co se děje v českých školách? (01.07.2015)
Milí přátelé VORPu - PODEPIŠTE, prosím, PETICI (25.05.2015)
Předčasná sexualizace je termín s reálným obsahem (24.05.2015)
Sexuální ideologie mladých je ovlivněna pornem (11.05.2015)
VORP: Tisková zpráva k povinnému předškolnímu vzdělávání (24.04.2015)
MUDr. Ilona Burdová: JAK S DĚTMI MLUVIT O SEXU, MANŽELSTVÍ A RODIČOVSTVÍ (08.04.2015)
Nejste přesvědčeni, že porno je špatné? Skončete, udělá vás to nešťastnými! (24.02.2015)
Email Výboru na obranu rodičovských práv -Žádost o stažení zdravotně výchovného materiálu - Diář 2015 (22.02.2015)
(Homo)sexuální výchova na školách (21.01.2015)
Zoufalá matka z Košic: Děti si měly ve škole hrát na sex (04.12.2014)
Předmanželský sex je těžkým hříchem: musíme trvat na pokání /+ texty Nového zákona (12.10.2014)
Biblický SEX (15.09.2014)
Turín: Ostrá kritika návrhu školního programu. Ježíš je prý, "Gay-Friendly" a sv. Pavel je homofób. (13.08.2014)
Svědectví matky: Tvrdé porno v iPhone mého syna (03.08.2014)
Webová stránka Zdravysex.sk (26.07.2014)
AKTUALIZOVÁNO. Rodiče pozor! Škola vybízí čtvrťáčky k transvestitismu. (26.07.2014)
Experti odmítají vnášení rodové ideologie do škol (05.06.2014)
Píseň na přání: Tobě, spoře oděné na nedělních mších (31.05.2014)
Trendy, které se skrývají za obchodováním se sexem (07.05.2014)
Svědectví: V pozadí sexuální výchovy děti a mládeže stál interrupční byznys (+ video) (01.04.2014)
Toto mají vědět už nejmenší. Na čápi už opravdu zapomeňte (01.04.2014)
Sexualizace dětí pokračuje - dokumentární film (22.03.2014)
Sexuální výchova v Čechách aneb Krutá realita v přímém přenosu! (01.03.2014)
Max. Kašparů: Děti si neumí zavázat tkaničky, ale mají znát techniku, jak navléknout kondom? (25.02.2014)
Nový film Sexuální výchova v Čechách. (20.02.2014)
Ministerstvo školství SK se distancuje od přednášek sexuologa Uzlu pro studenty (15.02.2014)
Mudr. Radim Uzel má mít přednáky na slovenských školách. Slováci se brání a ... (13.02.2014)
Planned Parenthood připravila opět obscénní rok pro teenagery (15.01.2014)
Evropský parlament projednává sexuální výchovu 4-letých dětí (28.11.2013)
Inspirace pro rodiče. Dopis od ZRPŠ premiérovi proti moderní sexuální výchově! (12.11.2013)
Poučení pro celý svět (02.11.2013)
Video: Rozhovor s Gabriele Kuby nejen o sexuální výchově (21.10.2013)
G. Kuby: Globální sexuální revoluce - ztráta svobody ve jménu svobody - nová kniha a vystoupení na Slovensku (18.10.2013)
Socioložka GABRIELE KUBY na Slovensku (29.09.2013)
Sexuální "výchova" dětí už v předškolním věku (04.09.2013)
Ústavní soud odmítl žalobu proti sexuální výchově (31.08.2013)
Bude se ve školách opět učit zestátněná morálka? (24.06.2013)
Můžete ovlivnit, co se budou děti učit ve školách – připomínkové řízení končí ve středu 15. května! (13.05.2013)
Sexualita a jak o ní s dětmi hovořit 16. 5. 2013 (03.05.2013)
Ontarijská premiérka zavádí šokující sexuální výchovu (16.04.2013)
Korumpování mravů a zednářství (06.08.2012)
SEXUALITA - JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (01.07.2012)
Obhajoba studu (26.06.2012)
Světový summit pracovníků v PPR (11.06.2012)
Vypni počítač, zapni život (28.04.2012)
Sexuální výchova - přednáška odborníků (on-line záznam) (28.04.2012)
OSN možná uzná sexuální práva nezletilých dětí (19.04.2012)
Ministerstvo vyhlásilo setkání k tématu Výchova ke zdraví (19.04.2012)
SEXUALITA – JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (23.03.2012)
Nucená "sexuální výchova" - čeká to i naše děti? (15.02.2012)
Cudnost je ctnost křesťanská a stále provokující (18.01.2012)
Nabídka ředitelům škol pro děti a autoři sexuální výchovy (07.12.2011)
Pilulka s explozivní silou (18.11.2011)
Otevřený dopis všem kritikům konzervativních rodičů (06.11.2011)
Pořad "MÁTE SLOVO" o sexuální výchově (25.10.2011)
Evropský soud pro lidská práva odmítl žalobu proti školské sexuální výchově (22.10.2011)
Zvrhlá sexuální instruktáž z dílny Světové zdravotnické organizace (03.10.2011)
Vyšla nová kniha Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství (12.09.2011)
Školní informační kanál - ŠIK :email VORPu - (Výboru na obranu rodičovských práv) (09.09.2011)
Církev má přece jen pravdu (15.07.2011)
Propagace odlidštěné sexuality (25.04.2011)
Informace Výboru na obranu rodičovských práv (VORP) (03.04.2011)
Novinky VORP (25.03.2011)
Přednáška Sexuální výchova II. - Jak napomoci osobnímu dozrávání? (22.03.2011)
Diskuzní pořad na TV Noe o sexuální výchově na školách (24.02.2011)
Argumenty v homo – debatě (22.01.2011)
Ne méně, ale více katolické sexuální morálky (21.01.2011)
Přednáška o sexuální výchově (20.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - další reakce, která nebyla uveřejněna (18.01.2011)
STOP GENOCIDĚ tento týden (17.01.2011)
Přednáška Sexuální výchova Jak? Kde? Kým? A hlavně proč? (06.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - ohlasy, které nebyly uveřejněny (09.12.2010)
Spolupráce Ministerstva školství s rodiči - tisková zpráva VORP (06.12.2010)
Zkušenosti z USA a Velké Británie se sexuální výchovou (30.11.2010)
O sexuální výchově na www.novinky.cz (28.10.2010)
O sexuální výchově na školách na svátek sv. Václava (30.09.2010)
Tisková zpráva a petice VORP (08.09.2010)
Proč jsou výhrady proti zavádění sexuální výchovy ve škole (03.09.2010)
Demonstrace proti sexuální výchově na základních školách (27.08.2010)
Informační materiály Hnutí Pro život (26.08.2010)
Příručka sexuální výchovy byla stažena (23.08.2010)
Odpověď VORP na stanovisko MŠMT (27.07.2010)
Prohlášení Výboru na obranu rodičovských práv (26.07.2010)
Knížka Už vím, proč jsem tady (25.07.2010)
Modlitební podpora dětí a rodičů (25.07.2010)
Protest proti záměrům ministerstva školství ohledně sexuální výchovy (20.05.2010)
Prohlášení ČBK ke koncepci sexuální výchovy ve školách (06.05.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 06. 01. 2022 | 519 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 37/2003
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace