Zajímavé...

Kázání sekretáře Kongregace pro východní cirkve C. Vasiľa v Šaštíně

DPP12 15. září se v Šaštíně uskutečnila tradiční národní pouť k Sedmibolestné Panně Marii, patronce Slovenska. Přinášíme kázání Cyrila Vasiľa, sekretáře Kongregace pro východní cirkve z této slavnosti.

Kázání si můžete poslechnout ZDE.

Bratia a sestry, duchovní i svetskí predstavitelia všetkých hodností a úradov, milí priatelia, ktorí nás sledujete v televíznom prenose.

Slávime sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Slávime tento sviatok napriek tomu, že nám možno bude niekto vyčítať, že sme si ako katolíci neoprávnene uzurpovali právo vyjadrovať sa v mene celého národa a zasväcovať krajinu akejsi osobe, ktorá so Slovenskom nemá zdanlivo nič spoločné. Keby ešte tak Cyril a Metod, povedia niektorí. ... Keby ešte tak nejaká roduverná Slovenka, ale prečo uctievať ako našu patrónku túto dcéru Izraela!? Nuž, vskutku, voľba patróna chrámu, obce, mesta, či dokonca celej krajiny je naozaj veľmi špecifickým procesom, ktorý ovplyvňujú mnohé faktory: duchovné, historické i psychologické.
Tak vidíme, že pre Írov je sv. Patrik nedotknuteľným nielen v Írsku, ale kdekoľvek sa na svete nachádzajú, v susedných Čechách rešpektujú a aj pri najslávnostnejších štátnych aktoch vzývajú postavy zemských patrónov na čele s kniežaťom sv. Václavom, a Maďari, bez ohľadu na konfesionálnu príslušnosť, si svorne ctia sv. Štefana-kráľa. Poliaci si uctievajú ako národnú patrónku Pannu Máriu, ktorá je pre nich, aj keď majú republiku, „Kráľovná Poľska“.

A čo my? Na Slovensku si tiež od stáročí uctievame ako patrónku Pannu Máriu, avšak nie s titulom “Kráľovná“, ale pod názvom „Sedembolestná“. Prečo? Možno je to preto, že sme nikdy nemali na svojom čele takého vlastného kráľa, kráľovnú, či knieža, či iného predstaviteľa, ktorého by sme svorne mohli považovať za autoritu, za oporu, za vzor a do ktorého by sme boli mohli vkladať nádej. Práve naopak, na našich vládcov a na ich rozhodovanie sme už tradične hľadeli s pochybnosťami, nedôverou a už anticipovanou obavou z podrazu. Možno je za tým skúsenosť, prostých ľudí na Slovensku, ktorí veľmi často a z rôznych strán dostávali mnoho úderov, trpeli bez možnosti brániť sa a neraz zažívali stav bolestnej opustenosti – a preto pri hľadaní svojho patróna si vybrali obraz Bolestnej Matky, stojacej pod krížom, či držiacej v náručí umučeného syna.

V tomto obraze sa ako v zrkadle videli generácie našich predkov a zvlášť našich matiek. Boli to totiž ony, ktoré po stáročia odovzdávali svojim deťom spolu s rodnou rečou i základy viery, aby ich potom s nádejou i obavou vyprevádzali na cestu životom, sledovali ich osudy, očakávali ich návrat – s túžbou premiesenou s nepokojom, ale vždy s otvorenou materinskou náručou.

„Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať“, hovorí básnik – a my mu dávame za pravdu, pretože sa cítime doma naozaj tam, kde môžeme vyliať svoje srdce, kde sa môžeme zdôveriť, ba aj vyplakať. Náručie matiek bolo, je, a vždy bude, bezpečným, privilegovaným miestom práve preto. V ňom sme doma. A preto sa cítime doma aj tu, v Šaštíne, pri tej Matke, ktorá objíma svojho Syna umučeného ľudskou zlobou. V jej náručí je miesto aj pre nás, jej objatie je vrúcne i mocné. Je aj našou Matkou, pozná aj naše bolesti a obavy, do jej rúk vkladáme naše pády, neúspechy i sklamania, v jej rukách sa utišujú naše životné rebélie, rozplýva sa náš vzdor. Je našou matkou, jej náruč je otvorená pre nás, nedáme sa od nej odohnať, my sme tu doma. Veď to čo platí pre každého jednotlivca a pre jeho vzťah k matke, platí aj pre nás, ktorí si ctíme Pannu Máriu ako svoju Matku. Robíme tak oprávnene, pretože nám ju za matku zveril sám Kristus, na kríži: „Hľa tvoja matka! Hľa tvoj syn!“ Už krátko nato bolo jeho zmučené telo vložené do jej náručia, aby sa tak Kristovo utrpenie spojilo s utrpením Máriinho materinského srdca, ktoré v tej chvíli prebodával meč bolesti.


DPP 09Tento duchovný, náboženský, rozmer kultu Panny Márie Sedembolestnej však možno nemusí byť prijímaný všetkými. Nie každý je ochotný, či schopný vcítiť sa a duchovne zdieľať Máriino utrpenie pri tých udalostiach, ktoré nám pripomínajú jej účasť na Kristovom vykupiteľskom diele. Čo teda môžeme uviesť ako dôvod, alebo hodnotu, ktorá by robila zo sviatku Sedembolestnej naozaj národný sviatok? To, že dnešný sviatok ponúka možnosť, aby sme sa zamysleli nad takými dôležitými a výsostne ľudskými vlastnosťami, ako je súcit, spolucítenie, ako je schopnosť vžiť sa do situácie a do bolesti iných. Ide tu v skutočnosti o univerzálne pozitívne hodnoty, ktoré nie sú ani čisto náboženské, ani úzko konfesionálne, ale sú predovšetkým ľudské. Ich rozvíjanie nás robí lepšími, ich potláčanie nás duchovne mrzačí. Ľudstvo vždy rástlo i upadalo s rastom i úpadkom súcitu. Bez súcitu sa bezbreho šíri arogancia, agresivita, nenávisť, bezcitnosť. Prvý bratovrah Kain, odpovedá Bohu na otázku: „Kde je tvoj brat Ábel?“ cynicky: „Neviem. Či som ja strážcom svojho brata?“ a galéria drzej, arogantnej bezcitnosti je v dejinách ľudstva takmer nekonečná – v malom i vo veľkom, vo vojnách i v sociálnom útlaku, v rabovaní a zotročovaní, v genocídach, vo vraždení pod rúškom náboženského presvedčenia, pri etnických čistkách, triednom boji, revolučnom terore, i v kontrarevolučných eskadrách smrti, alebo i v takej cynickej brutalite z našich nedávnych dejín, keď pri deportáciách do táborov smrti úrady preferovali odsun celých, kompletných židovských rodín, argumentujúc potrebou zachovania celistvosti rodiny. Keď ide o vojnové bezcitnosti iste môžeme spomínať Kľak a Ostrý Grúň ale i Sklené, či zverstvami sprevádzané povojnové masové odsuny obyvateľov pri aplikovaní princípu kolektívnej viny.
Keby sme chceli zostavovať rebríček drzej, bezcitnej cynickosti, stačí spomenúť ako naši vojaci 17. Pešieho pluku z Petržalky, 19. júna 1945, teda už po vojne, pod velením bývalého gardistu, ale vtedy už aktívneho komunistu, vyvraždili pri moravskej obci Lověšice 265 ľudí, pôvodom väčšinou z Dobšinej a Kežmarku, z toho 120 žien a 74 detí. Keď sa neskôr veliaceho spravodajského dôstojníka pýtali, prečo dal pozabíjať aj malé deti a ženy, odvetil: „Nevedel som, čo s nimi, keď sme mužov postrieľali.“
Desivé príklady straty citlivosti, či súcitu však nie sú, žiaľ, len vecou histórie, či excesmi zdegenerovaných, sadistických jednotlivcov, slabochov, či karieristov slúžiacich podobne zdegenerovaným ideológiám.
Podobné histórie bezcitnosti sa opakujú aj dnes a to dokonca osobitným, novým, ešte nebezpečnejším spôsobom. Ich charakteristickým znakom je odosobnenie, strata vnímania ľudskej dôstojnosti a následná strata citu, či súcitu. Upretie ľudskej dôstojnosti inému má však za následok aj degradáciu vlastnej dôstojnosti, zhrubnutie a zatemnenie svedomia. Uveďme si aspoň dva príklady súčasného, bezcitného, city ubíjajúceho, odosobneného násilia, spojeného s nepriamym, či priamym upieraním ľudskej dôstojnosti.
Prvým a zrejmým príkladom je vojna. Práve pri takej inštitucionalizovanej forme násilia, akým je dnešná vojna, vedená supertechnologickými prostriedkami, sme svedkami šokujúceho odosobnenia. Stredoveký bojovník sa kedysi musel v bojovej vrave predrať ku protivníkovi, hľadieť mu do tváre a rozmlátiť mu palcátom hlavu, alebo šabľou prepichnúť a rozpárať brucho, riskujúc pritom taký istý osud - pri takomto boji si bol vedomý ukrutností, ktoré páchal na inom. Ohyzdnosť vzájomného zabíjania nemohol ani psychologicky, ani politicky nevnímať, či popierať. Staroveké, či stredoveké vojny – to bola jasná, krvavá mäsiarčina. Dnes, teda aspoň v tých tzv. najcivilizovanejších častiach sveta sme v tejto sfére už (v úvodzovkách) „pokročili“. Dnes na najvyššom technologickom stupni vedenia vojny profesionálny zamestnanec v klimatizovanej kancelárii so šálkou kávy na stolíku, v rámci obhajoby bližšie nešpecifikovaných geopolitických záujmov niektorej z veľmocí, či skôr nadnárodných finančných spoločností, ktoré diktujú smerovanie politiky, cez satelit riadi bezpilotné lietadlo, či raketu s plochou dráhou letu a zdá sa mu, že je na poľovačke, alebo, že hrá počítačovú hru – keď skončí šichtu, tak sadne do auta, cestou urobí nákup a vyzdvihne deti v škôlke, aby si večer sadol pred televízor a pozrel spolu s nimi ďalší diel Simpsonovcov. Zajtra pôjde znovu do roboty, ale má popoludňajšiu smenu. Keďže dnes mu vyšlo všetko podľa programu, tak takto na diaľku a „bezpečne“ zlikvidoval určený cieľ, nejakú kolónu vozidiel, či nejaký bunker a nezamýšľa sa nad tým, čo konkrétne zlého mu urobil, ten človek v transportéri, tanku, či bunkri na druhom konci sveta, či nejako ublížil jemu osobne, či chcel zabiť jeho blízkych, alebo dokonca či ohrozoval celú jeho krajinu, alebo či sa to iba jeden prezident svojvoľne rozhodol „potrestať“ svojvoľnosť akéhosi druhého prezidenta, prikazujúc svojim poslušným vojakom, aby pozabíjali iných poslušných vojakov. Keď mal takýto profesionál v robote „blbý deň“, tak si mohol spliesť svadobný sprievod s kolónou presúvajúcich sa ozbrojencov, alebo dodatočne, po Simpsonovcoch, pri večerných správach zistí, že v bunkri, ktorý zbombardoval, nebol generálny štáb nepriateľa, či zbrane hromadného ničenia, ale stovky ukrytých žien a detí - v pracovnej štatistike sa potom mŕtvi svadobčania, a zuhoľnatené tela ukrývajúcich sa žien uvedú do kolónky proportional collateral damage – primerané vedľajšie škody. Ideálom vysoko technologického vojenstva je počítačový operátor, ktorý príkazy na likvidáciu iných ľudských bytostí bude vykonávať s asi takým citovým vzrušením, aké prežíva upratovačka keď Biolitom postrieka šváby vo vlhkom kúte závodnej kuchyne. A my si na you tube už dnes môžeme pozrieť priebeh vojenskej akcie, pri ktorej zomierajú ľudia, aj civilisti, ženy i deti, ktorých jedinou vinou bolo, že boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste, a hlavne mali ten nesprávny pas a teda ich životy sú bezcitne považované za rádovo niekoľkonásobne menej hodné života ako životy iných ľudí s tým správnym pasom. Ako to povedal jeden generál: Tu už neplatí staroveké „oko za oko, za zub, zub“, ale nové „za oko - zrak, za zub - chrup.“
Nie, neštylizujem sa tu do roly experta na vojenskú techniku alebo medzinárodné, či vojnové právo. Chcel som sa s vami len podeliť o úvahy a pochybnosti, s ktorými sa mi zdôveril istý – samozrejme, že nie slovenský - vojenský veliteľ, človek, ktorému nie je ľahostajné psychické zdravie, ľudskosť, či ľudská dôstojnosť a hodnota života, ani pri takom drastickom „pokračovaní ekonomiky inými prostriedkami“, akým je vojna.
Na bezcitnosti vojen vo svete sa istým spôsobom zúčastňujeme dnes už všetci. Veď už sme si prakticky zvykli na to, že každú chvíľu si môžeme v správach pozrieť, ako v nejakej tentoraz ešte relatívne ďalekej krajine - ako priamy, či nepriamy dôsledok rozhodnutí istých vážených mužov ovládajúcich tento svet, jeho financie a jeho médiá - rozvášnené davy, lynčujú, vešajú, alebo v mraziarenskom boxe vystavajú svojho práve zlikvidovaného vodcu, ktorý sa stal pre oných ďaleko a vysoko -postavených vážených mužov už nepotrebný, alebo nepohodlný, aj keď si s ním ešte včera srdečne potriasali ruky. Počas nasledujúcich mesiacov, medzi správami zo športu a predpoveďou počasia sa budeme pozerať, ako sa tie isté rozvášnené zástupy vzájomne vraždia pri organizovaní ďalšieho, možno ešte horšieho režimu – pričom hlavnou obavou komentátora bude, aby sa z týchto krajín nezastavil tok ropy, zemného plynu, dodávka vzácnych kovov, či iných komodít potrebných pre náš spokojný a relatívne blahobytný západný svet. Pre priemerného Slováka, ktorý si povie, že od neho aj tak nič z toho nezávisí, sa stane podstatnou otázka, kedy tam naše cestovky obnovia last minute dovolenky a koľko percentná bude zľava.
V súvislosti s nedostatkom citlivosti a súcitu však nestačí hovoriť len o vojnách. Hovorme aj o ďalšom výbuchu ľudskej bezcitnosti, ktorému za posledné desaťročia padlo za obeť viac životov, ako vo všetkých vojnách 20. storočia. Tejto pliage sa venoval blahoslavený Ján Pavol II. v Encyklike Evangelium Vitae, ktorá sa zaoberá témou nedostatočnej úcty k životu, teda témou potratu a eutanázie. Možno by si niekto mohol položiť otázku: Prečo z rozmanitých prejavov zla a ohrozovaní ľudského života sa pápež zameriava práve na tieto dva spôsoby vraždenia? Veď na svete existujú aj vojny, hlad, choroby zapríčinené biedou, ktoré zabíjajú hádam ešte viac ľudských životov. Čo je tu teda nové a nebezpečné? To, že na politickej a na legislatívnej scéne sa základné právo človeka, právo na život, stáva predmetom diskusie, že môže byť odopreté na základe výsledkov hlasovania v parlamente alebo z vôle časti spoločnosti, či z vôle jednotlivca. Takto chápané "právo" sa jednoducho mení na "právo silnejšieho", čím sa demokracia spreneveruje svojim základným princípom a mení sa na v podstate totalitárny systém. Táto zrada demokracie spočíva v tom, že sa zrádza princíp dôstojnosti každej osoby. Možno však hovoriť o dôstojnosti každej osoby, keď je dovolené zabíjať tú najslabšiu a najnevinnejšiu?, pýta sa ďalej Ján Pavol II. (EV 17)

Donedávna sa mnohí pri legalizovaní a obhajobe potratových zákonov bránili tvrdením, že ľudský plod do istého časového obdobia nemožno pokladať za plnohodnotného ľudského jedinca. Dnes už nikto ani nefinguje, že by ešte veril tejto falošnej teórii. Dokonca aj taký výsostne sekulárny orgán ako je Rada Európy, ktorý asi nikto nemôže obviniť, že by bol – ako sa hovorilo v bývalom režime „nábožensky zaťažený“ - napr. pri vydávaní odporúčaní a smerníc týkajúcich sa umelého oplodnenia, manipulácie s genetickým materiálom a s embryami, po širokej odbornej konzultácii, v rezolúcii č. 1100/1989 vyhlasuje: "S embryom a ľudským plodom musí byť nakladané s úctou voči ľudskej dôstojnosti. ... Ľudské embryo, aj keď sa vyvíja v jednotlivých za sebou nasledujúcich fázach, ktoré označujeme rozličnými termínmi (zygóta, morula, blastula, predembryo, embryo, plod), a prejavuje postupnú diferenciáciu vo svojom organizme, vždy si však zachováva nepretržite svoju biologickú a genetickú identitu." Ďalšia rezolúcia Rady Európy zo 16. marca 1989 potvrdzuje: "Je isté, že ľudský život sa začína od oplodnenia a bez akýchkoľvek kvalitatívnych skokov sa trvalo rozvíja až do smrti. ... Každej ľudskej bytosti ako takej má byť teda priznaná ľudská dôstojnosť."
Avšak ... tá istá Rada Európy, v tých istých vyhláseniach, jedným dychom potvrdzuje, že na tieto jej vyššie uvedené tvrdenia sa nikto nesmie odvolávať pri diskusii o potrate a že sa z nich nesmú čerpať argumenty za alebo proti potratu. O čo iného tu ide ak nie o dokonalú právnu schizofréniu – o bezcitný cynizmus?! Aj na tú máme v histórii dosť príkladov. Pilát najprv hovorí: "Nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi" a potom: "Potrescem ho teda a prepustím" (Lk 23,4.16). A keď vydal Ježiša, aby ho ukrižovali, "umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: Ja nemám vinu na krvi tohto človeka. To je vaša vec! A všetok ľud odpovedal: Jeho krv na nás a na naše deti! "(Mt 27,24-25) Ale aj do tmy a hluchoty oslepených, a zahlušených ľudských svedomí žiari a zaznieva závažné a záväzné vyhlásenie Jána Pavla II. z jeho encykliky Evanjelium života. "Kristovou autoritou, udelenou Petrovi a jeho nástupcom, v spoločenstve s biskupmi katolíckej Cirkvi potvrdzujem, že priame a úmyselné zabitie nevinnej ľudskej bytosti je vždy hlboko nemorálnym činom. Nič a nikto nemôže oprávniť na zabitie nevinnej ľudskej bytosti, či je to plod, alebo embryo, dieťa, alebo dospelý, starý, nevyliečiteľne chorý, alebo zomierajúci. Okrem toho nikto nemôže vyžadovať tento vražedný čin pre seba alebo pre iného, ktorý je zverený jeho zodpovednosti, ani priamo alebo nepriamo s ním súhlasiť. Žiadna autorita ho nemôže legitimne nanútiť ani dovoliť." (EV 57)
Akceptovanie umelého potratu v zmýšľaní, v konaní, ba aj v zákonoch je znakom krízy morálneho zmyslu, ktorý postupne stráca schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom dokonca i vtedy, keď ide o základné právo na život. V tejto situácii je dnes potrebná odvaha, ktorá umožní pozrieť sa pravde do očí, a nepodliehať pritom pohodlným kompromisom. Takýmto kompromisom je aj mlčanie. Neoznačenie zla pravým menom je istou formou spolupáchateľstva, za ktoré sa každý človek - veriaci či neveriaci, aj kňaz, aj biskup - bude zodpovedať pred súdom svojho svedomia, pred súdom dejín a v konečnom dôsledku pred súdom Božím. Dodnes sa na Slovensku hanbíme za to, že mnoho našich predkov sa v podstate celkom ochotne zapojilo do šialenstva rasovej nenávisti, že deportovali do táborov smrti svojich spoluobčanov. Isteže, boli tu aj svetlé príklady, ako bol biskup Gojdič, či ďalší slovenskí biskupi a kňazi, i početní menej známi i neznámi „spravodliví medzi národmi“. Ostatní si však len potichu doma hundrali a ďalší, dokonca aj duchovní, sa tvárili, že ich sa to netýka, že nemá zmysel protestovať, že je to vlastne takto lepšie, a preto, zo strachu, z vypočítavosti, z nezáujmu – mlčali. Dnes už väčšina protagonistov tejto drámy nežije a za voje správanie sa už zodpovedá pred Božím súdom.

My ale žijeme, sme tu a sme svedkami, súčasníkmi a neraz i účastníkmi podobne zvrhlého ničenia ľudských životov. Potichu, bez kriku, a ako kedysi tak aj dnes, na základe zákonných, demokraticky prijatých noriem a predpisov. Avšak práve preto neslobodno mlčať. Verím, že keď príde náš čas, tak sa pred Boží súd budeme môcť postaviť s menšou obavou, ak každý z nás bude môcť povedať - Pane, som hriešnik, mnohokrát som vo svojej slabosti padol, ale v tejto veci som nemlčal a nepodporil tak zlo. Možno nás budú obviňovať z toho, že citovaním slov pápeža Jána Pavla II., citovaním encykliky Evanjelium života traumatizujeme konfrontačným spôsobom spoločnosť, že môžeme spôsobiť traumu, teda vnútornú bolesť a výčitku všetkým ženám, ktoré podstúpili umelé prerušenie tehotenstva, všetkým vykonávateľom potratov, ktorí sú za túto pracovnú činnosť platení z našich daní i všetkým zákonodarcom, ktorí z politickej vypočítavosti v strachu o voličské hlasy aj naďalej udržiavajú permisívnu legislatívu. Bez traumy však niet katarzie – alebo jasnejšie povedané, po slovensky: Bez bolestného uvedomenia si omylu niet ľútosti, bez ľútosti niet očistenia, bez očistenia niet uzdravenia, niet spásy. Iste, som si vedomý, že citovať dnes, tu a takýmto verejným spôsobom pápežove slová, je opovážlivé a riskantné. Už počujem šomranie: Pokiaľ by pápežské encykliky ostali len založené v knižnici, v nejakom teologickom spise, - no prosím, nech si ich píše - ale načo vyťahovať tieto veci takto, verejne!? Možno mi niekto aj priateľsky poradí: „Chlape, neblázni, nebuď naivka, načo riskovať, že desaťtisíce, ba možno aj státisíce žien, ktoré za posledné desaťročia podstúpilo tých viac ako 1 400 000 interrupcií so všetkými fyzickými a psychickými následkami, sa budú cítiť, akoby si im verejne, necitlivo a hrubo vstupoval do svedomia. Pamätaj, že z urazenosti je už len krôčik k zúrivej, smrteľnej nenávisti. Toto ti treba?! Tak nevyrývaj! Už aj tak má Cirkev na Slovensku dosť problémov, už aj tak je pod paľbou, už aj tak biskupom a kňazom dnes často od zlosti nevedia prísť na meno a mnohí len číhajú kedy budú môcť niektorého konečne dobre vypranierovať alebo naň vytiahnuť nejakú pikantnú kauzu, už aj tak a priori nás mnohí majú za skostnatených, nemoderných, nekomunikatívnych tmárov, za bandu pokryteckých parazitov a zlodejov. Tebe sa ľahko hovorí, ty zajtra zdrhneš do Ríma, ale prečo to tu Cirkvi rozbabrávaš! A zaiste, mnohé zo žien mi povedia – No, doteraz ste boli ešte celkom sympatický, ale viete čo? ...- Strčte si tieto mravokárne reči za ten váš parádny klobúk (či čo za vedro to máte na hlave) a sklapnite už konečne! Vy farári ste všetci múdri jak rádio, ale, kde ste boli keď som zistila že som v tom?! – keď ma chalan, ktorému som verila nechal samotnú, so slovami: to je tvoj problém . – keď mi zamestnávateľ povedal: milá pani, rozhodnite sa buď zamestnanie, alebo deti ... – keď mi lekár povedal: chcete priviesť na svet ďalšieho kripla a potom sa oň starať, alebo si To radšej dáte vziať? ... – keď mi manžel povedal: ale čo blázniš, aké ďalšie decko, veď nemáme ešte splatenú pôžičku, sme ešte stále v tom dvojizbovom pajzlíku a máme už dve deti ... – keď mi vlastná matka povedala: nuž čo, keď myslíš, lepšie tak, aspoň, že ty už nebudeš musieť skákať v stodole z rebríka ako stará mama, dnes ti to urobia na počkanie v nemocnici.
Keď som potrebovala dobré, milé, citlivé, súcitné slovo, radu a pomocnú ruku ... Kde ste boli vtedy všetci ... priatelia, doktori, psychológovia, sociológovia, novinári, neziskovky, občianske združenia, politici, farári ... kde ste boli?! Teraz ste všetci múdri! Ale veď ja, ...ja som nechcela... ja predsa nie som nejaká bezcitná vrahyňa, ... ja som len obyčajná žena ... ja som len ... strašne nešťastná! Máš pravdu, dievča, máš pravdu žena – ty sama si v tejto kauze prvou obeťou, obeťou deformácie svedomia, deformácie, ktorej sme všetci už po desaťročia vystavení. Máš pravdu, tvoje bezsenné, preplakané noci už naraz nikoho nezaujímajú, ba často sa ti dostane len odvrknutia: Nevyrevuj, mala si si dávať pozor. Máš pravdu, tvoj nezvratný a nešťastný krok bol len posledným krokom na dlhej ceste ľudskej bezcitnosti, nezáujmu, cynizmu i agresivity, na dlhej ceste hriechu. Ale vari ku všetkým tým urážkam dôstojnosti ženy i urážkam Božieho zákona sa mám pripojiť aj ja tým, že ti skryjem pravdu, že ti zamlčím pravdu, že ti nepoviem celú pravdu? Pravda je niekedy ťažká, často je bolestivá, ale je vždy oslobodzujúca.
Nuž dobre, - povieš mi -, povedal si mi pravdu, a čo teraz?! ... veď ja v podstate viem a stále som vedela, že je to pravda čo hovoríš ... ale čo mám robiť teraz, kam mám ísť, kto ma vytrhne z môjho súkromného pekla, kto ma oslobodí od hrozného tajomstva, ktoré ma roky ťaží, od výčitky, ktorú pociťujem pri pohľade na mamičku tlačiacu svoje bábo v kočíku, kto poteší teraz mňa, kto mi odpustí, kto ma vylieči z toho, že sa strhávam zo sna, lebo sa mi zdá, že počujem detský plač, aj keď jediný plač je ten môj?! Čo na to povedať? Nemám pripravenú odpoveď! Akékoľvek slová sú nedostačujúce. Ale viem, kto ti môže porozumieť, kto ti môže dať jedinú možnú a zmysluplnú odpoveď – a to tak, že ťa objíme, privinie na svoju hruď, a bude plakať spolu s tebou. Bude to tá, ktorá je aj tvojou aj mojou Matkou, ktorá vie, čo to znamená, prísť o dieťa, ktorá vie, kam až siaha ľudská zloba, ktorá videla, ako jej dieťa opustili všetci, aj najbližší priatelia, ktorá bola pri tom keď manipulátormi poštvaný dav vrešťal – „zabij ho!“, keď jeho usmrtenie vodcovia národa legalizovali s pokryteckou ľahostajnosťou, keď ho chladnokrvne a profesionálne zabíjali platení vykonávatelia rozsudku, keď biče trhali jeho kožu, keď klince prebodávali jeho ruky, keď sa v agónii dusil, keď mu kopija prebodla srdce. Mária drží v náručí svoje mŕtve dieťa, ale v jej náručí je miesto i pre teba – i pre tvoje nenarodené, aj s tvojim súhlasom zabité dieťa. Zažni zaň sviecu pod Kristov kríž. Svoje vlastné rozjatrené rany ukry do rán jej Syna. Prihovor sa mu slovami žalmu: Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo - a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu - a očisť ma od hriechu. Daj, aby som počul radosť a veselosť, - a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov - a zotri všetky moje viny.

Nechaj svoje slzy splynúť a zmiešať sa s Máriinými slzami a vo svojej bolesti ju objím a nechaj sa ňou objať a pros ju, Matku Sedembolestnú, o dar nového života – nového života pre teba, o dar žiť nanovo a inak. Smrť nebola tým posledným slovom na ceste tejto Matky a jej Syna a nemusí byť ani na tvojej. Hrob duše nemusí ostať zapečatený naveky. Na tretí deň, v Kristov deň, Božia sila môže odvaliť kameň z hrobu a dať tvojej duši novú slobodu., nový život! Dnes oslavujeme Sedembolestnú Pannu Máriu. A všetci, veriaci i neveriaci, môžeme prijať tento deň ako deň na ocenenie, na zdôraznenie potreby súcitu. Pohľad na Kristovo utrpenie, zdieľanie súcitu s bolesťou jeho Matky je pre nás školou citu, školou ľudskosti.
V tejto Kristovej i Máriinej škole sa chceme učiť, aby sme náš život neochudobňovali vinou nášho egoizmu, našej neschopnosti pocítiť súcit, našej bezcitnosti. Kristus totiž prišiel medzi nás, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti.

Drahí bratia a sestry, milí priatelia pri televíznych obrazovkách. Dnes som s vami tu, v Šaštíne, aby som poďakoval nebeskej matke, že cez jej Syna, Ježiša Krista, mi bola otvorená cesta k životu, k životu večnému. O týždeň, v nedeľu, budem na Pochode za život v Košiciach. Nie preto aby som tam podporoval nejakú katolícku, či politickú propagandu, ale aby som sa prihlásil k Evanjeliu života, a vzoprel sa šíreniu civilizácie smrti. Budem tam nielen preto, že som biskup, kňaz, katolík, kresťan – ale hlavne preto, že som človek, lebo žijem, lebo milujem život. Bol by som rád, keby som sa tam mohol stretnúť s mnohými z vás, ktorí ste dnes tu, alebo ktorí ste pri televíznych obrazovkách. Bol by som ešte radšej, keby som tam stretol tých, ktorí tu nie sú, ktorí nechodia do kostola, ktorí nie sú veriaci v tradičnom zmysle slova.
Aj im chcem povedať – príďte, budete vítaní. Rátajte ale s tým, že jednou z obľúbených a dobre fungujúcich praktík šíriteľov civilizácie smrti, je finta označiť každého, kto obhajuje nenarodený život, prípadne kto by sa podujal chrániť štatút rodiny ako prirodzeného trvalého zväzku muža a ženy a prirodzeného, ideálneho miesta na zrod a rast ľudského života, za "bigotného katolíka", za "vatikánskeho poskoka", prípadne kričať niečo o zasahovaní Cirkvi do politiky, o porušovaní odluky Cirkvi od štátu a pod. Takáto pejoratívna nálepka má odradiť všetkých eventuálnych zástancov práva na život, i podporovateľov manželstva a rodiny z radov nekatolíkov, či neveriacich. Veď kto by už len dnes chcel byť spájaný s predstavou „vatikánskeho poskoka“!? Kto by riskoval že ho označia za podporovateľa návrhov „bigotných katolíkov“!? Verím však, že na túto zastrašovaciu a ohlupujúcu fintu neskočíte všetci a že Košický pochod nebude len stretnutím tých, ktorých onálepkujú ako „bigotných katolíkov“, ale že tam prídu, či jeho myšlienky inak viditeľne podporia aj tí ľudia, ktorí hoci nie sú veriaci, predsa majú tiež v hrudi srdce citlivé, súcitné, otvorené, ktorí sú ochotní podporiť život proti šíriacej sa bezcitnosti, proti civilizácii smrti, ktorí sú ochotní podporiť ideu manželstva a rodiny, ako ideálneho miesta pre prijatie a rozvíjanie života. O týždeň do pôjdem Košíc na Pochod za život preto, lebo sa teším z toho, že žijem, preto, že tam aj týmto spôsobom budem chcieť poďakovať za život mojim rodičom a zvlášť mojej matke, žene ktorej keď jej lekári jasne povedali, že v jej zdravotnom stave nesmie mať deti a odporučili jej interrupciu, tak si jednoducho povedala, že Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Vďaka tomuto jej rozhodnutiu som sa mohol narodiť, vyrásť pod jej starostlivým materským pohľadom, vyštudovať, dať jej svoje kňazské požehnanie a dnes spolu s vami ďakovať za dar života.

My, ktorí sme živí, živí duchovne i telesne, poďakujme, dnes, o týždeň i každý deň nášho života našej nebeskej Matke i našim rodičom, najmä našim matkám, za dar života, vážme si ho, tešme sa zo života, ktorý je Božím darom - teraz i naveky.

Cyril VasiľSdílet

Související články:
Kompletně a přehledně shrnuté důležité info (16.09.2022)
I malá pomoc se počítá (16.08.2022)
Otevřený dopis české veřejnosti (12.08.2022)
EKOLOGIE UŽITEČNÁ A ZHOUBNÁ (30.07.2022)
Potratáři zuří - email z komunity CitizenGO (22.07.2022)
Co znamená zrušení rozsudku Roe vs. Wade. Otázky a odpovědi (29.06.2022)
Dominik Duka: Nepodporujte je! Aneb jak pomoci znásilněným Ukrajinkám? (26.04.2022)
Národní pochod pro život 2022 (22.04.2022)
Mimořádná prosba o modlitbu (30.03.2022)
Když nenabízí nic než potracení dítěte (31.05.2021)
Znepokojující! Homosexuální aktivistka přiznává, že účelem boje za "práva" je zničit rodinu. (30.04.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Duše embrya, dvojčat a další otázky... (24.03.2021)
Hnutí pro život: Potratová turistika - prosba (08.03.2021)
Medička píše dopis nenarozeným (04.01.2021)
Gabriele Kuby: Co vám lékaři o potratu nikdy neřeknou (28.12.2020)
CENAP: Webináře pro všechny, kdo chtějí prohloubit svůj vztah. (28.11.2020)
Antikoncepce - Jak tabletka proti otěhotnění změnila společnost (27.11.2020)
Kající modlitební den 18. listopadu KE STOLETÉMU VÝROČÍ LEGALIZACE POTRATŮ (18.11.2020)
Přesvědčovali ji na potrat, ale vydržela a porodila papeže (09.11.2020)
O pokroku a krátkozrakosti - Nad životním jubileem Wandy Poltawské (09.11.2020)
Soudkyně Amy Coney Barrettová je důkazem, že žena nemusí jít na potrat, aby v životě uspěla (23.10.2020)
Trump vyzývá k víře v Boha, ne v masky. Američanům říká, aby požádali o pomoc Šéfa (19.10.2020)
USA: Trumpova kandidátka na post soudkyně Nejvyššího soudu je věřící katolička (14.10.2020)
Byl zabit papež! (Promluva P. Dominika Chmielewského) (25.09.2020)
Generální sekretář OSN nenechá "podrývat právo na potrat" (22.09.2020)
Kardinál Müller: Volte raději, dobrého protestanta (nejen k americkým prezidentským volbám a ochraně života) (22.09.2020)
Z deníku nenarozeného dítěte / + modlitba zasvěcení Panně Marii Sedmibolestné (14.09.2020)
Potraty přestaly po požehnání Nejsvětější svátostí! + Život Cirkvi vo svete 30/2020 (25.07.2020)
Jak potratáři ovládají klíčové mezinárodní organizace a zneužívají pandemii (08.06.2020)
* Fórum života protestuje proti vraždícím tabletkám * Odkaz na petici CitizenGo - Zastavme chemické potraty! (26.04.2020)
Skvělý pro-life projekt: prezentace ultrazvuku těhotných žen na školách (20.04.2020)
Národní pochod pro život 2020 (06.03.2020)
Morální dilemata: Může se dlouholetá neplodnost řešit umělým oplodněním? (10.12.2019)
Zachráni povinné sono nenarodené deti? (23.10.2019)
Jak je na tom psychika před a po podstoupeném potratu (07.09.2019)
V Brně přivedli na svět dítě ženy s mozkovou smrtí (28.08.2019)
MUDr. Ludmila Lázničková na konferenci „Věda ve službě životu“ (27.06.2019)
Jaký byl letošní Národní pochod pro život a rodinu? (24.05.2019)
Během potratu přišel o nohy, musí tak žít podle volby někoho jiného (21.05.2019)
Co dělat když lidé reagují negativně na vaše těhotenství (10.04.2019)
Zveme na Národní pochod pro život a rodinu 2019 (03.04.2019)
Každý nešťastný neplodný pár je bez nadsázky zlatým dolem (07.03.2019)
Do nebe volající ozvěna "němých výkřiků" (23.02.2019)
Matka, kterou lékaři nazvali "nelidskou", protože "nepřerušila" těhotenství (17.02.2019)
Jana Ray-Tutková: Prosím, nemluvte o demografii při zákazu potratů (29.01.2019)
Petice a stížnost na Českou televizi - email Jany Jochové z Aliance pro rodinu (09.01.2019)
Smutné prvenství - Sovětský svaz a potraty (03.01.2019)
List matky milovanému synáčkovi do nebe (27.10.2018)
Matka Macronovi: "Osm dětí svobodnou volbou!" + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 42/2018 (27.10.2018)
Gynekolog: Potrat není výdobytek. Je to úpadek (20.10.2018)
K čemu jsou postižení a nemocní lidé? (15.10.2018)
Australští vědci tvrdí, že matky by měly mít právo na "potrat po porodu" (08.10.2018)
"Vyberte si dvě děti a druhé dvě dejte potratit!" (04.10.2018)
Nový videospot projektu Nesoudíme. Pomáháme. (07.09.2018)
Pochod pro život - Znojmo, v pátek 7. září 2018 (05.09.2018)
Sv. Maxmilián Kolbe o sdělovacích prostředcích (15.08.2018)
* Irská vláda se vměšuje do církevních záležitostí
* Katolické nemocnice "budou muset" provádět potraty
(30.07.2018)
Vy chcete zakázat potraty? (30.07.2018)
CENAP - MUDr Ludmila Lázničková: Proč si ničit zdraví a vztah antikoncepcí? (21.07.2018)
* Mladí katolíci podepisují dopis na podporu Humanae vitae
* odkaz na text encykliky (pdf)
(21.07.2018)
Výstavy STOP GENOCICĚ o letních festivalech a nové webové stránky (16.07.2018)
Gynekoložka, která prováděla potraty, ale pak porodila vlastní dceru a vše pochopila (03.07.2018)
Ruská společnost využívá 3D tiskárnu na výrobu detailních modelů ještě nenarozených dětí (26.06.2018)
Brání ovulaci i zahnízdění počatého dítěte (21.06.2018)
Neplánované dítě nemusí být nechtěné (21.06.2018)
Těhotná dívka:"Doporučovali mi potrat, já ale jako 9 letá viděla výstavu a řekla jsem NIKDY! (20.06.2018)
V Irsku boj o životy nenarozených prohráli, na Slovensku se o potratech bude hlasovat (AKTUALIZOVÁNO) (12.06.2018)
Alfie Evans zemřel (+ úryvky dalších článků) (28.04.2018)
Dubnový pochod pro život v Brně (25. 4.) (23.04.2018)
NEMORÁLNÍ VYUŽITÍ BIOTECHNOLOGIE – I S DOBRÝMI ÚMYSLY – JE ZLO (13.03.2018)
Únorový pochod pro život v Brně (20.02.2018)
Chybná diagnóza plodu, rada jít na potrat, a rozzlobená maminka: děťátko je zcela zdravé (19.02.2018)
Donald Trump pro life osobností roku (11.01.2018)
O UMĚLÉM OPLODNĚNÍ - rozhovor s výkonným kancléřem KBS Antonem Ziolkovským (23.12.2017)
Štědře placené spontánní protesty v Polsku (20.12.2017)
Umělé oplodnění vede k více potratům / + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 46/2017 (18.11.2017)
Rizika hormonální antikoncepce se zamlčují / + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 46/2017 (18.11.2017)
Moje 'rizikové těhotenství' má dnes 15 let a zachránilo mě (25.10.2017)
Politico: Rumunsko se v podpoře manželství muže a ženy, rodiny a pro-life, dostává na neliberální cestu (13.10.2017)
Francouzské ženy odmítají antikoncepci. Podívejte se, jaké otřesné vedlejší účinky přináší. Užíváme ji i my v pitné vodě? (02.10.2017)
Podepište petici ve prospěch Mary Wagnerové (08.09.2017)
Mária Sabolová dala přednost životu svého dítěte (07.09.2017)
Znojmem projde po roce opět Pochod pro život (01.09.2017)
OSN nám kecá do babyboxů i výhrady svědomí (12.08.2017)
O prenatální diagnostice se Zdeňkou Rybovou na ČT 2 (17.06.2017)
Přezíravost k petici One of Us ukazuje limity evropské demokracie (10.06.2017)
Human Life International: Hlavní otázkou jsou práva a povinnosti rodičů (23.05.2017)
Matky využívají "nadbytečná" embrya na šperky. Není to pouze barbarské, je to démonické (18.05.2017)
Životy nejmenších a rodinu přijely do Prahy podpořit tisíce lidí i přes nepřízeň počasí (26.04.2017)
Tisíce lidí se chystají do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu (20.04.2017)
USA nebudou financovat Populační fond OSN (06.04.2017)
Trumpova poradkyně: Život je nejvzácnější dar (02.04.2017)
Trpké přiznání a varování žen, které byly na potratu (30.03.2017)
12 úžasných faktů dokazujících lidskost nenarozeného dítěte v prvním trimestru (18.03.2017)
POZVÁNKA na Národní pochod pro život a rodinu (13.03.2017)
* Nečekané třetí dítě - tisková zpráva
* Nečekané třetí dítě - napište premiérovi
(12.03.2017)
Katolická hnutí proti evropské fundraisingové kampani na financování potratů v Africe (03.03.2017)
Potratář skončil poté, co ho ve snu navštívil sv. Tomáš Akvinský (01.03.2017)
Jak byste se cítili, kdybyste zjistili, že jste neměli být? (23.02.2017)
Co se děje při potratu - animované video (18.02.2017)
Švédsko: K vznikajícímu fondu na podporu interrupcí se přidalo již osm zemí (13.02.2017)
Pochod pro život - Brno - 22. 2. 2017 (12.02.2017)
Konference: Když dítě nepřichází aneb Úskalí umělého oplodnění (06.02.2017)
Ve Washingtonu pochodovali pro život. Přišel i viceprezident USA Mike Pence - přislíbil boj za nenarozené děti (+ video) (30.01.2017)
Anna Záborská: ESLP: Rodina nevzniká nákupem dítěte (30.01.2017)
Trump podepisuje dekret proti "Planned Parenthood"! (24.01.2017)
Destrukce rodiny v režii Ministerstva práce a sociálních věcí (13.01.2017)
Osvobozena lékarnice souzená proto, že odmítla vydat abortivní pilulku (29.12.2016)
Chceš i TY vítězit v boji za život? - 10 bodů k dennímu boji pro život (20.12.2016)
Rostoucí tlak na zrušení práva na život nenarozených (14.12.2016)
Stop Genocidě - svědectví a výzva k pomoci (03.12.2016)
Hnutí Pro život mimo zákon? Biskupové píší prezidentovi Hollandovi (01.12.2016)
Pochod pro život v Brně (30.11.2016)
Potěšující odpověď vystrašené matce, jejíž dítě má Downův syndrom, vám vyrazí dech. (14.10.2016)
Lid stál a díval se (30.09.2016)
Pochod pro život - Znojmo 2016 (30.08.2016)
Plastická sexualita: sociolog o účincích antikoncepce (27.07.2016)
Náhradní mateřství: "Kde zůstává varovný výkřik?" (23.07.2016)
Naše dítě nedáme. Budeme ho milovat - Informační oběžník HPŽ 3/2016 (13.07.2016)
Z internetové pošty: Na základě čeho prohlásila Církev, že používání antikoncepce je hřích? (09.07.2016)
Zabít nebo nezabít, to je otázka (04.07.2016)
Skvělý příslib dospělých kmenových buněk a jak jej církev podporuje (20.06.2016)
Fotbalista Ronaldo se téměř nenarodil. Jeho matka chtěla jít na potrat (02.06.2016)
Pochod pro život v Jihlavě (02.06.2016)
Hnutí Pro život ČR odmítlo kvůli neserióznímu jednání účast v pořadu Máte slovo (24.05.2016)
Pravda o potratech je v okultním světě vzhůru nohama (05.05.2016)
Video: Africká pro-life aktivistka vysvětluje delegátce OSN, že prosazování potratu je nový kolonialismus (30.04.2016)
Po dvouměsíčním kómatu těhotné ženy se narodil zdravý chlapec (21.04.2016)
Prostřednictvím hashtagu #MyPillStory se ženy dělí se svými hrůzostrašnými příběhy s antikoncepcí (14.04.2016)
Pro-life lídři vydávají Všeobecnou deklaraci na probuzení upadající civilizace (11.04.2016)
Národní pochod pro život očima účastnice ze Slovenska (06.04.2016)
Poděkování všem, kteří pomohli s Národním pochodem pro život (06.04.2016)
Rekordní účast na Pochodu pro život v Praze (04.04.2016)
Národní pochod pro život startuje už tuto sobotu (30.03.2016)
Přijďte podpořit Národní pochod pro život. Útoky na rodinu jsou horší než ty v New Yorku, Paříži a Bruselu (29.03.2016)
Autobus na Pochod pro život (28.03.2016)
Národní pochod pro život je už v sobotu 2. dubna v Praze + videopozvánka (25.03.2016)
V České republice chybí minimálně 38 tisíc dětí (21.03.2016)
Vliv antikoncepce a přirozeného plánování rodičovství na společnost (18.03.2016)
Vlakem na Pochod pro život (17.03.2016)
Co můžeme udělat na ochranu života? (09.03.2016)
Jak zastavit přenos viru zika na dítě? OSN: Jděte na potrat! (09.02.2016)
Modlitební iniciativa 9 měsíců za život (07.02.2016)
Kreativní a pro život - informační oběžník HPŽ ČR 1/2016 (06.02.2016)
Autory videí o prodeji potracených tělíček ženou před soud (05.02.2016)
Eugenika - věda, která upadla do zapomnění? Ne! Pouze některé pojmy byly nahrazeny eufemismy (31.01.2016)
Petice za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí (12.01.2016)
Utekla z potratu, když viděla své nenarozené dítě na snímku (05.01.2016)
Federace Jeden z nás znovu žádá EU: Žádné ničení lidských embryí (16.12.2015)
Pochod pro život v Brně - 16. 12. 2015 (07.12.2015)
Švédsko ignoruje výhradu svědomí (14.11.2015)
BBC: Pokud se žena rozhodne si dítě nechat, potratová klinika přijde o 600 liber (01.10.2015)
HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ (24.09.2015)
* Pochod pro život v Bratislavě – košický zázrak se opakoval
* Jak o něm informovala slovenská média?
(23.09.2015)
Přímé přenosy z Národního pochodu za život v Bratislavě (19.09.2015)
Znojmo: Pochod pro život + přednáška PhDr. Radomíra Malého "Inkvizice - mýty a skutečnost" (18.09.2015)
Selhání v hlásání Humanae Vitae zničilo manželství a ohrozilo děti (10.09.2015)
Co zapříčinilo moderní kulturní revoluci? Antikoncepce (09.09.2015)
Video jako důkaz lidskosti nenarozených dětí (27.08.2015)
Pravda o potratu - Trevor přežil v 23.týdnu (27.08.2015)
Neměnné učení Církve o antikoncepci napříč staletími (08.08.2015)
Pouť modliteb za nejmenší - Svatý Kopeček 2015 (28.06.2015)
Protimluv - lék proti plodnosti (26.05.2015)
ÚS: Osvětová činnost Stop genocidě může pokračovat (20.05.2015)
Andrea Kerestešová: Každá žena touží po tom, aby muž miloval její dítě (22.04.2015)
Pro-choice autorka se pustila do boje proti antikoncepci (20.04.2015)
Pochod pro život v Havířově (19.04.2015)
Národní Pochod pro život prošel Prahou (23.03.2015)
Podepište petici proti zprávám útočícím proti lidskému životu (10.03.2015)
Zveme na pochod pro život 2015 (05.03.2015)
Umělé oplodnění - Co učí Církev? (04.03.2015)
Prahou projde XV. Národní pochod pro život (02.03.2015)
Užívání orální antikoncepce je úzce spojené s mozkovou rakovinou (08.02.2015)
23 způsobů jak budovat civilizaci lásky (24.01.2015)
Výbor FEMM schválil kontraverzní zprávu o rovnosti mužů a žen (21.01.2015)
Všechny nechtěné pro-life skutečnosti o hormonální antikoncepci - 1. část (06.01.2015)
Jak jsem nafingovala potrat a utekla svému obchodníkovi s bílým masem (01.01.2015)
Dítě počaté při znásilnění je méně hodnotné? (30.12.2014)
Pochod Odvahu k životu v Brně (13.12.2014)
Ženě ve čtvrtém měsíci lékaři diagnostikovali rakovinu, i přesto odmítá jít na potrat. (02.12.2014)
Rozhovor s papežským teologem o antikoncepci a jejich důsledcích (20.11.2014)
Sterilizace neboli „očkování“ pod hlavičkou WHO (14.11.2014)
Kardinál Vingt-Trois: Užívání umělé antikoncepce je hřích (08.11.2014)
Lékaři doporučili potrat, děťátko se narodilo zdravé (07.11.2014)
V Liberci začali pohřbívat mrtvě narozené děti (17.10.2014)
V městě Havířov se uskutečnil první pochod pro život (11.10.2014)
Hnutí Pro život ČR požaduje zamítnutí uzákonění prostituce (09.10.2014)
Francouzi stále podporují rodinné hodnoty
+ další odkazy na články o manifestaci
(06.10.2014)
Španělští lidovci odmítli podat zákon o ochraně počatých dětí (06.10.2014)
GABRIELA KUBY: Z Ruska se rozšířil jed proti rodině, z Ruska PŘICHÁZÍ LÉK (30.09.2014)
Velká rodina a budoucnost lidstva (30.09.2014)
Vím, umře. Proto však nesmí žít? (25.09.2014)
Pochod pro život ve Znojmě (17.09.2014)
"Můžeme vás nechat umřít?": Mrazivá REALITA pečovatelských zařízení
(+ kniha ke stažení -MUDr. Marta Munzarová a kol.: Proč NE eutanazii
(15.09.2014)
Ateista DOWNKINS: DĚTI s Downovým syndromem je třeba potratit. Sarah Palinová: MOJE DÍTĚ MÁ JEDINEČNÝ DRUH KRÁSY ' (12.09.2014)
ČT: Máte slovo - Adopce dětí homosexuálními páry (záznam pořadu) (06.09.2014)
MUDr. Ilona Burdová v pořadu Máte slovo / + její prosba o modlitbu (04.09.2014)
Human Life International získalo akreditaci OSN (02.09.2014)
Když tolerujeme potrat, lépe tolerujeme válku. (28.08.2014)
Byla jsem pro-choice, než přišla Ava (27.08.2014)
Úcta k životu (22.08.2014)
Na Pochodu hrdosti mi vadí, že se používá jako bič na konzervativce (17.08.2014)
Studie dokazuje, že antikoncepční pilulka může poškodit plodnost žen (10.08.2014)
Lynčováný, pokutovaný a propuštěný: interview s polským lékařem dr. Bogdanem Chazanem (04.08.2014)
Daniela Obšajsníková: Rodiče potracených dětí se ptají, kde je jejich dítě (02.08.2014)
Výhrada svědomí: nebezpečný precedent v Polsku, lékaři nuceni dělat potraty, dr. Chazan propuštěn (11.07.2014)
Satanisté označují svazky gayů za své "svátosti" (03.07.2014)
Rezignoval český vysokoškolský pedagog propagující infaticidu (26.06.2014)
Pochod Odvahu k životu v Brně - 25. 6. 2014 (21.06.2014)
Můj potratový příběh (19.06.2014)
Proč je církev proti kontrole porodnosti (18.06.2014)
Ottawský arcibiskup: jestliže nesouhlasíte v otázkách života, nejste plnohodnotný katolík (15.06.2014)
Hnutí Pro život ČR usiluje o napadení potratové tablety soudní cestou (13.06.2014)
Stop genocidě, email od Jana Vrány: Petra Tomšíková zemřela (13.06.2014)
Volby v Irsku- bylo zvoleno víc jak 130 pro-life kandidátů (12.06.2014)
Bůh má přednost před pacientem, deklarovaly tisíce polských lékařů (02.06.2014)
Evropská komise odmítla iniciativu Jeden z nás
- Anna Záborská: Europská komise ignoruje iniciativu občanů, je to výsměch téměř 2 milionům lidí (
(01.06.2014)
Biskup nařizuje školám, aby nespolupracovaly s organizacemi plánovaného rodičovství (30.05.2014)
Stop genocidě, email Jana Vrány (24.05.2014)
EU: Privilegia pro homosexuály
Jak hlasovali čeští europoslanci?
(22.05.2014)
Svobodu pro těhotnou súdánskou křesťanku, podepište petici (22.05.2014)
Abba Johnsonová pomáhá lidem zanechat práci v potratovém průmyslu (13.05.2014)
Vandalové zničili pro-life památník na Univerzitě Georga Washingtona (13.05.2014)
Narození děvčátka "zničilo každý argument pro potraty" (11.05.2014)
U.S.A. riskuje nedostatek děvčat, jestliže nezakáže výběr pohlaví (08.05.2014)
Německý „Týden pro život“ zaměřený na péči o umírající (06.05.2014)
Evropa se probouzí (05.05.2014)
Neúspěšný lobbing potratových skupin v OSN (02.05.2014)
Hormonální antikoncepce - hrozba mladistvých dívek (29.04.2014)
Belgičtí lékaři z oddělení intenzivní medicíny podporují nedobrovolnou eutanázii (26.04.2014)
Ve Velké Británii fungují potraty na základě pohlaví (21.04.2014)
Matka se vzdala chemoterapie, aby zachránila nenarozenou dcerku (19.04.2014)
Modlitba k Pánu Ježíši v 15 hod. - hodině jeho smrti (17.04.2014)
Historické slyšení v Evropském parlamentu (16.04.2014)
Belgický primas: odkládání vlastní smrti bude považováno za projev egoismu (15.04.2014)
Portugalsko odmítlo zákon o adopci pro homosexuláy (02.04.2014)
Tisíce lidí v Praze upozornily na zabíjení nevinných (31.03.2014)
"Nesmysl "- reakce experta na tvrzení sexperta, že závislost na pornu neexistuje (31.03.2014)
Aktualizováno: Socioložka Gabriele Kuby je nyní v České republice (31.03.2014)
Setkání OSN. Mladé skautky manipulované aby vyjádřily podporu potratům. Konzervativní dívky byly DEPTANÉ a vyloučené. (30.03.2014)
Britský biskup: odepřít svaté přijímání politikům, kteří jsou proti životu a rodině, je, skutek milosrdenství ' (29.03.2014)
Předseda Italského episkopátu o gender ideologii (27.03.2014)
Pochod pro život 2014 v Praze (26.03.2014)
Těhotná ve 42 letech chtěla jít na potrat. Nešla. (25.03.2014)
Potrat - NEVHODNÉ OBRÁZKY jinak SERIOZNÍHO „lidského PRÁVA" (24.03.2014)
Autor románu Exorcista: Potrat je démonický (24.03.2014)
Chce být vaše dítě, kluk nebo děvče? Zrušme označení knih, pro chlapce a dívky, abychom děti neomezovali. (23.03.2014)
Starosta Londýna požaduje odebrání dítě na základě politické příslušnosti rodičů (21.03.2014)
27 holandských žen zemřelo následkem antikoncepce dostupné i u nás (20.03.2014)
Po neúspěšném potratu se v Polsku narodilo živé dítě (18.03.2014)
PROF. SC. DR. DAVOR PAVUNA udělil výstražnou žlutou kartu při své přednášce o vztahu mezi vědou a vírou a naším vztahem ke zjevením Matky Marie. (15.03.2014)
Proč homopartnerství ohrožují tradiční rodinu (14.03.2014)
Další útok na lidský život z Evropského parlamentu (10.03.2014)
Globální sexuální revoluce - představení knihy Gabriele Kuby v ČR (08.03.2014)
Prorodinný aktivista - gay: Homosexuálové chtějí „zničit rodinu“ (06.03.2014)
Potrat jako mužské právo? (04.03.2014)
Norský politik pod palbou za zveřejnění modelu nenarozeného děťátka odmítá ustoupit (01.03.2014)
Anna Záborská: Propagace potratů pod záminkou ochrany lidské důstojnosti je cynismus (27.02.2014)
Svoboda náboženství nebo diskriminace LGBTI? (24.02.2014)
Chlapec žil pouze 10 dní, ale jeho příběh se dotkl světa (24.02.2014)
* Belgický parlament schválil eutanázii dětí!
* Petice belgickému králi, aby vetoval eutanazii dětí
(23.02.2014)
OSN se pokouší vměšovat do učení víry a náboženské svobody (23.02.2014)
SMRTÍCÍ INJEKCE PRO DĚTI? - PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. (20.02.2014)
Irská pro - life vůdkyně o legalizaci potratů: "Vynechali jsme Boha" (14.02.2014)
K čemu je vyšetření na vývojové vady na začátku těhotenství? (11.02.2014)
Jak je to s testy na vývojové vady miminek? (11.02.2014)
* Reakce Gabriele Kuby na přijetí zprávy Lunacek
* Anna Záborská: Odpor proti zprávám Estrela a Lunacek byl výkřikem srdce Evropanů
(09.02.2014)
Nad drastickými obrázky (07.02.2014)
Potrat dvojčat ve 20.týdnu (07.02.2014)
NÁZOR: Může billboard traumatizovat dítě? (07.02.2014)
AKTUALIZOVÁNO + : Zpráva Lunacek - i přes velké protesty - byla v europarlamentu schválená
+ Odkazy na řadu článků a reakcí
(05.02.2014)
Hlasování o zprávě LUNACEK je naplánováno 4.2.2014 mezi 11:30 a 12:00. (04.02.2014)
Pokud projde zpráva Lunacek, mohou být trestáni ti, co řeknou, že manželství tvoří jen muž a žena (03.02.2014)
Biskup Slattery upozorňuje na BOLEST ŽEN co "ztratily část své duše" potratem (31.01.2014)
POZOR! Bude se hlasovat o zprávě Luňáček. Je třeba jednat, dokud se dá! (31.01.2014)
Prokázáno: Homo-aktivisté jsou ve skutečnosti liberální KOMUNISTI! (25.01.2014)
K. Küng: Evropa se v záležitostech bioetiky dostala na scestí (15.01.2014)
Evropský parlament se má znovu zabývat agendou Estrelové
* Petice členům Komise a EP
(12.01.2014)
Homoloby chce zakázat logo rodiny (11.01.2014)
Dr. Xavier Dor: Civilizace, která nerespektuje nejslabší, již není civilizace (09.01.2014)
Výzva matky, jejíž dítě nemělo žít: Nezabíjejte své děti! (09.01.2014)
EU zavede legislativu týkající se "zločinu nesnášenlivosti vůči geyům" (01.01.2014)
Antikoncepční tabletka zabila v Japonsku již jedenáct žen (30.12.2013)
Kníže varuje: Po Estrelle přichází nový nebezpečný dokument "Luňáček" do EP! (25.12.2013)
Právo na potrat/právo na život (23.12.2013)
Neplodnost / NAPROHELP, úspěšná cesta k vlastnímu dítěti (19.12.2013)
Odvahu k životu v Brně (16.12.2013)
V Evropském parlamentu (dosud) vítězí život, zápas pokračuje
+ Některé odkazy na projevy kultury smrt dnes v Evropě
(12.12.2013)
BOHU DÍKY! - Zpráva Estrelové znovu odmítnuta: Masivní protesty zvítězily nad štědře financovanými skupinami v Europarlamentu (10.12.2013)
Diktatura sexuálních menšin (09.12.2013)
Email europoslancům ohledně zprávy europoslankyně Estrelové (09.12.2013)
Švýcarsko: Biskup za jasné katolické postoje sklidil kritiku,
"Estrelové dokument" se znovu tlačí na schválení - MOŽNOST PROTESTU
(09.12.2013)
Zítra - 10. 12. hlasuje Evropský parlament o zprávě Estrelové (09.12.2013)
Zabraňme schválení zprávy Estrelové!
Kontaktujme poslance EP
(08.12.2013)
Ukončování života prenatálních dětí s podezřením na možnou vývojovou vadu. (05.12.2013)
Čtení pastýřských listů a formální deklarování správných hodnot a postojů nestačí (03.12.2013)
Kniha Gabriely Kuby "Globální sexuální revoluce" v češtině! (02.12.2013)
Jak LGBTI aktivismus ohrožuje lidská práva (29.11.2013)
* Evropský parlament: Zpráva Estrelové znovu přijata
* Záborská: Zabránili nám podat pozměňovací návrhy!
(26.11.2013)
Bill Gates - podpora a naivita (20.11.2013)
Pedofilie už je klasifikována jako sexuální orientace (14.11.2013)
Institut náhradního mateřství vytváří nové formy otroctví (14.11.2013)
"Ať nás jejich smrt probudí!": Národní pochod za život dnes pokračuje v pietní vzpomínce (05.11.2013)
Pochod Odvahu k životu - 30. 10. v Brně (29.10.2013)
Evropský parlament pro lidskou důstojnost
Podívejte, jak hlasovali čeští europoslanci
(24.10.2013)
Národní centrum pro rodinu vyzývá k podpoře iniciativy Jeden z nás (22.10.2013)
Pochod pro život - Rekordní účast a papežův dopis (16.10.2013)
Socioložka Gabriela Kuby se brání proti osočování (16.10.2013)
UN - Předseda UNFPA vidí ROZPAD RODINY jako TRIUMF lidských práv. (15.10.2013)
Proti placení aktivit, při kterých ničí život lidí v embryonálním stádiu, se podepsalo již 29.000 Slováků
A CO MY V ČESKÉ REPUBLICE ?
(14.10.2013)
Mrtvice - důvodem je hormonální antikoncepce (09.10.2013)
Čísla, která straší Evropu: každých 25 sekund potrat, každých 30 sekund rozvod! (08.10.2013)
Vystoupení Anny Záborské na Národním pochodu pro život (07.10.2013)
Z lesby křesťankou (28.09.2013)
Dodávka s ultrazvukem obírá potratové kliniky o pacientky (26.09.2013)
Na Národní pochod za život přišlo přibližně 80.000 lidí
Videa z Národního pochodu pro život
(22.09.2013)
Pochod pro život ve Znojmě (21.09.2013)
Pravda o životě po interrupci (21.09.2013)
Sdružení Tobit podporuje možnost pohřbívání nejmenších (18.09.2013)
Pochod Pro život: Jana Žitňanská o malém spojenci "tam nahoře" (16.09.2013)
O RU-468 v pořadu "Pro a proti" dnes na ČRo (10.09.2013)
Za tři roky zabránil více než 1 000 potratům. Sezením na chodníku . (08.09.2013)
TV pořad Máte slovo na téma potratová pilulka (záznam pořadu) (08.09.2013)
Protest MUDr. Ilony Burdové proti potratovému přípravku (02.09.2013)
Bilbord radí etiopským ženám: "Pilulka po "vyřeší" neočekávané " (01.09.2013)
Pojďme vyzkoušet MPR - Morální plánování rodiny (28.08.2013)
Evropští daňoví poplatníci financují výzkum s lidskými zárodky - Podpořte iniciativu One of Us - stále chybí 150.000 podpisů (28.08.2013)
Tři nechtěné děti. Byl by potrat lepším řešením? (25.08.2013)
Aktuálně: Zločiny ve jménu "práv" (20.08.2013)
Benefiční koncert pro poradnu Aqua vitae (04.08.2013)
Elektronický podpis iniciativy Jeden z nás (03.08.2013)
O testech v těhotenství s MUDr. L. Lázničkovou (22.07.2013)
Co neotiskli v KT - z rozhovoru s MUDr. Ludmilou Lázničkovou (22.07.2013)
Chemická smrt na recept (21.07.2013)
Katolíci by měli aktivně hájit život! (20.07.2013)
Biskupové Anglie a Walesu k nové zákonné definici manželství (19.07.2013)
Kardinál Vingt-Trois: Nový zákon povolující výzkum na embryích je vážný omyl (19.07.2013)
Američané vyjádřili solidaritu s Irskem v boji proti potratům (16.07.2013)
Pro mámy, které mají dítě s Downovým syndromem (16.07.2013)
Irsko schválilo zákon, který prolamuje zákonnou ochranu počatého dítěte
(14.07.2013)
Pokušení soběstačnosti a rozdíly mezi muži a ženami (14.07.2013)
Jáhenské svěcení Mgr. Karla Skočovského, Ph.D. (10.07.2013)
Obětování novorozenců skončilo příchodem sv. Konstantina a Metoděje (09.07.2013)
Zdrcení rodiče bojují o mrtvě narozené děti, nemocnice je mají za biologický odpad (08.07.2013)
Lékař daroval dětské botičky. Hrozí mu soud! (08.07.2013)
Italští lékaři odmítají potraty, poslanci jsou proti právu výhrady svědomí (08.07.2013)
Biskupové Slovenska vyjádřili své stanovisko k tzv.. "Rovnosti pohlaví" (04.07.2013)
U homosexuality se téměř všechny studie shodují v tom, že zde jde o narušení psychiky (30.06.2013)
Biskupové USA: Tragický den pro manželství a náš národ
Nejvyšší soud zrušil federální ochranu manželství
(29.06.2013)
Potratové přípravky zaregistrovány v ČR - schválení RU-486 (27.06.2013)
ČBK podporuje iniciativu Jeden z nás - podpořte také tuto společenskou iniciativu (27.06.2013)
Príkladný moldavský biskup: Ultimátum na exkomunikaci (25.06.2013)
Potratáři, sexisté a nikotinisté (24.06.2013)
Pravda o nitroděložním tělísku Mirena (19.06.2013)
Pochod Odvahu k životu v Brně - červen 2013 (19.06.2013)
Česká vláda se postavila proti osvojení dětí homosexuály (14.06.2013)
Chorváti odmitli kontroverzní sexuální výchovu na školách!
Klobouk dolů...
(12.06.2013)
Jak se změnila hodnota žen za sto let (12.06.2013)
Cesta k andělům - Radim Ucháč (11.06.2013)
Ten, který se neměl narodit… (06.06.2013)
Podpořte evropskou občanskou iniciativu: Jeden z nás (04.06.2013)
Patologičtí “sexuálové” chtějí ovládnout přirozenou většinu (01.06.2013)
Kupovala truhlu pro dítě pod svým srdcem (26.05.2013)
Pedofilové chtějí stejná práva jako homosexuálové. Nizozemský soud jim dal za pravdu (22.05.2013)
Výkřik neviditelného - zlo asistované reprodukce (09.05.2013)
Kurz symptotermální metody PPR (Kurz STM PPR) (02.05.2013)
V. brněnské bioetické dny (02.05.2013)
Po homosexuálních manželstvích mají přijít sňatky skupinové! (26.04.2013)
Francie: navzdory protestům adopce a sňatky pro homosexuály schválené (24.04.2013)
Nouzová antikoncepce a katolická církev (22.04.2013)
Švédsko: abortivní tabletka nečekaně zvýšila počet potratů (21.04.2013)
Rusko prosadilo v Radě pro lidská práva OSN potvrzení tradičních hodnot (20.04.2013)
Dnes je lepší být opicí (16.04.2013)
Čína: 1500 potratů za hodinu, 330 milionů od roku 1971 (16.04.2013)
Pochod pro život v Praze překonal očekávání (16.04.2013)
70 tisíc občanů podpořilo petici proti registraci potratové tablety Mifegyne (RU-486) (11.04.2013)
10. pochod Odvahu k životu v Brně (09.04.2013)
65 tisíc km putování "Od oceánu k oceánu" ve jménu ochrany civilizace života a lásky (06.04.2013)
Příbalový leták pilulek TRI-REGOL (03.04.2013)
Newyorský arcibiskup: Cesta ke štěstí vede jen přes manželství muže a ženy (02.04.2013)
Nová studie: Už víme, jak zachránit nenarozená miminka! (01.04.2013)
Hnutí Pro život prosí o zaslání všech petičních archů
+ článek: Ministr Heger toleruje zabíjení dětí a smrt matek...
(26.03.2013)
Prahou prošel celostátní XIII. Pochod pro život (24.03.2013)
Potrat se nekonal. Slovenka se synem jsou hvězdami videoklipu (18.03.2013)
Protest proti legalizaci pilulek RU 486 (18.03.2013)
Ex-lesba Janet Boynesová svědčí o svém obrácení (12.03.2013)
Autobus na Pochod pro život 2013 (10.03.2013)
Eurokraté tlačí na Rusko kvůli zákonu o propagaci homosexuality (05.03.2013)
PPR V PRAXI (05.03.2013)
46 tisíc podpisů na petici proti potratovému přípravku Mifegyne (RU-486) (04.03.2013)
Sami si určíme, jestlii jsme muži nebo ženy....? (02.03.2013)
"Starší lidé by si měli pospíšit do hrobu" (28.02.2013)
9. pochod Odvahu k životu v Brně (25.02.2013)
3 potřebné věci pro zastavení potratů (21.02.2013)
Podpořte petici proti registraci přípravku RU - 486 (Mifegyne) (20.02.2013)
Dokumenty: Potraty, anebo KDYŽ JDE O ŽIVOT a OD POČÁTKU DO NAROZENÍ (17.02.2013)
Kurz PPR v Olomouci 21.2.2013 (10.02.2013)
Debata kolem registrace prostředku RU 486 na Radiu PROGLAS: (08.02.2013)
USA: Každých 94 sekund jeden potrat (30.01.2013)
Papež Benedikt XVI.. morálně podpořil manifestaci proti interrupcím (26.01.2013)
ZACHRAŇME ŽIVOTY POČATÝCH DĚTÍ! Napište e-mail! - aktualizováno o nové důležité adresy (25.01.2013)
Zpráva z Dublinu (22.01.2013)
OBĚŤ ŽIVOTA ZA ŽIVOT - Příběh Chiary Corbellové (19.01.2013)
Francouzská opozice se obává výmazu slov "otec" a "matka" ze zákoníku (19.01.2013)
Ještě o pařížské demonstraci proti redefinici manželství (16.01.2013)
Statisíce lidí demonstrovaly za elementární pravdu o manželství a rodině (15.01.2013)
Prohlášení předsedy KBS k registraci farmakologických "potratových přípravků" (15.01.2013)
Rada Evropy tlačí na legalizaci potratů v Irsku a Polsku (15.01.2013)
Svědectví: Moje noční můra se jmenuje RU486 (15.01.2013)
Protesty proti Zákonu o reprodukčním zdraví budou protistátní činnosti (14.01.2013)
NEBEZPEČNÉ potratové tablety POVOLENY NA SLOVENSKU (12.01.2013)
Ministr zdravotnictví pro legalizaci potratového preparátu (11.01.2013)
Kdo podporuje potrat nebo homosexuální manželství, nemůže být prezidentem (10.01.2013)
Stvoření čkověka v matčině lůně - úchvatné video! (10.01.2013)
Nejhorší nápady OSN v roce 2012 (04.01.2013)
Novinky na webu Teologie těla - Povolání k lásce (03.01.2013)
Papež o homosexualitě nebude mlčet (03.01.2013)
Washington: Stát hodlá z oddacího listu odstranit výrazy nevěsta a ženich (30.12.2012)
Předseda KDU-ČSL žádá zastavení registrace smrtelné pilulky RU-486 (30.12.2012)
30 milionů životů obětovaných za 5 milionů dětí. (28.12.2012)
Dopis ministru zdravotnictví a ústavu na kontrolu léčiv (24.12.2012)
RU - 486 (24.12.2012)
Hrozí legalizace potratové RU-486 (20.12.2012)
Socioložka Gabriele Kuby o kultuře života a anti-kultuře smrti (19.12.2012)
Zítra: Novéna k Pražskému Jezulátku proti RU-486 (19.12.2012)
Tři masky Kultury Smrti (18.12.2012)
Teenageři potřebují zájem rodičů, ne "nouzovou antikoncepci" (17.12.2012)
Názory rabína Bernheima na požadavky homosexuálů (15.12.2012)
Průvod Odvahu k životu v Brně (13.12.2012)
Biskupové USA volají: Modlete se a postěte za ochranu života, manželství a náboženské svobody (09.12.2012)
Hrůza v Británii: Protokol LCP a nemocné děti odsouzeny k smrti žízní (09.12.2012)
OSN chce zakázat babyboxy. Právo na život má menší hodnotu než "právo na identitu"?! (07.12.2012)
Irští biskupové ke snahám vlády legalizovat interrupci (06.12.2012)
Svědectví: Kéž bych nikdy neměla právo volby! (01.12.2012)
Ne V lidskou bytost, ale JAKO lidská bytost (28.11.2012)
Proč katoličky odmítají učení církve o antikoncepci? (02.11.2012)
O vlivu antikoncepce na vodní zdroje (30.10.2012)
Pro-life pochod Odvahu k životu v Brně a v Olomouci (30.10.2012)
OSN: Jste proti potratům? Tak jste zločinec (22.10.2012)
Pravda o nadáci Gatesových (18.10.2012)
OSN chce kriminalizovat protest proti potratům (16.10.2012)
Deníček nenarozeného dítěte (16.10.2012)
COMECE vybízí EU k zákazu biotechnologií užívajících lidské embryonální buňky (09.10.2012)
Obamova reforma v praxi: potratové pilulka zdarma od 14 let! (07.10.2012)
Interrupce není nikdy nutná pro záchranu zdraví matky (11.09.2012)
Promluva kardinála Burkeho u památníku nenarozených dětí
v Bratislavě
(05.09.2012)
Nestačí být člověkem, abyste měli právo na život " (04.09.2012)
Olomoucký arcibiskup prosil Boha o odpuštění vin proti životu (28.08.2012)
Vřelé přivítání poutě za ochranu života v Ostravě (28.08.2012)
Festival mladých v Medžugorje - výzva k ochraně života (21.08.2012)
Pouť od oceánu k oceánu už brzy projde ČR (18.08.2012)
Nemáte kladný postoj k Prague Pride? Podle České televize jste homofobní a nemáte právo své názory publikovat. (18.08.2012)
Kardinál Barbarin: legalizace homosexuálních svazků je civilizační šok (18.08.2012)
Protest proti homosexuálnímu pochodu pýchy v Praze (17.08.2012)
ŠOKUJÍCÍ: ZPRÁVA OSN DOPORUČUJE CELOSVĚTOVĚ Legalizovat prostituci a DROGY (16.08.2012)
Pouť od oceánu k oceánu za ochranu života, rodin a demografickou situaci (12.08.2012)
Modlitby za nejmenší - léto 2012 (29.07.2012)
putování ikony Panny Marie Čenstochovské (29.07.2012)
POPRVÉ S MIMINKEM (24.07.2012)
PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA KE KOJENÍ (24.07.2012)
Workshop ABY DĚTI DOBŘE SPALY (24.07.2012)
Workshop NA ZAČÁTKU TĚHOTENSTVÍ 6.8.2012 (24.07.2012)
Afričtí biskupové proti diktátu „vyspělých“ zemí (24.07.2012)
Nadace Billa a Melindy Gates věnuje miliardy na škrcení porodnosti v Africe (24.07.2012)
SPUC vzkauzuje Gatesovi: Antikoncepce nezachrání životy dětí (24.07.2012)
Obránci života uspěli v americkém kongresu (23.07.2012)
Nejvyšší správní soud potvrdil, že veřejné zobrazení potratů před gymnáziem v Praze nebylo přestupkem (20.07.2012)
Hradec Králové petice proti potratům (09.07.2012)
Ruská církev: Potraty jsou horší než holokaust (05.07.2012)
Kardinál George: Vláda nám říká, že nesmíme označovat za katolíky (04.07.2012)
Adriana Malíková: Postabortivní syndrom (29.06.2012)
Kardinál Schönborn: "Výzva k neposlušnosti" tříští církev (25.06.2012)
Dva týdny za náboženskou svobodu ve Spojených státech (25.06.2012)
Číňanka v 5. měsíci těhotenství: Pomožte nám zastavit nucené potraty! (24.06.2012)
I takzvaná neslučitelnost se životem může být darem (23.06.2012)
Trojnásobné ANO životu (21.06.2012)
82% katolíků v USA akceptuje antikoncepci (12.06.2012)
Slovensko: Stanovisko komise biskupské konference k „dárcovství“ lidských pohlavních buněk (10.06.2012)
AVON - Pochod proti rakovině prsu (06.06.2012)
Druhé setkání kurzu PPR v Mor. Krumlově v pátek 8.6.2012 (03.06.2012)
BONDING-podpora vazby mezi dítětem a rodičem po porodu (01.06.2012)
Seminář ZÁSADNÍ KROKY PRO ÚSPĚŠNÉ KOJENÍ (01.06.2012)
Evropský parlament naléhá na členské státy, aby legalizovaly manželství osob stejného pohlaví (30.05.2012)
Gay novinář: přiznejme, že chceme ovlivňovat děti (30.05.2012)
Salzburg: Protest proti nedělnímu nákupu (27.05.2012)
Hnutí pro-life porazilo společnost Pepsi (21.05.2012)
Odstraňme tabu smrti miminek z našich nemocnic! (20.05.2012)
Asistovaná reprodukce zvyšuje riziko zplození nemocného dítěte (20.05.2012)
Španělsko: Biskup zveřejňuje svědectví bývalých homosexuálů (17.05.2012)
Gambie: homosexualitu nepřijmeme, i když přijdeme o zahraniční pomoc (15.05.2012)
Modlitby za nejmenší - květen 2012 a pozvánka na pouť MZN (11.05.2012)
Postkomunistický blok vymírá jako první (07.05.2012)
Návrh zákona v Irsku: 1 rok vězení za pro-life poradenství (03.05.2012)
Kurz PPR v Mor. Krumlově v pátek 11.5.2012 (29.04.2012)
Rusko: V sibiřském Magadanu bojuje kněz proti potratu (23.04.2012)
Jaký je vztah EU a OSN ke křesťanství? (18.04.2012)
Záborská: Rozvojová pomoc EU financuje potraty (17.04.2012)
Nová pro-life kniha - Abby Johnsonová: nePLÁNOVANÉ (16.04.2012)
Parlamentní diskuse o umělém oplodnění (14.04.2012)
Centrum naděje a pomoci nabízí: (12.04.2012)
Průvod Odvahu k životu v Brně (12.04.2012)
Uganda jasně ukázala, že antikoncepce není odpovědí na epidemii HIV / AIDS (12.04.2012)
Výzva pro skladatele písniček (11.04.2012)
Potraty zvyšují vážné mentální poruchy o 81% (07.04.2012)
Pochod pro život v Jihlavě (06.04.2012)
Výpověď otce: "Selhal jsem! Nezabránil jsem vraždě mých dětí." (02.04.2012)
Rodiče odmítli potrat i když jejich dítě mělo srdce mimo tělo (02.04.2012)
Statisíce demonstrují proti potratu (01.04.2012)
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2012 o rovnoprávnosti žen a mužů v EU se vyslovuje pro potraty a proti tradiční rodině (30.03.2012)
Pochod pro život 2012 (25.03.2012)
Raději jít do vězení než financovat potratovou pilulku (23.03.2012)
XII. Pochod pro život 2012 - místo autobusu vypravujeme auta (22.03.2012)
XII. Pochod pro život 2012 - pozvánka (19.03.2012)
Dokumentární film o pozadí potratového průmyslu (18.03.2012)
Úmysly na březen Modlitby za život (15.03.2012)
Výstavy STOP GENOCIDĚ Praha - Holešovice (09.03.2012)
Příběh Kathleen Eatonové: Od potratu vlastního dítěte po založení pro-life klinik (08.03.2012)
V časopise lékařské etiky vyšel článek o přípustnosti zabíjení dětí po porodu (07.03.2012)
Průvod "Odvahu k životu" v Brně - 29. 2. 2012 (22.02.2012)
Oběžník Hnutí Pro Život o antikoncepci (16.02.2012)
Dramatická výzva z Čenstochové (15.02.2012)
Další výstavy STOP GENOCIDĚ (11.02.2012)
Malý svědek Boha Stvořitele (09.02.2012)
Modlitby za nejmenší - připojte se (03.02.2012)
Případ Amelie Rivery je lekcí pro celou společnost (01.02.2012)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v Praze (30.01.2012)
Svědectví: Nešla jsem na potrat - nezabila jsem své dítě (24.01.2012)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství (24.01.2012)
Výstavy STOP GENOCIDĚ (23.01.2012)
Homosexuální lobbistická skupina ILGA je financována hlavně vládami a EÚ (18.01.2012)
Výstavy Stop genocidě v Brně a v Praze (16.01.2012)
Je Červený kříž blízko prohlášení potratu za lidské právo? (14.01.2012)
Kanada: Přenosný elektroencefalogram umožňuje zjistit nesprávnou diagnózu „vegetativního stavu“ (28.12.2011)
Průvod "Odvahu k životu" v Brně (20.12.2011)
Postinor bez předpisu: Spása, nebo zlo? Odpověď je celkem jasná. A následky? (19.12.2011)
Výstavy Stop Genocidě v Brně - výzva k pomoci (28.11.2011)
Antikoncepční pilulka má vliv na rakovinu prostaty (28.11.2011)
Odvahu k životu - pochod v Brně (23.11.2011)
Petice českých lékárníků proti prodeji potratové pilulky bez předpisu (23.11.2011)
Webové stránky Aničky Zelíkové (11.11.2011)
99% osob s Downovým syndromem uvádí, že jsou šťastné (11.11.2011)
Nizozemí: Osamělost a únava jako kriteria pro euthanazii (09.11.2011)
Vakcíny vyrobené s užitím buněk z potracených plodů mohou vést k závažným zdravotním důsledkům (09.11.2011)
Antikoncepce zdvojnásobuje riziko nákazy HIV v Africe (08.11.2011)
Odborník na AIDS připomíná platnost postřehu Benedikta XVI. (08.11.2011)
Pro-life aktivisté v Rakousku odsouzeni (06.11.2011)
Můj porodní zážitek aneb povídání o porodu (05.11.2011)
Ruský parlament schválil zpřísnění potratů, Sněmovna reprezentantů USA zákaz jejich financování... (28.10.2011)
Odvahu k životu - průvod centrem Prahy (25.10.2011)
Neměla být mezi živými (22.10.2011)
Naše děti: byly tu – a už nejsou (22.10.2011)
Snaha o udržaní skutečného manželství znamená vězení pro křesťany (21.10.2011)
Soudní dvůr EU zakázal techniky užívající kmenové buňky z lidských embryí (19.10.2011)
Za radu do kriminálu (07.10.2011)
Mexický ústavní soud se postavil na obranu lidského života od početí (03.10.2011)
400 milionů interrupcí v Číně za posledních 30 let (29.09.2011)
Neplodnost - příčiny, řešení (27.09.2011)
Proti protikatolickým mýtům (20.09.2011)
Ztráta imunity (15.09.2011)
Odstranit náboženské symboly znamená ignorovat historii a kulturu (08.09.2011)
Antikoncepce pro mladistvé je zvěrstvo, tvrdí gynekoložka (21.08.2011)
Ruská pravoslavná církev protestuje proti opatřením EU k potírání „homofobie“ (20.08.2011)
Kontroverzní reklama v Kostarice připodobňuje IVF k vraždě (16.08.2011)
Embryo není "laboratorní materiál" (11.08.2011)
Čeští biskupové proti návrhu rozšířit umělé oplození ve zdravotní reformě (08.08.2011)
Dítě vnímá okolní svět dlouho před narozením (08.08.2011)
Zpověď starého potratáře (05.08.2011)
Pochod pro rodinu 2011 (31.07.2011)
Petice na podporu babyboxů (30.07.2011)
Pohřeb a vigilie za uměle potracené dítě (29.07.2011)
Zákon, zakazující vraždu, je Božím zákonem, ne řádem tenisového klubu´ (27.07.2011)
OSN - program mladistvých žádá přístup k potratu a prostituci (27.07.2011)
Být solí světa nebo umělým sladidlem? (22.07.2011)
Spojené království: Žena s mimoděložním těhotenstvím riskovala život a porodila zdravé dítě (20.07.2011)
Arcibiskup USA Msgr. Dolan: Věřící budou vlečení před soudy (14.07.2011)
Bude bl. Jan Pavel II. patronem pro-life aktivistů? (14.07.2011)
Snaha o udržení skutečného manželství znamená vězení pro křesťany (14.07.2011)
Demografie je klíčem k hospodářskému růstu (12.07.2011)
Zástupce Svatého stolce k pojetí lidských práv v OSN (12.07.2011)
Polsko: Parlament hlasoval o naprostém zákazu potratů (07.07.2011)
Odvahu k životu - průvod centrem Prahy (05.07.2011)
Svatý stolec zdůrazňuje, že programy prevence AIDS nesmí přehlížet nebezpečné sexuální zvyky (05.07.2011)
OSN chce zrušit babyboxy / Petice na jejich podporu (02.07.2011)
OSN schválilo homosexualistickou „lidsko-právní“ deklaraci propagovanou Obamovou administrativou (01.07.2011)
Evropské hodnoty podle EU: potraty atd... (22.06.2011)
Kdo nehledá smysl existence, propadá relativismu a subjektivismu (15.06.2011)
Rozpad rodiny i morálky. Odborníci dávají vinu antikoncepci. (13.06.2011)
Nebe nad močály - četba na pokračování na Proglasu (30.05.2011)
Politikům, kteří podporují potraty má být odepřeno svaté přijímání (22.05.2011)
Zamlčovaná rizika potratů: Každá TŘETÍ žena po potratu uvažuje o SEBEVRAŽDĚ (17.05.2011)
Po nové ústavě zahajuje Maďarsko kampaň Pro život (15.05.2011)
Ministerstvo zdravotnictví proti životu??? - aktualizace zprávy (15.05.2011)
Ministerstvo chce rozšíření potratů, pomozte tomu zabránit (11.05.2011)
Homosexuálové uspěli v Brazílii (11.05.2011)
Prosba Hnutí Pro život (10.05.2011)
Parlament Kostariky MUSÍ uzákonit umělé oplodnění (05.05.2011)
Petice za zachování hranic pro záchranu života předčasně narozených dětí (20.04.2011)
Benedikt XVI. a B. Obama o manželství (18.04.2011)
Seminář k výhradě svědomí (16.04.2011)
Ministr Heger vyzývá lékaře: zvažte, od kdy zachraňovat předčasně narozené — Události: 4. 4. 2011 —. (15.04.2011)
Nová propotratová zpráva Populačního fondu OSN (15.04.2011)
Brazílie: Vláda zřídila telefonní linku pro hlášení případů „homofobie“ (15.04.2011)
Shání fotky ze svatby pro nový web o teologii těla a povolání k lásce (14.04.2011)
Francouzský učitel propuštěn za to, že diskutoval o potratech (12.04.2011)
Miliardář požaduje radikální celosvětovou politiku populační kontroly (06.04.2011)
Proběhl XI. Pochod pro život (06.04.2011)
Japonsko a antikoncepce (06.04.2011)
Austrálie: Biskupové odsuzují propotratovou a protirodinnou politiku strany Zelených (05.04.2011)
Vatikán v OSN odsoudil očerňování odpůrců homosexuálního chování! (05.04.2011)
Kardinál Burke: Odmítání antikoncepční mentality je podstatné pro kulturu života (05.04.2011)
Pozvání na seminář k výhradě svědomí (31.03.2011)
Petici za zákaz potratů podpořilo už 10 tisíc studentů (28.03.2011)
Výbor na obranu rodičovských práv uspěl u ministra školství s peticí rodičů (28.03.2011)
XI. Pochod pro život - autobus (25.03.2011)
XI. Pochod pro život - pozvánka (25.03.2011)
Petice za obnovení legislativní ochrany života (25.03.2011)
Pochod pro život - video (25.03.2011)
Itálie: ve školách mohou viset kříže (22.03.2011)
Co to je postabortivní syndrom (PAS) (21.03.2011)
Ochrana života - 25. března (17.03.2011)
Výstavy Stop Genocidě tento týden (15.03.2011)
Příští týden definitivní rozsudek o křížích v italských školách (11.03.2011)
Je potrat bezpečnější než těhotenství? (08.03.2011)
Nové DVD o prenatálním vývoji člověka (07.03.2011)
V Pákistánu zavraždili ministra pro menšiny (03.03.2011)
Expanze homosexuality? (02.03.2011)
Co to znamená pro-life? (19.02.2011)
Probíhají výstavy STOP GENOCIDĚ (17.02.2011)
Hnutí Pro život ČR - zprávy z 15.února (16.02.2011)
Předmanželská zdrženlivost je pro manželství výhodou (14.02.2011)
Prosba o dobrovolnickou pomoc (09.02.2011)
Modlete se za křesťany v Egyptě (09.02.2011)
Homosexuální životní styl zkracuje život o 24 let! (07.02.2011)
Úmrtnost po legálním umělém oplodnění a potratu (07.02.2011)
Nenarozená dvojčata mezi sebou komunikují (07.02.2011)
Ujasňující film: Uloupené Kosovo (06.02.2011)
Vyhrůžky smrtí homosexuály (04.02.2011)
Literární soutěž - Nečekané dopady asistované reprodukce (04.02.2011)
Email od Jana Vrány ze sdružení Stop genocigě (02.02.2011)
Výstava Stop genocidě znovu v Liberci a znovu napadena (01.02.2011)
Jana Ray-Tutková: Proti globální kultuře smrti (01.02.2011)
Výstavy stop genocidě 27. a 28. ledna (26.01.2011)
POZOR ZMĚNA - Přednáška o antikoncepci v Mor Budějovicích ODPADÁ (24.01.2011)
PŘEHLED ZPRÁV O KULTUŘE ŽIVOTA A SMRTI (od 18.12.2010) (24.01.2011)
Dotazník - názory na umělé oplodňování a na postoj církve (18.01.2011)
Výzkumy potvrzují škodlivost antikoncepce (16.01.2011)
"Dobrodinci" lidstva jeho největšími nepřáteli... (15.01.2011)
VORP podal stížnost kvůli podněcování nenávisti vůči skupině občanů (13.01.2011)
Stop genocidě ve Vrchlabí (11.01.2011)
Čeká nás Šaríja - spravedlnost podle islámu? (09.01.2011)
Podmínky dětí ve světě (09.01.2011)
Revoluce vedená duchem (08.01.2011)
Kresťanství je prý náboženský terorizmus / Kříž je prý protiústavní (05.01.2011)
Kde skončí toto vraždení křesťanů? (04.01.2011)
Evropská unie prosazuje homomanželství (01.01.2011)
Policie ČR v Liberci předvedla potlačování svobody projevu (30.12.2010)
Organizátoři Stop genocidě popírají protiprávní vstup na cizí pozemek (30.12.2010)
V Iráku zrušili oslavy Vánoc (24.12.2010)
Petice na podporu pronásledovaných křesťanů (23.12.2010)
Několik příkladů boje o křesťanské symboly - kříže (23.12.2010)
Mezinárodního dne boje proti AIDS - propagace kondomů (06.12.2010)
Svědectví v Evropském parlamentu (05.12.2010)
Příběh Jany Tutkové, ředitelky Centra pro Bioetickou Reformu (CBR) (03.12.2010)
Výstavy stop genocidě (25.11.2010)
Vigilie za počatý život a podpora pro Benedikta XVI. (25.11.2010)
Nabídka nakladatelství Řád (19.11.2010)
Za údajné rouhání odsouzena k smrti, připojte se k protestu. (17.11.2010)
Útoky proti katolické novinářce kvůli obhajobě života (17.11.2010)
Svět bez Boha, svět bez práva na život (07.11.2010)
Domnělá "homopráva" nad skutečným právem? (06.11.2010)
Rada Evropy: Právo na výhradu svědomí potvrzeno (14.10.2010)
Na náboženské svobodě závisí všechna ostatní práva (14.10.2010)
Zprávy Hnutí pro život ČR zasílané emailem (12.10.2010)
Možnost podepsání petice ve prospěch ochrany života (30.09.2010)
Prosba - výhrada svědomí (30.09.2010)
POHŘBENÍ NENAROZENÝCH DĚTÍ (07.09.2010)
Diskriminace gayů či katolíků? (03.09.2010)
Matka Tereza o potratech (28.08.2010)
Prosba (19.06.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 03. 10. 2013 | 15008 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace