Zajímavé...

Liturgie Svatého ohně v Jeruzalémě

Liturgie Svatého ohně je obřad staré tradice, při kterém vychází z Kristova hrobu tajemný oheň. Ve Světle vyšel nedávno o této skutečnosti zajímavý článek.

Asi 350 milionů pravoslavných křesťanů ve světě obrací svůj pohled o Velikonocích s napětím k Jeruzalému. Na Velký pátek se koná v chrámě Božího hrobu tajemný, více než 1600 let starý obřad: liturgie Svatého ohně. Je to obřad staré tradice, při kterém vychází z Kristova hrobu tajemný oheň, a tvoří tak vrchol pravoslavných Velikonoc ve Svatém Městě.
Jak zdůrazňuje dánský teolog a publicista Niels Christian Hvidt, je tato liturgie vůbec nejstarší, beze změn praktikovaný křesťanský obřad. Podle některých pramenů pochází ze 4. století. Kolem roku 1000 vznikly první zprávy o původu zázračného Svatého ohně.
Řecko, Rusko a jiné pravoslavné státy vysílají každoročně vysoce obsazené vládní delegace na tuto slavnost, kterou přenáší televize do mnoha zemí. Svatý oheň se pak převáží letecky do mnoha měst pravoslavného světa.
Slavnosti se účastní desetitisíce domorodých křesťanů a poutníků z celého světa. Izraelská policie je zapojena, aby řídila nával účastníků. Letošního roku byl nával o to větší, že termín Velikonoc připadl v obou církvích na stejný den. Proto se v Jeruzalémě nacházeli nejen poutníci syrské, arménské, ruské, koptické a řecké pravoslavné církve, ale také mnoho katolíků a protestantů. Přístup však mají jen osoby vybavené zvláštním povolením. I tak musí počítat až s šestihodinovým čekáním ve frontě. Povolení se přidělují v daných kvótách jednotlivým vyznáním. Věřící se shromažďují v 5.30 hod. a 6.00 hod. u Nové brány, aby byli odtud odvedeni k chrámu Božího hrobu.

Jeruzalémský patriarcha v centru slavnosti
Předehra k liturgii Svatého ohně začíná pozdě dopoledne liturgickými zpěvy v chrámě. Kolem 13. hodiny vstoupí do vnitř delegace izraelských úředníků. I když v ní není žádný křesťan, patří přesto k obřadu. Jejich přítomnost symbolizuje Římany z Kristovy doby, kteří zapečetili hrob, aby učedníci nemohli odnést Ježíšovu mrtvolu a tvrdit, že vstal z mrtvých.
V duchu této tradice je úkolem izraelské vrchnosti zapečetit hrob voskem. Dříve než tak učiní, kontrolují, zda není v kapli ukrytý oheň, od kterého by si patriarcha zapálil svou svíci. Tak mají izraelské úřady zajistit, že při světelném zázraku nedochází k podvodu.
Ve 13.45 hod. vstoupí jeruzalémský patriarcha do chrámu: je svlečený a pouze zahalený do bílého plátna. Všechna světla v chrámě se uhasí. Jediným světlem je světlo slunce, které proniká oknem v kopuli. Patriarcha vstoupí do komory hrobu se dvěma nezapálenými svícemi a později vyjde s hořícími. Předá světlo arménskému patriarchovi a pak koptickému. Pak světlo dospěje dále k věřícím.

Lidskými slovy nepopsatelné
Dánskému teologu Hvidtovi se podařilo uskutečnit v roce 2000 rozhovor s tehdejším řeckým pravoslavným patriarchou Jeruzaléma Diodorem I. Cituje patriarchu v článku ve „Flensburger Tageblatt“: „Před hrobem se modlím několik modliteb a pak čekám. Někdy to trvá několik minut, jindy se zázrak stane okamžitě: Přesně z toho kamene, na kterém Ježíš ležel, vyjde nepopsatelné světlo. Jeho základní barva je modrá, ale je mnoho nuancí, především růžové barvy. Lidskými slovy se to nedá popsat.“
Světlo se vznáší nad kamenem a pohybuje se přitom každý rok jinak. Někdy prostě stojí nad kamenem, někdy ozáří celý hrob. Je zcela jiného druhu než obyčejné světlo olejových lamp. Diodoros říká: „Někdy se světlo soustředí do sloupu a mění svou povahu, takže mohu od něho zapálit své svíce.“
Nejdůležitějším argumentem proti domnělému podvodu je podle dánského teologa svědectví mnoha poutníků, kteří celá staletí popisují, že viděli modrorůžové světlo i mimo hrob a mohli si od něho zapálit své svíce. Někdy dochází i k tomu, že olejové lampy, které visí na mnoha místech v kostele, začnou samy od sebe svítit.

Význam pro jednotu církve
Zázrak neslouží jen jednotlivcům, aby posílil jejich víru, ale podporuje i jednotu církve, říká Hvidt. Odvolává se na řecko- pravoslavného metropolitu Timothea z Vostry, vedoucího kanceláře jeruzalémského patriarchátu, který světelné ceremonii připisuje významnou ekumenickou sjednocující sílu. „Až do 13. století slavila světelný obřad celá církev. I když katolíci město opustili, zůstává sjednocujícím obřadem všech pravoslavných.“
To se projevuje symbolicky v samé liturgii. Plamen zázračným způsobem předává Kristus řeckému pravoslavnému patriarchovi, ten jej dále předává hodnostářům a ti všem věřícím. Na kathTube je možno shlédnout videozáznam této pozoruhodné události.

Kath-net 11. dubna 2011
Překlad -lš-


stribrny kriz

Sdílet

Související články:
Biskup Schneider: „Musíme zastavit přijímání na ruku!“ (29.01.2023)
Liturgické čtení pro dnešní den - středa 30.11. 2022 (30.11.2022)
Kázání z Kurdějova: O chování v chrámu a úctě k Eucharistii (18.08.2022)
Vědec zkoumající Turínské plátno k podávání na ruku (28.06.2022)
Svatí patroni pro rok 2022 (11.01.2022)
Karol Dučák: Modleme se za řádnou formu římského ritu! (04.01.2022)
"Ale Maria zachovávala všechna tato slova ve svém srdci a rozvažovala o nich." Lk 2,19 (video) (25.12.2021)
Výzva kněze: protože mi záleží na tvé věčné spáse, vyzývám tě, přijď na nedělní mši (01.11.2021)
* Kardinál D. Duka: Co říkám na změnu kanonického práva * Karol Dučák: Přítomnost žen u oltáře v historii a současnosti Katolické církve (25.01.2021)
Formační setkání pro lektory (24.01.2021)
P. Ján Krupa: Lidské srdce Bohočlověka je symbolem největší lásky (20.06.2020)
Eucharistie a evangelická Večeře Páně nejsou totéž (31.01.2020)
Karol Dučák: Mše svatá je obětí i účastí na Pánově tajemné večeři (31.10.2019)
Výzdoba o slavnosti Božího Těla kostela sv. Jiljí v Křelově (21.06.2019)
Cesta na mši svatou může být nejlepší cestou z problémů (04.03.2019)
Jak andělé s námi slaví liturgii? (18.10.2018)
Přinášení obětních darů věřícími – návrat k tradici starokřesťanské Církve (16.06.2018)
Kardinál Sarah o východisku z krize v liturgii a církvi (07.04.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 2. část (23.02.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 1. část (21.02.2018)
Karol Dučák: Je mše svatá jenom kalvárská oběť? (17.01.2018)
Co s kytarou v římské liturgii? (02.01.2018)
Akatist požehnania rodín - pobožnost před ikonou Svaté rodiny (31.12.2017)
Poprvé na mši (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Liturgie se musí smířit sama se sebou (02.09.2017)
Menza Domini (stůl Páně) je už po 2000 let nejposvátnějším místem katolických chrámů (15.08.2017)
Kniha Zjevení sv. apoštola Jana - manuál ke katolické bohoslužbě (01.05.2017)
Meditace o mši svaté (video) (28.04.2017)
Karol Dučák: Odmítl sv. Pio mši Pavla VI.? (14.12.2016)
"Přijdou dny, kdy z toho co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno." (11.11.2016)
Plná brněnská bazilika uvítala kardinála Burkea (15.10.2016)
Kardinál Sarah: reforma reformy přijde (07.10.2016)
Komentář arcibiskupa J. Graubnera: Spor o liturgii? (06.10.2016)
Pomazání nemocných - "Znamení" (04.06.2016)
Pomazání nemocných - současné slavení (03.06.2016)
Sv Hostýn: přímý přenos mše svaté za nemocné kněze (28.01.2016)
Relikvie sv. Terezky z Lisieux na Slovensku (11.01.2016)
Jak světit čas po katolicku (07.01.2016)
Záznamy kázání z Trnavské novény 2015 (Pavol Hudák, M. Kuffa, Ján Majerník, Cyril Vasiľ SJ a další) (24.11.2015)
Záznam mše svaté z Národního eucharistického kongresu
+ Text kázání papežského legáta kard. Cordese
(18.10.2015)
Věřící na eucharist. kongresu zaplnili náměstí Svobody (18.10.2015)
Národní eucharistický kongres 2015 (21.01.2015)
Mons. Nykiel: Zpovědní tajemství nepřipouští výjimky (14.11.2014)
Podobenství o hřivnách (13.11.2014)
(Záznam) - Svatořečení Anežky České 1989 (FULL HD) (13.11.2014)
Zaplnili brněnskou katedrálu, aby uctili faráře arského (20.09.2014)
Nejlepší vtipy z Kalvárie (26.07.2014)
Kardinál Burke o hodnotě liturgie při formování a záchraně víry (20.05.2014)
Iz 7,10-14 - Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel, to je Bůh s námi.“... (21.12.2013)
Liturgie.cz (14.11.2013)
Kardinál BURKE: Krize v liturgii je spojena s krizí ve společnosti (27.09.2013)
P. Pio o mši svaté (rozhovor) (23.09.2013)
Mše svatá za mír v Sýrii v kostele sv. Petra, Špindlerův mlýn, 7. 9. 2013 (11.09.2013)
Změníme mši, abychom si udrželi mladé katolíky? (21.05.2013)
Liturgie musí být slavena řádně (07.04.2013)
Vatikán vzkazuje kněžím: Nedělejme ze mše sv. show (09.03.2013)
Vánoční výzdoba kostlů FATYMu - poděkování (20.01.2013)
Zábrušany - poutní mše svatá (01.11.2012)
Beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků (15.10.2012)
Benedikt XVI.: Uvést sebe do souladu se slovy liturgie, tak se stáváme Božími dětmi (26.09.2012)
Představený FSSPX dostal návrh na vytvoření personální prelatury (15.06.2012)
Být plný... (27.05.2012)
Myšlenky na neděli: 3. neděle postní -(Známky nedostatečné lásky) (10.03.2012)
V neděli začne Rok biřmování (25.11.2011)
Nedělní liturgické zamyšlení (19.11.2011)
Podobenství o deseti pannách - buď připraven (06.11.2011)
Hlaste se k přípravě na biřmování! (03.11.2011)
Pohřbívání zemřelých je poslední službou lásky, kterou prokazujeme těm, kteří nás předešli (29.10.2011)
Nedělní přímluvy (05.10.2011)
Vatikán povolává představeného lefebvristů (08.09.2011)
Účast na liturgii mění život (31.08.2011)
Pozvánka k mezinárodní ekumenickému setkání ve Znojmě - Hradišti na téma pronásledování křesťanů (19.07.2011)
Liturgická hudba před a po II. vatikánském koncilu (07.03.2011)
O situaci varhan v současné Církvi (25.10.2010)
Žehnání školních pomůcek a dopravních prostředků v Moravském Krumlově (13.09.2010)
Obhajoba reálné přítomnosti od sv. Roberta Bellarmina (07.09.2010)
Krása liturgie (11.04.2010)
Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě (17.02.2010)
PSVN zazpívá ve vranovské zámecké kapli (02.01.2010)
Svátost smíření (16.12.2009)
Slavnost Ježíše Krista Krále (22.11.2009)
Promluva papeže Benedikta XVI. při modlitbě nešpor s kněžími, řeholníky a řeholnicemi (16.10.2009)
Mše svatá na Šumné za doprovodu pěveckého sboru Santini (07.10.2009)
Homilie při slavení Eucharistie ze slavnosti sv. Václava -Benedikt XVI. (03.10.2009)
Slavnost sv. Jana z Boha (23.02.2009)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 23. 10. 2011 | 16074 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 17/2011
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace