Zajímavé...

Kola pro Afriku

26. 02. 2020 se uskutečnila další nakládka kol v Ostravě Koblově a podařilo se uskutečnit další rozhovor o projektu Kola pro Afriku.

Projekt Kola pro Afriku v České Republice už běží od roku 2012. Tento projekt spojuje nejen lidi dobré vůle, ale dělá se dobrá věc pro africké děti, kteří to mají daleko do školy. Do tohoto projektu je zapojeno už 45 gambijských škol. Naložilo se více než 25 000kol a 18 plných kontejnerů, která byla převezena do Gambie, do různých částí této maličké země v Africe.

Ve středu 26. 02. 2020 se uskutečnila další nakládka kol v Ostravě Koblově.

Jelikož jsem chtěla vědět, jak tento projekt dál pokračuje, poprosila jsem o rozhovor samotnou ředitelku projektu Kola pro Afriku paní Petru Mičkovou a také samotného zakladatele pana Romana Posoldu.

Jak odpověděli, se sami dozvíte v následujícím rozhovoru.


Jak jste se dostala k projektu KPA a co Vás k tomu vedlo?

K projektu KPA jsem se dostala přes Radku Filipíkovou, tehdejší koordinátorku KPA. Je to má dlouholetá známá, bydlíme ve stejném městě, máme podobně staré děti a na mateřské dovolené jsme se společně potkávali v různých dětských skupinách. V té době, ke mne Radka přišla na cvičení Qigong. Už ani nevím, kde se o něm doslechla, každopádně je to cvičení, kde si protáhnete tělo, zklidníte mysl a věnujete plnou péči sobě, svému tělu a duševní pohodě. Na tomto cvičení sdělila, že pojedou s manželem na rok do USA a že za sebe na toto období hledá náhradu. Jestli by to někoho nezajímalo. Povykládala nám v šatně po cvičení v jaké organizaci pracuje, co má na starosti, jaké by měly být přednosti daného zástupce..... a semínko bylo zaseto :-) V první chvíli jsem si to vyslechla a nepřipouštěla si, že by to byla nabídka i pro mne. Ale natolik mne to zaujalo (začala jsem si hledat činnost KPA, dívala se na dostupná videa a odkazy, doptávala se na činnost organizace), že po několika týdnech, kdy mi KPA vrtala hlavou jsem do Ostravy jela, účastnila se několik akcí jako dobrovolník a přišla na vstupní pohovor na pozici koordinátorky KPA. A začal se psát příběh :-)...

Co je Vaší pracovní náplní?

Má pracovní náplň se v současné době přetváří a neustále tvoří. Z role koordinátorky se teď nově dostávám do role ředitelky. Obecně je to finanční řízení, komunikace uvnitř společnosti, jak v ČR tak v Gambii, a vedení lidí ke společnému cíli. Také je to komunikace navenek s finančními partnery, sběrnými místy, logistickými partnery a různými institucemi.

V čem se projekt KPA posunul a jaká je jeho další vize?

Od Vašeho posledního setkání s Romanem se společnost Kola pro Afriku posunul výrazně především v Gambii, což bylo i naší snahou. Po několikaleté zkušenosti s gambijským písčitým terénem jsme neustále vyvíjeli možnosti, jak prodloužit životnost kolům, která již u nás nejsou úplně v kondici. Došlo se k technickému zlepšení kol, která si myslíme, že jsou mnohem déle životaschopná a tedy mnohem déle podpoří školáka v jeho dojezdu do školy. Nakupujeme na kolo nové a silnější řetězy, volnokolečko (jednopřevodník), přidáváme zapouzdřené šlapátkové středy kol, které jsou nyní více chráněny před pískem a prachem, dále náboje s průmyslovými ložisky, které jsou rovněž chráněny, zadní kolo, které nově necháváme vyplétat mechaniky přímo v Gambii. A plynule jsem se dostala k dalšímu posunu, ke kterému v Gambii směřujeme, a tou je podpora zaměstnanosti místních obyvatel. Podařilo se nám vytvořit dvě pracovní skupiny. Tou první je Rescue team - 2 námi vyškolení mechanici, kteří jezdí po školách a pomáhají cyklomechanikům v jejich opravách školních kol a druhá skupina je 5 mechaniků, kteří se věnují recyklaci kol, opavám kol a jsou připraveni na kompletaci kol, která přijedou v kontejneru z Česka v balíčku. Tento balíček je další posun, ke kterému došlo. Z 350 kol, které jsme do kontejneru naložili jsme se díky novému balení kol dostali až na 500 kol v kontejneru.

Další vizí Kol pro Afriku je určitě podporovat práci mužů, ale i žen přímo v Gambii, rozvíjet partnerství mezi školami v ČR a v Gambii, propojovat školské instituce pro výměnu znalostí, materiálu atp., a s co největším citem přistupovat k dětem, jejich rodičům a lidem v Gambii, aby vše bylo v souladu také s jejich nastavením a kulturou.

Co by Vám v projektu KPA nejvíce pomohlo?

V tomto roce by nám v KPA moc pomohlo, kdyby se nám podařila rozvinout spolupráce s našimi nynějšími a budoucími dárci. V předchozích letech jsme komunikovali pomoc především se sběrem starších kol. Nově se učíme komunikovat i pomoc finanční. Je pro nás velmi důležité postavit další stabilní základ, který nám umožní rozvíjet naši činnost jak v ČR tak především v Gambii. Naši výzvou tohoto roku je tedy získat větší portfolio dárců, pravidelně s nimi komunikovat naši rozvojovou pomoc v Gambii, přinášet čerstvé informace o využití jejich darů a vtahovat je do celého dění v Kolech pro Afriku.

V čem jsou největší úskalí?

Těžko se mi na tuto otázku odpovídá. Když budeme chtít, úskalí budou všude. V lidech, kteří nechtějí porozumět rozvojové činnosti v africké zemi, ve financích, které řešíme každý měsíc, v logistice, která není vždy tak pružná, jako by jsme si přáli, na gambijské straně můžeme vidět úskalí v kolech, která nám nevydrží tak dlouho, jak jsme si původně plánovali, atd. atd. Ale právě tato úskalí, která se nám na naší cestě stávají, jsou hlavním zdrojem našeho rozvoje. Neustále tvoříme nové strategie, jak v ČR tak v Gambii, vylepšujeme a ladíme způsob naší rozvojové pomoci.

Jaké akce chystáte v letošním roce?

Naší hlavní akcí, je vždy především nakládka kol do Gambie. Letos se chystáme naložit kola celkem 3 krát po cca. 500 ks a pomalu tak obnovovat kola, která gambijským dětem již dosloužila. Kola, která dárci darovali na sběrných místech a nebyla vhodná do gambijského terénu, naši mechanici opravují a my je nabízíme nejen na našem Eshopu www.kolaprokola.cz a na Aukro, ale také nově na naší benefiční burze kol, která se bude konat poslední sobotu v měsíci, přímo v centrálním skladu kol v Ostravě Koblově (areál Nové Šance, z.s.). Termín máme prozatím stanoven na 29.2. od 9.00 - 15.00 hod., 28.3.2020, 25.4.2020, 30.5.2020. Rádi bychom v této aktivitě pokračovali i nadále a udělali z ní tradiční kolovou burzu, ale vše bude záležet na návštěvnosti a hlavně prodejích.

Mezi další akci, která je již naší tradiční a doufáme, že i letos nám vyjde, je spolupráce se společností ČEZ při festivalu Colours of Ostrava 15.-18.7.2020, kde nás v minulých letech návštěvníci tohoto hudebního festivalu mohli podpořit šlapáním na kolech a vyjet nám tak krásnou finanční podporu. V loňském roce to bylo dokonce na kolech typu handbiky, kde se zapojili i zdravotně postižení návštěvníci. Jsou to vždy velmi příjemná setkání s našimi podporovateli a my si toho velmi vážíme. V loňském roce jsme navštívili poprvé festival na Hlučíně, kde jsme provozovali půjčovnu a úschovnu kol. Tímto bychom rádi navázali na příjemné partnerství a pokračovali i v letošním roce. Máme v úmyslu návštěvníkům nabídnout úschovnu kol před branami festivalu, který se bude konat 23.7.-25.7.2020.

Jaké jsou reakce pomoci Gambii ve školství, ale také u samotných dětí?

Na tuto otázku jsem s dovolením nechala odpovědět Romana, který s tímto má mnohem více autentických zkušeností.

Dano, zdravím Vás a děkuji Petře za přenechání řádků pro pár slov.

Reakce jsou rozmanité a různé ze všech stran, tedy ze země zdrojové a pak se k nám dostávají a namístě doslova žijeme reakce od místních lidí v Gambii. V České republice lidé od počátku projektu v roce 2012 přináší zapojení a podporu skrze darovaná kola, finanční podporou a svou dobrovolnou aktivitou. Za takovou podporu jsme velmi vděční a bereme ji jako dar poskytnutý lidmi, kteří mají ve svém srdci prostor daleko za hranice sebe a svých nejbližších. Vyjádřit reakce za dar kol a všeho, co se s projektem v Gambii pojí není snadné. To jsou vjemy, které se cítí a na místě žijí. Přál bych je zažít všechny ty, kteří se štědré pomoci účastní. Děti mají možnost se mnohem snadněji dostat do své školy, stejně tak i po vyučování dostat se domů a ještě se ve zbylém čase dostat k pomoci své rodině. Dětem tak zbývá díky kolu i více času na učení. Rodiče si hodnotu darovaného kola také uvědomují a jsou vděčni. Často velmi dobře chápou význam dosaženého vzdělání a otevřených možností svého dítěte získat práci po absolvování školy. Komunity škol, tedy učitelé, lidé ze školských úřadů i ministerstva školství se velmi pochvalně vyjadřují o pomoci z malé evropské země (malých evropských zemí, neboť pomoc přichází z České republiky i ze Slovenska), jejíž jméno zaznívá častěji, a to díky obyčejné věci, která nás provází po celý život, a tou je jízdní kolo. Bez ohromné srdečné vůle lidí země zdrojové, by to však nešlo. V projektu tak můžeme vnímat jízdní kolo, jako vzácný stroj ze srdcem.

Kde všude prezentujete Váš projekt a pro jakou cílovou skupinu?

Většinou prezentujeme náš projekt tam, kde mají o nás zájem. Naše cílová skupina je velmi široká. Je to především na základních a středních školách. Několik prezentací proběhlo i v cestovatelských klubech, prezentovali jsme se také výstavou krásných autorských fotografií Martina Hofmana, který náš projekt dlouhodobě podporuje. Jeho cit pro lidi a situace přinesl mnoho nádherných snímků, ze kterých jsme jen těžko vybrali fotografie, dokumentující celou cestu kola od dárce až ke gambijskému dítěti. Výstava proběhla v několika městech ČR, na školách a také v prostorech Senátu ČR. Díky Martinu Hofmanovi vzniklo i několik dokumentárních snímků, prezentovaných v ČT v pořadech Objektiv a Nedej se.

Jaké plány máte do budoucna?

Naše plány jdou ruku v ruce s tím, jak chceme rozvíjet naši činnost a podporu přímo v Gambii. Zaměřujeme se nyní na vytváření celkové strategie půjčování kol v partnerských školách, nově se zamýšlíme nad vlastnictvím kol. Zda by bylo prospěšné kola po nějakém čase užívání přenechat ve vlastnictví rodiny, aby měli zájem o kolo pečovat a udržovat jej v co nejlepší kondici po celou dobu užívání. Máme v plánu poskytnout pokročilá školení v oblasti údržby kol mechanikům a poskytnout základní školení dětem, která na kolech jezdí, chceme více využívat komunitní systém práce, který je gambijským lidem vlastní. Podílíme se svou činností na tom, aby děti vyšly zejména základní a střední školní docházku. Velkým tématem rozvojových zemí je uplatnitelnost mladých na trhu práce a nedostatek pracovních míst. Proto se v posledních letech velice zaměřujeme ve svých plánech také na podporu zaměstnanosti mužů i žen a odbornou technickou přípravu gambijské mládeže. Proto se nebojím říct, že aktivní měsíční podporou Kol pro Afriku se neúčastníte pouze zkrácení a zpřístupnění docházky gambijských dětí do škol, ale také něčeho mnohem hlubšího. Účastníte se porozumění místním lidem a jejich životním podmínkám, aktivně se podílíte na rozvíjení pracovních příležitostí pro muže i ženy (zahájením jejich podnikání) a na spolupráci s místními technickými školami pro mládež, tedy na aktivních protiimigračních krocích.


Autor: Dana Mičolová


OpravaVI. cyklopouť do JeníkovaVI. cyklopouť do Jeníkova

Sdílet

Související články:
30 LET CENTRA NADĚJE A POMOCI - pozvánka na Konferenci a přátelské posezení 13. dubna 2024 (12.04.2024)
Starý vosk pro Ukrajinu (05.12.2023)
Pozvánka na dny otevřených dveří - Svatí a Ikony - ruční dílna Česvel v Brně (18.10.2023)
Pepa potřebuje čtyřkolku (16.03.2023)
Prosba za záchranu chráněné dílny ČESVEL Brno (10.01.2023)
Výzva brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho věřícím brněnské diecéze (30.03.2022)
Tříkrálová sbírka ve farnosti Zabrušany – jak štědří byli v tomto roce místní lidé? (28.01.2022)
Akce Centra RUTH Třebíč o prázdninách! (28.06.2021)
Výsledky postní almužny 2021 (09.05.2021)
Dobrá věc se podařila (11.04.2021)
Spolu můžeme pomoci rodině těžce zasažené covidem (27.02.2021)
Postní almužna 2020 - jak to dopadlo? (18.07.2020)
Aktualizovaná a doplněná nabídka - akce Centra podpory rodin Ruth v měsíci březnu 2020 (02.03.2020)
Zastavme lepru (07.02.2020)
Pozvánky na Akce Centra podpory rodin Ruth v měsících červenci a srpnu 2019 (02.07.2019)
EMOCE V MANŽELSTVÍ - Centrum podpory rodin Ruth v Třebíči zve na program v únoru 2019 (03.02.2019)
Zpravodaj Misionář malomocných 2019 (28.01.2019)
Koncert Dítě v srdci (17.10.2018)
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích (09.10.2018)
Pozvánky Centra Ruth na říjen 2018 (08.10.2018)
Akce Koláč pro hospic. (18.09.2018)
Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM (05.09.2018)
Centrum podpory rodin Ruth Třebíč - ŽIVOTNÍ ZTRÁTY a způsoby jejich zvládání (16.07.2018)
Seniorská obálka nejen pro osamělé seniory (03.07.2018)
Centrum podpory rodin Ruth Třebíč zve na programy v červnu, červenci a srpnu 2018: (03.06.2018)
Centrum podpory rodin Ruth zve na programy v květnu a červnu 2018 (03.05.2018)
Centrum podpory rodin Ruth zve na programy v dubnu, květnu a červnu 2018: (13.04.2018)
Jednoduché řešení hladu v světě (18.03.2018)
Centrum podpory rodin Ruth Třebíč zve na programy v březnu 2018: (25.02.2018)
Postní pokladnička - možnost pomoci nemocným dětem (18.02.2018)
Centrum podpory rodin Ruth Třebíč zve na besedu o vztazích (02.01.2018)
Hvězda do farností (07.12.2017)
Centrum podpory rodin Ruth Třebíč v prosinci 2017 (27.11.2017)
Programy Centra podpory rodin Ruth Třebíč - listopad a prosinec 2017 (09.11.2017)
Akce Centra Ruth Třebíč v říjnu 2017 (25.09.2017)
Akce Centra Ruth Třebíč - pozvánka na srpen a září 2017 (12.07.2017)
Sbírka na charitativní účely (11.06.2017)
Akce Centra Ruth Třebíč - červen - srpen 2017 (29.05.2017)
Postní almužna 2017 - výsledky (17.05.2017)
Programy Centra podpory rodin Ruth Třebíč v květnu 2017 (02.05.2017)
Centrum podpory rodin Ruth - Poradna Ruth Třebíč informuje a zve (06.04.2017)
Sestra Angelika Osovská se srdcem na dlani = sestra roku 2016 (06.04.2017)
Centrum podpory rodin Ruth - Poradna Ruth Třebíč: akce v únoru 2017 (02.02.2017)
Také jste dostali email, jak se v Charitě chlastá z výnosu TKS?
* Stanovisko Charity k pomluvě šířené e-mailem
(20.01.2017)
Centrum podpory rodin Ruth - Poradna Ruth Třebíč informuje a zve - program na leden a únor 2017 (11.01.2017)
Pomáháme - příběhy Haiti a Ukrajiny (18.12.2016)
Poradna Ruth Třebíč - !POZOR ! Změna Víkendového programu + další nabídka (03.11.2016)
Poradna Ruth v Třebíči zve (27.09.2016)
Nabídka akcí PORADNY RUTH Třebíč na měsíc červen 2016 (27.05.2016)
PORADNA RUTH TŘEBÍČ v měsíci květnu 2016: (03.05.2016)
Postní almužna 2016 - předběžné výsledky (26.04.2016)
PORADNA RUTH TŘEBÍČ v měsíci dubnu 2016: závody kočárků a manželská setkání (07.04.2016)
PORADNA RUTH TŘEBÍČ vás srdečně zve na OSLAVU SVÁTKU RUTH (29.02.2016)
Poradna Rúth Třebíč zve: Jak být dobrým rodičem (30.01.2016)
Poradna Rúth Třebíč zve: Manželství je vztah - NTM (30.01.2016)
Poradna Ruth Třebíč: programy v měsíci lednu 2016 (18.01.2016)
Přednáška o pomoci na Ukrajině (16.01.2016)
Poradna Ruth Třebíč: Od tečky k vizi (24.11.2015)
Poradna Ruth Třebíč zve na besedu Chcete se stát náhradními rodiči? + na program s názvem Naplnil se čas. (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Doprovázení pěstounských rodin (12.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak přežít pubertu svých dětí. (06.10.2015)
PORADNA RUTH TŘEBÍČ: Rodina - společně dokážeme cokoliv (29.09.2015)
Poradna Ruth Třebíč srdečně zve: (02.09.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Chcete se stát náhradními rodiči? (03.06.2015)
Den otevřených dveří v Poradně Ruth Třebíč (12.05.2015)
Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Nepál. Ihned uvolnila částku 200 tisíc (27.04.2015)
Podej ruku Ukrajině (07.03.2015)
Postní almužna 2015 (20.02.2015)
PORADNA RUTH a FAMILIA FELIX o.s.: ABY MALÉ BYLO VELKÉ (18.02.2015)
Poradna Ruth Třebíč: PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ... ...CO TO VLASTNĚ JE??? (04.02.2015)
Podpořte Charitu v hlasování (16.12.2014)
Katolická charita není jen o dávání jídla, ale také o dávání Boha (11.12.2014)
PORADNA RUTH TŘEBÍČ zve na zážitkový terapeutický program HVĚZDA NADĚJE (02.12.2014)
Dokument České televize o pomoci na Ukrajině (19.11.2014)
Poradna Ruth Třebíč: Předcházíme poruchám učení (21.10.2014)
Den Charity ve Znojmě (23.09.2014)
Dvoudenní program Poradny Ruth Třebíč (03.09.2014)
Poradna Ruth Třebíč srdečně zve všechny muže, otce (15.06.2014)
Výroční zpráva Oblastní charity ve Znojmě za rok 2013 (26.05.2014)
Poradna Ruth Třebíč: PRARODIČE A JEJICH ROLE VE VÝCHOVĚ (08.05.2014)
PhDr. Jiřina Prekopová v Třebíči: JEN V LÁSCE PŘEŽIJEME (06.05.2014)
Cyklus o výchově v Poradně Ruth v Třebíči (22.02.2014)
Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Ukrajinu (21.02.2014)
Poradna Ruth: PO MALÝCH KRŮČCÍCH K PĚKNÉMU VZTAHU (10.02.2014)
Zpráva od Likvidace Lepry (26.12.2013)
PORADNA RUTH: Světlo pro mne a druhého - zážitkový program (02.12.2013)
Vedoucí Poradny Ruth na Radiu Proglas, v Kafemlýnku (08.11.2013)
Poradna Ruth nabízí seminář: SLADĚNÍ PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA (08.11.2013)
PROGRAM PORADNY RUTH TŘEBÍČ - listopad a prosinec 2013 (03.11.2013)
Poradna Ruth: VÝCHOVA A VZTAHY V RODINĚ (28.09.2013)
DEN CHARITY 26.9.2013 V TŘEBÍČI - program Poradny Ruth (21.09.2013)
Den Charity ve Znojmě (20.09.2013)
Představujeme vám Jarmilu Bergerovou (26.08.2013)
One of us (30.06.2013)
Pomoc Charity Česká republika a Prohlášení České biskupské konference (15.06.2013)
S CHARITOU NA UKRAJINĚ v Proglasu (13.06.2013)
S CHARITOU NA UKRAJINĚ - čtvrtek a pátek (13.06.2013)
S CHARITOU NA UKRAJINĚ - středa (11.06.2013)
S CHARITOU NA UKRAJINĚ - úterý (10.06.2013)
S CHARITOU NA UKRAJINĚ - pondělí (06.06.2013)
PŘÍBĚH O KAMENNÉ PALMĚ - zážitkový program
Poradny Ruth v Třebíči
(05.06.2013)
VÝCHOVA A VZTAHY V RODINĚ (19.05.2013)
Sbírka na Charitu (10.05.2013)
PROGRAM PORADNY RUTH TŘEBÍČ - květen - červen 2013 (26.04.2013)
Odevzdali jste již POSTNÍ ALMUŽNU? (22.04.2013)
Vytvořme si barevnější svět - zážitkový program pro rodiče a děti (21.04.2013)
Stavba kaple v Hospici sv. Alžběty v Brně (13.04.2013)
PROGRAM PORADNY RUTH TŘEBÍČ NA MĚSÍC DUBEN (04.04.2013)
Program Poradny RUTH na měsíc březen 2013 (09.03.2013)
Poradna Ruth pro manžele: My dva tvoříme jeden celek (08.02.2013)
Ozývá se nám bratr Stanislav z misií na Ukrajině (22.12.2012)
Přání a rada z poradny Ruth (20.12.2012)
Odstartoval projekt DARUJME VZDĚLÁNÍ (15.12.2012)
Program Poradny Ruth Třebíč - prosinec 2012 (06.12.2012)
Pomozme financovat účelný způsob terapie psychiatricky nemocných dětí (03.12.2012)
Vánoční pohlednice pro Haiti (28.11.2012)
Dvoudenní program pro rodiny s dětmi (14.11.2012)
Program pro rodiče/prarodiče s dětmi v Poradně Ruth Třebíč (01.11.2012)
Program Poradny Ruth Třebíč na měsíc listopad 2012 (24.10.2012)
Poradna Ruth Třebíč: Přednáška s ochutnávkou zdravých jídel (14.10.2012)
Cvičení pro dospělé, pro rodiče s dětmi (10.10.2012)
Přednáška: Duševní hygiena žen na mateřské dovolené (05.10.2012)
DEN CHARITY V TŘEBÍČI - Poradna Ruth Třebíč zve: Koberec přátelství pro Poradnu. (24.09.2012)
Kola pro Afriku z Třebíče (05.06.2012)
LÁSKYPLNÁ KOMUNIKACE (10.04.2012)
Bulletin Arcidiecézní charity Praha - březen 2012 (19.03.2012)
Byt k pronajmutí v Brně (12.02.2012)
Tříkrálová sbírka ve farnosti Zabrušany – jak štědří byli v tomto roce místní lidé? (30.01.2012)
Pozdrav a přání z Charity Praha (09.01.2012)
Benefiční koncerty pro Ghanu (16.11.2011)
Denně jedno jídlo pro děti (09.11.2011)
Charitní bazar Baltazar v Brně (06.10.2011)
Koláč pro hospic (04.10.2011)
PORADNA RUTH TŘEBÍČ nabízí: Odpočinkové setkání pro ženy a jiné akce (22.09.2011)
Vatikánský kardinál varuje před "tichým odpadlictvím" a připomíná, že katolické charitativní organizace musí evangelizovat (26.06.2011)
Možnosti sociálně-zdravotní péče v domácím prostředí (03.05.2011)
Benefiční koncert pro Japonsko (22.04.2011)
Poděkování otce biskupa za Tříkrálovou sbírku 2011 (04.03.2011)
Adra sbírá staré autolékárničky pro Keňu (03.02.2011)
Proč sbíráme použité dioptrické brýle? (05.01.2011)
Tříkrálová sbírka 2011 - info zvlášť pro oblast Štítary (03.01.2011)
Beseda o Ukrajině - 10. výročí zahájení pomoci (11.10.2010)
Charita na pomoc obětem povodní 2009 - plakátky (21.06.2009)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 13. 05. 2020 | 2541 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace