Zajímavé...

Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Těla a Krve Páně

Přinášíme kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Těla a Krve Páně.

6.června 2021 – slavnost Těla a Krve Páně

Texty: Ex 24, 3 – 8 / Žid 9, 11 – 15 / Mk 14,,12 – 16.22-26

Slova svatého evangelia podle Marka:
První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci (Ježíše): „Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři?“ Tu poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do města a (tam) vás potká člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním, a kam vejde, řekněte hospodáři: 'Mistr vzkazuje: Kde je pro mě večeřadlo, v kterém bych mohl se svými učedníky jíst velikonočního beránka?' On vám ukáže velkou horní místnost opatřenou lehátky a připravenou. Tam nám přichystejte večeři!“ Učedníci odešli, přišli do města a nalezli všechno tak, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Když jedli, vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: „Vezměte. To je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: „To je má krev, (krev) nové smlouvy, která se prolévá za všechny. Amen, pravím vám: Už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy z nového (plodu) budu pít v Božím království.“ Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. Četli jsme slovo Boží – chvála Tobě Kriste!

Myšlenky z Božího Slova:

1.čtení …Splníme všechno co mluvil Hospodin.

Žalm: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

2.čtení ….Kristova Krev nás očistí, abychom mohli sloužit Bohu

Evangelium … to je mé Tělo, to je má Krev …

Důkazy a pocity.

Dnes budeme uvažovat nad dalším tajemstvím Boží lásky k člověku, tajemstvím Eucharistie. Starý otec se přel se svou dcerou. Tvrdila mu, že má některé děti rád víc, některé méně. Po počátečním šoku začal argumentovat, citoval důkazy, bránil se, že tomu tak není. Proti sobě stály důkazy a pocity. Myslím, že většina z nás alespoň jednou v životě tyto pocity měla – maminka nebo tatínek mě má méně rád než mého sourozence. Kolikrát přerostly tyto pocity až do nenávisti. Kdo tuto nenávist mezi lidmi, zvlášť mezi nejbližšími příbuznými chce? Pán Bůh? Andělé? Svatí? Bezbožný svět? Ďábel? Čím je možné ji vyléčit, zničit? Jedině láskou, na to žádné důkazy nepomohou. Kde je láska obsažena v nejvyšší míře? V EUCHARISTII - ve mši svaté a ve svatém přijímání.

Pro povzbuzení tři poznámky. Dva jsou z časopisu Světlo, které je zaměřeno tematicky na obsah dnešní slavnosti. Jedna, v dobrém přestavuje víc oblast pocitů – jsou to slova vybraná z modlitby sester voršilek – upravil jsem je kvůli rodové vyváženosti i pro muže: Pane Ježíši, Bože v Hostii – kéž smím být tvou Marií, tvým Josefem; Pane Ježíši v bílé Hostii – kéž jsem tvou čistou Marií, čistým Josefem; Pane Ježíši v tiché Hostii – kéž jsem tvou tichou Marií, tichým Josefem; Pane Ježíši v prosté Hostii – ať jsem tvou prostou Marií, tvým prostým Josefem; Pane Ježíši, lásko v Hostii – ať jsem tvou Marií, Josefem; Pane Ježíši, skrytý v Hostii – ať jsem tvou skrytou Marií, tvým skrytým Josefem; Pane Ježíši v malé Hostii, ať jsem tvou malou Marií, tvým malým Josefem; Pane Ježíši, který jsi celý v Hostii, učiň mne cele Marií, cele Josefem.

Druhá jsou slova z článku učeného dominikána P. Štěpána Filipa, která kladou důraz na důkazy. Skutečná přítomnost – příklad:moje osobní přítomnost nebo má přítomnost v tom, kdo vykonává má nařízení. Skutečně a podstatně je Pán Ježíš přítomen v nebi a nejvznešenějším způsobem v Eucharistii. A potom je přítomen na základě svých slov: Hle já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Ježíš Kristus je přítomen v Církvi – když se modlí, dělá skutky milosrdenství, putuje do věčného života, když káže, řídí a vede svůj lid, ve mši svaté a udílí svátosti.

Tyto důkazy a pocity sladí dvě skutečnosti, které dnes – Bohu žel – mnoha katolickým křesťanům chybí. Je to úcta a služba. Jak se chovám v kostele, jak sloužím?

Velmi užitečnou poznámku o službě jsem našel v knize Malomocný král: „Člověk se rodí pro službu, žije pro službu a umírá ve službě, nemůže nesloužit. Jeho svoboda spočívá jenom na jeho pánovi, kterému slouží. Může sloužit Bohu, ďáblovi nebo sobě. Snad nejhorší služba je ta poslední.“

Všemohoucí Otče, v Duchu Svatém ti děkujeme za životodárnou Nejsvětější svátost, v které je Pán Ježíš osobně, podstatně přítomen a cele se nám dává. Na přímluvu Panny Marie a sv. Josefa vyslyš nás, když prosíme o pravdivé a správné důkazy a pocity, které se projeví v dokonalé úctě a službě. Skrze Krista našeho Pána.
AMEN.


Tábor Vranov 2012

Sdílet

Co ty a četba Bible?

Bibli jsem ještě nikdy nedržel v rukou. (Počet hlasů: 1)
(2.78 %)

Z Bible jsem přečetl jen kousíček. (Počet hlasů: 0)
(0.00 %)

Byla doba, kdy jsem se snažil z Bible něco přečíst. (Počet hlasů: 0)
(0.00 %)

Z Bible čtu, ale nepravidelně. (Počet hlasů: 12)
(33.33 %)

Z Bible čtu denně. (Počet hlasů: 7)
(19.44 %)

Nad Písmem svatým denně rozjímám. (Počet hlasů: 16)
(44.44 %)Celkem hlasovalo: 36
Související články:
Kázání jáhna Ladislava Kince na 26. neděli v mezidobí B (28.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na svatbě (13.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 23. neděli v mezidobí B (12.09.2021)
Nemiluješ Boha, pokud si na něj nenajdeš čas (04.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 22. neděli v mezidobí B (31.08.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 21. neděli v mezidobí B (22.08.2021)
Promluva P. Mgr. Miroslava Kulifaje při mši svaté na Novém Jeruzalémě v Jimramově (24.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 12. neděli v mezidobí B (20.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 11. neděli v mezidobí B (13.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Nejsvětější Trojice (04.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Seslání Ducha Svatého (23.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 7. neděli velikonoční (16.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 6. neděli velikonoční (09.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli velikonoční (05.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 2. neděli velikonoční (12.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Zmrtvýchvstání (06.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na Květnou neděli (30.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli postní (21.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 4. neděli postní (15.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 3. neděli postní (07.03.2021)
Kázání z mimořádné mše svaté v kapli Maria Schütz (02.09.2020)
Myšlenky z kázání při pouti ke sv. Markétě v Podmyči (20.07.2020)
Videokázání (nejen) pro děti (09.07.2020)
Kázání při anežské pouti v Doksanech (07.07.2020)
Kázání jáhna Ladislava Kince ze slavnosti Těla a Krve Páně (05.06.2018)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 06. 06. 2021 | 121 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace