Zajímavé...

Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Seslání Ducha Svatého

Přinášíme kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Seslání Ducha Svatého.

Boží Slovo – pro život člověka
Rok svatého Josefa, manželství a rodiny

Heslo: V Duchu Svatém žije ten, kdo je láskou naplněn.


23. května 2021–slavnost Seslání Ducha Svatého
Texty: Sk 2,1 - 11 / Gal 5,1 – 16 / Jan 20,19 - 23
Slova svatého evangelia podle Jana:
Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jak Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Četli jsme slovo Boží – chvála Tobě Kriste!

Myšlenky z Božího Slova:

1.čtení …začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, …
Žalm: Sešli svého Ducha Hospodine a obnov tvář země .
2.čtení ….k jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo – hříchy….ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost,…
Evangelium … Pokoj vám! … .


Pravda a odvaha.
Před chvílí jsem Vám představil děti, které – dá-li Pán Bůh – za pět týdnů přijmou poprvé ve svém životě Tělo a Krev Pána Ježíše pod způsobou chleba a vína. Před tím poprvé přistoupí ke svaté zpovědi a přijmou svátost smíření. Je to pro nás všechny chvíle, kdy si připomeneme tyto události v našem životě.
A to je první myšlenka – vděčnost. Často slyšíme slova: Doba je zlá. Je to lež – to co není v pořádku nebo je zlé není časem, dobou, v které žijeme, ale tím co my lidé - myslíme, mluvíme a děláme. Včera jsem byl svědkem události, která svým to svým způsobem zobrazuje. Pětileté dítě stručně zavelelo své mamince: „Mámo, pití.“ Čekal jsem, jak na to maminka odpoví. Velmi často – Bohu žel – slyšíme z úst maminek: „Co bys chtěl, miláčku – kolu nebo něco jiného?“ Naštěstí – tentokrát maminka napomenula své dítě slovy: „Jak se to říká?“ A šlo to, následovalo prosba. Dnes slavíme slavnost Seslání Ducha Svatého Co bychom si mohli dnes – mimo jiné vyprošovat? Odvahu žít v pravdě. Je to velmi důležité, velmi těžké a jsem přesvědčen o tom, že bez Ducha Svatého to možné není.

Dvěma chlapcům se kdysi dostalo mimořádné cti. Byli na návštěvě papeže. Jeden z nich udělal zkoušku a postoupil do dalšího ročníku školy, druhý ne. Papež se jich zeptal, jak jim šlo učení. První se pochlubil svým úspěchem. „A jak jsi dopadl ty?“ Chlapec neměl odvahu, styděl se před mnoha lidmi a tak zalhal: „Já jsem také zkoušku udělal.“ Jenže papež poznal, že lže a řekl mu: „Proč neřekneš papeži pravdu?“ Pochopil jeho stud a laskavě mu popřál odvahu vždy říkat pravdu a úspěšné studium.
Jeden z našich farních patronů je svatý Petr. Ten také neměl odvahu říct pravdu, když se ho po zatčení Pána Ježíš ptali na to, jestli je jeho učedník. Třikrát Pána Ježíše zapřel. Potom toho velmi litoval, tak, že on - dospělý muž velmi plakal. Ale potom, po Ježíšově zmrtvýchvstání a nanebevstoupení – zase přišel strach a s ostatními učedníky se schovávali v horní místnosti za zavřenými dveřmi. Až desátý den – ve chvíli, kdy dostali všichni Ducha Svatého – dostali apoštolové odvahu říkat lidem pravdu o Pánu Ježíši. Dostali odvahu pro Pána Ježíše přinášet různé oběti – ztrátu svobody a nakonec i ztrátu života. Proč? Aby život – věčný život získali.
Chlapec měl strach z ostudy, Petr měl strach z vězení, případné ztráty života. Říká se, že strach má velké oči.

Duch Svatý, který je Pánem a Dárcem života je také dárcem pravdy a odvahy v této pravdě žít. A v tom vidím velké nebezpečí, které hrozí člověku v této době. Něco jiného si myslet a něco jiného říkat. Něco jiného říkat a něco jiného dělat. Takzvaný „jakobysmus“.
Děti – děkujte rodičům, za to, že měli odvahu Vás dát pokřtít, i když většina dětí pokřtěna není. Rodiče – děkujte za děti, které vám Pán Bůh svěřil a pamatujte – každý den jim vyprošujte Ducha Svatého - není nic důležitějšího. Proč? Aby skrze odvahu žili v pravdě a svým životem dosáhli věčně šťastného života, který jim byl dán ve svatém křtu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Kancionál č. 003: Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země. Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista našeho Pána. AMEN.


Sdílet

Co ty a četba Bible?

Bibli jsem ještě nikdy nedržel v rukou. (Počet hlasů: 1)
(2.78 %)

Z Bible jsem přečetl jen kousíček. (Počet hlasů: 0)
(0.00 %)

Byla doba, kdy jsem se snažil z Bible něco přečíst. (Počet hlasů: 0)
(0.00 %)

Z Bible čtu, ale nepravidelně. (Počet hlasů: 12)
(33.33 %)

Z Bible čtu denně. (Počet hlasů: 7)
(19.44 %)

Nad Písmem svatým denně rozjímám. (Počet hlasů: 16)
(44.44 %)Celkem hlasovalo: 36
Související články:
Kázání jáhna Ladislava Kince na 26. neděli v mezidobí B (28.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na svatbě (13.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 23. neděli v mezidobí B (12.09.2021)
Nemiluješ Boha, pokud si na něj nenajdeš čas (04.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 22. neděli v mezidobí B (31.08.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 21. neděli v mezidobí B (22.08.2021)
Promluva P. Mgr. Miroslava Kulifaje při mši svaté na Novém Jeruzalémě v Jimramově (24.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 12. neděli v mezidobí B (20.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 11. neděli v mezidobí B (13.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Těla a Krve Páně (06.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Nejsvětější Trojice (04.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 7. neděli velikonoční (16.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 6. neděli velikonoční (09.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli velikonoční (05.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 2. neděli velikonoční (12.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Zmrtvýchvstání (06.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na Květnou neděli (30.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli postní (21.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 4. neděli postní (15.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 3. neděli postní (07.03.2021)
Kázání z mimořádné mše svaté v kapli Maria Schütz (02.09.2020)
Myšlenky z kázání při pouti ke sv. Markétě v Podmyči (20.07.2020)
Videokázání (nejen) pro děti (09.07.2020)
Kázání při anežské pouti v Doksanech (07.07.2020)
Kázání jáhna Ladislava Kince ze slavnosti Těla a Krve Páně (05.06.2018)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 23. 05. 2021 | 208 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace