Zajímavé...

Kolik titulů jste na TV-MIS.cz již viděli a slyšeli?

TV-MIS.czA tušíte, kolik jich na naší internetové televizi TV-MIS.cz (Televize Maria Immaculata Mater Spei) vlastně celkem je? I mě to zajímalo... Tak jsem je k dnešnímu dni přepočítal.

K 28.10.2007 jich tam je přesně 176. Můžete je přepočítat... Nebo se na některý z nich rovnou kouknout (nebo ho poslechnout, protože část z nich jsou audia):

Název: S Marií
Podtitul: CD písniček od Marianek
Název: Životopis ve fotografiích
Podtitul: život otce Jindřicha Bartoše
Název: Směr Velehrad 2003
Podtitul: legrace + puchýře + přátelé + ... = pouť
Název: Mládež s OMI na SDM 2005
Podtitul: do Kolína n. R. za Benediktem XVI.
Název: Druhý příchod Jana Wericha
Podtitul: Pochybujte, nevěřte, nesouhlaste...
Název: L´ uomo sandaluto
Podtitul: česky: člověk osandálený
Název: Pěšky na Pouť národů Mariazell 2004
Podtitul: z počátku vážný dokument, pak...
Název: Co jsme viděli na Ukrajině
Podtitul: všední cesta do nevšední země
Název: Duchovní zrak
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Cena času
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Podobenství o ztracené ovečce
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Starozákonní příběh o Zuzaně
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Co nám říkají žalmy?
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Centrum našeho života
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Jak napomenout
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Jdeme ke světlu
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Kde jsou dva nebo tři...
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Kristus a cizoložná žena
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Amor meus, pondus meum
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Ekumenismus
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Kříž nese toho, kdo ho nese
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Lazar
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Lidské společenství
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Můj Otec je vinař
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Odpuštění
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Prožívání víry
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Sustine, abstine, agredere
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Svátost pokání
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Účinky Svatého přijímání
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Úžas
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Výchova k modlitbě
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Způsoby modlitby
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Žalm 30
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Živý křesťan
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Úvahy pátra Krátkého
Podtitul: 26 x o duchovním životě, bibli, víře...
Název: Nové přikázání
Podtitul: z cyklu "Na víně s pátrem Krátkým"
Název: Co je dnes v Církvi lepší?
Podtitul: z cyklu "Na víně s pátrem Krátkým"
Název: K plnosti
Podtitul: z cyklu "Na víně s pátrem Krátkým"
Název: Mystérium díků
Podtitul: z cyklu "Na víně s pátrem Krátkým"
Název: Propter nos
Podtitul: z cyklu "Na víně s pátrem Krátkým"
Název: Mlata na Bílendě
Podtitul: historie bitvy v brněnským hantecu
Název: PEZ
Podtitul: bát se asi nebudete, zamyslet se můžete
Název: Inge & Jorgen
Podtitul: mikrokomedie - nebo spíš technokomedie?
Název: Vánoční besídka 2005 - ZŠ Citonice
Podtitul: sestřih z programu
Název: Jan Křtitel
Podtitul: dokument o biblické postavě
Název: Velehrad 2001
Podtitul: dokument o 1. pěší pouti z Vranova n.D.
Název: Lidové misie ve farnosti Rad. Svratka...
Podtitul: dokument o průběhu misií
Název: Smysl misií a jak je prožívat
Podtitul: úvodní misijní promluva - plné znění
Název: Misijní myšlenky
Podtitul: jedna z misijníc promluv - plné znění
Název: O svátostech, zejména o sv. smíření
Podtitul: jedna z misijních promluv - plné znění
Název: Stavovská promluva pro manžele a snoub.
Podtitul: jedna z misijních promluv - plné znění
Název: O postu a jeho významu a prožívání
Podtitul: jedna z misijních promluv - plné znění
Název: Misijní promluva
Podtitul: jedna z misijních promluv - plné znění
Název: Strašidla a pidižvíci
Podtitul: veselá pohádková divadelní hra pro malé i velké
Název: Vahranní preludia I
Podtitul: Postludia na vybrané písně z Kancionálu - kolektiv autorů
Název: Varhanní preludia II
Podtitul: Zd. A. Myčka - Invence pro varhany staršího i nov. stylu
Název: Varhanní preludia III
Podtitul: J. Pukl - Preludia v nejpoužívanějších tóninách
Název: Chválím Tebe
Podtitul: CD s 16 křesťanskými písněmi
Název: Jenom Bůh
Podtitul: CD s 13 křesťanskými písněmi
Název: Jak mě zatýkali
Podtitul: vzpomínky P. Jana Podveského odsouzeného v "případu Babice"
Název: Babice 1991
Podtitul: smírná bohoslužba k 40. výročí babických událostí
Název: Slunce, víno, diecéze
Podtitul: klip o Brněnské diecéczi a DCŽM
Název: Velehrad 2005
Podtitul: tradiční pěší pouť, netradiční průvodce...
Název: Zpěvy vysokoškoláků v Brně LIVE! (1)
Podtitul: písničky ze studentské mše sv. u jezuitů
Název: Život Krista aneb křížem to neskončilo
Podtitul: muzikál - záznam představení
Název: Svědectví o Babicích
Podtitul: svědkové mluví o zinscenovaných vraždách a procesech 50. let
Název: O tom, co bylo potom
Podtitul: veselá pohádková divadelní hra pro malé i velké
Název: O princezně z chaloupky
Podtitul: veselá pohádková divadelní hra pro malé i velké
Název: Dlouhý, široký a bystrozraký
Podtitul: veselá pohádková divadelní hra pro malé i velké
Název: Němý výkřik
Podtitul: světoznámý dokument o tom, co se děje při umělém potratu
Název: Deset let FATYMu
Podtitul: co to je a čemu se krom TV-MIS.cz věnuje
Název: Svoboda volby
Podtitul: Příprava, provedení a výsledek umělého potratu. No comment!
Název: P. Bill: Duchovní cvičení Koclířov 2006
Podtitul: sám zázračně uzdraven, káže o uzdravení od Boha - záznam
Název: Vysoké Tatry
Podtitul: o kráse hor a kráse společenství
Název: Letní tábor Kuklík 2001
Podtitul: dokument o farní akci farnosti Radešínská Svratka
Název: Poutní mše ve Slavkovicích (2004)
Podtitul: na místě kaple Božiho milosrdenství káže Mons. Mikulášek
Název: 2. mše sv. ve Slavkovicích (2005)
Podtitul: na místě kaple Božího milosrdenství káže opat M. Kosík
Název: 4. pouť ve Slavkovicích (2006)
Podtitul: na staveništi kaple Božího milosrdenství káže P. Peňáz
Název: Kristův rytíř
Podtitul: historická divadelní hra o sv. Vojtěchovi
Název: Pouť poutníků z ČR do portugalské Fatimy
Podtitul: navštiv s námi 4 země a téměř 10 poutních míst
Název: Primice Marka Dundy 25.6.1994
Podtitul: ve Valči
Název: Princezna se zlatou hvězdou na čele
Podtitul: veselá pohádková divadelní hra pro malé i velké
Název: Což takhle dát si princeznu?
Podtitul: veselá pohádková divadelní hra pro malé i velké
Název: Historické varhany v Olbramkostele
Podtitul: varhanní koncert
Název: V. Cikrle: Můj pohled na farnost
Podtitul: z konference "Farnost - místo pro každého?"
Název: J. Zeman: Farnost jako opora a povzb...
Podtitul: z konference "Farnost - místo pro každého?"
Název: A. Opatrný: Farnost - místo pro každého?
Podtitul: z konference "Farnost - místo pro každého?"
Název: P. Slouk: Obnova farnosti...
Podtitul: z konference "Farnost - místo pro každého?"
Název: L. Kolek: Farnost a nová hnutí v církvi
Podtitul: z konference "Farnost - místo pro každého?"
Název: T. Schüller: Farní synodální grémia...
Podtitul: z konference "Farnost - místo pro každého?"
Název: J. Mikulášek: Situace farností brn. d...
Podtitul: z konference "Farnost - místo pro každého?"
Název: Zpěvy vysokoškoláků v Brně LIVE! (2)
Podtitul: další písničky ze studentské mše sv. u jezuitů
Název: P. Bill: Duchovní cvičení Koclířov 2005
Podtitul: až bude čas, např. až dostanete chřipku, můžete je prožít...
Název: Kolínské ozvěny
Podtitul: CD písniček atd... z Kolína n. R. 2005
Název: Spasitelův traktor LIVE!
Podtitul: agrofolkrockový koncert
Název: Proglas
Podtitul: dokument o křesťanském rádiu
Název: 1. svaté přijímání
Podtitul: ve farnosti Tvarožná 4.6.2006
Název: Cesta
Podtitul: odešel z vysoké školy a stal se mnichem...
Název: Hodina Pravdy
Podtitul: soutěžně zábavní pořad ze šlapanické farnosti
Název: Primice Ant. Buchty, mnicha ze Sept-fons
Podtitul: Šlapanice 22.1.2006
Název: Píseň srdce
Podtitul: autor i interpret: Václav Vlach
Název: Celostátní setkání amimátorů
Podtitul: Litomyšl 2006 - dokument
Název: Být darem pro druhé
Podtitul: volontariát - dobrovolnická služba ve farnostech
Název: Velehrad 2006 po 50 letech
Podtitul: "dokumentární komedie" o pěší pouti
Název: Misijní neděle
Podtitul: historie, současnost, smyls...
Název: Pošli mě, půjdu já
Podtitul: videoklipy - hymna Papežského misijního díla dětí
Název: Děti pomáhají dětem
Podtitul: o papežském misijním díle dětí
Název: Cestou čtvrtého krále
Podtitul: XX. světový den mládeže v Kolíně n. R. 2005
Název: Světový den mládeže Toronto 2002
Podtitul: Papež Jan Pavel II. pozval mládež celého světa do Toronta...
Název: Celost. setk. mládeže Toronto-Žďár 2002
Podtitul: o setkání ve Žďáře 13.-18.8.2002, které navázlo na Toronto
Název: Jubileum mladých 2000
Podtitul: očima českých poutníků v Římě
Název: Celostátní setkání animátorů Třešť 2003
Podtitul: všechny katecheze a svědectví
Název: Biskup J. Paďour: O Bibli I.
Podtitul: různé překlady, literatura, souvislosti... - katecheze
Název: P. Jar. Krajl: Boží slovo v mém životě
Podtitul: svědectví mladého kněze síle Božího slova v jeho životě
Název: Biskup J. Paďour: O Bibli II.
Podtitul: biskup předává své nadšení pro Bibli - katecheze
Název: Volontéři: Mé roznodnutí a Bible
Podtitul: dali rok života práci pro církev - svědectví
Název: Biskup K. Herbst: Víra
Podtitul: katecheze
Název: Andrea: Jak jsem přišla k víře
Podtitul: svědectví děvčete o cestě k víře
Název: Biskup K. Herbst: Láska a pomoc
Podtitul: katecheze
Název: L. Stodůlková: Láska a pomoc
Podtitul: svědectví po katechezi na stejné téma
Název: Biskup K. Herbst: Boží vůle
Podtitul: katecheze
Název: Věra Luxová: O Boží vůli
Podtitul: svědectví manželky Josefa Luxe
Název: Můj šéf Ježíš
Podtitul: kněz z Ukrajiny mluví o zkušenosti s Ježíšem...
Název: Jak oženit prince
Podtitul: divadelní pohádka
Název: P. Okaa: Ó Srdce lásky
Podtitul: seminář afického kněze v Koclířově v r. 2005
Název: Písně Koclířov 2005
Podtitul: CD - live písně česky i hebrejsky z Koclířova
Název: Biskup Hrdlička: Boží slovo; Pokušení
Podtitul: duchovní přednáška a kázání v Koclířově
Název: P. Kopecký: Tři pilíře víry
Podtitul: Ježíš Kristus, Maria, Církev - kázání
Název: Úcta k životu
Podtitul: přednáška Bernardová a Karas - Koclířov
Název: Poslanec J. Karas: Otázky a odpovědi
Podtitul: úcta k životu, politika, křesť. postoj
Název: Josef Lux: Svědectví (Život jako šance)
Podtitul: tři měsíce před smrtí hovoří na Svaté hoře
Název: Na křídlech ducha
Podtitul: církevní hnutí - jaro církve
Název: Scénky - Svatá Hora '99
Podtitul: z celostátního setkání mládeže na Sv. Hoře
Název: Scénky, prezentace diecézí... Žďár '02
Podtitul: z celostátního setkání mládeže ve Ždáře n. Sáz.
Název: IN! - dívčí svět
Podtitul: První dívčí časopis, který nemusíte mít strach otevřít!
Název: Velká voda 2006
Podtitul: Jak ledy tály na jaře 2006, aneb Ústí pod Labem
Název: Velkopáteční pouť
Podtitul: Vydejte se s námi na netradiční křížovou cestu
Název: Ukřižování
Podtitul: dramatické zpracování posledních dnů Ježíše Krista
Název: SoliDeo
Podtitul: soubor pro gotickou, renesanční a barokní hudbu
Název: Povodeň 2002
Podtitul: dokument o lidech, kteří neváhali a pomáhali
Název: XV. světový den mládeže - Řím 2000
Podtitul: záznam programu českého národního centra
Název: Světové setkání mládeže Kolín nad Rýnem
Podtitul: ve dvou verzích: pro Plzeňskou diecézí a pro zbytek světa...
Název: Přicházíš
Podtitul: druhé CD od Marianek
Název: Nová evangelizace
Podtitul: Chiara Lubichová - hovoří o tom, čím sama žije...
Název: Celostátní setkání mládeže Svatá Hora 99
Podtitul: zavzpomínejte nad sestřihem programu...
Název: A slovo se stalo tělem
Podtitul: mládež Evropy a Jan Pavel II. v Loretu 1995
Název: Kopeček rozjásaných oveček
Podtitul: Svatý otec na Svatém kopečku v roce 1995
Název: Velehrad '92
Podtitul: sektání mládeže Olomoucké diecéze
Název: Zvonění o naději
Podtitul: Celostátní setkání mládeže Vehehrad 1993
Název: Aby měli život
Podtitul: Světový den mládeže Denver 1993
Název: Informační a kontaktní centrum Petrov...
Podtitul: požehnáno i s výstavou Vita Christi
Název: Chcete mě?
Podtitul: aneb jak se adoptuje farnost
Název: Pohřeb - P. Václav Červinka
Podtitul: záznam mše sv., kázání Mons. Posáda, rozloučení, hřbitov
Název: Kněžské svěcení - Pavel Andrš
Podtitul: v litoměřické katedrále 23. 6. 2007
Název: Svatofloriánská mše - Litoměřice 2007
Podtitul: slouží a káže Mons. Pavel Posád
Název: Mistře kde bydlíš?
Podtitul: a neb pařím, Paříž, paříme
Název: OMI v České republice
Podtitul: Misonáři obláti Panny Marie Neposkvrněné
Název: Základy křesťanské víry
Podtitul: P. Krátký - pětidílný cyklus zdaleka ne jen pro začátečníky
Název: Bůh Otec
Podtitul: láska tvůrčí - cyklus P. Stanislava Krátkého
Název: Bůh Syn
Podtitul: láska obětující se - cyklus P. Stanislava Krátkého
Název: Duch Svatý
Podtitul: láska spojující - cyklus P. Stanislava Krátkého
Název: Nejsvětější Trojice
Podtitul: společenství - cyklus P. Stanislava Krátkého
Název: Panna Maria
Podtitul: ta, která uskutečnila - cyklus P. Stanislava Krátkého
Název: Štěpán kardinál Trochta
Podtitul: unikátní 8 mm archivní filmový materiál
Název: Pašijové hry
Podtitul: Bílá sobota 10.4.2004 - hrad Lipý
Název: Modlitba - Svátost smíření - Bible
Podtitul: vtipné reklamy z CSM Tábor 2007
Název: P. Vojtěch Kodet: Duchovní obnova
Podtitul: na téma emauzští učedníci - kompletní záznam
Název: Maria pia
Podtitul: CD písní v provedení souboru "Musica da chiesa"
Název: Vysokoškolské katolické hnutí
Podtitul: Jdeš na výšku? Co očekáváš? Co hledáš?
Název: P. Elias Vella: Duchovní obnova 2007
Podtitul: kompletní záznam přednášek a promluv - Třebíč 2007
Název: P. Elias Vella: Duchovní obnova 2005
Podtitul: kompletní záznam přednášek a promluv - Třebíč 2005
Název: Videa z Koclířova
Podtitul: Znovuvysvěcení kostela sv. Jakuba a Filomény...
Název: Sejdeme se v nebi
Podtitul: život mučedníka P. Jana Buly - divadlo
Název: Schweitzer Romanos Chor
Podtitul: slovansko-byzantské liturgické zpěvy - video
Název: Octava dies 451 (21.10.2007)
Podtitul: Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra
Název: Schweitzer Romanos Chor
Podtitul: slovansko-byzantské liturgické zpěvy - audio

Možná že jste ani netušili, že některé existují. Věřím, že jste si našli něco, co Vás zaujalo. Přeji Vám všem příjemný poslech a pokoukání...
Vybráno z blogu o TV-MIS.cz.

Sdílet

Co říkáš na televizi TV-MIS.cz?

Rád bych ji nějakým způsobem podpořil (Počet hlasů: 548)
(18.55 %)

Viděl jsem na ní alespoň 10 filmů a zaujaly mě (Počet hlasů: 500)
(16.93 %)

Jsem mile překvapen (Počet hlasů: 517)
(17.50 %)

Rád bych se s programem seznámil blíže (Počet hlasů: 449)
(15.20 %)

Zatím z ní nic nemám - mám hlemýždí internet (Počet hlasů: 469)
(15.88 %)

Nechápu to (Počet hlasů: 471)
(15.94 %)Celkem hlasovalo: 2954
Související články:
Do akce jde Titus! - k poslechu na TV-MIS (11.04.2021)
Cyklus duchovních seminářů P. Eliase Velly na TV - MIS - 4. Ježíš můj Pán (28.05.2020)
Cyklus duchovních seminářů P. Eliase Velly na TV - MIS - 3. Ježíš můj přítel (14.05.2020)
Cyklus duchovních seminářů P. Eliase Velly na TV - MIS - 2. Ježíš můj učitel (30.04.2020)
Cyklus duchovních seminářů P. Eliase Velly na TV - MIS - 1. Ježíš uzdravující (31.03.2020)
Proč poslouchat v adventu koledy, když jsou adventní roráty? (24.12.2019)
JukeBox TV - MIS (13.12.2019)
Znáte TV - MIS? - velmi doporučujeme (29.11.2019)
Publikace FATYMu upravené pro čtečky (10.02.2016)
Film Ježíš v českém i anglickém znění na TV-MIS.cz (18.04.2014)
Ivan na misiích - veselá scénka na TV-MIS.cz (08.08.2013)
Témabox - přehrávač duchovních přednášek, seminářů, audioknih... (10.06.2013)
Psychotronika může být i nebezpečná... (08.04.2013)
Řešení neplodnosti s využitím metody NAPROHELP v médiích (07.02.2013)
Křesťanská Tv Lux začala vysílat i ze satelitu Astra 3B (23.05.2012)
Víte už o jukeboxu na TV-MIS.cz? (25.01.2012)
USA: Michiganský biskup považuje antikoncepci za zřejmý faktor vedoucí k poklesu počtu katolíků (26.12.2011)
Půlnoční 2011 v přímém přenosu po internetu ve 21:30 na TV-MIS.cz (23.12.2011)
Český rozhlas o redemptoristech (17.12.2011)
Vatikánský rozhlas digitálně (13.10.2011)
Proč mají zákazníci UPC problém připojit se na servery FATYMU (01.09.2011)
P. James Manjackal: Exercicie Koclířov 2008 (20.06.2011)
P. James Manjackal a nahrávky jeho exercicií na TV-MIS.cz (14.03.2011)
Vánoční Pampelišky jako 29. titul on-line v našem Jukeboxu (10.01.2011)
Již za dva dny film 10. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD!!! (24.12.2010)
15 let vysílání radia Proglas (06.12.2010)
Unikátní nahrávka "P. Josef Olejník: Responzoriální žalmy cyklus A, B a C" (05.11.2010)
Výzva divákům Tv-Mis (22.09.2010)
Vatikánské "televizní noviny" na TV-MIS.cz (11.09.2010)
117 videí a audií, které stojí za to na TV-MIS.cz (07.06.2010)
TV-MIS začíná vysílat rusky - ru.TV-MIS.com (19.03.2010)
Virtuální pouť do Svaté země - vánoční dárek TV-MIS.cz (11.01.2010)
Vydejte se na "videopouť" - Svatá zem Izrael 2008 (12.11.2009)
Návštěva Svatého otce z pohledu "z venku" (04.10.2009)
Modlitba Otče náš aramejsky - nahrávka (18.01.2009)
Napsali o naší internetové televizi TV-MIS.cz (17.09.2008)
Internetová televize TV-MIS.cz nabízí již 230 titulů (film, video, mp3) (03.03.2008)
Již 20 vydání "Octava dies" on-line v archivu TV-MIS.cz (02.03.2008)
Pohádkové Vánoce na TV-MIS.cz (21.12.2007)
Zpravodajstí z Vatikánu i na TV-MIS.cz (29.10.2007)
Artem (04.10.2007)
Jdeš na výšku? Nikoho tam neznáš? (01.10.2007)
Již 145 témat (klíčových slov) na naší TV-MIS.cz! (24.04.2007)
Hledáme spolupracovníky pro TV-MIS.com v ruštině, ukrajinštině a běloruštině (21.04.2007)
| Autor: P. Pavel Zahradníček | Vydáno dne 28. 10. 2007 | 17252 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: blog
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace