Zajímavé...

Kde dělají věřící singláči chybu?

songjayjay, CC0 Public Domain, pixabay.com Fenoménu single, který je rozšířený napříč společností, se nevyhýbá ani křesťanské prostředí. Přitom jde v jistém smyslu o paradox. Právě věřící lidé jsou považováni za ty, kteří by neměli nad hodnotou manželství spekulovat a s radostí by si měli zakládat rodiny. Tak to ale docela není.

Postoj si již delší dobu všímá, že existuje nezanedbatelná skupina mladých, která je čímsi specifická: Jde o praktikující věřící, kteří velmi touží po manželství a rodině, dokonce nemají zásadní problém najít si partnera či partnerku - ale nakonec i tak zůstávají single.

Jelikož jde o komplikovaný fenomén, přistoupili jsme k němu trochu nestandardně. Setkali jsme se s několika lidmi, kteří se jistým způsobem věnují zmiňované single skupině, respektive s takovými mladými přicházejí často do kontaktu. V rozhovorech jsme prošli několik tezí či otázek, které se mezi křesťanskými singláči objevují, a podrobili jsme je reflexi.

S velkým respektem k citlivému a komplikovanému tématu vás zveme vydat se s námi na cestu do hlubin singláčovy duše.

Neoromantizmus

Debatu jsme začali tezí, podle níž se mnozí mladí bez silného citu a zalíbení neumí otevřít vztahu. Jakoby to bylo pro ně nezbytné, a to i v pokročilejším věku. A je to vůbec problém?

"Některé pozorování ukazují, že starší se neumějí zamilovat a pak neumí ani budovat dlouhodobé a hluboké vztahy," říká Monika Hricáková, ředitelka katolického domu evangelizace Quo Vadis. Problém pak může být, že se dostanou do bludného kruhu: když byli mladší a uměli se snadněji zamilovat, tak se pro vztah nerozhodli, a pak, později, jim to už jde hůř.

Zakladatelka katolické seznamky KatRande.org Martina Brenčičová si myslí, že bez zamilovanosti to nejde. "Spíše je otázka, zda jsou kolem ti praví lidé. S rostoucím věkem se člověku v okolí zmenšuje okruh lidí, do kterých by se dalo zamilovat," říká.

Podle Martiny je třeba sice brát lásku i s rozumem, ale někteří příliš mnoho přemýšlejí. "I když mnozí jsou zranění z předchozích vztahů nebo mají stigmata z vlastních rodin, kde vyrůstali, a neumí tak navázat nebo udržet vztah," dodává.

Lukáš Pitel z Ústavu experimentální psychologie CSPV SAV poukazuje na to, že dnes se role emocí při vstupu do manželství obvykle přeceňuje.

"Mám pocit, že dnes u nás vládne ,dogma', podle níž manželství z rozumu je třeba považovat za podřadné. Pokud chybí silné zalíbení, lidé raději do manželství nejdou," uvádí Lukáš.

Monika vidí v zamilovanosti pozitiva a upozorňuje na to, aby se nešlo do druhého extrému. "Jistě není třeba, aby se dvojice zamilovala filmovým způsobem, ale pokud není v ní žádná jiskra a někdo jen zatne zuby a jde do vztahu, ať už pro věk, nebo něco jiného, také to není dobrá varianta," říká Monika s tím, že takoví lidé mohou pak trpět v manželství pro jistý pocit nenaplnění.

Pokud platí, že ctnost se nachází uprostřed mezi dvěma neřestmi, je namístě výzva, aby si dnešní mladí uměli rozum a cit správně vybalancovat.

V opačném případě mohou skončit jako vzdělaný měšťan z Čechovovy povídky Rodinné štěstí, který si dlouhá léta váhal vzít za manželku milující, ale podstatně mladší dívku. Když si už po několika letech manželství užívali společný život, neodpustila si při vzpomínce na jeho období spekulace prostý feedback: "Příliš mnoho jsi tehdy rozumoval a málo miloval."

Vysoké nároky a nereálné představy

Jelikož dohodnuté sňatky jsou dnes vzácností, mladí si kritéria o budoucím partnerovi či partnerce stanoví sami. Jsou však adekvátní?

"Všimla jsem si, že kritéria u některých jsou skutečně velmi vysoko. Hledání dokonalosti u partnera zřejmě souvisí s nastavením společnosti, která nás vede k tomu, abychom měli nejlepší věci a služby," vyjádřila se Monika.

Souhlasí i Martina, podle níž je mnoho lidí single, protože mají příliš vysoká očekávání. "Mají vysněné prince nebo princenzny, a když někoho potkají, stále jim na nich něco chybí."

Právě otázka nároků podkopává podle Lukáše domněnku, že singl zůstávají největší lůzři. "Z výzkumů v oblasti sociální psychologie je známo, že lidé, kteří jsou nejoblíbenější či nejatraktivnější, bývají při vlastním výběru partnera či partnerky v průměru i více nároční. Často proto zůstávají dlouho nezadaní nejen ti méně atraktivní, ale také ti nejatraktivnější," dodává Lukáš.

V křesťanském prostředí se manželství často představuje jako ideál, který se zdá být až nedosažitelný. Namístě je otázka, jestli to nepodporuje u mladých nezdravé představy o budoucím partnerovi. Jezuita Jan Burda, který působí v bratislavském UPeCe, v tom jisté riziko vidí.

"Určitě děláme chybu, pokud připomínáme pouze ideál a nepředstavujeme manželství i jako cestu povolání ke svatosti, na které si "nedokonalí" manželé vzájemně pomáhají a pomáhá jim i Bůh. Je třeba mluvit o manželství realističtěji. Tak mladé lépe připravíme na to, co po svatbě obvykle nastane. Ale bez ideálu, vzoru to nejde," myslí si.

Slabí muži, silné ženy

Když kdekoliv otevřete otázku, proč je dnes tolik nezadaných lidí, téměř jistě se objeví názor, že muži jsou málo akceschopní, chybí jim přímočarost, neumí se rozhýbat.

Naznačuje to i zkušenost Moniky a Lukáše, kteří organizují speed dating (seznamovací večery) pro nezadané katolíky a katoličky v bratislavském Domě Quo Vadis. Ženy vždy zareagují na takovou nabídku rychleji, ale muži se postupně také přihlásí a počet se nakonec dorovná.

Kromě rozšířeného názoru, že muži jsou v jistém smyslu usnutí, se v naší debatě objevil další zajímavý postřeh. A sice, jestli této deformaci nechtěně nenapomáhají příliš silné ženy?

"Zdá se, že tu máme jistou nerovnováhu: mnozí muži zůstávají hravými dětmi, zatímco ženy hledají zralé muže," poznamenala Martina. Otec Jan Burda vidí dva motivy pasivity mužů.

"První je, že my muži jsme od přírody pohodlní. Pokud nejsme něčím vyzváni do akce, tak nám stačí sedět za počítačem nebo sledovat televizi. Druhá věc je, že při pohledu na samostatné, zodpovědné a dominující ženy muž nemá ten pocit, že je zapotřebí, že by měl někoho chránit, získat si ho, dát mu pocit bezpečí a udělat šťastným. A tak je pro něho výhodné zůstat v pohodlnosti svého, privátního 'štěstí,"uvedl.

Lukáš vidí jako paradoxní, že moderní a postmoderní doba přinesla vysoký stupeň emancipace žen, ale zároveň prudce vzrostl výskyt nezadaných. Život bez vážného vztahu přitom zřejmě frustruje relativně více ženy než muže, přinejmenším v našich kulturních podmínkách.

I zde se ukazuje začarovaný kruh. Podle otce Burdu chybí přímočarost na straně muže, ženy spontánně čekají, že bude iniciativní. "Když to však dlouho nepřichází, přirozeně přeberou iniciativu a dostáváme se k problému, že muž ji vidí jako soběstačnou a sebevědomou a nevzbudí se v něm ten přirozený pocit, že má být ochráncem ženy," dodal.

Deformace odpovědností?

Podle některých může za stále vzácnější přímočarost ke vztahům i příliš velký důraz na odpovědné konání, ve kterém se dnešní mladý člověk nachází. Od malička se na něj naléhá, aby vše dělal s maximální zodpovědností (dokončit školu, najít si práci) a pak u vztaů nastane opačný paradox - místo odpovědného rozhodnutí se jménem odpovědnosti stále něčím zabývá.

Takovou zkušenost má otec Ján. "Ilustroval bych to na příkladu dvou mladých, kteří spolu chodí dva nebo i čtyři roky. Jsou i přesvědčeni, že jejich partner je ten pravý "na celý život", ale vynořují se jim některé věci, které v jejich očích brání uzavření manželství. Například dokončit studium nebo mít alespoň rok-dva práci, našetřit si na hypotéku nebo svatbu ...

Možná v daném věku nevidíme vztah tak důležitý, jaký ve skutečnosti (před Bohem) je. Chápu, že někteří říkají, že odpovědné je dostudovat, ale osobně jsem za to, že v první řadě je třeba plnit Boží vůli a tou může být v některých případech i ,dřívější 'svatba, např. již během studia nebo několikaleté bydlení v podnájmu. Sázíme ,na jistotu', ale žít znamená podstoupit riziko, převzít odpovědnost - s vírou,
" dodal.

Pasivita versus útěk

Naši partneři v diskusi o single poukazují na další problém. Někteří singláči podle nich sice říkají, že si chtějí najít partnera, ale reálně pro to nejsou vždy otevření. "Jsou i tací, co pro to mnoho nedělají, a pak jsou i tací, co sice chodí na různé akce, ale nic z toho, protože nejsou vnitřně otevření," říká Monika.

Důvody mohou být samozřejmě různé - od zranění přes strach až po nereálné očekávání. Podle Moniky je pro dlouhodobé singláče klíčové změnit přístup a cestu. "Chodí například do stejných kruhů, ačkoli tam nikoho nenacházejí. Pokud ale nezkusí změnu, je třeba přihlásit se do nějaké služby, na jazykový kurz nebo cokoli jiného, nemohou očekávat nové impulsy. Není třeba se bát, ale sebrat odvahu a zkusit nové cesty," říká.

Jistý útěk ze stereotypního hledání partnera doporučuje i Martina. "Někteří svobodní jsou příliš soustředěni na hledání partnera a stále na to myslí. Mnohým pomohlo, když se stali například dobrovolníky a přestali myslet na sebe. Otevřeli se jim nové obzory a nezatížení hledáním potkali zajímavého člověka,"říká.

Hledají opravdu manželství?

Pexels, Public Domain, pixabay.com


Nelze si pomoci, ale z debaty o fenoménu single mezi mladými věřícími dýchá jedna zásadní, ačkoliv choulostivá otázka: Hledají skutečně to manželství, jak jej chápe církev dva tisíce let? Pokud ne, nelze se zřejmě divit pozdním sňatkům i mezi praktikujícími katolíky.

Zatímco napříč historií bylo manželství chápáno jako trvalý svazek muže a ženy zaměřený primárně na reprodukci, dnes předkládá současná kultura nový koncept manželství, který je spíše emocionálním vztahem dvou lidí, kde je důležité se cítit dobře.

Že s tím mají problémy i křesťanské kruhy, je evidentní.

"Pokud přijmu představu, že manželství je k tomu, aby mně bylo dobře, a toto hledám a očekávám od partnera, tak je zřejmé, že se pro někoho rozhodnu mnohem později, když poopravím toto své přesvědčení. U každého člověka budu totiž zjišťovat, že v některých situacích se rozcházíme, nechápeme, nejsme si oporou," říká otec Jan. Problému si všimli i ostatní respondenti.

"Možná někteří single ani nehledají manželství, ačkoli to proklamují. Respektive nejsou pro skutečné manželství otevření nebo mají jiné povolání" míní Monika. "Mnozí mají vysoké nároky na druhé, ale na sobě nepracují," doplňuje ji Martina.
>
K tomu se přidává i celková kultura současných rodin, z nichž mladí vycházejí. Nedostatek přitažlivých manželských vzorů vnímá jako další problém Martin Luterán, rektor Kolegia Antona Neuwirtha.

"Tím, že stále více dětí vyrůstá v rozbitých nebo jinak poznamenaných rodinách, přinesou si do dospělosti spoustu zranění, která je třeba léčit předtím, než se stanou zralými na vstup do manželství.

Jinými slovy, nemocné sňatky budou produkovat pozdější, žádné nebo další nemocné sňatky.

Nebát se start-upu

Zdá se, že problém singles nespočívá zcela v tom, že by se lidé neženili a nevdávali - pouze to dělají podstatně později než například jejich rodiče. Mnozí ženatí muži či vdané ženy, se kterými jsme si o tom povídali a kteří si také prošli delší fází stavu single, vidí téma jako generační záležitost. Utvrzuje je v tom pohled na své vrstevníky, kteří se většinou časem také poženili a povdávali.

Ten odklad je však zvláštní nejen v kontextu křesťanských hodnot a náboženské víry. I sekulární móda posledních let protlačuje do popředí flexibilitu a odvahu, trendem jsou start-upy a projekty vyžadující kuráž.

Kdosi jednou přirovnal sňatek během studentských dob k založení start-upu, kde mladý pár musí vše společně budovat od podlahy. Kdežto manželství dvou lidí ve věku kolem třicítky připomíná fúzi dvou etablovaných korporací.

Této době je opravdu těžké rozumět. A proto dokud dilemata singláčů vystřídají rodičovské povinnosti, je ještě nad čím přemýšlet. Jen přitom nezapomenout milovat ...

Pavol Rábara

Převzato www.postoj.sk, článek z 26. 1. 2017 naleznete zde.

logo- postoy.skSdílet

Související články:
GODZONE TOUR 2023 (15.10.2023)
Animátorský kurz (06.09.2023)
Setkání mládeže děkanství znojemského a vranovského na louce (06.09.2023)
Svědectví ze SDM Lisabon v Příměticích (06.09.2023)
Víkend pro kluky ve věku 7 - 17 let (11.06.2023)
Pozvání pro mladíky (05.06.2023)
Ohlédnutí za diecézním setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem Konzbulem 2023 (01.06.2023)
Duchovní příprava SSM Lisabon 2023 (10.04.2023)
Diecézní setkání mládeže 2023 - autobus ze Znojma (24.03.2023)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (23.03.2023)
Ženy, které zůstaly na ocet a gigolové, kteří je milují (28.01.2023)
Světový den mládeže Lisabon 2023 - informace k přihlašování (05.12.2022)
Týden modliteb za mládež - právě probíhá, přidejte se (17.11.2022)
Chvályhodná aktivita (25.10.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 15 (28.03.2022)
Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem - vypravuje se autobus (25.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 14 (23.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 13 (18.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 11 (08.03.2022)
Letní tábor pro mladé od 18 let (02.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 9 (26.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 5 (06.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 4 (01.02.2022)
Bojová umění – to není jenom sport (30.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 3 (27.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 2 (23.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... aneb příprava na manželství (18.01.2022)
Letní tábor pro mladé na Oravě (27.04.2021)
Mladí v duchovní krizi / Biřmování, a stačilo! (10.03.2021)
Vzdělávací semináře pro mládež online (11.02.2021)
Křesťanský web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež (26.01.2021)
Prázdnota a touha po pravé lásce - výsledek sexuální revoluce u mladých lidí (29.09.2020)
Kurz vedoucích ministrantů 2020 (13.09.2020)
Dopis vizionáře Ivana Dragičeviče mladým ke příležitosti 31. Festivalu mládeže v Medžugorji (02.08.2020)
Dopis otce biskupa Baxanta mládeži (20.04.2020)
Co dnes mnohým mladým nechybí, ale chybět by mělo (25.03.2020)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (06.03.2020)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (01.03.2020)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.02.2020)
Nikdy jsem se nesetkal s tak otřesnými případy násilí dětí, říká Max Kašparů (20.01.2020)
I když jste jakkoli zamilované, mějte otevřené oči (02.01.2020)
Vysvobození z otroctví (27.12.2019)
Videa pro mládež na internetu (11.12.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.11.2019)
Epidemie smutku mladých lidí: Chceme nesprávné věci (09.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (07.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (28.05.2019)
Letní tábor pro mladé od 18 let (21.05.2019)
Týden modliteb za mládež 2019 (08.04.2019)
Diecézní setkání mládeže 2019 - autobus ze Znojma (08.04.2019)
3 kroky rozlišování povolání podle Marie (03.04.2019)
Mše svatá pro mládež na Šumné (31.01.2019)
Blogující: O předmanželském sexu, och ... (13.01.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné - opět bude (29.11.2018)
TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018 - záznam: P. Pavol Hudák: Problémy mladých ve víře a v čistotě (18.11.2018)
Uskutečnila se mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství - mládežníci jste zváni (11.11.2018)
Opět bude mše svatá pro mládež vranovského děkanství (26.10.2018)
Na Šumné začaly mše svaté pro mládež - I Ty, mládežníku, jsi zván (08.10.2018)
Odkaz na zajímavé čtivo (nejen) pro děti a mládež (24.09.2018)
Anna Kolesárová může být vzorem pro naši generaci, (28.08.2018)
Stateční muži a něžné ženy (23.07.2018)
Pornografie a mládež - Je pornografie na internetu problém? (18.07.2018)
"Je třeba žít jako bojovník, připravený riskovat svůj život pro evangelium" tvrdí Jim Caviezel (11.01.2018)
Sqelba - jedinečná šance pro mládež (15.12.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (04.10.2017)
Homilie na Celostátním setkání mládeže v Olomouci (03.09.2017)
Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017 v přenosech TV NOE (16.08.2017)
10 let Komunity Cenacolo na Slovensku (12.07.2017)
Mladí nejsou na internetu v bezpečí (07.06.2017)
Večer chval ve Višňové (07.06.2017)
Dnešní mládež potřebuje "profackování" životem (24.05.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (03.04.2017)
Autobus na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (01.04.2017)
O setkání SČS ve Vranově na stránkách Ostravsko-opavské diecéze (29.03.2017)
Týden modliteb za mládež (28.03.2017)
Celostátní fórum mládeže v Olomouci (17.03.2017)
Jsem věřící, ale praktikuji po svém. Nebo vůbec. (07.03.2017)
Postní duchovní obnova pro mladé muže (12.02.2017)
Čtení na pokračování od jáhna Josefa Janšty (28.01.2017)
Chlapci a dívky chtějí žít v čistotě až do svatby - 15 a 23 důvodů proč (19.08.2016)
Otec Nik s mladými odjel na celosvětové dny mládeže do Polska (20.07.2016)
Studie uvádí, že diváci měkké pornografie hůře získávají pozitivní postoj k ženám (29.06.2016)
Celosvětové dny mládeže v Krakově (18.06.2016)
Ohrožena: Pohádka Ledové království: Královna Elsa – petice (17.06.2016)
Burning Square v Kroměříži (02.06.2016)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem v Brně na Petrově (16.03.2016)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (29.02.2016)
Mezinárodní tábor v Alpách (10.02.2016)
Tip na koncert: GODZONE TOUR 2015 míří do Brna (aktualizované) (19.11.2015)
P. Karel Skočovský: Otázka "přirozenosti" PPR (16.11.2015)
Je Charlie Challenge pouze hra? Ano, ale ďábelská (12.11.2015)
Mše svatá nejen pro mládež (08.10.2015)
Bůh, sex a manželství 12. díl - Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení? (09.09.2015)
Bůh, sex a manželství 11. díl - Proč už církev dávno nezrušila povinný celibát? (06.09.2015)
Bůh, sex a manželství 9. díl - Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství? (24.08.2015)
Bůh, sex a manželství 8. díl - Co je špatného na používání antikoncepce? (10.08.2015)
Žena, její šatník a Bůh (01.08.2015)
Bůh, sex a manželství 7. díl- Je společné bydlení před svatbou hřích? (31.07.2015)
Bůh, sex a manželství 6. díl- Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím? (28.07.2015)
Bůh, sex a manželství 5. díl- Proč sex patří až do manželství? (25.07.2015)
Bůh, sex a manželství 4. díl- Co mají společného Bůh, sex a manželství? (23.07.2015)
Bůh, sex a manželství 3. díl - Co lidské tělo šeptá o Bohu (21.07.2015)
Romantika a sex očima muže (08.07.2015)
MARTIN KVAPILÍK: Manželství mi bere spánek, čas a peníze. Ale dávám to rád (25.06.2015)
Bůh, sex a manželství 2. díl- Co může kněz vědět o manželství (sexu)? (20.06.2015)
Bůh, sex a manželství: 1. Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti (05.06.2015)
Soužití nadivoko anebo Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat (20.05.2015)
Modlitba jako služba a služba jako modlitba v Moravských Budějovicích (12.05.2015)
Pokud chcete šťastné a svaté manželství, buďte cudní (24.04.2015)
Nástrahy pro mládež a jejich důsledky (23.04.2015)
Bůh, sex a manželství - Nový seriál na signály.cz (08.04.2015)
Autobus na diecézní setkání mládeže (26.03.2015)
Videoupoutávka na Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem (26.03.2015)
Týden modliteb za mládež (19.03.2015)
Papež píše mladým: Mějte odvahu opravdově milovat (20.02.2015)
Video: Sexuální výchova - Jedna z nejlepších přednášek - svědectví o vztazích (15.02.2015)
Etapy a hranice křesťanského vztahu (21.01.2015)
Dívka a velikost jejich šatů by měly růst spolu (17.12.2014)
Závěry 20. konference o mládeži (07.12.2014)
Mše svatá pro mládež nejen vranovského děkanství (26.11.2014)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (06.11.2014)
Nejméně 6 důvodů proti manželství s nevěřícím (nepokřtěným) (29.10.2014)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (17.10.2014)
Pozvánka na adventní TAMMÍM 2014 (08.10.2014)
Svatováclavská noc „tentokrát pouze pro holky“ (25.09.2014)
Ministrantská víkendovka (25.09.2014)
Animátorský kurz 2014 - 2016 (09.08.2014)
Světové dny mládeže v roce 2016 v Krakově už mají své logo (08.07.2014)
Ubytování ve školním roce 2014-2015 (23.06.2014)
Tábor v Rakousku (11.06.2014)
Expedice pro mládež: Albánie - země orlů (15.05.2014)
RAFT 2014 (09.05.2014)
CROSS FORCE -víkend pro ministranty v Rajnochovicích (14.04.2014)
Na diecézní setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (10.04.2014)
Poselství svatého otce Františka k XXIX. Světovému dni mládeže (20.02.2014)
Soužití před manželstvím přispívá k rozvodu, tvrdí američtí vědci (18.02.2014)
Den s blahoslavenou Chiarou Luce Badano (04.02.2014)
* Předsevzetí žít čistý vztah
* Slovensko pořádá pouť zamilovaných, modlitba, hymna poutě
(26.01.2014)
Ples mládeže v Brně (18.01.2014)
Podpora Studentského Velehradu (26.12.2013)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (07.12.2013)
Církevní domov mládeže Petrinum Brno (11.11.2013)
Miss World 2013: Jsem proti zákonům povolujícím interrupce (19.10.2013)
Modlitba jako služba, služba jako modlitba (11.10.2013)
Animátorský kurz 2013 - 2015 (22.09.2013)
Kurz pro vedoucí ministrantů (22.09.2013)
Velehradské slavnosti ve znamení vysílání dobrovolníků i balónků (31.07.2013)
Ubytování pro studenty v Praze - Univerzitní centrum Na Baště (31.07.2013)
Celosvětové setkání mládeže v Brazilii na televizi Noe (21.07.2013)
Svědectví katolického kněze: Zrada, nůž a svatba (15.07.2013)
Čekat se sexem? True Love Waits oslovilo už miliony teenagerů (25.06.2013)
Expedice pro mládež do Bulharska (30.05.2013)
Biskupové vyzývají mládež k cudnosti (12.05.2013)
Mediální škola 2013/2014 (04.05.2013)
Dne 23.4. 2013 Bude Příprava Biřmovanců (23.04.2013)
Jarní prázdniny v Jeníkově (28.03.2013)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (22.03.2013)
Setkání mládeže s otcem biskupem 2013 (21.03.2013)
Další příprava na biřmování bude 26. března (20.03.2013)
Zajímavý citát č.10 (09.02.2013)
Studenti z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (03.12.2012)
Setkání mládeže (nejen) Moravskokrumlovského děkanátu (14.11.2012)
Další příprava na biřmování bude 20. 11. 2012 (13.11.2012)
Pomoc u otce Vladimíra Hrona (11.11.2012)
Diecézní setkání litoměřické mládeže v Ústí n.L. (11.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 5. 10. 2012 (27.09.2012)
Zajímavý citát 4 (01.09.2012)
Ohlédnutí za 5. celostátním setkáním mládeže (31.08.2012)
Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k CSM ve Žďáru n. Sázavou (18.08.2012)
Televize NOE na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru - program (15.08.2012)
Žďár se již chystá na příchod mladých lidí (12.08.2012)
Expedice Norsko (03.08.2012)
Kurz pro dívky (01.07.2012)
Další příprava na biřmování bude v úterý 26.6.2012 ve Štítarech (22.06.2012)
16. františkánské setkání mládeže ve Cvilíně u Krnova (11.06.2012)
Mezi patrony Světových dní mládeže bl. Jan Pavel II. (30.05.2012)
Další příprava na biřmování bude už 29. 5. 2012 ve Štítarech (27.05.2012)
Misijní štrůdlování 2012 (19.05.2012)
Magnetka na Žďár (11.05.2012)
SKAM - Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže - a SKAMFest (03.05.2012)
Informace Diecézního centra života mládeže (19.04.2012)
JSEM JEDINEČNÁ A JEDINEČNÁ CHCI ZŮSTAT (17.04.2012)
Studentský Velehrad (12.04.2012)
Přihlaste se na ENTERcamp! (07.04.2012)
Další připrava na biřmování bude 17. dubna ve Štítarech (07.04.2012)
Další příprava biřmování bude v úterý 3. dubna 2012 ve Štítarech (31.03.2012)
Dopolední skupinky na Diecézním setkání mládeže v Brně (22.03.2012)
Další příprava na biřmování ve Štítarech bude v úterý 20. března (19.03.2012)
5. Celostátní setkání mládeže se ve Žďáře nad Sázavou (23.02.2012)
Týden modliteb za mládež (13.02.2012)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
Vojtěchem Cikrlem
(11.02.2012)
Ohlédnutí za jeníkovskou brigádou (10.02.2012)
Mše svaté a příprava na udílení svátostí ve farnosti Jeníkov (09.02.2012)
Jarní prázdniny v Jeníkově (05.02.2012)
Dokument z evropského kongresu o povolání (30.01.2012)
17. mezinárodní setkání mládeže v Nitře 2012 (19.01.2012)
...a je mi to jedno (11.01.2012)
Silvestr ve Štítarech (06.01.2012)
Mládež může změnit svět- Bůh nás povolal (05.01.2012)
Pozvánka na 4. celostátní fórum mládeže - Žďár nad Sázavou (12.12.2011)
4.Příprava na biřmování (09.12.2011)
Když jdou děti vlastní cestou (01.11.2011)
Děkanské setkání mládeže v Moravském Krumlově (12.10.2011)
Otec Nik vzpomíná na Taragonu (09.10.2011)
Myslíme to spolu vážně (22.09.2011)
Otec Nik vzpomíná na zastávku v Barceloně cestou do Madridu (19.09.2011)
Kard. Rouco Varela: Bylo to svědectví o evangeliu (23.08.2011)
Světové setkání mládeže se Svatým Otcem na obrazovkách televize Noe. (16.08.2011)
Zahájeny Světové dny mládeže - 480 tisíc ze 137 zemí (16.08.2011)
Otec Nik se hlásí z Madridu - tentokrát z Taragony (14.08.2011)
Vatikánský mluvčí představil novinářům madridské Světové dny mládeže (14.08.2011)
Otec Nik se ozývá z Madridu - dnes z Anessy (14.08.2011)
Vrcholí přípravy na Světové dny mládeže (27.07.2011)
Poutníkem do Madridu i když musíte zůstat doma (24.07.2011)
KOM Olomouc a pozvání do Madridu (27.05.2011)
Ubytování pro vysokoškoláky v Praze (22.04.2011)
Ohlédnutí za DSM 2011 v Brně (17.04.2011)
Setkání mládeže v Brně (17.04.2011)
Diecézní setkání mládeže 2011 v Brně (12.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem - autobus (09.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (30.03.2011)
Benefice pro Japonsko (17.03.2011)
11 „vzkazů“ Benedikta XVI. mládeži (06.03.2011)
Silvestr 2010 ve Štítarech (02.01.2011)
Skautská mše svatá v Olomouci (11.11.2010)
Večer důvěry v Brně (01.10.2010)
Kurz pro vedoucí ministrantů (28.09.2010)
Zveme na setkání Chodíme spolu a co dál? (01.09.2010)
Setkání holek (17.05.2010)
Kurz Být sama sebou 2010 (08.05.2010)
Naše pravá krása přichází od Boha (02.05.2010)
Jaký máš vztah k majetku, k lidem, k Bohu? (07.04.2010)
Na setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (25.03.2010)
Týden modliteb za mládež (23.03.2010)
Poselství Benedikta XVI. mládeži - Jste nadějí Církve (06.03.2010)
Pozvánka na jarní prázdniny do Osové Bitýšky (22.02.2010)
Karneval na ledě v Nedakonicích (08.02.2010)
Hledáme cestu k mládeži (08.02.2010)
Programy Diecézního muzea v Brně pro školní rok 2010/2011 (06.02.2010)
Být sama sebou (26.01.2010)
XVI. křesťanský ples mladých (22.01.2010)
Silvestr ve Štítarech (01.01.2010)
Strmilovský pro-life víkend (07.12.2009)
Křesťanský klub (12.11.2009)
Benedikt XVI., poselství mládeži (05.11.2009)
Konference o mládeži v Praze (03.11.2009)
Zveme na podzimní prázdniny do Osové Bitýšky (17.10.2009)
Poznatky o výchově - Preventivní výchovný systém Dona Bosca (17.10.2009)
Duchovní obnova pro dívky v duchu svatého Františka (09.08.2009)
ENTERcamp – letní tábor pro mládež se vydařil (17.07.2009)
Dospívání (01.06.2009)
Zapoj se do organizace návštěvy Svatého otce! (20.05.2009)
Oslava 30 let Křižovatky (20.05.2009)
Komunita Blahoslavenství - akce na léto 2009 (06.05.2009)
Kurz Být sama sebou pro dívky od 12 do 18 let (06.05.2009)
Den a noc pro mladé (05.05.2009)
Víkend pro muže - Tábor-Klokoty (21.04.2009)
Víkend s benediktinkami (18.04.2009)
Přijetí nových členů do SČS při 5.celostátním setkání SČS (14.04.2009)
Mezinárodní prázdninová nabídka pro mladé (11.04.2009)
Setkání mládeže na Šumné (02.04.2009)
Mladí pro církev - církev pro mladé (27.03.2009)
Diecézní setkání mládeže 2009 (23.03.2009)
Prázdninová cesta do Pobaltí (01.02.2009)
Pozvánka na Silvestra (13.12.2008)
Co vše bylo k vidění u protinožců... (16.11.2008)
První pátky pro mládež z děkanství vranovského v kostele na Šumné (05.10.2008)
Proběhl meeting ministrantů v Prosiměřicích (05.05.2008)
AIN KARIM: sobota 14. 6. 2008 v Lechovicích (22.04.2008)
12. Františkánské setkání mládeže (14.04.2008)
Slogan pro povzbuzení (10.04.2008)
3. celostátní setkání Společenství čistých srdcí (23.03.2008)
Ve Valašských Kloboukách se zajímali o "Čistou lásku" (29.01.2008)
O. biskup Pavel Posád uděloval křty v Jeníkově (21.01.2008)
Křest Veroniky a Rostě v Jeníkově (12.01.2008)
Dobrá rada (12.01.2008)
Ain Karim - setkání pro mládež 9.2.2008 V Lechovicích (02.01.2008)
Nové heslo (30.12.2007)
Říjnové setkání mládeže Ain Karim Lechovice (07.11.2007)
V Klokotech byli přijati noví členové SČS (18.08.2007)
AIN KARIM 13. října 2007 u Panny Marie Pastýřky (11.08.2007)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 05. 02. 2017 | 8113 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace