Zajímavé...

Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké

Saint Joseph, CC BY 2.0, flickr Svatý Josefe, zbožná náklonnost a dětinská láska, kterou cítím k tobě, mě povzbuzuje, abych si tě ctil (-a) nejen jako patrona a přímluvce u Boha, ale abych se ti zasvětil (-a) já i celá moje rodina.

Svatý Josefe,
zbožná náklonnost a dětinská láska,
kterou cítím k tobě, mě povzbuzuje,
abych si tě ctil
(-a)
nejen jako patrona a přímluvce u Boha,
ale abych se ti zasvětil
(-a) já i celá moje rodina.

Prosím tě, rač přijmout ode mě nehodného
(-é)
tuto upřímnou prosbu.

Prosím tě, svatý Josefe,
buď starostlivým patronem mé rodiny
a ochráncem všech, kteří v ní žijí.
Zachovej nás v pokoji a jednotě
a ochraňuj nás od každého nebezpečí.

V zájmu své duše,
kterou jsem si tak často poskvrnil
(-a) hříchem,
tě prosím, buď mým přímluvcem u Ježíše,
abych našel
(našla) milost u Pána
a znovu si získal
(-a) jeho lásku.

Svatý Josefe, buď mi učitelem
v konání šlechetných skutků.
Nauč mě, co dělat, abych odstranil
(-a)
ze svého života vše,
co mě odrazuje od služby Nejvyššímu.

Budu vždy poslouchat tvá vnuknutí
a často rozjímat o tvých krásných ctnostech
a příkladném životě.

Buď mi vůdcem,
ochraň mě od každé nerozvážnosti,
abych se neponořil
(-a) do víru pochybnosti,
ale abych vždy kráčel
(-a) po cestě pasení.

Slibuji ti, že se nikdy neodhodlám
k vážnému životní kroku,
dokud tě v zkroušené modlitbě
nepoprosím o radu.

Prosím tě, Svatý Josefe,
buď mi pomocí a potěchou
v nemoci a v životních zkouškách.

Slibuji, že při každém neštěstí a trápení
se budu k tobě obracet v denní modlitbě
a vyprošovat si skrze tebe
u Ježíše dostatek trpělivosti
a rozvahy nést každý kříž.

Prosím tě, Svatý Josefe,
vezmi si do péče
všechen můj pozemský majetek
a řiď každé mé rozhodnutí a každý můj krok,
i ty, kteří žijí u mě tak,
abychom nikdy nezapomněli
na chudé a nuzné,
kteří potřebují naši pomoc nebo ochranu
a vždy štědře dokázali i takto
svou úctu i lásku k Bohu a spolubratřím.

Prosím tě, buď strážcem čistoty mé duše,
abych ji nikdy neposkvrnil
(-a) a neztratil (-a).

Budu vždy pamatovat na tvůj krásný a ctnostný život
a chránit se každé špatné společnosti a špatného vlivu.

Nakonec tě prosím, svatý Josefe,
buď mi věrným ochráncem v hodině smrti,
aby nikdy zlé síly nepřivedly
mou duši do věčného zatracení.

Dej, prosím, abych vždy našel
(našla)
největší posilu ve svátostech,
abych častým setkáním s Kristem
načerpal
(-a) sílu
nikdy nesejít z cesty, která mě bezpečně dovede,
a spolu se mnou i mé blízké,
před Nejvyššího. Amen.Převzato z Facebook - Svätý Jozef, článek z 15. 4. 2021 naleznete zde.

Svatý Josef z Rabatu na Maltě, Tokuburai, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.orgSdílet

Související články:
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (17.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 04. 2021 | 466 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: FC - Svätý Jozef
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace